Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload


Seminar contabilitate


Seminar contabilitate

Problema I.

Banca X efectueaza urmatoarele operatiuni:

 1. ridica numerar de la banca Y in valoare de 50.000 lei
 2. ridica numerar de la BNR in valoare de 70.000 lei
 3. depune numerar la banca Z in valoare de 40.000 lei
 4. depune numerar la BNR in valoare de 10.000 lei;
 5. sucursala bancii X ridica numerar de la alta sucursala a bancii X in valoare de 25.000 lei

Rezolvare I:Sa se efectueze inregistrarile corespunzatoare.

1.     1.Ridicare numerar de la banca Y

101„Casa”


111”numerar”

50.000


2.     Ridicare numerar de la BNR:

101„Casa”


111”numerar”

70.000


3.     Depunere numerar la banca Z

111„Numerar”


101 „Casa”

40.000


4.     Depunere numerar la BNR:

111 „Numerar”


101 „Casa”

10.000


5.     Alimentare cu numerar de la alte sucursale ale bancii;

pentru sucursala care ridica numerar

1611„Valori de recuperat”


341” Decontari intrabancare”

25.000

341”Decontari intrabancare”


101„Casa”

25.000


pentru sucursala care depune numerar

101 „Casa”


1611” Valori de recuperat”

25.000


Problema II

La constituirea bancii X SA Cluj se subscrie de catre actionari si asociati urmatoarele:

capital social in lei: 200.000 Ron;

capital social in devize: 12.000 € la cursul valutar de 3,35 lei/€ (adica 40.200 Ron).

Varsarea capitalului social subscris are loc la data subscrierii.

In exercitiul financiar urmator, in contabilitatea bancii se inregistreaza majorarea capitalului social pe urmatoarele cai:

includerea rezultatului reportat (profit net ramas nerepartizat) in suma de 13.500 Ron;

includerea unor obligatiuni convertibile in actiuni in suma de 8.000 Ron;

includerea dividendelor in suma de 5.000 Ron;

includerea unor prime de emisiune in suma de 17.600 Ron.

Se cere sa se efectueze inregistrarile contabile corespunzatoare.


Rezolvare II:

1.     Subscrierea capitalului social in lei de catre actionari sau asociati:

508 'Actionari sau asociati'


5011 'Capital subscris nevarsat'

200.000


2.     Subscrierea de capital social in devize de catre actionari si asociati:

508 'Actionari sau asociati'


3721 'Pozitia de schimb'

12000 €

3722 'Contravaloarea pozitiei de schimb'


5011 'Capital subscris nevarsat'

40.200 R


3.     Varsarea capitalului social subscris:

5011 'Capital subscris nevarsat'


512 'Capital subscris varsat'

240.200


4.     Sume depuse de actionari sau asociati reprezentand aport la capital in numerar depus in casierie:

101 'Casa'


508 'Actionari sau asociati'

240.200


5.     Majorarea cap. soc. prin includerea rez. rep, a obligatiunilor convertibile in actiuni si a divid:


581 'Rezultatul reportat'

3251 'Obligatiuni'

354 'Dividende de plata'

511 'Prime de emisiune sau de aport'


5012 'Capital subscris varsat'

44.100

13.500

8.000

5.000

17.600

Problema III

La subscrierea de capital in lei si in devize cu ocazia constituirii bancii Y SA Cluj se constata urmatoarele:

prime de emisiune in lei pentru aportul in lei, in suma de 40.000 Ron;

prime de emisiune in devize pentru aportul in devize, in suma de 15.000 Euro, cursul valutar de 3,35 lei/€

Totodata, aceeasi societate bancara inregistreaza in contabilitatea proprie si primele de conversie aparute la obligatiunile convertibile in actiuni in suma de 49.000 Ron.

Se cere sa se efectueze inregistrarile contabile aferente.

Rezolvare III:

1.     Subscrierea de capital in conditiile existentei primei de emisiune in lei:

508 'Actionari sau asociati'


5111 'Prime de emisiune sau de aport'

40.000


2.     Subscrierea de capital in conditiile existentei primei de emisiune in devize:

508 'Actionari sau asociati'


3721 'Pozitia de schimb'

15.000 E

3722 'Contravaloarea pozitiei de schimb'


5111 'Prime de emisiune sau de aport'

50.250 R

3.     inregistrarea primei de conversie aparuta la obligatiunile convertibile in actiuni:

3251 'Obligatiuni'


5112 'Prime de fuziune, de sciziune de conversie'

49.000


Problema IV

La inchiderea exercitiului financiar, banca Z SA Cluj obtine un profit brut de 332.500 Ron, care dupa impozitare se repartizeaza astfel:

10% din 332.500 Ron (in conditiile unui capital social varsat de 325.000 Ron) pentru rezerva legala;

16.600 Ron pentru rezerva generala pentru acoperirea creditelor nerecuperate din profitul net pe baza reglementarilor existente;

11.700 Ron pentru rezerva statutara (ce se va utiliza conform prevederilor bancii);

5.000 Ron pentru alte fonduri.

Se cere sa se efectueze inregistrarile contabile corespunzatoare.

Rezolvare IV:

1.     inregistrarea constituirii rezervei legale din profitul brut:

592 'Repartizarea profitului'


5121 'Rezerva legala'

33.250


2.     inregistrarea constituirii rezervei generale pt acoperirea creditelor nerecuperate din profitul net:

592 'Repartizarea profitului'


5142 'Rezerva generala pentru riscul

de credit din profitul net'

16.6003.     inregistrarea utilizarii rezervei generale pentru acoperirea unor credite nerecuperabile:

5142 'Rezerve generala pentru riscul

de credit din profitul net'


2821 'Creante indoielnice'

16.6004.     inregistrarea constituirii rezervei statutare din profitul net:

592 'Repartizarea profitului'


513 'Rezerve statutare'

11.700


5.     inregistrarea repartizarii din profitul net pentru alte fonduri:

592 'Repartizarea profitului'


519 'Alte fonduri'

5.000


Problema V

O societate bancara inregistreaza in contabilitatea proprie constituirea urmatoarelor tipuri de provizioane:

provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnatura (ele compenseaza eventualele pierderi in cazul in care debitorii garantati de banca nu isi onoreaza obligatiile de plata) in suma de 14.200 Ron;

provizioane pentru facilitati acordate personalului (pentru credite fara garantii, acordate personalului) in suma de 19.000 Ron;

provizioane pentru riscuri de tara (create pentru compensarea unor pierderi in cazul plasamentelor externe) in suma de 7.000 Ron;

provizioane reglementate (pentru a beneficia de unele facilitati fiscale, legate de infiintarea de subunitati in strainatate) in suma de 33.500 Ron.

Ulterior, eliminarea riscului genereaza anularea provizioanelor constituite.

Se cere sa se efectueze inregistrarile contabile aferente.

Rezolvare V:

1.     Constituirea de provizioane pentru garantiile acordate prin semnatura:

6651 'Cheltuieli cu provizioane pentru

riscuri de exercitare a angajamentelor

prin semnatura'


551 'Provizioane pentru risc

de exercitare a angajamentelor

prin semnatura'

14.2002.     Constituirea provizioanelor pentru facilitati acordate personalului:

6652 'Cheltuieli cu provizioane pentru

facilitati acordate personalului'


552 'Provizioane pentru facilitati

acordate personalului'

19.000


3.     Constituirea provizioanelor pentru riscul de tara:

6653 'Cheltuieli cu provizioane

entru riscul de tara'


553 'Provizioane pentru

riscul de tara'

7.000


4.     Constituirea de provizioane reglementate:

6657 'Cheltuieli cu provizioane reglementate'


559 'Provizioane reglementate'

33.500


5.     Anularea provizioanelor constituite (pentru garantiile acordate prin semnatura, pentru facilitati acordate personalului, pentru riscul de tara si reglementate):

551 'Provizioane pentru risc de exercitare a angajamentelor prin semnatura'


7651 'Venituri din provizioane pentru riscuri de exercitare a angajamentelor prin semnatura'

14.200

552 'Provizioane pentru facilitati acordate personalului'


7652 'Venituri din provizioane pentru facilitati acordate personalului'

19.000

553 'Provizioane pentru risc de tara'


7653 'Venituri din provizioane pentru riscul de tara'

7.000

559 'Provizioane reglementate'


766 'Venituri din provizioane reglementate'

33.500


Problema VI

O societate bancara obtine la finele exercitiului financiar un profit brut in suma de 112.750 Ron. Dupa inregistrarea cheltuielilor cu impozitul pe profit (in suma de 86.650 Ron), conform hotararii AGA are loc repartizarea profitului net astfel:

1.900 Ron pentru rezerva legala;

1.300 Ron pentru rezerva statutara;

400 Ron pentru alte rezerve (rezerve facultative);

7.500 Ron pentru dividende de plata;

10.000 Ron pentru participarea personalului la profit;

5.000 Ron profit nerepartizat (pentru care nu se cunoaste inca destinatia).

In exercitiul financiar urmator, pierderea inregistrata in suma de 6.000 Ron se acopera (conform hotararii AGA) astfel:

jumatate din rezultatul reportat

restul din rezerva legala.

Se cere sa se efectueze inregistrarile contabile corespunzatoare in ambele exercitii financiare.

Rezolvare VI:

Inregistrarile contabile aferente exercitiului financiar 'N'

1.     inregistrarea cheltuielilor cu impozitul pe profit:

691 'Cheltuieli cu impozitul pe profit'


3531 'Impozitul pe profit'

86.650


2.     inregistrarea inchiderii contului de cheltuieli cu impozitul pe profit

591 'Profit sau pierdere'


691 'Cheltuieli cu impozitul pe profit'

86.650


3.     inregistrarea repartizarii profitului net:

592 'Repartizarea profitului'5122 'Rezerve legale din profitul net'

513 'Rezerva statutara'

519 'Alte rezerve'

354 'Dividende de plata'

3513 'Participarea personalului la profit'

581 'Rezultatul reportat'

26.100

1.900

1.300

400

7.500

10.000

5.000


Inregistrarile contabile aferente exercitiului financiar 'N+1'

1.     inchiderea contului de rezultate la inceputul exercitiului financiar 'N+1':

591 'Profit sau pierdere'


592 'Repartizarea profitului'

26.100


2.     rectificarea rulajelor conturilor 591 si 592 la inceputul exercitiului financiar 'N+1':

591 'Profit sau pierdere'


591 'Profit sau pierdere'

- 26.100

592 'Repartizarea profitului'


592 'Repartizarea profitului'

- 26.100


3.     folosirea profitului net ramas nerepartizat din exercitiul financiar 'N' pentru acoperirea unei jumatati din pierderea inregistrata in exercitiul financiar 'N+1':

581 'Rezultatul reportat'


591 'Profit sau pierdere'

5.000


4.     folosirea unei parti din rezerva legala (conform hotararii AGA) pentru acoperirea restului din pierderea inregistrata in exercitiul financiar 'N+1':

5122 'Rezerve legale din profitul net'


591 'Profit sau pierdere'

1.000


Seminar 3

Problema I (Reflectarea in contabilitate a creditelor subordonate pe durata nedeterminata)

Societatea bancara X SA acorda societatii bancare Y SA un credit subordonat la termen pe cinci ani, un credit participativ in valoare de 100.000 Ron, a carui dobanda curpinde o parte fixa de 20.000 Ron si una variabila de 2% din valoarea creditului rambursat. Contractul de credit prevede ca dobanda sa fie incasata la scadenta,odata cu rambursarea imprumutului de catre banca Y. Sa se realizeze inregistrarile contabile corespunzatoare bancii X.

Rezolvare I

1.     Inregistrarea acordarii creditului participativ bancii Y

401“ Credite subordonate la termen


111 “Cont curent la BNR”

100.000


2.     Inregistrarea dobanzi aferente creditului participativ

407 “Creante atasate”


7051 “Dobanzi la creditele subordonate la termen”

22.000


3.     Incasarea la scadenta a creditului participativ si a dobanzi aferente

111 “Cont curent la BNR”401“ Credite subordonate la termen

407 “ Creante atasate”

122.000

100.000

22.000


Problema II

Societatea bancara X SA acorda societatii bancare Y SA un credit subordonat pe perioada nedterminata in valoare de 100.000 Ron, a carui dobanda cuprinde o parte fixa de 20.000 Ron. Dupa 2 ani, din initiativa debitorului –baca Y- au loc rambursarea imprumutului si plata dobanzi. Sa se efectueze inregistrarile contabile aferente bancii X.

Rezolvare II

1.     Inregistrarea acordarii creditului subordonat pe durata nedeterminata a bancii Y

402“Credite subordonate pe durata nedeterminata”


111 “Cont curent la BNR”

100.000


2.     Inregistrarea dobanzi aferente creditului subordonat pe durata nedeterminata

407 “Creante atasate”


7052 “Dobanzi la creditele subordonate pe durata nedeterminata”

20.000


3.     Incasarea la scadența a creditului subordonat pe durata nedeterminata și a dobanzi aferente

111 “Cont curent la BNR”402“Credite subordonate pe durata nedeterminata”

407 “Creante atasate”

120.000

100.000


20.000


Problema III

Societatea bancara X SA decide dezvoltarea in-house a unei aplicatii informatice de tip multicash, in a carei realizare sunt implicate personae angrajate ale bancii. Aplicataia infromatica realizata este evaluata la un cost de productie de 720.000 Ron si se amortizeaza pe perioada a trei exercitii financiare. Dupa 2 ani, din cauza modificarii unor procedure referitoare la numerar, banca se vede nevoita sa renunte la softul dezvoltat, care este depasit moral si nu se mai poate utiliza. Sa se inregistreze operatiunile aferente bancii.

Rezolvare III

1.     Inregistrarea obtinerii programului informatic in regie proprie

4419„alte imobilizari corporale ale activitatii de exploatare”


7494 „Venituri din productia de imobilizari”

72.000


2.     Inregistrarea lunara a amortizarii programului informatics

651 „Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor necorporale”


46119 „Amortizarea altor imobilizari necorporale”

20.000


3.     Dupa 2 ani, programul informatics este scos din gestiune, intrucat nu mai corespunde cerintelor calitative


46119 „Amortizarea altor imobilizari necorporale”

6462„Pierderi din cesiunea imobilizarilor coporale si necorporale”


4419„Alte imobilizari corporale ale activitatii de exploatare”

720.000


Problema IV

Societatea bancara X SA decide achizitionarea unei masini de numarat bancnote in valoare de 250.000 Ron, de la un furnizor care este client al bancii si carui i se achita contravaloarea mijlocului fix prin viramente in contul sau current. Durata normal de utilizare a masinii este de 5 ani, iar regimul de amortizare utilizat este cel liniar. Dupa 3 ani de utilizare, banca vinde masina de numarat bancnote unei personae juridice care are cont curent deschis la banca, pentru un pret negociat de 110.000 Ron. Se cere sa se inregistreze in contabilitatea societatii bancare operatiunile aferente.

Rezolvare IV


1.     Inregistraea achizitionarii masinii de numarat bancnote de la furnizor


44232 „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare

35326„TVA deductibil”


3566„Alti creditori diversi”

297.500

250.000

47.500


2.     Plata facturii furnizorului prin virament bancar

3566„Alti creditori diversi”


2511„Cont curent”

297.500


3.     Inregistrarea lunara a cheltuielilor cu amortizarea masinii de numarat

652„Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale”


46124„Amortizarea altor active corporale

41.666


4.     Vanzare dupa 3 ani

3556„Alti debitori diversi”7461„Venituri din cesiunea imobilizarilor coproale si necorporale”

35327„TVA colectat”

130.900

110.000

20.900


5.     Incasarea de catre banca a contravalorii mijlocului fix cedat

2511„Cont curent”


3556„Alsi debitori diversi”

130.9006.     Descarcarea gestiunii de mijloace fixe partial amortizate


46124„Amortizarea altor active corporale

6461„Pierderi din cesiunea imobilizarilor coporale si necorporale”


44232 „Aparate si instalatii de masurare, control si regulare”

250.000

150.000100.000


Problema V

Intr-o unitate teritoriala a societatii bancare X SA, angajatului A i se acorda un avans de trezorerie, in suma de 45.000 Ron, in vederea achizitionarii de materiale pentru curatenie. Angajatul cumpara materiale de curatenie, justificate prin factura fiscala cu chitanta in valoare de 35.700 Ron si restituie avansul neutilizat. Dupa o saptamana la inventarierea bunurilor de gospodarie interna a bancii, se constata o lipsa de materiale in valoare de 3.000 Ron, care imputa gestionarului magaziei de materiale.

Secere sa se inregistreze in contabilitate operatiunile de mai sus.


Rezolvare V

1.     Acordare avansului de trezorerie angajatului A

3519„Alte creante in legatura cu personalul”


101„Casa”

45.000


2.     Achizitionarea materialelor de curatenie


362„Materiale”

35326„TVA deductibil”


3566„Alti creditori diversi”

35.700

30.000

5.700


3.     Plata materialelo achizitionate pe baza avansului de trezorerie

3566„Alti creditori diversi”


3519„Alte creante in legatura cu personalul”

35.700


4.     Restituirea de catre angajat a avansului neutralizat

101„Casa”


3519„Alte creante in legatura cu personalul”

9.300


5.     Inregistrarea lipsei de materiale constatate cu ocazia inventarierii

631„Cheltuieli cu materiale”


362„Materiale”

3.000


6.     Imputarea materialelor constatate lipsa la inventar catre gestionarul vinovat de prejudiciu

35192„Alti debitori diversi”74997„Alte venituri diverse din exploatare”

35327„TVA colectat”

3.570

3.000

570


7.     Incasarea contravalorii materialelor imputate prin caseria bancii

101„Casa”


35192„Alti creditori diversi”

3.570


Problema VI

Societatea bancara X SA controleaza exclusiv o societatea comerciala Alfa SA, iar partea detinuta din actiunile acesteia in valoare de 2.000.000 lei a achizitionat-o prin intermediul unei societati de bursa. Aceste titluri sunt date cu imprumut unei societati bancare Y SA, iar dobanda cuvenita pe care banca X o incaseaza pentru titlurile date cu imprumut are o valoare de 900.000 lei.


Rezolvare VI

1.     Achizitionarea partilor in societati comerciale legate

4113 ”Parti in societati comerciale”


333 „Conturile societatilor de bursa”

2.000.000


2.     Plata actiunilor achitizionate prin societatea de bursa:

333 ”Conturile societatilor de bursa”


111 ”Cont curent la BNR”

2.000.000


3.     Inregistrarea darii cu imprumut a partilor in societati comerciale legate:

415 ”Titluri date cu imprumut”


4113 „Parti in societati comerciale”

2.000.000


4.     Inregistrarea dobanzii, care se contabilizeaza ca si un venit asimilat dividendelor

417 ”Creante atasate”


7053 „Dividente si venituri asimilate”

900.000 lei


5.     Incasarea dobanzilor cuvenite de la societatea bancara ce a imprumutat actiunile

111 ”Cont curent la BNR”


417 „Creante atasate”

900.000 lei


6.     Restituirea actiunilor date cu imprumut

4113 „Parti in societati comerciale”


415” Titluri date cu imprumut”

2.000.000


Problema VII

Din cauza nefinalizarii in timp util a lucrarilor la o cladire proprie(cu destinatia de garaj), societat bancara X SA inchiriaza pentru o perioada de trei luni de zile imobil de la un agent economic. Acestui imobil i-au fost necesare anumite lucrari de adaptare a spatiilor in valoare de 300.000. La expirarea duratei contractului de inchiriere:

a.)   Investitia este amortizata si este scoasa din evidenta

b.)   Potrivit clauzelor contractului incheiat cu proprietarul imobilului, investitia neamortizata in proportie de 25% este recuperata de la proprietar.

Se cere sa se inregistreze in contabilitatea bancii operatiunile corespunzatoare.


Rezolvare VII


1.     Inregistrarea in contabiltate ca si chirias

4422„Constructii


7494„venituri din productia de imobilizari”

300.0002.     Inregistrarea amortizarii integrale pe perioada inchirierii a investitie efectuate la mijlocul fix luat cu chirie

652„cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale”


46122„Amortizareaconstructii

300.000


3.     Scoatera din evidenta a investitiei amortizate integral la expirarea contractului de inchiriere

46122„Amortizareaconstructii”


4422„constructii

300.000


4.     Inregistrarea amortizarii partiale(75%) pe perioada inchirieri investitiei efectuate la mijlocul fix luat cu chiria

652„cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale”


46122„Amortizareaconstructii”

225.000


5.     Scoaterea din evidenta a investitiei amortizate partial la expirarea contractului de inchiriere


46122„Amortizarea constructii

6461„Pierderi din cesiunea imobilizarilor necorporale si coporale”


44224422„constructii

300.000

225.000


75.000


6.     Facturarea valorii recuperat a investitiei neamortizate de la proprietarul mijlocului fix

3556„Alti debitori diversi”7461„Venituri din cesiunea imobilizarilor necorporale si coporale”

35327 „TVA colectat”

89.250

75.00014.250


7.     Inregistrarea contravalorii investitiei facturate


111„Cont curent la BNR”


3556„Alti debitori diversi”

89.250


Seminar 4

Problema I

Sa se inregistreze urmatoarele operatiuni efectuate de Banca “X”

1.  Banca efectueaza o incasare de 20.000 lei pentru un client prin contul de corespondent la banci .

2.  Banca efectueaza o plata de 20.000 lei pentru un client prin contul de corespondent la banci

3.  Banca primeste un imprumut prin contul de corespondent in valoare de 20.000 lei.

4.  Se inregistreaza dobanda calculata si neincasata cuvenite de la bancile corespondente in suma de 1.000 lei dupa care se incaseaza la scadenta

5.  Banca inregistreaza creante in devize, reprezentand dobanda calculata si neincasata, cuvenite de la bancile corespondente, in valoare de 1.000 euro, la cursul valutar 3, 3 lei/ euro, dupa care sunt incasate.

6.  Se inregistreaza dobanzi neajunse la scadenta, calculate la soldul creditor al conturilor de corespondent in valoare de 1.000 euro, dupa care sunt achitate prin contul corespondent. Cursul valutar este de 3,3 lei/ euro.

7.  Se inregistreaza comisioanele cuvenite societatii bancare pentru operatiunile efectuate in beneficiul corespondentilor bancari astfel:

se incaseaza in contul de corespondent la banci (nostro) in valoare de 1.000 euro

se retin din contul de corespondent al bancilor (loro) in valoare de 1.000 euro.

8.  Se inregistreaza comisioanele platite corespondentilor bancari pentru serviciile efectuate de acestia astfel :

prin contul de corespondent la banci (nostro) in valoare de 1.000 euro

se retin in contul de corespondent al bancilor (loro) in valoare de 1.000 euro

Rezolvare I:

1. Incasarea sumei de 20.000 lei pentru clientul bancii prin contul de corespondent la banci.

121 “Conturi de corespondent la banci (nostro)”


2511 „Cont curent”

20.000


2. Inregistrarea platii efectuate de banca pentru un client prin contul de corespondent la banci

2511 „Cont curent”


121 “Conturi de corespondent la banci (nostro)”

20.000


3. Inregistrarea imprumutului primit de catre banca prin contul de corespondent

121”Conturi de corespondent

la banci (nostro)”


142 „ Imprumuturi primite

de la banci”

20.000


4. Inregistrarea dobanzii cuvenite de la bancile corespondente in suma de 1.000 lei

1271 „Creante atasate”


7012 „Dobanzi la conturile de corespondent”

1.000


Incasarea dobanzii prin contul de corespondent

121”Conturi de corespondent la banci (nostro)”


1271 „ Creante atasate”

1.000


5. Inregistrarea creantei in devize, reprezentand dobanda calculata si neincasata, cuvenite de la bancile corespondente, in valoare de 1.000 euro, la cursul valutar 3, 3 lei/ euro.

1271 “Creante atasate”


3721 “Pozitie de schimb”

1.000 E


3722 “Contravaloarea pozitiei

de schimb”


7012 “Dobanzi la conturile

de corespondent”

3300 R

Incasarea dobanzilor la scadenta prin contul de corespondent

121 “Conturi de corespondent la banci (nostro)”


1271 “Creante atasate”

1.000 E


6. Inregistrarea dobanzii neajunse la scadenta, calculate la soldul creditor al conturilor de corespondent in valoare de 1.000 euro.

3721 “Pozitie de schimb”


1272 “Datorii atasate” – in devize

1.000 E


6012 “Dobanzi la conturile

de corespondent”


3722 “Contravaloarea pozitiei

de schimb “ – in lei

3.300 R


Achitarea dobanzii:

1272 “Datorii atasate”


122 “Conturi de corespondent

ale bancilor (loro)” – in devize

1.000 E


7. Inregistrarea comisioanelor cuvenite societatii bancare pentru operatiunile efectuate in beneficiul corespondentilor bancari


121 “Conturi de corespondent la banca (nostro)”

122 “Conturi de corespondent ale bancilor (loro)”


3721 “Pozitie de schimb”

2.000 E

1.000 E

1.000 E


3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”


7019 “Comisioane”

6.600 R8. Inregistrarea comisioanelor platite corespondentilor bancari pentru serviciile efectuate de acestia

3721 “Pozitie de schimb”121 “Conturi de corespondent la banci (nostro)”

122 “Conturi de corespondent ale bancilor (loro)”

2.000 E

1.000 E

1.000 E


6019 “Comisioane”


3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”

6. 600 R

Problema II

O societate bancara primeste un imprumut in baza unor titluri emise pentru datorii subordonate in suma de 66.700 Ron. Aceste titluri emise sunt rambursate la termen. In plus, aceeasi societate bancara inregistreaza subventii de primit de la buget pentru achizitionarea de mijloace fixe, incasate ulterior in suma de 24.000 Ron. Atat amortizarea imobilizarilor, cat si cea a subventiilor pentru investitii se realizeaza in trei exercitii financiare. Se cere sa se efectueze inregistrarile contabile corespunzatoare.


Rezolvare II:

1.     inregistrarea primirii imprumutului pe baza titlurilor emise:

111 'Cont curent la BNR'


531 'Datorii subordonate la termen'

66.700


2.     inregistrarea rambursarii la termen a titlurilor emise:

531 'Datorii subordonate la termen'


111 'Cont curent la BNR'

66.700


3.     inregistrarea subventiilor de primit de la buget pentru achizitionarea de mijloace fixe:

3534 'Subventii'


541 'Subventii pentru investitii'

24.000


4.     incasarea subventiei:

111 'Cont curent la BNR'


3534 'Subventii'

24.000


5.     Achizitionarea mijlocului de transport pentru activitatea de baza din subventia incasata:

44225 'Mijloace de transport'


111 'Cont curent la BNR'

24.000


6.     inregistrarea cheltuielilor cu amortizarea mijlocului fix (se repeta in fiecare exercitiu financiar):

652 'Cheltuieli cu amortizarile

imobilizarilor corporale'


46126 'Amortizarea mijloacelor

de transport'

8.0007.     Preluarea la venituri a cotei de subventie egale cu amortizarea imobilizarilor:

5412 'Subventii pentru investitii

inregistrate la venituri'


7492 'Cota-parte din subventiile

de investitii trecute la venituri'

8.000


Problema III – Decontari pe baza intrumentelor de plata credit

Societatea comerciala Alfa SRL, depune la sucursala Cluj-Napoca a bancii „X”, un ordin de plata in trei exemplare in valoare de 30.000 lei in vederea platii contravalorii unor marfuri achizitionate de la SC Beta SRL, clienta a aceleiasi banci „X”, sucursala Cluj-Napoca.

Sa se consemneze in contabilitatea sucursalei Cluj-Napoca a bancii „X” operatiunile implicate.


Rezolvare III:

1. Efectuarea platii in numele SC ALFA SRL, suma cuvenita SC BETA SRL

2511 ”Cont curent Alfa SRL”


2511 „Cont curent Beta SRL”

30.000


Problema IV – Decontari intrabancare pe baza instrumentelor de plata credit

Sucursala Cluj-Napoca a bancii „X” primeste un ordin de plata intocmit in trei exemplare de la clientul sau SC Alfa SRL, prin care da dispozitie bancii sale de a pune la dispozitia SC Beta SRL suma de 30.000 lei. Suma reprezinta contravaloarea unei datorii fata de SC Beta SRL, care are cont curent deschis la banca „X”, sucursala Oradea.

Sa se reflecte in contabilitatea celor doua sucursale implicate operatiunile determinate de viramentul cu ordin de plata.


Rezolvare IV:

1. Sucursala Cluj-Napoca a bancii „X”, in calitate de banca initiatoare a operatiunii de plata, debiteaza contul curent al clientului platitor SC Alfa SRL

2511 „Cont curent Alfa SRL”


341 „Decontari intrabancare

Sucursala Oradea a bancii „X”“

30.000


2. Sucursala Oradea a bancii „X”, crediteaza contul clientului beneficiar SC Beta SRL, aratand provienienta intrabancara.

341” Decontari intrabancare

Sucursala Cluj-Napoca a bancii X”


2511 „Cont curent Beta SRL”

30.000


Problema V – Decontari interbancare, instrumente de plata credit

Sucursala Cluj-Napoca a bancii „X” primeste un ordin de plata intocmit in trei exemplare de la clientul sau SC Alfa SRL, prin care da dispozitie bancii sale de a pune la dispozitia SC Beta SRL suma de 30.000 lei. Suma reprezinta contravaloarea unei datorii fata de SC Beta SRL, care are cont curent deschis la banca „Y”, sucursala Oradea.

Sa se reflecte in contabilitatea celor doua sucursale implicate operatiunile determinate de viramentul cu ordin de plata.


Rezolvare V:

1. Sucursala Cluj-Napoca a bancii „X”, in calitate de banca initiatoare a operatiunii de plata, debiteaza contul curent al clientului platitor SC Alfa SRL .

2511 „Cont curent Alfa SRL”


341 „Decontari intrabancare

Sucursala Oradea a bancii „X”“

30.000


2. Reflectarea sumelor primite de catre Sucursala Oradea a bancii „X” prin sistemul intrabancar ca fiind datorate altei banci- banca „Y”, sucursala Oradea.

341 „Decontari intrabancare

Sucursala Cluj-Napoca a bancii X”


1621 „Alte sume datorate

Sucursala Oradea a bancii Y”

30.000


3. Se onoreaza obligatia de plata fata de sucursala Oradea a bancii „Y”, in urma compensarii

1621 „Alte sume datorate

Sucursala Oradea a bancii Y”


111 „ Cont curent la BNR

Sucursala Oradea a bancii X”

30.000


4. Suma incasata in urma compensarii ( Sucursala Oradea a bancii Y) este inregistrata ca fiind datorata clientului sau( Beta SRL)

111 „Cont curent la BNR

Sucursala Oradea a bancii Y”


2621 „Alte sume datorate

Beta SRL”

30.000


5. Creditarea contului curent al clientului SC Beta SRL

2621 „Alte sume datorate

Beta SRL”


2511 „Cont curent

SC Beta SRL”

30.000


Problema VI – Decontare interbancara interjudeteana in cazul in care unitatea bancara initiatoare a operatiunii de plata nu are corespondent in judetul de destinatie a platii, dar unitatea bancara destinatara are corespondent in judetul de initiere a platii

Sucursala Cluj-Napoca a bancii „X” primeste un ordin de plata intocmit in trei exemplare de la clientul sau SC Alfa SRL, prin care da dispozitie bancii sale de a pune la dispozitia SC Beta SRL suma de 30.000 lei. Suma reprezinta contravaloarea unei datorii fata de SC Beta SRL, care are cont curent deschis la banca „Y”, sucursala Oradea.

Banca „X” nu dispune de unitate bancara in Oradea dar banca „Y” dispune de unitate bancara in Cluj-Napoca.

Sa se reflecte in contabilitatea celor doua sucursale implicate operatiunile determinate de viramentul cu ordin de plata.


Rezolvare VI:

1. Sucursala Cluj-Napoca a bancii X, in calitate de banca initiatoare a operatiunii de plata, debiteaza contul curent al clientului platitor SC Alfa SRL . si inregistrarea datoriei fata de banca „Y”.

2511 „Cont curent Alfa SRL”


1621 „Alte sume datorate

Sucursala Cluj-Napoca a bancii „Y”“

30.000

2. In urma compensarii, sucursala Cluj-Napoca a bancii „X”, plateste sucursalei Cluj-Napoca a bancii „Y” contravaloarea datoriei clientului Alfa SRL fata de Beta SRL

1621 „Alte sume datorate

Sucursala Cluj-Napoca a bancii „Y”“


111 „Cont curent la BNR

Sucursala Cluj-Napoca a bancii X”

30.000


3. Reflectarea datoriei catre clienti a sucursalei Cluj-Napoca a bancii „Y” dupa primirea disponibilitatilor de la banca „X”:

111 ”Cont curent la BNR

Sucursala Cluj-Napoca a bancii Y”


2621 „Alte sume datorate

Beta SRL”

30.000


4. Sucursala Cluj-Napoca a bancii „Y” transmite suma incasata sucursalei Oradea a bancii „Y”

2621 „Alte sume datorate

Beta SRL”


341 „Decontari intrabancare

Sucursala Oradea a bancii Y”

30.000


5. Creditarea contului curent al beneficiarului de catre sucursala Oradea a bancii „Y”

341 „Decontari intrabancare

Sucursala Cluj-Napoca a bancii Y”


2511 „Conturi curente

Beta SRL”

30.000


Problema VII – Decontarea interbancara interjudeteana in cazul in care unitatea bancara initiatoare a operatiunii de plata nu are corespondent in judetul de destinatie a platii si unitatea bancara destinatara nu are corespondent in judetul de initiere a platii

Sucursala Cluj-Napoca a bancii „X” primeste un ordin de plata intocmit in trei exemplare de la clientul sau SC Alfa SRL, prin care da dispozitie bancii sale de a pune la dispozitia SC Beta SRL suma de 30.000 lei. Suma reprezinta contravaloarea unei datorii fata de SC Beta SRL, care are cont curent deschis la banca „Y”, sucursala Oradea.

Banca „X” nu dispune de unitate bancara in Oradea si banca „Y” nu dispune de unitate bancara in Cluj-Napoca. Ambele societati bancare implicate au centralele in Bucuresti.

Sa se reflecte in contabilitatea celor doua sucursale implicate operatiunile determinate de viramentul cu ordin de plata.


Rezolvare VIII:

1. Sucursala Cluj-Napoca a bancii „X”, in calitate de banca initiatoare a operatiunii de plata, debiteaza contul curent al clientului platitor SC Alfa SRL

2511 „Cont curent Alfa SRL”


341 „Decontari intrabancare Centrala bancii „X”“

30.000


2. Inregistrarea primirii fondurilor de catre Centrala bancii X si a datoriei fata de Centrala bancii Y

341 „Decontari intrabancare

Suc. Cluj-Napoca a bancii X”


1621 „Alte sume datorate

Centrala bancii Y”

30.000


3. In urma compensarii, Centrala bancii X plateste Centralei bancii Y contravaloarea datoriei clientului Alfa SRL fata de Beta SRL

1621 „Alte sume datorate

Centrala bancii Y”


111 „Cont curent la BNR

Centrala bancii X”

30.000


4. Inregistrarea primirii disponibilitatilor de la banca X si inregistrarea datoriei fata de clienti de catre Centrala bancii Y :

111 „Cont curent la BNR

Centrala Bancii Y”


2621 „Alte sume datorate Beta SRL”

30.000


5. Centrala bancii Y transmite suma incasata sucursalei Oradea a bancii Y, reflectand destinatia intrabancara a fondurilor.

2621 „Alte sume datorate

Beta SRL”


341 „Decontari intrabancare

Suc. Oradea a bancii Y”

30.0006. Creditarea contului curent al beneficiarului de catre sucursala Oradea a bancii „Y”:

341 „Decontari intrabancare

Centrala bancii Y”


2511 „Conturi curente

Beta SRL”

30.000


Problema VIII – Vanzarea de valute prin casele de schimb valutar

Persoana fizica de cetatenie romana doreste sa cumpere 1000 euro de la casa de schimb valutar a unei unitati teritoriale a bancii X. Cursul de vanzare a casei de schimb valutar este de 3,36Ron/ Euro iar cursul stabilit de BNR este de 3,3 Ron/ Euro.

Sa se inregistreze in contabiliatea bancii X, operatiunea respectiva.


Rezolvare VIII:

1. Vanzarea valutei prin casa de schimb valutar

3721 „Pozitie de schimb”


101 „Casa in valuta”

1.000 E


101 „Casa lei”


3722 „Contravaloarea pozitiei de schimb”

3.360 R


2. Inregistrarea diferentei

3722„Contravaloarea pozitiei de schimb”


7061 „Venituri din operatiuni de arbitraj”

60


Problema IX – Cumparaarea de valuta prin casele de schimb valutar

Persoana fizica doreste sa vanda la casa de schimb valutar a unei unitati teritoriale a unei banci comerciale suma de 1000 euro. Cursul afisat de casa de schimb valutar a bancii pentru cumparare este de 3,28 lei/ euro. Cursul stabilit de BNR este de 3,3 lei/ euro.

Sa se inregistreze in contabiliatea bancii X, operatiunea respectiva.


Rezolvare IX:

1. Cumpararea valutei prin casa de schimb valutar.

101” casa in valuta”


3721 ”Pozitie de schimb”

1.000 E


3722 „Contravaloarea pozitiei de schimb”


101 „Casa lei”

3.280 R


2. Inregistrarea diferentei

3722 „Contravaloarea pozitiei de schimb”


7061 „Venituri din operatiuni de arbitraj”

20


Seminar 5

Problema I – Contabilitatea operatiunilor privind vanzarile in rate

Sa se inregistreze urmatoarele operatiuni:

 1. Sa se inregistreze in afara bilantului, angajamentul de finantare catre clientela, cu valoarea totala a angajamentului de finantare in suma de 5.000 Ron.
 2. Acordarea creditului pentru vanzari in rate pe baza contractului de credit cu suma angajata de 6.600 Ron.
 3. Inregistrarea si incasarea comisioanelor prevazute in decizie in valoare de 440 Ron.
 4. Calcularea dobanzilor aferente sumei angajate cu dobanda cuvenita bancii in suma de 345 Ron.
 5. Incasarea dobanzilor calculate si ratelor conform graficelor prevazute in acte aditionale, cu valoarea dobanzii calculate de 435 Ron si cu valoarea ratelor de 550 Ron.
Rezolvare I

1.     Inregistrarea in afara bilantului, a angajamentului de finantare catre clientela, cu valoarea totala a angajamentului de finantare in suma de 5.000 Ron

90319 “Alte deschid de credite confirmate“


999 “Contrapartida“

5.0002.     Acordarea creditului pentru vanzari in rate pe baza contractului de credit

20211 “ Utilizari din deschideri de credite permanente


2511 “Conturi curente“

6.600

Concomitent

999 “Contrapartida”


90319 “Alte deschid de credite confirmate”

6.600


3.     Inregistrarea si incasarea comisioanelor prevazute in decizie in valoare de 440 Ron

2511 “Conturi curente”


7029 “Comisioane”

440


4.     Calcularea dobanzilor aferente sumei angajate cu dobanda cuvenita bancii in suma de 345 Ron

2027 “Creante atasate”


70213 “Dobanzi de la creditele de trezorerie”

345


5.     Incasarea dobanzilor calculate si ratelor conform graficelor prevazute in acte aditionale, cu valoarea dobanzii calculate de 435 Ron si cu valoarea ratelor de 550 Ron.

2511 “Conturi curente”


2027 “Creante atasate”

435

2511 “Conturi curente”


20211 “ Utilizari din deschideri de credite permanente

550


Problema II

Sa se inregistreze urmatoarele operatiuni efectuate de Banca ”X“

1.     Achizitionarea facturilor la valoarea nominala, impartite in facturi aprobate (inregistrarea creantelor primite in factoring cu finantare imediata) in valoare de 500 si facturi neaprobate (inregistrarea creantelor primite in factoring cu finantare la scadenta) in valoare de 300

2.     Finantarea factoringului disponibil, retinerea comisionului de finantare de 100 Ron, a unei garantii privind riscul de neincasare de 100 si retinerea comisionului de gestiune de 50 Ron

3.     Comisionul de finantare de 100 Ron, este inregistrat lunar la venituri (2 luni)

4.     Incasarea facturilor in valoare de 250 Ron prin contul curent la BNR (incasarea creantei comerciale de factoring)

5.     Creantele neincasate la termen (in suma de 250 Ron), o parte se recupereaza din garantia constituita (100 Ron), iar restul de 150 Ron se trece la creante restante

6.     Incasarea creantelor restante in valoare de 150 Ron din care 50 Ron in cont curent, iar 100 Ron se retine din contul de corespondent al bancilor (loro).

7.     Finantarea aderentului dupa incasarea facturilor (factoring indisponibil in valoare 300 Ron, cu retinerea comisionului de 50 Ron). Facturile sunt incasate prin contul curent la BNR.


Rezolvare II

1.     Achizitionarea facturilor la valoarea nominala, impartite in facturi aprobate si facturi neaprobate

20112 “ Factoring “2521.1 “Conturi de factoring disponibile”

2521.2 “Conturi de factoring indisponibile”

800

500

300


2.     Finantarea factoringului disponibil, retinerea comisionului de finantare si a unei garantii privind riscul de incasare

25211 “Conturi de factoring disponibile”2511 “Conturi curente”

376 “Venituri inregistrate in avans”

25336 “Alte depozite colaterale”

7029 “Comisioane”

500

250

100

100

50


3.     Inregistrarea comisionului de finantare la venituri lunar

376 “Venituri inregistare in avans


70212 “Dob de la op de factoring “

50


4.     Incasarea facturilor

111 „Cont curent la BNR”


20112 “ Factoring “

250


5.     Recuperarea creantelor neincasate la termen din garantia constituita

25336 “Alte depozite colaterale”


20112 “ Factoring “

100

trecerea la restanta a creantelor neincasate la termen

2811 “Creante restante”


20112 “ Factoring “

150


6.     Incasarea creantelor restante


2511 “Conturi curente”

122 “Conturi de corespondent ale bancilor (loro) “


2811 “Creante restante”

150

50

100


7.     Finantarea aderentului dupa incasarea facturilor (factoring indisponibil)

Incasarea facturilor

111 „Cont curent la BNR”


20112 “ Factoring “

300


Finantarea aderentului

2521.2 “Conturi de factoring indisponibile”2511 “Conturi curente”

7029 “Comisioane”

300

250

50


III. Sa se inregistreze urmatoarele operatiuni efectuate de Banca ”X“:

1.     acordarea creditului de scont in valoare 5.000 Ron, pe o perioada de 3 luni

2.     incasarea din contul curent a 500 Ron dobanda (retinerea scontului) si a comisionului de gestiune de 40

3.     incasarea lunara a dobanzii de 166, 66 Ron (inreg. periodica a incasarii scontului)

4.     la scadenta, se incaseaza efectul de comert in suma de 2.500 Ron astfel:

Se retine din contul curent al clientelei in suma de 500 Ron

Se incaseaza prin contul curent la Banca Nationala a Romaniei in suma de 500 Ron

Se retine din contul de corespondent al bancilor (loro) in suma de 1. 500 Ron

5.     efectele de comert neincasate la scadenta in valoare de 2.500 Ron


Rezolvare III

1.     Se inregistreaza acordarea creditului de scont in valoare 5.000 Ron

20111 „Scont”


2511 “Conturi curente”

5.000


2.     Se inregistreaza incasarea din contul curent a dobanzii si comisionul de gestiune

2511 “Conturi curente”376 “Venituri inregistrate in avans“

7029 “Comisioane”

540

500

40

3.     Inregistrarea lunara a dobanzii la veniturile curente

376 “ Venituri inregistrate in avans “


70211 “Dobanzi de la operatiuni de scont “

166,66


4.     Incasarea efectelor de comert la scadenta


2511 “Conturi curente”

111 “Cont curent la BNR”

122 “Loro”


20111 “ Scont si operatiuni asimilate”

2.500

500

500

1.500


5.     Se inregistreaza efectele de comert neincasate la scadenta

2811 “Creante restante”


20111 “ Scont”

2.500Problema IV – Protectia creditelor

La 31 decembrie 2006, volumul creditelor acordate clientelei nebancare este de 600.000 Ron. Se inregistreaza:

 1. Rezerva generala pentru riscul de credit din profitul brut de 2%.
 2. In situatia in care societatea bancara are suficient profit brut, dar si o prudenta marita isi poate suplimenta aceasta rezerva:

a)      din profitul net al respectivului an gestionar, cu 800 Ron.

b)      din profitul net nerepartizat inca, reportat din anul precedent (in urma hotararii exprese a Adunarii Generale), cu 500 Ron.

 1. Am ajuns la 31 decembrie 2007 si presupunem doua situatii alternative:

a) • Soldul creditelor la 31 dec. 2007 – 900.000 Ron

• Soldul creditelor la 31 dec. 2006 – 600.000 Ron

• CRESTERE + 300.000 Ron

Rezerva generala suplimentara de credit de 2%.

b.)  Soldul creditelor poate fi in scadere cu 100.000 Ron


Rezolvare IV

1.     Rezerva generala, determinata astfel:

600.000 2% = 12.000 Ron

591 “ Profit sau pierdere”


5141 “ Rezerva generala pentru

riscul de credit din profitul brut “

12.000


2.     In situatia in care societatea bancara are suficient profit brut, dar si o prudenta marita isi poate suplimenta aceasta rezerva astfel:

a)     din profitul net al respectivului an gestionar

592 “ Repartizarea profitului”


5142 “ Rezerva generala pentru

riscul de credit din profitul net “

800


a)      din profitul net nerepartizat inca, reportat din anul precedent (in urma hotararii exprese a Adunarii Generale)

581 “ Rezultatul reportat “


5142 “ Rezerva generala pentru

riscul de credit din profitul net“

500


3.     Am ajuns la 31 decembrie 2007 si presupunem doua situatii alternative:

a)      • Soldul creditelor la 31 dec. 2007 – 900.000 Ron

• Soldul creditelor la 31 dec. 2006 – 600.000 Ron

• CRESTERE + 300.000 Ron

Rezerva generala suplimentara de credit: 300.000 2% = 6.000 Ron se contabilizeaza dupa aceeasi regula

591 “ Profit sau pierdere”


5141 “ Rezerva generala pentru

riscul de credit din profitul brut “

6.000

b)      • Soldul creditelor poate fi in scadere cu 100.000 Ron

In aceasta situatie rezerva generala pentru riscul de credit este excedentara: 100.000 2% = 2.000 Ron si trebuie anulata

5141 “ Rezerva generala pentru

riscul de credit din profitul brut “


591 “ Profit sau pierdere”

2.000


Problema V – Depozite la vedere la/ de banci

Banca X plaseaza un depozit la vedere la banca Y in suma de 100.000 Ron, cu o dobanda anuala negociata de 11,5 %. La finele lunii se calculeaza, se inregistreaza si se incaseaza dobanda cuvenita. Dupa un timp, banca X isi retrage depozitul.

Sa se inregistreze operatiuni atat din punct de vedere al bancii X.


Rezolvare I:

In contabilitatea bancii X:

1.     Constituirea depozitului al bancii X la banca Y:

1311 „Depozite la vedere la banci”


111 „Cont curent la BNR”

100.000


2.     La finele lunii se calculeaza si se inregistreaza dobanda cuvenita:

1317 „Creante atasate”


70131 „Dobanzi la depozite la vedere”

958,33


3.     Incasarea dobandei atasate depozitului de catre banca X:

111 „Cont curent la BNR”


1317 „Creante atasate”

958,33


4.     Lichidarea depozitului la scadenta:

111 „Cont curent la BNR”


1311 „Depozite la vedere la banci”

100.000


Problema VI – Depozite la termen la/ de banci

Banca X plaseaza un depozit pe termen de 2 luni, la banca Y in suma de 200.000 Ron, cu o dobanda anuala negociata de 12 %. La finele lunii se calculeaza, se inregistreaza si se incaseaza dobanda cuvenita. La scadenta, banca X isi retrage depozitul.

Sa se inregistreze operatiuni atat din punct de vedere al bancii X, cat si al bancii Y, daca operatiunile se fac prin contul de corespondent la banci.


Rezolvare VI:


In contabilitatea bancii X:

1.     Constituirea depozitului al bancii X la banca Y:

1312 „Depozite la termen la banci”


121 „Conturi de corespondent – nostro”

200.000


2.     La finele lunii se calculeaza si se inregistreaza dobanda cuvenita:

1317 „Creante atasate”


70132 „Dobanzi la depozite la termen”

2.000


3.     Incasarea dobandei atasate depozitului de catre banca X:

121 „Conturi de corespondent la banci (nostro)”


1317 „Creante atasate”

2.000


4.     Lichidarea depozitului la scadenta:

121 „Conturi de corespondent – nostro”


1312 „Depozite la termen la banci”

200.000


In contabilitatea bancii Y:

5.     Banca Y primeste depozitul de la banca X:

122 „Conturi de corespondent

ale bancilor (loro)”


1322 „Depozite la termen

ale bancilor”

200.000


6.     Se contabilizeaza cheltuielile cu dobanda datorata pentru depozitul primit:

60132 „Dobanzi la depozite la termen”


1327 „Datorii atasate”

2.000


7.     Se achita dobanzile datorate bancii X:

1327 „Datorii atasate”


122 „Conturi de corespondent ale bancilor (loro)”

2.000


8.     Se restituie depozitul la termenul convenit:

1322 „Depozite la termen ale bancilor”


122 „Conturi de corespondent – loro”

200.000

Problema VII – Depozite colaterale la banci

Banca X plaseaza in luna ianuarie un depozit colateral la banca Y in valoare de 70.000 Ron, ca urmare a contractarii unui credit de la aceasta din urma. Depozitul are o dobanda anuala de 10,5 %. Lunar, dobanda cuvenita la depozitul colateral este calculata si inregistrata.

In primele 3 luni dobanda se si incaseaza, insa in ultimele 3 luni, banca Y nu o transfera bancii X, respectiv, nu restituie depozitul la scadenta, deoarece banca X nu isi plateste la randul ei rata creditului plus dobanda aferenta.

In luna august, banca X restituie tot creditul plus dobanda, urmand ca banca Y sa restituie depozitul si sa plateasca dobanda bancii X.

Sa se inregistreze operatiuni din punct de vedere al bancii X, daca operatiunile se fac prin transfer bancar.


Rezolvare VII:

1.     Constituirea depozitului al bancii X la banca Y:

1313 „Depozite colaterale la banci”


111 „Cont curent la BNR”

70.000


2.     La finele lunii se calculeaza si se inregistreaza dobanda cuvenita (timp de 6 luni):

1317 „Creante atasate”


70133 „Dobanzi la depozite colaterale”

612,50


3.     Incasarea dobandei atasate depozitului de catre banca X (timp de 3 luni):

111 „Cont curent la BNR”


1317 „Creante atasate”

612,50


4.     Incepand cu luna aprilie, dobanda nu mai este platita la termen (timp de 3 luni):

1812 „Dobanzi restante”


1317 „Creante atasate”

612,50


5.     La scadenta, depozitul nu este rambursat:

1811 „Creante restante”


1313 „Depozite colaterale la banci”

70.000


6.     Dupa restituirea creditului, banca Y plateste dobanda si restituie depozitul banci X:

111 „Cont curent la BNR”1811 „Creante restante”

1812 „Dobanzi restante”

71.837,50

70.000

1.837,50


Seminar 6

Problema I – Contabilitatea operatiunilor prin conturi curente in devize

Societatea bancara X, efectueaza in contabilitate urmatoarele operatiuni economice:

Lichideaza un depozit la vedere catre un client al sau in suma de 1.000 €, evaluati la 3,4 Ron/€;

Dobanda platita la credite de trezorerie de catre clientul sau, in valoare de 100 €, cursul valutar este de 3,4 Ron/ €.

Comisionul platit de un client al sau in valoare de 10 €, comision provenind din operatiunile de schimb, cursul valutar este de 3,4 Ron/ €.

Se cere sa se efectueze inregistrarile contabile aferente.

Rezolvare I:

1.     Inregistrarea lichidarii depozitului la vedere catre clientul sau

2531 ”Depozite la vedere”


3721 ”Pozitie de schimb”

1.000 €

3722 ”Contravaloarea pozitiei de schimb”


2511 ”Cont curent client”

3.400 Ron2.     Inregistrarea dobanzii platite de catre client bancii

2511 “Cont curent client/€”


3721 “Pozitie de schimb”

100 €


3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”


70213 “Dobanzi la credite de trezorerie”

340 Ron


3.     Inregistrarea comisionului platit de catre client, bancii

2511 “Cont curent client/€”


3721 “Pozitie de schimb”

10 €


3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”


7069 “Comisione”

34 Ron


Problema II – Contabilitatea operatiunilor cu ordin de plata in devize

Clientul SC Alfa SRL are deschise conturi de disponibil in Ron si in valuta la Banca X, Sucursala Cluj-Napoca. Clientul SC Alfa SRL efectueaza un import de marfuri, platit prin ordin de plata extern. Dispozitia de plata valutara externa in favoarea firmei din strainatate este completata cu suma de 10.000 €, care reprezinta plata facturii aferente importului. Banca destinatara este o banca din Grecia, banca Y.

Clientul Alfa SRL dispune in contul sau deschis la banca X, Suc. Cluj–Napoca de suma necesara efectuarii platii facturii, a comisioanelor si a spezelor bancare. Comisionul perceptul clientului SC Alfa SRL de Banca X, Suc. Cluj-Napoca pentru emiterea ordinului de plata este de 1% din valoarea ordinului de plata. Se mai stie ca pentru transmiterea ordinului de plata in strainatate prin intermediului retelei SWIFT, spezele SWIFT sunt de 15 €, cursul valutar la data operatiunilor este de 3,4 Ron/ €.

Dispozitia de plata externa este transmisa prin fax de catre Suc. Cluj-Napoca a Bancii X, catre Centrala Bancii, care va efectua prin intermediul retelei SWIFT plata catre banca din strainatate.

Se cere sa se inregistreze in contabilitatea bancii X, operatiunile legate de plata externa cu ordin de plata.

Rezolvare II:

1.     Verificarea existentei in contul clientului a disponibilitatilor necesare efectuarii platii; inregistrarea constituirii unui cont de depozit pentru ordin de plata din contul curent al clientului.

2511 “Cont curent client”


25334 “Depozite pentru ordine de plata cu scadenta”

10.000 €


2.     Inregistrarea comisionului in devize perceput de Suc. Cluj-Napoca a bancii X, prin retinerea sa din contul curent al clientului.

2511 “Cont curent client”


3721 “Pozitie de schimb”

100 €


3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”


7029 “Comisioane”

340 Ron


3.     Inregistrarea spezelor SWIFT pentru transmiterea ordinului de plata prin retinerea din contul curent al clientului.

2511 “Cont curent client”


3721 “Pozitie de schimb”

15 €


3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”


1621 “Alte sume datorate”

51 Ron


4.     Efectuarea platii catre banca din strainatate de catre Centrala Bancii X prin intermediul retelei SWIFT.

341 “Decontari intrabancare”


121 “Conturi de corespondent la banci

(Suc. Cluj-Napoca, X) (nostro)”

10.000 €


5.     Transmirea sumei Centralei care a efectuat plata, de catre Suc. Cluj-Napoca a Bancii X si anularea depozitului constituit.

25334 “Depozite pentru ordine

de plata cu scadenta”


341 “Decontari intrabancare” (Centrala X)

10.000 €


Problema III – Conversie valutara-devize contra devize

Un client persoana fizica are in contul sau curent de disponibil in USD, deschis la sucursala Cluj-Napoca a bancii X, suma de 300 USD si doreste sa schimbe aceasta suma in €. In vederea realizarii conversiei valutare din USD in €, clientul intocmeste o cerere de conversie care va contine printre altele valuta si suma cumparata de banca, respectiv 300 USD si suma vanduta de banca, respectiv €.

La data la care are loc tranzactia, cursurile de schimb stabilite de casa de schimb a bancii sunt: pentru USD la cumparare 2,31 Ron/ USD iar pentru € la vanzare 3,41 Ron/ €. Cursurile BNR valabile pentru data tranzactiei sunt 2,32 Ron/ USD si 3,38 Ron/ €.

Se cere sa se inregistreze in contabilitatea bancii operatiunile legate de conversia valutara.

Rezolvare III:

1.     Inregistrarea valutei vandute de client in echivalentul sau in Ron, diminuarea disponibilitatilor in valuta a clientului.

2511 „Cont curent al clientelei-USD”


3721 “Pozitie de schimb”

300 USD


Concomitent se inregistreaza contravaloarea in Ron, a USD schimbati, majorarea disponibilitatilor in Ron in contul curent al clientului.

3722 „Contravaloarea pozitiei

de schimb”


2511 “Conturi curente-lei”

693 Ron

(300 USD* 2,31 Ron/USD)

2.     Se inregistreaza transformarea sumei obtinute in Ron in contravaloarea sa solicitata de client

2511 “Conturi curente-lei”


3722 „Contravaloarea pozitiei de schimb”

693 Ron


Concomitent se inregistreaza majorarea disponibilitatilor in valuta solicitata de client

3721 „Pozitie de schimb”


2511 „Conturi curente- €”

203,22 €

(693 Ron / 3,41 Ron/ €)


3.     Inregistrarea in contabilitatea suc Cluj-Napoca a bancii X, a diferentei favorabile

Paritatea = 3,38 Ron/ € : 2,32 Ron/ USD = 1,45 USD/€

Diferenta favorabila = 300 USD/ 1,45 USD/€ -203,22 € =3,67 €

Diferenta favorabila in Ron = 3,67 € * 3,38 Ron/ €. =12,40 Ron

3722 “Contravaloarea pozitiei

de schimb”


7061„Venituri din operatiuni

de schimb si arbitraj”

12,40 Ron


Problema IV – Contabilitatea operatiunilor de schimb manual

O societate bancara cumpara in urma licitatiei valutare, 1.000 €, la cursul valutar de 3,3 Ron/€, pentru ca ulterior sa vanda 500 € (la acelasi curs valutar de 3,3 Ron/€). La sfarsitul perioadei de gestiune are loc reevaluarea devizelor ramase (500 €) la cursul valutar de 3,35 Ron/€. Se cere sa se efectueze inregistrarile contabile aferente (fara evidentierea comisioanelor deoarece acestea au fost emise).

Rezolvare IV:

1.     Inregistrarea cumpararii devizelor

101 „Casa-€”


3721 „ Pozitie de schimb”

1.000 €


3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”


101 „Casa-Ron”

3.300 Ron


2.     Inregistrarea vanzarii devizelor

3721 „Pozitie de schimb”


101 „Casa-€”

500 €


101 „Casa-Ron”


3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”


1.650 Ron


3.     Inregistrarea reevaluarii devizelor ramase in stoc, la finele perioadei de gestiune(500* (3,35 Ron/€- 3,3 Ron/€) = 25 Ron))

3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”


7061 „Venituri din operatiuni

de schimb siarbitraj”

25 Ron


Problema V – Contabilitatea operatiunilor de schimb valutar la vedere. Inregistrarea in contabilitate a cumpararii de devize le vedere

Societatea bancara X SA cumpara de la societatea bancara autonoma Y SA 1.000 € printr-o tranzactie de cumparare de devize la vedere. La data incheierii tranzactiei cursul era de 3,3 Ron €, in urmatoarea zi bancara de 3,34 Ron/ € si peste doua zile lucratoare de 3,25 Ron/ €.

Sa se reflecte in contabilitatea bancii X operatiunile legate de cumpararea devizelor la vedere.

Rezolvare V:

1.     Inregistrarea extrabilantier achizitionarea de devize, inca neprimite, la data semnarii intelegerii de tranzactionare a devizelor la vedere.

9312 „Devize cumparate si inca neprimite”


941 “Pozitie de schimb”

1.000 €


Concomitent se reflecta valoarea in Ron, inca nelivrati, a devizelor cumpartate

942 „Contravaloarea pozitiei de schimb”


9313 „Lei vanduti si inca nelivrati”

3.300 Ron


2.     Inregistrarea bilantier si extrabilantier implicatiile cresterii cursului de schimb al devizelor tranzactionate, in urmatoarea zi bancara lucratoare, in urma modificarii cursului valutar fata de cel din ziua intelegerii de tranzactionare

3723 „Conturi de ajustare de devize”


3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”

40 Ron


942 „Contravaloarea pozitiei de schimb”


943 “Conturi de ajustare de devize”

40 Ron


3.     In cea de-a doua zi bancara lucratoare, in urma modificarii cursului valutar (fata de ziua anterioara), se inregistreaza bilantier si extrabilantier, implicatiile scaderii cursului de schimb al devizelor tranzactionate:

3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”


3723 „Conturi de ajustare de devize”

90 Ron


943 “Conturi de ajustare de devize”


942 „Contravaloarea pozitiei de schimb”

90 Ron


4.     Inregistrarea extrabilantier a livrarii devizelor in cea de-a doua zi bancara lucratoare de la data tranzactiei

941 “Pozitie de schimb”


9312 „Devize cumparate si inca neprimite”

1.000 €


Concomitent, se storneaza contravaloarea in Ron a devizelor cumparate si inca neprimite:

9313 „Lei vanduti si inca nelivrati”


942 „Contravaloarea pozitiei de schimb”

3.300 Ron


5.     Se inregistreaza majorarea patrimoniului bancii in devize (€), prin intermediul contului care reflecta modificari ale patrimoniului bancii in devize-3721 „Pozitie de schimb”

111 „Cont curent la BNR”


3721 „Pozitie de schimb”

1.000 €


Concomitent cu livrarea devizelor, se consemneaza majorarea contravalorii in Ron a devizelor livrate:

3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”


111 „Cont curent la BNR”

3.300 Ron


6.     Inchiderea conturilor de ajustare la livrarea devizelor deoarece raman fara obiect

3723 „Conturi de ajustare de devize”


3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”

50 Ron


942 „Contravaloarea pozitiei de schimb”


943 “Conturi de ajustare de devize”

50 Ron


7.     Inregistrarea diferentei nefavorabile ca urmare a modificarii cursului

6061 „Pierderi din operatiuni

de schimb si arbitraj”


3722 „Contravaloarea pozitiei de schimb”

50 Ron


Problema VI – Inregistrarea in contabilitate a vanzarii de devize le vedere

Societatea bancara X SA vinde la societatea bancara autonoma Y SA 1.000 € printr-o tranzactie de vanzare de devize la vedere. La data incheierii tranzactiei cursul era de 3,3 lei/ €, in urmatoarea zi bancara de 3,34 lei/ € si peste doua zile lucratoare de 3,25 lei/ €.

Sa se reflecte in contabilitatea bancii X operatiunile legate de vanzarea devizelor la vedere.


Rezolvare VI:

1.     Inregistrarea extrabilantiera a vanzarii de devize inca livrate, la data semnarii intelegerii de tranzactionare a devizelor la vedere

941 „Pozitie de schimb”


9314 „Devize vandute si inca nelivrate”

1.000 €


Concomitent, se reflecta contravaloarea in lei, inca neprimiti, a devizelor vandute

9311 „Lei cumparati si inca neprimiti”


942 „Contravaloarea pozitiei de schimb”

3.300 lei


2.     Inregistrarea bilantier si extrabilantier implicatiile cresterii cursului de schimb al devizelor tranzactionate, in urmatoarea zi bancara lucratoare, in urma modificarii cursului valutar fata de cel din ziua intelegerii de tranzactionare

3722 „Contravaloarea pozitiei de schimb”


3723 „Conturi de ajustare de devize”

40 lei


943 ”Conturi de ajustare de devize”


942 „Contravaloarea pozitiei de schimb”

40 lei


3.     In cea de-a doua zi bancara lucratoare, in urma modificarii cursului valutar (fata de ziua anterioara), se inregistreaza bilantier si extrabilantier, implicatiile scaderii cursului de schimb al devizelor tranzactionate:

3723 „Conturi de ajustare de devize”


3722 „Contravaloarea pozitiei de schimb”

90 lei


942 „Contravaloarea pozitiei de schimb”


943 ”Conturi de ajustare de devize”

90 lei


4.     Inregistrarea extrabilantier a livrarii devizelor in cea de-a doua zi bancara lucratoare de la data tranzactiei

9314 „Devize vandute si inca nelivrate”


941 „Pozitie de schimb”

1.000 €


Concomitent, se storneaza contravaloarea in lei a devizelor vandute si inca nelivrate:

942 „Contravaloarea pozitiei de schimb”


9311 „Lei cumparati si inca neprimiti”

3.300 lei


5.     Se inregistreaza diminuarea disponibilitatilor banesti in devize (€), prin intermediul contului care reflecta modificari ale patrimoniului bancii in devize- 3721 „Pozitie de schimb”

3721 „Pozitie de schimb”


111 „Cont curent la BNR”

1.000 €

Concomitent cu livrarea devizelor, se consemneaza diminuarea contravalorii in lei a devizelor livrate:

111 „Cont curent la BNR”


3722 „Contravaloarea pozitiei de schimb”

3.300 lei


6.     Inchiderea conturilor de ajustare la livrarea devizelor deoarece raman fara obiect

3722 „Contravaloarea pozitiei de schimb”


3723 „Conturi de ajustare de devize”

50 lei


943 ”Conturi de ajustare de devize”


942 „Contravaloarea pozitiei de schimb”

50 lei


7.     Inregistrarea diferentei favorabile ca urmare a modificarii cursului valutar

3722 „Contravaloarea pozitiei

de schimb”


7061“Venituri din operatiuni de schimb si arbitraj”

50 lei

Problema VII

Societatea bancara X SA incheie cu societatea bancara Y SA o intelegere de vanzare de devize, pe baza unui ordin de vanzare a 10.000 € la termen sec. Cursul stabilit intre parti ca fiind cursul la termen sec, este de 3,3 lei/ €, iar termenul de livrare a devizelor este de trei luni de la data intelegerii contractuale intre banci. La finalul primei luni de la data intelegerii de tranzactionare, cursul valutar este de 3,4 lei/ €, iar la finalul celei de-a doua si a treia luni este de 3,38 lei/€. Acelasi curs este stabilit si la data livrarii devizelor.

Se cere sa se consemneze in contabilitatea bancii X operatiunile legate de vazarea devizelor.

Rezolvare VII:

1.      Inregistrarea tranzactiei de vanzare realizata de catre societatea bancara, prin majorarea extrapatrimoniale a devizelor de livrat.

941 „Pozitie de schimb”


95112 „Devize de livrat contra lei de primit”

10.000 €


Concomitent se inregistreaza contravaloarea in lei a devizelor de livrat

95111 ”Lei de primit contra

devize de livrat”


942 „Contravaloarea pozitiei de schimb”

33.000 lei


2.      Inregistrarea in conturi bilantiere si extrabilantiere a diferentelor nefavorabile din evaluarea devizei la cursul zilei in lei, la finalul primei luni de la data tranzactiei

3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”


3723 „Conturi de ajustare de devize”

1.000 lei


943”Conturi de ajustare de devize”


942 „Contravaloarea pozitiei de schimb”

1.000 lei


3.      Inregistrarea diferentelor favorabile din evaluarea devizei la cursul zilei in lei, la finalul celei de a doua luna de la data tranzactiei

3723 “Conturi de ajustare devize”


3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”

200 lei


942 „Contravaloarea pozitiei de schimb”


943 ”Conturi de ajustare de devize”

200 lei


4.      Livrarea propriu-zisa a devizelor, reflectata bilantier ca o diminuare a disponibilitatilor bancii in devize.

3721 „Pozitie de schimb”


111 „Cont curent la BNR”

10.000 €

Concomitent se reflecta majorarea contravalorii in lei a devizelor livrate la cursul la termen sec si diferenta pana la cursul din ziua livrarii devizelor.


111 „Cont curent la BNR”

3723 „Conturi de ajustare in devize”             


3722 „Contravaloarea pozitiei de schimb”

33.800 lei

33.000 lei

800 lei


5.      Dupa livrarea devizelor, angajamentele extrabilantiere initiale sunt anulate

95112 „Devize de livrat contra lei de primit”


941 „Pozitie de schimb”

10.000 €


942 „Contravaloarea

pozitiei de schimb”95111”Lei de primit contra devize de livrat”

943”Conturi de ajustare de devize”

33.800 lei

33.000 lei

800 lei


Seminar 7


Problema I – Titluri de tranzactie

La data de 05.10.2007, societatea comerciala bancara X, achizitioneaza 1.000 titluri de tranzactie, la un pret de 50 Ron/ titlu. La data de 27.10.2007 titlurile sunt reveevalute astfel:

Cazul A): cursul titlului este de 60 Ron/ titlu

Cazul B): cursul titlului este de 45 Ron/ titlu

La data de 30.10.2007, Banca X, vinde 500 titluri de tranzactie la un curs de 50 Ron/titlu, iar restul titlurilor sunt date cu imprumut la cursul de 50 Ron/ titlu cu perceperea unei dobanzi de 2500 Ron. La data de 02.11.2007, titlurile de tranzactie date cu imprumut sunt reevaluate la cursul de 51 Ron/titlu iar la data de 05.11.2007 titlurile date cu imprumut sunt restituite la cursul de 50 Ron/ titlu. Sa se reflecte in contabilitatea bancii X operatiunile implicate.

Rezolvare I:

1.      Achizitia de titluri de tranzactie in cont propriu

3021 „Titluri de tranzactie”


111 „Cont curent la BNR”

50.000

2.      Reevaluarea titlului in urma cresterii cursului

3021 „Titluri de tranzactie”


7032 „Venituri din titluri de tranzactie”

10.000

3.      Reevaluarea titlului in urma scaderii cursului

6032 „ Pierderi din titluri de tranzactie”


3021 „Titluri de tranzactie”

5.000

4.      Vanzarea titlurilor de tranzactie in cont propriu

111 „Cont curent la BNR”


3021 „Titluri de tranzactie”

25.000

5.      Titluri de tranzactie date cu imprumut

3025 „Titluri date cu imprumut”


3021 „Titluri de tranzactie”

25.000

6.      Reevaluarea titlurilor de tranzactie date cu imprumut in urma cresterii cursului.

3025 ”Titluri date cu imprumut”


7032 „Venituri din titluri de tranzactie”

500

7.      Inregistrarea dobanzii la titluri de tranzactie date cu imprumut

30257 „Creante atasate”


7037 „Venituri diverse din operatiuni cu titluri”

2.500

8.      Incasarea dobanzii la titluri de tranzactie date cu imprumut

111 „Cont curent la BNR”


30257 „ Creante atasate”

2.500

9.      Restituirea titlurilor de tranzactie date cu imprumut

3021 „Titluri de tranzactie”


3025 ”Titluri date cu imprumut”

25.000


Problema II – Titluri de plasament

Societatea comerciala bancara X, achizitioneaza 1000 actiuni-titluri de plasament, la un pret de 50 Ron/ actiune prin intermediul unei societati de bursa. Cheltuielile generate de achizitia actiunilor sunt de 1.000 Ron.

Pentru actiunile detinute se acorda un divident de 5.000 Ron. Dupa 1 an actiunile sunt vandute prin intermediul societatii de bursa astfel:

500 actiuni la pretul de cesiune de 60 Ron/ actiune

250 actiuni la pretul de cesiune de 45 Ron/ actiune.

Vanzarea actiunilor genereaza cheltuieli cu comisioane in valoare de 600 Ron. Restul de 250 actiuni-titlu de plasament sunt date cu imprumut la un curs de 50 Ron/ actiune. Sa se reflecte in contabilitatea bancii X operatiunile implicate.


Rezolvare II:

1.      Achizitia actiunilor prin societati de bursa


30313 „Actiuni si alte titluri cu venit variabil”

60322” Costuri de tranzactionare


333 „Contul societatilor de bursa”

51.000

50.000

1.000


333 „Contul societatilor de bursa”


111 „Cont curent la BNR”

51.000

2.      Incasarea dividendului prin contul curent la BNR.

111 „Cont curent la BNR”


70333 „ Dividende si venituri asimilate”

5.000

3.      Vanzarea titlurilor de tranzactie prin societati de bursa, in conditiile in care pretul de cesiune este superior valorii din contabilitate

333 „Contul societatilor de bursa”30313 „Actiuni si alte titluri cu venit variabil”

70336 „Venituri din cesiune”

30.000

25.000

5.000


111 „Cont curent la BNR”


333 „Contul societatilor de bursa”

30.000

4.      Vanzarea titlurilor de tranzactie prin societati de bursa, in conditiile in care pretul de cesiune este inferior valorii din contabilitate


333 „Contul societatilor de bursa”

60342 ”Pierderi din cesiune”


30313 „Actiuni si alte titluri cu venit variabil”

12.500

11.250

1.250

5.      Inregistrarea cheltuielilor de vanzare in cazul unui titlu de plasament

6039 „Comisioane”


111 „Cont curent la BNR”

600

6.      Inregistrarea titlurilor de plasament date cu imprumut

3035 „Titluri date cu imprumut”


30313 „Actiuni si alte titluri cu venit variabil”

12.500


Problema III – Titluri primite sau date in pensiune livrata

Banca X efectueaza urmatoarele operatiuni:

Acorda un credit unui client al bancii in valoare de 10.000 Ron, cu o dobanda anuala de 30%, pe o durata de doi ani pe baza titlurilor primite in pensiune livrata

Primeste un imprumut de la o alta banca in valoare de 10.000 Ron, cu o dobanda anuala de 30%, pe o durata de doi pe baza titlurilor date in pensiune livrata

Sa se inregistreze in contabilitate operatiunile efectuate de banca X.

Rezolvare III:

1.      Acordarea unui credit catre un client printr-o operatiune de primire in pensiune

30111 ”Titluri primite in pensiune livrata”


2511 „Conturi curente”

10.000 lei

2.      Inregistrarea dobanzii de incasat

30117 „Creante atasate”


7031 „Dobanzi la titlurile primite

in pensiune livrata”

250 lei (lunar)

Incasarea dobanzii

2511 „Conturi curente”


30117 „Creante atasate”

250 lei

3.      Rambursarea creditului acordat clientului printr-o operatiune de primire in pensiune livrata

2511 „Conturi curente”


30111 ”Titluri primite in pensiune livrata”

10.000 lei

4.      Imprumut primit de la alta banca printr-o operatiune de dare in pensiune livrata

111 „Cont curent la BNR”


30121 „Titluri date in pensiune livrata”

10.000 lei

5.      Inregistrarea dobanzii de platit

6031”Dobanzi la titluri date in pensiune livrata”


30127 „Datorii atasate”

250 lei (lunar)

Plata dobanzii

30127 „Datorii atasate”


111 „Cont curent la BNR”

250 lei

6.      Rambursarea imprumutului primit de la o banca printr-o operatiune de cedare in pensiune livrata

30121 „Titluri date in pensiune livrata”


111 „Cont curent la BNR”

10.000 lei


Problema IV – Reflectarea in contabilitate a partilor in societatile comerciale legate, a titlurilor de participare si ale activitatii de portofoliu

Sa se inregistreze in contabilitate urmatoarele:

A)     Societatea bancara X SA controleaza exclusiv o societatea comerciala Alfa SA, iar partea detinuta din actiunile acesteia in valoare de 2.000.000 lei a achizitionat-o prin intermediul unei societati de bursa. Aceste titluri sunt date cu imprumut unei societati bancare Y SA, iar dobanda cuvenita pe care banca X o incaseaza pentru titlurile date cu imprumut are o valoare de 900.000 lei.

B)     Banca X achizitioneaza actiuni ale altei societati bancare Y in valoare de 10.000 Ron prin intermediul unei societati de bursa. In acest mod, banca X detine un pachet de actiuni cu o pondere de 12% in capitalul bancii eminte. Ulterior, titlurile sunt vandute la o valoare de cesiune de 12.000 Ron;

C)      Banca X achizitioneaza si actiuni ale unei societati bancare Z, in valoare de 4.500 lei, considerare atractive datorita dividendelor pe care le vor degaja in viitor. Achizitia conduce la detinerea de catre banca X a unui pachet de actiuni cu o pondere de 2% in capitalul bancii emitente. Achizitia s-a facut prin intermediul unei societati de bursa careia i se achita doar jumatate din contravaloarea actiunilor.


Rezolvare IV:

A.

7.      Achizitionarea partilor in societati comerciale legate

4113 ”Parti in societati comerciale”


333 „Conturile societatilor de bursa”

2.000.000

8.      Plata actiunilor achitizionate prin societatea de bursa:

333 ”Conturile societatilor de bursa”


111 ”Cont curent la BNR”

2.000.000

9.      Inregistrarea darii cu imprumut a partilor in societati comerciale legate:

415 ”Titluri date cu imprumut”


4113 „Parti in societati comerciale”

2.000.000

10.   Inregistrarea dobanzii, care se contabilizeaza ca si un venit asimilat dividendelor

417 ”Creante atasate”


7053 „Dividente si venituri asimilate”

900.000 lei

11.   Incasarea dobanzilor cuvenite de la societatea bancara ce a imprumutat actiunile

111 ”Cont curent la BNR”


417 „Creante atasate”

900.000 lei

12.   Restituirea actiunilor date cu imprumut

4113 „Parti in societati comerciale”


415” Titluri date cu imprumut”

2.000.000


B.

1.      Achizitia titlurilor de participare (pachet de actiuni cu o pondere de 12% detinute de banca X) prin intermediul societatilor de bursa.

4121 ”Titluri de participare la soc bancare”


333 „Conturile societatilor de bursa”

10.000

2.      Plata actiunilor achizitionate prin societatea de bursa

333 ”Conturile societatilor de bursa”


111 „Cont curent la BNR”

10.000

3.      Vanzarea actiunilor

333 „Conturile societatilor de bursa”


7462 „Venituri din cesiunea

imobilizarilor financiare”

12.000

4.      Inregistrarea contravalorii titlurilor vandute

111 „Cont curent la BNR”


333 „Conturile societatilor de bursa”

12.000

5.      Inregistrarea descarcarii gestiune de titlurile de participare:

6462 „Pierderi din cesiunea

imobilizarilor financiare”


4121 „Titluri de participare la

societati bancare”

10.000

C

1.      Achizitia titlurilor ale activitatii de portofoliu (detinerea de catre banca X a unui pachet de actiuni cu o pondere de 2% in capitalul bancii emitente)

413 „Titluri ale activitatii de portofoliu”


333 „Conturile societatilor de bursa”

4.500

2.      Plata actiunilor achizitionate prin intermediul societatilor de bursa

333 „Conturile societatilor de bursa”111 ”Cont curent la BNR”

418 „Varsaminte de efectuat pentru

titluri ale activitatii de portofoliu”

4.500

2.250

2.250


Problema V – Contabilitatea angajamentelor privind titlurile

O societate bancara efectueaza intr-o perioada de gestiune urmatoarele:

Semnarea contractului de cumparare de titluri sau a ordinului de cumparare pe piata pentru suma de 10.000 lei, pentru ca ulterior titlurile sa fie livrate de catre vanzator catre banca;

Vanzarea unor titluri cu posibilitatea de rascumparare in suma de 10.000 lei, pentru ca ulterior sa aiba loc rascumpararea titlurilor;

Vanzarea unor titluri de catre banca in suma de 10.000 lei, pentru ca ulterior titlurilor vandute sa fie livrate.

Se cere sa se efectueze inregistrarile contabile corespunzatoare

Rezolvare V:

1.      Inregistrarea semnarii contractului de cumparare de titluri sau a ordinului de cumparare pe piata, pentru ca ulterior titlurile sa fie livrate de catre vanzator catre banca.

921 „Titluri de primit”


999 „Contrapartida”

10.000

999 „Contrapartida”


921 „Titluri de primit”

10.000


2.      Inregistrarea vanzarii titlurilor cu posibilitatea de rascumparare, pentru ca ulterior sa aiba loc rascumpararea titlurilor

922 „Titluri de livrat”


999 „Contrapartida”

10.000

999 „Contrapartida”


922 „Titluri de livrat”

10.000


3.      Inregistrarea vanzarii titlurilor de catre banca, pentru ca ulterior titlurile vandute sa fie livrate

999 „Contrapartida”


922 „Titluri de livrat”

10.000

922 „Titluri de livrat”


999 „Contrapartida”

10.000

Problema VI – Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor din activitatea de exploatare bancara

O societate bancara inregistreaza in contabilitatea proprie urmatoarele cheltuieli:

 1. dobanzi de achitat pentru imprumuturile de refinantare primite de la BNR – 5.000 Ron
 2. dobanzi de incasat de la creditele acordate bancilor corespondente, in suma de 2.000 Ron
 3. dobanzi de achitat la un depozit la termen de o alta banca in suma de 7.000 Ron
 4. comisioane platite pentru operatiuni interbancare in suma de 600 Ron
 5. dobanzi creditoare la contul curent al unei persoane fizice in suma de 900 Ron
 6. dobanzi de incasat de la un credit acordat clientelei financiare, in suma de 1.000 Ron
 7. comisioane incasate pentru operatiuni cu clientela, in suma de 700 Ron
 8. reevaluarea unui titlu de tranzactie, in urma scaderii cursului cu suma de 10.000 Ron
 9. inregistrarea diferentei de curs favorabile la operatiunile in devize, in suma de 7.000 Ron

Se cere sa se efectueze inregistrarile contabile corespunzatoare.

Rezolvare VI:

1.      inregistrarea dobanzii de achitat pentru imprumuturile de refinantare primite de la BNR

6011 “Dobanzi la BNR”


1172 “Datorii atasate”

5.000

2.      inregistrarea dobanzilor de incasat de la creditele acordate bancilor corespondente

1272 “Creante atasate”


7012 “Dobanzi de la conturile de corespondent”

2.000

3.      inregistrarea dobanzii de achitat la un depozit la termen de o alta banca

60132 “Dobanzi la depozitele la termen”


1327 “Datorii atasate”

7.000

4.      inregistrarea comisioanelor platite pentru operatiuni interbancare

6019 “Comisioane”


111 “Cont curent la BNR”

600

5.      inregistrarea dobinzilor creditoare la contul curent al unei persoane fizice

6024 “Dobanzi la conturile curente”


25172 “Datorii atasate”

900

6.      inregistrarea dobanzilor de incasat de la un credit acordat clientelei financiare

2317 “Creante atasate”


7022 “Dobanzi de la creditele acordate clientelei financiare”

1.000

7.      inregistrarea comisioanelor incasate pentru operatiuni cu clientela

2511 “Conturi curente”


7029 “Comisioane”

700

8.      inregistrarea reevaluarii unui titlu de tranzactie, in urma scaderii cursului

6032 “Pierderi din titluri de tranzactie”


3021 “Titluri de tranzactie”

10.000

9.      inregistrarea diferentei de curs favorabile la operatiunile in devize

3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”


7061 “Venituri din operatiuni

de schimb si arbitraj”

7.000


Problema VII – Alte cheltuieli si venituri diverse de exploatare bancara

O societate bancara inregistreaza in contabilitatea proprie urmatoarele:

1.      cheltuieli cu combustibilii in suma de 10.000 Ron

2.      cheltuieli cu apa si energia in suma de 23.000 Ron

3.      cheltuieli cu telefoanele in suma de 15.000 Ron

4.      cheltuieli de reclama si publicitate in suma de 40.000 Ron

5.      pierderi din cesiunea titlurilor ce reprezinta parti in cadrul societatilor comerciale legate, in suma de 5.000 Ron

6.      cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale din afara activitatii de exploatare bancara, in suma de 20.000 Ron

7.      venituri din cesiunea imobilizarilor in suma de 30.000 Ron

8.      venituri din valorificarea unor bunuri la executarea garantiilor, in suma de 22.000 Ron

Se cere sa se efectueze inregistrarile contabile aferente.


Rezolvare VII:

1.      inregistrarea cheltuielilor cu combustibilii

6312 “Cheltuieli privind combustibilii”


362 “Materiale”

10.000

2.      inregistrarea cheltuielilor cu apa si energia

6342 “Cheltuieli privind energia si apa”


3566 “Alti creditori diversi”

23.000

3.      inregistrarea cheltuielilor cu telefoanele:

6343 “Cheltuieli postale si de telecomunicatii”


3566 “Alti creditori diversi”

15.000

4.      inregistrarea cheltuielilor de reclama si publicitate

635 “Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate”


3566 “Alti creditori diversi”

40.000

5.      inregistrarea pierderilor din cesiunea titlurilor ce reprezinta parti in cadrul societatilor comerciale legate

6462 “Pierderi din cesiunea

imobilizarilor financiare”


411 “Parti in societati comerciale legate”

5.000


6.      inregistrarea cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor corporale din afara activitatii de exploatare bancara

652 “Cheltuieli cu amortizarile

imobilizarilor corporale”


4612 “Amortizarea imobilizarilor corporale”

20.000

7.      inregistrarea veniturilor din cesiunea imobilizarilor

3556 “Alti debitori diversi”


7461 “Venituri din cesiunea imobilizarilor

necorporale si corporale”

30.000

8.      inregistrarea veniturilor din valorificarea unor bunuri la executarea garantiilor

3556 “Alti debitori diversi”


7495 “Venituri privind bunurile mobile

si imobile din executarea creantelor”

22.000


Problema VIII –Cheltuieli si venituri cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile

O societate bancara constituie urmatoarele tipuri de provizioane:

 1. provizioane pentru operatiuni interbancare in valoare de 100.000 Ron (pentru risc de credit de 70.000 Ron, pentru risc de dobanda de 30.000 Ron)
 2. provizioane pentru deprecierea stocurilor in suma de 20.000 Ron
 3. provizioane pentru creante restante si indoielnice in suma de 60.000 Ron
 4. anularea provizioanelor constituite pentru deprecierea titlurilor de plasament – 33.000 Ron
 5. anularea provizioanelor create pentru deprecierea imobilizarilor, in suma de 42.000 Ron

Se cere sa se efectueze inregistrarile contabile aferente.

Rezolvare VIII:

1.      inregistrarea cheltuielilor cu constituirea provizioanelor pentru operatiuni interbancare

6611 “Cheltuieli cu provizioane

specifice de risc de credit”


1911 “Provizioane specifice de risc de credit”


70.000


6612 “Cheltuieli cu provizioane

specifice de risc de dobanda”


1912 “Provizioane specifice de risc de dobanda”

30.000

2.      inregistrarea cheltuielilor cu constituirea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor

6633 “Cheltuieli cu provizioane

pentru deprecierea stocurilor”


393 “Provizioane pentru

deprecierea stocurilor”

20.000

3.      inregistrarea cheltuielilor cu constituirea de provizioane pentru creante restante si indoielnice

6637 “Cheltuieli cu provizioane pentru creante restante si indoielnice”


399 “Provizioane pentru creante restante si indoielnice”

60.000

4.      anularea provizioanelor constituite pentru deprecierea titlurilor de plasament

3911 “Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament”


76311 “Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament”

33.000

5.      anularea provizioanelor create pentru deprecierea imobilizarilor

492 “Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor”


7642 “Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor”

42.000

Problema IX – Contabilitatea cheltuielilor cu impozitul pe profit

La data de 31 decembrie a exercitiului financiar “N”, o societate bancara inregistreaza cheltuieli cu impozitul pe profit in suma de 20.000 Ron, din care 30% reprezinta partea sucursalei. Se cere sa se efectueze inregistrarile contabile aferente.

Rezolvare IX:

1.      inregistrarea cheltuielilor cu impozitul pe profit

691 “Cheltuieli cu impozitul pe profit”


3531 “Impozitul pe profit”

20.000

2.      inchiderea lunara a contului de cheltuieli

591 “Profit si pierdere”


691 “Cheltuieli cu impozitul pe profit”

14.000


341 “Decontari intrabancare”


691 “Cheltuieli cu impozitul pe profit”

6.000
Document Info


Accesari: 3805
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )