Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Studiu de caz privind operatiile cu stocuri la societatea comerciala SIAT S.A.

management
Cuprinsul capitolului 4 - Studiu de caz privind operatiile cu stocuri la societatea comerciala SIAT S.A.pag.


Organizarea contabilitatii stocurilor la societatea comerciala SIAT S.A.


Operatii cu stocuri la societatea comerciala SIAT S.A.

Tipologia operatiilor prezentate

Prezentarea operatiilor si a formulelor contabile

Capitolul 4 - Aplicatii practice privind operatiile cu stocuri la societatea comerciala SIAT S.A.


4.1. - Organizarea contabilitatii stocurilor la societatea comerciala SIAT S.A


Privind din punct de vedere organizational studiul contabilitatii stocurilor în cadrul societatii comerciale SIAT S.A. trebuiesc mentionate doua trasaturi principale si anume prima trasatura care vizeaza metoda aleasa de conducerea societatii cu privire la evaluarea, la iesire a stocurilor, iar cea de a doua trasatura vizeaza metoda de inventariere (permanenta sau intermitenta folisita în gestionarea stocurilor. În continuare vom prezenta pe rând aceste doua aspecte ce sunt evidentiate în tabelul de mai jos.


Societatea comerciala SIAT S.A.

Evaluarea la iesire a stocurilor:

metoda F.I.F.O.

primul intrat primul iesit.

Metoda de inventariere:

inventarul PERMANENT.
Legii contabilitatii nr. 82 din 24 decembrie 1991 republicata[1].

Ordinului nr. 94 din 29 ianuarie 2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate[2].


Evaluarea conform metodei F.I.FO consta în valorizarea iesirilor de stocuri în ordinea în carea au intrat, la costul de achizitie, sau de productie al primei intrari în lot. Pe masura epuizarii lotului bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al lotului urmator, în ordine conologica. În consecinta stocul final este format din elementele evaluate la valorile cele mai recente. În cazul cresterii de preturi prin aplicarea metodei F.I.F.O. iesirile sunt evaluate la valorile cele mai scazute, stocurile finale la valorile cele mai ridicate, rezultând o majorare a rezultatului întreprinderii. Din contra, daca preturile sunt în scadere aplicarea metodei F.I.F.O. conduce la evaluarea iesirilor de stocuri la valoarea maxima, stocul final si beneficiul fiind micsorate.

Aplicarea metodei inventarului permanent [4] presupune contabilizarea fiecarei intrari de stocuri, cantitativ si valoric la cost istoric (care poate fi cost de achizitie sau cost de productie); pret stabilit în functie de valoarea de utilitate pentru stocurile aduse ca aport la capitalul social, plusuri la inventar, primite ca donatie sau obtinute cu titlu gratuit) sau la o alta valoare de înregistrare (pret standard, pret de vânzare). De asemenea fiecare iesire din stoc este contabilizata fizic si valoric. Meoda inventarului permanent este superioara inventarului intermitent prin faptul ca înregistrarea, în conturi de stocuri, a fiecarei intrari sau iesiri, pe masura producerii operatiilor, atât cantitativ cât si valoric, da posibilitatea cunoasterii în orice moment a marimii stocurilor.


4.2. - Operatii cu stocuri la societatea comerciala SIAT S.A.


4.2.1. - Tipologia operatiilor prezentate


Pentru prezentarea aplicatiei practice din lucrarea de fata s-au folosit "situatii" contabile ce au reflectat diverse miscari în operatiile cu stocuri din perioada 01.09.2002 - 30.01.2003. Respectivele operatii contabile au fost preluate din activitatea societatii comerciale SIAT S.A., respectiv din exercitiul financiar 01.01.2002 - 31.12.2002 si exercitiul financiar început la data de 01.01.2003. Prin aceste exemple s-a urmarit prezentarea cât mai multor tipuri de operatii cu stocuri ce pot interveni în activitatea unei întreprinderi pe parcursul unui exercitiul financiar. Fiecare operatie prezentata este însotita de documentele contabile corespunzatoare ce se gasesc în ANEXELE FINALE ale acestei lucrari.

Desi unele operatii prezentate  fac parte din categoria lucrarilor contabile de închidere a exercitiului, si nu din operatiile curente ale întreprinderii, din considerente metodologice am prefereat prezentarea coerenta si integrala a metodelor de gestiune a stocurilor, inclusiv a operatiilor efectuate la finele exercitiului.

Pentru studierea cât mai rapida a acestui set de operatii cât si pentru formarea unei vederi de ansmblu care sa corespunda scopului acestui capitol, respectiv aceea de a prezenta cât mai multe tipuri de operatii cu stocuri vom prezenta în pagina urmatoare un tabel în care sunt trecute operatiile dupa "natura" lor.


Nr.crt

Fenomenul contabil urmarit

Nr.Operatiei


- înregistrarea de plusuri si minusuri la inventarieirea stocurilor.cumpararea de materii prime.

darea în folosinta a materiilor prime.

- plata furnizorului.- cumpararea de obiecte de inventar.

- plata furnizorului prin cambie

darea în consum de obiecte de inventar- cumpararea de materiale consumabile.

- plata furnizorului prin decontarea unui avans acordat acestuia.

- plata furnizorului prin fila de cec.- cumpararea de materii prime prin acreditiv.- aplicarea metodei F.I.F.O. asupra stocurilor de materii prime.obtinerea de produse finite la cost de productie si vânzarea de produse finite.- cumpararea de materii prime din strâinatate- determinarea costului unitar de productie tinând cont de costurile directe si indirecte (fixe si variabile si înregistrarea acestuia în contabilitate.- stocuri aduse ca aport la capitalul social.


Nr.crt

Fenomenul contabil urmarit

Nr.Operatiei


reduceri comerciale în operatiile cu stocuri: risturn, rabat, remiza, scont de decontare.- stocuri transmise spre prelucrare catre terti.înregistrari contabile privind ambalajele.- cumpararea de stocuri fara facturi sosite pana la încheierea exercitiului financiar.- constituirea sau reducerea de provizioane pentru deprecierea activelor ciculante.4.2.2. - Prezentarea operatiilor si a formulelor contabile


Operatia 1. Pe data de 3.09.2002 n urma rezultatului inventaririi pe trimestrul al doilea al exercitiului financiar 1.01.2002 - 31.12.2002 în cadrul societatii comerciale SIAT S.A. s-a constatat un plus la inventar în valoare de 2.500.000 lei la ambalaje (100 de ambalaje) si a unui minus de inventar la materiale consumabile, respectiv 50 litri benzina în valoare de 1.200.000. lei.

a Înregistrarea plusului de inventar pentru cele 100 de ambalaje pe data de 3.09.2002:ambalajecheltuieli privind ambalajele

2.500.000 lei


b Înregistarea minusului d 747v213h e inventar la combustibil (50 litri de benzina) pe data de 3.09.2002:cheltuieli privind combustibilulcombustibili

1.200.000 lei


Operatia 2. Societatea comerciala SIAT S.A. cumpara pe data de 5.09.2002 de la furnizorul RASCO S.A. materii prime sub forma a 60 de foi de aluminiu pentru realizarea de panouri publicitare (60 buc. x 1.000.000 lei). Cheltuielile de transport aferente acestei tranzactii sunt de 3.500.000 lei, cheltuielile de manipulare 1.500.000 lei. Furnizorul va fi platit pe data de 20.09.2000. Pe data de 10.09.2000 se vor da în folosinta 35 de foi de aluminiu la pret de achizitie.


a) Înregistrarea datoriei catre furnizor si a intrarii de materii prime conform facturii nr. 1556677 din 5.09.2002:


valoarea de intrare = 60 buc x 1.000.000 + 3.500.000 + 1.500.000 = 65.000.000 lei.

pretul de achizitie a unei foi de aluminiu = 65.000.000 / 60 buc = 1.083.333 lei.

furnizori

77.350.000 lei


materii prime65.000.000 lei


TVA deductibila12.350.000 lei

b) Darea n consum a materiilor prime conform bonului de consum nr. 70010 din data de 10.09.2002:


valoarea de dat în consum : 35 buc. x 1.083.333 = 37.916.655 lei.cheltuieli cu materii primematerii prime

37.916.655 lei


c) Plata furnizorului RASCO S.A. conform ordinului de plata nr. 4556677 din 20.09.2002:furnizoriconturi la banci n lei

77.350.000 lei


Operatia 3. Pe data de 15.09.2002 societatea comerciala SIAT S.A. receptioneaza obiecte de inventar de la furnizorul BASEN S.A., pret de cumparare 5.000.000 lei. Pentru decontarea contravalorii facturii, furnizorul BASEN S.A. emite o cambie catre societatea SIAT S.A., termen de decontare 30.09.2002.


a) Înregistrarea datoriei fata de furnizorul BASEN S.A si a intrarii de obiecte de inventar conform facturii nr 1556678 din data de 15.09.2002:

furnizori

5.950.000 lei


materiale de natura obiectelor de inventar5.000.000 lei


TVA deductibila950.000 lei


b nregistrearea cambiei emise de societatea BASEN S.A.:furnizoriefecte de platit

5.950.000 lei


c) Decontarea cambiei de catre societatea comerciala SIAT S.A. pe data de 30.09.2002:efecte de platitconturi la banci n lei

5.950.000 lei


Operatia 4. Pe data de 1.10.2002 se acorda un avans din casieria societatii comerciale SIAT S.A. în valoare de 800.000 lei unei persoane împuternicite din societate pentru a cumpara materiale de curatire si dezinfectare. În aceiasi zi se deconteaza avansul pe baza facturilor cu care s-au cumparat aceste materiale, pretul mentionat în factura este de 500.000 lei, diferenta neutilizata din avansul acordat se depune în casieriea unitatii.


a Înregistrarea acordarii avansului din data de 1.10.2002


avansuri de trezoreriecasa n lei

800.000 lei


b) Decontarea avansului pe baza facturii primite de la persoana careia i s-a acordat avansul (factura nr 3778855 din 1.10.2002); si depunerea restului de bani neutilizati din avans în casieriea unitatii:


decontarae în suma de: 500.000 + 500.000 x 19 %  = 595.000 lei.

restul de bani de depus în casierie: 800.000 - 595.000 = 205.000 lei.

avansuri de trezorerie

800.000 lei


materiale consumabile500.000 lei


TVA deductibila95.000 lei


casa în lei205.000 lei


Operatia 5. Pe data de 3.10.2002 se acorda de catre societatea comerciala SIAT S.A. din disponibilitatile din cont un avans furnizorului LARIUS S.A. în valoare de 15.000.000 lei în contul unei aprovizionari ulterioare cu materiale consumabile si anume piese de schimb pentru instalatiile de semaforizare. Pe data de 8.10.2002 se primesc respectivele materiale, pretul de cumpararea fiind de 20.000.000 lei. Pe data de 10.10.2002 se deconteaza avansul acordat furnizorului si se plateste restul de bani catre acesta.


a Înregistrarea acordarii avansului catre furnizorul LARIUS S.A. pe data de 3.10.2002furnizori debitoriconturi la banci în lei

15.000.000 lei


b) Înregistrarea intrarii de materiale consumabile de la furnizorul LARIUS S.A., precum si înregistrarea datoriei fata de acesta din data de 8.10.2002 conform facturii nr. 1556699:

furnizori

23.800.000 lei


materiale consumabile

piese de schimb20.000.000 lei


TVA deductibila3.800.000 lei


c) Decontarea avansului acordat furnizorului LARIUS S.A. din data de 10.10.2000 si plata diferentei de bani catre acesta în vederea achitarii integrale a achizitiei de materiale consumabile din data de 8.10.2002. Plata diferentei de bani se face prin ordinul de plata nr. 4556678 din data de 10.10.2000:difereta de bani de platit: 23.800.000 - 15.000.000 = 8.800.000 leifurnizori23.800.000 lei
avansuri acordate furnizorilor

15.000.000 lei
conturi la banci în lei

8.800.000 lei


Operatia 6. Pe data de 13.10.2002 se deschide un acreditiv în valoare de 35.000.000 lei la dispozitia furnizorului CHIMCOLOR S.A. în vederea aprovizionarii de la acesta cu vopsele folosite la vopsirea de panouri publicitare puse spre vânzare. Pe data de 23.10.2002 se primesc materiile prime, pretul consemnat în factura este de 28.000.000.


a) Deschiderea acreditivului catre furnizorul CHIMCOLCOR S.A. pe data de 13.10.2002:acreditive în leiconturi la banci în lei

35.000.000 lei


b Înregistrarea intrarii de materii prime si a datoriei fata de furnizor conform facturii nr. 3344667 din data de 23.10.2002:

furnizori

33.320.000 lei


materii prime28.000.000 lei


TVA deductibila5.320.000 lei


c) Decontarea furnizorului prin acreditivul deschis catre acesta:furnizoriacreditive  în lei

33.320.000 lei


d) Reintegrarea în contul curent a diferentei de acreditiv neutilizata:

diferenta de acreditiv reintegrata = 1.680.000 lei.conturi la banci în leiacreditive  în lei

1.680.000 lei


Operatia 7. Societatea comerciala SIAT S.A prezinta urmatoarele informatii privind stocul de materie prima folii de aluminiu pentru realizarea de  panouri publicitare) pentru luna octombrie 2002

Stoc initial pe data de 1.10.2002

25 bucati x 1.083.333 = 27.083.325 lei.

Pe parcursul lunii au existat intrari în stoc astfel

06.10.2002 - 100 bucati x 1.100.000 = 110.000.000 lei (cost efectiv materii prime + cheltuieli de transport si manipulare

25.10.2002 - 80 bucati x 1.200.000  = 96.000.000 lei (cost efectiv materii prime + cheltuieli de transport si manipulare

Consumurile înregistrate pe parcursul lunii au fost urmatoarele

10.10.2002 - 110 bucati

29.10.2002 - 70 bucati.


a) Înregistrarea intrarii de 100 bucati de folii de aluminiu din 06.10.2002 conform facurii nr. 6655590:

furnizori

238.000.000 lei


materii prime110.000.000 lei


TVA deductibila20.900.000 lei


b) Înregistrarea consumului de 110 de bucati de folii de aluminiu din 10.10.2002 conform bonului de consum nr. 70052 aplicând metoda F.I.F.O.:cheltuieli de materii primematerii prime

120.583.325 lei
25 buc x

85 buc x 1.100.000

27.083.325 lei

93.500.000 lei


c Înregistrarea intrarii de 80 de bucati folii de aluminiu din 25.08.2002 conform facurii nr. 6677993:

furnizori

114.240.000 lei


materii prime96.000.000 lei


TVA deductibila18.240.000 lei


d) Înregistrarea consumului de 70 de bucati de folii de aluminiu din 29.10.2002 conform bonului de consum nr. 70055 aplicând metoda F.I.F.O.:cheltuieli de materii primematerii prime

82.500.000 lei15 buc x

55 buc x 1.200.000

16.500.000 lei

66.000.000 lei


la sf rsitul lunii au ramas în gestiune 15 bucati de folii de aluminiu x 1.200.000 lei / folie = 18.000.000 lei.


Operatia 8. Societatea comerciala SIAT S.A obtine pe data de 18.10.2002 în urma procesului de productie 100 de panouri publicitare, valoarea unui panou la cost de productie 10.000.000 lei. Pe data de 22.10.2002 societatea vinde 50 de panouri la pretul de 12.500.000 lei bucata, societatii comerciale MEC BUCUREsTI S.A.


a) Înregistrarea celor 100  bucati de panouri pubicitare la cost de productie pe data de 18.10.2002.

valoarea: 100 bucati x 10.000.000 = 1.000.000.000 lei.produse finitevariatia stocurilor

1.000.000.000 lei


b) Înregistrarea v nzarii celor 50 de panouri publicitare pe data de 22.10.2002 potrivit facturii nr. 5556667 clientului MEC BUCUREsTI S.A.:

valoarea de vânzare: 50 bucati x 12.500.000 = 625.000.000.000 lei.clienti743.750.000 lei
venituri din vânzarea produselor finite

625.000.000 lei
TVA colectata

118.750.000 lei


b) Contabilizarea iesirii din gestiune a celor 50 de panouri publicitare în urma vânzarii pe date 22.10.2002

valoarea: 100 bucati x 10.000.000 = 1.000.000.000 lei.variatia stocurilorproduse finite

500.000.000 lei


Operatia 9. Pe data de 1.11.2002 societatea comerciala SIAT S.A. achizitioneaza din import de la societatea TOPEX PUBLIC materii prime sub forma de colaje adezive speciale pentru îmbracat reflectoarele semafoarelor, termenul de deconatre fiind 30.11.2002. Valoarea în vama a marfurilor 8.000 , taxa vamala 12 %, comision vamal 1 %. Cursul valutar a înregistrat urmatoarele valori

- la data facturii si a stabilirii valorii în vama 30.000 lei

- la data decontarii - 31.000 lei (30.11.2002).


a) Calculul si înregistrarea obligatiilor fiscale


valoarea în vama = 8.000 $ x 30.000 lei / USD = 240.000.000 lei.

taxa vamala = 240.000.000 x 12 % = 28.800.000 lei.

comision vamal = 240.000.000 x 1 % = 2.400.000 lei.

TVA = (240.000.000 + 28.800.000 + 2.400.000) X 19 % = 51.528.000 lei.

conturi curente la banci

82.728.000 lei


alte impozite taxe si varsaminte asimilate31.200.000 lei
TVA deductibila51.528.000 lei


b) Înregistrarea importului de materiale conform facturii întocmite de furnizorul strain TOPLEX PUBLIC:materiale consumabile271.200.000 lei
furnizori

240.000.000 lei.
alte impozite taxe si varsaminte asimilate

31.200.000 lei


c) Plata furnizorului extern TOPEX PUBLIC pe data de 30.11.2002:

echivalentul celor 8.000 $ la data de 30.11.2002 = 8.000 $ x 31.000 lei / UDS = 248.000.000 lei.

difernta de curs valutar: 248.000.000 - 240.000.000 = 8.000.000 lei.

conturi curente la banci

248.000.000 lei


furnizori240.000.000 lei


cheltuieli din diferente de curs valutar8.000.000 lei


Operatia 10. În decursul lunii noiembrie societatea comerciala SIAT S.A. relizeaza din productie proprie 150 bucati de masti de semafoare ca urmare a contractului semnat cu Primaria Municipiului Bucuresti în urma castigârii licitatiei organizate de aceasta având ca scop semaforizarea zonelor periferice ale orasului Bucuresti. Situatia costurilor de productie aferente realizarii acestor produs finite se prezinta astfel:

- costuri directe 600.000.000 lei

- costuri indirecte 200.000.000 lei din care :

fixe - 50.000.000 lei

variabile -150.000.000 lei

- nivelul normal al capacitatii de productie al societatii pentru acest produs este de 175 bucati, în timp ce nivelul real a fost de 150 de bucati.


Determinarea costului de productie:Costul subactivitatii

150 bucati


X

1-175 bucati


= 50.000.000 x 1 - 0.85 = 50.000.000 x 0.15 = 7.500.000 lei

Cheltuieli indirecte ce se includ în costul de productie = 200.000.000 - 7.500.000 = 192.500.000 lei

Costul de productie = 600.000.000 + 192.500.000 lei = 792.500.000 lei.

a) Înregistrarea bunurilor de natura produselor finite  la costul de productie pe 30.11.2002:produse finitevariatia stocurilor

792.500.000 lei


costul unitar va fi de 792.500.000 / 150 bucati 5.283.334 lei /bucata.


Operatia 11. Pe data de 17.11.2002 societatea comerciala SIAT S.A. primeste un aport la capitalul social constituit din bunuri de natura stocurilor dupa cum urmeaza: materii prime 30.000.000 lei ; materiale consumabile 20.000.000; obiecte de inventar 15.000.000 lei.


a) Înregistrarea aportului la capital pe data de 17.11.2002:

decontari cu asociatii privind capitalul

65.000.000 lei


materii prime30.000.000 lei


materiale consumabile20.000.000 lei


materiale de natura obiectelor de inventar15.000.000 lei


Operatia 12. Societatea comerciala SIAT S.A. cumpara pe 20.11.2002 de la furnizorul PROSEP S.A. 50 de becuri pentru semafoare în valoare de 40.000.000 lei. Furnizorul face urmatoareale reduceri: rabat 5%; remiza 10%; scont de decontare 2%. Decontarea facturii se face pe data de 5.12.2002.


Factura arata astfel:


Materii primeRabat 5 %


Remiza 10 %Reducerea comercialaNETA comercialaScont de decontare 2%NETA financiaraTVA deductibila 19 %NETA de plata
A) nregistrari contabile in conditiile în care reducerile financiare se contabilizeaza la primirea facturii si receptia stocurilor.


a1) Înregistrarea facturii nr. 4455667 din 20.11.2002:


40.568.040 lei
40.568.040 lei

34.200.000 lei


materii primefurnizori

39.884.040 lei

6.368.040 lei


TVA-deductibilavenituri din sconturile obtinute684.000 lei


b1) Decontarea facturii prin ordinul deplata nr. 78833445 din 5.12.2002furnizoriconturi curente la banci în lei

39.884.040 lei


B) Înregistrarile contabile în conditiile în care scontul de decontare se înregistreaza la achitarea facturii.


a2) Înregistrarea facturii nr. 4455667 din 20.11.2002
401

furnizori

40.568.040 lei


materii prime34.200.000 lei


TVA-deductibila6.368.040 lei


b2) Decontarea facturii prin ordinul deplata nr. 78833445 din 5.12.2000:furnizori40.568.040 lei
conturi curente la banci în lei

39.884.040 lei
venituri din sconturile obtinute

684.000 lei


Operatia 13. Pe data de 5.12.2002 societatea comerciala SIAT S.A. cumpara 75 bucati de bare de sudura în valoare de 80.000.000 lei. Furnizorul METALCAS S.A. face urmatoarele reduceri: scont de decontare 4 %. Plata facturii se va face pe data de 10.12.2002. Dupa înregistrarea facturii pe data de 15.12.2002 soseste o factura (de stornare) cu urmatoarele reduceri comerciale referitoare la operatia anterioara: rabat 8 %; remiza 13 %, factura platita in aceiasi zi.
Prima factura cu nr. 3344556 din data de 5.12.2002 arata astfel:


Materiale cons.Scont de decontare 4%NETA financiaraTVA deductibila 19 %NETA de plata
Factura ulterioara (de stornare) cu nr. 3344558 din data de 15.12.2002 arata astfel:


Materiale cons.Rabat 6 %


Remiza 13 %NETA comercialaReducere comercialaScont de decontare 4%NETA financiaraTVA deductibila 19 %NETA de redus
În cazul în care scontul de decontare se contabilizeaza la achitarea facturii factura initiala se înregistreaza astfel


a) Înregistrarea facturii cu nr. 3344556 din data de 5.12.2002:
401

furnizori

94.592.000 lei


materiale consumabilelei


TVA-deductibila14.592.000 lei


b) Decontarea primei facturi prin ordinul de plata nr. 5556667 din data de 10.12.2002furnizori94.592.000 lei
conturi curente la banci în lei

91.392.000 lei
venituri din sconturile obtinute

3.200.000 leiFactura ulterioara privind reducerile comerciale se înrgistreaza prin relatiile


a) Contabilizarea facturii de reducere (stornare) cu nr. 3344558 din data de 15.12.2002:


furnizori18.880.500 lei
materiale consumabile

15.968.000 lei
TVA-deductibila

2.912.500 lei


b) Deconatrea facturii secundare cu ordinul de palta nr. 4445556 din data de 15.12.2002:
401

furnizori

18.880.500 lei


conturi curente la banci în lei18.241.800 lei


venituri din sconturile obtinute638.700 lei


Operatia 14. Societatea comerciala SIAT S.A. vinde pe data de 7.12.2002 300 casete metalice obtinute din productie proprie clientului DATA TELECOM S.A. Costul de productie este de 800.000 lei bucata, pretul de vânzare 1.000.000 lei bucata.


a) Înregistrarea vanzarii conform facturii nr. 6554222 din 7.12.2002

pret de vânzare: 300 bucati x 1.000.000 lei = 300.000.000 leiclienti357.000.000 lei
venituri din vânzarea produselor finite

300.000.000 lei
TVA colectata

57.000.000lei


b) Scoaterea din gestiune a produselor finite vândute pe data de 7.12.2002

valoarea de iesire din gestine la cost de productie: 300 bucati x 800.000 = 240.000.000 lei.variatia stocurilorproduse finite

240.000.000 lei


Operatia 15. Societatea comerciala SIAT S.A. da în consum pe data de 9.12.2002 15 foi de aluminiu, pretul unei foi este de 1.200.000 lei.


valoarea de dat în consum: 15 bucati x 1.200.000 = 18.000.000 lei.

a) Înregistrarea darii în consum a materiilor prime conform bonului de consum 70070 din data de 9.12.2002cheltuieli de materii primematerii prime

18.000.000 lei


Operatia 16. Pe data de 13.12.2002  Societatea comerciala SIAT S.A. da spre prelucrare tertilor, adica societatii RODEC S.A. un stoc de materii prime în valoare de 50.000.000 lei În urma prelucrarii pe data de 18.12.2002 rezulta produse finite la un pret de productie de 60.000.000 lei (10 bucati x 6.000.000 lei / bucata , cheltuielile factuarate de terti fiind de 15.000.000 lei. Acestea produse finite sunt vândute pe data de 25.12.2002 la un pret de 80.000.000 lei (10 bucati x 8.000.000 lei bucata), societatii comerciale USAMV BUCUREsTI S.A.


a) Trimiterea spre prelucrare a materiilor prime pe data de 13.12.2002materii si materiale aflate la tertimaterii prime

50.000.000 lei


b Înregistrarea produselor finite primite de la terti pe data de 18.12.2002 si plata serviciului efectuate de catre acestia conform facturii nr.777855produse finitematerii si materiale aflate la terti

60.000.000 lei


si concomitent

furnizori

17.850.000 lei


produse finite15.000.000 lei


TVA deductibila2.850.000 lei


c) Vânzarea produselor finite catre USAMV BUCUREsTI S.A. conform facturii din 25.12.2002 cu nr. 6785555:clienti95.200.000 lei
venituri din vânzarea produselor finite

80.000.000 lei
TVA colectata

15.200.000lei


d) Scoaterea din gestiunea unitatii SIAT S.A a produselor finite v ndute :


valoarea la care sunt scoase din gestiune: 60.000.000 lei cost de productie + 15.000.000 lei lucrarea efectuata de terti = 75.000.000 lei.variatia stocurilorproduse finite

75.000.000 lei


valoarea unitara la cost de productie = 75.000.000 / 10 bucati = 7.500.000 lei / lei bucata.

valoarea unitara de vânzare = 80.000.000 / 10 bucati = 8.000.000 lei / bucata.


Operatia 17. Pe data de 9.12.2002. societatea comerciala SIAT S.A. da în consum obiecte de inventar în valoare de 25.000.000 lei.


a) Darea în consum a obiectelor de inventar pe data de 9.12.2002cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventarmateriale de natura obiectelor de inventar

25.000.000 lei


Operatia 18. Societatea comerciala SIAT S.A. vinde pe data de 13.12.2002 produse semifabricate în valoare de 100.000.000 clientului RODEC S.A. Ambalajele consemnate în factura au o valoare de 15.000.000 lei ele vor fi restituite pe data de 15.12.2002.


A) Înregistrari contabile în situatia în care ambalajele vor fi restituite societatii de catre cumparator.


a1 Înregistrarea vânzarii conform facturii nr.2223445 din data de 13.12.2002:clienti134.000.000 lei
venituri din vânzarea semifabricatelor

100.000.000 lei
TVA colectata

19.000.000 lei
clienti-creditori

15.000.000 lei


b1) Returnarea ambalajelor pe data de 15.12.2002 de la clientul RODEC S.A.:clienti creditoriclienti

15.000.000 lei


B) Situatia în care ambalajele nu vor fi restituite societatii de catre cumparator, acetsea fiind achitate de catre acesta.


a2) Înregistrarea vânzarii conform facturii nr.2223445 din data de 13.12.2002:clienti136.850.000 lei
venituri din vânzarea semifabricatelor

100.000.000 lei
venituri din activitati diverse

15.000.000 lei
TVA colectata

21.850.000 lei

b2) Scoaterea din gestiunea societatii SIAT S.A. a ambalajelor vândutecheltuieli privind ambalajeleambalaje

15.000.000 lei


Operatia 19. Societatea comerciala SIAT S.A vinde pe data de 17.12.2002 produse finite în valoare de 400.000.000 lei clientului CELSIUS S.A. Ambalajele consemnate în factura 100 de bucati x 100.000 lei bucata. Pe data de 19.12.2002 clientul CELSIUS S.A. restituie 70 de ambalaje, la pretul consemnat în factura. Un numar de 20 de ambalaje sunt recuperate la un pret inferior celui consemnat în factura respectiv 80.000 lei bucata datorita degradarii acestora de catre client. Restul de 10 ambalaje sunt retinute de catre client pentru nevoi proprii.


a Înregistrarea vânzarii din 17.12.2002 potrivit facturii cu nr. 7676889

valoarea ambalajelor de recuperat:100 bucati x 100.000 = 10.00.0000 leiclienti486.000.000 lei
venituri din vânzarea produselor finite

400.000.000 lei
TVA colectata

76.000.000 lei
clienti-creditori

10.000.000 lei


b) Restituirea celor 70 de ambalaje pe data de 19.12.2002

valoarea restituita: 70 bucati x 100.000 = 7.000.000 lei.clienti creditoriclienti

7.000.000 lei


c) Restituire celor 20 de ambalaje la pret inferior datorita degradarii lor


valoarea restituita 20 bucati x 80.000 = 1.600.000 lei

valoarea reala: 20 bucati x 100.000 = 2.000.000 lei

deci se înregistreaza un venit de 2.000.000 - 1.600.000 = 400.000 lei

Se considera ca acest venit contine si TVA: 63.867 lei deci venitul este de 400.000 - 63.867 = 336.133 leiclienti-creditori2.000.000 lei
clienti

1.600.000 lei
venituri din activitati diverse

336.133 lei
TVA colectata

63.867 lei

d) Se înregistreaza restul de 10 ambalaje retinute de client; cazul unei vânzari de ambalaje pentru care se întocmeste o factura complementara cu nr. 9988776 pe data de 19.12.2002, factura care include si TVA:

valoarea de recuperat: 10 bucati x 100.000 lei = 1.000.000 lei1.000.000 lei


clienti-creditorivenituri din activitati diverse

1.000.000 lei

190.000 lei


clientiTVA colectata

190.000 lei


Operatia 20. Pe data de 20.12.2002 societatea comerciala SIAT S.A. primeste de la societatea comericala DM TUDOR S.A. materiale spre a fi prelucrate în cutii protectoare pentru instalatiile meteorologice. Materialele au o valore totala de 75.000.000 lei. Pe data de 28.12.2002 acestea sunt returnate societatii comerciale DM TUDOR S.A sub forma produselor cerute de catre aceasta. Costul de prelucrare perceput de societatea comerciala SIAT S.A este de 35.000.000 lei.


a Înregistrarea materialelor primite spre a fi prelucrate pe data de 20.12.2002.


Debit cont 8032

valori materiale primite spre prelucrare sau reparare

75.000.000 lei


b) Facturarea serviciilor catre terti (contravaloarea prelucrarii materialelor) conform facturii nr. 5544767 din 28.12.2002:clienti41.650.000 lei
venituri din lucrari executate si servicii prestate

35.000.000 lei
TVA colectata

6.650.000 lei


c) Scaderea din gestiune a materialelor primite spre prelucrare si restituirea proprietarului pe data de 28.12.2002:


75.000.000 lei

Credit cont 8032

valori materiale primite spre prelucrare sau reparare


Operatia 21. Societatea comerciala SIAT S.A. acorda pe data de 1.12.2002 un avans furnizorului LARIUS S.A în vedera achizitionarii de materii prime, respectiv folii de aluminiu, în valoare de 78.000.000 lei. Furnizorul livreaza societatii materiile prime pe data de 5.12.2002 în valaore de 200.000.000 lei, cheltuielile de transport consemnate în factura fiind de 10.000.000 lei. Pe data de 10.12.2002 societatea achita din casierie furnizorului suma de 20.000.000 lei, furnizorul acceptând pentru suma ramasa o fila de cec, care este achitata pe data de 30.12.2002.

a) Acordarea avansului furnizorului LARIUS S.A. pe data de 1.12.2002:furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilorconturi curente la banci în lei

78.000.000 lei


b) Înregistrarea aprovizionarii cu materii prime pe data de 5.12.2002 cu factura nr.5599667:

costul materiilor prime: 200.000.000 + 10.000.000 = 210.000.000 lei.

furnizori

249.900.000 lei


materii prime210.000.000 lei


TVA deductibila39.900.000 lei


c) Plata furnizorului pe data de 10.12.2002 din casierie:furnizori249.900.000 lei
furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor

78.000.000 lei
casa în lei

20.000.000 lei
efecte de platit

151.900.000 lei


d) Achitarea filei de cec pe data de 30.12.2002:efecte de platitconturi curente la banci în lei

151.900.000 lei


Operatia 22. Pe data de 15.12.2002 societatea comerciala SIAT S.A. se aprovizioneaza cu materii prime în valoare de 150.000.000 lei de la furnizorul MDM ELSIS S.A. Pâna la finele exercitiului financiar nu se primeste factura aferenta aprovizionarii. Pe 15.01.2003 se primeste factura, valoarea materiilor prime fiind de 160.000.000 lei.a) Înregistrarea aprovizionarii cu materii prime pentru care nu s-a primit factura:

furnizori-facturi nesosite

178.000.000 lei


materii prime150.000.000 lei


TVA neexigibila28.500.000 lei

b) Stornarea înregistrarii anterioare la începutul anului urmatorfurnizori-facturi nesosite178.000.000 lei
materii prime

150.000.000 lei
TVA neexigibila

28.500.000 lei


c) Înregistrarea facturii primite pe data de 15.01.2003 cu nr.7778889 de la furnizorul MDM ELSIS S.A.

furnizori

190.400.000 lei


materii prime160.000.000 lei


TVA deductibila30.400.000 lei


Operatia 23. Pe data de 20.12.2002 societatea comeriala SIAT S.A. cumpara de la furnizorul OPTIM COMPT S.A. materii prime fragile ce necesita ca acestea sa fie livrate în ambalaje. Pretul materiilor prime este de 135.000.000 lei livrate în 60 de ambalaje a cate 80.000 lei ambalajul. Pe data de 25.12.2002 societatea SIAT S.A. returneaza 40 de ambalaje la pretul din factura, un numar de 15 ambalaje sunt returnate la un pret inferior 60.000 lei,  datorita degradarii acestora. Pe data de 28.12.2002 societatea SIAT S.A. cumpara restul de 5 ambalaje pentru nevoi proprii.


a Înregistrarea cumpararii de materii prime conform facturii cu nr. 2277899 din 20.12.2002:

ambalajele consemnate în factura: 60 bucati x 80.000 = 4.800.000 lei.

furnizori

165.450.000 lei


materii prime135.000.000 lei


TVA deductibila25.650.000 lei


furnizori debitori4.800.000 lei


b) Restituirea de catre societatea SIAT S.A catre furnizorul OPTIM COMPT S.A. a 40 de ambalaje la pretul din factura pe data de 25.12.2002:

valoarea ambalajelor de restituit: 40 bucati x 80.000 = 3.200.000 lei.furnizorifurnizori debitori

3.200.000 lei


C) Restituirea de catre societatea SIAT S.A. catre furnizorul OPTIM COMPT S.A. a 15 ambalaje deteriorate:


valoarea reala a ambalajelor de restituit: 15 bucati x 80.000 = 1.200.000 lei.

valaorea ambalajelor restituite: 15 bucati x 60.000 = 900.000 le.i

cheltuiala cu ambalajele consemnate: 1.200.000 - 900.000 = 300.000 lei.

Se considera ca taxa pe valoare adaugata este inclusa în pret deci TVA : 47.900 lei; cheltuiala cu ambalajele este de 300.000 - 47.900 = 252.100 lei.

furnizori debitori

1.200.000 lei


furnizori900.000 lei


cheltuieli privind ambalajele252.100 lei


TVA deductibila47.900 lei


4) Achizitia de catre societate a 5 ambalaje conform facturii complementare cu nr. 8787687 din 28.12.2002.

pretul ambalajelor: 5 bucati x 80.000 = 400.000 lei.400.000 lei


ambalajefurnizori-debitori

400.000 lei

76.000 lei


TVA deductibilaDocument Info


Accesari: 2054
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )