Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...VENITURI ELIGIBILE PENTRU CREDITELE DE CONSUM, CARDURI DE

FinanteSalarii

adeverinta de venit (formular BANCPOST)

- copie certificata carte de munca sau contract de munca (daca e cazul[1])

Vechime in munca la actualul angajator: minim 1 luna

Pentru creditele de nevoi personale: daca vechimea la angajatorul actual mai mica de 3 luni, se va putea aplica doar pentru creditul standard, cu conditia ca vechimea totala in munca sa fie de minimum 4 luni, cu intrerupere maxima intre angajatorul anterior si cel actual de 1 luna

Formula de calcul:

Media ultimelor 3 salarii nete

(daca este cazul, se va lua in considerare media ultimelor 2 luni la actualul angajator sau chiar ultimul salariu net, in cazul in care vechime la actualul angajator este de 1 luna 12212y2413m

- Declaratie privind venitul net incasat (completata si prezentata de catre solicitant) si extrasul de cont doveditor al salariului lunar primit prin intermediul contului de card Bancpost pentru ultimele 3 luni (furnizat de banca) = > pentru clienti Bancpost care sunt salariati si primesc salariul prin intermediul unui card de debit Bancpost pe baza unei conventii semnate intre angajator si banca

- venitul net acceptat este acela inscris in declaratie, dar nu poate depasi salariul inscris in extrasul de cont (in cazul acesta se va considera salariul inscris in extrasul de cont)

Formula de calcul:

Media ultimelor 3 salarii nete, cu respectarea celor de mai sus

Ultimii 3 fluturasi de salariu, stampilati si semnati de reprezentantii legali ai companiei angajatoare.

Formula de calcul:

Media ultimelor 3 salarii nete, cu respectarea celor de mai sus

Venituri aditionale salariilor

Si Tichete de masa

- adeverinta de venit (formular BANCPOST) sau

- ultimii 3 fluturasi de salariu, stampilati si semnati de reprezentantii legali ai companiei angajatoare.

Vechime in munca la actualul angajator: minim 3 luni

Pentru Tichete de Masa - 1 luna

Formula de calcul:

Pentru Venituri aditionale salariilor:

Media veniturilor nete obtinute in ultimele 3 luni

Venitul nu va fi luat in considerare in cazul in care este incasat pentru o singura luna, din cele 3 luni de pe adeverinta

Pentru Tichete de Masa: - valoarea trecuta pe adeverinta

Indemnizatia acordata cf legii pt cresterea copilului

- adeverinta de venit (formular BANCPOST)

- copie certificata carte de munca sau contract de munca ( daca e cazul)

- ultimul fluturas sau extras de cont cu indemnizatia incasata

Venitul trebuie sa fie obtinut: minim 1 luna inaintea solicitarii creditului

Formula de calcul

Minimum valorilor dintre indemnizatia primita si venitul net aferent brut-ului inscris in cartea de munca sau in adeverinta de venit (daca nu exista la dosar, copia certificata dupa cartea de munca)

Drepturi de autor (venituri din drepturi de proprietate intelectuala)

- contractele de cesiune (sa fie pe perioada nedeterminata sau sa aiba clauza de reinnoire automata sau data expirarii contractului sa depaseasca durata creditului sau termenul de valabilitate a cardului de credit (in cazul cardurilor de credit))

-declaratia privind veniturile realizate sau decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate pe anul fiscal incheiat (daca este cazul) sau adeverinta de venit emisa de catre platitorul de venit din care sa reiasa venitul incasat pe ultimele 6 luni)

Venitul trebuie sa fie obtinut: minim 6 luni

Formula de calcul

- Venitul net lunar (dupa plata impozitului).sau

- media ultimelor 6 venituri nete inregistrate in adeverinta de venit

Renta Viagera

document oficial care sa ateste obtinerea acestui venit si valoarea lui

- ultimul fluturas sau cupon cu renta incasata Viageradaverinta de venit gistrate in adaverinta de venit  (MORTGAGE)om the last year)istration

Venitul trebuie sa fie obtinut: minim 1 luna

Formula de calcul

Valoarea aferenta ultimei luni

Contracte de management / administrare

- Contract (sa fie incheiat pe perioada nedeterminata sau sa aiba clauza de reinnoire automata sau data expirarii contractului sa depaseasca durata creditului / durata termenului de valabilitate a cardului de credit (in cazul cardurilor de credit))

- dovada incasarii veniturilor pt luna incheiata anterior celei in care se solicita creditului: Fisa Fiscala sau extras de cont bancar sau orice alt document certificat de catre Administratia FinanciaraVenitul trebuie sa fie obtinut: minim 6 luni

Formula de calcul

- Venitul net lunar (dupa plata impozitului).sau media celor 6 venituri nete conform dovezii incasarii veniturilor

Venituri obtinute de catre persoane fizice in baza unui contract de mandate sau agent asigurari sau comision

- Contract (sa fie incheiat pe perioada nedeterminata sau sa aiba clauza de reinnoire automata sau data expirarii contractului sa depaseasca durata creditului / durata termenului de valabilitate a cardului de credit (in cazul cardurilor de credit))

-declaratia privind veniturile realizate sau decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate pe anul fiscal incheiat (daca este cazul) sau adeverinta de venit emisa de catre platitorul de venit din care sa reiasa venitul incasat pe ultimele 6 luni)

Venitul trebuie sa fie obtinut: minim 6 luni

Formula de calcul

- Venitul net lunar (dupa plata impozitului).sau media celor 6 venituri nete conform dovezii incasarii veniturilor

Chirii

- contractul de inchiriere inregistrat la administratia financiara (stampila si numarul de inregistrare atribuit de administratia financiara). Contractul trebuie sa aiba clauza de reinnoire automata sau data expirarii contractului sa depaseasca termenul de valabilitate a cardul de credit sau durata creditului sau sa fie incheiat pe perioada nedeterminata

- decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate - emisa pentru anul anterior incheiat sau declaratia speciala (200) privind veniturile realizate - in anul anterior incheiat sau decizie de impunere pentru plati anticipate privind venitul din cedarea folosintei bunurilor - pentru anul in curs.

- declaratie pe propria raspundere ca partile contractante nu se afla in relatie de rudenie(ruda sau afini gradul 1) sau ca solicitantul nu este proprietar/actionar/asociat in cadrul companiei cu care s-a incheiat contractul de inchiriere (fiecare caz va fi tratat separat)

Venitul trebuie sa fie obtinut: minim 6 luni

Formula de calcul

Venitul lunat net (dupa plata impozitului)

Venituri obtinute de persoane fizice din activitati comerciale

- in sistem real

Sau

norme de venit

- act specific de autorizare (emis de autoritatea in drept cf legii) sau certificat de inregistrare emis de registrul comertului

- decizie de impunere finala emisa pentru anul anterior incheiat sau declaratia speciala (200) privind veniturile realizate in anul anterior incheiat sau declaratia anuala de venit pt asociatiile fara personalitate juridica (204) sau decizia de impunere pentru plati anticipate pentru anul anterior incheiat si/sau pentru anul in curs (in cazul in care exista) sau certificat fiscal emis de Administratia financiara relativ la venitul net obtinut in ultimul an fiscal

Venitul trebuie sa fie obtinut: minim 6 luni din anul fiscal incheiat anterior

Formula de calcul

Venitul net (dupa plata impozitului / numarul de luni de activitate

Venituri din activitati liberale

- act specific de autorizare (emis de autoritatea in drept cf legii) sau certificat de inregistrare emis de registrul comertului

- decizie de impunere finala emisa pentru anul anterior incheiat sau declaratia speciala (200) privind veniturile realizate in anul anterior incheiat sau declaratia anuala de venit pt asociatiile fara personalitate juridica (204) sau decizia de impunere pentru plati anticipate pentru anul anterior incheiat si/sau pentru anul in curs (in cazul in care exista) sau certificat fiscal emis de Administratia financiara relativ la venitul net obtinu in ultimul an fiscal

Venitul trebuie sa fie obtinut: minim 6 luni din anul fiscal anterior incheiat

Formula de calcul

Venitul net (dupa plata impozitului)/ numarul de luni de activitate

Navigatori angajat cu Carte de Munca

- Carnet de marinar

- Brevet de marinar sau certificat de competenta

- copie certificata dupa contractul de munca inregistrat la ITM sau copie cartii de Munca

- adeverinta de venit (formular BANCPOST)

- Contracte de imbarcare incheiate in ultimii 2 ani (in care se mentioneaza veniturile nete lunare)

- Foaia matricola de la Autoritatea  Navala Romana (in care sa se evidentieze minim 18 luni de navigare in ultimii 3 ani)

- Sea service (cel putin una)

Venitul trebuie sa fie obtinut: minim 18 luni de navigare in ultimii 3 ani

Varsta minima : 25

Varsta maxima: 55 (la rambursarea ultimei rate)

Formula de calcul

Pentru Salarii (luate in calcul 100%): in concordanta cu precizarile de la salarii

Pentru activitatea de marinar (luate in calcul 80%): Valoarea neta lunara medie a veniturilor pentru ultimele 18 luni.Nota: Vor fi luate in calcul ambele venituri (salarii si cele din activitatea de marinar).

Navigatori fara Carte de Munca

- Carnet de marinar

- Brevet de marinar sau certificat de competenta

- Contracte de imbarcare incheiate in ultimii 2 ani (in care se mentioneaza veniturile nete lunare)

- Foaia matricola de la Autoritatea  Navala Romana (in care sa se evidentieze minim 18 luni de navigare in ultimii 3 ani)

- Sea service (cel putin una)

Venitul trebuie sa fie obtinut: minim 18 luni de navigare in ultimii 3 ani

Varsta minima : 25

Varsta maxima: 55 (la rambursarea ultimei rate)

Formula de calcul

Valoarea neta lunara medie a veniturilor pentru ultimele 18 luni.

Pensii[2]

- ultimul cupon de pensie
- decizia de pensionare

Venitul trebuie sa fie obtinut: minim 1 luna

Pensia trebuie sa aiba caracter permanent.

Formula de calcul

Valoarea neta din cuponul de pensie

Dividende

- bilanturile/balante pentru ultimiii 2 ani incheiati inregistrate la administratia financiara

- balanta/balantele de verificare pentru luna/lunile in care au fost repartizate dividendele

- hotararea AGA sau actionari sau asociat unic de distribuire a profitului (specificand suma repartizata fiecarui actionar/asociat)

- Certificat Constatator al actionarului de la Registrul Comertului   in original sau printat din aplicatia online

Venitul trebuie sa fie obtinut: minim in anul fiscal anterior incheiat

Activitatea companiei : minim 2 ani fiscal incheiati

Formula de calcul

Valoarea neta a dividedelor dstribuite in ultimul an fiscal incheiat sau in ultimii 2 ani fiscali anterior incheiati/ numarul de luni corespunzator numarului de ani alesi

(Exemplu: Valoarea dividendelor nete distribuite pentru ultimul an fiscal incheiat / 12 luni)

Salarii obtinute in strainatate

- contractul individual de munca cu mentionarea nivelului venitului realizat sau daca legislatia tarii din care obtine venitul nu prevede existenta unui carnet de munca sau document similar, sa se solicite o confirmare de la angajator privind acest aspect sau adeverinta semnata de reprezentantii angajatorului, privind veniturile obtinute de persoana respectiva.

- Certificat fiscal / fisa fiscala (orice forma fiscala oficiala) din tara angajatorului, cu viza similara administratiei financiare din tara respectiva, pentru evidentierea platii salariului si a obligatiilor aferente

Nota: toate documentele prezentate in original trebuiesc traduse si legalizate in Romania.

*Conditie suplimentara: acest tip de venit este acceptat doar pentru codebitor.

Venitul trebuie sa fie obtinut: minim 12 luni

Conditie suplimentara:

acest venit este acceptat doar pentru codebitor.

Formula de calcul

Valoarea neta lunara pentru ultimele 6 luni

Venitul net al debitorului sa fie cel putin egala cu rata lunara.

Diurna externa in cazul unor activitati specifice (alte tipuri decat navigatori)-personal navigant, diplomati, soferi.

Adeverinta din partea angajatorului cu diurna inregistrata si platita in ultimele 12 luni

Venitul trebuie sa fie obtinut: minim 12 luni

Nota: este cosiderat venit suplimentar pe langa salarii

Formula de calcul

Media lunara a veniturilor nete incasate in ultimele 12 luni.

In cazul promotiilor speciale, bazate pe aprobarea Riscului, poate fi considerat ca document doveditor de venit declaratia clientului pe propria raspundere privind venitul lunaExceptia se aplica solicitantilor care sunt angajati in domenii de activitate care nu elibereaza copii dupa carte de munca/contract de munca (angajati ai Ministerului de Interne, ai Ministerului Justitiei si ai Ministerului Apararii, etc), carduri de credit, credit de consum imediat usor.

Categoria de personae cu dizabilitati mintale nu vor fi acceptate (inclusiv persoanele fara discernamant sau cele puse sub tutela sau curatela);

- nu se vor lua in considerare sume pentru insotitor (evidentiate pe talonul de pensie) si nici alte sume acordate de stat care nu au caracter de pensie.loading...
Document Info


Accesari: 3119
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )