Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Lucrare de sinteza cu privire la stagiul de practica efectuat la SC ALFA SRL

management


UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" BUCUREsTI

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL


Lucrare de sinteza cu privire la stagiul de practica

efectuat la SC ALFA SRL

2.1. Prezentarea principalelor registre de contabilitate2.2. Prezentarea documentelor justificative si formularelor financiar contabile, forme de înregistrare contabila, metode de conducere a contabilitatii analitice a bunurilor2.3. Organizarea contabilitatii imobilizarilor2.4. Organizarea contabilitatii materialelor2.5. Organizarea contabilitatii mijloacelor banesti2.6. Contabilitatea drepturilor salariale2.7. Gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special2.8. Organizarea contabilitatii generale2.9. Organizarea inventarierii patrimoniului2.10. Prezentarea bilantului contabilSC ALFA SRL se doreste a fi o firma care sa promoveze bunul gust si noile tendinte în domeniul confectiilor de femei pe piata din Resita si chiar din judet, stiindu-se faptul ca numarul societatilor cu acelasi profil este unul redus.

Sediul firmei va fi ultra central, fiind situata în aproprierea "km 0" al Resitei, municipiu resedinta a judetului Caras-Severin. Mai precis sediul firmei va fi situat la urmatoarea adresa: P-ta "1 Decembrie 1918", nr. 1A, Resita.

Obiectul de activitate al SC ALFA SRL este producerea, pe comanda, a diferitelor sortimente de confectii de femei, dintre care amintim: costume, rochii, fuste, pantaloni, bluze, camasi etc., acestea fiind destinate în mica parte comercializarii în magazinul de prezentare, cea mai mare parte a productiei fiind destinata comercializarii pe baza de comanda, firma având doar calitatea de executant al acesteia, materia prima fiind , în acest caz, a clientelor.


1.3. Sistemul de documente privind constituirea si functionarea unitatii economice

Pentru constituirea societatii au fost necesare urmatoarele documente:

      cerere de înmatriculare-declaratie de înregistrare;

      copie autorizatie emisa de Primaria municipiului Resita;

      copie act doveditor de sediu, respectiv contract de vânzare-cumparare;

      declaratie pe propria raspundere pentru înregistrare, data de fondatori, prin care atesta calitatea de a fi demni de profesia de comercianti (original);

      actul constitutiv al societatii - contract de societate si statut, redactat la notariat;

      copii de pe actele de identitate ale asociatilor, actele privind activit 18518b18s atea comerciala anterioara, dar în cazul nostru s-a depus actul de studiu pentru ambii asociati;

      declaratie pe propria raspundere cu privire la averea detinuta si la modul de evaluare a acesteia (original)

      dovada depunerii capitalului social - chitanta CEC

      specimenul de semnatura, depus la Oficiul Registrului Comertului si certificat prin semnarea unui document tip în prezenta judecatorului delegat

Dosarul pentru înmatriculare a fost depus la Camera de Comert si Industrie a României.

A dobândit calitatea de comerciant odata cu înmatricularea la Registrul Comertului si publicarea documentelor constitutive în Monitorul Oficial.


1.4. Functionarea societatii comerciale

Firma este proprietate a trei asociati, Daia Ionela, Ionescu Cosma si stefanescu Mihai, proportia partilor sociale pe care le detin fiind urmatoarea:

Pentru tinerea contabilitatii foloseste un program computerizat autorizat (SAGA). Evidenta contabila se desfasoara conform standardelor ISA si IAS, se elaboreaza lunar statele de plata, se tine evidenta personalului, a materialelor, a facturilor pe clienti (stocuri, facturi emise, facturi achitate), evidenta contabila a produselor, etc, Pentru o mai buna exemplificare a structurii organizatorice a societatii, raporturile ierarhice si functionale între posturi si compartimente, anexez organigrama societatii. Diagrama organizationala a societatii este schema care reglementeaza cooperarea si controlul in cadrul firmei, sarcini, responsabilitati, autoritate etc.

Contabilitatea societatii este tinuta de Popa Ana, contabil angajat cu contract de munca, în programul de contabilitate SAGA.

În acest program înregistrându-se toate documentele primare si actele justificative, la data la care au fost emise:

Intrari: facturi de cumparare de marfa si servicii, cheltuieli diverse;

Iesiri: facturi de vânzare, emise de firma catre clienti persoane juridice si persoane fizice;

Registrul de casa - chitantele de încasare de la clienti persoane juridice, încasarile aferente bonurilor de casa de marcat, bonuri fiscale de cheltuieli diverse;

Jurnalul de banca - ordine de plata, bilete la ordin, CEC, (încasari si plati prin banca);

Bon de consum

Productie


Capitolul 2

Prezentarea teoretica a problematicii evidentei contabile


2.1. Prezentarea principalelor registre de contabilitate


Principalele registre de contabilitate, obligatorii pentru orice societate comerciala sunt: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Cartea mare sah

Registrul Jurnal - document contabil obligatoriu in care se inregistreaza in mod cronologic, toate operatiile economico-financiare. Operatiunile de aceeasi natura, realizate in acelasi loc de activitate (atelier, sectie etc.), pot fi recapitulate intr-un document centralizator, denumit jurnal auxiliar, care sta la baza inregistrarii in Registrul- jurnal. Unitatile pot utiliza jurnale auxiliare pentru operatiunile de casa si banca, decontarile cu furnizorii, situatia incasarii-achitarii facturilo etc. Orice inregistare in Registrul-jurnal trebuie sa cuprinda elemente cu privire la: felul, numarul si data documentului justificativ, explicatii privind operatiunile respective si conturile sintetice debitoare si creditoare, in care s-au inregistrat sumele corespunzatoare operatiunilor efectuate. Unitatile care utilizeaza jurnale auxiliare pot inregistra in Registru-jurnal sumele centralizate pe conturi, preluate din aceste jurnale,


Registrul-inventar - document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele de activ si pasiv, grupate in functie de natura lor, inventariate de unitate, potrivit legii. Registrul-inventar se intocmeste la infiintarea unitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii unitatii, cu ocazia fuziunii,divizarii sau incatarii activitatii, precum si alte situatii prevazute de lege pe baza de inventar faptic. Se scriu, intr-o forma recapitulativa, elementele inventariate dupa natura lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica continutul fiecarui post al bilantului. Se completeaza pe baza inventarierii faptice a fiecarui cont de activ si pasiv. Elementele de activ si de pasiv inscrise, au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul lor. Daca inventarierea are loc pe parcursul anului, in Registrul-inventar se inregistreaza soldurile existente la data inventarierii, la care se adauga rulajele intrarilor si se scad rulajele iesirilor de la data inventarierii pana la data incheierii exercitiului financiar.


Cartea mare sah -registru contabil obligatoriu in care se inregistreaza lunar si sistematic, prin gruparea conturilor, miscarea si esistenta tuturor elemetelor de activ si pasiv, la un moment dat. Este un document contabil de sinteza si sistematizeaza si contine simbolul contului debitor si al conturilor creditoare corespondente, rulajul debitor si creditor, precum si soldul contului pentru fiecare luna a anului curent. Registrul Cartea mare poate contine cate o fila pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate Cartea mare sta la baza intocmirii balantei de verificare. Poate fi inlocuit cu fisa de cont pentru operatiuni diverse. Editarea Cartii mari se efectueaza numai la cererea organelor de control sau in functie de necesitatile proprii.

Termenul de pastrare a registrelor este de 10 ani, arhivandu-se in unitate.


2.2. Prezentarea documentelor justificative si formularelor financiar contabile, forme

de înregistrare contabila, metode de conducere a contabilitatii analitice a bunurilor


Documentele justificative sunt dovezi scrise ale faptelor economice si financiare si constituie, de regula sursele de informatii pentru toate formele evidentei, reprezentand tabloul de bord al managementului financiar contabil. Inscrisurile dobandesc calitatea de documente justificative in momentul efectuarii unei operatii patrimoniale, daca furnizeaza toate informatiile prevazute in normele legale in vigoare, daca provin din relatiile de cumparare a unor bunuri de la persoane si pot fi inregistrate cand se face dovada intrarii in gestiune a bunurilor respective, iar daca se refera la cheltuieli de prestari servicii, acestea trebuie sa aiba la baza contracte sau conventii intocmite in acest scop.

Registrele de contabilitate, precum si documentele justificative se pastreaza in arhiva, timp de 10 ani, cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza timp de 50 de ani, in forma lor originala, grupate in functie de natura operatiilor si in ordine cronologica. Arhivarea documentelor contabile trebuie sa asigure pastrarea si consultarea acestora in ternenele prevazute de lege si respectand urmatoarele reguli:documentele se grupeaza in dosare, numerotate, snuruite si parafate, aceasta grupare facandu-se cronologic si sistematic in cadrul fiecarui exercitiu financiar la care se refera, documentele se pastreaza in spatii ferite degradarii, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor.,evidenta lor la arhiva se tine cu ajutorul. In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile, se vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen de maximum 30 de zile de la constatare.

Formele de inregistrare in contabilitate reprezinta sistemul de registre, formulare si documente contabile corelate intre ele, care servesc la inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a operatiunilor economice si financiare.principalele forme de inregistrare in contabilitate a operatiunilor economice si financiare sunt: pe jurnale, maestru-sah si forma combinata maestru sah cu jurnale.

Contabilitatea analitica a bunurilor se poate tine pe baza uneia din urmatoarele metode : operativ contabila, cantitativ valorica, global valorica. Metoda operativ contabila se poate aplica pentru contabilitatea analitica a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, marfurilor si ambalajelor. Metoda cantitativ valorica se poate folosi pentru contabilitatea analitica a materiilor prime, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, marfurilor, animalelor si ambalajelor. Metoda global valorica se poate utiliza pentru contabilitatea analitica a marfurilor si ambalajelor din unitatile de desfacere cu amanuntul, rechizitelor de birou, imprimatelor, materialelor folosite la ambalare, materialelor de natura obiectelor de inventar, echipamentelor de protectie in folosinta, etc


2.3. Organizarea contabilitatii imobilizarilor

Imobilizarile corporale si necorporale, respectiv mijloacele fixe intrate in societate se inregistreaza in contabilitate pe baza facturii de cumparare. Pentru evidenta mijloacelor fixe se folosesc urmatoarele documente:


Registrul numerelor de inventar -document de atribuire a numerelor de inventar mijloacelor fixe intrate in unitate, in vederea identificarii lor. Se intocmeste pe grupe de mijloace fixe, prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate . In cadrul unitatii prezentate aceasta evidenta se tine computerizat prin modulul de mijloace fixe, rezultand Lista amortizarilor lunare pe grupe si numar de inventar.

Fisa mijlocului fix - document de evidenta analitica a mijloacelor fixe, se intocmeste intr-un exemplar, de compartimentul financiar-contabil, pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelasi fel si de aceeasi valoare care au aceeasi cote de amortizare si sunt puse in functiune in aceeasi luna. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila, se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Bon de miscare a mijloacelor fixe - document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii (sectie, serviciu, brigada, atelier etc., insoteste mijlocul fix in timpul transportului de la subunitatea predatoare la cea primitoare, este tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe si in contabilitate, de aceea se intocmeste in doua exemplare, un exemplar circula de la o sectie la alta, unul la compartimentul financiar- contabil pentru inregistrare, unde se si arhiveaza. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:

      denumirea formularului;

      numarul documentului; data eliberarii; predator, primitor;

      numarul curent;denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice; numarul de inventar; bucati; valoarea de inventar;

      subunitatea predatoare; numele si prenumele; semnatura;

      subunitatea primitoare; numele si prenumele si semnatura;

      aprobat: data si semnatura.

Societatea nu foloseste acest document.

       la persoana fizica autorizata sa aprobe scoaterea din functiune; (ambele exemplare)

       la sectie pentru inregistrarea in evidenta (ambele exemplare);

       la magazie pentru descarcarea gestiunii (ambele exemplare);

       la magazia primitoare pentru primirea in gestiune a ansamblelor, subanasamblelor mijloacelor fixe dezasamblate (ambele exemplare);

       la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrare (exemplarul 1), unde se si arhiveaza;

       la compartimentul care a facut propunerile, pentru inregistrare (exemplarul 2);

Exemplarul 2 se arhiveaza la departamentul care tine evidenta mijloacelor fixe.

Continutul minimal obligatoriu:

      denumirea unitatii;

      denumirea, numarul si data intocmirii formularului;

      aprobat;data;

      predatorul;

      constatarile si concluziile comisiei;

      mijloacele fixe scoase din functiune sau bunurile materiale declasate;

      numarul curent; denumirea; codul; U/M; cantitatea; pretul unitar; valoarea; amortizarea pana la scoaterea din functiune;

      ansamble, subansamble, piese, componente si materiale rezultate;

      numarul si data documentului;

      predatorul;

      primitorul;

      numarul curent; denumirea; codul; U/M; cantitatea; pretul unitar; valoarea;

      numele, prenumele si semnatura membrilor comisiei si a gestionarului pentru primire.

Alte documente folosite in organizarea contabilitatii imobilizarilor:

      Proces-Verbal de receptie

      Proces-Verbal de receptie provizorie

      Proces-Verbal de punere in functiune2.4. Organizarea contabilitatii materialelor


Se face cu ajutorul documentelor:

Nota de receptie si constatare de diferente - serveste ca document pentru receptia bunurilor aprovizionate, este document justificativ pentru incarcarea in gestiune, act de proba in litigiile cu carausii, furnizorii, pentru diferentele constatate la receptie; document justificativ de inregistrare in contabilitate. Serveste ca document distinct de receptie in cazul:

      bunurilor materiale cuprinse intr-o factura sau aviz de insotire a marfii, care face parte din gestiuni diferite;

      bunurilor materiale primite spre prelucrare, in custodie sau in pastrare;

      bunurilor materiale procurate de la persoane fizice;

      bunurilor materiale care sosesc neinsotite de documente de livrare;

      bunurilor materiale care prezinta diferente la receptie;

      marfurilor intrate in gestiunile la care evidenta se tine la pret de vanzare cu amanuntul sau en gros.

Se intocmeste in doua exemplare, la locul de depozitare sau in unitatea cu amanuntul, dupa caz, pe masura efectuarii receptiei. In situatia in care la receptie se constata diferente, se intocmeste in trei exemplare de catre comisia de receptie legal constituita.

Datele de pe verso formularului se completeaza numai atunci cand se constata diferente de receptie.

Circula:

Nr.crt.

Document

(felul, nr., data)

Data operatiei

Explicatii

Simbolul contului

Sume

D

C

D

C


Actul constitutiv

01.03.N

Subscriere capital


Chitanta nr. 12

01.03.N

Depunere capital


Chitanta nr. 12

01.03.N

Varsare capital


Document

(felul, nr., data)

Data operatiei

Explicatii

Simbolul contului

Sume

D

C

D

C


Factura nr. 101

02.03 N

Achizitie utilaj


Ordinul de plata nr. 1432

02.03.N

Plata facturii nr. 101


Pentru efectuarea acestei aplicatii vom intra în meniul Operatii - Intrari pentru a înregistra achizitia si în Operatii - Jurnal banca pentru a opera plata facturii.Pentru a înregistra plata facturii, vom merge în meniul Operatii - Jurnal banca, adaugam o noua operatie, selectam furnizorul si factura pe care o achitam.Fiind vorba de imobilizari, se vor crea si fisele mijlocului fix pentru fiecare intrare, acest lucru fiind posibil prin meniul Operatii - Imobilizari. În cele ce urmeaza vom exemplifica pentru unul din echipamentele achizitionate.


Din aceasta fereastra poate fi listata:

Nr.crt.

Document

(felul, nr., data)

Data operatiei

Explicatii

Simbolul contului

Sume

D

C

D

C


Factura fiscala

nr. 123

03.03. N

Achizitie materiale consumabile


Bon de consum

nr.12

03.03. N

Dare în consum materiale consumabile

Pentru a realiza aceasta aplicatie trebuie sa realizam o înregistrare la intrari pentru achizitie, dar si darea în consum.


[3]


[4]


Nr.crt.

Document

(felul, nr., data)

Data operatiei

Explicatii

Simbolul contului

Sume

D

C

D

C


Factura fiscala

nr. 5123

07.03. N

Achizitie marfuri


NIR

Nr. 12

07.03. N

Înregistrare adaos comercial
Pentru a înregistra si diferentele de pret trebuie sa stabilim adaosul comercial cu ajutorul butonului .Nr.crt.

Document

(felul, nr., data)

Data operatiei

Explicatii

Simbolul contului

Sume

D

C

D

C


Monetar

nr.2

07.03. N

Vânzare marfuri


Pentru a înregistra vânzarea de marfuri vom realiza o înregistrare în meniul Operatii - Iesiri, privind bonul de casa emis si o înregistrare privind încasarea.


[5]


[6]Nr.crt.

Document

(felul, nr., data)

Data operatiei

Explicatii

Simbolul contului

Sume

D

C

D

C


Raport de productie

10.03. N

Înregistrare productie realizata


Pentru a realiza aceasta aplicatie vom merge în meniul Operatii - Productie:


3.6. Introducerea unor operatii economice ce afecteaza mijloacele banesti


Nr.crt.

Document

(felul, nr., data)

Data operatiei

Explicatii

Simbolul contului

Sume

D

C

D

C


Ridicare numerar

04.03. N

Ridicare numerar


Ridicare numerar / Liste avans

05.03. N

Achitare avans chenzinal


[7]


[8]


[9]3.7. Evidentierea salariatilor si realizarea înregistrarilor

contabile aferente drepturilor salariale


Nr.crt.

Document

(felul, nr., data)

Data operatiei

Explicatii

Simbolul contului

Sume

D

C

D

C


Stat de plata - martie N

20.03. N

Cheltuieli cu salariile


Stat de plata - martie N

20.03. N

Retineri salariati
Stat de plata - martie N

20.03. N

Retineri angajatorPrima etapa în ceea ce priveste salariile este introducerea datelor privind salariile, din meniul Fisiere - salariati:

În cadrul acestei ferestre vom introduce datele legate de:

Nr.crt.

Document

(felul, nr., data)

Data operatiei

Explicatii

Simbolul contului

Sume

D

C

D

C30.03. N

Regularizare TVA
30.03. N

Descarcare gestiune la marfuri

30.03. N

Închidere conturi de cheltuieli

30.03. N

Închidere conturi de venituri
În cadrul acestei ferestre pe lânga validarea închiderii de luna se mai pot vizualiza si imprima urmatoarele declaratii:

Din multitudinea de optiuni, în cele ce urmeaza ne vom opri asupra:

      Registrul Jurnal;

      Registrul de banca;

      Registrul de casa;

      Balanta;

      Fise de cont;

      Bilant.

Registrul jurnal


Balanta


Fise de cont


Bibliografie

Calin, O., Ristea, M., Bazele contabilitatii, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004.


Epuran, M., Babaita, V., Bazele contabilitatii, Editura de Vest, Timisoara, 1997.


Peres Ion, Mates Dorel, Peres Cristian, Bazele contabilitatii, Editura Mirton, Timisoara, 2005.


Ristea Mihai (coordonator), Contabilitatea financiara a întreprinderii, Editura Universitara, Bucuresti, 2005.


Legea contabilitatii nr. 82/1991


ww.ciel.ro


www.sagasoft.ro


Bibliografie minima obligatorie recomandata de facultate

Lucrarea a fost elaborata ipotetic pe baza cunostintelor acumulate pe perioada efectuarii stagiului de practica

Configurarea societatii.

Înregistrare Factura;

Bon de consum;

Bonul de casa;

Incasarea.

Ridicare Numerar de la banca;

Depunere numerar în casierie;

Plata avans chenzinal.


Document Info


Accesari: 21421
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )