Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
PROGRAM PREGATIRE STAGIARI CONTABILITATE

Contabilitate
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

Filiala GorjPROGRAM PREGATIRE STAGIARI

ANUL 1

GRUPA 5

Studii de caz la disciplina

Contabilitate

Tg. Jiu 2009

Instructiuni:

Procesul de pregatire profesinala este un proces continuu ce are ca obiective mentinerea cat si dezvoltarea de cunostinte, competente si abilitati profesionale. Este stiut faptul ca in activitatea sa curenta expertul stagiar se manifesta profesional intr-un cadru limitat in care valorifica doar o parte din cunostintele si competenele pe care le poseda. Exista astfel riscul ca o parte semnificativa din acumularile sale profesionale sa se piarda. Pe de alta parte el resimte necesitatea largirii bagajului de cunostinte si deprinderi pentru a putea fructifica oportunitatile pe care piata serviciior profesionale le ofera la un moment dat. Iata de ce, in timpul anilor de stagiu este necesar, ca pe langa lucrarile profesionale pe care stagiarul le are de realizat, acesta sa se preocupe si de actualizarea, mentinerea si dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor sale. CECCAR asigura asistenta in acest proces prin sistemul colectiv de stagiu. Stagiarul se va afla sub tutela unui lector formator care ii va coordona activitatea de studiu si il va consilia in efortul sau de a asimila cunostintele si practicile specifice disciplinei pentru care lectorul este abilitat de catre CECCAR.

1)In formare sa la disciplina Contabilitate stagiarul anului I are obligatia de a parcurge tematica si bibliografia aferenta acestei discipline si de a rezolva sub coordonarea lectorului formator un numar de 35 de studii de caz.

2)Lectorul are sarcina de a stabili programul de pregatire al fiecarui stagiar si de a comunica direct cu acesta ori de cate ori este solicitat, acordand consultatii necesare insusirii corecte a cunostintelor si formarii adecvate a deprinderilor privind rezolvarea de spete, cazuri etc.

3)Stagiarul are obligatia ca in timpul stabilit de lector pana la organizarea colocviului de evaluare finala sa isi incheie programul de pregatire si sa finalizeze rezolvarea celor 35 de studii de caz..

4)La sfarsitul perioadei de pregatire stagiarul va depune la filiala dosarul cu studiile de caz rezolvate si comentate si va sustine in cadrul unui colocviu (proba orala) unul din cele 35 de studii de caz la alegerea lectorului formator.

5)Stagiarul va primi o adresa de email prin care va coresponda cu lectorul formator.

6)Corespondenta dintre lector si stagiari va fi accesata si de responsabilii din cadrul filialei prin primirea parolei adresei de email.

Studiu de caz 1:

Sa se determine valoarea activelor curente si a datoriilor necurente conform normei  IAS 1 'Prezentarea situatiilor financiare' la 31.12.N daca se cunosc urmatoarele informatii (in lei):

-clienti 700.000;

-clienti scosi din activ 10.000;

-marfuri (cost 100.000; valoare realizabila neta estimata la 31.12.N 80.000);

-active financiare detinute in vederea tranzactionarii evaluate la valoarea justa de 400.000;

-active financiare disponibile pentru vanzare evaluate la valoarea justa 500.000 (din care titluri in valoare de 300.000 vor fi vandute in anul urmator);

-mijloc de transport clasificat la 31.12.N ca disponibil pentru vanzare (vanzarea va avea loc in 3 luni, costul este de 90.000; amortizarea cumulata 30.000; valoarea justa minus costurile de cesiune este estimata la 50.000);

-lichiditati si echivalente de lichiditati si echivalente de lichiditati 1.000.000;

-cheltuieli in avans 180.000 (din care angajate pe termen lung 40.000);

-imprumut acordat pe termen lung 200.000 (din care cu scadenta in anul urmator 20.000);

-provizioane pentru 242h71c garantii acordate clientilor 100.000 (din care cu scadenta foarte probabil intr-o perioada mai mare de 1 an 80.000);

-credite primite pe termen scurt 70.000 (din care pentru un credit de 50.000 s-a amanat scadenta cu 2 ani iar acordul a fost semnt inainte de data de raportare);

-credite primite pe termen lung 500.000 (potrivit acordului banca isi rezerva dreptul de a retrage finantarea daca intreprinderea incalca clauzele contractului; in luna decembrie N intreprinderea a incalcat o clauza dar pana la data la care situatiile financiare sunt autorizate pentru prezentare banca nu a solicitat rambursarea creditului);

-imprumut din emisiunea de obligatiuni rambursabil la scadenta (peste 5 ani) evaluat la pretul de rambursare de 100.000;

-prime de rambursare a obligatiunilor 20.000;

-venit in avans 80.000 (din care 20.000 vor fi reluate la venituri in anul urmator);

Studiu de caz 2:

Se da urmatoarea balanta de solduri finale (in lei):

Nr

crt

Simbol cont

Solduri debitoare

Solduri creditoareTotal

(1)din care 100.000 de lei vor fi reluate la venituri in anul urmator;

(2)dupa o analiza atenta s-a constatat ca necesarul de provizioane pentru garantii este de 150.000 de lei;

(3)rambursabil in rate constante anuale pe o perioada de 10 ani;

(4)din care rata scadenta in anul urmator, 250.000 de lei;

(5)din care titluri in valoare de 100.000 de lei vor fi vandute peste doua luni;

(6)din care cu scadenta intr-o perioada mai mare de un an 700.000 de lei;

(7)din care 100.000 de lei vor fi incasati peste 2 ani;

(8)din care cheltuieli de 100.000 de lei vor fi exigibile intr-o perioada mai mare de un an;

(9)din care titluri in valoare de 150.000 de lei sunt folosite pentru garantarea unui credit pe o perioada de 5 ani;

(10)din care pentru un credit de 200.000 de lei s-a renegociat scadenta, aceasta fiind peste 3 ani;

(11)Intreprinderea din cazul nostru nu contabilizeaza in bilantul sau bunurile (echipamente tehnlologice) care fac obiectul unui contract de leasing financiar (viziunea juridica) dar notele specifica faptul ca valoarea chiriilor care au ramas de platit este de 40.000 de lei cu o rata de 10.000 de lei pe an, timp de 4 ani. Valoarea justa a echipamentelor in cauza este de 100.000 de lei.

Sa se procedeze la intocmirea bilantului contabil conform OMF 1752/2005

Studiu de caz 3:

Pe baza bilantului de mai sus sa se efectueze retratarile necesare si sa se elaboreze bilantul functional. Sa se calculeze si sa se interpreteze indicatorii de echilibru financiar (FR, NFR si TN);

Studiu de caz 4:

Se da urmatoarea situatie in conturi ( in mii de lei):

Cheltuieli cu salariile personalului

Cheltuieli privind dobanzile

Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante

Cheltuieli cu materiile prime

Cheltuieli cu impozitul pe profit

Cheltuieli privind marfurile

Venituri din productia de imobilizari corporale

Cheltuieli cu materialele auxiliare

Venituri din vanzarea produselor finite

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

Cheltuieli privind sconturile acordate

Variatia stocurilor-rulajul creditor

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

Venituri din creante reactivate si debitori diversi

Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile

Contributia unitatii la asigurarile sociale

Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante

Venituri din dobanzi

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului

Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj

Venituri din diferente de curs valutar

Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capitalVenituri din vanzarea marfurilor

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor

Alte venituri financiare

Produse finite-sold la 1.01

Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital

Venituri din sconturi obtinute

Venituri din provizioane

Cheltuieli cu colaboratorii

Despagubiri, amenzi si penalitati

Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile

Produse finite-sold la 31.12

Sa se intocmeasca Contul de profit si pierdere conform OMF 1752.

Studiu de caz 5:

Pe baza informatiilor de la studiul de caz 4 sa se calculeze si sa se interpreteze soldurile intermediare de gestiune precum si capacitatea de autofinantare (atat prin metoda deductiva cat si prin cea aditiva).

Studiu de caz 6

Se cunosc urmatoarele informatii (in lei):

Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor

Stocuri la 01.01.N

Furnizori de stocuri la 31.12.N

Venituri din subventii pentru investitii

Cheltuieli cu dobanzile

Rezultat inainte de impozitare

Venituri in avans la 31.12.N

400.000 (din care 240.000 subventii pentru investitii)

Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante

Incasari din noi emisiuni de actiuni

Clienti la 01.01.N

Venituri din cesiunea imobilizarilor corporale (incasate)

Venituri (castiguri) din cedarea investitiilor financiare pe termen scurt

Furnizori de stocuri la 01.01.N

Aporturi de capital in natura

Stocuri la 31.12.N

Venituri in avans la 01.01.N

600.000 (din care 180.000 subventii pentru investitii)

Cheltuieli din cedarea imobilizarilor corporale

Clienti la 31.12.N

Cheltuiala cu impozitul pe profit

Rambursari de credite primite de la banci

Datoria privind impozitul pe profit la inceputul anului

Datoria privind impozitul pe profit la sfarsitul anului

Plati de dobanzi

Incasari din cedarea investitiilor financiare pe termen scurt

Plati catre furnizorii de imobilizari

Lichiditati si echivalente de lichiditati la inceputul anului

Sa se intocmeasca tabloul fluxurilor de trezorerie stiind ca, pentru determinarea fluxului net de trezorerie din exploatare, se utilizeaza metoda indirecta. Care este valoarea lichiditatilor si echivalentelor de lichiditati la sfarsitul anului?

Studiu de caz

Intocmiti tabloul fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul N, daca se cunosc urmatoarele informatii:

Bilant, la 31.12.N:

Elemente bilantiere

N

N-1

A. ACTIVE IMOBILIZATE

Terenuri (1)

Instalatii tehnice (2)

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

B. ACTIVE CIRCULANTE

Marfuri (3)

Clienti (4)

Debitori diversi

Casa si conturi la banci

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

C. CHELTUIELI IN AVANS

D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN

Furnizori

Furnizori de imobilizari

Credite bancare pe termen lung ajunse la scadenta

Credite bancare pe termen scurt (5)

Dobanzi datorate

TOTAL DATORII CURENTE

E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (B+C-D-I)

F. TOTAL ACTIV MINUS DATORII CURENTE

G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

Imprumuturi bancare

H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

I. VENITURI INREGISTRATE IN AVANS

J. CAPITAL SI  REZERVE

Capital social (6)

Rezerve

Rezultatul exercitiului

TOTAL CAPITAL PROPRIU (F-G-H)

500

700

Contul de profit si pierdere, la 31.12.N

Elemente31.12.N

Cifra de afaceri

Venituri din cedarea activelor

VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL

Cheltuieli cu marfuri

Cheltuieli cu personalul

Ajustarea valorii imobilizarilor corporale (a-b)

a) cheltuieli: 4.000

b) venituri: 100

Ajustarea valorii activelor circulante (a-b)

a) cheltuieli: 200 + 500 (7)

b) venituri: 0

Ajustarea valorii provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli (a-b)

a) cheltuieli: 500

b) venituri:

Cheltuieli cu activele cedate

Cheltuieli cu chirii (8)

CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL

REZULTATUL DIN EXPLOATARE (profit)

Alte venituri financiare (9)

VENITURI FINANCIARE -TOTAL

Cheltuieli privind dobanzile

CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL

REZULTATUL FINANCIAR (profit)

REZULTATUL ORDINAR

VENITURI EXTRAORDINARE

CHELTUIELI EXTRAORDINARE

REZULTATUL EXTRAORDINAR

IMPOZITUL PE PROFIT

REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR

Informatii suplimentare:

- (1) terenurile sunt prezentate la valoarea neta. Provizionul pentru deprecierea terenurilor este de 200 la 31.12.N-1 si de 100 la 31.12.N. Nu au avut loc cesiuni de terenuri.

- (2) amortizarea cumulata este de 4.000 la 31.12.N-1 si de 5.000 la 31.12.N. In cursul anului s-a scos din functiune o instalatie complet amortizata care a avut valoarea bruta de 2.000 si s-a vandut o alta instalatie care a avut valoarea bruta de 3.000.

- (3) se constituie pentru marfuri un provizion de depreciere in N pentru valoarea de 200;

- (4) in cursul exercitiului N exista pierderi din creante in valoare de 500 si se contabilizeaza un castig din curs valutar nerealizat in valoare de 500. Nu exista provizioane pentru clienti.

- (5) in cursul exercitiului N se contracteaza imprumuturi pe termen scurt in valoare de 2.000.

- (6) in cursul exercitiului N a avut loc o rambursare de capital social in numerar, o crestere de capital sub forma unui aport in natura – o instalatie in valoare de 1.500. Nu au fost incorporate rezerve in capital.

- (7) Provizionul pentru deprecierea marfurilor este de 200, iar pierderea din creante clienti este de 500.

- (8) chiriile au fost platite in avans in exercitiul N-1.

- (9) reprezinta castigurile nerealizate de curs valutar.

Studiu de caz 8:

SC “PAMORA” SA decide cu acordul actionarilor si obligatarilor conversia a 1.000 obligatiuni cu o valoare nominala de 30 lei/obligatiune si valoarea de rambursare de 32 lei/obligatiune in 500 actiuni cu o valoare nominala de 50 lei/actiune.

Care sunt inregistrarile contabile?

Studiu de caz 9:

La SC CRISUL SA se inregistreaza urmatoarele operatii referitoare la actiunile emise anterior de unitate:

a)      Rascumpararea a 1.000 de actiuni la pretul unitar de 5,2 lei/actiune si valoarea nominala de 5 lei, cu decontare ulterioara, peste un an;

b)      Anularea a jumatate din actiunile rascumparate;

c)      Vanzarea a 200 de actiuni catre un tert, la pretul de 5,3 lei/actiune, cu decontarea prin virament;

d)      Vanzarea a 300 de actiuni catre angajatii societatii, la pretul de 5 lei/actiune, cu incasare imediata in numerar.

Care sunt inregistrarile contabile?

Studiu de caz 10

Pentru obtinerea unui credit pe termen de doi ani, rambursat integral la scadenta, se efectueaza urmatoarele operatii:

a.       Obtinerea creditului in suma de 10.000 € la un curs de 3,8 lei €;

b.      Evaluarea la finele exercitiului a datoriei in devize, cursul valutar la 31.12 fiind de 3,88 lei/€;

c.       Evaluarea la finele exercitiului urmator a datoriei in devize, cursul valutar la 31.12 fiind de 3,85 lei/€;

d.      La scadenta, se ramburseaza creditul bancar la cursul valutar de 3,91 lei/€;

Care sunt inregistrarile contabile?

Studiu de caz 11

Intreprinderea X utilizeaza pentru evaluarea produselor finite costul standard. In cursul lunii aprilie N, intreprinderea obtine 1.000 buc din produsul A la un cost standard de 50 lei si 2.000 de bucati din produsul B la un cost standard de 100 lei. In cursul lunii se vand 800 buc produs A la un pret vanzare de 60 lei/buc si 1200 bucati produs B la un pret de vanzare de 150 lei/buc.

La sfarsitul lunii in urma calculelor se stabileste un cost efectiv de 55 lei pentru produsul A si de 90 lei pentru produsul B. Inregistrati operatiile legate de obtinerea, vanzarea si inregistrarea diferentelor de pret aferente produselor finite.

Care sunt inregistrarile contabile?

Studiu de caz 12

Societatea comerciala X SRL are ca obiect de activitate realizarea de constructii (prestari de servicii) si predarea lor la cheie. In exercitiul N, ea incheie un contract prin care se angajeaza sa realizeze o constructie pe care o va incheia in exercitiul N+1. In contract sunt prevazute: costul estimat al lucrarii 1.752.000 lei, valoarea totala a devizului 3.000.000 lei.

In exercitiul N, costurile realizate in scopul executarii lucrarii au fost: consum materii prime 192.000 lei, cheltuieli cu salariile si cheltuieli sociale 125.000 lei, cheltuieli cu amortizarea 170.000 lei, alte cheltuieli cu servicii prestate de terti 97.000 lei.

In exercitiul N+1, se termina lucrarea si se factureaza clientului.

Sa se inregistreze: a) constatarea lucrarii in curs de executie la 31.12.N;

b) finalizarea si facturarea lucrarii catre client; TVA 19%;

Tratati cerintele de mai sus daca societatea X utilizeaza ca metoda de inregistrare a productiei in curs: 1) metoda terminarii lucrarilor;

2) metoda procentului de avansare a lucrarilor.

Studiu de caz 13

O societate vinde pe credit comercial marfuri la pret de vanzare 250.000 lei, TVA 19%, la inceputul exercitiului N. Costul de achizitie al marfurilor vandute este de 145.000 lei. In momentul vanzarii se incaseaza 30% din valoarea facturii, urmand ca peste un an sa se incaseze 50% din valoare, iar peste 2 ani sa se recupereze restul de 20%. Daca societatea ar fi contractat un credit in aceleasi conditii, ar fi suportat o dobanda anuala de 15%.

Sa se inregistreze livrarea de marfuri, precum si inregistrarile aferente la 31.12.N si la 31.12.N+1, in conformitate cu prevederile normei internationale IAS 18 „Veniturile activitatii ordinare”. Determinati rezultatul din exploatare realizat de societate in exercitiul N.

Studiu de caz 14

Societatea X vinde marfuri la pret de vanzare de 320.000 lei, TVA 19% (pe baza de factura). Costul de achizitie al marfurilor vandute este de 233.000 lei. Scadenta facturii prevazuta in contract este peste 90 zile. Daca societatea cumparatoare ar plati imediat factura de achizitie, atunci aceasta ar beneficia de un scont de decontare de 5% acordat de catre societatea X. Societatea X aplica normele contabile internationale.

Se cere: a) sa se inregistreze vanzarea, daca societatea X incaseaza imediat totalul facturii;

b) sa se inregistreze vanzarea, daca societatea X incaseaza factura la scadenta prevazuta in contract;

c) sa se determine marimea rezultatului din exploatare al societatii X, in ambele cazuri;

d) care va fi costul de achizitie al marfurilor inregistrat in contabilitatea societatii cumparatoare?

Studiu de caz 15

Societatea X vinde pe credit marfuri la un pret de vanzare de 180.000 u.m. In cazul in care clientul accepta sa plateasca imediat contravaloarea marfurilor achizitionate, societatea X acorda un scont de decontare de 4% din valoarea creantei.

Se cere:

a) prezentati inregistrarea in contabilitate a vanzarii, conform normei IAS 18 si conform reglementarilor romanesti, in cazul in care clientul accepta sa plateasca imediat;

b) prezentati inregistrarea in contabilitate a vanzarii conform normei IAS 18 si conform reglementarilor romanesti, in cazul in care clientul plateste la scadenta.

Studiu de caz 16

La 11.03.N, societatea X vinde catre Z marfuri la pret de vanzare de 350.000 lei, TVA 19%. Scadenta este la 11.06.N.

La 2.05.N, societatea X accepta un efect de comert (o cambie) de la societatea Z pe baza careia va putea incasa creanta, de la o banca B, fie la termenul stabilit, fie inainte de scadenta, prin scontarea efectului de comert.

Comisionul perceput de banca este de 0,5% din valoarea sumei ridicata de la banca, iar in cazul in care cambia este scontata inainte de scadenta, se suporta o dobanda de 12 % pe an.

Sa se efectueze toate inregistrarile aferente celor 3 luni, la ambele societati, in urmatoarele situatii:

  1. daca societatea X trimite efectul spre incasare la 10.06.N si il incaseaza la scadenta stabilita (la 11.06.N);
  2. daca societatea X trimite efectul spre scontare la 9.05.N si il incaseaza inainte de scadenta, la 11.05.N.

Studiu de caz 17

Efectuati inregistrarile contabile conform OMF 1752/2005 pentru urmatoarele tranzactii/evenimente:

  1. Vanzarea de marfuri la pretul de 2.000 lei, TVA 19% impreuna cu ambalaje de 200 lei care circula pe principiul restituirii. Costul de achizitie al marfurilor vandute este de 1.600 lei.
  2. Societatii vanzatoare ii sunt restituite ambalaje de 100 lei. Restul ambalajelor sunt retinute de client care plateste contravaloarea acestora. Se incaseaza creanta-client.

Studiu de caz 18

Societatea ALFA utilizeaza un singur sortiment de materii prime pentru care s-a stabilit un cost standard de 5 lei/Kg si obtine un singur produs finit pentru care s-a stabilit un cost standard de 100 lei/buc . La inceputul exercitiului N, situatia celor doua elemente de stoc era:

Stoc initial materii prime = 1.000 Kgx5 lei/Kg;

Stoc initial produse finite = 80 buc x 100 lei/buc;

Diferente favorabile de pret pentru materii prime = (200 lei);

Diferente favorabile de pret pentru preoduse finite = (100 lei).

In cursul exercitiului N au loc urmatoarele operatii:

1)achizitie de materii prime 500 Kgx4,8 lei/Kg, TVA 19% (factura);

2)consum de materii prime 300 Kg (LIFO);

3)obtinere de produse finite 20 buc;

4)vanzare de produse finite 50 bucx180 lei/buc, TVA 19% (factura);

La sfarsitul exercitiului se cunosc urmatoarele informatii:

-costul de productie efectiv 110 lei/buc (din contabilitatea de gestiune);

-valoarea realizabila neta a stocului de materii prime este de 5.200 lei;

-valoarea realizabila neta a stocului de produse finite este de 4.800 lei;

-stocul de produse finite a fost depreciat la sfarsitul exercitiului N-1 cu 500 lei.

Sa se contabilizeze operatiile de mai sus si sa se determine valoarea pe care cele doua elemente de stoc o vor avea in bilantul exercitiului N conform IAS 2 'Stocuri'.

Studiu de caz 19

La SC “LIDO” SA cu ocazia inventarierii se constata:

- plus de materii prime 500 lei;

- plus de obiecte de inventar 300 lei;

- lipsuri de materilae auxiliare neimputabile 200 lei;

- lipsuri de piese de schimb 80 lei, care se imputa gestionarilor,la 100 lei, TVA 19%.

Care sunt inregistrarile contabile?

Studiu de caz 20

Cu factura nr.1400 se cumpara marfuri in valoare de 1.000 lei, TVA 19%, care sunt refuzate la plata avand defecte de calitate si vicii ascunse, considerandu-se urmatoarele cazuri:

- A – refuzul s-a efectuat inaintea achitarii facturii la furnizor;

- B – se achita factura la furnizor si se refuza integral.

Sa se efectueze inregistrarile necesare la furnizor si la cumparator.

Studiu de caz 21

SC SIGMA SA importa marfuri din Germania in conditia de livrare FOB, in valoare de 20.000$, transport extern 2000$, iar asigurarea pe parcurs extern 1000$, taxa vamala 10%, comisionul vamal 0,5%, iar cursul vamal este de 3,3 lei/$. Se achita marfa, transportul si asgurarea la cursul de 3,25 lei/$. Marfurile primite se vand unui client intern la valoarea de 90.000 lei, TVA 19%.

Care sunt inregistrarile contabile?

Studiu de caz 22

SC ALFA SA cumpara 200 de actiuni, cu intentia de a le revinde si a realiza un castig pe termen scurt. Pretul de achizitie al actiunilor este de 5 lei titlul, iar partea eliberata a actiunilor este de 75%care se achita imediat din disponibilul de la banca. Cheltuielile legate de achizitionarea actiunilor reprezinta 1% din valoarea investitiilor financiare pe termen scurt.

SC ALFA SA vinde cele 200 de actiuni, astfel:

a.       1000 actiuni cu 6 lei/ actiunea;

b.      100 actiuni cu 4 lei/ actiunea.

Care sunt inregistrarile contabile?

Studiu de caz 23

La 31.12.N exista indicii ca un utilaj a pierdut din valoare. Informatiile disponibile privind utilajul respectiv sunt:

– costul de achizitie al utilajului 4.000.000 u.m.;

– pentru achizitia utilajului s-a facut apel la un credit care genereaza cheltuieli anuale cu dobanzile de 20.000 u.m.;

– pretul de vanzare al unui produs realizat cu ajutorul utilajului 1.000 u.m.;

– costul de productie pe unitatea de produs 750 u.m.

Se estimeaza ca toate veniturile si cheltuielile vor creste cu 3% pe an din cauza inflatiei.

In anul N, s-au vandut 2.000 bucati de produs, dar societatea estimeaza ca volumul vanzarilor va creste cu 5% pe an.

In anul N+2, utilajul va face obiectul unei revizii prin care se doreste mentinerea acestuia la nivelul performantelor estimate initial. Cheltuielile estimate cu revizia sunt de 15.000 u.m. De asemenea, in anul N+3, se va proceda la o reparatie capitala prin care sa se mareasca performantele utilajului. Cheltuielile cu reparatiile sunt estimate la 25.000 u.m. Utilajul va fi vandut la sfarsitul exercitiului N+6. Valoarea reziduala a utilajului este estimata la 30.000 u.m.

Sa se identifice fluxurile de trezorerie care vor fi utilizate pentru calculul valorii de utilitate in conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”.

Studiu de caz 24

In exercitiul N-1 au fost emise 20.000 de obligatiuni convertibile in actiuni ordinare. Valoarea nominala a unei obligatiuni 10.000 u.m., dobanda nominala 10%. La data emisiunii obligatiunilor, s-a stabilit ca pe 1 iulie N+1 fiecare 100 obligatiuni pot fi convertite in 105 actiuni.

La inceputul exercitiului N, societatea avea in circulatie 100.000 actiuni ordinare. Rezultatul net al exercitiului N aferent actiunilor ordinare a fost de 500.000.000 u.m. Cota ipotetica de impozit pe profit este de 16%.

Sa se calculeze rezultatul pe actiune de baza si rezultatul pe actiune diluat in conformitate cu IAS 33 „Rezultatul pe actiune”.

Studiu de caz 25

Se reevalueaza pentru prima data o cladire care are valoarea de intrare de 3.000 lei, iar valoarea justa de 5.500 lei. Amortizarea cumulata a cladirii la data reevaluarii este de 1.000 lei.

Sa se inregistreze in contabilitate aceste operatii, daca se utilizeaza procedeul reevaluarii valorii ramase.

Studiu de caz 26

Conform contractului, clientul acorda furnizorului un avans in numerar de 2.380 lei (inclusiv TVA). Ulterior, furnizorul livreaza clientului semifabricate, respectiv materii prime in valoare de 15.000 lei, TVA 19%. Pretul de inregistrare la furnizor al semifabricatelor este de 10.000 lei. Decontarea facturii se face prin banca, tinandu-se seama de avansul acordat anterior.

Sa se inregistreze operatiile in contabilitatea furnizorului.

Studiu de caz 27

Societatea ALFA este o societate mijlocie care intocmeste situatii financiare simplificate conform OMF 1752/2005. La data de 1.01.2008 ea a primit un utilaj in leasing pe o perioada de 3 ani. Valoarea justa a activului a fost de 461.806 lei. Contractul a fost clasificat ca leasing operational desi el avea caracteristicie unui contract de leasing financiar deoarece, managerul utilizand exceptia de la aplicarea principiului prevalentei economicului asupra juridicului prevazuta de OMF 1752. La 31.12.2008 ALFA este preluata de un grup care aplica IFRS. Daca contractul ar fi fost recunoscut initial ca leasing financiar, locatarul ar fi beneficiat de un pret de optiune de 60.000 lei iar valoarea reziduala ar fi avut valoarea de 70.000 lei. Valoarea anuala a chiriei ar fi fost de 200.000 lei. Rata implicita ar fi fost de 20%. Durata de viata economica a utilajului este estimata la 8 ani. La 1.01.2009 ALFA reclasifica contractul in categoria celor de leasing financiar ca urmare a trecerii la aplicarea IFRS.

Se cere:

a)Sa se aprecieze daca reclasificarea contractului este o schimbare de politica sau o schimbare de circumstante avand in vedere OMF 1752 si respectiv IAS 8;

b)Care sunt inregistrarile contabiledaca se aplica OMF 1752 si respectiv IAS 8?

Studiu de caz 28

In exercitiul N+1 societatea Alfa a descoperit ca in exercitiul N a inregistrat amortizarea unui utilaj de 10.000 lei in loc de 15.000 lei . In exercitiul N+1 Alfa a inregistrat venituri din vanzarea marfurilor de 200.000 de lei, cheltuieli cu marfurile de 15.000 de lei, cheltuieli cu amortizarea de 25.000 lei si o cheltuiala cu impozitul pe profit de 40.000 lei. In exercitiul N Alfa a raportat venituri din vanzarea marfurilor de 180.000 lei, cheltuieli cu marfurile de 30.000 lei, cheltuieli cu amortizarea 10.000 lei , cheltuiala cu impozitul pe profit 35.000 lei , profit 105.000 lei. In exercitiul N soldul initial al rezultatului reportat a fost de 20.000 de lei iar soldul final a fost de 34.000 de lei. Cota de impozit pe profit a fost de 16%. Alfa nu inregistreaza alte venituri sau alte cheltuieli, are un capital social de 20.000 lei si nu are alte componente ale capitalurilor proprii in afara rezultatului reportat.

Cum se corecteaza eroarea conform OMF 1752? Ce informatii trebuie furnizate in note?

Studiu de caz 29

Cum se vor inregistra urmatoarele operatii economice referitoare la gestiunea de materiale consumabile:

a) receptionarea a 750 unitati din sortimentul A la pretul unitar facturat de furnizor de 50 lei, TVA 19%;

b) cheltuielile de transport-aprovizionare sunt de 3.000 lei, TVA 19%, fiind facturate de o unitate specializata. Materialele pentru care acestea se efectueaza sunt inregistrate la pretul prestabilit;

c) costul total efectiv de achizitie aferent materialelor inventariate la finele perioadei curente, stiind ca la inceputul perioadei unitatea detinea materiale in valoare de 20.000 lei, a efectuat aprovizionari de 35.000 lei, s-au consumat materiale de 10.000 lei si se aplica varianta inventarului intermitent;

d) lipsurile nesolutionate sunt de 5.000 lei, cu diferente de pret favorabile de 10% constatate la inventarierea anuala.

Care sunt inregistrarile contabile?

Studiu de caz 30

La o societate comerciala capitalul social este 10.000 lei, rezervele 2.000 lei, numarul de actiuni 2.000. Se procedeaza la majorarea capitalului social prin emiterea a 400 actiuni noi la valoarea nominal de 5 lei/actiune, egala cu pretul de emisiune.

Care este valoarea contabila a unei actiuni inainte si dupa majorarea capitalului, marimea teoretica a DS-ului si raportul de paritate intre vechile si noile actiuni?

Studiu de caz 31

Situatia inainte de dubla marire a capitalului social se prezinta astfel: capital social 15.000 lei impartit in 15.000 actiuni; rezerve 3.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin dubla marire astfel: faza I –incorporari de rezerve in valoare de 2.000 lei, pentru care se emit 2.000 actiuni, iar in faza a II-a – aporturi in numerar pentru care se emit 4.000 actiuni a 1 leu/actiune, pret de emisiune.

Sa se determine marimile DA-ului si DS-ului

Studiu de caz 32

Dispuneti de urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile effectuate de o intreprindere comerciala in cursul perioadei: s-a acordat unei intreprinderi asociate din cadrul grupului un imprumut pe termen lung in valoare de 10.000 u.m.; s-au emis si incasat la valoarea nominal obligatiuni in valoare de 15.000 u.m.; s-a efectuat o plata de 6.000 u.m. reprezentand o rata dintr-un contract de leasing financiar; s-a incasat suma de 3.000 u.m. reprezentand dobanda aferenta unui imprumut pe termen lung acordat unei filiale.

Indicati care este, conform IAS 7 „Situatiile fluxurilor de trezorerie”, fluxul de trezorerie din activitatea de finantare.

Studiu de caz 33

Dispuneti de urmatoarele date: vanzari de marfuri 8.000 u.m., costul marfurilor vandute 6.000 lei; vanzari de produse finite 10.000 lei; venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii 4.000 lei; subventii de exploatare aferente materiilor prime 800 lei; productie imobilizata 20.000 lei; productie obtinuta la cost de productie 40.000 lei; stoc

initial de produse finite 1.000 lei; stoc final de produse finite 32.000 lei; alte venituri din exploatare 10.000 lei; venituri din provizioane privind deprecierea creantelor clienti 3.000 lei.

Conform OMFP nr. 1.752/2005, care este marimea cifrei de afaceri si a veniturilor din exploatare?

Studiu de caz 34

O intreprindere decide ca durata de utilizare a unui activ achizitionat pe 01.01.N sa fie stabilita la 8 ani; costul de achizitie al imobilizarii respective este de 100.000 lei, valoarea reziduala 8.000 lei. Activul va fi amortizat in sistem linear. Dupa 3 ani, conducerea intreprinderii decide diminuarea duratei de functionare cu 1 an si reestimarea valorii reziduale la 6.000 lei.

Sa se determine cheltuiala cu amortizarea aferenta anului N+4 in conformitate cu prevederile normei IAS 16 „Imobilizari corporale”.

Studiu de caz 35

Se cunosc urmatoarele date pentru un contract de leasing financiar: valoarea justa a bunului 300.000 lei, valoarea actualizata a platilor minimale 280.000 lei, rata implicita a contractului la locatar 10% pe an, iar la locator 6% pe an, redeventa anuala platibila la 31 decembrie 70.000 lei, data semnarii contractului 1 ianuarie N, avans la data semnarii contractului 40.000 lei.

Care este valoarea dobanzii si a recuperarii investitiei contabilizate la locator la inchiderea exercitiului N, in conformitate cu norma IAS 17 „Contracte de leasing”?Document Info


Accesari: 4671
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )