Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Padaliniams

Lituaniana
VILNIAUS UNIVERSITETAS

STUDIJŲ DIREKCIJA

Padaliniams

Dėl paskolų

Nr.

I. Vadovaujantis Valstybės paskolų aukstųjų mokyklų studentams suteikimo, administravimo ir 22222t197w grązinimo tvarkos aprasu (toliau - Tvarkos aprasas), patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 942 " Dėl valstybės paskolų aukstųjų mokyklų studentams suteikimo, administravimo ir 22222t197w grązinimo tvarkos apraso patvirtinimo" (https://www3.lrs.lt/cgi-bin/getfmt?C1=e&C2=283261),

Lietuvos aukstųjų mokyklų studentams teikiamos sios paskolos:

1) studijų įmokoms mokėti, jeigu jos nebuvo sumokėtos valstybės biudzeto lėsomis;

2) gyvenimo islaidoms;

3) dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis ir susitarimus.

Lėsos paskoloms studijų įmokoms mokėti (jeigu jos nebuvo sumokėtos valstybės biudzeto lėsomis) bei gyvenimo islaidoms teikti padaliniams skiriamos bendra suma.

Paskolos studijų įmokoms mokėti, jeigu jos nebuvo sumokėtos valstybės biudzeto lėsomis, studentams teikiamos be konkurso. Pirmiausia reikia patenkinti visus studentų, pageidaujančių gauti sią paskolą, prasymus, o tik paskui formuoti studentų, pageidaujančių gauti paskolą gyvenimo islaidoms, konkursinę eilę (Tvarkos apraso 10, 18 punktai).

Dokumentų priėmimas padaliniuose pradedamas vasario 13 d. ir baigiamas vasario 20 d.

Konkursas paskolai dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis ir susitarimus vykdomas Lietuvos valstybiniame mokslo ir studijų fonde. Prasymai bei reikalingi dokumentai siai paskolai gauti priimami Fondo paskolų skyriuje iki kovo 1 d.

II. Vilniaus universitetui yra skirta 2 973 500 Lt paskoloms gauti.

Padaliniams sios lėsos paskirstytos proporcingai studentų skaičiui, kuris buvo fiksuotas 2007 10 01:

Gyvenimo islaidoms

EEil. Nr.

Padalinys

Studentų skaičius

(2007 10 01)

Suma (Lt)

Chemijos fakultetas

Ekonomikos fakultetas

Filologijos fakultetas

Filosofijos fakultetas

Fizikos fakultetas

Gamtos mokslų fakultetas

Istorijos fakultetas

Kauno humanitarinis fakultetas

Komunikacijos fakultetas

Matematikos ir informatikos fakultetas

Medicinos fakultetas

Orientalistikos centras

Religijos studijų ir tyrimo centras

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

Teisės fakultetas

Uzsienio kalbų institutas

is viso:

III. Primename, kad Prasymas gauti paskolą ir Anketa yra apjungti į vieną dokumentą todėl studentams nereikia atskirai pildyti dviejų ar daugiau dokumentų bei du kartus skirtingais terminais juos pristatinėti padaliniams.

Jeigu vienas ir tas pats asmuo nori gauti kelių rūsių paskolas, jis pildo tik vieną Prasymą-Anketą, kurios virsuje pazymi abi paskolų rūsis.

Po konkurso, studentų, kurie negavo ar atsisakė paskolos, asmens duomenys bus sunaikinti.

Studentai Prasymus-Anketas pildo adresu www.vmsfondas.lt/studentai ir pristato savo padaliniui kartu su asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija bei dokumentais, patvirtinančiais studentui teisę prioriteto tvarka gauti paskolą (tik dėl paskolos gyvenimo islaidoms).

Prasymo-Anketos pildymas internete studentams privalomas. Prasymas-Anketa būtinai turi būti pasirasytas studento. Sio dokumento pildymas internete bus galimas iki 2008 m. vasario 20 d. Padalinių atsakingiems asmenims bus palikta galimybė uzpildyti/įjungti "vėluojančių" studentų Prasymų-Anketų pildymą.

Studentų pildomi Prasymai-Anketos automatiskai formuos paskolas gaunančių studentų sąrasus. Jeigu studentas pasirinks kelias paskolų rūsis, jis automatiskai bus įtraukiamas į abu sąrasus (pagal paskolų rūsis).

Kadangi sąrasas bus pildomas automatiskai, uzsiregistravusių studentų duomenų pagrindu, padalinių atsakingi asmenys turės rankiniu būdu koreguoti studentų sąrasą, t. y., asmenis, kurie turi pirmenybę gauti paskolą, "perstumti" į aukstesnę poziciją (t. y. "perstumti" tuos, kurie pateikė papildomus dokumentus, įrodančius pirmenybę prioriteto tvarka gauti paskolą). Sis perstūmimas bus tik sąrasuose paskolai gyvenimo islaidoms gauti.

Padalinių atsakingi darbuotojai turės "istrinti/isbraukti" is sąraso tuos asmenis, kurie nepateikė dokumentų paskoloms gauti - t. y. patikrinti ar tikrai uzsiregistravęs asmuo pristatė dokumentus ir tikrai asmuo yra aukstosios mokyklos studentas.

Sąraso paskolai studijų įmokai mokėti koreguoti nereikės. Jis susiformuos automatiskai.

Primename, kad "perstumiant" uzsiregistravusius studentus (koreguojant sąrasą), norinčius gauti paskolą gyvenimo islaidoms, pirmenybė teikiama studentams:

1) kurie yra is gaunančios socialinę paramą (socialinę pasalpą, būsto sildymo islaidų, islaidų vandeniui kompensacijas) seimos (kaip si sąvoka apibrėzta Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mazas pajamas gaunančioms seimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo (zin. Nr. 73-3352) 3 straipsnyje);

2) kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba kurių tėvai (turėtas vienintelis is tėvų) yra mirę;

3) kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra pripazinti nedarbingais ar is dalies darbingais arba jiems yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis.

Formuojant sąrasus, ties studentais, atitinkančiais isvardintus prioriteto kriterijus, dedamas pozymis "Socialinis prioritetas".

Jeigu sių prioritetų nepakanka, padaliniai gali nustatyti ir kitus paraiskų vertinimo bei atrankos kriterijus (pav.: studento socialinė padėtis, taip pat atsizvelgiant į aplinkybę, ar studentas uz studijas moka visą studijų kainą).

Studentai, pildydami Prasymą-Anketą, pildys grafą "Studijuojama pakopa, kursas", "Studijų baigimo data". Sie studentų duomenys bus generuojami bei automatiskai įtraukti į "Studentų, kuriems skiriama paskola sąraso konkursinės eilės tvarka" atitinkamą grafą. Todėl padalinių atsakingi asmenys turėtų studijų baigimo datą Sąrase patikrinti, ar tikrai tokia to studento studijų baigimo data.

Primename, kad į studentų, norinčių gauti paskolą gyvenimo islaidoms, sąrasą įtraukiami visi studentai, pateikę paraiskas bei dokumentus paskolai gyvenimo islaidoms gauti.

Sie sąrasai bus sudaryti is dviejų dalių:

1) studentų eilė, atsizvelgiant į skirtą lėsų kvotą,

ir zemiau jos

2) konkursinė eilė studentų (kuriems neuzteko skirtų lėsų) prioriteto tvarka.

IV. Prasome iki s. m.vasario 29 d. sutvarkyti:

1) studentų, kuriems rekomenduojate 2008 m. pavasario konkurso metu suteikti paskolas studijų įmokoms mokėti, jeigu jos nebuvo sumokėtos valstybės lėsomis, sąrasus;

2) studentų, norinčių gauti paskolą gyvenimo islaidoms, konkursinės eilės tvarka, sąrasus.

V. Siekiant, kad visos lėsos paskoloms, numatytos 2008 m. pavasariniam paskirstymui, būtų panaudotos efektyviai, Fondas po kovo 1 d. turės vienų aukstųjų mokyklų nepanaudotas lėsas perskirstyti kitoms aukstosioms mokykloms, kurioms sių lėsų trūksta - Fondo direktoriaus įsakymu bus pakeistas lėsų paskirstymas tarp aukstųjų mokyklų. Todėl nuo 2008 m. kovo 1 d. "Sąrasų pildymo programa" bus uzdaryta ir sąrasų pildyti nebus galima.

Informaciją apie konkrečiai aukstąjai mokyklai papildomai skirtas lėsas (esant jų trūkumui) galima bus matyti "Sąrasų pildymo programoje". Konkursinėje studentų eilėje (prioriteto tvarka) esantys studentai, kuriems perskirstant lėsas (po kovo 1 d.) bus skirtos paskolos, bus pazymėti kita spalva. Lėsų perskirstymas tarp aukstųjų mokyklų bus vykdomas automatizuotai, atsizvelgiant į asmenų, kuriems nepakanka lėsų paskolai bei esančių konkursinėje eilėje, skaičių. Todėl padalinių atsakingi asmenys turi perziūrėti studentų konkursinę eilę po brūksnio ir sioje eilėje sudėlioti studentus pagal prioritetus.

VI. Prasome iki s. m. kovo 7 d. Studijų direkcijai patekti:

1) studentų pasirasytus Prasymus-Anketas skirti paskolą;

2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijas;

3) kitus dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka Valstybės paskolų aukstųjų mokyklų studentams suteikimo, administravimo ir grązinimo tvarkos apraso 27 punkte nustatytus kriterijus.

Pridedama:

1. Prasymas-Anketa;

2. Valstybės paskolų aukstųjų mokyklų studentams suteikimo, administravimo ir grązinimo tvarkos aprasas.

Studijų direktoriaus pavaduotoja l. e. direktoriaus pareigas

Jūratė Karaliūnienė

R. Matonienė tel.


Document Info


Accesari: 1477
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )