Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
DOCTRINA SI DEONTOLOGIE IN PROFESIA CONTABILA DIN ROMANIA - TEST

Contabilitate
CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA

DOCTRINA SI DEONTOLOGIE IN PROFESIA CONTABILA DIN ROMANIA - TESTDEFINITII SI TERMINILOGIE FOLOSITA

CABINET – practician individual, asociatie sau societate de profesionisti

contabili care propun publicului servicii profesionale.

DEMERS - apropierea de un client in scopul de a-i propune servicii

Profesionale.

ENTITATE DETINUTA – filiala sau entitate supusa unei influente semnificative a unui investitor.

INVESTITOR – persoana fizica, conducator majoritar sau societate in masura sa exercite influenta semnificativa asupra unei entitati detinute.

INTREPRINDERI – orice entitate sau persoana care exercita o activitate comerciala sau necomerciala, inclusiv o societate mama si ansamblul filialelor acesteia.

MISIUNE DE EXPRIMARE A UNEI OPINII – misiune care implica exprimarea unei opinii din partea unui liber profesionist contabil asupra informatiilor financiare.

OBIECTIVITATE – asociere de impartialitate, cinste intelectuala si de dezinteres fata de orice conflicte de interes.

PROFESIONIST CONTABIL – orice persoana independenta care exercita profesia cu titlu liberal (practician individual,asociatie sau societate de profesionisti contabili), sau salariat in industrie, comers, sector public ori educatie, care este membru al unui institut membru al IFAC.

PROFESIONIST CONTABIL IN FUNCTIE – liber profesionist cntabil care efectueaza o misiune pentru exercitiul in curs, sau indeplineste in mod continuu servicii contabile, fiscale, de consiliere sau similare unui client.

PROFESIONIST CONTABIL LIBERAL (liber profesionist)  - societate de profesionisti contabili care exercita in mod liber profesia; orice persoana – asociat, salariat sau colaborator al unui cabinet care presteaza servicii profesionale unui client.

PROFESIONIST CONTABIL SALARIAT – profesionist contabil salariat in industrie, comert, sector public sau educatie.

PROFESIONIST- liber profesionist contabil la care profesionistul in functie se adreseaza pentru o misiune de audit, contabila, fiscala, de consiliere etc., sau care este consultant pentru a raspunde la solicitarile clientului.

PROMOVARE- comunicare catre public a unor fapte referitoare la un profesionist contabil care nu are ca obiectiv deliberat asigurarea promovarii acestuia din urma.

PUBLICITATE - comunicare de catre liber profesionistii contabili catre public de informatii referitoare la serviciile sau competentele lor, in vederea obtinerii unei misiuni.

SERVICII PROFESIONALE – orice serviciu care necesita competente contabile sau similare indeplinite de catre un profesionist contabil, cuprinzand misiuni contabile, de audit, consilier fiscal, consilier de gestiune financiara.

Cine poate exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat?

RASPUNS:

Profesia de expert contabil si de contabil autorizat se exercita de catre persoanele care au aceasta calitate, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr.65/1994 si Ordonanta Guvernului nr.89/1998 cu respectarea principiului independentei profesiei.

SURSA: O.G. nr.65/1994; O.G. nr.89/1998 pentru modificarea si completarea O.G. nr.65/1994 privind orgnizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, aprobata prin Legea nr. 186, din 2 decembrie 1999, privind aprobarea O.G. nr.89/1998.

In ce consta diferenta dintre expertul contabil si economistul salariat, dintre contabilul autorizat si contabilul salariat.

RASPUNS:

Expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate, in conditiile O.G. nr.65/1994, avand competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale si de a verifica legalitatea bilantului contabil si a contului de profit sau pierdere.

Prin urmare, ne gasim in fata unei arii de competente mult mai largi fata de cea a unui economist salariat; economistul este subordonat unui sef ierarhic si executa atributiile specifice fisei postului sau. De asemenei, economistul este specializat in multe domenii: financiar-contabil.

Expertul contabil este un economist, absolvent al specializarii financiar-contabile, independent fata de societatea comerciala. El nu primeste, pentru lucrarile executate, un salariu, ci un ONORARIU prevazut prin contractul incheiat cu referire la misiunea sa.

Contabilul autorizat este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile O.G. nr.65/1994 si are capacitatea de a tine contbilitatea si de a intocmi bilantul contabil.

Contabilul autorizat, ca si expertul contabil, este un profesionist independent, nesalarizat de o entitate economica.

Contabilul salarizat este subordonat sefului ierarhic si executa sarcinile ce ii revin din fisa individuala. Rareori, in cazul unei intreprinderi mari, mijlocii, executa toate lucrarile contbile. De regula, este specializat pe un sector al contabilitatii.

Ca si economistul salariat, contabilul salariat raspunde fata de calitatea lucrarilor executate, putand fi stimulat ori penalizat de seful ierarhic sau la propunerea acestuia.

Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar daca sunt independenti, raspund civil si penal fata de itreprindere.

In schimb, economistul si contabilul, salariati, pierd cu greu postul sau in urma unor proceduri anevoioase. Rezumand avem:

EXPERT- CONTABIL,

CONTABIL AUTORIZAT

Independenta certificare apartenenta responsabilitate

la organismul confidentialitate

profesiei

nu fac parte din structurile entitatii

ECONOMISTUL SALARIAT

CONTABIL SALARIAT

Slujbas subordonare fac parte din raspundere limitata

Ierarhica structurile entitatii

CONCLUZII:

Ø      Este in discutie starea de salariat al unei firme si al unui cabinet de experti contabili sau de contbili autorizati;

Ø      Trebuie facuta distinctia intre auditorii interni si cei externi, prin prisma independentei;

Ø      Economistul, contabilul profesionist salariat sau angajati in industrie, comert, sectorul public, invatamant s.a.

Ø      Contabilul profesionist independent este acela care efectueaza, unui client, in mod curent, lucrari de audit sau evidenta contabila, fiscalitate si alte servicii profesionale similare;

Ø      Contabilul profesionist lucreaza independent (inclusiv practicieni individuali, parteneri sau corporatie) in industrie, comert, sectorul public, invatamant s.a. si este membru ale unei organizatii afiliate IFAC.

Cine este expertul contabil?

RASPUNS:

Expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile Ordonantei (O.G. nr.65/1994) si are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale si de a verifica legalitatea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi.

Expertul contabil este specialistul care a dobandit cea mai inalta Calificare in domeniul contabilitatii si care are acces neingradit la efectuarea tuturor lucrarilor profesionale, inclusiv verificarea si certificarea situatiilor financiare.

Cine este contabilul autorizat?

RASPUNS:

Este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile Ordonantei (O.G. nr.65/1994) si are capacitatea de a tine contabilitatea si de a intocmi bilantul contabil.

COMENTARIU:

Ø      Calitatea de expert contabil si de contabil autorizat se dobandeste pe baza de examen,

Ø      Pentru a dobandi calitatea, se cer indeplinite cumulativ mai multe conditii;

Ø      Pot fi, la cerere, experti contabili, persoanele care au titlul de

Academician, profesori si conferentiari universitari, doctorii in economie si doctorii docenti cu specialitatea finante sau contabilitate, insa cu indeplinirea conditiilor si sustinerea unui interviu privind Normele de organizare si functionare ale CECCAR.

Cum se obtine calitatea de expert contabil?

RASPUNS:

Prin examen. Examenul se desfasoara in baza normelor Corpului si a Regulamentului pentru efectuarea stagiului si prin examenul de aptitudini, in vederea accesului la calitatea de expert contabil si contabil autorizat.

Schematic:

EXAMEN

DE ADMITERE privind accesul (media minim 7, iar pe discipline 6)

STAGIU (3 ani, tutore)

(200 ore semestru )+ pregatire deontologica si doctrina profesionala

EXAMEN DE APTITUDINI (art.2, O.G.89/1998)

EXPERT CONTABIL  CONTABIL AUTORIZAT

PROBE

SCRISE  ORALE

COMENTARII

Ø      Pentru a fi inscrisi la concursul de admitere, candiadtii trebuie sa indeplineasca anumite conditii:

EXPERT CONTABIL

a.      au capacitatea deplina de exercitiu.

b.     au studii economice superioare in specialitatea contabilitate-finante, cu diploma recunoscuta de MEN si practica in specialitate de cel putin trei ani, sau studii economice superioare si practica in specialitate de cel putin cinci ani.

c.      Nu au suferit nici o condamnare, care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale.

d.     Au promovat probele privind accesul la profesi 828f55i a de expert contabil.

CONTABIL AUTORIZAT

a.      au capacitate deplina de exercitiu;

b.     au studii economice superioare, studii economice medii, studii medii altele decat economice, cu diploma sau licenta, dupa caz, recunoscute de MEN si cu o vechime in specialitate bde doi ani, cei cu studii superioare, de trei ani cai cu studii medii in alte domenii decat cel economic.

c.      Nu au suferit nici o condamnare, care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale,

d.     Au promovat probele privind accesul la profesi 828f55i a de contabil autorizat.

Cum se obtine calitatea de contabil autorizat?

RASPUNS:

Prin examen de acces in trepte: acces, stagiu, examen privind pregatirea deontologica si doctrina profesionala, examen de aptitudini. Ca si expertul contabil, dar cu tematicxa specifica. Pentru a fi admis la examen se cer indeplinite conditiile specifice (vezi 5).

Cum se mentine calitatea de expert contabil si calitatea de contabil autorizat?

RASPUNS:

Prin inscrierea in Tabloul Corpului. Inscrierea se realizeaza in baza indeplinirii conditiilor privind acordarea calitatii de expert contabil si contabil autorizat.

Inscrierea in Tabloul Corpului confera dreptul la exercitarea profesiunii pe intreg teritoriu tarii. Anula se obtine licenta de exercitare a profesiei (viza). Lipsa licentei sau nelicentierea atrage radierea din Tablou sau suspendarea exercitarii profesiei, a dreptului de a exercita.

Care sunt lucrarile ce pot fi efectuate de expertii contabili?

RASPUNS (fara a fi limitative):

a.          tinerea sau supravegherea contabilitatii si intocmirea bilantului contabil:

Ø      acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul sistemelor informatice,

Ø      elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unitatii, a contabilitatii de gestiune, a tabloului de bord, a controlului de gestiune si controlul prin buget, in baza si respectarea normelor generale.

b.         efectuarea de analize economico-financiare.

Ø      analiza structurilor financiare;

Ø      analiza gestiunii financiare si a rentabilitatii capitalului investit;

Ø      tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment;

Ø      sistem de leasing, factoring etc.;

Ø      determinarea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte pocentuale;

Ø      elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie,

Ø      elabo0rarea de tablouri de utilizari si resurse,

Ø      asistenta in prevenirea si inlaturarea dificultatilor unitatii.

c.          efectuarea de audit financiar contabil, ca:

Ø      diagnostic financiar;

Ø      cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financiare,

Ø      audit intern, organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului;

Ø      studii, asistenta pentru realizarea de investitii financiare;

Ø      audit si certificarea bilantului contabil.

d.         efectuarea de evaluari patrimoniale:

Ø      evaluari de bunuri si active patrimoniale;

Ø      evaluari de intreprinderi si de valori mobiliare pentru vanzari, succesiuni, partaje, donatii sau la cererea celor interesati;

Ø      evaluari de elemente intangibile.

e.          efectuarea de expertize contabile:

>amiabile (la cerere);

>contabil-judiciare;

> arbitraje in cauze civile,

>expertize de gestiune.

f. executarea de lucrari cu caracter financiar-contabil, ca:

> intocmirea de situatii periodice;

> consolidarea conturilor si bilantului,

> intocmirea de planuri de finantare pe termen mediu si lung.

g. executarea de lucrari cu caracter fiscal, ca:

> studii si consultatii pe probleme de ordin fiscal;

> participarea la intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale;

> asistenta in probleme de TVA si impozite;

> fiscalitate imobiliara;

> asistenta in aplicarea tarifului vamal;

> asistarea contribuabilului cu ocazia verificarilor.

h. efectuarea de lucrari de organizare administrativa si informatica:

> organigrame, structuri, definiri de functii;

> legaturi intre servicii, circulatia documentelor si informatiilor;

> analiza si organizrea fluxului informational,

> formarea profesionala continua;

> contributii la protectia patrimoniului unitatii;

> mecanizarea si automatizarea prelucrarii informatiilor, alegerea

echipamentelor;

> alegerea softurilor necesare.

Care sunt lucrarile ce pot fi executate de contabilii autorizati ?

RASPUNS: Lucrari ce pot fi executate de contabilul-autorizat:

Cu studii superioare

Cu studii medii

 1. tine contabilitatea operatiunilor economico-financiare prevazute in contract
 2. intocmeste bilantul contabil

a. tine contabilitatea operatiunilor economico-financiare prevazute in contract.

 1. verifica si certifica bilantul contabil
 2. indeplineste obligatiile prevazute de lege pentru cenzorii numiti la societatile comerciale.

b. intocmeste bilantul contabil

10-11. Cum se exercita profesia de expert-contabil si de contabil autorizat?

RASPUNS:

Profesia de expert-contabil si de contabil-autorizat se exercita de catre persoanele care au dobandit legal aceasta calitate. Exercitarea se realizeaza numai de catre persoanele fizice sau juridice, membre ale Corpului, inscrise in tablou. Tabloul se publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei. Atat expertii contabili cat si contabilii autorizati pot exercita profesia individual ori in societati comerciale de expertiza contabila.

Atat expertii contabili cat si contabilii autorizati nu pot efectua lucrari pentru agentii economici sau pentru institutii unde sunt salariati si pentru cei cu care angajatii lor sunt in raporturi contractuale ori se afla in concurenta. De asemenea, le este interzis sa efectueze lucrari pentru agentii economici, in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea, inclusiv soti-sotii ale administratorului, ori in situatia in care exista elemente care atesta starea de conflict de interese sau de incompatibilitate.

SURSA: Cartea expertului contabil si contabilului autorizat, CECCAR, Bucuresti, 2001;

Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania, Sectiunea 3, Exercitarea profesiei.

12. Exercitarea profesiei prin societati comerciale de profil.

RASPUNS:

Prin societate de expertiza contabila se intelege societatea comerciala care indeplineste conditiile prevazute la art.8 lit.a-d din O.G.nr.65/1994 si este inscrisa in Tabloul Corpului, adica:

a)      sa aiba ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil;

b)      majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina majoritatea actiunilor sau a partilor sociale;

c)       consiliul de administratie al soietatii comerciale sa fie ales in majoritate dintre actionarii sau asociatii experti contabili,

d)      actiunile sa fie nominative. Orice nou asociat sau actionar sa fie admis de adunarea generala.

Expertii contabili si contabilii autorizati isi pot exercita profesia:

 • individual, in cbinete proprii;
 • cu asociati sau actionari in societati comerciale, potrivit legii;
 • ca salariati la o societate de profil, recunoscuta de Corp.

Societatile de expertiza contabila au cel putin 51% actionari experti contabili sau contabili autorizati si cel putin 51% din numarul membrilor consiliului de Administratie sunt experti contabili sau contabili autorizati, membri ai Corpului. Societatile de expertiza contabila nu pot avea participari financiare in unitati patrimoniale industriale, comerciale, agricole, bancare sau de asigurari si nici in societati civile.

Membrii Corpului nu pot fi asociati sau actionari la mai multe societati comerciale de expertiza contabila. Societatile comerciale de expertiza pot fi romane, straine sau mixte. Societatile de expertiza se bucura de aceleasi drepturi si au aceleasi obligatii impuse membrilor Corpului. Exceptie: dreptul de a alege sau de a fi ales in organle de conducere ale Corpului.

Angajarea raspunderii societatilor comerciale de expertiza contabila si a membrilor care le alcatuiesc se realizeaza prin exercitarea drepturilor administrative si a celor de natura tehnica de catre:

conducatorul (administratorul) societatii: drepturile

administrative (de exemplu: fata de banca, reprezentarea societatii in fata tertilor si a administratiei publice etc.), acesta dispunand de semnatura sociala a societatii;

expertii contabili, contabilii autorizati si ceilalti

asociati care asigura cerintele de natura tehnica ale propriilor lucrari executate, prin semnarea acestora, alaturi de semnatura autorizata a conducerii societatii.

SURSA: O.G. nr.65/1994 modificata;

Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania-Cartea expertului contabil si a contabilului autorizat CECCAR, Bucuresti, 2001.

13. Incompatibilitati in exercitarea profesiei.

RASPUNS:

Atat O.G. nr.65/1994 actualizata, cat si regulamentul de Organizare si Functionare si Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania se refera la situatiile de incompatibilitate. Profesionistul contabil se bazeaza in conduita sa pe mai multe principii.

a.     Integritate - sa fie drept, cinstiti si sincer in executarea lucrarilor sale.

b.     Obiectivitate- profesionistul contabil trebuie sa nu cedeze unor prejudecati sau concepte apriorice, care sa-i impiedice obiectivitatea; sa aiba o comportare impartiala atunci cand intocmeste un raport privind executarea lucrarilor sale.

c.      Independenta – sa se manifeste liber de orice interes care ar putea fi avut in vedere, ca incompatibil cu integritatea si obiectivitatea sa:

- implicarea financiara directa sau indirecta;

- implicarea in activitatile unui client (membru al executivului sau angajat sub controlul directiunii);

- acte de comert sau slujbe asigurate in acelasi timp cu exercitarea unei profesii liberale ce pot genera conflict de interese, in contradictie cu exercitarea liberala a profesiei;

- incidenta relatiilor familiale si personale asupra independentei;

- conditiile in care onorariile primite de la un client constituie un procentaj neacceptabil de ridicat fata de cea a expertului;

- acceptarea executarii de lucrari in baza unor onorarii eventuale neprecizate anticipat;

d. Secretul profesional – sa fie respectat secretul, caracterul confidential al informatiilor obtinute cu ocazia executarii lucrarilor sale,

e. Norme tehnice si profesionale – sa efectueze lucrarile sale in conformitate cu normele tehnice si profesionale, sa execute lucrari pe care le pot realiza cu competenta profesionala.

f. Comportare deontologica – sa se comporte compatibil cu buna reputatie a profesiunii.

Incalcarea principiilor inseamna tot atatea incompatibilitati in exercitarea profesiei. Pe langa incompatibilitatile explicite legate de conditia de independenta, mai exista situatii de suspendare a dreptului profesiei si de interdictie a dreptului exercitarii profesiei.

Suspendare cauzata de:

absenta nemotivata de la intrunirea a doua sedinte consecutive ale adunarii generale a filialei sau ale Conferintei Nationale;

Neplata cotizatiei anuale sau/si a celorlalte obligatii banesti la termenele stabilite de Regukament, pe durata unui an calendaristic,

nerespectarea normelor privind apararea si pastrarea secretului profesional.

Interdictie datorita/cauzta de:

absenta nemotivata de la trei reuniuni consecutive ale

Adunarii Generale a Filialei saU ale Conferintei Nationale;

publicitate fara respectarea prevederilor Codului privind

conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania;

Neplata cotizatiei anuale si ale celorlalte obligatii banesti

aferente unui an calendaristic;

Condamnarea membrului Corpului pentru savarsirea unei

fapte penale care, potrivit legii, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatii comerciale de profil;

Executarea unei pedepse privative de libertate pentru

savarsirea unei fapte care nu interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatii comerciale de profil;

Neplata la buget, in termenul si cuantumul prevazut de

lege, a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor incasate de persoanele fizice;

Incalcarea normelor de lucru privind exercitarea profesiei;

Refuzul de a pune la dispozitie Organelor de Control ale

CECCAR a documentelor privind activitatea profesionala.

SURSA: O.G. 65/1994; L.nr. 186/1999; ROF/1995

14. Asigurarea riscului profesional

RASPUNS:

In activitatea lor, expertii contabili ti contabilii autorizati sunt supusi riscului profesional, riscului ca unele lucrari sa nu corespunda calitativ si sa aduca prejudicii clientilor lor. De aceea, expertii contABILI, contabilii autorizati trebuie sa garanteze raspunderea civila privind activitatea desfasurata, prin subscrierea unei polite de asigurare sau prin varsarea unei contributii la fondul de garantie.

SURSA: O.G. nr.65/1994 modificata

15. Relatiile profesionistilor contabili cu clientii

RASPUNS:

Relatiile membrilor Corpului cu clientii se stabilesc prin contract scris de prestari servicii, semnat de ambele parti.

In afara onorariilor pentru lucrarile executate, orice alta relatie financiara cu un client ca: participatii la capital, dare/luare de imprumut de bunuri, servicii sau bani etc. este susceptibilia de a afecta obiectivitatea si de a determina tertii sa considere ca aceasta obiectivitate este compromisa.

In cadrul indeplinirii lucrarilor, membrii Corpului trebuie sa se rezume numai la acordarea de avize de consultanta profesionala si sa nu impieteze activitatea de administrare, care este un atribut exclusiv al clientului.

O atentie aparte se acorda relatiilor personale sau familiale ale lor sau ale colaboratorilor lo cu clientii, asigurabdu-se ca aceste relatii nu aduc atingere independentei lor.

Stabilirea sau intretinerea realtiilor profesionale cu clientii pot antrena raspunderea pentru un prejudiciu financiar sau moral, pentru membrii Corpului.

Se impune o selectare a clientilor si aprecierea situatieie membrilor Corpului in raport cu respectarea principiilor independentei si competentei.

Orice nou client si orice noua lucrare solicitata de vechii clienti trebuie sa faca obiectul acceptarii si incheierii contractului dupa:

a)     evaluarea riscurilor;

b)     o evaluare, respectiv o verificare privind respectarea principiului independentei profesiei;

c)      o apreciere a eficientei executarii lucrarilor in raport cu competenta si cu mijloacele societatii.

Decizia finala apartine expertului sau contabilului autorizat. Periodic se evalueaza aprecieaza eventualele schimbari aparute in situatia clientilor sau cabinetului/societatilor lor si daca acestea genereaza noi riscuri.

Evidentierea sau modificarea lucrarilor nu se poate face decat in baza unui act aditional la contract.

Profesionistii pot exprima in scris clientilor recomandari sau rezerve. In cazul contestarii lor, scrise, vor putea constitui probe exoneratoare de responsabilitate a profesionistilor contabili.

In situatia imposibilitatii executarii lucrarilor solicitate din cauza clientului, contractul se reziliaza.

SURSA: Cartea expertului contabil si a contabilului autorizat, CECCAR, Bcuresti, 2001

16. Care sunt naturile de raspunderi ale profesionistilor contabili?

RASPUNS:

In O.G. nr.65/1994 modificata, la Sectiunea a IV-a sunt prevazute raspunderile expertilor contabili si ale contabililor autorizati si anume:

Raspunderi in exercitarea profesiei

 1. Disciplinara (conditionari)

raport de munca concretizat printr-un contract de munca;

existenta unui regulamnet;

abaterea disciplinara

 1. Administrativa (contraventionala)

savarsita cu vinovatie;

sanctiune prin avertisment,

fapta prevazuta de lege sau alt act normativ ca fiind contraventie se sanctioneaza chiar daca este savarsita fara intentie.

 1. CIVILA

contractul;

fapta;

prejudiciul;

cauzalitatea;

Vinovatia

SURSA: O.G. nr.65/1994 modificata ROF al Corpului 1995.

17. Sanctiunile disciplinare aplicabile profesionistilor contabili.

RASPUNS:

In raport de gravitatea abaterilor savarsite, sanctiunile sunt:

Mustrare: comportament

Avertisment:

- absenta nemotivata de la intrunirea A.G. a filialei sau de la Conferinta Nationala.

Suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioada de timp de la 3 luni la un an:

- absenta nemotivata de la doua sedinte consecutive ale AG ale filialei sau ale CN;

- neplata cotizatiei anuale si/sau a celorlalte obligatii banesti, la termenele stabilite de Regulament, pe durata unui an calendaristic;

- nerespectarea normelor privind apararea si pastrarea secretului profesional

Interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat, O.G. 665 In Rgulamentul de Organizare si Functionare a Corpului, la sanctiuni, art.134, este prevazuta sanctiunea „Interdictia dreptului de exercitare a profesiei” pentru opt abateri disciplinare.

SURSA: O.G. 65/1994 modificata ROF al Corpului 1995.

18. Cazurile de suspendare si cazurile de interzicere a dreptului de a exercita profesia contabila.

RASPUNS:

Suspendarea inseamna a intrerupe, a amana, a opri temporar o activitate (DEX)

CAZURI DE SUSPENDARE (ROF) 3-12 luni

- absenta nemotivata de la doua sedinte consecutive ale AG ale filialei sau ale Conferintei Nationale,

- neplata cotizatiei anuale si/sau a celorlalte termene stabilite de Regulament, pe durata unui an calendaristic;

- nerespectarea normelor privind apararea si pastrarea secretului profesional

19. Cazuri de interzicere a dreptului de a exercita profesia contabila.

RASPUNS:

Interzicerea este actiunea de a interzice. Interzice inseamna a opri pe cineva de la ceva, a nu permite sa faca ceva, a prohibi interdictie este prevederea legala prin care se interzice savarsirea anumitor fapte sau acte (DEX).

CAZURI DE INTERZICERE

 1. Absenta nemotivata de la trei reuniuni consecutive ale AG ale filialei sau ale Conferintei Nationale;
 2. Publicitatea fara respectarea prevederilor Cdului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati din Romania;
 3. Neplata cotizatiei anuale si a celorlalte obligatii banesti aferente  unui an calendaristic;
 4. Condamnarea membrului Corpului pentru savarsirea unei fapte penale care, potrivit legii, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatii comerciale de profil;
 5. executarea unei pedepse private de libertate pentru savarsirea unei fapte care nu interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatii comerciale de profil;
 6. neplata la buget, in termenul si in cuantumul prevazut de lege, a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor incasate de catre persoane fizice;
 7. incalcarea normelor de lucru privind exercitarea profesiei;
 8. refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului documentele privind activitatea profesionala;
 9. practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fara viza anuala pentru exercitarea profesiei legal constituite.

20. Ce este CECCAR?

RASPUNS:

CECCAR este persoana juridica de utilitate publica si autonoma, din care fac parte expertii contabili si contabilii autorizati, in conditiile prevazute de O.G. nr. 65/1994, modificata.

21. Ce intelegem prin calitatea de persoana juridica a Corpului?

RASPUNS:

Corpul este infiintat cu statut de persoana juridica si, prin urmare, indeplineste sau are atributele unei persoane juridice.

„Persoana juridica e o colectivitate de oameni, constituita in conditiile legii, care capata anumite drepturi si anumite obligatii necesare atingerii scopului lor”. ( A. Varlan, Drept comercial si economic romanesc”, Ed. Mirton, Timisoara, 1998).

Elementele constitutive ale persoanelor juridice sunt (acelasi autor):

organizarea de sine-statatoare;

patriminiul propriu;

scopul determinat.

Aceste elemente le are si CECCAR, are, de asemeni, capacitatea de folosinta care se refera la drepturile si obligatiile care corespund scopului pentru care a fost infiintata (persoana juridica) si capacitatea de exercitiu.

Are capacitatea de exercitiu din momentul constituirii organelor sale de conducere.

Corpul reprezinta profesia, in raport cu alte institutii din Romania si din afara tarii.

Relatiile cu begetul directe;

Are cont in banca;

Intocmeste BVC;

Organizeaza contabilitate proprie, intocmeste bilant propriu potrivit legii;

Gestioneaza intregul patrimoniu al Corpului, inclusiv pe cel dat in administrare operativa filialelor;

Continutul capacitatii de folosinta si de exercitiu este dat de atributiile ce le are Corpul (interne si externe).

SURSA: O.G. nr. 65/1994, Cartea Expertului Contabil si Contabilului Autorizat, Ed. CECCAR, Bucuresti, 2001.22. Ce intelegeti prin utilitatea publica a Corpului?

RASPUNS:

Corpul este in serviciul comunitatii. El nu este subordonat vreunei institutii a statului. El se afla la dispozitia tuturor: agenti economici, creditori, stat. Nu apara interesele cuiva in raport de altcineva. Apara interesele tuturor in cadrul legilor existente.

23.Ce se intelege prin autonomia Corpului?

RASPUNS:

Autonomia, in general,este situatia celui care nu depinde de nimeni, care are deplina libertate in actiunile sale (Dex). Autonomia Corpului face din acesta un organism de autoreglementare in profesie; aceasta presupune nesubordonarea vreunei autoritati.

Corpul prin Regulamentul sau, prin statutul sau, nu este subordonat vreunui organism statal. Dimpotriva, prin delegatia primita din partea autoritatii publice, acorda si retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat si are dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil si contabil autorizat si are dreptul sa controleze competenta si moralitatea membrilor sai. Prin organele alese, corpul este reprezentat in fata autoritatii publice, precum si in raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si strainatate. Corpul colaboreaza cu organele de specialitate ale statului in elaborarea de norme legate de profesia contabila, dar normele de lucru, specifice profesiei, care sunt rezultatul activitatii Corpului.

24. Cum este organizat CECCAR?

RASPUNS:

Sediul central al Corpului este in municipiul Bucuresti. Corpul Exepertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania are filiale fara personalitate juridica in fiecare resedinta de judet si in Municipiul Bucuresti.

CECCAR este astfel organizat incat sa-si poata indeplini atributiile de organism de autoreglementare.

LA NIVEL CENTRAL

Organe de decizie (legislativ)

Organe de executie

Conferinta Nationala

Consiliul Superior

Biroul permanent

Presedintele Corpului

Secretariatul General

Sectoare

Sectiuni, comisii

si departamente

LA NIVEL DE FILIALA

Adunarea Generala

Consiliul filialei

Biroul Permanent

Presedintele filialei

Secretariatul filialei

Sectoare

Sectiuni

SURSA: R.O.F. al CECCAR, in Cartea expertului contabil si al contabilului autorizat, CECCAR, Bucuresti, 2001

25. Care sunt atributiunile Corpului?

RASPUNS:

In art. 19 din O.G. nr. 65/1995 sunt enumerate urmatoarele atributii:

a)     organizeaza concursul de admitere;

 • organizeaza efectuarea stagiului;
 • organizeaza sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat;
 • elaboreaza: programele de consurs, in vederea accesului la

profesie, reglementarile privind stagiul si examenul de aptitudini care se avizeaza de M.F., urmarindu-se armonizarea cu prevederile Directivelor Europene in domeniu.

b)     Organizeaza evidenta expertilor contabili, a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de profil, prin inscrierea acestora in Tabloul Corpului.

c)      Asigura buna desfasurare a activitatii expertilor contabili si a contabililor autorizati.

d)     Elaboreaza si publica normele privind activitatea profesionala si conduita expertilor contabili si a contabililor autorizati, elaboreaza ghidurile profesionale in domeniul financiar contabil;

e)     Elaboreaza, in colaborare cu institutiile guvernamentale, standardele privind evaluarea societatilor comerciale, precum si a unor active sau bunuri ale acestora.

f)       Sprijina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati, prin programe anuale de pregatire continua, organizate in diverse forme,astfel incat la acestea sa aiba acces toti membri activi.

g)     Apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai in raporturile cu autoritatile publice, organisme specializate, precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si strainatate.

h)     Colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din strainatate.

i)       Editeaza publicatii de specialitate.

j)       Alte atributii stabilite prin lege sau regulament.

SURSA: OG 65/1995 modificata.

26. Ce este Tabloul Corpului si care este structura acestuia?

(MO 142 bis/07.04.1999)

RASPUNS:

Este lista generala a persoanelor fizice si juridice care indeplinesc conditiile pentru libera practica a profesiei contabile. Se publica in MO si cuprinde mai multe parti, dupa principiul teritorialitatii.

Partea I-a: E.C.- care isi exercita profesia cu titlu independent individual, in propriile cabinete.

Partea a II-a: E.C. – straini, autorizati de CS sa-si exercite profesia in Romania cu titlul independent, individual, in cazul propriilor cabinete.

Partea a III-a: E.C. – slariati ai Corpului sau ai unor membri ai Corpului, persoane fizice sau juridice.

Partea a IV-a:

 1. Firme in retele internationale sau in parteneriat mixt (roman si strain).
 2. Firme cu capital autohton.

Partea a V-a: C.A. – care isi exercita profesia cu titlu independent,

individual, in cadrul propriilor cabinete.

Partea a VI-a: C.A. – salariati ai Corpului sau ai unor membri ai Corpului, persoane fizice sau juridice.

Partea a VII-a – E.C. de onoare.

Partea a VIII-a – C.A. de onoare.

Nota: Evidenta persoanelor care au calitatea de EC sau de CA, inactive, se tine in cadrul sectiunilor EC si CA, pe intreaga perioada de inactivitate.

27. Cum se realizeaza publicitatea profesiei?

RASPUNS:

O.G. 65/1995, la art. 24, prevede: „Publicitatea in legatura cu exercitarea profesiei de EC si de CA se efectueaza sau se autorizeaza de CECCAR in interesul profesiei membrilor sai”.

Publicitatea poate fi:

a)     Personala

 • utilizarea numai a titlurilor sau a diplomelor eliberate de stat sau de scoli sau de institutii de invatamant atestate de M.E.
 • Placa de dimensiuni 10x5 cm cu numele, prenumele, calificarea profesionala de care apartine. Se pune pe usa de domiciliu.
 • Orice publicitate personala este interzisa. La fel si oferta este interzisa. Se excepteaza publicitatea la licitatiile organizate, potrivit normelor in vigoare.
 • Anunturile sunt interzise. Exceptie:

- cele pentru angajarea de colaboratori din presa si cele din publicatiile destinate studentilor, dar sa nu contravina regulilor de etica profesionala.

- Avize de informare a publicului asupra deschiderii sau schimbarii adresei.

- inserari in anuare, in cartile de telefon, in cataloage de firme dar limitate la nume, prenume, adresa, telefon, profesie.

b)     a Societatii Cabinetului

 • remiterea catre beneficiari a listei lucrarilor si serviciilor pe care este in masura sa le ofere.
 • Brosuri de prezentare a cabinetului sau a societatii de expertiza ce se distribuie elevilor, studentilor sau candidatilor la un post oferit de acestea si care sa cuprinda numai informatii despre:

istoricul;

principile de comportament;

lucrarile executate;

numele si prenumele clientilor;

modalitatea de recomandare;

formarea si evolutia in cariera a membrilor cabinetului.

SURSA: Codul privind conduita etica si profesionala a EC si CA din Romania.

28. Care sunt organele de conducere ale Corpului la nivel cebtral si ce atributii au?

RASPUNS:

Organele de conducere sunt: CENTRALE si LOCALE (ale filialelor teritoriale), prezentate in raspunsul la intrebarea nr. 24

Atributiile Conferintei Nationale ordinare

 1. aproba ROF, aproba Codul privind conduita etica si profesionala a EC si CA si completarile ulterioare avizate de MF si MJ.
 2. Stabileste directiile de baza si masurile necesare pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de EC si CA.
 3. Examineaza si aproba, prin vot deschis raportul de activitate prezentat de CS pentru exercitiul (expirat) incheiat si raportul cenzorilor asupra gestiunii financiare a CS.
 4. Aproba prin vot deschis bilantul contabil, executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul incheiat, precum si BVC al exercitiului viitor, prezentate CS.
 5. Aproba, prin vot deschis, organigrama CS, sistemul de salarizare pentru anul urmator, precum si principiile si criteriile de organizare si salarizare ale aparatului propriu si ale aparatelor Consiliului filialelor.
 6. Aproba, prin vot deschis, sistemul de acordare si cuantumul cheltuielilor de deplasare si reprezentare in Consiliile Corpului pe anul urmator, la propunerea presedintelui Consiliului Superior.
 7. Alege si revoca C.S., referitor la rezultatele alegerilor privind reinoirea mandatelor membrilor Consiliului Corpului, inclusiv revocarea celor alesi.
 8. Aproba, prin vot deschis, nivelul indemnizatiilor pentru organele alese ale Corpului, nivelul cotizatiilor de membru si al taxelor pentru examinare. Aproba, prin vot deschis, nivelul indemnizatiilor pentru organele alese si al taxelor de inscriere in evidenta Corpului.
 9. Aproba, planurile anuale de activitate ale CS si ale Consiliilor filialelor.
 10. Hotaraste, supra propunerilor de sanctionare disciplinara a membrilor Consiliului si al Consiliilor filialelor formulate de Comisia superioara de disciplina.
 11. Stabileste anual cotizatia, pe transe de venit.
 12. Alte atributii stabilite de lege, Regulament si propriile hotarari.

Atributiile Consiliului Superior

 1. alege, dintre memebrii sai, presedintele si cei 5 vicepresedinti care sunt alesi dintre expertii contabili si un V.P. dintre contabilii autorizati.
 2. Asigura elaborarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului si a Codului privind conduita etcia si profesionala a EC si CA, cu avizul MF si al MJ.
 3. Aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a compartimentelor si verigilor organizatorice ale Corpului.
 4. Asigura administrarea si gestionarea patrimoniului Corpului.
 5. Delibereaza asupra tuturor problemelor privind profesia de EC si CA.
 6. Vegheaza ca regulamentul privind dobandirea calitatii de EC si CA sa fie strict aplicat.
 7. Asigura coordonarea si controlul activitatii CF (Consiliilor filialelor); stabileste metodologia de elaborare a BVC al corpului.
 8. Aproba statele de functiuni al Corpului si filialelor.
 9. Asigura participarea in cadrul unor comisii de studii si cercetari destinate a face sa progreseze profesia si stiinta contabila in diverse grupe de lucru, din cadrul institutiilor guvernamentale si neguvernamentale, la solicitarea acestora.
 10. Decide in termen de 30 de zile, asupra contestatiilor facute impotriva hotararilor luate de Comisia superioara de disciplina.
 11. Ia toate masurile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei si a celei de sigurare a riscului profesiei de catre membrii Corpului.
 12. Indeplineste alte atributii prevazute de lege, de Regulament si de hotararile Conferintei Nationale a CECCAR.

Atributiile Presedintelui Corpului

 1. convoaca si conduce sedintele de CS si ale BP.
 2. Conduce si coordoneaza dezbaterile.
 3. Prezinta anual CS, spre aporbare, proiectul de buget pentru exercitiul viitor.
 4. Aproba angajarea si efectuarea cheltuielilor in cadrul bugetului aprobat de conferinta Nationala.
 5. Prezinta bilantul contabil, spre aprobare, CS si spre aprobare, Conferintei nationale.
 6. Numeste si revoca, cu respectarea statelor de functiuni aprobate de Consiliul National, personalul propriu al Consiliului si stabileste salariile, cu aprobarea BP.
 7. Reprezinta Corpul in fata autoritatilor publice, a tertilor sau a organizatiilor nationale si internationale, aparand prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai.
 8. Indeplineste orice alte atributii stabilite de CN, CS si BP

29. Care sunt organele de conducere ale Corpului la nivel teritorial? Atributii.

RASPUNS:

ORGANELE DE CONDUCERE sunt:

 1. Adunarea generala (ordinara si extraordinara)
 2. Consiliul filialei
 3. Biroul Permanent al filialei
 4. Presedintele filialei

Atributiile:

 1. Dupa ROF, publicat in MO nr. 276/27.11.1995, avem:

ADUNAREA GENRALA A FILIALEI

 1. ia cunostinta, dezbate si aproba, prin vot deschis, raportul Consiliului filialei pentru exercitiul financiar expirat si raportul cenzorilor asupra gestiunii financiare a Consiliului filialei.
 2. Aproba, prin vot deschis, BVC al filialei pentru exercitiul financiar viitor si executia BVC pentru exercitiul financiar expirat.
 3. ia cunostinta de raportul Consiliului filialei privind rezultatele analizei activitatii profesionale a expertilor individuali si a societatilor comerciale controlate, in vederea asigurarii bunei exercitari a profesiei de EC si CA pe teritoriu filialei. Aproba lista EC individuali si societatile ce vor fi analizate in anul urmator.
 4. Noul ROF: alege si revoca presedintele si doi membri ai Comisiei de disciplina a filialei.
 5. alege si revoca pe mebrii CFC, presedintele si membrii comisiei de cenzori.
 6. Propune, dintre membrii sai, candidatii pentru CS.
 7. Adopta lista membrilor de onoare ai filialei.
 8. Stabileste masurile necesare pentru indeplinirea altor atributii prevazute de acte normative sau de hotarari ale CS.

Atributiile Consiliului filialei

 1. Supravegherea modului de exercitare a profesiei in raza filialei.
 2. Asigurarea apararii intereselor filialei si administrarea bunurilor ei.
 3. Prevenirea si concilierea tuturor contestatiilor sau conflictelor de ordin profesional.
 4. Hotaraste in ceea ce priveste inscrierea in Tabloul Corpului sau asupra modificarilor ce se aduc acestuia, potrivit precizarilor Consiliului Superior.
 5. Urmareste incasarea cotizatiilor profesionale datorate de membrii filialei, in conditiile prevazute de regulament.
 6. Sesizeaza CS cu propuneri si sugestii privind exercitarea porfesiei.
 7. Sesizarea comisiei de disciplina a filialei sau a altor filiale despre  abaterile profesionale ale memebrilor Corpului.
 8. Efectuarea sau autorizarea pe intreg teritoriul filialei a tuturor formelor de publicitate colectiva, considerate utile interesului profesiei cf. HCS.
 9. Pronunta radierea din Tabloul Corpului, in cazurile prevazute in Regulament, precum si incetarea provizorie de a mai face parte din Corp, la cerere.
 10. Analizeaza si adopta proiectul de buget al filialei, potrivit normelor emise de CS.
 11. Indeplineste alte atributii prevazute de lege, Regulament, de hotararile si deciziile organelor de conducere ale Corpului.

Atributiile Presedintelui filialei

 1. Convoaca consiliul filialei si conduce dezbaterile acestuia.
 2. Reprezinta Consiliul filialei, pe langa CS al corpului si pe langa membrii Corpului.
 3. Reprezinta  Corpul in fata reprezentantilor autoritatilor publice si ai colectivitatilor diverse din cuprinsul teritoriului filialei sale, pe baza imputernicirilor stabilite de CS.
 4. Angajeaza cheltuielile in cadrul bugetului aprobat.
 5. Face propuneri de angajare a salariatilor din structurile executive ale filialei si de stabilire a salariilor acestora, in limitele statului de functii aprobat. Propunerile se inainteaza presedintelui Consiliului Superior pentru aprobare.
 6. Poate accepta sponsorizari si donatii acordate filialei, in limitele stabilite de CS si in conditiile legii.
 7. Organizeaza alegerile in consiliile Corpului.
 8. Supune, spre aprobare, adunarii generale executia BVC pe anul expirat. Dupa aprobare, transmite CS un exemplar al balantei de verificare si al contului de executie a BVC.
 9. Arbitreaza eventualele litigii dintre membrii filialei si clientii acesteia, in cazul cand acestia din urma accepta acest arbitraj.
 10. Supune adunarii generale anuale propunerile pentru acordarea de distinctii  onorifice, conform procedurii.
 11. Raspunde solidar cu Cnsiliul filialei de incasarea cotizatiilor profesionale datorate de membrii filialei.
 12. Indeplineste alte atributii prevazute de lege, regulament, hotarari, decizii ale organizatiilor de conducere ale filialei si ale Corpului.

Secretarul General al Corpului

 1. Executa hotararile si deciziile privind activitatea compartimentului administrativ.
 2. Pregateste, analizeaza si controleaza proiectele de buget ale filialelor, elaboreaza proiectul de buget al corpului, care, dupa insusire de catre BP, prin presedintele BP, le prezinta CS pentru adoptare, cu cel putin o luna inainte de inceperea exercitiului financiar.
 3. Asigura executia BVC, prezentand informatii periodice BP, in acest sens, asigura si raspunde de organizarea si tinerea contabilitatii la nivel central si teritorial, potrivit legii.
 4. Asigura executarea tuturor lucrarilor administrative si de secretariat pentru CN, CS, sectiunile sicomisiile Corpului.
 5. Organizeaza si asigura evidenta centralizata a EC si CA inscrisi in Tabloul Corpului de catre filiale.
 6. Asigura publicarea anuala in MO al romaniei Tabloul Corpului (TC).
 7. Organizeaza si urmareste publicitatea in legatura cu exercitarea profesiei de EC si CA, in interesul profesiei membrilor corpului; propuneComisiei de disciplina pe cei care se fac vinovati de incalcarea regulilor privind publicitatea.
 8. Asigura publicarea in revista Corpului a bilantului contabil si a contului de gestiune anual, dupa aprobarea lor de CN.
 9. Asigura conditiile materiale pentru desfasurarea activitatii CS al corpului, a membrilor si a organelor subordonate.
 10. Propune presedintelui BP, anual, o data cu proiectul de buget, schema de functiuni si salarizare a sectoarelor administrative si a salariatilor din subordine.
 11. Particirpa fara drept de vot, la sedintele BP luand cunostinta de deciziile adoptate.

Atributiile Secretarului filialei (directorului executiv)

  1. Executa  hotararile Consiliului filialei.
  2. Elaboreaza proiectul de buget al filialei.
  3. Asigura executia BVC aprobat.
  4. Asigura executarea tuturor lucrarilor administrative si de secretariat al filialei.
  5. Organizeaza si asigura evidenta EC si CA in cadrul Tabloului Corpului existent la filiala.
  6. Asigura tinerea contabilitatii filialei, conform reglementarilor legale.
  7. Propune anual Consiliului filialei schema de functiuni si salarizare a personalului necesar, care urmeaza a fi supusa aprobarii CS.
  8. Participa, fara drept de vot, la sedintele BP al filialei, luand la cunostinta deciziile adoptate.
  9. Indeplineste si alte atributii prevazute in acte normative, precum si hotararile, deciziile organelor de conducere ale filialei si ale Corpului.

SURSA: ROF al corpului.

30. Care sunt sursele de finantare ale Corpului?

RASPUNS:

 1. taxa de inscriere la examenul de EC si CA;
 2. taxa de inscriere in Tabloul Corpului;
 3. Cotizatii anuale asupra veniturilor;
 4. Donatii, vanzari de publicatii proprii;
 5. Alte venituri.

31. Modul de organizare si constituire al comisiilor de disciplina.

RASPUNS:

Comisile de disciplina (CD):

 1. Comisia superioara de disciplina – de pe langa CS al Corpului este o comisie de sanctionare in materie disciplinara pentru abateri de la conduita etica si profesionala a membrilor CS al Corpului.
 2. Comisia de disciplina a filialei
 • Comisiile vegheaza la respectarea codului etic si a regulamentelor si normelor corpului;
 • Sanctiunile se aplica in functie de abaterile disciplinare, de gravitatea incalcarii si urmarile acesteia, precum si de persoana in cauza.

Competentele Comisiei Superioare de disciplina

 1. analizeaza plangerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala ale membrilor CS si ai CF, facand propuneri de sanctionare a acestora – CN hotaraste.
 2. Solutioneaza plangerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala a presedintilor CS si CF, precum si a profesionistilor straini care au dobandit dreptul de a exercita profesia de EC si CA in Romania si aplica dupa caz, prevederile art. 16 OG 65/1995 cu modificarile ulterioare:

mustrare;

avertisment scris;

suspendarea dreptului de a exercita profesia de EC si CA pe o perioada de timp de la 3 luni la un an;

interzicerea dreptului de a exercita profesia de EC si CA. Abaterile in functie de care se aplica sanctiunile disciplinare se stabilesc de ROF.

 1. Rezolva contestatiile formulate impotriva hotararilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor.
 2. Aplica sanctiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de EC si CA membrilor Corpului care au savarsit abateri grave prevazute in regulament.

CONSTITUIRE

5 membrii titulari

5 supleanti

 • Presedinte
 • 2 membri EC alesi de CN dintre membrii CECCAR
 • 2 membri desemnati de MF. La fel supleantii. Mandat 4 ani.

Comisia de disciplina a filialei are urmatoarele competente:

 • Sanctioneaza abaterile disciplinare savarsite de EC, CA, membri ai filialei,cu domiciliul in raza teritoriala a acesteia, chiar daca abaterile au fost savarsite in raza teritoriala a altei filiale.
 • Instiinteaza presedintele CF si pe reprezentantul MF despre reclamatiile primite (exceptie reclamatiile indreptate impotriva membrilor BP ale filialelor sau ale profesionistilor si societatilor straine care se adreseaza Comisiei superioare de Disciplina.

CONSTITUIRE

 • 5 membri titulari
 • 5 supleanti
 • 1 presedinte plus 2 membri alesi dintre membrii filialei EC care se bucura de autoritate
 • 2 membrii supleanti desemnati de MF
 • Mandatul 4 ani

Abaterea

(invinuirea)

Sanctiunea

 1. Neplata cotizatiei si a celorlalte obligatii la termenele prevazute de Regulament in cursul unui an calendaristic.
 2. Condamnarea definitiva pentru savarsirea unei fapte penale care, potrivit legii, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatii.
 3. Incalcarea cu intentie, prin actiune sau omisiune, a normelor de lucru privind exercitarea profesiei, elaborate de Corp, daca fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau amterial.
 4. Practicarea profesiei fara viza anuala, pentru exercitrea profesiei legal acordata.
 • suspendarea dreptului de exercitare pana la data platii 8nu mai putin de 3 luni si nu mai mult de un an).
 • Interdictia dreptului de exercitare a profesiei.
 • Interdictia dreptului de exercitare a profesiei.

*Interdictia dreptului de exercitare a profesiei.

32. Functionarea comisiilor de disciplina

RASPUNS:

Comisia lucreaza in plenul sau. Cea superioara rezolva contestatiile facute impotriva hotararilor Comisiilor de disciplina ale filialelor. Termenul de contestare este de 30 de zile, iar raportul dispune de cel mult 30 de zile pentru a pregati un raportul si pentru a-l sustine in fata Comisiei superioare.

Comisia superioara de disciplina intocmeste o culegere cu toate solutiile proprii pronuntate, cat si cu cele pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor, publicandu-le anual in revista Corpului. Comisia de disciplina a filialei judeca potrivit Regulamentului comisiilor de disciplina.

33. Care este locul si rolul reprezentantului MF?

RASPUNS:

Este persoana desemnata de autoritatea publica, pe langa CS al Corpului si al filialei. Nu este un spervizor, este un partener in profesie, cu toate ca sesizeaza MFP ori de cate ori hotararile si masurile adoptate de Corp contravin reglementarilor legale si trimite, spre stiinta, B.P. o copie a sesizarii.

34. Care sunt atributiile reprezentantului MF?

RASPUNS:

Pe langa Cosiliul Superior

Pe langa Consiliul filialei

 • participa, fara drept de vot, la lucrarile CN, la sedintele CS si ale BP si ale CSD.
 • Primeste materiale si convocatorul cu 7 zile inainte.
 • Este instiintat de catre secretarul CSD despre toate contestatiile primite de aceasta comisie.
 • Sesizeaza MF ori de cate ori hotararile si masurile adoptate de Corp contravin reglementarilor legale si trimite BP, spre stiinta, o copie dupa sesizare.
 • participa, fara drept de vot, la lucrarile AG, CF, BP si CD.
 • Primeste materialele cu 7 zile inainte insotite de convocator.
 • Sesizeaza BP al CS al C cu privire la aprobarea sau refuzul de inscriere in TC de catre CF pe care le considera nelegale
 • Sesizeaza CSD cu privire la hotararile CD a filialei pe care le considera nelegale.
 • Sesizeaza reprezentantul MF de pe langa CS asupra hotararilor si masurilor CF care contravin reglementarilor legale.

35. Care sunt principalele fapte ce constituie abatere disciplinara a unui membru al Corpului?

RASPUNS:

 1. Comportament necuviincios fata de membrii Corpului, de reprezentantul MF sau de alti participanti la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului.
 2. Absenta nemotivata de la intrunirea AG a filialei sau de la CN.
 3. Nerespectarea dispozitiilor Codului privind conduita etica si profesionala a EC si CA din romania referitoare la publicitate.
 4. Absenta nejustificata de la cursurile de pregatire si perfectionare profesionala, reglementate prin normele emise de Corp.
 5. Prestarea de servicii de contabilitate fara contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui contract in care nu a fost inscrisa calitatea profesionala a celui care il incheie: EC, CA.
 6. Nerespectarea obligatiilor de pastrare a sercertului profesional.
 7. Nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor in scopul sustragerii de la plata cotizatiei stabilite de Regulament.
 8. Fapta membrului Corpului de a nu depune, in termenul stabilit, la filiala de care apartine, fisa pentru persoane fizice sau juridice; pentru persoanele juridice raspunderea incuba presedintelui consiliul de administratie, sau administratorului dupa caz.
 9. Incalcarea dispozitiilor privind exercitarea profesiei si raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala, potrivit legii si Regulamentului (art.98). este interzisa efectuarea de lucrari pentru entitatile unde sunt salariati, sau sunt rude, sau afini pana la gradul IV cu administratorii, sau salariati in afara Corpului, sau activitate comerciala.
 10. Refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului a documentelor privind activitatea profesionala.
 11. Declaratiile neconforme realitatii, in relatiile cu Corpul sau cu tertii, cu producerea de consecinte juridice, precum si orice alte incalcari ale conduitei etice si profesionale.

36. Relatiile financiare ale Corpului.

RASPUNS:

Relatiile financiare ale Corpului

 1. Exterioare

In calitatea sa de persoana juridica de utilitate publica si autonoma intra in relatii financiare cu o serie de bugete (de stat, de asigurari sociale, de asigurari de sanatate, de sprijin a fondului de somaj, de invatamant) si o serie de creditori: bancari, nebancari.

 1. Interne

Fluxurile legate de bugetul de venituri si cheltuieli al Corpului, privind alimentarea veniturilor de catre filiale si Corp si finantarea cheltuielilor filialelor si Corpului.

NOTA: Fluxurile banesti se realizeaza prin intermediul contului bancar cu subconturi:

colectoare pentru venituri;

pe filiale pentru cheltuieli

37. Principii generale privind alegerea in organele de conducere ale Corpului.

RASPUNS:

LA NIVEL CENTRAL

Conferinta Nationala alege CS dintre membri activi ai Corpului.

½ la 2 ani pentru continuitate.

EC si CA dintre cei mai buni cu 2/3 din numarul voturilor exprimate.

Presedintele ales de CN este si Presedintele BP.

BP ales de CS din 1 Presedinte, Vicepresedinti alesi prin vot secret dintre membri CS (2/3 din 3 ai CS).

Cenzorii, pe termen de 4 ani, alesi de CN ordinara (vot deschis). Membrii nu fac parte din CS.

2 EC

1 CA

numai 2 mandate consecutive

Sub conducerea biroului permanent functioneaza:

sectiuni

comisii

departamente

secretarul general

pentru a fi alesi in Consiliile Corpului (Superior si ale filialelor) candidatii trebuie sa fie eligibili (adica au drept de vot in AG ale filialelor si sunt la zi cu plata cotizatiilor profesionale).

Nu pot fi alegatori si nu pot participa la alegerea membrilor CS si ai CF:

daca nu sunt la zi cu plata cotizatiilor profesionale;

societati romane sau straine recunoscute de Corp;

membri de onoare ai Corpului;

Profesionistii, cetateni straini, persoane fizice care au primit autorizarea de a exercita profesia de EC sau CA in Romania;

Sunt salariatii unor institutii;

Cei care doresc sa candideze pot face declaratii de candidatura pentru un loc de titular sau de supleant pentru EC sau CA.

38. Cum se face alegerea in CS al Corpului?

RASPUNS:

Prin vot secret, pentru o perioada de 4 ani, cu reinnoirea bienala a jumatate din membrii alesi.

*Presedintele CS este ales de CN, iar al filialei de AG.

* Realegerea, dupa o perioada egala cu cea in care a detinut functia respectiva (presedinte care a detinut functia 4 ani sau 8 ani, poate depune candidatura dupa 4, respectiv 8 ani de la incetarea functiei).

Declaratiile de candidatura cuprind:

Numele, prenumele, adresa candidatului.

Categoria profesionala EC/CA.Modul de exercitare a profesiei.

Functiile detinute anterior in cadrul Corpului si perioada respectiva.

Functia pentru care candideaza: membru al unui Consiliu al Corpuzlui, BP al CS sau al CF.

Obiectivele si strategia pe care si le propune candidatul daca va fi ales.

Declaratie pe proprie raspundere, in sensul ca indeplineste cerintele de eligibilitate din regulament.

SURSA: ROP aprobat de Conferinta Nationala.

39. Cum sunt organizate si conduse sedintele organelor de conducere ale Corpului?

RASPUNS:

Presedintele Consiliului convoaca si conduce sedinetele Consiliului. Deliberarile au caracter strict secret, dar hotararile sunt date publicitatii in Revista Corpului. Sedinte1/semestru. Biroul Permanent se intruneste lunar sub conducerea presedintelui.

Sedintele de lucru ale Consiliului si Biroului Permanent sunt legal constituite numai in conditiile asigurarii prezentei majoritatii membrilor acestora.

Se delibereaza numai asupra problemelor inscrise in ordinea de zi, comunicata cu cel putin 10 zile inainte (sunt si exceptii).

Presedintele conduce deliberarile, neputand refuza cuvantul unui participant.

Presedintele atentioneaza vorbitorul fara a fi obtinut cuvantul sau pe cel care depaseste timpul acordat sau pe cel care nu se limiteaza la problema in curs.

Presedintele cheama la ordine pe cel care profeseaza atacuri la persoana sau provoaca dezordine.

Durata expozeului fiecarui participant este de 10 minute (exceptie: presedintele, raportorii, presedintii sectiunilor si reprezentantul MF).

Presedintele suspenda sedinta dupa consultarea adunarii sau la cererea majoritatii participantilor.

Votul:

 • nesecret – numararea de catre secretarul de sedinta si comunicat de presedinte;
 • secret – ori de cate ori este necesar si anume:

in cazul suspendarii sedintei;

o numire;

alte cazuri cand votul este cerut de majoritatea membrilor prezenti.

Deliberarile au caracter strict secret. Hotararile se fac publice.

SURSA: ROF

Ce este ETICA?

RASPUNS:

ETICA= stiinta care se ocupa cu studiul teoretic al valorilor si conditiei umane din perspectiva principiilor morale si rolul lor in viata sociala; totalitatea normelor de conduita morala, corespunzatoare unui domeniu, unei activitati sau unei colectivitati.

ETICA este straina dictaturii si centralismului; ea este specifica democratiei, deoarece democratia presupune dereglementare, locul legilor fiind luat de principii etice, astfel se poate aluneca spre anarhie si dezordine.

Ce este un „cabinet profesional”?

RASPUNS:

Membrii Corpului isi exercita profesia cu titlu independent, individual in cadrul propriilor cabinete sau sunt salariati fie la o societate de profil, fie la alte unitati patrimoniale.

Cabinetul este forma organizatorica unde expertii contabili isi desfasoara activitatea, potrivit Normelor si regulamentelor privitoare la profesia contabila.

Cabinetul poate fi constituit dintr-un parctician individual, o asociatie sau o societate de profesionisti.

PROFESIONIST CONTABIL

LIBER PROFESIONISTI  ANGAJATI

Exercita cu titlu liberal profesia  In industrie, constructii,

transporturi, inst.publice

invatamant

Poate profesa intr-un cabinet  Nu poate profesa intr-un cabinet

Ce sunt serviciile profesionale?

RASPUNS:

Orice serviciu care cere aptitudini contabile inrudite, prestat de un contabil profesionist:

 • Servicii de contabilitate
 • Audit
 • Fiscalitate
 • Consultanta manageriala
 • Management financiar

Serviciu – o munca prestata in folosul sau in interesul cuiva, dar potrivit normelor si regulilor profesiei prestatorului;

-indeplinirea unei indatoriri fata de cineva.

Caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile?

RASPUNS:

Caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile sunt:

detinerea unei competente intelectuale specifice,

obtinuta prin formare si invatamant;

respectarea de catre membri a unui ansamblu de valori

si de reguli stabilite de organismul profesional, cu deosebire cele care se refera la obiectivitate;

recunoasterea unei datorii vizavi de public, in ansamblu.

Uneori datoria membrilor, vizavi de profesiunea lor si de public, poate

fi in contradictie cu interesul lor personal pe termen scurt, sau cu obligatiile lor de loialitate, vizavi de angajator.

Tinand seama de remarcile precedente, este de datoria organismelor profesionale nationale sa defineasca regului de rtica pentru membrii lor, incat sa garanteze o calitate optima a serviciilor si sa pastreze increderea publicului in profesie.

Profesia contabila liberala este bazata pe moralitate ireprosabila, pe independenta, pe stiinta in profesie, pe competenta.

Cine elaboreaza Codul etic al profesiei contabile: la nivelul IFAC, la nivelul unei tari, in Romania?

RASPUNS:

Elaborarea Codului etic:

La nivelul IFAC

 • aprobarea o da Consiliul IFAC
 • comitetele de lucru permanente care emit: SIC (IAS), Norme internationale pentru practica Auditului, Principiile internationale in domeniul Educatiei, Principiile de etica profesionala – Deontologie.In 1998 IFAC avea 128 membri, cu 2 milioane de profesionisti, reprezentand 91 de tari. In 1998 a aprobat Codul international al Etciii Profesiei Contabile care stabileste: norme de conduria si principii fundamentale ce trebuie respectate de toti profesionistii contabili, in vederea realizarii obiectivelor comune.

La nivelul unei tari:

Organismele profesionale IFAC din fiecare tara au si responsabilitatea introducerii si imbunatatirii cerintelor eticii detaliate.

In Romania:

 • CECCAR ca membru IFAC, in 1995 a elaborat Codul privind conduita etica si profesionala a EC si CA
 • Comisia pentru elaborarea normelor profesionale
 • Comisia pentru urmarirea aplicarii normelor profesionale
 • Conferinta Nationala a CECCAR aproba Codul privind conduita etcia si profesionala a EC si CA
 • CS asigura elaborarea si completarea Codului privind conduita etica si profesionala a EC si CA.

Ce semnificatie are interesul general sau interesul public?

RASPUNS:

Profesia contabila se distinge prin acceptarea responsabilitatii sale vizavi de public.

Public inseamna:

 • Clienti
 • Guvern
 • Investitori
 • Angajatori
 • Oameni de afaceri
 • Comunitati financiare
 • Donatori de fonduri
 • Orice persoana

Acest public da incredere in obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili, pentru buna functionare a economiei.

Aceasta incredere acordata de public impune profesiei contabile o responsabilitate in materie de interes general.

Interesul general semnifica deci satisfactia colectiva a persoanelor si institutiilor pentru care lucreaza profesionistii contabili.

Pastrarea acestui statut privilegiat al profesionistilor contabili presupune oferirea de servicii potrivit unor criterii care sa justifice increderea publicului.

In ce consta interesul general pentru:

 • auditorii independenti
 • responsabilii financiari
 • auditorii interni
 • consilierii fiscali
 • consilierii de gestiune

RASPUNS:

Interesul pubsic este bunastarea colectiva a comunitatii si a institutiilor deservite de contabilul profesionist. Standardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul public:

 • auditorii independenti ajuta la mentinerea integritatii si eficientei situatiilor financiare ca suport partial pentru imprumuturi si actionarilor pentru a obtine capital;
 • responsabilii financiari (directorii economici) cu atributii in diverse domenii de management financiar contribuie la utilizarea eficienta si efectiva a resurselor organizatiei;
 • auditorii interni furnizeaza asigurarea in legatura cu un sistem de control intern corect, care sporeste increderea in informatiile financiare externe ale patronului;
 • expertii in impozite ajuta la stabilirea increderii si eficientei, precum si la aplicarea corecta a sistemului de impozitare;
 • consilierii de gestiune si consultantii manageriali au o responsabilitate fata de interesul public in sustinerea luarii deciziilor manageriale corecte.

Profesionistii contabili au un rol important in societate. Comunitatea,

Publicul conteaza pe profesionistii contabili pentru o contabilitate financiara si o raportare corecta, pentru un management financiar eficient si sfaturi competente referitoare la o varietate de aspecte legate de afaceri si impozite.

Cum se explica rolul social al profesionistilor contabili?

RASPUNS:

Profesionistii contabili joaca un rol social important; atitudinea si comportamentul acestora in legatura cu serviciile prestate au repercursiuni asupra prosperitatii economice a colectivitatii si a intregii tari.

Investitorii, donatorii de fonduri, angajatori si alte sectoare din lumea afacerilor, cat si guvernul si publicul, in sens larg, trebuie sa aiba incredere in capacitatea acestora de a pune in functiune sisteme riguroase de gestiune si informare, capabile sa asigure o gestiune financiara eficienta si de a oferi sfaturi avizate asupra unui mare numar de probleme, asupra gestiunii afacerilor, sau de ordin fiscal.

Pentru intelegerea rolului social, se poate admite ca bilanturi parazitate la profiturile ce trebuie fiscalizate, ca urmare a unor servicii contabile necorespunzatoare, pot conduce Adminstratia la concluzia stabilirii unor noi impozite si taxe in sarcina contribuabililor.

Explicati relatia dintre etica si calitate in profesia contabila.

RASPUNS:

Profesionistii contabili nu-si pot pastra statutul lor privilegiat decat oferind servicii potrivit unor criterii care sa justifice increderea publicului.

Este in interesul profesiei contabile la scara mondiala sa informeze utilizatorii serviciilor furnizate de profesionistii contabili ca prestatiile acestora sunt de calitate optima si satisfac regulile de etica impuse de acest statut privilegiat.

Obiectivele profesiei contabile privesc inaltul nivel profesional, inaltul nivel de performanta, satisfacerea interesului general.

Etica profesionala presupune atat protectia fiecarui profesionist, cat si a tertilor. Protectia publicului: prin calitatea si fiabilitatea prestatiilor, iar pentru membri CECCAR, printr-o sanatoasa si libera concurenta.

Calitatea lucrarilor presupune:

 • Abtinerea de la lucrari inutile doar din dorinta de a castiga;
 • Selectarea lucrarilor pentru colaboratori;
 • Programarea lucrarilor;
 • Studierea in folosul clientilor a posibilitatilor legale de evitare a unor plati nedatorate;
 • Constiinciozitatea si integritatea cu care lucrarile sunt abordate;
 • Calitatea si continutul raportului;
 • Pastrarea secretului profesional.

Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectului profesiei contabile (satisfacerea exigentelor publicului)?

RASPUNS:

Pentru realizarea obiectivului profesiei contabile, adica satisfacerea exigentelor publicului, se impun patru imperative fundamentale:

 • Credibilitatea – publicul are nevoie de informatii credibile;
 • Profesionalism  - profesiunea contabila are nevoie de persoane recunoscute de cleinti, angajatori si tersi interesati ca profesionisti in domeniu;
 • Calitatea serviciilor – toate serviciile furnizate de un profesionist contabil trebuie sa satisfaca criterii precise de apreciere;
 • Incredere – utilizatorii serviciilor profesionistilor contabili trebuie sa fie asigurati ca aceste servicii sunt subordonate unui ansamblu de reguli de etica profesionala.

SURSA: Codul etic.

Care sunt principiile fundamentale care trebuie respectate pentru realizarea obiectivelor profesiei contabile?

RASPUNS:

PRINCIPIILE FUNDAMENTALE SUNT:

 • INTEGRITATE – drept, sincer, cinstit;
 • OBIECTIVITATE – corect, fara idei preconcepute;
 • COMPETENTA PROFESIONALA – lucrari efectuate cu grija si sarguinta, pastrarea la zi a nivelului de cunostinte profesionale;
 • CONFIDENTIALITATE – pastrarea secretului profesional;
 • PROFESIONALISM – comportament corespunzator exigentelor profesiei contabile;
 • RESPECTAREA NORMELOR TEHNICE SI PROFESIONALE – executarea lucrarilor conform normelor tehnice si profesionale aplicabile, urmand concomitent satisfacerea cerintelor clientului sau angajatorului si daca sunt compatibile cu exigentele integritatii, obiectivitatii si independentei.

Ce intelegeti prin integritate in profesia contabila?

RASPUNS:

Un contabil profesionist trebuie sa fie DREPT, SINCER SI CORECT in realizarea sarcinilor profesionale.

Ce intelegeti prin obiectivitate?

RASPUNS:

Obiectivitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa fie impartial, fara prejudecati, sa nu se afle in situatii de incompatibilitate, de conflict de interese sau alte asemenea, de natura a determina un tert sa puna la indoiala obiectivitatea acestuia.

Sursa: codul etic al CECCAR.

Cum expicati competenta profesionala?

RASPUNS:

Competenta profesionala are doua componente de baza:

obtinerea;

mentinerea

Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesionale cu competenta, grija si sarguinta si este obligat sa mentina in permanenta un nivel de cunostinte si de competenta profesionala care sa justifice asteptarile unui client sau ale angajatorului; aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practica profesionala, din legislatie si tehnici de lucru.

Dobandirea competentei profesionale cere:

inalt standard de pregatire generala, urmata de una specifica;

practica si examinare in subiecte profesionale semnificative;

perioada de practica in domeniu.

Mentinerea competentei profesionale cere:

cunoasterea continua a evolutiilor in profesia contabila (la nivel national si international in contabilitate, audit si alte reglementari statutare si cerinte relevante);

adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor profesionale, in conformitate cu normele nationale si internationale.

Competentele profesionale (comentariu):

 • Un profesionist contabil salariat care lucreaza in industrie, comert, sectorul public sau in sistemul educational poate fi solicitat pentru rezolvarea unor atributii importante pentru care  nu are formatia sau experienta necesara.
 • In asemenea situatii nu trebuie sa-si induca in eroare angajatorul cu privire la nivelul real al competentelor sale, cerand consultanta sau asistenta unui specialist.

In ce consta confidentialitatea?

RASPUNS:

Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa

respecte confidentialitatea informatiilor obtinute in timpul misiunilor sale si nu trebuie sa le utilizeze sau sa le divulge fara autorizatie scrisa, in afara de cazurile cand obligatia divulgarii este prevazuta prin lege sau norme reglementare.

Ce intelegeti prin profesionalism?

RASPUNS:

Profesionalismul presupune ca profesionistul contabil nu trebuie sa faca ceva care ar atingere reputatiei profesiunii contabile sau ar putea conduce la discreditarea ei; aceasta obliga institutele membre ale IFAC ca, la elaborarea regulilor de de etica, sa prevada responsabilitati clare ale profesionistului contabil vizavi de clenti, terti, angajatori, alti membri ai profesiei, public, in general.

In ce consta respectul fata de normele tehnice si profesionale?

RASPUNS:

Respectul fata de normele tehnice si profesionale presupune ca profesionistul contabil trebuie sa realizeze serviciile profesionale conform normelor tehnice si profesionale aplicabile si este obligat sa urmareasca cu grija si competenta instructiunile clientului saau sau angajatorului sau, in masura in care acestea sunt compatibile cu exigentele de integritate, obiectivitate, iar in cazul liber profesionistilor, de independenta.

Intre altele, profesionistul contabil trebuie sa respecte normele tehnice si profesionale publicate de: IFAC (Normele internationale de audit), IASC (Normele contabile internationale), organismul profesional, membru al IFAC si legislatia in vigoare.

Care este structura Codului Etic al IFAC?

RASPUNS:

Codul cuprinde obiectivele si principiile fundamentale, redate la modul general si nu destinate a fi folosite pentru a rezolva problemele etice ale contabililor profesionisti, intr-un caz bine determinat. Codul ofera anumite linii directoare in ceea ce priveste aplicarea in practica a obiectivelor si principiilor fundamentale cu privire la numarul situatiilor tipice care se intalnesc in profesiunea contabila.

Codul are trei parti:

Partea A se aplica tuturor contabililor profesionisti, in afara de cazul cand altceva este specificat (sectiunile 1-7).

Partea B se aplica numai contabililor liber-profesionisti 8sectiunile 8-14).

Partea C se aplica pentru contabilii profesionisti salariati si de asemeni poate fi aplicata, in circumstante similare, contabililor salariati din cabinetele cu libera practica 8sectiunile 15-18).

Cui se aplica partea A a codului?

RASPUNS: vezi 57

Cui se aplica Partea B a Codului?

RASPUNS: vezi 57

Cui se palica Partea C a Codului?

RASPUNS: vezi 57

Care sunt factorii de care trebuie tinut seama atunci cand se aprecieaza respectarea regulilor de etica in ceea ce priveste integritatea si obiectivitatea?

RASPUNS:

Integritatea nu presupune numai cinste, dar si echitate si sinceritate. Principiul obiectivitatii impune tuturor profesionistilor contabili obligatia de a fi just, cinstit in plan intelectual si neimplicat in conflicte de interese.

Profesionistii contabili trebuie, in orice situatie, sa garanteze integritatea lucrarilor lor si sa ramana obiectivi in judecata si rationamentul lor, oricare ar fi natura activitatii lor, si anume:

 • Profesionistii liberali indeplinesc misiuni de audit, consilieri fiscali, consilieri de gestiune;
 • Alti profesionisti contabili pregatesc situatiile finnaciare in contul angajatorilor lor, executa lucrari de audit intern, exercita fundtiuni de gestiune financiara in industrie, comert, sectorul public sau educatie.

Cu ocazia alegerii situatiilor si practicilor care trebuie sa fie avute

in vedere, atunci cand se aprecieaza respectarea regulilor de etica referitoare la obiectivitate, se va tine cont de urmatorii factori:

 • profesionistii contabili sunt deseori confruntati cu situatii care ii expun la riscuri (presiuni) susceptibile de a pune in discutie obiectivitatea lor.
 • Este imposibil de a defini si de a reglementa toate situatiile generatoare de presiuni; asemanarea, verosimilitatea prevaleaza atunci cand se definesc criteriile care permit identificarea realtiilor susceptibile de a pune in discutie obiectivitatea profesionistului contabil.
 • Trebuie evitate toate relatiile si situatiile ce implica prejudecati, influente din partea tertilor care pun in discutie obiectivitatea,
 • Profesionistii contabili trebuie sa se asigure ca personalul insarcinat cu prestarea serviciilor profesionale respecta principiile de obiectivitate;
 • Profesionistii contabili nu trebuie nici sa accepte, nici sa ofere cadouri sau alte avantaje care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca pot influenta semnificativ si negativ rationamentul, judecata lor profesionala sau a colaboratorilor lor.

Conflicte de interese-circumstante de care trebuie tinut seama.

RASPUNS:

Profesionistii contabili sunt deseori confruntati cu situatii care implica conflicte de ordin profesional; nu se poate stabili o lista completa de situatii susceptibile de a genera conflicte de interese; ei trebuie sa fie permanent atenti la factorii care dau nastere la astfel de conflicte.

Exista unele circumstante particulare in care responsabilitatea profesionistului contabil poate fi in conflict cu unele cerinte interne si externe anume:

 • un superior, director, administrator sau asociat poate face presiuni; relatiile familiale sau personale pot, de asemenea, genera presiuni. Trebuie descurajata orice relatie sau orice interes susceptibil de a pune in pericol, de a influenta negativ integritatea profesionistului contabil;
 • profesionistului contabil i se poate cere sa lucreze contra normelor profesionale si tehnice;
 • profesionistul se poate gasi intre exigentele unui superior si aplicarea normelor tehnice si profesionale;
 • un conflict de interese se poate produce cand publicarea unor informatii eronate poate avantaja angajatorul sau clientul si favoriza sau dezavantaja profesionistul contabil.

Care este procedura de urmat cand este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin parsonal?

RASPUNS:

Cand este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin profesional, daca politicile stabilite de organismul profesional nu sunt suficiente, profesionistul poate recurge la procedura urmatoare:

 • examinarea conflictului cu superiorul direct; daca interventia superiroului direct nu este suficienta si profesionistul decide sa se adreseze esalonului superior urmator, superiroul direct trebuie notificat in acest sens. Daca superiroul direct este presupus implicat in conflict, profesionistul trebuie sa se supuna esalonului ierarhic cel mai ridicat;
 • solicitarea avizului confidential al unui consilier independent sau al organismului profsional;
 • daca toate recursurile interne nu sunt suficiente, profesionistul contabil, poate pentru chestiuni grave, sa demisioneze si sa trimita o scrisoare, in acest sens, conducerii entitatii care l-a angajat,

Orice profesionist contabil care ocupa un post de conducere trebuie sa se asigure ca, in cadrul entitatii respective, sunt stabilite reguli in materie de rezolvare a conflictelor profesionale.

Care sunt cele doua componente ale competentei profesionale si in ce constau?

RASPUNS:

Competenta are doua parti:

  1. Dobandirea care cere un inalt standard initial de pregatire generala, urmata de o instructie specifica, de practica si examinare in subiecte profesionale semnificative si o perioada de practica in doemniu.
  2. Mentinerea competentei profesionale care cere:

cunoasterea continua a evolutiilor in profesia

contabila, inclusiv pronuntarile importante la nivel national si international in contabilitate, audit (si alte reglementari);

adoptarea unui program desemnat sa garanteze

un control de calitate in indeplinirea sarcinilor profesionale, in conformitate cu pronuntarile facute pe plan national si inetrnational.

Cum explicati principiul confidentialitatii?

RASPUNS:

Confidentialitatea este stricta, in afara de cazul in care a primit o autorizatie speciala de a divulga informatiile sau in caz de obligatii legale sau profesionale.

Profesionistii contabili trebuie sa se asigure ca persoanele angajate sub orice forma-subalterni sau colaboratori respecta aceleasi reguli de confidentialitate.

Confidentialitatea se refera numai la divulgarea informatiilor; ea implica, de asemenea, faptul ca informatiile primite nu sunt folosite de profesionistul contabil in beneficiul sau personal sau al unui tert.

Acest principiu nu se aplica divulgarii informatiilor care permit profesionistului contabil sa indeplineasca obligatiile sale, stabilite prin normele profesionale.

In interesul publicului si al profesiunii, normele profesionale trebuie sa defineasca conceptul de confidentialitate si sa furnizeze o orientare asupra naturii si intinderii obligatiilor legate de confidentialitate si asupra circumstantelor in care divulgarea de informatii primite in cursul exercitarii unei misiuni trebuie autorizata sau ceruta.

Obligatiile de confidentialitate sau secret profesional sunt inscrise in legislatia fiecarei tari.

Pentru a stabili daca informatiile confidentiale pot fi divulgate, trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte (cu titlu de exemple):

a)     cand divulgarea este autorizata de client: daca interesele tuturor partilor (cu deosebire tersi) pot fi lezate;

b)     cand divulgarea este ceruta de lege sau cand exista obligatii profesionale de divulgare:

profesionistul trebuie sa faca apel la judecata sa, pentru a determina tipul de informatii care pot fi divulgate; trebuie sa se evite situatiile care implica fapte sau opinii nejustificate sau nejustificabile;

profesionistul trebuie sa se asigure ca persoanele care primesc informatiile sunt destinatarii corecti ai unor astfel de informatii, adica cu abilitati sa primeasca astfel de informatii;

profesionistul trebuie sa stabileasca daca divulgarea si consecintele acesteia implica responsabilitatea sa.

Se recomanda, in toate aceste cazuri, consultarea organismului profesional si/sau a unui avocat.

NOTA: vezi si raspunsul la intrebarea nr.54

Explicati comportamentul profesionistului contabil intr-o activitate de consilier fiscal.

RASPUNS:

Contabilul profesionist care presteaza servicii profesionale in domeniul fiscalitatii este indreptatit sa se situeze in cea mai buna pozitie in favoarea unui client sau a unui patron, cu conditia ca prestatia sa fie efectuata cu competenta.

Integritatea si obiectivitatea nu trebuie diminuate, iar opinia contabilului profesionist trebuie sa fie conform legii.

Dubiile pot fi rezolvate in favoarea clientului daca exista suport rezonabil pentru pozitia respectiva.

CE FACE SAU CE NU FACE CONTABILUL PROFESIONIST?

 • nu trebuie sa dea asigurarea ca declaratia fiscala si sfatul in materie fiscala sunt dicolo de orice indoiala;
 • sa se asigure ca cei pe care ii consilieaza sunt constienti de limitele legate de sfaturile si consultanta fiscala si nu interpreteaza gresit exprimarea opiniei drept o afirmare a unui fapt;
 • in declaratia fiscala intocmita de contabilul profesionist responsabilitatea pentru continut revine in primul rand clientului. Consultanta, opiniile trebuie inregistrate sub forma unei scrisori, unui memorandum.
 • Nu trebuie sa fie asociat cu nici o declaratie sau contrariu din care sa se creada:
  1. ar contine un fals sau o inducere in eroare;
  2. ar contine informatii furnizate cu nepasare sau necunoasterea reala a faptului;
  3. ar omite sau ar ascunde informatia ceruta, putand induce in eroare fiscul.
 • poate folosi estimarile in pregatirea declaratiilor fiscale.

Care sunt restrictiile in promovarea de catre profesionistii contabili?

RASPUNS:

Activitatile incompatibile apar cand:

 • un contabil profesionist nu trebuie sa se angajeze simultan in nici o afacere, ocupatie sau activitate care diminueaza sau poate diminua integritatea, obiectivitatea, independenta sau buna reputatie a profesiei, deoarece aceste actiuni pot fi incompatibile cu prestarea serviciilor profesionale;
 • prestarea simultana a doua sau mai multe tipuri de servicii nu diminueaza ca atare integritatea, obiectivitatea sau independenta (insa poate afecta calitatea);
 • angajarea simultana in afaceri sau activitati care nu au legatura cu serviciile profesionale care au ca efect faptul ca nu permir contabilului profesionist independent sa isi conduca practica profesionala, conform principiilor fundamentale de etica ale profesiei contabile si fiind neconforma cu practicarea profesiei.

In ceea ce priveste promovarea serviciilor lor, profesionistii contabili nu trebuie:

a)     sa utilizeze mijloace care aduc atingere reputatiei profesiei,

b)     sa supraevalueze serviciile pe care ei sunt in masura sa le furnizeze, calificarile pe care le poseda sau experienta dobandita;

c)      sa denigreze munca, serviciile celorlalti membri.

Ce este independenta in profesie?

RASPUNS:

Independenta reprezinta un ansamblu de mijloace prin care expertul contabil demonstreaza publicului ca isi poate exercita misiunea (serviciul profesional) intr-o maniera obiectiva si corecta.

Care sunt componentele independentei?

RASPUNS:

Independenta inseamna un ansamblu de reguli si mijloace prin care profesionistul demonstreaza publicului ca-si poate indeplini misiunile intr-o maniera corecta si obiectiva.

COMPONENTELE INDEPENDENTEI

Independenta de spirit ( in gandire):

 • stare de gandire care permite oferirea unei opinii, a unui serviciu profesional fara sa fie afectata judecata profesionala;
 • ea presupune integritate si obiectivitate.

Independenta in aparenta:

 • reprezinta capacitatea de a demonstra ca rsicurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau eliminate, astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil;
 • este componenta fundamentala a independentei.

Un functionar public nu poate fi niciodata independent. Activitatea de expert contabil este incompatibila cu orice alta activitate curenta.

Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionistilor contabili cu practica liberala, cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masura de a influenta lucrarile profesionistului contabil.

In ce consta independenta de spirit?

RASPUNS: vezi 69

In ce consta independenta in aparenta?

RASPUNS: vezi 69

Care sunt persoanele aflate in situatia de a influenta rezultatul unui audit statutar?

RASPUNS:

Persoanele responsabile cu rezultatul final al lucrarii;

Persoanele care supervizeaza sau au o responsabilitate directa manageriala;

Persoane care ofera consultanta tehnica;

Persoane insarcinate cu controlul de calitate;

Toate structurile din societatea de EC.

Enuntati amenintari si riscuri care afecteaza independenta.

RASPUNS:

 • amenintari legate de interesul propriu:

Financiar: direct (dependenta de onorarii, onorarii restante, teama de a pierde cleintul) si indirect;

 • amenintari legate de autocontrol (implicarea auditorului in alte lucrari in cadrul aceleasi firme);
 • familiarism sau incredere prea mare in client (testarea insuficienta a informatiei furnizate de client);
 • cunoasterea de multa vreme a clientului;
 • personalitatea si calitatea clientului;
 • intimidarea de catre un client prea dominant, ceea ce impune EC sa actioneze in maniera subiectiva.

Riscuri legate de interesul propri-explicatii.

RASPUNS:

Interes financiar direct sau indirect, dependenta de onorarii, dorinta de a incasa onorariile restante, teama de a pierde clientul etc.

Riscuri legate de autocontrol.

RASPUNS:

Implicarea expertului contabil sau a firmei sale in tinerea contabilitatii, in decizii manageriale la client etc.

Riscuri legate de pledare- explicatii.

RASPUNS:

Independenta poate fi amenintata daca expertul contabil devine pledant in favoarea sau impotriva clientului sau.

Amenintari legate de familirarism sau incredere-explicatii.

RASPUNS:

Riscul ca expertul contabil sa fie influentat de personalitatea si calitatile clientului, sa fie prea atent la interesele clientului, afectarea atentiei expertului de cunoasterea de mult timp a tuturor problemelor cleintului, ceea ce paote conduce la o incredere excesiva in client si la testarea insuficienta a informatiilor prezentate de acesta.

Amenintari legate de intimidare – explicatii.RASPUNS:

Posibilitatea ca expertul sa fie intimidat de o amenintare sau de un client dominant si sa se teama de consecintele ce decurg din actionarea de o maniera obiectiva.

Independenta si regimul calitatii – explicatii.

RASPUNS:

Un control de calitate pus la punct face parte din mecanismele pentru asigurarea de catre experti a cerintelor privind independenta.

calitatea activitatii nu va fi diminuata conform onorariului diminuat.

Clientul nu va fi indus in eroare in legatura cu doemniul exact al servciilor.

Abtinerea de la lucrari inutile, efectuate numai din dorinta de castig.

Programarea lucrarilor astfel incat sa asigure calitatea lucrarilor. Eficacitatea planificarii.

Calitatea lucrarilor nu rezulta numai din competenta membrilor Corpului si a colaboratorilor sai, ci si din inceperea si continuarea lucrarilor cu constiinciozitate si integritate. In acest sens, EC si CA aplica:

 • principiile contabilitatii;
 • Normele corpului privind exercitarea profesiei si exactitatea lucrarilor;

Raspundere privind respectarea principiului deontologic al secretului profesiei.

Sistemul de precautii al expertului

RASPUNS:

Expertii trebuie sa intocmeasca si sa mentina un sistem de precautii care sa faca parte integranta din controlul intern din intreaga sa firma, din structura de conducere a firmei sale (chestionar referitor la independenta).

Sistemul de precautii trebuie sa includa:

- proceduri interne scrise care trateaza cerintele,amenintarile si riscurile la adresa independentei;

- comunicarea activa si in scris a cestor proceduri fiecarui profesionist si personalului;instruirea si controlul sistematic;

- desemnarea profesionistilor de nivel superior ca responsabili pentru actualizarea acestor proceduri, comunicarea acestor actualizari si supravegherea functionarii sistemului respectiv;

- o cerinta de documentare a fiecarui client, daca au existat circumstante sau fapte care au amenintat independenta expertului si daca au fost observate astfel de riscuri, ce precautii au fost luate pentru a evita, elimina sau reduce riscul amenintarilor la adresa independentei;

- santiuni pentru incalcarea politicii in domeniul independentei de catre angajatii firmei de expertiza contabila.

Legaturi financiare cu clientul – forme.

RASPUNS:

Aceste legaturi pot afecta independenta si pot determina un observator impartial, rezonabil sa ajunga la concluzia ca independenta a fost afectata. Implicarea financiara consta in:

- detinerea unor interese financiare directe in firma clientului.

- detinerea unor interese financiare semnificative indirecte (a fi administrator ori executor al unui administrator, daca o asemenea desemnare are interese financiare intr-o companie client).

- detinerea unor imprumuturi la sau de la un client sau orice functionar, director sau actionar principal al unei companii cleint.

- detinerea unui interes financiar intr-o companie mixta cu un client sau un salariat al unui client.

- detinerea unui interes finnaciar intr-o firma care nu-i este client, dar care are un investitor sau o relatie de investitii cu clientul.

Independenta este afectata cand un contabil profesionist independnent dobandeste direct sau indirect avantaje financiare intr-o Companie, pentru care contabilul profesionist independent furnizeaza servicii care cer respectarea principiului independentei.

INTERES FINANCIAR

- direct – sotie, copil in intreprindere (si alte rude);

- indirect – prin intermediari.

Cazuri de recuzare a unui expert contabil.

RASPUNS:

Sunt situatii de incompatibilitate a exercitarii profesiei si a raporturilor intervenite cu clientul respectiv (liber de orice interes, fara implicari financiare sau in activitatile clientului, fara implicari in activitatile incompatibile sau contradictorii, fara incidente familiale).

Un expert contabil trebuie recuzat cand:

a.      in ultimii 2 ani a fost membru al Consiliului de administratie; angajat sau a influentat intr-un fel conducerea firmei ce-i va deveni client;

b.     in ultimii 2 ani a fost asociat la firma respectiva sau asociat cu un membru al Consiliului de administratie, in functie, la acea firma.

Alte servicii oferite clientului, paralel cu indeplinirea unei misiuni de audit.

RASPUNS:

Este interzisa prestarea altor tipuri de servicii profesionale la un client la care se desfasoara misiunea de cenzor sau auditor. Este, de asemenea, interzisa tinerea evidentei contabile. Este permis numai acordarea de consultatii legate de inregistrarile contabile.

Relatiile personale si familiale si independenta.

RASPUNS:

Relatiile personale si familiale pot prejudicia independneta. Trebuie deci sa ne asiguram ca nici o relatie personala sau familiala nu pune in pericol independenta profesionistului in indeplinirea misiunii sale.

Este imposibil de codificat in mod precis regulile conform carora o relatie personala sau familiala intre un profesionist liberal si un client este acceptabila (prin client inetlegandu-se proprietarul intreprinderii, actionari principali, directori generali, directori financiari, adminsitrator sau posturi echivalente)

Institutele membre ale IFAC trebuie sa-si informeze membrii de tipul de situatii susceptibile de a-i expune la presiuni.

De exemplu, astfel de presiuni pot aparea atunci cand liber profesionistul are interese financiare comune cu un cadru sau angajat al clientului, sau cand detin impreuna interese semnificative intr-o societate in participatiune cu un client.

Onorariile si independenta.

RASPUNS:

Cand onorariile primite de la un client, sau de la un grup de care apartine acest cleint, reprezinta o parte importanta din onorariile brute totale ale proprietarului contabil liberal sau ale cabinetului in ansamblu, dependenta fata de acest client sau grup trebuie examinata cu atentie, caci independenta poate fi pusa in cauza.

Organismele membre ale IFAC stabilesc reguli si furnizeaza instructiuni membrilor lor referitoare la acest subiect; acestea trebuie sa fie in concordanta cu nivelul de dezvoltare a profesiei contabile, cu situatia economica a fiecarei tari.

Serviciile profesionale nu trebuie sa fie propuse sau efectuate unui client pe baza de acorduri sau contracte conform carora facturarea onorariilor este conditionate de importanta problemelor descoperite sau de rezultatele acestor servciii.

In sarile in care facturarea onorariilor conditionata de rezultat este autorizata de legislatia sau de normele organismului, aceste misiuni trebuie limitate la acelea pentru care independenta nu este obligatorie.

Onorariile fixate de tribula sau de alta autoritate publica nu sutn considerate ca intrand in aceasta categorie. Dimpotriva, onorariile facturate procentual sau alte metode similare sunt considerate ca intrand in aceasta categorie.

86. Bunuri sau servcii primite si independenta.

RASPUNS:

Acceptarea de bunuri si servicii de la un client, precum si acceptarea unei ospitalitati execesive pot constitui o amenintare a independentei. Se interzice primirea de bunuri si servicii de catre profesionistul contabil, de catre sotiile lor sau de catre copii aflati in intretinere.

87.Proprietatea capitalului intr-o firma profesionala.

RASPUNS:

Intr-o firma profesionala, capitalul trebuie detinut de profesionisti contabili in proportie de 100%. Legislatia romaneasca si europeana prevede obligatoriu ca cel putin 51% din capital sa fie detinut de catre membrii organismului profesional.

Toti participantii la capitalul firmei de contabilitate trebuie sa fie in masura sa influenteze profesionistul contabil in prestarea serviciilor profesionale.

88. Rotatia personalului intr-o misiune de audit.

RASPUNS:

Afectarea unui asociat al cabinetului pentru o lunga perioada de timp, intr-o misiune de audit la un client, poate pune in pericol independenta.

Afectarea prelungita a aceleasi persoane la un client conduce la o relatie stransa cu acesta care poate fi interpretata ca u pericol pentru obiectivitatea si independenta persoanei respective. Se pune si problema controlului de calitate, in masura in care profesionistul contabil, cunoscand bine intreprinderea, paote afecta o incredere excesiva acestei cunoasteri in timpul realizarii procedurilor de audit si formarii unei judecati asupra problememlor de audit importante.

Rotatia trebuie efectuata cu personal avand aceeasi experienta si trebuie planificata.

Daca rotatia este imposibila, in cadrul cabinetelor mici, trebuie gasite solutii alternative, cum ar fi incheierea unui acord permanent de consultanta cu un alte profesionist liberal sau consultarea serviciilor de specialitate ale organismului profesional.

89. Competenta profesionala si responsabilitatea cand se utilizeaza lucrarile unui alt expert.

RASPUNS:

Liber profesionistii contabili trebuie sa evite sa presteze servicii profesionale fara o competenta adecvata, in afara de cazul ca beneficieaza de sfaturi avizate si de o asistenta care sa le permita sa presteze servicii de calitate.

Daca un profesionist contabil nu poseda competentele necesare intr-un domeniu specific in cadrul misiunii sale, acesta poate solicita sfaturi tehnice de la speciliasti (alti profesionisti contabili, avocati, ingineri, geologi sau alti experti). In acest caz, desi profesionistul contabil se sprijina pe competentelel tehnice ale specialistului consultant, acesta din urma nu cunoaste in mod necesar regulile de etica ale profesiunii.

Intrucat profesionistului contabil ii revine, ultimul, responsabilitatea pentru serviciul prestat, el trebuie sa se asigure ca regulile de etica au fost respectate de catre expertul consultant. El trebuie sa se asigure ce expertul consultant este la curent cu regulile de etica, mai ales principiile fundamentale ale profesiei; aceste principii se aplica la orice misiune la care participa acesti experti.

Aceasta asigurare se poate obtine:

- fie cerand expertilor respectivi sa citeasca regulile de etica;

- fie cerand expertilor o confirmare scrisa asupra bunei intelegeri a regulilor de etica;

- fie dand sfaturi daca apar conflicte potentiale.

Cand profesionistul contabil nu are asigurarea ca regulile de etica sunt cunoscute si respectate, el trebuie sa refuze incredintarea misiunii sau sa o intrerupa (daca a incepul).

90. Criterii de stabilire a onorariilor.

RASPUNS:

Onorariile facturate trebuie sa reflecte in mod fidel valoarea serviciilor prestate, tinand seama de urmatoarele elemente:

competenta si cunostintele obtinute pentru tipul de serviciu prestat;

nivelul de instruire si experienta persoanei care participa la lucrare;

timpul afectat de fiecare persoana efectuarii lucrarii;

gradul de responsabilitate al misiunii respective.

Onorariile se calculeaza in functie de tarifele orare sau zilnice in vigoare, pentru fiecare participant la misiune, la nivelul fiecarei firme, fiecarui profesionist.

Un profesionist contabil nu trebuie sa propuna servicii profesionale pentru onorarii subestimate.

Cand se propune un onorariu unui client, profesionistul contabil trebuie sa se asigure ca nu este sacrificata calitatea si ca se respecta normele organismului international cu privire la calitate.

Cheltuielile si diversele rambursari deplasari de exemplu se inregiszreaza distinct.

Perceperea de comisioane sau plata de catre un profesionist, este strict interzisa.

Criteriile de care se tine seama in stabilirea onorariilor sunt:

a.      competenta si cunostintele necesare serviciului prestat;

b.     nivelul de formare, instruire si experienta a persoanei participante la misiune;

c.      timpul afectat (ore, zile);

d.     riscurile si gradul de responsabilitate a misiunii.

91. Activitati incompatibile cu exercitarea profesiei libere/liberale.

RASPINS:

a.      nu trebuie sa exercite in paralel activitati care afecteaza sau sunt susceptibile de a afecta integritatea, obiectivitatea, indpendenta, buna reputatie a profesiei, care sunt incompatibile cu exercitarea profesiei liberale.

b.     Calitatea de expert contabil este incompatibila cu orice activitate salariata in afara Corpului sau orice activitate comerciala (v. L127 referitoare la activitatea de cenzorat).

c.      In unele situatii, liber profesionistul contabil poate primi spre conservare si utilizare, potrivit legii, fonduri ale clientilor, el trebuind:

sa pastreze aceste fonduri separat de fondurile proprii;

sa le utilizeze conform destinatiilor stabilite;

sa aiba posibilitateas sa justifice existenta si utilizarea fondurilor respective.

92. Prevederile Legii 186/1999 cu privire la activitati incompatibile.

RASPUNS:

Legea prevede ca incompatibilitate:

 • orice activitate salariata in afara CECCAR;
 • orice activitate comerciala.

Nerespectarea atrage raspunderea penala (l 186/1999, art. 39.1).

Exceptii: cadre didactice, publicistica in domeniu, parlamentar, consilier local, judetean).

93. Relatiile cu ceilalti membri – acceptarea de noi misiuni.

RASPUNS:

Serviciile sau sfaturile unui liber profesionist contabil care poseda competente particulare pot fi solicitate in unul sau altul din cazurile urmatoare:

 • de catre client:

- dupa discutii si consultari prealabile cu profesionistul contabil in functie (existent);

- la cererea sau recomandarea expresa a profesionistului contabil in functie (existent);

- fara consultarea profesionistului contabil in functie.

 • de catre profesionistul contabil in functie 8existent), sub rezerva respectarii stricte a secretului profesional.

Uneori clientul cere-la contactarea unui liber profesionist contabil- sa nu fie informat profesionsitul contabil in functie (existent); in astfel de cazuri, profesionistul contabil trebuie sa decida daca motivele clientului sunt acceptabile.

Profesionistul contabil contactat trebuie:

- sa se conformeze instructiunilor primite de la profesionistul contabil in functie sau de la client, in masura in care ele nu sunt contradictorii cu obligatiile legale sau profesionale;

- sa garanteze, pe cat posibil, ca profesionistul contabil in functie este bine informat de natura generala a serviciilor profesionale prestate.

Cand opinia unui profesionist contabil – altul decat profesionistul contabil in functie (existent) – este solicitata in ce priveste aplicarea principiilor contabile, normele de audit, normele de raportare etc., profesionistul contabil in functie trebuie sa aiba grija ca opinia sa sa nu influenteze in mod exagerat si obiectivitatea profesionistului contabil contactat.

94. Relatiile cu ceilalti mebri – inlocuirea unui liber profesionist contabil.

RASPUNS:

Intreprinderea are dreptul de a-si alege consilierii si de a ii inlocui cand doreste. Daca este impotanta apararea intereselor legitime ale intreprinderii, este la fel de important ca un liber profesionist contabil sa poata determina daca exista motive profesionale care sa justifice neacceptarea misiunii; aceasta presupune o comunicare directa cu profesionistul contabil in functie. In absenta unei cereri specifice, profesionistul contabil in functie nu trebuie sa furnizeze spontan informatii despre afacerile clientului sau.

Factorii urmatori stabilesc in ce masura un profesionist in functie poate discuta despre afacerile clientului sau cu un profesionsit contactat:

daca clientul a autorizat acest lucru;

daca norme legale sau regului de etica referitoare la aceasta divulgare permite acest lucru.

Comunicarea intre cei doi profesionisti contabili are ca obiective:

de a impiedica un liber profesionist contabil sa accepte nominalizarea sa, daca toate elementele pertinente nu sutn cunoscute,

de a proteja actionarii minoritari care nu sunt de regula informati de imprejurarile inlocuirii profesionsitului contabil in functie;

de a apara interesele profesionistului contabil in functie, atunci cand propunerea de inlocuire se datoreaza respectului saa scrupulos de a actiona ca profesionist independent.

Inainte dea accepta o nominalizare pentru a presta servicii profesionale, care pana atunci au fost prestate de catre un alt liber profesionist contabil, profesionistul contabil trebuie:

 • sa stabileasca daca clientul potential a informat profesionistul in functie de intentia sa de a-l inlocui si l-a autorizat, in scris, sa discute liber si fara limite despre afacerile sale cu noul ptofesionsit contabil,
 • sa solicite autorizarea de comunicare cu profesionistul contabil in functie. Daca aceasta autorizare este refuzata, profesionistul contabil trebuie, in absenta altor mijloace alternative de a obtine asigurarile necesare, sa refuze nominalizarea. Daca autorizarea este data, sa ceara profesionistului in functie:

sa furnizeze toate informatiile care i-ar interzice sa accepte misiunea;

sa furnizeze toate informatiile necesare care sa-i permita sa ia o decizie.

Profesionistul in functie, la primirea autorizatiei mentionata la alineatul precedent, trebuie rapid sa:

raspunda 8in scris) aratand daca exista motive profesionale care ar interzice profesionistului sa accepte nominalizarea sa;

sa asigure ca clientul a autorizat divulgarea informatiilor profesionistului desemnat;

sa comunice orice informatie de care are nevoie profesionistul desemnat, pentru a putea sa decida daca accepta sau nu misiunea si sa abordeze liber cu profesionistul desemnat toate problemele importante privind nominalizarea sa.

95. Ce se intelege prin publicitate in profesia contabila?

RASPUNS:

Publicitatea in profesia contabila se face in limitele stricte prevazute de Codul etic si fara a fi afectate interesele celorlalti membri ai CECCAR. In acest sens, trebuie avut in vedere:

 • informarea obiectiva a publicului;
 • decenta;
 • cinstea;
 • increderea;
 • bunul gust.

96. Enumerati situatiile care nu raspund criteriilor de obiectivitate, incredere, cinste, decenta si bun gust pentru o actiune de promovare.

RASPUNS:

 • cele care creeaza sperante false, induc in eroare sau creeaza sperante nejustificate de posibile rezolvari favoirabile,
 • implica posibilitatea de a influenta orice instanta, tribunal, agentie de reglementare,
 • declaratii bombastice;
 • fac comparatii cu altii;
 • contin marturii sau aprobari scrise,
 • care contin orice alte precizari ce ar putea sa produca unei persoane rezonabile o neintelegere sau o deceptie,
 • care pretind, nejustificat, ca persoana respectiva este expert sau specialist intr-un anume doemniu al contabilitatii.

97. Care sunt conditiile pentru o actiune de promovare, atunci cand publicitatea nu este autorizata?

RASPUNS:

 • sa aiba ca obiect aducerea al cunostinta publicului sau a acelor sectoare ale publicului care sunt interesate, a faptelor, intr-un mod care sa nu fie fals, sa nu induca in eroare si sa nu produca deceptii;
 • sa fie de bun simt;
 • sa fie demna din punct de vedre profesional;
 • sa evite repetarea frecventa, ostentativa a numelui contabilului profesionist independent;
 • sa evite promovarea personala excesiva.

98. Care sunt regulile de etcia aplicabile contabililor salariati

in industrie, comert, transport, sector public etc.?

RASPUNS:

 • profesionistii contabili salariati trebuie sa fie loiali atat vizavi de angajator, cat si fata de profesie, aceste doua exigente fiind uneori in contradictie.

Prima conditie a unui angajat este de a sustine obiectivele etice si legitime ale organizatiilor profesionale.

Totodata nu poate fi obligat un angajat:

sa violeze legislatia;

sa incalce regulile si normele profesiei,

sa minta auditorii angajatorului sau;

sa semneze o declaratie care contine distorsiuni ale realitatii.

Daca profesionistul contabil salariat nu reusesete sa rezolve o problema importanta care constituie un conflict intre angajati si exigentele profesionale, dupa ce au fost epuizate toate esaloanele (pana la administratori), el nu are alta alegere decat sa demisioneze; motivele unei astfel de decizii sunt notificate angajatorului, dar obligatiile de confidentialitate ii interzic sa informeze terte persoane (in afara de cazul ca o prevedere legala sau o norma profesionala prevad aceasta obligatie).

 • sprijin profesional acordat altor colegi: indeosebi cel care are autoritate recunoscuta de catre ceilalti (in analiza, in judecarea in mod profesional a diferendelor de opinie);
 • competenta profesionala prin care un profesionist contabil nu trebuie sa induca in eroare patronul despre gradul de pregatire sau experienta pe care il detine;
 • prezentarea informatiilor financiar-contabile in intregime, cu onestitate, in mod profesional si astfel incat sa fie intelese in contextul lor.

Informatiile sa descrie clar natura adevarata a tranzactiilor comerciale, activelor, pasivelor, sa ordoneze intrarile cronologic si adecvat.

99. Care este temeniul legal al cadrului privind conduita etica si profesionala?

RASPUNS:

 • art. 30 din OG 65/94 aprobat prin L 42/1995.
 • Hotararea nr.1/1995 a Conferintei nationale CECCAR.

100. Necesitatea Codului.

RASPUNS:

Codul este necesar pentru:

 • protejarea atat a profesionistului, a profesiei, cat si a tertilor;
 • asigurarea, apararea onoarei si independentei Corpului si a membrilor Corpului;
 • a conferi autoritate lucrarilor efectuate de membrii.

101. Principiile fundamentale privind conduita etica si profesionala.

RASPUNS:

 • integritatea,
 • obiectivitatea;
 • independenta;
 • secretul profesional;
 • respectarea normelor tehnice si profesionale;
 • competenta profesionala;
 • comportamentul deontologic.

102. Calitatile membrilor Corpului, conditii pentru mentinerea acestora.

RASPUNS:

Activitatea membrilor Corpului se caracterizeaza prin:

 • stiinta, competenta si constiinta;
 • independenta de spirit si de interes material;
 • moralitate, probitate si demnitate;

Pentru mentinerea acestor calitati, fiecare membru trebuie sa:

 • sa isi dezvolte necontenit cultura;
 • acorde toata atentia pentru orice problema examinata;
 • isi exprime opinia fara nici o ezitare; sa se exprime clar, categoric si ferm;
 • nu dea niciodata ocazia de a se afla in situatia sa nu poata sa isi exercite liber profesia, sa nu-si exercite libertatea de gandire;
 • considere ca independenta sa trebuie circumscrisa, in orice imprejurare, regulilor stabilite de Corp.

103. Reguli privind viata individuala.

RASPUNS:

Membrilor Corpului li se cere o moralitate ireprosabila, conditie esentiala pentru admiterea si mentinerea in Corp. Toate condamnarile de drept comun si dezordinea din viata particulara, susceptibile sa aduca atingere demnitatii profesiei, atrag dupa sine sanctiuni care merg pana la radierea din Tabloul CECCAR:

In afara exercitarii profesiei, membrii Corpului trebuie sa se abtina de la orice incalcare a legilor, a reglementarilor profesiei si de la orice actiuni susceptibile sa stirbeasca demnitatea Corpului si a membrilor sai.

104. reguli privind publicitatea, anuntul si oferta.

RASPUNS:

 • membrii Corpului pot face uz numai de titluri sau diplome eliberate de stat sau institutii recunoscute de stat;
 • la domiciliu: placuta 10x5 cm cu date personale;
 • publicitatea personala este interzisa;
 • pentru membrii Corpului, publicitatea poate fi facuta numai de organismele Corpului.

Publicitate = comunicarea catre public a serviciilor oferite in scopul obtinerii de lucrari;

Anunt = comunicarea catre public a unor fapte privind profesia;

Oferta = demersuri facute pentru un eventual client in scopul de a-i propune servicii profesionale.

Publicitatea si oferta nu sut interzise cand sunt facute pentru participarea la licitatii, organizate potrivit unor norme legale sau profesionale.

105. Folosirea emblemei Corpului.

RASPUNS:

Membrii Corpului pot folosi emblema Corpului pe hartia cu antet, pe legitimatii. Emblema este compusa dintr-o carte simblizand insemnele profesiei, un toiag al zeului Hermes cu doi serpi incolaciti, ceea ce semnifica in Grecia antica diplomatia, precum si deviza:

STIINTA, INDEPENDENTA, MORALITATE, atribute esentiale ale acestei profesii.

106. Exercitarea profesiei – imposibilitatea colaborarii cu un coleg sanctionat.

RASPUNS:

Sunt doua situatii:

 • cand se practica individual;
 • cand se practica in societati de expertiza contabila.

Cand se exercita individual, expertul contabil si contabilul autorizat o fac numai in nume propriu.

In exercitarea misiunilor lor, profesionistii contabili nu pot colabora cu un coleg pedepsit printr-o masura disciplinara de suspendare sau interzicere a exercitarii profesiei.

107. Exercitarea profesiei-obligatia incheierii unui raport.

RASPUNS:

Indiferent de misiunea pe care o are de indeplinit, EC sau CA trebuie sa elaboreze un raport in legatura cu misiunea respectiva. Elaborarea acestui raport se realizeaza conform normelor profesionale.

108. Exercitarea profesiei-imposibilitatea participarii la adminstrarea a doua sau mai multe societati, membre ale Corpului.

RASPUNS:

Interzicerea deriva din generarea conflictelor de interese si din alterarea independentei profesionistului si integritatii in realizarea profesiei.

109. Exercitarea profesiei – imposibilitatea participarii la capitalul a doua sau mai multe societati membre ale Corpului.  RASPUNS:

Vezi 108. Un membru nu poate avea capital dacat la o singura firma.

110. Exercitarea profesiei – imposibilitatea participarii in doua societati membre ale Corpului (in una ca salariati si in alta ca actionar sau adminstrator).

RASPUNS:

Este o situatie incompatibila cu independenta profesionistului, cu integritatea si obiectivitatea ce i se cer. Salariatul executa ce ii cere seful. Actionarul, administratorul are o alta pozitie, decizionala. Evident, ne aflam in fata unei incompatibilitati.

111. Relatiile cu clientii.

RASPUNS:

Numai pe baza de contract de prestari servicii. Contractul este cel care stabileste obiectivul, onorariul, termenele. Orice relatie financiara cu clientul in afara contractului este interzisa.

112. Relatiile cu clientii – factori de risc.

RASPUNS:

Factorii de risc privesc:

 • limitarea controalelor;
 • intarzieri in inchiderea conturilor si tinerea contabilitatii;
 • limitarea onorariilor;
 • aspecte fiscale.

Operatii obligatorii, prealabile acceptarii unei noi lucrari sau unui nou client.

RASPUNS:

Inaintea acceptarii trebuie facute:

 • evaluarea riscurilor
 • verificarea privind respectarea principiilor independentei

integritatea

obiectivitatea

competenta

confidentialitatea

comportamentul profesional

stabdarde tehnice

Relatiile cu clientii

RASPUNS:

Numai in forma scrisa. De ce? Deoarece orice opinie se transmite in scris, fiind o marturie, o proba a raporturilor legate de misiune si de profesie.

Calitatea lucrarilor si autocontrolul.

RASPUNS:

Calitatea este un atribut important al activitatii profesionistului contabil. Autocontrolul calitatii lucrarilor inseamna aplicarea de catre profesionist sau de cabinet a principiilor si procedurilor in scopul stabilirii unui grad rezonabil de certitudine ca lucrarile s-au efectuat conform „principiilor de baza care guverneaza lucrarile respective”.

Principiile de calitate constituie obiective si scopuri, iar procedurile autocontrolului se definesc ca masuri de luat pentru a satisface principiile adoptate care pun in actiune, in aplicare peoceduri privind:

 • calitati personale (cabinet sau societate);
 • aptitudini si competenta;
 • repartitia lucrarilor;
 • instructiuni si supervizare.

Controlul de calitate asupra lucrarilor realizate de EC sau CA care-si desfasoara activitatea individual se poate organiza si exercita numai de catre CECCAR, potrivit Normelor emise de acesta si aprobate de Conferinta Nationala.

Plata lucrarilor, modul de stabilire a onorariilor.

RASPUNS:

Pentru orice lucrare, profesionistul contabil pretinde numai onorariile stabilite prin contract sau de catre organul judiciar. Onorariile nu pot fi platite sub forma de avantaje in natura, participatii sau comisioane.

Nu trebuie acceptata nici o plata care nu reprezinta contravaloarea unei prestatii sau care este platita pentru a acoperi anumite atitudini abuzive ale clientului sau incalcari ale legislatiei.

Contractele se incheie inaintea inceperii lucrarilor (pe parcurs, acte aditionale).

Nu se pot incheia contracte globale.

Nu se pot incheia contracte pentru activitati incompatibile Este interzisa impartirea onorariilor intre colegi prin participarea la executarea lucrarilor. Onorariile nu pot fi fixate in functie de rezultatele obtinute. In caz de litigiu referitor la onorariu, arbitrajul il constituie presedintele filialei (procedura dreptului comun).

Pastrarea arhivelor clientului.

RASPUNS:

Pastrarea documentelor contabile este un atribut exclusiv al clientului. Modalitatea de predare-primire a documentelor, in vederea contabilizarii, se stabileste prin contracte si anexe la contract, fiind obligatorie:

normalizarea documentelor;

stabilirea termenelor.

Cand clientul nu respecta termenele, se va proceda la punerea acestuia in intarziere, documentul respectiv fiind pastrat la dosarul clientului. Daca un client a disparut, se verifica Registrul Comertului daca a fost radiat, iar profesionistul este obligat sa pastreze asupra lui documentul pe durata de conservare prevazuta de lege.

Relatiile cu colegii din CECCAR.

RASPUNS:

Membrii Corpului isi datoreaza asistenta, amabilitate si respect reciproc. Sunt excluse manifestarile dure si necuviincioase si mai ales vulgaritatile.

Abtinerea de la orice cuvant care jigneste, de la orice imputare rauvoitoare, de la oferirea de servicii in defavoarea colegilor si, in general, de la orice actiune care ar putea aduce daune profesiei si Corpului este expresia realtiilor de respect.

Acceptarea executarii unor lucrari, atunci cand un membru al Corpului efectueaza deja lucrari pentru acelasi client.

RASPUNS:

Numai cu consultarea profesionistului deja in functie.

Profesionistul solicitat in astfel de cazuri are obligatia de a cere in scris si cu consimtamantul clientului orice informatie de la profesionistul deja in functie.

Cel nou este obligat sa nu aduca nici o critica colegului deja in functie.

Inlocuirea unui coleg.

RASPUNS:

Un membru al Corpului, chemat de client sa inclocuiasca alt membru, nu trebuie sa accepte executarea lucrarilor decat:

- dupa ce a obtinut de la client autorizarea de a contacta colegul predecesor si de a obtine de la acesta informatii in legatura cu activitatea clientului, numai dupa ce sa- asigurat ca inlocuirea este posibila;

- nu este din dorinta clientului de a eluda legea.

Noul profesionist trebuie sa sigure secretul profesional in legatura cu informatiile primite de la fostul coleg.

Puterea de control a filialelor.

RASPUNS:

Consiliul filialei trebuie sa se asigure ca toate societatile de expertiza contabila, toate sucursalele sau filialele acestora se afla sub controlul unui expert contabil sau contabil autorizat, membru al Corpului. C.F. are obligatia de a organiza si a exercita sistematic examinarea profesionala a membrilor sai (vezi atributiile).

Cotizatiile profesionale.

RASPUNS:

Orice membru al Corpului are obligatia sa plateasca taxele de inscriere si cotizatiile convenite pentru anul respectiv. Cotizatiile difera in functie de pregatirea porfesionala.

Obligatiile membrilor privind consecintele urmaririi lor administrative sau judiciare.

RASPUNS:

Sunt raporturi derivate din Norme. Orice membru al Corpului este obligat sa informeze, in scris, presedintele Consiliului Filialei, in termen de 5 zile, despre orice actiune administrativa sau judecatoreasca indreptata impotriva sa.

Raporturile membrilor cu administratia publica.

RASPUNS:

Raporturi de amabilitate, loialitate fata de lege si respect.

Indatoriri proprii societatilor recunoscute de Corp.

RASPUNS:

Titlul III din ROF pag. 85:

Caracteristicile societatilor:

 • obiectul de activitate
 • exercitarea profesiei de EC/CA
 • majoritatea acsionarilor asociati EC si CA (actiunile partilor sociale si majoritatea lor)
 • administratie majoritar din EC si CA
 • actiunile partilor sociale sau normative
 • membru al Corpului
 • drepturi si obligatii similare membrilor Corpului.

Depunerea juramantului.

RASPUNS:

La inscrierea in Corp, orice membru este obligat sa deouna juramant prin care se obliga sa aplice in mod corect si fara partinire legile tarii si regulile din regulamentele emise de Corp.

Sindicate si asociatii profesionale.

RASPUNS:

Potrivit Codului, membrii Corpului se pot asocia in sindicate, cu obligatia ca, in termenul de o luna de la constituire, sa trimita Consiliului filialei un exemplar din Statut si o declaratie cuprinzand fondatorii acestei asociatii. Sindicatul sau asociatia trebuie sa respecte toate atributiile care revin filialelor, sa respecte toate drepturile si obligatiile care revin membrilor Corpului.Document Info


Accesari: 6466
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )