Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload


Disciplina Fiscalitate – intrebari si raspunsuri


Disciplina Fiscalitate – intrebari si raspunsuri


1 Ce este fiscalitatea ?

“Fiscalitatea reprezinta totalitatea impozitelor si taxelor, a reglementarilor de natura fiscala, precum si aparatul fiscal ce vin sa influenteze direct sau indirect activitatea unui agent economic devenit contribuabil”.


2 Ce este impunerea?

Impunerea este ansamblu de operatiuni prin care se stabilesc obligatiile platitorilor de impozite catre stat, consta in identificarea tuturor categoriilor de persoane fizice si juridice ce detin sau realizeaza un anumit obiect impozabil, evaluarea bazei de calcul a impozitului si stabilirea cuantumului acestuia.
Impunerea reprezinta un complex de masuri si operatiuni efectuate in baza legii, care au drept scop final stabilirea impozitului ce revine in sarcina unei persoane fizice sau juridice. Impunerea are atat o latura de natura politica, cat si una de ordin tehnic (concretizata in metodele si tehnicile utilizate pentru determinarea marimii obiectului impozabil si a cuantumului impozitului).


3 Din ce este format aparatul fiscal?

Aparatul fiscal este format din urmatoarele institutii: Ministerul Finantelor Publice, Agentia

Nationala de Administrare Fiscala si Garda Financiara.


4 In ce consta trasaturile sistemului fiscal ?

a) Universalitatea impunerii;

b) Unitatea impunerii;

c) Echitatea impunerii.5 In ce consta functia stimulativa a sistemului fiscal?

Stimularea se realizeaza prin acordarea unor facilitati fiscale cum ar fi, de exemplu, scutiri, reduceri,esalonari sau amanari la plata obligatiilor fiscale.


6 In ce consta functia de control a sistemului fiscal?

Este vorba de controlul exercitat de stat printr-o serie de parghii financiare sau fiscale prin intermediul carora se cunoaste activitatea agentilor economici pana la cele mai mici detalii.


7 In ce consta functia sociala a sistemului fiscal?

Prin sistemul fiscal trebuie sa se indeplineasca: pe de o parte o functie de protectie sociala a anumitor categorii de cetateni, prin facilitati de impunere, iar pe de alta parte stimularea agentilor economici sa foloseasca forta de munca cu randament scazut. ;aceasta functie actioneaza in directia unor facilitati cum ar fi, spre exemplu, acordarea unor reduceri de impozit pe salarii sau, in anumite conditii, reduceri suplimentare, etc.


8 Care sunt conditiile ce trebuiesc respectare conform principiului echitatii fiscale?

- Stabilirea minimului neimpozabil

- Sarcina fiscala sa fie stabilita in functie de puterea contributiei fiecarui platitor

- Sarcina fiscala a unei categorii sociale sa fie stabilita in comparatie cu sarcina fiscala a altei categorii sociale,

- Impunerea sa fie generala


9 In ce consta randamentul fiscal al unui impozit?

- Impozitul sa aiba un caracter universal adica sa fie platit de toate persoanele (fizice sau juridice) care obtin venituri din aceeasi sursa, poseda acelasi gen de avere sau isi apropie (prin cumparare import etc.) aceeasi categorie de bunuri.

- Sa nu existe posibilitati de sustragere de la impunere(pe cai licite sau ilicite) a unei parti din materia impozabila;

- Volumul cheltuielilor privind stabilirea materiei impozabile, calcularea si perceperea

impozitelor sa fie cat mai redus posibil.


10 Cand un impozit este stabil?

- Un impozit este considerat stabil, atunci cand randamentul sau ramane constant de-a lungul

intregului ciclu economic.


11 Care sunt functiile Ministerului Finantelor Publice?

a) de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere in aplicare a Programului de guvernare in domeniul finantelor publice;

b) de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional

necesar pentru realizarea obiectivelor strategice in domeniul sau de activitate;

c) de elaborare si implementare a politicii bugetare si a politicii fiscale a Guvernului;

d) de corelare a politicilor fiscale si bugetare cu celelalte politici economico-sociale;

e) de administrare a veniturilor statului;

f) de contractare si administrare a datoriei publice;

g) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului;

h) de exercitare a controlului financiar public intern;

i) de asigurare a evidentei centralizate a bunurilor ce constituie domeniul public al statului;

j) de elaborare si supraveghere a cadrului legal in domeniul contabilitatii;

k) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman si al Guvernului Romaniei,

reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;

l) de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniul sau de activitate, precum si al functionarii institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea sau sub autoritatea sa;

m) de autoritate a administratiei publice centrale de specialitate, prin care se asigura elaborarea si implementarea politicii in domeniul sistemelor de management financiar si control la institutiile publice.


12 Cine sunt platitorii de impozit pe profit?

a) persoanele juridice romane, asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atat din

Romania, cat si din strainatate,

b) persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent

c) persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in

Romania intr-o asociere fara personalitate juridica, asupra partii din profitul impozabil al asocierii atribuibile fiecarei persoane;

d) persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana, asupra profitului impozabil aferent acestor venituri,

e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica; in acest caz, impozitul datorat de persoana fizica se calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana juridica romana, asupra partii din profitul impozabil al asocierii atribuibile persoanei fizice rezidente


13 Care sunt contrubuabilii scutiti de plata impozitului pe profit?

- trezoreria statului;

- institutiile publice,

- persoanele juridice romane care platesc impozitul pe veniturile microintreprinderilor, in

conformitate cu prevederile cuprinse in titlul IV;

- fundatiile romane constituite ca urmare a unui legat;

- cultele religioase,

- institutiile de invatamant particular acreditate, precum si cele autorizate

- asociatiile de proprietari

- fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, constituit potrivit legii;

- fondul de compensare a investitorilor, infiintat potrivit legii.

- banca Nationala a Romaniei;

- fondul de garantare a pensiilor private, infiintat potrivit legii.

- organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale


14 Care sunt cotele de impozit pe profit?

- Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 16%.

- 16% din profitul impozabil, daca impozitul pe profit datorat pentru activitatile prevazute in acest articol este mai mic decat 5% din veniturile mentionate

- 5% din venituri, in caz contrar.


15 Care este formula de calcula de calcul a profitului impozabil?

- Rezultatul fiscal = total venituri- total cheltuieli – venituri neimpozibile+ cheltuieli nedeductibile.


16 Sesizati diferenta dintre “ profit contabil” “profit impozabil”?

- Rezultatul contabil se determina ca diferenta intre total venituri si total cheltuieli ( inclusiv

cheltuiala cu impozitul pe profit).

- Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau in calcul si alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.


17 Care sunt veniturile neimpozabile?

- dividendele primite de la o persoana juridica romana;

- diferentele favorabile

- veniturile din anularea cheltuielilor

- veniturile neimpozabile


18 Cum se clasifica cheltuielile efectuate de un contribuabil din punct de vedere al impoozitului pe profit?

-cheltuieli deductibile

-cheltuieli cu deductibilitate limitata;

-cheltuieli nedeductibile19 Care este limita de deductibilitate a cheltuielilor de protocol?

- limita unei cote de 2% aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit;


20 Care este limita de deductibilitate a cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare?

- in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;


21 Care este limita de deductibilitate a cheltuielilor sociale?

- limita unei cote de pana la 2%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului,


22 Care este limita de deductibilitate a rezervei legale?

- limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil


23 Care sunt cheltuielile cu provizioanele integral deductibile?

- integral pentru provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor;

- in limita a 30% din valoarea creantelor asupra clientilor in cazul provizioanelor constituite

pentru creantele asupra clientilor inregistrate de catre contribuabili intre de 1 ian 2004 si 31 decembrie 2006.

- in limita unui procent de 100% din valoarea creantelor asupra clientilor,

- integral, pentru provizioanele specifice, constituite potrivit legilor de organizare si functionare, de catre institutiile de credit, institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul general tinut de Banca Nationala a Romaniei, precum si provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice similare;

- cheltuielile cu dobanda si diferentele de curs valutar,


24 Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o imobilizare pentru a fi considerata mijloc fix amortizabil?

- este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi

inchiriat tertilor sau in scopuri administrative;

- are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului( actualmente 1800 lei);

- are o durata normala de utilizare mai mare de un an.


25 Care sunt imobilizarile care din punct de vedere fiscal nu se amortizeaza?

- terenurile, inclusiv cele impadurite;

- tablourile si operele de arta;

- fondul comercial;

- lacurile, baltile si iazurile care nu sunt rezultatul unei investitii;

- bunurile din domeniul public finantate din surse bugetare;

- orice mijloc fix care nu isi pierde valoarea in timp datorita folosirii, potrivit normelor;

- casele de odihna proprii, locuintele de protocol, navele, aeronavele, vasele de croaziera, altele decat cele utilizate in scopul realizarii veniturilor.


26 Care sunt imobilizarile ce pot fi amortizate prin metoda degresiva?

- amortizarea se calculeaza prin multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori:

- 1,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 2 si 5 ani;

- 2,0, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 5 si 10 ani;

- 2,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani.


27 Care sunt imobilizarile care pot fi amortizate prin metoda accelerata?

- amortizarea se calculeaza dupa cum urmeaza: in primul an de utilizare, amortizarea nu poate depasi 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix, urmand ca diferenta neamortizata sa se amortizeze liniar in numarul de ani ramasi de amortizat.


?28 Care este limita de deductibilitate pentru cheltuielile efectuate, in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative?


29 Care sunt cheltuielile nedeductibile?

- cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit

- dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de intarziere

datorate catre autoritatile romane

- cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate

lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile,


?30 Care este limita de deductibilitate a cheltuielilor de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private?


31 Cine inregistreaza amortizarea bunului care face obiectul unui contract de leasing financiar?

- Amortizarea bunului care face obiectul unui contract de leasing se face de catre utilizator, in

cazul leasingului financiar, si de catre locator, in cazul leasingului operational, cheltuielile fiind deductibile.


32 Care este perioada in care se recupereaza pierderea fiscala?

- Pierderea anuala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile

impozabile obtinute in urmatorii 5 ani consecutivi.


33 Care sunt platitorii lunari de impozit pe profit?

- Banca Nationala a Romaniei, societatile comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, au obligatia de a plati impozitul pe profit lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoarele celei pentru care se calculeaza impozitul.


34 Cand se depun declaratiile de impozit pe profit?

- Contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit, pana la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare.


35 Care sunt conditiile pe care o persoana juridica romana trebuie sa le indeplineasca cumulativ, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent pentru a fi considerata microintreprindere ?

- realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 50% din veniturile totale;

- are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv;

- a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro;

- capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane fizice sau juridice, altele decat statul, autoritatile locale si institutiile publice.


36 Cine nu poate opta pentru plata impozitului pentru veniturile microintreprinderilor ?

Nu pot opta -persoanele juridice romane care:

- desfasoara activitati in domeniul bancar;

- desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu

exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;

- desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, pariurilor sportive, cazinourilor;

- au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de

angajati.


37 Cand se poate opta pentru a deveni platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor?

- pentru firmele nou- infiintate, in momentul inregistrarii la Registrul Comertului

- pentru firmele care functioneaza deja optiunea se exercita la inceputul anului fiscal pana la data de 31 ianuarie daca indeplinesc conditiile prezentate anterior si daca nu au mai fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor


38 Microintreprinderea are obligatia de a pastra pentru anul fiscal respectiv regimul de impozitare pentru care a optat, in ce consta exceptia.

- Exceptie referitoare la conditia privind veniturile realizate : Daca, in cursul unui an fiscal, o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 50%, inclusiv, aceasta va plati impozit pe profit incepand cu trimestrul in care limita sau ponderea au fost depasite, luandu-se in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal, fara posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urmatoare de regimul de impozitare pentru microintreprinderi.


39 Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor in anul 2008

- este 2,5%


40 Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor

- o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:

a) veniturile din variatia stocurilor;

b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;

c) veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;

d) veniturile din provizioane;

e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;

f) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii.41 Cand de face calculul si plata impozitului pe venitul microintreprinderilor

- se efectueaza trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.


42 Calculul impozitului pe profit-probleme exemplificate la seminar

- Impozitul pe veniturile microintreprinderilor = Cota de impozitare *cota de impozitare


?43 Calculul impozitului pe veniturile

A. Pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuala, impozitul final se stabileste

prin formula:

Impozit final anual = 16%* Venit net anual

B. Pentru veniturile impuse pe baza de norma de venit, prin formula

Impozit final anual = 16%* Venit net anual

C Pentru veniturile impuse in sistem real, prin formula

Impozit final anual = 16%* Venit net anual impozabil

Venit net anual impozabil = Venit net anual- Pierderea fiscala reportata


44 Cine sunt platitorii de impozit pe venit?

a) persoanele fizice rezidente asupra veniturilor obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei;

b) persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania,numai asupra venitului net atribuibil sediului permanent ;

c) persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania asupra venitului net din aceasta activitate dependenta;

d) persoanele fizice nerezidente care obtin alte venituri decat cele obtinute dintr-o activitate

independenta printr-un sediu permanent in Romania si decat cele dintr-o activitate dependenta in Romania


45 Care sunt veniturile neimpozabile?

a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din

bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, precum si cele de aceeasi natura primite de la alte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca. Nu sunt venituri impozabile indemnizatiile pentru: risc maternal, maternitate, cresterea copilului si ingrijirea copilului bolnav, potrivit legii;

b) sumele incasate din asigurari de orice fel reprezentand despagubiri, sume asigurate,

precum si orice alte drepturi, cu exceptia castigurilor primite de la societatile de asigurari ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti, cu ocazia tragerilor de amortizare. Nu

sunt venituri impozabile despagubirile in bani sau in natura primite de catre o persoana fizica ca urmare a unui prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despagubirile reprezentand daunele morale;

c ) sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauza de utilitate publica, conform

legii;

c) sumele primite drept despagubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitatilor

naturale, precum si pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii;

d) pensiile pentru invalizii de razboi, orfanii, vaduvele/vaduvii de razboi, sumele fixe

pentru ingrijirea pensionarilor care au fost incadrati in gradul I de invaliditate, precum si

pensiile, altele decat pensiile platite din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un

sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la

bugetul de stat;

e) contravaloarea cupoanelor ce reprezinta bonuri de valoare care se acorda cu titlu gratuit

persoanelor fizice conform dispozitiilor legale in vigoare;

f) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat;

g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor

imobile si mobile din patrimoniul personal, altele decat castigurile din transferul titlurilor de valoare,

h) drepturile in bani si in natura primite de militarii in termen, militarii cu termen

redus, studentii si elevii unitarilor de invatamant din sectorul de aparare nationala, ordine

publica si siguranta nationala si persoanele civile, precum si cele ale gradatilor si soldatilor

concentrati sau mobilizati;

i) bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare in

cadru institutionalizat;

j) sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire ori donatie. Pentru proprietatile

imobiliare, in cazul mostenirilor si donatiilor se aplica reglementarile prevazute la impozitarea

veniturilor din transferul drepturilor de proprietate

k) veniturile din agricultura si silvicultura, cu exceptia celor prevazute la art. 71;ca fiind

impozabile

l) veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare pentru

activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, in conditii de reciprocitate, in

virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte;

m) veniturile nete in valuta primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare

si institutelor culturale ale Romaniei amplasate in strainatate, in conformitate cu legislatia in

vigoare;

n) veniturile primite de oficialii organismelor si organizatiilor internationale din activitatile

desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, cu conditia ca pozitia acestora, de oficial, sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe;

o) veniturile primite de cetateni straini pentru activitatea de consultanta desfasurata in

Romania, in conformitate cu acordurile de finantare nerambursabila incheiate de Romania cu

alte state, cu organisme internationale si organizatii neguvernamentale;

p) veniturile primite de cetateni straini pentru activitatea desfasurate in Romania, in

calitate de corespondenti de presa, cu conditia reciprocitatii acordate cetatenilor romani pentru

venituri din astfel de activitati si cu conditia ca pozitia acestor persoane sa fie confirmata de

Ministerul Afacerilor Externe;

q) sumele reprezentand diferenta de dobanda subventionata pentru creditele primite in

conformitate cu legislatia in vigoare;

r) subventiile primite pentru achizitionarea de bunuri, daca subventiile sunt acordate in

conformitate cu legislatia in vigoare;

u) premiile si alte drepturi sub forma de cazare, masa, transport si altele asemenea,

obtinute de elevi si studenti in cadrul competitiilor interne si internationale, inclusiv elevi si

studenti nerezidenti in cadrul competitiilor desfasurate in Romania;

v) prima de stat acordata pentru economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru

domeniul locativ, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si

completari prin Legea nr. 227/2007;

x) alte venituri care nu sunt impozabile, asa cum sunt precizate la fiecare categorie de venit


46 Care sunt caracteristicile veniturile impozitate prin impozit pe venit final?

- constant pe parcursul anului: salariile, pensiile

- venituri ale caror valori sunt certe la momentul platii in cursul anului: premiile, castigurile din jocurile de noroc, din investitii, din transferul proprietatilor imobiliare, veniturile din alte surse


47 Cum pot fi efectuate platile anticipate in contul impozitului pe profit?

- retinerea la sursa sau plati directe efectuate de contribuabili


48 Ce include categoria veniturilor din activitati independente?

- veniturile comerciale = veniturile din fapte de comert ale contribuabililor, din prestari

de servicii, altele decat cele din profesii libere precum si din practicarea unei meserii


49 Ce sunt veniturile obtinute din profesii libere?

- veniturile obtinute din prestari de servicii cu caracter profesional, desfasurate in mod individual sau in diverse forme de asociere, in domeniile stiintific , literar, artistic, educativ si altele de catre: medici, avocati, notari, auditori financiari, consultanti fiscali, experti contabili, contabili autorizati, consultanti de plasament in valori mobiliare, arhitect, traducatori, sportivi, arbitrii, precum si altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent.


50 Ce sunt veniturile din drepturi de proprietate intelectuala ?

- sunt venituri realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, din valorificarea drepturilor industriale cum ar fi: brevete de inventie, mai putin realizarile tehnice, know- haw, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee, si alte asemenea, recunoscute si protejate prin inscrisuri ale institutiilor specializate, precum si a drepturilor de autor, inclusiv a drepturilor conexe dreptului de autor.


51 In functie de ce se stabiliste nivelul platilor anticipate ce trebuie platite in cursul anului in cazul veniturilor din activitati independente?

- pe baza declaratiei de venit estimat pentru anul curent

- pe baza venitului net realizat in anul anterior ( declarat prin Declaratia 202 Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente )


52 Care sunt contribuabilii ce trebuie sa depuna declaratia privind veniturile estimate din activitati independente?

- Contribuabilii care incep activitatea in cursul anului fiscal

- Contribuabilii care in anul fiscal anterior au realizat pierderi

- Contribuabilii care cred ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul anterior

- Contribuabilii care sunt impusi pe baza normelor de venit, dar opteaza pentru impunerea in sistem real.


53 Care sunt metodele de determinare a venitului net in vederea stabilirii impozitului final pe veniturile din activitati independente?

- Pe baza de cheltuieli forfetare

- Pe baza normelor de venit


54 Cine stabileste norma de venit si cum se corecteaza?

- Directiile generale ale finantelor publice teritoriale au obligatia de a stabili si publica anual normele de venit inainte de data de 1 ianuarie a anului in care urmeaza a se aplica normele respective.

- In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate independenta pe perioade mai mici decat anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se corecteaza astfel incat sa reflecte perioada de an calendaristic in care a fost desfasurata activitatea respectiva.


55 Care este limita de deductibilitate a cheltuielilor de sponsorizare, mecenat in vederea determinarii venitului net din activitati independente?

- Limita 5%


56 Care este limita de deductibilitate a cheltuielilor de cheltuielile de protocol in vederea determinarii venitului net din activitati independente?

- Limita 2%


57 Care sunt cheltuielile nedeductibile la determinarea venitului net din activitati independente?- sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;

- cheltuielile corespunzatoare veniturilor neimpozabile ale caror surse se afla pe teritoriul

Romaniei sau in strainatate;

- impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat in

strainatate;

- cheltuielile cu primele de asigurare, altele decat cele care indeplinesc conditiile pentru a fi

deductibile

- donatii de orice fel

- cheltuielile privind bunurile constatate lipsa din gestiune sau degradate si neamputabile,

daca inventarul nu este acoperit de o polita de asigurare;

- sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale in vigoare;

- impozitul pe venit suportat de platitorul venitului in contul beneficiarilor de venit;

alte sume prevazute prin legislatia in vigoare

- amenzile, confiscarile, dobanzile, penalitatile de intarziere si penalitatile datorate autoritarilor romane si straine, potrivit prevederilor legale, altele decat cele platite conform clauzelor din contractele comerciale;

- ratele aferente creditelor angajate;

- dobanzile aferente creditelor angajate pentru achizitionarea de imobilizari corporale de natura

- mijloacelor fixe, in cazul in care dobanda este cuprinsa in valoarea de intrare a imobilizarii

corporale, potrivit prevederilor legale;

- cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor si a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar


?58 Calculul impozitului pe venitul obtinut din activitati independente -probleme exemplificate la seminar?

Sa se calculeze venitul net si impozitul pe venit pentru o persoana fizica avand in vedere urmatoarele date :

-Venitul brut obtinut din lucrari de arta monumentala = 10000 lei

-Persoana fizica nu are calitatea de salariat drept pentru care trebuie sa plateasca

contributii la asigurarile de sanatate in procent de 5,5% din venitul brut.

REZOVARE

Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuala In cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala, pentru impunerea finala dupa incheierea anului fiscal, venitul net se determina astfel:

Venitul net = venitul brut –cheltuieli forfetare - contributii sociale obligatorii platite

Cheltuieli forfetare

- 50% din venitul brut in cazul lucrarilor de arta monumentala;

- 40% din venitul brut in cazul altor opere de arta

a. calculul contributiei la asig. de sanatate

10000 lei*5.5%= 550 lei

b. calculul venitului net

10000 lei-( 10000 lei*50%)-550 lei = 4450 lei

c. impozitul pe venit

16%*4450 lei=712 lei


59 Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca operatiunile pentru a fi impozabile in Romania ( din pct de vederea al TVA-ului)

a) Reprezinta o livrari de bunuri sau prestari de servicii, in sfera taxei, efectuate cu

plata;

b).Locul de livrare al bunurilor si prestarea a serviciile se considera a fi Romania;

c)Livrarea de bunuri sau prestarea de servicii este realizata de o persoana impozabila;

d)Livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor rezulta din una dintre urmatoarele activitati economice: activitatile producatorilor, comerciantilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitatile extractive, agricole, si activitatile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate economica exploatarea bunurilor corporale sau necorporale in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate.


60 Cotele de TVA utilizate in Romania?

-Cota standard de 19% se aplica asupra bazei de impozitare pentru operatiunile

impozabile care nu sunt scutite de taxa sau care nu sunt supuse cotei reduse.

-Cota redusa este de 9% si se aplica asupra bazei de impozitare pentru urmatoarele

prestari de servicii si/sau livrari de bunuri:


?61 Determinarea TVA de plata sau a sumei negative de taxa?

Daca pe parcursul unei perioade fiscale TVA colectat> decat TVA deductibil  rezulta TVA de plata = TVA colectat- TVA dedectibil

Daca pe parcursul unei perioade fiscale TVA deductibil> TVA colectat> rezulta TVA de recuperat ( suma negativa a taxei) = TVA deductibil- TVA colectat


62 Faptul generator si exigibilitatea TVA.

- Faptul gererator: data realizarii operatiunilor impozabile;

- Faptul gererator: data realizarii operatiunilor impozabile

- Exigibilitatea taxei: data de la care autoritatile fiscale pot solicita plata taxei;

- Exigibilitatea platii taxei: data la care persoana este obligata sa efectueze plata taxei. Dupa   aceasta data se calculeaza majorarile de intarziere


63 Locul livrarii de bunuri conform Codului fiscal

Locul de livrare al bunurilor si prestarea a serviciile se considera a fi Romania


64 Din ce este formata baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata?

Valoarea adaugata pentru un produs este diferenta dintre pretul de vanzare si valoarea

consumurilor externe de materii prime, materiale, energie, servicii etc


?65 Cu ce se ajusteaza baza de impozitare?

Pentru a corecta determinarea bazei impozabile trebuie cunoscute:

elementele care se includ in baza impozabila;

elemente care nu se includ in baza impozabila;

situatiile in care baza impozabila se ajusteaza ( se reduce)Se includ in baza

impozitele si taxele

Taxe vamale, accize, alte, cu exceptia T.V.A.

cheltuielile accesorii

comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport si asigurare, solicitate de catre furnizor/prestator cumparatorului sau beneficiarului

Nu se includ in baza

Reduceri de pret

rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri de pret, acordate de furnizori direct clientilor la data exigibilitatii taxei;


Daune-interese

Stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila

Dobanzile

Percepute dupa data livrarii sau prestarii, pentru plati cu intarziere;

Ambalajelor

Care circula intre furnizorii de marfa si clienti, prin schimb, fara facturare;


Sumele achitate de furnizor in contul clientului

Care apoi se deconteaza clientului

Sumele incasate in contul altei persoane


Situatii in care se ajusteaza

anularea unei operatiuni dupa ce a fost emisa factura, insa inainte de livrare,66 Pentru ce prestari de servicii si/sau livrari de bunuri se aplica cota redusa este de 9% asupra bazei de impozitare ?

- Cota redusa este de 9% si se aplica asupra bazei de impozitare pentru urmatoarele

prestari de servicii si/sau livrari de bunuri:

- serviciile constand in permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale,

monumente istorice, monumente de arhitectura si arheologice, gradini zoologice si botanice, targuri, expozitii si evenimente culturale, cinematografe;

- livrarea de manuale scolare, carti, ziare si reviste, cu exceptia celor destinate exclusiv sau in principal publicitatii;

- livrarea de proteze si accesorii ale acestora, cu exceptia protezelor dentare;

- livrarea de produse ortopedice;

- livrarea de medicamente de uz uman si veterinar;

- cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping.


67 Care sunt conditiile de exercitare a dreptului de deducere? Dreptul de deducere a taxei achitate la achizitii apartine numai persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, si apare numai pentru operatiunile taxabile si operatiunile scutite cu drept de deducere.

Pentru exercitarea dreptului de deducere trebuie indeplinite conditiile:

se detine factura

factura este emisa de o persoana inregistrata in scopuri de TVA,

suma este trecuta si ca TVA colectata in cazul in care persoana este beneficiarul serviciilor, obligat la plata TVA,

suma este trecuta si ca TVA colectata in cazul achizitiilor intracomunitare,

se detine declaratia vamala de import, in cazul importurilor


68 Inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA?

La infiintarea unei firme administratorul poate opta

  1. pentru aplicarea regimului normal de impozitare, devenind platitoare de TVA. Aceasta nu mai poate opta ulterior pentru aplicarea regimului special de scutire
  2. pentru aplicarea regimului special de scutire devenind neplatitoare de TVA, atunci cand

Cifra de afaceri estimata       < 35.000 euro x Nr. luni ramase din an/12

pentru anul curent

Luna de infiintare este considerata luna intreaga


Persoana care aplica regimul special de scutire va trece la regimul normal de impozitare daca atinge sau depaseste plafonul de 35.000 euro anual. Aceasta trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA in termen de 10 zile ( prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins sau depasit) devenind platitoare de TVA. Ulterior nu mai poate reveni la regimul special de scutire69 Care sunt obligatiile persoanelor impozabile cu privire la facturare?

* Persoana care aplica regimul special de scutire va trece la regimul normal de impozitare daca atinge sau depaseste plafonul de 35.000 euro anual; au urmtorele obligatii:

-sa nu colecteze TVA;

-sa nu deduca TVA;

-sa mentioneze pe orice factura o referire la art. 152 Cod Fiscal in baza caruia s-a aplicat scutirea;

-tinerea evidentei livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu at fi realizate de o mica intreprindere, cu ajutorul jurnalului pentru vanzari, precum si evidenta bunurilor si serviciilor achizitionate, cu ajutorului jurnalului pentru cumparari


70 Care este perioada fiscala?

- Perioada fiscala este luna calendaristica.

- Prin derogare, perioada fiscala este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere care nu a depasit plafonul de 100.000 euro al carui echivalent in lei se calculeaza conform normelor.

- Persoana impozabila care are obligatia depunerii deconturilor trimestrial trebuie sa depuna

la organele fiscale competente, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare in care sa mentioneze cifra de afaceri din anul precedent, obtinuta sau, dupa caz, recalculata.


?71 Ce cuprinde decontul de TVA si cand se depune ?Persoanele inregistrate trebuie sa depuna la organele fiscale competente, pentru fiecare perioada fiscala, un decont de taxa, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se incheie perioada fiscala respectiva.

Decontul de taxa intocmit de persoanele inregistrate cuprinde suma taxei deductibile pentru care ia nastere dreptul de deducere in perioada fiscala de raportare si, dupa caz, suma taxei pentru care se exercita dreptul de deducere, suma taxei colectate a carei exigibilitate ia nastere in perioada fiscala de raportare si, dupa caz, suma taxei colectate care nu a fost inscrisa in decontul perioadei fiscale in care a luat nastere exigibilitatea taxei, precum si alte informatii prevazute in modelul stabilit de Ministerul Finantelor Publice.

Datele inscrise incorect intr-un decont de taxa se pot corecta prin decontul unei perioade fiscale ulterioare si se inscriu la randurile de regularizari.

Ar fi bine de vazut un decont de TVA.72 Ce este declaratia recapitulativa si cand se depune?

*Declaratia recapitulativa trebuie sa contina:

a) declaratia recapitulativa pentru livrarile intracomunitare

- suma totala a livrarilor de bunuri scutite de la plata taxei, pe fiecare cumparator, pentru care

exigibilitatea taxei a luat nastere in trimestrul calendaristic respectiv;

- suma totala a livrarilor de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare, efectuate in statul membru de sosire a bunurilor expediate sau transportate, pe fiecare beneficiar al livrarii ulterioare care are desemnat un cod T, si pentru care exigibilitatea taxei a luat nastere in trimestrul calendaristic respectiv.

b) declaratia recapitulativa pentru achizitii intracomunitare:

- suma totala a achizitiilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare furnizor, pentru care aceasta

persoana impozabila este obligata la plata taxei, si pentru care exigibilitatea taxei a intervenit in trimestrul calendaristic respectiv;

- suma totala a achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare, pentru care furnizorul a desemnat persoana impozabila beneficiara drept persoana obligata la plata taxei,

* Se depune pentru livrari si achizitii intracomunitare, trimestrial, dar numai pentru perioadele in care astfel de tranzactii au loc pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare unui trimestru calendaristic,


73 Cand se plateste TVA-ul?

- Orice persoana trebuie sa achite taxa de plata organelor fiscale pana la data la care are obligatia depunerii unuia dintre deconturile sau declaratiile prezentate anterior


74 Cum se face corectarea documentelor ( facturi sau alte

documente care tin loc de factura)?

a) in cazul in care documentul nu a fost transmis catre beneficiar, acesta se anuleaza si se emite un nou document;

b) in cazul in care documentul a fost transmis beneficiarului, fie se emite un nou document care trebuie sa cuprinda, pe de o parte, informatiile din documentul initial, numarul si data documentului corectat, valorile cu semnul minus, iar pe de alta parte, informatiile si valorile corecte, fie se emite un nou document continand informatiile si valorile corecte si concomitent se emite un document cu valorile cu semnul minus in care se inscriu numarul si data documentului corectat.


75 Care sunt impozitele si taxele locale?

a) impozitul pe cladiri;

b) impozitul pe teren;

c) taxa asupra mijloacelor de transport;

d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;

e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;

f) impozitul pe spectacole;

g) taxa hoteliera;

h) taxe speciale;

i) alte taxe locale


76 Ce persoane platesc impozit pe cladiri ?

- persoanele fizice, atat pentru locuinte, cat si pentru cladirile folosite in calitate de

persoane fizice ce desfasoara o activitate independenta in scopul obtinerii de venituri;

- persoanele juridice.


77 Care sunt cladirile pentru care nu se datoreaza impozit?

1. cladirile proprietate a statului, a unitarilor administrativ-teritoriale sau a oricaror institutii publice, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitatea economice;

2. cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

3. cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute oficial in Romania si componentelor locale ale acestora, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitatea economice;

4. cladirile care constituie patrimoniul unitarilor si institutiilor de invatamant de stat,

confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitatea economice;

5. cladirile unitatilor sanitare publice, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

6. cladirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice si nuclearo-electrice, statiilor si posturilor de transformare, precum si statiilor de conexiuni;

7. cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome ,Administratiei Patrimoniului Protocolului de Stat, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitatea economice;

8. cladirile funerare din cimitire si crematorii;

9. cladirile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;

11. cladirile care constituie patrimoniul Academiei Romane, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitatea economice;

14. cladirile care sunt afectate activitatilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice,

oceanografice, de imbunatatiri funciare si de interventii la apararea impotriva inundatiilor, precum si cladirile din porturi si cele afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

15. cladirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje si tuneluri si care sunt utilizate pentru exploatarea acestor constructii, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;

16. constructiile speciale situate in subteran, indiferent de folosinta acestora si turnurile de

extractie;

17. cladirile care sunt utilizate ca sere, solare, rasadnite, ciupercarii, silozuri pentru furaje, silozuri si/sau patule pentru depozitarea si conservarea cerealelor, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;

18. cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de

mostenitori legali sau testamentari;

19. cladirile utilizate pentru activitati social umanitare, de catre asociatii, fundatii si culte, potrivit hotararii consiliului local.


78 Calculul impozitului pe cladiri pentru persoane fizice

- impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare la valoarea impozabila a cladirii.

- cota de impozitare este de 0,1% pentru cladirile situate in mediul urban si in mediul rural.

Ic = 0.1% ( Vi-Vi*Ran)

Vi = ( Scd*vi)* (R-rd)


79 Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri

a) cu 15% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

b) cu 50% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;


c) cu 75% pentru cea de-a treia cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

d) cu 100% pentru cea de-a patra cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.


80 Calculul impozitului pe cladiri datorat de persoanele juridice

-In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii. Cotele de impozitare se stabilesc prin hotarare de consiliului local si pot fi cuprinse intre:

-intre 0,25% si 1,50% inclusiv in cazul cladirilor intrate in patrimoniu si care de la intrarea in patrimoniu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, precum si in cazul cladirilor care au fost amortizate intergral;

-intre 5% si 10% in cazul cladirilor care nu a fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta.


81 Plata impozitului pe cladiri

- Impozitul/taxa pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si

30 septembrie inclusiv.

- Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

- Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

- In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat


82 Care sunt persoanele ce platesc impozit pe teren?

- Orice persoana fizica sau juridica care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza

pentru acesta un impozit anual, exceptand cazurile in care in prezentul titlu se prevede altfel.


83 Pentru ce terenuri nu se datoreaza impozitul pe teren ?

-terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o cladire;

-orice teren al unui cult religios recunoscut de lege si al unei unitati locale a acestuia, cu personalitate juridica;

-orice teren al unui cimitir, crematoriu;

-orice teren al unei institutii de invatamant preuniversitar si universitar, autorizata provizoriu sau acreditata;

-orice teren al unei unitati sanitare de interes national care nu a trecut in patrimoniul autoritatilor locale;

-orice teren detinut, administrat sau folosit de catre o institutie publica, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice;

-orice teren proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a altor institutii publice, aferent unei cladiri al carui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptand suprafetele acestuia folosite pentru activitati economice;

-orice teren degradat sau poluat, inclus in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat dureaza ameliorarea acestuia;

-terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura, orice terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare sau cai navigabile, cele folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite in lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, incadrate astfel printr-o hotarare a consiliului local, in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;

-terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinta a terenului, emis de oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliara;

-terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale administrate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., zonele de siguranta a acestora, precum si terenurile din jurul pistelor reprezentand zone de siguranta;

-terenurile parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;

-terenurile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari;


84 Calculul impozitului pe teren

- Impozit = suprafata impozabila * impozit unitar ( ajustat in functie de rangul localitatii si zona localitatii) X ( 100% + majorarea hotarata de consiliul local)


85 Care sunt termenele de plata ale impozitului pe terenuri ?

- Orice persoana care dobandeste teren are obligatia de a depune o declaratie privind achizitia terenului la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeaza dupa data achizitiei


86 Ce persoane platesc impozit pe mijloace de transport?

- Platitorii de impozit pe mijloace de transport sunt toate persoanele fizice sau juridice,proprietare a unui mijloc de transport care doreste inmatricularea acestuia


87 Pentru ce mijloace de transport nu se aplica impozitul pe mijloacele de transport ?

-autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora;

-navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei;

-mijloacele de transport ale institutiilor publice;

-mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in conditii de transport public;

-vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoare.


88 Calculul impozitului pe mijloace de transport.

- Taxa = nr. unitati de 200 cmc x taxa unitara x ( 100% + majorarea stabilita de consiliul local12)


89 Cand se plateste impozitul pe mijlocul de transport ?

Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acorda o bonificatie de pana la 10% inclusiv, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti


Document Info


Accesari: 151
Apreciat: hand icon

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )