Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
MANAGEMENT SPECIALIZARILE MANAGEMENT SI CIG TESTE GRILA

management
MANAGEMENT SPECIALIZARILE MANAGEMENT SI CIG TESTE GRILA

MULTIPLE CHOICE

1.Aspectele semnificative ale managementului in lumea moderna sunt urmatoarele:
1) este o preocupare atat de importanta incat este indreptatit la statutul stiintific si teoretic;

2) ca teorie si practica constituie de fapt o cale stiintifica de rezolvare a problemelor puse conducerii in conditiile complexitatii interdependentelor si schimbarilor care caracterizeaza lumea moderna dinamica;

3) ca teorie si practica nu constituie intotdeauna o cale stiintifica de rezolvare a problemelor puse conducerii in conditiile complexitatii interdependentelor si schimbarilor care caracterizeaza lumea moderna dinamica;

4) asigura descoperirea adevaratelor riscuri economice si politice;

5) asigura descoperirea adevaratelor probleme si formularea lor corecta, inlaturarea falselor probleme, stabilirea scopurilor, a obiectivelor si prioritatilor, precum si abordarea sistematica, rationala, in vederea obtinerii de rezultate reale. 939g64j

Care din combinatiile de mai jos reprezinta aspecte semnificative ale managementului in lumea moderna:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j2.Actul de decizie intr-o firma presupune cu necesitate:

1) existenta forului de decizie, prezentat printr-o persoana (managerul, presedintele consiliului de administratie, presedintele comitetului de directie);

2) un colectiv format din: consiliul de administratie, comitetul de directie);

3) analiza economica a firmei;

4) cresterea profitului;

5) respectarea legilor.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta o necesitate in vederea adoptarii actului de decizie intr-o firma:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j3.Abordarea societatii comerciale ca sistem se caracterizeaza prin faptul ca:

Alegeti varianta corecta care reprezinta caracteristica specifica abordarii societatii comerciale ca sistem.

a.

functiile manageriale nu mai sunt tratate ca unitati individuale;

b.

functiunile manageriale nu mai sunt tratate ca unitati individuale;

c.

luarea deciziilor se realizeaza independent de vointa managerului;

d.

anterior adoptarii deciziei, se studeaza mai multe variante, respectiv alternative;

e. 939g64j

optimizarea aprovizionarii pietei in conditiile concentrarii activitatii de cercetare si a tuturor celorlalte posibilitati au ca scop satisfacerea nevoilor consumatorilor in anii viitori.


4.Activitatea de management al productiei are de indeplinit doua sarcini principale:

1) proiectarea sistemului de productie;

2) proiectarea sistemului de fabricatie a produselor;

3) functionarea la parametrii normali a utilajelor;

4) functionarea sistemului de productie astfel incat sa indeplineasca criteriile de performanta stabilite;

5) programarea propriu-zisa a productiei.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta sarcini principale de indeplinit in activitatea de management al productiei:a.


b.


c.


d.


e. 939g64j

(nu sunt sigura de raspuns)


5.Activitatea de programare a productiei la nivel de societate comerciala cuprinde:

Indicati varianta corecta care nu are legatura cu activitatea de programare a productiei la nivel de societate comerciala.

a.

programarea periodica a productiei;

b.

programarea propriu-zisa a productiei;

c.

lansarea in fabricatie;

d.

executia;

e. 939g64j

urmarirea productiei.


6.Aria activitatilor de marketing cuprinde:

1) prospectarea consumului;

2) preturile mici ale produselor;

3) consumul de materii prime;

4) conturarea canalelor de distributie;

5) studierea atitudinilor consumatorului asupra produsului si stabilirea posibilitatilor de imbunatatire. 939g64j

Care din combinatiile de mai jos reprezinta elemente specifice activitatilor de marketing:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j7.Analiza activitatii financiare a unitatii economice cerceteaza, pe baza datelor de plan, de evidenta si a altor surse urmatoarele:

1) analiza-diagnostic, prin care se urmareste cunoasterea necesarului si starii resurselor, a potentialului productiv;

2) rezultatele obtinute in procesul de constituire si repartizare a fondurilor banesti;

3) obtinerea unor acumulari banesti cat mai ridicate cu un consum de munca cat mai redus;

4) folosirea mai activa a parghiilor financiare pentru imbunatatirea utilizarii resurselor materiale si financiare;

5) analiza la nivel general, prin care se compara gradul in care prin rezultatele obtinute s-au infaptuit obiectivele propuse. 939g64j

Care din combinatiile enumerate mai jos reprezinta elemente de cercetare esentiale analizei activitatii financiare a unitatii economice pe baza datelor de plan, de evidenta si a altor surse:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j8.Accentuarea rolului primordial al resurselor umane in procesul de productie si de crestere a eficientei economice nu trebuie sa duca insa la o:

Alegeti varianta corecta care are legatura cu accentuarea rolului primordial al resurselor umane in procesul de productie si de crestere a eficientei economice. 939g64ja.

subevaluare a resurselor materiale si financiare;

b.

crestere a costurilor de productie;

c.

stimulare continua a realizarilor individuale;

d.

situatie de criza privind administrarea salarizarii;

e. 939g64j

interventie a resurselor umane in dinamica activitatii societatii comerciale. 939g64j


9.Atributiile compartimentului de resurse umane dintr-o societate comerciala se pot repartiza pe urmatoarele subdiviziuni:

Alegeti varianta corecta care nu reprezinta atributie specifica compartimentului de resurse umane dintr-o societate comerciala.

a.

asigurarea utilizarii si mentinerii resurselor umane;

b.

instruirea personalului, organizarea deservirii salariatilor;

c.

evidenta si efectuarea de investigatii, sanatatea si protectia muncii;

d.

acordarea asistentei medicale salariatilor doar atunci cand situatia o cere;

e. 939g64j

administrarea salariilor, relatiile mutuale intre salariati si manager, relatiile publice. 939g64j


10.Adoptarea deciziei la nivel de societate comerciala genereaza:

Ce anume genereaza adoptarea deciziei la nivel de societate comerciala? Identificati varianta de raspuns corecta.

a.

circuite informationale care se transmit la executanti sub forma de planuri;

b.

informatia decizionala, care se transmite la executanti sub forma de planuri, sarcini, normative, comenzi si le serveste ca impuls spre actiuni coordonate si orientate spre scopuri manageriale precise;

c.

un complex de factori interni si externi;

d.

definirea ariei studiului precum si definirea cerintelor sistemul informational managerial;

e. 939g64j

definirea cerintelor sistemul informational managerial.


11.Aplicarea cu fermitate a controlului in activitatea manageriala presupune:

1. perfectionarea cailor si modalitatilor de realizare;

2. cuprinderea in obiectivele de control a tuturor componentelor esentiale ale activitatii firmei, astfel incat sa se asigure o mai buna adaptare a controlului la cerintele noilor conditii ale economiei de piata;

3. o mai buna adaptare a controlului la vechile cerinte;

4. o forma de manifestare concreta a interesului pe care il acorda managerul si ajutoarele sale executarii planului si adoptarii deciziilor;

5. o necesitate in adoptarea deciziilor.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta elemente care conduc la aplicarea cu fermitate a controlului in activitatea manageriala:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j12.Buna functionare a agentilor economici se concretizeaza in:

Alegeti varianta corecta care are legatura cu buna functionare a agentilor economici.

a.

obtinerea de profit;

b.

analiza optiunilor strategice;

c.

determinarea problemei si adoptarea deciziei;

d.

analiza situatiei;

e. 939g64j

analiza atenta a elementelor care influenteaza in mod hotarator evolutia actuala a agentului economic.


13.Bugetul reprezinta instrumentul cu ajutorul caruia:

1) managerul raspunde cerintelor de pe piata;

2) managerul fundamenteaza si infaptuieste deciziile;

3) isi asuma raspunderi pentru utilizarea eficienta a resurselor;

4) se asigura cunoasterea si evaluarea obiectivelor de atins;

5) controleaza nivelul veniturilor, cheltuielilor si profitului.

Care din combinatiile de mai jos definesc corect bugetul:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j14.Bilantul contabil se compune din:

1) bilant;

2) contul de "Profit si pierderi";

3) anexe;

4) grafice;

5) raportul explicativ;

6) foi de calcul.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta elemente componente ale bilantului contabil:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j15.Conceptul de management are semnificatii multiple si se foloseste mult in:

Care sunt semnificatiile multiple ale conceptului de management? Identificati varianta de raspuns corecta.

a.

stiinte exacte;

b.

Teorie si practica;

c.

domenii financiare;

d.

economie;

e. 939g64j

domeniul bancar.


16.Ceea ce ramane precumpanitor in activitatea manageriala, crede Drucker, este faptul ca:

Ce crede Druker in legatura cu activitatea manageriala dintr-o societate

comerciala? Identificati varianta de raspuns corecta.

a.

inteligenta managerilor are de a face cu oameni, mai mult decat cu forte materiale sau cu fapte conjuncturale;

b.

inteligenta managerilor are de a face cu mijloacele tehnologice, mai mult decat cu oamenii;

c.

inteligenta managerilor are de a face cu politica practicata de fiecare stat in parte;

d.

inteligenta managerilor are de a face cu mijloacele circulante;

e. 939g64j

inteligenta managerilor are de a face cu potentialul creativ al subalternilor.


17.Continutul economic al procesului managerial este determinat de faptul ca in acest proces isi gaseste expresia folosirea resurselor productiei, de la "......" si pana la "..........."

Ce cuvant (e) trebuie introdus (e) in locul liniei punctate din fraza anterioara:
a.

analiza rezultatelor economice si pana la elaborarea strategiilor;

b.

intrarea in fabricatie a materiilor prime si pana la controlul de calitate al acestora;

c.

controlul C.T.C si pana la scoaterea pe piata a produselor;

d.

analiza existentei lor si pana la transformarea lor in produs;

e. 939g64j

intrarea in fabricatie pana la iesirea acestora din fabricatie. 939g64j


18.Ciclicitatea subliniaza faptul ca:

Alegeti varianta care defineste corect ciclicitatea ca trasatura specifica procesului managerial.

a.

fiecare actiune de influentare se termina prin trecerea sistemului condus la o noua stare;

b.

se manifesta in functie de nivelul de exercitare a managementului si de particularitatile societatii;

c.

apar transformari in sensul directiilor de orientare a intregului proces managerial;

d.

cercetarea si transmiterea informatiei exercita o influenta semnificativa in analiza procesului managerial;

e. 939g64j

fiecare act de influentare se termina prin trecerea sistemului condus la o noua stare, ceea ce subliniaza necesitatea stabilirii unui nou scop al managementului sau de a corecta ori completa scopul precedent si pentru realizarea caruia este necesar un nou act de influentare. 939g64j


19.Continutul procesului managerial depinde de:

De ce anume depinde continutul procesului managerial? Identificati varianta de raspuns corecta.

a.

sarcinile principale ce stau in fata societatii comerciale;

b.

diversificarea gamei de produse;

c.

ierarhia inferioara a sistemului managerial;

d.

ierarhia superioara a sistemului managerial;

e. 939g64j

tehnologia performanta.


20.Continutul economic al procesului managerial poate fi exprimat in patru etape si anume:

Alegeti varianta corecta care nu reprezinta etapa a continutului economic al procesului managerial.

a.

determinarea necesitatilor economice;

b.

alegerea solutiilor optime

c.

analiza existentei resurselor;

d.

repartizarea resurselor;

e. 939g64j

folosirea resurselor.


21.Continutul informational al procesului managerial are in vedere urmatoarele etape:

Alegeti varianta corecta care nu reprezinta etapa a continutului informational al procesului managerial.

a.

cercetarea informatiei;

 

b.

completarea informatiei;

c.

repartizarea informatiei;

d.

prelucrarea informatiei;

e. 939g64j

transmiterea informatiei.


22.Continutul functional al procesului managerial se contureaza in urmatoarele etape:

Alegeti varianta corecta care nu reprezinta etapa a continutului functional al procesului managerial.

a.

coordonare;

b.

planificarea;

c.

organizarea;

d.

controlul;

e. 939g64j

influentarea.
23.Circuitele informationale se clasifica in:

1) exterioare si interioare;

2) verticale, orizontale si oblice;

3) periodice si ocazionale;

4) publice;

5) semiautomate. 939g64j

Care din combinatiile de mai jos reprezinta criterii de clasificare a circuitelor informationale:

a.


b.

( nu este un raspuns sigur)

c.


d.

( nu stiu care este varianta reala)

e. 939g64j24.Componenta primordiala a sistemului informational managerial este:

Care este componenta primordiala a sistemului informational managerial? Identificati varianta de raspuns corecta.

a.

informatia care poate fi definita ca element de instiintare care provoaca anagerului si celorlalte cadre de conducere reactii ce declanseaza decizii si actiuni;

b.

reprezentata de directionarea constienta a procesului de productie;

c.

data de totalitatea actiunilor coordonate si orientate spre scopuri manageriale precise;

d.

relativa;

e. 939g64j

orientata spre scopuri manageriale precise. 939g64j


25.Ca principale caracteristici ale procedurilor informationale ale managementului societatii comerciale mentionam:

Alegeti varianta corecta care nu reprezinta caracteristica principala a procedurilor informationale ale managementului societatii comerciale. 939g64j

a.

informatiile pot fi definite ca elemente de instiintare care provoaca managerului si celorlalte cadre de conducere reactii ce declanseaza decizii si actiuni;

b.

in prelucrarea informatiilor se utilizeaza metode matematice, economice, statistice, sociologice, psihologice etc.;

c.

gradul sporit de formalizare, subliniat de accentul deosebit acordat tipizarii, standardizarii si codificarii informatiilor si situatiilor, informationale;

d.

caracterul operational accentuat, capabil sa asigure o tratare rapida a informatiei, cu consecinte pe planul deciziei si actiunii;

e. 939g64j

economicitatea pronuntata, generata de traducerea in fapt a principiului exceptiilor si al prioritatilor.


26.Cu ajutorul metodelor specifice elaborarii deciziei manageriale se reuseste sa se aprecieze cu o precizie mai mica sau mai mare valoarea si utilitatea diferitelor alternative. 939g64j Aceste metode au in vedere:

Alegeti varianta corecta care nu are legatura cu metodele specifice elaborarii deciziei manageriale. 939g64j

a.

perfectionarea stabilirii criteriilor de apreciere a diferitelor aspecte ale fiecarei alternative propuse;

b.

stabilirea valorii ponderii factorilor implicati de diferite criterii;

c.

stabilirea valorii ponderii factorilor implicati de diferite criterii;

d.

predeterminarea avantajelor aplicarii deciziei, stabilirea dependentelor economico-sociale si determinarea gradului de acceptare a deciziei;

e. 939g64j

aportul propriu de gandire al fiecarui executant.27.Cu ajutorul tehnicilor stochastice se poate:

Alegeti varianta care indica corect semnificatia tehnicilor stochastice. 939g64j

a.

ajunge la scopul propus de organizare;

b.

previziona viitorul intreprinderii;

c.

sistematiza rationamentul aplicat diferitelor ipoteze, circumstante si obiective manageriale care trebuie avute in vedere atunci cand se adopta o decizie in conditii de risc;

d.

sistematiza rationamentul aplicat diferitelor ipoteze, circumstante si obiective manageriale care trebuie avute in vedere atunci cand se adopta o decizie in conditii de incertitudine;

e. 939g64j

sistematizarea rationamentului aplicat diferitelor ipoteze si obiective manageriale in conditii de certitudine. 939g64j


28.Controlul ca functie manageriala defineste:

Alegeti varianta care defineste corect si complet controlul ca functie manageriala.

a.

ansamblul proceselor de urmarire a modului in care se desfasoara diferite actiuni sau intreg procesul de management;

b.

ansamblul proceselor de urmarire a modului in care se desfasoara diferite actiuni sau intreg procesul de management, cat si de reglare a activitatilor societatii comerciale prin gasirea unor solutii eficiente de identificare si eliminare a efectelor perturbatii lor aparute in functionarea sistemului de management; ( nu sunt sigura de raspuns)

c.

gasirea unor solutii eficiente de identificare si eliminare a efectelor perturbatii lor aparute in functionarea sistemului de management;

d.

cuprinderea in obiectivele de control a tuturor componentelor esentiale ale activitatii firmei, astfel incat sa se asigure o mai buna adaptare a controlului la cerintele noilor conditii ale economiei de piata;

e. 939g64j

o mai buna adaptare a controlului la cerintele noilor conditii ale economiei de piata.


29.Ca modalitati concrete menite sa contribuie la realizarea unei activitati de cercetare stiintifica cu costuri cat mai reduse mentionam:

1) evaluarea costurilor de productie;

2) evaluarea realista a resurselor umane si financiare existente;

3) luarea in considerare a cerintelor si potentialului tehnico - stiintific disponibil, precum si stabilirea judicioasa a prioritatilor care trebuie acordate domeniilor specifice ale cercetarii stiintifice;

1) cucerirea unor noi piete straine sau stabilizarea pozitiilor pe pietele externe deja existente;

2) conturarea precisa a responsabilitatilor participantilor la activitatea de cercetare stiintifica;

6) pastrarea cheltuielilor la un nivel rational;

7) alocarea mijloacelor necesar stimularii cercetarilor stiintifice. 939g64j

Care din combinatiile de mai jos reprezinta modalitati concrete menite sa

contribuie la realizarea unei activitati de cercetare stiintifica cu costuri cat mai reduse:

a.


b.


c.


d.

2,3,5,7 (numerotarea gresita, adica 1,2,3,1,2,6,7)

e. 939g64j


30.Conceptul de management al productiei presupune:

Alegeti varianta care defineste corect si complet conceptul de management al productiei.

a.

imbinarea si folosirea in procesul de productie a resurselor materiale, banesti si umane, in scopul executarii unei anumite cantitati de produse, de o anumita calitate, la termenele stabilite si cu cheltuieli minime de productie;

b.

imbinarea si folosirea in procesul de productie a resurselor materiale;

c.

imbinarea si folosirea in procesul de productie a resurselor umane;

d.

executarea unei anumite cantitati de produse, de o anumita calitate, la termenele stabilite;

e. 939g64j

executarea unei anumite cantitati de produse, de o anumita calitate cu cheltuieli minime de productie. 939g64j


31.Ca avantaje ale standardizarii productiei mentionam urmatoarele:

Indicati varianta corecta care nu reprezinta un avantaj ale standardizarii productiei.

a.

asigurarea trecerii continue a obiectelor muncii prin sectii si ateliere, iar in cadrul acestora pe la locurile de munca, preintampinarea aparitiei unor dereglari in procesul de productie;

b.

contribuie la imbunatatirea activitatii de afaceri, prin aceea ca atunci cand materialele, procedeele si produsele sunt prestabilite, costurile descresc;

c.

prin prevederea de specificatii se pot obtine economii in productia de masa si o uniformizare a calitatii produselor;

d.

in domeniul materialelor, standardele contribuie la realizarea unei productii economice si la asigurarea unei aprovizionarii eficiente;

e. 939g64j

face posibila standardizarea procedeelor tehnologice, a utilajelor si sculelor si, pe aceasta baza, devine posibila introducerea masinilor automate si a diviziunii maxime a muncii in productie. 939g64j


32.Componenta majora a strategiei de dezvoltare a societatii comerciale, strategia de piata reprezinta:

Ce reprezinta strategia de piata ca parte componenta majora a strategiei de dezvoltare a societatii comerciale? Indicati varianta de raspuns corecta.

a.

mijlocul prin intermediul caruia managerul isi contureaza pentru o perioada lunga sau medie atitudinea sa fata de piata, concretizata prin indicarea obiectivelor esentiale in cadrul raporturilor de piata, insotita de precizarea liniei principale de actiune pentru atingerea lor;

b.

mijlocul prin care managerul isi contureaza pentru o perioada lunga sau medie atitudinea sa fata de piata;

c.

adaptarea societatii comerciale la dinamica mediului;

d.

satisfacerea nevoilor de consum;

e. 939g64j

cresterea eficientei economice si a profitabilitatii unitatii.


33.Ca principale niveluri de efectuare a analizei economico-financiare a activitatii economice a societatii comerciale distingem:

Alegeti varianta corecta care nu reprezinta nivel de efectuare a analizei economico-financiare a activitatii economice a societatii comerciale

a.

analiza la nivel general, prin care se compara gradul in care prin rezultatele obtinute s-au infaptuit obiectivele propuse, respectiv cerintele pietei;

b.

analize-diagnostic, prin care se urmareste cunoasterea necesarului si starii resurselor, a potentialului productiv;

c.

analiza starilor obiective propriu-zise, cu ajutorul careia se urmareste asigurarea concordantei dintre obiectivele partiale, ale executantilor cu obiectivele generale si de perspectiva ale societatii comerciale

d.

analiza rezultatelor activitatii productive care se foloseste pentru a reflecta masura in care, folosind resursele disponibile, s-au obtinut rezultate corespunzatoare;

e. 939g64j

analiza de detaliu la nivelul functiunilor societatii comerciale. 939g64j

34.Ca principale domenii ale managementului resurselor umane retinem:

Alegeti varianta corecta care nu reprezinta domeniu principal al managementului resurselor umane. 939g64j

a.

atragerea si folosirea resurselor umane si asigurarea managerului ca toate posturile sunt ocupate cu personal competent, ingenios si calificat, iar cheltuielile pentru salarizare sunt rationale si eficient definite;

b.

administrarea salarizarii si a altor remunerari, insotita de preocuparea de a evalua corect salariul cuvenit si de a asigura intregului personal o salarizare corecta si profitabila;

c.

conceperea modalitatilor concrete si crearea sistemului de relatii cu salariatii care sa le asigure satisfactii si posibilitatea de a imbina interesele personale cu cele ale unitatii;

d.

planificarea si dezvoltarea unei structuri organizatorice care sa creeze conditii pentru atragerea si mentinerea unui personal competent si eficace;

e. 939g64j

organizarea si efectuarea unor servicii de proasta calitate pentru salariati, care sa nu le creeze conditii corespunzatoare pentru indeplinirea atributiilor si sa-i ajute sa solutioneze problemele privitoare la drepturile lor si situatia lor personala.


35.Drucker considera esential in activitatea manageriala urmatoarele:

1) personalitatea managerului;

2) capacitatea acestuia de a se purta cu oamenii, cu salariatii si cu clientii intreprinderii respective;

3) relatia sef ierarhic si subaltern;

4) toate elementele exogene firmei, de natura economica, tehnica, politica;

5) obtinerea resurselor necesare prin mijloace proprii.

Ce anume este esential in activitatea manageriala conform opiniei lui Drucker? Identificati combinatiile de variante corecte enumerate mai jos:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j36.Drucker precizeaza faptul ca managerul poate fi capabil sa realizeze mari randamente in productie, insa exista tendinta ca acesta sa degenereze:

Alegeti varianta corecta care are legatura cu cele indicate de Drucker cu privire la tendinta managerului in raport cu salariatii.

a.

intr-un birocrat, ajungand sa fie incapabil sa-si inteleaga salariatii;

b.

lucrurile in defavoarea societatii comerciale;

c.

relatiile dintre sefii de nivel mediu si subalterni;

d.

raporturile dintre banca si terte persoane;

e. 939g64j

raporturile dintre mediul bancar si cel national.


37.Dinamizarea managementului societatii comerciale depinde in principal de:

1) initiativa mangerilor;

2) politic adoptata de firma;

3) gradul de implicare al factorilor de decizie;

4) initiativa statului;

5) calitatile managerilor.

De ce anume depinde in principal dinamizarea managementului societatii comerciale?Alegeti combinatia corecta care scoate in evidenta acest lucru.

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j38.Desfasurarea activitatii agentilor economici intr-un mediu concurential specific economiei de piata impune:

Ce anume impune desfasurarea activitatii agentilor economici intr-un mediu

concurential specific economiei de piata? Identificati varianta de raspuns corecta.

a.

reconsiderarea relatiilor dintre agentii economici si mediul ambiant;

b.

un comportament specific constand in decizii si actiuni;

c.

un comportament lejer;

d.

risc pe plan international;

e. 939g64j

risc pe plan national.


39.Din punctul de vedere al practicii, necesitatea studierii procesului managerial este pusa in evidenta de:

De ce anume este pusa in evidenta necesitatea studierii procesului managerial din punctul de vedere al practicii? Identificati varianta de raspuns corecta.

a.

cresterea deosebita a rolului parametrilor temporali ai managementului in era vitezei dezvoltarii tehnico-stiintifice;

b.

rezultatele activitatii trecute;

c.

rezultatele activitatii prezente;

d.

functiile managementului firmei;

e. 939g64j

functiunile managementului firmei.


40.Diversitatea deosebita a deciziilor manageriale in managementul societatii comerciale pune in evidenta:

Ce pune in evidenta diversitatea deosebita a deciziilor manageriale in managementul societatii comerciale? Identificati varianta de raspuns corecta.

a.

obiectivele derivate din plan si modalitatile de realizare a acestora;

b.

politicile economice a societatii comerciale (elaborarea planului de dezvoltare in perspectiva);

c.

necesitatea cunoasterii tipologiei acestor decizii in vederea rationalizarii componentelor sale, pentru adoptarea si aplicarea unor decizii calitativ superioare. 939g64j

d.

actiunile si comportamentele executantilor;

e. 939g64j

desfasurarea eficienta a activitatii in societatea comerciala.


41.Deciziile la nivel de societate comerciala pot fi adoptate:

1) pe baza intuitiei; 2) in functie de cerere si oferta; 3) pe baza judecatii; 4) rational;

5) ajutorul metodei solutionarii rationale a problemelor.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta criterii de adoptare a deciziilor la nivel de societate comerciala:

a.


b.

(nu stiu daca este corecta)

c.


d.


e. 939g64j42.Dintre cele mai frecvent utilizate instrumente manageriale amintim:

1) recomandarea, evaluarea, indicatia;

2) directiva, hotararea;

3) simularea, decizia, optimizarea;

4) decizia, ordinul, sanctiunea, aprobarea;

5) functia, functiunea, promovarea;

6) avizul, indrumarea, aprecierea.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta cele mai frecvent utilizate instrumente manageriale:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j43.Dintre trasaturile specifice controlului amintim:

1) caracterul obiectiv al controlului;

2) caracterul coordonator;

3) promoveaza personalul;

4) verifica competenta fiecarui angajat;

5) este bazat pe informatii si date;

6) poate genera autocontrolul;

7) verifica procesul de productie continuu si permanent doar la sfarsitul exercitiului financiar.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta trasaturi specifice controlului:a.


b.


c.


d.


e. 939g64j44.Din punct de vedere al psihosociologiei manageriale controlul constituie:

Ce anume constituie controlul din punct de vedere al psihosociologiei

manageriale? Indicati varianta de raspuns corecta.

a.

o necesitate in adoptarea deciziilor;

b.

planul de lucru al managerului;

c.

o forma de manifestare concreta a interesului pe care il acorda managerul si ajutoarele sale executarii planului si adoptarii deciziilor;

d.

modalitatea prin care se pot evalua rezultatele;

e. 939g64j

un risc la nivel de intreprindere. 939g64j


45.Diversitatea proceselor manageriale, particularitatile specifice diferitelor domenii de activitate si structura de organizare a societatii comerciale genereaza o multitudine de ".........."

Ce cuvant(e) trebuie introdus(e) in locul liniei punctate din fraza de mai sus:

a.

nevoi personale;

b.

clasificari ale controlului; (nu sunt sigura de raspuns)

c.

interventii venite din partea managerului general;

d.

procesele manageriale;

e. 939g64j

costurile manageriale. 939g64j


46.Dintre atributiile compartimentului energetic la nivel de societate comerciala retinem:

Indicati varianta corecta care nu reprezinta o atributie a compartimentului energetic la nivel de societate comerciala.

a.

determinarea necesarului de energie electrica, energie termica, de abur si de apa;

b.

eliminarea risipei prin cresterea costurilor de productie;

c.

asigurarea cantitatilor de energie electrica, termica, abur, apa, la nivelul planificat, in mod ritmic;

d.

folosirea in mod complet a capacitatii instalatiilor energetice;

e. 939g64j

reducerea pierderilor in procesul de productie, transport si consum.


47.Dupa canalele de informare folosite si mijloacele tehnice de realizare deosebim urmatoarele tipuri de reclame:

1) reclama procesului de productie;

2) reclama grafica si reclama prin efecte luminoase;

3) reclama prin viu grai, realizata cu ajutorul megafonului sau radioului si reclama combinata, realizata prin cinema sau televiziune;

4) reclama curbei preturilor;

5) reclama prin etalarea produselor cu ajutorul vitrinei sau expozitiei, prin servicii si prime acordate cumparatorului.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta tipuri de reclame folosite in functie de mijloacele tehnice de realizare a canalelor de informare:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j48.Din punctul de vedere al psihosociologiei economice, volumul desfacerilor pentru o societate comerciala reprezinta:

Alegeti varianta corecta care are legatura cu volumul desfacerilor din punctul de vedere al psihosociologiei economice. 939g64j

a.

un criteriu principal al eficientei si profitabilitatii societatii comerciale;

b.

un ansamblu de informatii cu privire la o unitate si la produsele acesteia, a caror merite sau calitati se difuzeaza prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare, fara cheltuieli din partea societatii comerciale;

c.

un ansamblu de informatii cu privire la o unitate si la produsele acesteia;

d.

un ansamblu de informatii cu privire la o unitate si la produsele acesteia, a caror merite sau calitati se difuzeaza prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare, cu cheltuieli din partea societatii comerciale;

e. 939g64j

transpunerea in viata a obiectivelor stabilite de manager prin politica si programele sale comerciale. 939g64j


49.Din problemele care se pun managerului din punct de vedere al complexitatii si amplorii cercetarilor stiintifice in conditiile tranzitiei la economia de piata si a actualei revolutii tehnico-stiintifice amintim:

Una din variantele enumerate mai sus nu reprezinta o problema care se pune managerului din punct de vedere al complexitatii si amplorii cercetarilor stiintifice in conditiile tranzitiei la economia de piata si a actualei revolutii tehnico-stiintifice. 939g64j Care este aceasta varianta?

a.

implicatiile umane ale procesului de creatie in cercetarea stiintifica;

b.

particularitatile selectiei, orientarii profesionale, a pregatirii si perfectionarii personalului ce lucreaza in cercetarea stiintifica;

c.

factorii psihosociali ai managementului cercetarii stiintifice;

d.

factorii psihosociali ai managementului inovarii;

e. 939g64j

aspectele psihosociale ale folosirii intereselor in cresterea eficientei activitatii de cercetare stiintifica.


50.Determinarea continutului metodologic al procesului managerial, date fiind trasaturile specifice ale activitatii manageriale, se face parcurgand urmatoarele etape:

1) definirea scopului;

2) adoptarea deciziilor de reinvestire;

3) analiza optiunilor strategice;

a.
b.


c.


d.


e. 939g64j51.Esenta procesului managerial consta in:

Alegeti varianta corecta care are legatura cu esenta procesului managerial.

a.

crestere a esalonul managerial, in sensul ca, cu cat acesta se realizeaza pe o treapta din ierarhia superioara a sistemului managerial;

b.

concentrarea eforturilor umane pentru coordonarea muncii comune;

c.

semnificatii si rezultate deosebite;

d.

cresterea deosebita a rolului parametrilor temporali ai managementului in era vitezei dezvoltarii tehnico-stiintifice;

e. 939g64j

diversificarea gamei de produse. 939g64j52.Elaborarea si aplicarea strategiilor nu reprezinta un scop in sine, ci constituie:

Alegeti varianta corecta care scoate in evidenta modul de elaborare si aplicare a strategiilor.

a.

sfera de cuprindere a organizatiei;

b.

esenta managementului;

c.

obiectivul de studiu al managerului;

d.

o modalitate manageriala majora de profesionalizare a conducerii si cresterii competitivitatii firmei;

e. 939g64j

totalitatea operatiunilor de verificare a desfasurarii procesului de productie. 939g64j


53.Elementele caracteristice postului sunt urmatoarele:

1) obiectivele postului;

2) sarcinile postului;

3) competenta organizationala sau autoritatea formala;

4) numarul de ore zilnic lucrate;

5) competenta organizationala si operationala;

6) competenta sau autoritatea profesionala;

7) responsabilitatea.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta elementele caracteristicile

postului:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j54.Executia deciziei se bazeaza pe:

Pe ce anume se bazeaza executia deciziei? Identificati varianta de raspuns corecta.

a.

oportunitatea luarii deciziei;

b.

necesitatea atingerii obiectivelor;

c.

numarul de decidenti care indeplinesc ordinele;

d.

receptivitatea la elementele noi aparute;

e. 939g64j

aportul propriu de gandire al fiecarui executant, pe initiativa si

receptivitatea acestuia la elementele nou aparute. 939g64j


55Elementele constitutive specifice mecanismului decizional sunt urmatoarele:

1) oportunitatea luarii deciziei;

2) aportul propriu de gandire al fiecarui executant, pe initiativa si

receptivitatea acestuia la elementele nou aparute;

3) operativitatea deciziei;

4) factorul de luare a deciziei sau decidentul;

5) mediul ambiant in care este adoptata decizia.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta elementele constitutive specifice mecanismului decizional:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j
56.Esenta managementului prin inovare consta in aplicarea consecventa

si sistematica a urmatoarelor principii:

1) principiul sistematizarii informatiei;

2) viteza de circulatie a informatiei;

3) reprezentarea grafica a fluxurilor informationale;

4) optimizarea aprovizionarii pietei in conditiile concentrarii activitatii de cercetare si a tuturor celorlalte posibilitati pentru satisfacerea nevoilor consumatorilor in anii viitori;

5) perfectionarea si introducerea de metode noi in managementul activitatii de realizare a produselor noi.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta principii esentiale necesare managementului prin inovare:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j57.Eliminarea perturbatiilor in ceea ce priveste controlul se refera la:

Alegeti varianta corecta care scoate in evidenta modalitatea de eliminare a perturbatiilor in ceea ce priveste controlul.

a.

realizarea functiunilor manageriale;

b.

cresterea profitului;

c.

indicele de profitabilitate; (nu sunt sigura de raspuns)

d.

politicile adoptate;

e. 939g64j

identificarea cauzelor abaterilor, analizarea si elaborarea de masuri concrete pentru inlaturarea lor.


58.Elementele primare ale activitatii financiare dintr-o societate comerciala cuprind numeroase operatiuni dintre care esentiale sunt urmatoarele:

Alegeti varianta corecta care nu reprezinta operatiune esentiala privind elementele primare ale activitatii financiare dintr-o societate comerciala.

a.

culegerea, conservarea si transmiterea de informatii;

b.

prelucrarea datelor in vederea obtinerii informatiei financiare;

c.

realizarea repartizarii rezultatelor economice si financiare ale societatii comerciale;

d.

efectuarea controlului financiar;

e. 939g64j

analiza fluxurilor si circuitelor informationale si participarea la fundamentarea si realizarea deciziilor economice. 939g64j


59.Exercitarea managementului financiar in societatea comerciala presupune:

Ce anume presupune exercitarea managementului financiar in societatea comerciala? Indicati varianta de raspuns corecta

a.

formarea si utilizarea unui mecanism financiar;

b.

utilizarea resurselor existente;

c.

rezistenta la schimbare;

d.

analiza atenta a resurselor disponibile din firma;

e. 939g64j

analiza riscului economic.


60.Etapele planificarii resurselor umane sunt:

1) planificarea directa si indirecta;

2) evaluarea resurselor umane necesare in perspectiva;

3) analiza disponibilitatilor cantitative a resurselor umane din interiorul si din exteriorul organizatiei;

4) motivatia manageriala orientata spre realizarea obiectivelor propuse;

5) planificarea propriu-zisa.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta etape ale planificarii resurselor umane:


a.


b.


c.


d.

( nu sunt sigura de raspuns)

e. 939g64j61.Factorii directi si principali ai mediului extern al organizatiei sunt:

Alegeti varianta care nu are legatura cu factorii directi si principali ai mediului extern al organizatiei.

a.

furnizorii de materiale, de resurse de munca si de capital;

b.

organele legislative si statale;

c.

cenzorii; (nu sunt sigura ca este bine)

d.

consumatorii;

e. 939g64j

concurentii.


62.Fluxul informational reprezinta:

Alegeti varianta care defineste corect fluxul informational.

a.

ansamblul datelor, informatiilor, fluxurilor si circuitelor informationale, procedurile si mijloacele de tratare a informatiilor menite sa contribuie la stabilirea si realizarea obiectivelor organizatiei;

b.

ansamblul proceselor de munca omogene;

c.

o varietate de circuite si fluxuri informationale;

d.

traiectul pe care-l parcurge o informatie sau o categorie de informatii intre emitator si destinatar;

e. 939g64j

cantitatea de informatii care este vehiculata intre emitatorul si beneficiarul pe circuitul informational, caracterizat prin anumite caracteristici:lungime, viteza de deplasare, fiabilitate, cost.


63.Functiile controlului managerial specifice societatii comerciale au in vedere:

Ce anume au in vedere functiile controlului managerial pentru buna desfasurare a activitatii din cadrul societatii comerciale? Indicati varianta de raspuns corecta.

a.

orientarea sa judicioasa spre realizarea obiectivelor strategice;

b.

nu numai constatarea erorii in activitatea manageriala, ci si efectele pozitive generate de acesta, care se refera la corectarea actiunii si orientarea sa judicioasa spre realizarea obiectivelor strategice si tactice;

c.

orientarea sa judicioasa spre realizarea obiectivelor tactice;

d.

orientarea sa judicioasa spre realizarea obiectivelor finale;

e. 939g64j

interventia imediata cu solutii concrete si prompte pentru a preveni aparitia unor fenomene negative. 939g64j


64.Functia preventiva a controlului la nivel de societate comerciala se manifesta:

Cand se manifesta functia preventiva a controlului la nivel de societate comerciala? Indicati varianta de raspuns corecta.

a.

dupa ce au aparut abaterile fata de valorile preconizate;

b.

inaintea producerii abaterile fata de valorile preconizate;

c.

nu dupa ce au aparut abaterile fata de valorile preconizate, ci inaintea producerii lor;

d.

dupa constatarea erorii in activitatea manageriala;

e. 939g64j

periodic conform noilor politici adoptate. 939g64j


65.Functia educativ - stimulativa a controlului la nivel de societate comerciala deriva:

Din ce deriva functia educativ - stimulativa a controlului la nivel de societate comerciala? Indicati varianta de raspuns corecta.

a.

din faptul ca activitatile de control actioneaza ca forta ce stimuleaza eforturile unitatilor pentru depasirea situatiei prezente si obtinerea unor rezultate economice superioare;

b.

interventia imediata cu solutii concrete si prompte pentru a preveni aparitia unor fenomene negative;

c.

interventia imediata cu solutii concrete si prompte pentru a preveni aparitia unor fenomene pozitive;

d.

din faptul ca activitatile de previziune actioneaza independent pentru depasirea situatiei prezente si obtinerea unor rezultate economice superioare;

e. 939g64j

din cuprinderea in obiectivele de control a tuturor componentelor esentiale ale activitatii firmei, astfel incat sa se asigure o mai buna adaptare a controlului la cerintele noilor conditii ale economiei de piata.


66.Functia financiara din cadrul unei firme este implicata in urmatoarele domenii:

1) strategii, prin stabilirea criteriilor financiare privind deciziile de investire a capitalului;

2) managementul riscului si operatii, prin asigurarea disponibilitatii unor fonduri suficiente, sub forma de disponibilitati banesti sau linii de credit, pentru acoperirea deficitului net de numerar;

3) analiza informationala financiara;

4) adoptarea deciziei financiare;

5) executia deciziei financiare. 939g64j

Care din combinatiile de mai jos reprezinta domenii ale functiei financiare din cadrul unei firme:

a.

(nu sunt sigura de raspuns)

b.


c.


d.


e. 939g64j67.H. Fayol defineste organizarea in felul urmator:

Alegeti varianta corecta care are legatura cu definitia data de H. Fayol in ceea ce priveste organizarea.

a.


a organiza intreprinderea inseamna a o aproviziona cu tot ce-i necesar pentru functionarea ei: materii prime, utilaj, bani, personal;

b.

ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu maximum de eficienta a resurselor financiare pe care le are la dispozitie societatea comerciala;

c.

ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu maximum de eficienta a resurselor umane pe care le are la dispozitie societatea comerciala;

d.

gruparea functiunilor activitatilor, atributiilor si sarcinilor in functie de anumite criterii si repartizarea acestora in scopul realizarii lor, pe grupuri de lucru si salariati in vederea concretizarii conditiilor care sa asigure posibilitati pentru realizarea obiectivelor societatii comerciale;

e. 939g64j

gruparea functiunilor activitatilor, atributiilor si sarcinilor in functie de anumite criterii si repartizarea acestora in scopul realizarii lor.


68.In privinta raportului dintre stiinta si arta in management si-au expus punctul de vedere numerosi oameni de stiinta printre care enumeram:

Care din variantele enumerate mai sus nu reprezinta om de stiinta care si-a expus punctul de vedere in privinta raportului dintre stiinta si arta in management?

a.

E.Brech;

b.

Vasile V. Popescu;

c.

Mircea Malita;

d.

Frederick W. Taylor;

e. 939g64j

Cornel Pavelescu.69.In functie de nivelul la care se face raportarea - microeconomic sau macroeconomic agentii economici pot fi:

Alegeti varianta corecta care nu are legatura cu nivelul la care se face raportarea - microeconomic sau macroeconomic specifica agentilor economici

a.

elementari sau agregati;

b.

privati;

c.

particulari;

d.

legali;

e. 939g64j

functionali.


70.In functie de continut si efecte procesele de munca se impart in doua grupe de baza:

1) procese de executie;

2) procese manageriale;

3) procese decizionale;

4) procese functionale;

5) procese strategice. 939g64j

Care din combinatiile de mai jos reprezinta grupe de baza in functie de continutul si efectele proceselor de munca:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j71.In functie de dinamica principalelor obiective incorporate, strategiile pot fi:

1) strategii de redresare;

2) strategii de economice;

3) strategii de consolidare;

4) strategii de dezvoltare;

5) strategii organizatorice. 939g64j

Care din combinatiile de mai jos reprezinta strategii principale in functie de dinamica principalelor obiective incorporate:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j72.In functie de sfera de cuprindere, strategiile pot fi:

1) strategii globale;

2) strategii organizatorice;

3) strategii partiale;

4) strategii economice;

5) strategii administrativ - economice. 939g64j

Care din combinatiile de mai jos reprezinta strategii principale in functie de sfera de cuprindere:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j
73.In strategia manageriala este implicata "......" ca variabila care sta la baza orientarii si pregatirii sistematice a viitorului firmei. Ce cuvant (e) trebuie introdus (e) in locul liniei punctate din fraza anterioara:

a.

protectia mediului;

b.

inovatia;

c.

gandirea intuitiva;

d.

strategia de redresare;

e. 939g64j

strategia organizatorica.


74.In conceperea si fundamentarea activitatilor firmelor un rol esential il au strategiile si politicile elaborate de catre:

Alegeti varianta corecta care are legatura cu conceperea si fundamentarea activitatilor firmelor.

a.

mecanismele manageriale;

b.

structurile guvernamentale;

c.

structurile guvernamentale;

d.

subalterni;

e. 939g64j

actionari.


75.In etapa de tranzitie la economia de piata, in jurul societatii comerciale evolueaza:

Alegeti varianta corecta care nu are legatura cu societatea comerciala aflata in etapa de tranzitie la economia de piata.

a.

furnizorii;

b.

tehnica;

c.

produsele;

d.

pietele;

e. 939g64j

concurentii.


76.In actuala etapa de tranzitie la economia de piata, activitatea societatii comerciale este posibil sa se desfasoare eficient numai:

Alegeti varianta corecta care are legatura cu desfasurarea eficienta a activitatii societatii comerciale in actuala etapa de tranzitie la economia de piata.

a.

pe fondul unei organizari rationale, bazata pe principii, metode si tehnici fundamentate stiintific;

b.

pe fondul unei organizari structurale, bazata pe principii, metode si tehnici fundamentate stiintific;

c.

pe fondul unei organizari procesuale, bazata pe principii, metode si tehnici fundamentate stiintific;

d.

pe fondul unei organizari strategice, bazata pe principii, metode si tehnici fundamentate stiintific;

e. 939g64j

pe fondul unei organizari tactice, bazata pe principii, metode si tehnicifundamentate stiintific.


77.In procesul de grupare a activitatilor pe functiuni managerul va tine seama de legaturile dintre obiective, functiuni si activitati, precum si de anumite criterii, dintre care mai semnificative ne apar:

1) criteriul de identitate, care cere ca gruparea unor activitati identice ca factura sa tina seama si de necesitatea utilizarii unor tehnici specializate de lucru in acelasi domeniu, precum si de volumul de lucru care sa justifice tratarea lor distincta;

2) criteriul de complementaritate care solicita gruparea unor activitati ca factura, dar cu legaturi indispensabile ceea ce impun activitatilor respective raporturi de completare reciproca sau de auxiliaritate;

3) criteriul de convergenta, care are in vedere gruparea activitatilor diferite ca natura, care solicita tehnici specializate deosebit de diferite, dar care converg spre realizarea acelorasi obiective;

4) criteriul de reducere a costurilor de productie care are in vedere gruparea activitatilor diferite ca natura;

5) criteriul desfasurarii procesului de productie in bune conditii.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta criterii de care managerul trebuie sa tina seama in procesul de grupare a activitatilor pe functiuni:


a.


b.


c.


d.


e. 939g64j78.In practica managementului societatii comerciale se utilizeaza urmatoarele feluri de informatii:

1) de comanda sau de dirijare (analiza fenomenelor manageriale, declansarea actiunilor manageriale);

2) dificile in sensul ca analiza fenomenelor manageriale nu reprezinta o problema in finalizarea obiectivelor firmei;

3) informatiile legate de modul de desfasurare a productiei;

4) de reglare si de cunoastere si raportare ( indreptarea mersului activitatii economice, prin modificari cantitative si calitative);

5) de planificare si prognoza (necesare formularii de decizii privitoare la dezvoltarea economiei societatii comerciale).

Care din combinatiile de mai jos reprezinta principalele feluri de informatii specifice practicii managementului firmei:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j79.In sistemul managementului societatii comerciale toti conducatorii si salariatii sunt legati intre ei prin:

Prin ce anume sunt legati intre ei toti conducatorii si salariatii in sistemul managementului societatii comerciale? Identificati varianta de raspuns corecta.

a.

informatii, care furnizeaza o retea comunicationala unica;

b.

actiuni coordonate si orientate spre scopuri manageriale precise;

c.

fluxuri si circuite informationale, menite sa contribuie la stabilirea si realizarea obiectivelor organizatiei;

d.

fluxuri si circuite informationale, menite sa contribuie la stabilirea si realizarea obiectivelor organizatiei;

e. 939g64j

cantitatea de informatii care este vehiculata intre destinatar si emitator pe circuitul informational.


80.In managementul societatii comerciale informatiile furnizeaza:

Ce anume furnizeaza informatiile in managementul societatii comerciale? Identificati varianta de raspuns corecta.

a.

date cu privire la activitatea productiva si pun in evidenta pozitia adoptata de manager in legatura cu problemele ce urmeaza sa fie rezolvate;

b.

un complex de factori interni si externi;

c.

o analiza profunda si analitica a societatii comerciale;

d.

o analiza corecta a societatii comerciale;

e. 939g64j

operatii de prelucrare a datelor.


81.In concordanta cu diferite faze ale procesului managerial, fluxul informational poate fi impartit in urmatoarele etape componente:

Alegeti varianta corecta care nu reprezinta etapa a fluxul informational in concordanta cu diferite faze ale procesului managerial.

a.

stabilirea liniei generale a politicii economice a societatii comerciale (elaborarea planului de dezvoltare in perspectiva);

b.

stabilirea strategiei societatii comerciale (in cadrul perspectivei concepute de catre manager), elaborarea planului operativ al societatii comerciale;

c.

definirea ariei studiului precum si definirea cerintelor sistemul informational managerial;

d.

alegerea tacticii in realizarea planurilor operative (managementul operativ al societatii comerciale);

e. 939g64j

mobilizarea resurselor si utilizarea optima a acestor resurse ale societatii comerciale. 939g64j


82.In management, menirea actului decizional consta in:

Alegeti varianta corecta care scoate in evidenta menirea actului decizional intr-o societate comerciala.

a.

elaborarea deciziei corecte;

b.

fundamentarea deciziei;

c.

elaborarea strategiei de marketing;

d.

directionarea constienta a procesului de productie;

e. 939g64j

directionarea constienta a activitatii economice si sociale a societatii comerciale. 939g64j


83.In procesul managerial al societatii comerciale, cu ajutorul deciziilor se stabilesc:

Ce anume se stabilesc cu ajutorul deciziilor in procesul managerial al societatii comerciale? Identificati varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu cele prezentate mai sus.

a.

obiectivele derivate din plan si modalitatile de realizare a acestora;

b.

politicile economice a societatii comerciale (elaborarea planului de dezvoltare in perspectiva);

c.

actiunile si comportamentele executantilor;

d.

programele corespunzatoare;

e. 939g64j

se adopta perfectionarile si corecturile necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii in societatea comerciala.


84.In raport cu nivelul de elaborare, deciziile se clasifica in:

1) strategice;

2) tactice;

3) multicriteriale;

4) operationale;

5) repetitive

Care din combinatiile de mai jos reprezinta decizii de management clasificate in raport cu nivelul de elaborare:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j


85.In functie de certitudinea atingerii obiectivelor distingem decizii:

1) certe;

2) repetitive;

3) multicriteriale;

4) incerte;

5) risc.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta decizii de management clasificate in functie de certitudinea atingerii obiectivelor:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j


86.In activitatea manageriala controlul urmareste:

1) analiza rezultatelor;

2) bugetul previzionat;

3) echilibrul financiar al firmei;

4) eficienta economica a activitatii;

5) cresterea profitului.

Care din combinatiile de mai jos au legatura cu controlul:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j87.In functie de pozitia managerului fata de actul de control exista:

1) control direct;

2) control indirect;

3) autocontrol;

4) control de conformitate;

5) control posterior.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta tipuri principale de control in

functie de pozitia managerului fata de actul de control:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j


88.In legatura cu semnificatia activitatii de cercetare-dezvoltare, apare necesar ca managerul sa apeleze la:

Alegeti varianta corecta care legatura cu semnificatia activitatii de cercetare-dezvoltare. 939g64j

a.

tehnici distincte manageriale si metode speciale deplanificare care sa tina seama de particularitatile acestei activitati;

b.

reducerea pretului de cost, precum si micsorarea consumurilor la materii si

materiale;

c.

cresterea pretului de cost, precum si micsorarea consumurilor la materii si

materiale;

d.

tehnici speciale de planificare a productiei;

e. 939g64j

instrumente manageriale speciale de planificare a productiei.

89.In etapa de tranzitie la economia de piata obiectivul central al managementului activitatii de cercetare stiintifica consta in:

1) ridicarea substantiala a nivelului tehnic si calitativ al intregii productii prin intensitatea lucrarilor de reproiectare si modernizare;

2) realizarea functionalitatii si competitivitatii crescute a produselor create cu

o durata de finalizare si un cost cat mai ridicat prin intensitatea lucrarilor de reproiectare si modernizare;

3) imbunatatirea structurii sortimentale;

4) asimilarea de noi produse cu performante superioare in toate domeniile;

5) retragerea de pe piata a produselor care nu sunt cerute de consumatori.

Indicati combinatia de variante corecte care are legatura cu obiectivul central al

managementului activitatii de cercetare stiintifica in etapa de tranzitie la economia de piata.

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j90.Implementarea de tehnologii de inalt randament, concomitent cu omologarea si punerea in fabricatie de serie a unor produse noi cu caracteristici tehnico-functionale superioare implica:

Ce implica implementarea de tehnologii de inalt randament, concomitent cu omologarea si punerea in fabricatie de serie a unor produse noi cu caracteristici tehnico-functionale superioare? Indicati varianta de raspuns corecta.

a.

imbunatatirea structurii sortimentale;

b.

asimilarea de noi produse cu performante superioare in toate domeniile;

c.

un management care sa se caracterizeze prin flexibilitate si rapiditate decizionala si factuala;

d.

retragerea de pe piata a produselor care nu sunt cerute de consumatori;

e. 939g64j

ridicarea substantiala a nivelului tehnic si calitativ al intregii productii prin intensitatea lucrarilor de reproiectare si modernizare. 939g64j


91.In vederea aplicarii creativitatii si inovarii in unitatea sa managerul poate apela la patru modalitati:

Alegeti varianta corecta care nu reprezinta modalitate de aplicare a creativitatii si inovarii pentru manager in unitatea sa.

a.

organizarea saptamanii creativitatii si inovarii, care reuneste pe cei ce se ocupa de problema pentru a reflecta la aspectele prezente si cele viitoare si a contura masurile concrete si necesare ce urmeaza a fi supuse atentiei managerului pentru a decide;

b.

constituirea unei echipe speciale, reunita doar atunci cand este nevoie pentru a mobiliza ideile si inteligenta lor in vederea stimularii creativitatii in imitate;

c.

constituirea unui compartiment permanent cu creativitatea, al carui responsabil primeste, regrupeaza, triaza si prelucreaza ideile noi pe care le prezinta apoi managerului;

d.

selectarea unui grup permanent de creativitate care se reuneste o data pe saptamana si caruia ii sunt expuse toate problemele societatii comerciale sau regiei autonome. 939g64j

e. 939g64j

realizarea functionalitatii si competitivitatii crescute a produselor create cu o durata de finalizare si un cost cat mai ridicat prin intensitatea lucrarilor de reproiectare si modernizare. 939g64j


92.In societatile comerciale productia se programeaza pe doua niveluri:

1) la nivelul comitetului de directie se intocmeste programul de ansamblu care

cuprinde sortimentul de produse, mijloacele de productie, marimea utilajelor si amplasarea lor;

2) la nivelul operational are loc atat organizarea si planificarea interna,

prevazandu-se in detalii intreaga desfasurare a serviciilor de productie pe sectii, ateliere, pe grupe de masini si pe fiecare loc de munca si pe termene;

3) la nivel microeconomic;

4) pe sectii, ateliere, mijloace de productie;

5) la nivel functional prevazandu-se in detalii intreaga desfasurare a serviciilor

de productie pe sectii, dar si posibilitatile tehnice de productie, financiare si de desfacere a produselor.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta niveluri de programare a productiei

intr-o societate comerciala:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j93.In scopul de a contribui la cresterea eficientei economice si a profitului societatii comerciale fabricatia trebuie sa respecte cateva principii de baza:

Indicati varianta corecta care nu reprezinta un principiu al fabricatiei in scopul de a contribui la cresterea eficientei economice si a profitului societatii comerciale. 939g64j


a.

principiul proportionalitatii, potrivit caruia la fiecare operatie specifica, capacitatea de productie sau numarul de muncitori este necesar sa fie proportional cu volumul cheltuielilor de munca necesar executarii ei;

b.

principiul ritmicitatii, care implica continuitatea miscarii si o viteza constanta pe linia de fabricatie;

c.

principiul asigurarii cantitatilor de energie electrica, termica, abur, apa, la nivelul planificat, in mod ritmic;

d.

principiul simultaneitatii, potrivit caruia operatiile din fabricatie ce se executa sa fie concomitent la toate locurile de munca si asupra tuturor produselor;

e. 939g64j

principiul continuitatii.


94.Interventia marketingului in procesul managerial, ca si in desfasurarea concreta a activitatii societatii comerciale se materializeaza intr-o serie de functii, dintre care esentiale ne apar urmatoarele:

Indicati varianta corecta care nu are legatura cu interventia marketingului in procesul managerial, ca si in desfasurarea concreta a activitatii societatii comerciale. 939g64j


a.

investigarea pietei interne si externe si a nevoilor de consum;

b.

adaptarea societatii comerciale la dinamica mediului;

c.

satisfacerea nevoilor de consum;

d.

cresterea eficientei economice si a profitabilitatii unitatii;

e. 939g64j

obtinerea de date privitoare la publicitatea comerciala, uzantele comerciale, legislatia economica.


95.Integrarea conceptului de marketing in activitatea firmei este un proces de durata ce comporta urmatoarele etape:

1) I etapa, cu preocupari de marketing limitate, localizate la compartimentul de desfaceri si la productie si financiar-contabil, si fara modificari in organigrama unitatii;

2) a-II-a etapa cu preocupari de marketing limitate, localizate la compartimentul de desfaceri si la productie si financiar-contabil, si cu modificari in organigrama unitatii;

3) a-III-a etapa este caracterizata printr-un grad mai mare de incorporare a marketingului grupat deja intr-un singur compartiment si anume in cel comercial;

4) a-IV-a etapa este caracterizata printr-un grad mai mic de incorporare a marketingului grupat deja intr-un singur compartiment si anume in cel comercial;

5) a-V-a etapa corespunde integrarii efective si depline a marketingului in activitatea societatii comerciale sau a regiei autonome si in care marketingul apare ca functie a unitatii.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta etape ale integrarii conceptului de marketing in activitatea firmei:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j96.In toate formele de societate comerciala, capitalul social este constituit din "..........."

Ce cuvant(e) trebuie introdus(e) in locul liniei punctate din fraza de mai sus:

a.

rezerve rambursabile;

b.

credite contractate de la diferite banci;

c.

fonduri fixe;

d.

mijloace circulante;

e. 939g64j

aportul adus de primii actionari, care primesc in schimb actiuni.

97.In rezolvarea sarcinilor ce revin activitatii financiare, se organizeaza un compartiment financiar sub forma de sarcini sau birou cu urmatoarele diviziuni functionale:

1) planificarea financiara, decontarile fara numerar, ordonantarea actelor referitoare la incasari si plati;

2) raportul imprumuturi - capital propriu, politica de dividende;

3) salarizare, casierie, preturi si tarife;

4) managementul activelor si pasivelor, evidentierea operatiilor de repartitie

financiara;

5) analizele economice, control financiar, intern.

Care din combinatiile enumerate mai jos reprezinta diviziuni functionale necesare in rezolvarea sarcinilor ce revin compartimentului financiar dintr-o societate comerciala:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j98.In fiecare societate comerciala managerul stabileste obiective de natura managerial - financiara. Dintre acestea retinem:

Alegeti varianta corecta care nu reprezinta obiectiv de natura managerial - financiara stabilit de managerul din fiecare societate comerciala.

a.

analiza fluxurile informationale si a circuitelor informationale;

b.

intarirea gestiunii economico-financiare;

c.

fundamentarea temeinica si elaborarea unui buget de venituri si cheltuieli rational, care sa se constituie intr-un instrument al managementului financiar;

d.

perfectionarea indicatorilor economico-financiari;

e. 939g64j

imbunatatirea generala a activitatii financiare a societatii comerciale. 939g64j


99.Instrument de baza al managementului financiar, al analizei si controlului, al asigurarii echilibrului financiar al societatii comerciale bugetul de venituri si cheltuieli ofera managerului general urmatoarele informatii legate de:

1) posibilitatea de a cunoaste mijloacele financiare;

2) metodele de utilizat pentru sporirea eficientei economice;

3) un ansamblu de informatii cu privire la o unitate si la produsele acesteia, a caror merite sau calitati se difuzeaza prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare, cu cheltuieli din partea societatii comerciale;

4) metodele de utilizat pentru cresterea profitului, prin antrenarea intregului personal;

5) doar o imagine sumara a starii in care se afla societatea comerciala.

Care din combinatiile enumerate mai jos reprezinta informatii importante pentru manager in ceea ce priveste bugetul de venituri si cheltuieli ca instrument de baza al managementului financiar, al analizei si controlului, al asigurarii echilibrului financiar al societatii comerciale:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j100.In conditiile tranzitiei la economia de piata, bugetele de venituri si cheltuieli ale intreprinderilor trebuie sa vizeze:

Ce anume vizeaza in conditiile tranzitiei la economia de piata, bugetele de venituri si cheltuieli ale intreprinderilor? Indicati varianta de raspuns coreca.

activitatea comerciala;

b.

activitatea de cercetare-dezvoltare;

c.

toate compartimentele, toate functiile unitatilor respective, adica nu numai productia, ci si cercetarea-dezvoltarea, activitatea comerciala, cea de personal si financiar-contabila, insistand pe elementele de contact al acestora cu managementul financiar;

d.

imprumuturile bancare;

e. 939g64j

o serie de informatii cu privire la unitate si la produsele acesteia.

101.Interventia resurselor umane in dinamica activitatii societatii comerciale, este mijlocita de numeroase instrumente de actionare printre care un rol semnificativ, revine:

Alegeti varianta corecta care nu reprezinta instrument de actionare in ceea ce priveste interventia resurselor umane in dinamica activitatii societatii comerciale. 939g64j

a.

sistemului de norme, componentelor contextuale ale proceselor umane structurilor organizationale care permit si faciliteaza integrarea oamenilor in activitati sociale utile;

b.

cooperarii si schimbului de activitate;

c.

corelarii intereselor individuale cu cele colective;

d.

amplificarii si adancirii potentelor umane in procesul dezvoltarii eficace a unitatilor economice;

e. 939g64j

repartizarii rezultatelor economice si financiare ale societatii comerciale. 939g64j

102.In recrutarea personalului dintr-o firma distingem urmatoarele elemente esentiale:

Una din variantele enumerate mai sus nu reprezinta element esential in

recrutarea personalului dintr-o firma. Care este aceasta varianta?

a.

politica de recrutare aprobata de catre manager;

b.

organizarea intr-un compartiment distinct a recrutarii, caruia sa i se delege autoritatea si responsabilitatea specifice procesului de recrutare a personalului;

c.

conturarea cerintelor viitoare pentru ocuparea unor posturi vacante si elaborarea previziunilor privind necesarul de resurse umane;

d.

constituirea si dezvoltarea unor surse de munca si adaptarea metodelor de valorificare a acestor surse;

e. 939g64j

cai si metode de evaluare a programului de selectie a resurselor umane. 939g64j

103.In functie de continut organizarea societatilor comerciale se divide in urmatoarele forme principale:

1) organizarea procesuala;

2) organizarea structurala;

3) organizarea fractionala;

4) organizarea legislativa;

5) organizarea participativa.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta forme principale ale organizarii societatilor comerciale:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j


104.Justin Longenecker si Charles D. Prigle prezinta strategia ca o concretizare a previziunii, statuand ca are drept obiect:

Alegeti varianta corecta care are legatura cu strategia prezentata de Justin Longenecker si Charles D. Prigle. 939g64j

a.

elaborarea unor cuprinzatoare programe de esenta privind prezentul, continuandu-se cu o planificare mai detaliata si de o natura specifica;

b.

elaborarea unor cuprinzatoare programe de esenta privind viitorul, continuandu-se cu o planificare mai detaliata si de o natura specifica

c.

elaborarea unor strategii si programe de esenta privind trecutul, continuandu-se cu o planificare mai detaliata si de o natura specifica

d.

elaborarea unor programe guvernamentale de esenta privind trecutul, prezentul, continuandu-se cu o planificare mai detaliata si de o natura specifica

e. 939g64j

elaborarea unor programe legislative de esenta privind prezentul, continuandu-se cu o planificare mai detaliata si de o natura specifica

105.Latura tehnico - organizatorica a managementului decurge din:

Precizati care este varianta corecta care indica abordarea universalitatii managementului prin prisma laturii tehnico - organizatorice. 939g64j

a.

natura juridica a colectivitatilor implicate;

b.

calitatea factorilor de decizie la nivel de sectii;

c.

caracterul oricarui proces de munca si care reprezinta managementul tehnicii si al tehnologiei de fabricatie;

d.

numarul de contracte de munca;

e. 939g64j

parghiile economice folosite, la formele si metodele managementului, la aspectele concrete ale stimulentelor materiale si morale;


106.Latura social - economica a managementului se refera la:

Precizati care este varianta corecta care indica abordarea universalitatii managementului prin prisma laturii social - economice?

a.

esenta economica a managementului productiei, la parghiile economice folosite, la formele si metodele managementului, la aspectele concrete ale stimulentelor materiale si morale, gradul de autonomie, initiativa si raspunderea personala si colectiva;

b.

calitatea factorilor de decizie la nivel de sectii;

c.

caracterul oricarui proces de munca si care reprezinta managementul tehnicii si al tehnologiei de fabricatie;

d.

numarul de contracte de munca;

e. 939g64j

parghiile economice folosite, la formele si metodele managementului, la aspectele concrete ale stimulentelor materiale si morale;


107.La determinarea preturilor managerul trebuie sa tina seama de urmatoarele:

De ce anume trebuie sa tina seama managerul la determinarea preturilor? Indicati varianta corecta care nu are legatura cu determinarea preturilor de catre manager.

a.

influenta schimbarilor de preturi asupra volumului de desfacere;

b.

adaptarea societatii comerciale la dinamica mediului;

c.

consecintele diferitelor volume de productie asupra pretului de cost al produselor;

d.

modul de incasare al costului serviciilor de intretinere si de expeditie;

e. 939g64j

cerintele legale cu privire la preturi.


108.La nivelul societatii comerciale decizia financiara reprezinta "......."

Ce cuvant(e) trebuie introdus(e) in locul liniei punctate din fraza de mai sus:

a.

utilizarea eficienta a resurselor;

b.

utilizarea eficienta a fondurilor fixe;

c.

utilizarea eficienta a mijloacelor circulante;

d.

utilizarea eficienta a capitalurilor proprii;

e. 939g64j

modalitatea de manifestare a managementului financiar.


109.Managementul este profesiunea care solicita, alaturi de experienta si o"........ ".

Ce cuvant(e) trebuie introdus(e) in locul liniei punctate din fraza de mai sus:

a.

instruire temeinic si precis orientata;

b.

buna pregatire in diferite domenii ale stiintei;

c.

implicare in probleme strict personale;

d.

dezvoltare a capacitatii de retinere a principalelor probleme majore din firma;

e. 939g64j

slaba pregatire in domeniul teoriei probabilitatilor.
110.Managementul este:

Care este definitia corecta si completa a managementului?

a.

ansamblul activitatilor care au ca scop analizarea intregului colectiv de salariati din intreprindere;

b.

o disciplina fundamentala care are ca scop asigurarea unui viitor trainic si eficace pe plan economic;

c.

o disciplina fundamentala care are ca scop asigurarea unui viitor trainic si eficace pe plan social;

d.

dat de numarul de sarcini pe care le are de indeplinit un manager in vederea obtinerii de profit;

e. 939g64j

ansamblul activitatilor, disciplinelor, metodelor, tehnicilor care inglobeaza sarcinile conducerii, gestiunii, administrarii si organizarii agentului economic si vizeaza ca prin adoptarea deciziilor optime in proiectarea si reglarea proceselor microeconomice sa analizeze intregul colectiv de salariati pentru a intreprinde si a lucra profitabil, pentru a organiza schimbari capabile sa asigure unitatii un viitor trainic si eficace pe plan economic si social.

111.Mircea Malita defineste urmatoarele concepte generale in management:

Care din variantele enumerate mai sus nu reprezinta concept general in management in opinia lui Mircea Malita?

a.

sisteme;

b.

legitati;

c.

obiective;

d.

resurse;

e. 939g64j

decizia.


112.Mediul ambinat include:

Alegeti varianta corecta care defineste corect mediul ambinat.

a.

toate elementele exogene firmei;

b.

toate elementele specifice economiei de piata;

c.

toate elementele exogene firmei, de natura economica, tehnica, politica;

d.

resursele necesare, adaptarea si aplicarea deciziilor de realizare a lor;

e. 939g64j

toate elementele exogene firmei, de natura economica, tehnica, politica,

demografica, culturala, stiintifica, organizatorica, juridica, psiho - sociologica, educationala si ecologica ce marcheaza stabilirea obiectivelor acesteia, obtinerea resurselor necesare, adaptarea si aplicarea deciziilor de realizare a lor.


113.Multitudinea de variabile endogene si exogene specifice evolutiei firmei in contextul economico-social contemporan implica:

Alegeti varianta corecta care are legatura cu multitudinea de variabile endogene si exogene specifice evolutiei firmei in contextul economico-social contemporan.

a.

reconsiderarea relatiilor dintre agentii economici si mediul ambiant;

b.

analiza atenta a elementelor care influenteaza in mod hotarator evolutia actuala a agentului conomic;

c.

risc pe plan international;

d.

risc pe plan national;

e. 939g64j

toate elementele exogene firmei, de natura economica, tehnica, politica.

114.Managementul strategic este definit ca:

Alegeti varianta care defineste corect managementul strategic.

a.

un set de decizii si actiuni concretizat in formularea si implementarea de planuri proiectate pentru a realiza obiectivele firmei;

b.

un set de functii manageriale si actiuni concretizat in formularea si de planuri proiectate pentru a realiza obiectivele firmei;

c.

un set de functiuni manageriale si actiuni concretizat in formularea si de planuri proiectate pentru a realiza obiectivele firmei;

d.

un set de procese manageriale si actiuni concretizat in formularea si de planuri proiectate pentru a realiza obiectivele firmei;

e. 939g64j

arta de a declansa toate resursele intreprinderii pentru atingerea cu succes a scopurilor fixate


115.McGregor, C. Barmiaird. H.A. Simon, E. Bakke, R. Likert si alti teoreticieni ai organizarii intreprinderilor acorda o atentie deosebita:

Spre ce anume si-au aplecat atentia McGregor, C. Barmiaird. H.A. Simon, E. Bakke, R. Likert si alti teoreticieni in ceea ce priveste organizarea intreprinderilor? Identificati varianta de raspuns corecta.

a.

actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu minim de eficienta a resurselor materiale;

b.

resurselor materiale, umane si financiare;

c.

problemelor structurii organizatorice;

d.

resurselor materiale, umane;

e. 939g64j

metodelor, tehnicilor si instrumentelor manageriale. 939g64j

116.McGregor, C. Barmiaird. H.A. Simon, E. Bakke, R. Likert si alti teoreticieni ai organizarii intreprinderilor sustin ca pentru a fi eficienta, organizarea trebuie sa se bazeze pe:

Alegeti varianta corecta care are legatura cu ceea ce au spus McGregor, C. Barmiaird. H.A. Simon, E. Bakke, R. Likert si alti teoreticieni ai organizarii intreprinderilor in legatura cu organizarea.

a.

ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu maximum de eficienta a resurselor financiare pe care le are la dispozitie societatea comerciala;

b.

structuri dinamice, adaptate continuu la obiectivele intreprinderii si la oamenii care le realizeaza;

c.

ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu maximum de eficienta a resurselor umane pe care le are la dispozitie societatea comerciala;

d.

metode, tehnici si instrumente manageriale;

e. 939g64j

principii, metode si tehnici fundamentate stiintific.

117.Metodele si tehnicile decizionale specializate sunt destinate sa asigure intr-o

firma:

Alegeti varianta corecta care scoate in evidenta metodele si tehnicile decizionale specializate. 939g64j

a.

cresterea nivelului de trai al populatiei;

b.

sporirea numarului de comenzi;

c.

operativitatea deciziei;

d.

rationalizarea procesului de elaborare a deciziei in ansamblul sau si se utilizeaza in cazul situatiilor decizionale de mare complexitate si cu o periodicitate ridicata.

 

e. 939g64j

cresterea productivitatii muncii.

 

118.Metoda manageriala reprezinta:

Alegeti varianta care defineste corect metoda manageriala

a.

ansamblul datelor, informatiilor si fluxurilor informa-tionale;

b.

modalitatea prin care managerul actioneaza pe piata financiara;

c.

modalitatea in care managerul realizeaza procesul managerial, transformand informatiile in actiune cu ajutorul deciziilor, prin armonizarea resurselor cu cerintele si urmarind rezultatele maxime;

d.

nivelul veniturilor, cheltuielilor si profitului.


119.Managementul prin exceptie se caracterizeaza prin:

1) definirea cadrului general de desfasurare a activitatii societatii comerciale;

2) reglarea sistemului in vederea desfasurarii unor actiuni eficiente;

3) considera procesul managerial ca proces distinct, deoarece privit ca sistem, atat la intrari, cat si la iesiri, elementele caracteristice sunt informatiile;

4) cere sa se transmita managerului prin tehnologia informationala numai acele informatii cu caracter de exceptie, care reprezinta abateri de la planuri, programe, norme sau obiective prestabilite;

5) informatiile sunt selectate aleator astfel incat procesul manageriale sa fie simplificat.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta caracteristici ale managementului prin exceptie:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j120.Managementul prin rezultate poate fi definit ca:

Alegeti varianta care defineste corect managementul prin rezultate. 939g64j

a.

un mod de a asigura desfasurarea activitatii mnagerului;

b.

totalitatea instructiunilor cu privire la conceptia managerului pentru realizarea obiectivelor;

c.

ansamblul de principii, metode si mijloace destinate elaborarii de metode matematice;

d.

totalitatea obiectivelor generale ale societatii comerciale;

e. 939g64j

un mod de a asigura desfasurarea si evaluarea activitatii managerului, potrivit realizarii obiectivelor proprii pe termen lung sau scurt si concordantei acestora cu obiectivele generale ale societatii comerciale

121.Managementul prin alternative consta in faptul ca:

In ce consta managementul prin alternative? Indicati varianta de raspuns corecta.

a.

luarea deciziilor se realizeaza independent de vointa managerului;

b.

modeleaza procesele economice;inca

c.

transforma informatiile in actiune;

d.

are ca scop armonizarea resurselor;

e. 939g64j

anterior adoptarii deciziei, se studeaza mai multe variante, respectiv alternative. 939g64j

122.Metoda manageriala reprezinta:

Alegeti varianta care defineste corect metoda manageriala.

a.

o structura de ordine, un program dupa care se regleaza actiunile practice si intelectuale in vederea atingerii unui scop;

b.

totalitatea obiectivelor generale ale societatii comerciale;

c.

modalitatea prin care managerul actioneaza pe piata financiara;

d.

modalitatea in care managerul realizeaza procesul managerial, transformand informatiile in actiune cu ajutorul deciziilor, prin armonizarea resurselor cu cerintele si urmarind rezultatele maxime;

e. 939g64j

modalitatea in care managerul realizeaza procesul managerial, transformand informatiile in actiune cu ajutorul deciziilor, prin armonizarea resurselor cu cerintele si urmarind rezultatele maxime;

123.Marimea capacitatii de productie a utilajului se determina in functie de ".........."

Ce cuvant(e) trebuie introdus(e) in locul liniei punctate din fraza de mai sus:

a.

stadiul indeplinirii cantitative si calitative a productiei;

b.

repartitia sarcinilor pe executanti;

c.

repartitia sarcinilor pe echipe;

d.

utilajul de baza al productiei si caracteristica lui de lucru si de normele tehnice de folosire intensiva sau extensiva;

e. 939g64j

repartitia sarcinilor si lansarea in fabricatie a produselor.

124.Managementul financiar poate fi definit ca:

Alegeti varianta corecta care defineste managementul financiar.

a.

procesul de elaborare si formulare a planurilor financiare;

b.

totalitatea bunurilor si serviciilor necesare luarii de decizii;

c.

totalitatea rezultatelor financiare necesare luarii de decizii;

d.

gradul de dotare cu mijloace fixe a societatii comerciale;

e. 939g64j

o functie a carui scop esential consta in asigurarea permanenta si regulata a societatii comerciale cu fondurile necesare. 939g64j


125.Mecanismele financiare de conducere a intreprinderii constituie "....."

Ce cuvant(e) trebuie introdus(e) in locul liniei punctate din fraza de mai sus:

a.

suportul dezvoltarii acesteia;

b.

ponderile totale nete;

c.

gradul de dotare cu mijloace fixe;

d.

unul dintre instrumentele de baza ale managerilor;

e. 939g64j

evolutia veniturilor si a cheltuielilor.


126.Managementul financiar include:

Alegeti varianta corecta si completa care scoate in evidenta toate activitatile specifice managementului financiar.

a.

toate activitatile ce vizeaza colectarea, prelucrarea si interpretarea datelor financiare;

b.

controlul necesar dezvoltarii intreprinderii;

c.

planificarea financiara, preturile si tarifele;

d.

toate activitatile ce vizeaza colectarea, prelucrarea si interpretarea datelor financiare, inclusiv mecanismele aferente, procurarea si folosirea mijloacelor financiare, precum si controlul necesar in acest domeniu;

e. 939g64j

mecanismele aferente, procurarea si folosirea mijloacelor financiare. 939g64j

127.Necesitatea existentei metodelor manageriale intr-o societate comerciala este dictata de:

Alegeti varianta corecta care are legatura cu necesitatea existentei metodelor manageriale intr-o societate comerciala.

a.

totalitatea obiectivelor generale ale societatii comerciale;

b.

dinamica problematicii manageriale a societatii comerciale, metodele fiind legate nemijlocit de scopul urmarit de catre manager;

c.

ansamblul coerent de proceduri automatizate, a caror utilizare se fundamenteaza pe utilizarea metodelor manageriale, care permit pregatirea si adoptarea de decizii;

d.

pregatirea si adoptarea de decizii;

e. 939g64j

managerii de nivel superior.

128.Organizarea se cladeste in functie de trei criterii:

1) divizarea lucrului general in vederea atingerii unui obiectiv, dintr-o serie de activitati si de operatii;

2) costuri mai mari decat precedentele dar relativ modeste;

3) forta de munca specializata cu pregatire continuu actualizabila;

4) evitarea reverificarii sarcinilor;

5) orientarea tuturor eforturilor catre un obiectiv unic si o functionare corespunzatoare. 939g64j

Care din combinatiile de mai jos reprezinta criterii specifice organizarii:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j


129.Organizarea, ca functie manageriala reprezinta:

Alegeti varianta care defineste corect organizarea, ca functie manageriala.

a.

ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu maximum de eficienta a resurselor materiale;

b.

ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu maximum de eficienta a resurselor materiale, umane si financiare pe care le are la dispozitie societatea comerciala;

c.

ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu maximum de eficienta a resurselor materiale, umane;

d.

ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu maximum de eficienta a resurselor financiare pe care le are la dispozitie societatea comerciala;

e. 939g64j

ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu minim de eficienta a resurselor materiale. 939g64j


130.Obiectul studiilor de piata specifice unei firme consta in:

Indicati varianta corecta care nu are legatura cu obiectul studiilor de piata specifice unei firme. 939g64j

a.

operatiunile de obtinere a informatiilor referitoare la fenomenele si procesele pietei;

b.

operatiunile de prelucrare a informatiilor;

c.

analiza informatiilor;

d.

interpretarea informatiilor;

e. 939g64j

studierea atitudinilor consumatorului asupra produsului si stabilirea posibilitatilor de imbunatatire. 939g64j


131.Organizarea structurala consta in:

Alegeti varianta care defineste corect organizarea structurala.

a.

gruparea functiunilor, activitatilor, atributiilor in functie de anumite criterii si repartizarea acestora pe grupuri de lucru;

b.

investigarea sectoarelor susceptibile de perfectio-nare;

c.

ordonarea si sistematizarea sistemului informational managerial;

d.

realizarea obiectivelor societatii comerciale;

e. 939g64j

gruparea functiunilor activitatilor, atributiilor si sarcinilor in functie de anumite criterii si repartizarea acestora in scopul realizarii lor, pe grupuri de lucru si salariati in vederea concretizarii conditiilor care sa asigure posibilitati pentru realizarea obiectivelor societatii comerciale. 939g64j

132.Obiectivele de ansamblu al managementului resurselor umane constau in:

Alegeti varianta corecta care nu reprezinta obiectiv de ansamblu al

managementului resurselor umane. 939g64j

a.

definirea, dezvoltarea si administrarea politicii si programului referitor la conceperea unei structuri organizatorice corespunzatoare si eficiente;

b.

stimulare continua a realizarilor pur individuale;

c.

asigurarea unui personal calificat, a unui tratament corect si echitabil si instaurarea unor reguli si practici impartiale care sa creeze posibilitati reale si stimulatorii de promovare;

d.

cointeresare in munca;

e. 939g64j

asigurare a protectiei muncii in unitate. 939g64j

133.Principala lucrare publicata in 1911 de catre Frederick Taylor este:

Alegeti varianta corecta care scoate in evidenta principala lucrare publicata in 1911 de catre Frederick Taylor.

a.

Principiile de baza ale managementului prin proiecte;

b.

Principiile decizionale la nivel de firma;

c.

Principiile managementului inovatiei;

d.

Principiile cercetarii si proiectarii;

e. 939g64j

Principiile managementului stiintific.

134.Printre factorii economici care influenteaza mediul ambiant asupra agentului economic amintim:

1) piata agricola de produse;

2) piata bancara;

3) piata interna;

4) piata externa;

5) parghiile economico - financiare. 939g64j

Care din combinatiile enumerate mai jos reprezinta factori economici care influenteaza mediul ambiant asupra agentului economic:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j135.Printre factorii tehnici si tehnologici care influenteaza mediul ambiant asupra agentului economic se numara:

1) mentalitatile;

2) capacitatea de inovare;

3) calitatea tehnologiilor;

4) know-how-ul;

5) reglementarile juridice. 939g64j

Alegeti combinatia care reflecta corect factorii tehnici si tehnologici economici care influenteaza mediul ambiant asupra agentului economic:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j136.Principalii factori de schimbare indirecti ai mediului extern al organizatiei sunt:

Alegeti varianta care nu are legatura cu principalii factori de schimbare indirecti ai mediului extern al organizatiei.

a.

furnizorii de materiale, de resurse de munca si de capital; ( nu sunt sigura ca este bine)

b.

tehnologiile;

c.

conditiile economice;

d.

conditiile politice;

e. 939g64j

factorii socioculturali.


137.Pentru a-si asigura succesul in afacerile economice internationale, managerul trebuie sa stie si sa tina seama de:

Alegeti varianta care nu reprezinta particularitate specifica asigurarii succesului managerului in afacerile economice internationale. 939g64j

a.

particularitatile culturale ale diferitelor tari; (nu sunt sigura care este bine)

b.

particularitatile administrative ale diferitelor tari; (nu sunt sigura care este bine)

c.

particularitatile economice ale diferitelor tari;

d.

particularitatile juridice ale diferitelor tari;

e. 939g64j

particularitatile politice ale diferitelor tari.


138.Prin activitatea economica pe care o desfasoara, este influentata si, in acelasi timp, contribuie:

La ce anume contribuie fiecare societate comerciala prin activitatea economica pe care o desfasoara? Identificati varianta de raspuns corecta.

a.

la reconsiderarea relatiilor dintre agentii economici si mediul ambiant;

b.

la relansarea parghiilor economico - financiare;

c.

la o largire a structurii societatii romanesti in intregime;

d.

la definirea scopului firmei;

e. 939g64j

la reconsiderarea relatiilor dintre agentii economici si mediul ambiant.139.Previziunea se bazeaza pe analiza atenta si profunda a urmatoarelor elemente:

1) coordonarea operativa a deciziilor,

2) resursele disponibile;

3) rezultatele activitatii trecute;

4) situatia actuala si scopurile activitatii;

5) analiza atenta si detaliata a informatiei.

Care din combinatiile de mai jos scot in evidenta elementele specifice previziunii?

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j140.Pentru a formula strategia, managerul trebuie sa stabileasca un model in care sa clarifice cele patru componente ale strategiei manageriale:

Alegeti varianta corecta care nu are legatura cu formularea strategiei de catre manager.

a.

oportunitatea pietei;

b.

competentele si resursele societatii comerciale;

c.

competentele si resursele societatii comerciale;

d.

sinergia, definita ca afecte sintetice ce se asteapta, ca urmare a implementarii deciziilor si utilizarii resurselor organizatiei;

e. 939g64j

valorile morale, rolul social si responsabilitatea sociala a societatii comerciale. 939g64j


141.Printre activitatile specifice functiunii de productie enumeram:

1) programarea, lansarea in productie si urmarirea realizarii productiei;

2) controlul tehnic de calitate al materialelor de constructie;

3) intretinerea si reparatia instalatiilor electrice;

4) asigurarea unor conditii corespunzatoare de securitate si de igiena a muncii,

dar si controlul tehnic de calitate al materiilor prime, semifabricatelor, subansamblelor pe intregul flux de fabricatie, precum si al produselor finite potrivit metodelor, frecventei si cu mijloacele prevazute in documentatia tehnica;

5) intretinerea si reparatia instalatiilor, masinilor si cladirilor.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta activitati specifice functiunii de

productie:


a.


b.


c.


d.


e. 939g64j


142.Prin organizare, managerul:

Ce anume face managerul intr-o intreprindere cu ajutorul organizarii? Identificati varianta de raspuns corecta.

a.

posibilitatile reale de a-si realiza nevoile personale dar si ale societatii comerciale;

b.

contureaza structura productiei;

(intrebarea este pusa gresit, cele patru variante sunt raspunsul corect, daca ar intreba ce nu face managerul intr-o intreprindere, corect ar fi varianta "a"

c.

abordeaza inzestrarea tehnica si procesele tehnologice;

d.

selectioneaza personalul;

e. 939g64j

organizeaza munca acestuia.


143.Prin circuit informational se intelege:

Alegeti varianta defineste corect circuitul informational.

a.

cantitatea de informatii care este vehiculata intre emitator si destinatar pe circuitul informational, caracterizat prin anumite caracteristici: viteza de deplasare, lungime, fiabilitate, cost; ( nu este un raspuns sigur)

b.

cantitatea de informatii care este vehiculata intre destinatar si emitator pe circuitul informational;

c.

numarul de caracteristic: viteza de deplasare, lungime, fiabilitate, cost;

d.

Culegerea, prelucrarea si transmiterea informatiilor;

e. 939g64j

traiectul pe care il parcurge o informatie sau o categorie de informatii intre emitator si destinatar.


144.Principalele etape necesare perfectionarii sistemului informationale sunt urmatoarele:

1) definirea ariei studiului precum si definirea cerintelor;

2) descrierea grafica a fenomenelor informationale;

3) cunoasterea sistemului actual precum si stabilirea obiectivelor si cerintelor sistemului informational;

4) formularea propunerilor de perfectionare a sistemului informational;

5) proiectarea noului sistem.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta principalele etape necesare perfectionarii sistemului informational:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j


145.Procesul luarii si transmiterii deciziilor manageriale comporta trei etape principale:

1) etapa de pregatire a deciziei, in cadrul careia se contureaza solutiile posibile pentru rezolvarea problemei;

2) etapa de determinare a solutiei optime, realizabila in conditiile existente si de luare propriu-zisa a deciziei;

3) etapa de rationalizare a procesului de elaborare a deciziei in ansamblul sau;

4) etapa de motivare, transmitere si control al deciziei;

5) etapa stabilirii obiectivelor derivate principale si secundare. 939g64j

Care din combinatiile de mai jos reprezinta etape principale specifice procesului luarii si transmiterii deciziilor manageriale:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j146.Pentru a adopta decizii eficiente intr-o firma, managerul este obligat sa inteleaga:

Ce trebuie sa inteleaga managerul in vederea adoptarii deciziilor eficiente intr-o firma? Identificati varianta de raspuns corecta.

a.

interrelatia dintre acestea si sa adopte variabile care aduc contributia cea mai mare in obtinerea scopurilor generale; ( nu stiu daca este corecta)

b.

obiectivele derivate din plan si modalitatile de realizare a acestora;

c.

politicile economice a societatii comerciale (elaborarea planului de dezvoltare in perspectiva);

d.

necesitatea cunoasterii tipologiei acestor decizii in vederea rationalizarii componentelor sale, pentru adoptarea si aplicarea unor decizii calitativ superioare;

e. 939g64j

actiunile si comportamentele executantilor.


147.Prin sistem managerial integrat al societatii comerciala intelegem:

Alegeti varianta care defineste corect sistemul managerial integrat al societatii comerciale. 939g64j

a.

un mod de a asigura desfasurarea activitatii mnagerului;

b.

totalitatea instructiunilor cu privire la conceptia managerului pentru realizarea obiectivelor; ( nu sunt sigura de raspuns dar b si c sun t identice)

c.

totalitatea instructiunilor cu privire la conceptia managerului pentru realizarea obiectivelor;

d.

ansamblul de principii, metode si mijloace destinate elaborarii de metode matematice;

e. 939g64j

totalitatea obiectivelor generale ale societatii comerciale. 939g64j


148.Principiile fundamentale ale managementului prin bugete au fost stabilite de catre W. D. Knight si E. H. Weinwurm si pot fi redate astfel:

1) participarea, inteleasa ca mijloc de stimulare a salariatilor de a participa activ si constructiv la solutionarea problemelor unitatii in general si la cele de planificare si control in special;

2) realismul ca necesitate si mijloc de asigurare a unei relatii clare intre nivelurile prevazute in bugete si considerentele de ordin subiectiv;

3) alegerea tacticii in vederea realizarii planurilor operative (managementul operativ al societatii comerciale);

4) mobilizarea resurselor si utilizarea optima a acestor resurse ale societatii comerciale;

5) flexibilitate necesara in procesul de implementare a bugetului in sistemul managerial.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta principiile fundamentale ale managementului prin bugete care fost stabilite de catre W. D. Knight si E. H. Weinwurm:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j


149.Principalele functii ale controlului, conceput ca aport al acestuia la realizarea

scopurilor manageriale, sunt urmatoarele:

1. functia de evaluare a rezultatelor;

2. functia recuperativa;

3. functia organizatorica;

4. functia informativa;

5. functia preventiva;

6. functia comerciala;

7. functia educativ-stimulativa.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta principalele functii ale controlului,

conceput ca aport al acestuia la realizarea scopurilor manageriale:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j150.Particularitatile activitatii de cercetare-dezvoltare sunt urmatoarele:

1) reprezinta o necesitate pentru firma datorita documentatiei folosite;

2) constituie un instrument de investigare pentru dobandirea de noi cunostinte care conduc la numeroase proiecte de studii de dezvoltare a societatii comerciale;

3) eficienta activitatii de cercetare - dezvoltare poate fi urmarita prin parcurgerea etapelor de productie si desfacere;

4) eficienta activitatii de cercetare-dezvoltare poate fi urmarita prin parcurgerea etapelor de productie, desfacere, propaganda comerciala si vanzari;

5) orienteaza schimburile comerciale, modificand pozitia de desfacere a unitatii economice si investigand noi surse de profit.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta particularitati ale activitatii de cercetare - dezvoltare:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j151.Proiectarea tehnologica si constructiva are ca principal obiectiv:

Alegeti varianta corecta care scoate in evidenta principalul obiectiv specific

proiectarii tehnologice si constructive. 939g64j


a.constituirea unei echipe speciale, reunita doar atunci cand este nevoie;

b.

de a asigura utilitate, functionalitate si competitivitate produselor create prin performante tehnico -economice ridicate, cu o durata de finalizare si un cost cat mai redus;

c.

de a asigura utilitate, functionalitate si competitivitate crescuta produselor create cu o durata de finalizare si un cost cat mai ridicat;

d.

de a asigura eficienta produselor create prin performante economice cat mai reduse;

e. 939g64j

de a asigura utilitate roduselor create prin perforrmante tehnico - economice ridicate, cu o durata de finalizare rapida.


152.Preocupat de stimularea creativitatii si inovarii, managerul are obligatia:

Alegeti varianta corecta care legatura cu stimularea creativitatii si inovarii managerul.

a.

de a urmari cu multa atentie curbele de viata ale produselor sale pentru a fi gata sa lanseze la timp pe piata noi produse;

b.

imbunatateasca structura sortimentala a produselor;

c.

sa verifice procesul tehnologic;

d.

sa combine factorii de productie;

e. 939g64j

sa combine factorii de productie;


153.Principalele actiuni manageriale de reducere a duratei de executie a noilor capacitati de productie de care trebuie sa tina cont managerul amintim:

Alegeti varianta corecta care nu reprezinta actiune manageriala de reducere a duratei de executie a noilor capacitati de productie de care trebuie sa tina cont managerul.

a.

stabilirea in mod concret, prin documentatia tehnica, a termenelor de realizare a capacitatilor de productie ce urmeaza sa fie date in exploatare, in stricta concordanta cu necesitatile de productie;

b.

reducerea la nivelul optim a frontului de lucru in constructii;

c.

constituirea unui compartiment permanent cu creativitatea, al carui responsabil primeste, regrupeaza, triaza si prelucreaza ideile noi pe care le prezinta apoi managerului;

d.

eliminarea timpului consumat pentru completarea sau refacerea unor lucrari de proiectare;

e. 939g64j

imbunatatirea muncii in unitatile de constructii-montaj.


154.Programarea propriu-zisa a productiei vizeaza:

1) elaborarea programelor de productie ale sectiilor, atelierelor, locurilor de munca precum si stabilirea parametrilor programarii productiei;

2) programarea propriu-zisa a productiei;

3) determinarea momentului de intrare in fabricatie a fiecarui produs;

4) urmarirea productiei;

5) stabilirea ordinii de executie a fiecarui produs, piesa sau reper, pe fiecare loc de munca.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta aspecte semnificative ale programarii propriu-zise a productiei:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j155.Prin standardizare se intelege:

Alegeti varianta corecta care defineste conceptul de standardizare. 939g64j

a.

activitatea organizata de limitare la un maximum rational si necesar, a varietatii produselor;

b.

activitatea organizata de limitare la un maximum rational si necesar, a varietatii produselor, subansamblelor, pieselor prin elaborarea unor noi standarde de calitate;

c.

eliminarea deficitelor de capacitate, a locurilor inguste din cadrul procesului de productie;

d.

se intelege activitatea organizata de limitare la un minimum rational si necesar, a varietatii produselor, subansamblelor, pieselor, tipodimensiunilor si marcilor de materiale necesare fabricarii acestora prin elaborarea unor noi standarde si revizuirea celor existente;

e. 939g64j

ansamblul de reguli tehnice obligatorii prin care se stabilesc, potrivit nivelului de dezvoltare tehnica intr-un anumit moment, insusirile tehnice, respectiv continutul, configuratia, dimensiunile, rezistenta la diverse probe, insusirile estetice, conditiile de utilizare, pe care trebuie sa le indeplineasca un produs, o lucrare sau un serviciu, precum si prescriptiile privind receptia, marcarea, depozitarea, transportul acestora, dupa caz.
156.Programarea de ansamblu a productiei, care se realizeaza la nivelul conducerii societatii comerciale, trebuie sa fie:

Alegeti varianta care defineste corect programarea de ansamblu a productiei, care se realizeaza la nivelul conducerii societatii comerciale. 939g64j

a.

continua;

b.

flexibila si adaptabila;

c.

relativa;

d.

la nivel microeconomic;

e. 939g64j

la nivel macroeconomic.

157.Principalele caracteristici ale pietei sunt:

1) obtine informatii referitoare la reteaua de distributie a produselor si serviciilor;

2) investigheaza cererea de marfuri si servicii;

3) constituie sfera economica in care productia de bunuri si servicii apare sub forma de oferta, iar nevoile de consum iau forma de cereri de marfuri; localizeaza confruntarea dintre cerere si oferta si asigura realizarea lor prin intermediul actelor de vanzare - cumparare;

4) in functie de factorii economici, sociali, demografici si de alta natura apar relatiile de piata ce contureaza si influenteaza cerintele pietei, mecanismul pietei, dinamica cererii si a ofertei de marfuri, miscarea preturilor, curba vanzarilor si altele;

5) piata este alcatuita dintr-o serie larga de compartimente, segmente si subsegmente, care imbraca diferite forme particulare in functie de obiectul ofertei si cererii, natura partenerilor, locul si conditiile de realizare a actelor de piata.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta principalele caracteristici ale pietei:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j


158.Publicitatea poate fi definita ca:

Alegeti varianta corecta si completa care defineste publicitatea in vederea vanzarii produselor pe piata de catre o societate comerciala.

a.

mijlocul prin intermediul caruia managerul isi contureaza pentru o perioada lunga sau medie atitudinea sa fata depiata, concretizata prin indicarea obiectivelor esentiale in cadrul raporturilor de piata, insotita de precizarea liniei principale de actiune pentru atingerea lor;

b.

mijlocul prin intermediul caruia managerul isi contureaza pentru o perioada lunga sau medie atitudinea sa fata de piata;

c.

un ansamblu de informatii cu privire la o unitate si la produsele acesteia, a caror merite sau calitati se difuzeaza prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare, fara cheltuieli din partea societatii comerciale;

d.

un ansamblu de informatii cu privire la o unitate si la produsele acesteia;

e. 939g64j

operatiunile de obtinere a informatiilor referitoare la fenomenele si procesele pietei.

159.Principalele etape ale deciziei financiare sunt:

1) precizarea necesarului de aprovizionat;

2) precizarea obiectivelor financiare;

3) analiza informationala financiara;

4) adoptarea deciziei financiare;

5) executia deciziei financiare. 939g64j

Care din combinatiile de mai jos reprezinta etape ale deciziei financiare:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j160.Prin promovare profesionala se intelege ".............."

Ce cuvant(e) trebuie introdus(e) in locul liniei punctate din fraza de mai sus:

a.

gradul de adaptare la noile conditii de munca;

b.

gradul de adaptare la vechile conditii de munca;

c.

incredintarea unei functiuni cu nivel de responsabilitate superior celei

detinute anterior, pe baza eficientei dovedite si a aptitudinilor cerute exercitarii noii functiuni;

d.

atitudinea fata de munca si nevoi personale;

e. 939g64j

masurarea performantelor individuale. 939g64j

161.Procedura de stabilire a programului de securitate a muncii vizeaza:

1. infiintarea unui sistem organizatoric pentru prevenirea accidentelor;

2. analizarea riscurilor de accidente si introducerea masurilor de tehnica securitatii, introducerea si urmarirea evidentei accidentelor;

3. administrarea salarizarii;

4. gradul de adaptare la vechile conditii de munca;

5. eliminarea riscurilor prin revizuirea mijloacelor de productie, cunoasterea si aplicarea masurilor de securitate a muncii.

Care din combinatiile de mai jos scot in evidenta aspectele care vizeaza procedura de stabilire a programului de securitate a muncii:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j


162.Prin recrutarea personalului se intelege nu numai simpla ocupare a unor posturi libere, ci si:

Ce anume mai implica recrutarea personalului in afara de simpla ocupare a unui post liber de catre un angajat? Indicati varianta de raspuns corecta.

a.

procesul prin care noul angajat se integreaza psihosocioprofesional in unitate, in grupul de lucru, modul in care se ataseaza de colectiv pentru a-si indeplini sarcinile si de a raspunde chiar la indatoriri sporite;

b.

instruirea angajatului;

c.

asigurarea de asistenta psihologica in caz de nevoie;

d.

crearea de relatii mutuale intre salariat si manager;

e. 939g64j

crearea de relatii mutuale intre salariat si membrii familiei.

163.Prin orientare profesionala se intelege:

Alegeti varianta care defineste corect orientarea profesionala.

a.

actiunea de indrumare a persoanei catre o profesiune sau catre un grup de profesiuni, in concordanta cu aptitudinile si inclinatiile sale;

b.

organizarea intr-un compartiment distinct a recrutarii;

c.

elaborarea previziunilor privind necesarul de resurse umane;

d.

conturarea cerintelor viitoare pentru ocuparea unor posturi vacante si elaborarea previziunilor privind necesarul de resurse umane;

e. 939g64j

constituirea si dezvoltarea unor surse de munca si adaptarea metodelor de valorificare a acestor surse. 939g64j

164.Pentru integrarea noilor salariati intr-o societate comerciala trebuie indeplinite urmatoarele cerinte esentiale:

1) definirea clara si exacta a conditiilor muncii respective;

2) definirea sumara conditiilor muncii respective;

3) ajutarea noului salariat in vederea acomodarii cu toate cerintele muncii pe care o indeplineste;

4) insuflarea increderii in unitatea economica, in aptitudinea lui de a invata repede munca pentru care a fost angajat si in capacitatea lui de a o indeplini;

5) conturarea cerintelor viitoare pentru ocuparea unor posturi vacante si elaborarea previziunilor privind necesarul de resurse umane. 939g64j

Care din combinatiile de mai jos reprezinta cerinte esentiale necesare pentru integrarea noilor salariati intr-o societate comerciala:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j165.Principalele caracteristici ale serviciilor in folosul salariatilor dintr-o societate comerciala constau in urmatoarele:

1) asigurarea de asistenta psihologica in caz de nevoie;

2) crearea de relatii mutuale intre salariat si manager;

3) cheltuielile pentru desfasurarea lor sunt sustinute in cea mai mare parte, sau in totalitatea lor de catre unitatea economica respectiva;

4) nu sunt legate de nivelurile individuale ale salariilor, de conditiile organizatorice, de vechimea in serviciu sau alte criterii;

5) vizeaza in principal conservarea resurselor umane. 939g64j

Care din combinatiile de mai jos reprezinta principalele caracteristici ale serviciilor in folosul salariatilor dintr-o societate comerciala:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j166.Racordarea constienta a agentului economic la evolutiile logice la nivel micro si macroeconomic reprezinta:

Alegeti varianta corecta care are legatura cu racordarea constienta a agentului economic la evolutiile logice la nivel micro si macroeconomic.

a.

definirea scopului firmei;

b.

premise necesare succesului firmei in economia de piata;

c.

analiza atenta a elementelor care influenteaza in mod hotarator evolutia actuala a firmei;

d.

reconsiderarea relatiilor dintre agentii economici si mediul ambiant;

e. 939g64j

parghiile economico - financiare. 939g64j


167.Rolul deosebit al deciziei in managementul societatii comerciale este subliniat de faptul ca:

Alegeti varianta corecta care are legatura cu rolul deosebit al deciziei in managementul societatii comerciale. 939g64j

a.

prin intermediul ei se determina locul fiecarei verigi organizationale a societatii comerciale, a fiecarei subunitati si a fiecarui salariat la solutionarea sarcinilor preconizate;

b.

prin intermediul ei se determina locul fiecarei verigi organizationale a societatii comerciale, a fiecarei subunitati si a fiecarui salariat la solutionarea sarcinilor preconizate;

c.

se adopta perfectionarile si corecturile necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii in societatea comerciala;

d.

se adopta perfectionarile necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii in societatea comerciala;

e. 939g64j

informatiile pot fi definite ca elemente de instiintare care provoaca managerului si celorlalte cadre de conducere reactii ce declanseaza decizii si actiuni.168.Rolul principal al controlului in managementul societatii comerciale consta in:

Alegeti varianta care defineste corect rolul principal al controlului in managementul societatii comerciale. 939g64j

a.

contributia sa practica atat la constatarea, cat si la solutionarea problemelor cu care se confrunta conducerea societatii;

b.

ansamblul proceselor de urmarire a modului in care se desfasoara diferite actiuni sau intreg procesul de management;

c.

cuprinderea in obiectivele de control a tuturor componentelor esentiale ale activitatii firmei;

d.

gasirea unor solutii eficiente de identificare si eliminare a efectelor perturbatii lor aparute in functionarea sistemului de management;

e. 939g64j

analiza atenta a mediului ambiant.

169.Retehnologizarea reprezinta ".......".

Ce cuvant(e) trebuie introdus(e) in locul liniei punctate din fraza de mai sus.

a.

un mod de actiune a societatilor comerciale, in dorinta de sporire a competitivitatii si rentabilitatii lor;

b.

o unitate de masura a capacitatii de orientare a managerului;

c.

o unitate de masura a incapacitatii de orientare a managerului;

d.

suportul de baza in vederea asigurarii viitorului intreprinderii;

e. 939g64j

reducerea la nivelul optim a frontului de lucru in constructii.


170.Rezultatul final al cercetarilor stiintifice il reprezinta ridicarea eficientei economice a

societatii comerciale, concretizata in:

1) scaderea productivitatii muncii;

2) cresterea productivitatii muncii;

3) reducerea pretului de cost, precum si micsorarea consumurilor la materii si

materiale;

4) sporirea profitului;

5) imbunatatirea structurii sortimentale. 939g64j

Care din combinatiile de mai jos reprezinta rezultatul final al cercetarilor stiintifice:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j171.Reclama comerciala si promovarea vanzarilor vizeaza:

Ce anume vizeaza reclama comerciala si promovarea vanzarilor? Indicati varianta de raspuns corecta.

a.

transpunerea in viata a obiectivelor stabilite de manager prin politica si programele sale comerciale;

b.

mecanismul pietei, dinamica cererii;

c.

dinamica ofertei;

d.

reclama prin servicii si prime;

e. 939g64j

atitudinea fata de piata.

172.Rezultatele obtinute prin acordarea calificativelor si compararea meritelor la nivel de societate comerciala se folosesc pentru:

1. dezvoltare unei atitudini combative si favorabile la salariati;

2. stimularea realizarilor individuale;

3. administrarea salarizarii;

4. determinarea potentialului in viitor;

5. desfacerea contractului de munca sau transferul, imbunatatirea performantelor.

Alegeti combinatiile corecte care scot in evidenta aspectele legate de acordarea calificativelor si compararea meritelor la nivel de societate comerciala:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j173.Sunt functii ale managementului:

1. functia de previziune;

2. functia financiar contabila;

3. functia de organizare;

4. functia de coordonare;

5. functia de cercetare-dezvoltare;

6. functia de antrenare;

7. functia de evaluare-control.

Care din combinatiile enumerate mai jos reprezinta functiile managementului:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j


174.Sfera de cuprindere si intensitatea procesului managerial se afla intr-un raport de:

Alegeti varianta corecta care are legatura cu sfera de cuprindere si intensitatea procesului managerial.

a.

dependenta cu esalonul managerial, in sensul ca, cu cat acesta se realizeaza pe o treapta din ierarhia superioara a sistemului managerial, cu atat este mai cuprinzator, mai intens si mai bogat in semnificatii si rezultate;

b.

independenta cu esalonul managerial, in sensul ca, cu cat acesta se realizeaza pe o treapta din ierarhia superioara a sistemului managerial, cu atat este mai cuprinzator, mai intens si mai bogat in semnificatii si rezultate;

c.

dependenta cu esalonul managerial, in sensul ca, cu cat acesta se realizeaza pe o treapta din ierarhia inferioara a sistemului managerial, cu atat este mai cuprinzator, mai intens si mai bogat in semnificatii si rezultate;

d.

dependenta cu esalonul managerial, in sensul ca, cu cat acesta se realizeaza pe o treapta din ierarhia inferioara a sistemului managerial, cu atat este mai cuprinzator, mai putin intens si mai bogat in semnificatii;

e. 939g64j

crestere a esalonul managerial, in sensul ca, cu cat acesta se realizeaza pe o treapta din ierarhia superioara a sistemului managerial, cu atat este mai cuprinzator, mai intens si mai bogat in semnificatii.

175.Studiul continutului procesului managerial necesita:

Alegeti varianta corecta care are legatura cu studiul continutului procesului managerial.

a.

crestere a esalonul managerial, in sensul ca, cu cat acesta se realizeaza pe o treapta din ierarhia superioara a sistemului managerial;

b.

o atentie deosebita;

c.

intelegerea modului de influentare asupra salariatilor in solutionarea problematicii economice a societatii comerciale;

d.

stabilirea unui nou scop al managementului;

e. 939g64j

concentrarea eforturilor umane pentru coordonarea muncii comune. 939g64j

176.Specialistul belgian Philippe de Woot concepe strategia ca fiind:

Alegeti varianta corecta care are legatura cu strategia prezentata de specialistul belgian Philippe de Woot.

a.

optiunile importante ale intreprinzatorului in confruntarea cu mediul tinand cont de resursele de care dispune;

b.

optiunile importante ale intreprinzatorului in confruntarea cu mediul tinand cont de nevoile personale;

c.

optiunile importante ale clientului in confruntarea cu mediul tinand cont de resursele de care dispune;

d.

o modalitate manageriala majora de profesionalizare a conducerii si cresterii competitivitatii firmei;

e. 939g64j

totalitatea operatiunilor de verificare a desfasurarii procesului de productie. 939g64j


177.Specialistul M. Bower concepe strategia ca fiind:

Alegeti varianta corecta care are legatura cu strategia prezentata de specialistul

M. Bower.

a.

optiunile importante ale intreprinzatorului in confruntarea cu mediul tinand cont de resursele de care dispune;

b.

stiinta si arta de a declansa toate resursele intreprinderii pentru atingerea cu succes a obiectivelor si scopurilor fixate;

c.

totalitatea operatiunilor de verificare a desfasurarii procesului de productie;

d.

arta de a declansa toate resursele intreprinderii pentru atingerea cu succes a scopurilor fixate;

e. 939g64j

modalitatea manageriala majora de profesionalizare a conducerii si cresterii competitivitatii firmei.


178.Strategia unei societati comerciale vizeaza in principal:

Ce anume vizeaza in principal strategia unei societati comerciale? Identificati varianta de raspuns corecta.

a.

sfera de produse si de piete in care este angajata societatea comerciala, ceea ce ii ofera managerului avantajul de a se concentra asupra unor domenii complet conturate atat pe planul aprovizionarii cat si al desfacerii produselor firmei;

b.

vectorul de crestere, care indica directia in care se dezvolta societatea comerciala, orientarea concreta a schimbarii strategice;

c.

avantajul competitiv, pus in evidenta de catre proprietatile specifice ale pietelor si produselor care vor asigura societatii comerciale o pozitie competitiva solida;

d.

o modalitate manageriala majora de profesionalizare a conducerii si

cresterii competitivitatii firmei;

e. 939g64j

sinergia, care concretizeaza si masoara capacitatea societatii comerciale de a face eficiente intrarile de produse pe piete, indeosebi in domenii noi de crestere. 939g64j


179.Schendel si Hofer, in binecunoscuta lor lucrare 'Strategy Formulation and Analitical Concepts', delimiteaza patru componente ale oricarei strategii:

Alegeti varianta corecta care nu are legatura cu strategia prezentata de Schendel si Hofer, in binecunoscuta lor lucrare 'Strategy Formulation and Analitical Concepts'.

a.

domeniul abordat, ce se refera la interactiunile prezente si viitoare ale organizatiei cu mediul;

b.

avantajul competitiv, pus in evidenta de catre proprietatile specifice ale pietelor si produselor care vor asigura societatii comerciale o pozitie competitiva solida;

c.

desfasurarea resurselor are in vedere nivelul si structura resurselor organizatiei, precum si perfectionarea abilitatilor ce contribuie la realizarea obiectivelor si scopurilor;

d.

avantajul competitiv vizeaza pozitia unica pe care o organizatie o dezvolta, in raport cu concurentii sai, prin structurile evolutiei resurselor si/sau deciziile privind domeniul abordat;

e. 939g64j

sinergia, definita ca afecte sintetice ce se asteapta, ca urmare a implementarii deciziilor si utilizarii resurselor organizatiei.


180.Semnificatia organizarii procesuale consta in faptul ca:

Alegeti varianta corecta care scoate in evidenta semnificatia organizarii procesuale. 939g64j

a.

informatiile sunt necesare pentru previzionarea obiectivelor;

b.

au un caracter exceptional, nerepetandu-se intr-un viitor previzibil;

c.

eficacitatea lor depinde de potentialul decizional al decidentului;

d.

cu ajutorul ei se contureaza, ordoneaza si se antreneaza ansamblul de

procese de munca fizica si intelectuala ce se desfasoara in cadrul societatii comerciale;

e. 939g64j

depinde decisiv de intuitia si capacitatea decizionala a managerilor implicati.


181.Sistemul informational managerial apare:

Alegeti varianta care defineste corect sistemul informational managerial.


a.

ca un complex de oameni si activitati practice, de echipamente si de proceduri, orientat catre modelarea proceselor manageriale cu ajutorul unor operatii de prelucrare a informatiilor;

b.

ca un complex de oameni si activitati practice, de echipamente;

c.

ca un complex de factori interni si externi;

d.

descrierea grafica a fenomenelor informationale;

e. 939g64j

ansamblu de date, informatii, fluxuri si circuite informationale, menite sa contribuie la stabilirea si realizarea obiectivelor organizatiei.


182.Sursele informationale la nivel de societate comerciala se caracterizeaza prin:

1) continut;

2) distanta;

3) intensitate;

4) proceselor de munca omogene;

5) regim temporal.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta caracteristicile surselor informationale la nivel de societate comerciala:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j
183.Scopul metodelor manageriale intr-o societate comerciale consta in:

1) optimizarea folosirii capacitatii de munca a managerului;

2) eficientizarea comportamentului si actiunii salariatilor;

3) analiza atenta a situatie datoriilor;

4) antrenarea intregului personal la atingerea obiectivelor unitatii;

5) pregatirea si adoptarea strategiilor de risc.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta elemente care definesc scopul metodelor manageriale intr-o societate comerciala:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j184.Succesul activitatii de cercetare-dezvoltare dintr-o societate comerciala se concretizeaza:

Alegeti varianta corecta care nu are legatura cu succesul activitatii de cercetare-dezvoltare dintr-o societate comerciala.

a.

prin innoiri tehnologice;

b.

prin cresterea ritmului de dezvoltare si a productivitatii;

c.

prin mentinerea nivelului de competivitate pe piata printr-un grad ridicat al profitului;

d.

indeosebi printr-o riguroasa si eficienta desfasurare a intregului proces productiv;

e. 939g64j

reducerea pretului de cost, precum si micsorarea consumurilor la materii si materiale. 939g64j


185.Standardizarea este o functie importanta a managementului productiei, deoarece:

De ce standardizarea este o functie importanta a managementului productiei? Indicati varianta de raspuns corecta.
a.

la nivelul comitetului de directie se intocmeste programul de ansamblu care

cuprinde sortimentul de produse, mijloacele de productie, marimea utilajelor si amplasarea lor;

b.

la nivelul operational are loc atat organizarea si planificarea interna,

prevazandu-se in detalii intreaga desfasurare a serviciilor de productie pe sectii, ateliere, pe grupe de masini si pe fiecare loc de munca si pe termene;

c.

face posibil controlul fabricatiei, aprovizionarii, contabilitatii si a altor activitati la un anumit nivel de performante si de calitate;

d.

face posibil controlul altor activitati la un anumit nivel de performante;

e. 939g64j

face posibil controlul altor activitati la un anumit nivel de calitate. 939g64j


186.Simplificarea productiei urmareste:

Ce se urmareste prin simplificarea productiei? Indicati varianta de raspuns corecta.

a.

cresterea costului de materii prime si materiale;

b.

scaderea costului de materii prime si materiale;

c.

reducerea costului si a gradului de complexitate a activitatii economice prin

reducerea varietatii produselor si serviciilor, prin eliminarea diferentelor neesentiale, a tipurilor de prisos sub aspectul dimensiunilor, modelelor sau stilurilor si a acelora care produc numai un profit minim, sau sunt pe cale de a deveni nerentabile;

d.

eliminarea risipei prin cresterea costurilor de productie;

e. 939g64j

exploatarea rationala a utilajelor si instalatiilor.


187.Strategia de piata reprezinta:

Alegeti varianta corecta si completa care scoate in evidenta definitia strategiei de

piata.

a.

obtinerea de date privitoare la publicitatea comerciala, uzantele

comerciale, legislatia economica;

b.

obtinerea de informatii referitoare la produse si servicii;

c.

mijlocul prin care managerul isi contureaza pentru o perioada lunga sau medie atitudinea sa fata de piata, concretizata prin indicarea obiectivelor esentiale in cadrul raporturilor de piata, insotita de precizarea liniei principale de actiune pentru atingerea lor.

d.

precizarea liniei principale de actiune;

e. 939g64j

indicarea obiectivelor esentiale in cadrul raporturilor de piata.


188.Spre deosebire de reclama, publicitatea nu urmareste sa atraga atentia si sa determine decizia de achizitionare imediata a unui produs, ci sa influenteze:

Cum influenteaza publicitatea comportamentul consumatorului spre deosebire de reclama care urmareste sa atraga atentia si sa determine decizia de achizitionare imediata a unui produs? Indicati varianta de raspuns corecta.

a.

transpunerea in viata a obiectivelor stabilite de manager prin politica si programele sale comerciale;

b.

indirect comportamentul consumatorilor, sa-i creeze o impresie favorabila despre produsul respectiv;

c.

transpunerea in viata a politicilor stabilite de manager prin actiuni concrete;

d.

profitabilitatea societatii comerciale;

e. 939g64j

costul de productie. 939g64j


189.Selectia profesionala presupune o analiza obiectiva a concordantei dintre "......."

Ce cuvant(e) trebuie introdus(e) in locul liniei punctate din fraza de mai sus:

a.

caracteristicile profesiunii si posibilitatile de ordin fizic, psihic si informational pe care le prezinta persoana;

b.

teorie si decizie;

c.

potentialul creator al fiecarui salariat si profitul brut al intreprinderii;

d.

veniturile si cheltuielile angajatului;

e. 939g64j

potentialul creator al tuturor salariatilor si profitul net al intreprinderii


190.Starea de spirit sau, moralul salariatilor ocupa un loc dominant in "...."

Ce cuvant(e) trebuie introdus(e) in locul liniei punctate din fraza de mai sus:

a.

managementul resurselor umane;

b.

buna desfasurare a procesului de productie;

c.

exercitarea profesiei;

d.

cresterea profitului firmei;

e. 939g64j

scaderea profitului firmei.


191.Trasaturile distinctive ale firmei ca agent economic elementar sunt urmatoarele:

1) este subiect al activitatii economice, dar si purtator al unor interese proprii;

2) nu dispune de resurse proprii acesta apeland la resurse atrase;

3) relatia cu ceilalti agenti economici nu este reprezentativa;

4) are comportament specific constand in decizii si actiuni, dispunand de resurse proprii;

5) se afla in relatie cu ceilalti agenti elementari.

Care din combinatiile enumerate mai jos reprezinta trasaturi distinctive ale firmei ca agent economic:


a.


b.


c.


d.


e. 939g64j192.Trasaturile definitorii ale strategiei sunt:

1) au in vedere, in mod explicit si implicit, realizarea unor scopuri bine precizate, specificate sub forma de misiune si obiective, vizandu-se in acelasi timp perioadele viitoare;

2) sfera de cuprindere a strategiei o reprezinta forta de munca;

3) identificarea principalelor deficiente ale sistemului informational;

4) sfera de cuprindere a strategiei este organizatia in ansamblul sau rezumandu-se la elementele sale esentiale;

5) este rezultatul negocierii.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta trasaturile definitorii ale strategiei:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j193.Tratata ca obiect managerial, organizarea procesuala consta in:

Alegeti varianta corecta care are legatura cu organizarea procesuala tratata ca obiect managerial.

a.

descompunerea proceselor de munca atat fizica, cat si intelectuala in elementele componente, adica in timpi, operatii, miscari, insotita de analiza acestora in scopul regruparii lor in functie de nivelul obiectivelor la realizarea carora participa;

b.

descompunerea proceselor de munca atat fizica, cat si intelectuala in elementele componente, adica in timpi;

c.

gruparea functiunilor activitatilor, atributiilor si sarcinilor in functie de anumite criterii si repartizarea acestora in scopul realizarii lor, pe grupuri de lucru si salariati in vederea concretizarii conditiilor care sa asigure posibilitati pentru realizarea obiectivelor societatii comerciale;

d.

gruparea functiunilor activitatilor, atributiilor si sarcinilor in functie de anumite criterii si repartizarea acestora in scopul realizarii lor, pe grupuri de lucru si salariati;

e. 939g64j

gruparea functiunilor activitatilor, atributiilor si sarcinilor in functie de anumite criterii.
194.Tratarea sistemica a organizarii managementului unitatii economice implica:

Alegeti varianta corecta care are legatura cu tratarea sistemica a organizarii managementului unitatii economice. 939g64j

a.

o analiza profunda si analitica a aspectului sau informational;

b.

o analiza corecta a aspectului sau informational;

c.

o descrierea grafica a fenomenelor informationale;

d.

descrierea grafica a fluxurilor informationale;

e. 939g64j

descrierea grafica a circuitelor informationale. 939g64j


195.Tranzitia la economia de piata si schimbarile calitative pe care le implica in modul de desfasurare a activitatii societatilor comerciale creeaza:

Ce anume creeaza tranzitia la economia de piata si schimbarile calitative pe care le implica, in modul de desfasurare a activitatii societatilor comerciale? Indicati varianta de raspuns corecta.

a.

un teren propice aplicarii marketingului si extinde aria de utilizare a metodelor si tehnicilor sale;

b.

satisfacerea nevoilor de consum;

c.

precizarea liniei principale de actiune;

d.

investigarea pietei interne;

e. 939g64j

mijlocul prin intermediul caruia managerul isi contureaza pentru o perioada lunga sau medie atitudinea sa fata de piata.


196.Una din ramurile cele mai fecunde ale stiintei managementului este:

Alegeti varianta corecta care indica una din ramurile fecunde ale stiintei managementului.

a.

programarea matematica;

b.

psihologia;

c.

simularea proceselor decizionale;

d.

sociologia;

e. 939g64j

Teoria grafurilor.


197.Utilitatea controlului la realizarea obiectivelor societatii comerciale demonstreaza:

Alegeti varianta corecta care are legatura cu utilitatea controlului la realizarea obiectivelor societatii comerciale. 939g64j

a.

interventia imediata cu solutii concrete si prompte pentru a preveni aparitia unor fenomene negative;

b.

Interventia imediata cu solutii concrete si prompte pentru a preveni aparitia unor fenomene pozitive;

c.

contributia sa practica atat la constatarea, cat si la solutionarea problemelor cu care se confrunta conducerea societatii;

d.

cuprinderea in obiectivele de control a tuturor componentelor esentiale ale activitatii firmei, astfel incat sa se asigure o maibuna adaptare a controlului la cerintele noilor conditii ale economiei de piata;

e. 939g64j

cuprinderea in obiectivele de control a cerintele noilor conditii ale economiei de piata.


198.Un management eficient, atat in domeniul cercetarii-dezvoltarii, cat si in acela al relatiilor interpersonale, este esential pentru:

Alegeti varianta corecta care legatura cu managementul eficient, atat in domeniul cercetarii-dezvoltarii, cat si in acela al relatiilor interpersonale. 939g64j

a.

realizarea planurilor;

b.

realizarea programului si pentru controlul rezultatelor;

c.

realizarea programelor;

d.

realizarea functionalitatii si competitivitatii crescute a produselor create cu o durata de finalizare si un cost cat mai ridicat;

e. 939g64j

realizarea functionalitatii si competitivitatii crescute a produselor create cu o durata de finalizare si un cost cat mai scazut.


199.Urmarirea productiei la nivel de societate comerciala prezinta urmatoarele caracteristici specifice:

1) asigurarea trecerii continue a obiectelor muncii prin sectii si ateliere, iar in cadrul acestora pe la locurile de munca, preintampinarea aparitiei unor dereglari in procesul de productie;

2) pregatirea executarii produselor la nivelul sectiilor, atelierelor si locurilor de munca;

3) culegerea de informatii cu privire la stadiul indeplinirii cantitative si calitative a productiei;

4) compararea continua a sarcinilor de productie realizate cu cele planificate;

1) exploatarea rationala a utilajelor si instalatiilor.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta caracteristici specifice urmaririi

productiei la nivel de societate comerciala:

a.


b.


c.


d.


e. 939g64j200.William Newman defineste managementul ca:

Alegeti varianta corecta care scoate in evidenta definitia managementului in opinia lui William Newman.

a.

ansamblul activitatilor, disciplinelor, metodelor, tehnicilor care inglobeaza sarcinile conducerii, gestiunii, administrarii si organizarii agentului economic si vizeaza ca prin adoptarea deciziilor optime in proiectarea si reglarea proceselor microeconomice sa analizeze intregul colectiv de salariati pentru a intreprinde si a lucra profitabil, pentru a organiza schimbari capabile sa asigure unitatii un viitor trainic si eficace pe plan economic si social;

b.

importanta tehnica sociala, ca directionare, conducere si control al eforturilor unei grupe de indivizi in vederea realizarii unui anumit scop comun;

c.

ansamblul activitatilor, disciplinelor, metodelor, tehnicilor care inglobeaza sarcinile conducerii;

d.

ansamblul deciziilor optime in vederea proiectarii si reglarii proceselor microeconomice;

e. 939g64j

ansamblul deciziilor optime in vederea proiectarii si reglarii proceselor macroeconomice. 939g64jDocument Info


Accesari: 1653
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )