Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE -CLUBUL COPIII STRAZII-

sociologie


Clubul Copiii Strazii este un serviciu destinat copiilor strazii, care se organizeaza in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj.
Directorul General al D.G.A.S.P.C.Dolj coordoneaza intreaga activitate a Clubului Copiii Strazii, iar finantarea cheltuielilor de functionare se asigura din bugetul D.G.A.S.P.C.Dolj.

Clubul Copiii Strazii functioneaza dupa urmatoarele acte normative:

-H.G.nr.1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai;


Clubul Copiii Strazii asigura :

Clubul Copiii Strazii are in componenta sa :

A.Centrul de primire in regim de urgenta;

B.Compartimentul de Asistenta Sociala Stradala;

Centrul de primire in regim de urgenta are misiunea de a furniza si de a asigura accesul copiilor strazii, pe o perioada determinata, la gazduire, ingrijire, reabilitarea educatiei, consiliere si pregatire in vederea reintegrarii in familie si integrarii sau includerii sociale.PROCEDURA SCRISA DE IMPLEMENTARE

Persoana responsabila seful de centru, care raspunde de elaborarea, consultarea celorlalti si analiza periodica a declaratiei de misiune.

Un exemplar al declaratiei de misiune este afisat intr-un loc vizibil si accesibil in cadrul clubului Copiii Strazii si este oferit, la cerere, oricarei parti interesate.

Intregul personal este ins 20120u2012u truit in ceea ce priveste politica adoptata si este la curent cu toate revizuirile, in concordanta cu noutatile legislative, urmarind implementarea obiectivelor serviciului.PROCEDURA DE ADMITERE IN CADRUL

CENTRULUI DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA


Copiii sunt admisi in cadrul, Centrului de primire in regim de urgenta prin sesizare scrisa sau telefonica, dupa cum urmeaza:

in urma identificarii fara supraveghere pe strazile municipiului Craiova de catre lucratorul social stradal;

adusi de catre organele de politie;

la sesizarea comunitatii locale privind existenta minorilor in strada;

prin telefonul copilului 983;

la solicitarea directa a copiilor care au ajuns in strada din motive ce nu tin de vointa lor;

Evaluarea initiala si detaliata/complexa, specifica copilului din mediul stradal, este efectuata de catre echipa pluridisciplinara din cadrul institutiei, formata din: seful de centru, asistentul social, medicul, psihologul institutiei si alti specialisti in functie de nevoile identificate.

Atat in cadrul evaluarii initiale, cat si a celei detaliate sau complexe, sunt implicati si lucratorul social stradal sau asistentii medicali, prin trasarea de responsabilitati in vederea scoaterii copilului din mediul stradal si realizarea planului individual de protectie.

Pentru evaluarea initiala se intocmesc urmatoarele acte :

-proces verbal incheiat cu ocazia primirii in centru a minorului, semnat de catre persoana care-l preda (sau reprezentantul institutiei care il aduce) si specialistul care il preia ; Acesta se inregistreaza in registrul de intrari iesiri, al institutiei, pe baza sa incepandu-se intocmirea celorlalte acte necesare, identificarii copilului (daca este cazul) si a evaluarii initiale ;

-fisa initiala a cazului care este intocmita de asistentul social si semnata de seful de centru, in care sunt trecute primele informatii cunoscute despre copil ;

-procesul verbal de intalnire cu specialistii, care se incheie cu ocazia intalnirii specialistilor in vederea discutarii situatiei primare cunoscute despre minor si trasarea sarcinilor pentru fiecare specialist in vederea realizarii evaluarii initiale a copilului. Acesta se inregistreaza in registru si este semnat de catre echipa centrului (sef centru, asistent social, medic, psiholog, lucrator social stradal sau instructor de educatie,in functie de caz) ;

-foaia de activitate pe care asistentul social o incheie cu ocazia intalnirii sale cu copilul in vederea identificarii cauzelor pentru care a fost gasit in strada, identificarea mai multor informatii despre copil si familia sa, discutii cu privire la pericolele la care se expune in strada si determinarea acestuia de a accepta sprijinul de specialitate ;

-psihologul intocmeste « Examenul psihologic primar », planul personalizat de consiliere (care se inregistreaza in registru) si fisa individuala de consiliere ;

-medicul inregistreaza copilul in registrul de consultatii si intocmeste foaia de observatie clinica in urma consultului preliminar pe sisteme si aparate ;

-In functie de caz asietntul social, intocmeste note telefonice, necesare contactarii Organelor de Politie sau D.G.A.S.P.C.-urile de la domiciliul confirmat sau declarat de copil, a Primariilor de la domiciliul copilului, a familiilor copiilor daca acest lucru este posibil, in vederea confirmarii/infirmarii datelor culese de la copil si solicitarea inceperii demersurilor in vederea solutionarii cazului ;

-Pe baza tuturor informatiilor culese de specialisti in maxim 72 de ore, se intocmeste Raportul de evaluare initiala, fiind semnat de catre toti specialisti implicati, fiecare propunand anumite etape necesare parcurgerii in vederea solutionarii cazului ;

-In situatia in care D.G.A.S.P.C.-ul, Primaria de la domiciliul copilului sau familia solicita, in termenul evaluarii initiale, reintegrarea in familie sau preluarea cazului, acest lucru se realizeaza prin incheierea unui proces verbal de predare primire

(inregistrat in registrul centrului de intrari iesiri), cazul urmand a fi monitorizat de

catre comunitatea locala din care copilul face parte ;

Cazurile din judetul Dolj, reintegrate in familie dupa evaluarea initiala a copilului, raman in monitorizarea Clubului Copiii Strazii pe o perioada de 3 luni, timp in care se urmareste evolutia copilului in familie si prevenirea ajungerii sale din nou in strada.Acest lucru se face in colaborare cu Compartimentul de asistenta sociala stradala, care prin lucratorii sociali stradali constata daca minorul reapare in strada si il urmaresc in familie ;

-Pentru monitorizarea copilului in familie se intocmeste :

O adresa catre D.G.A.S.P.C.-ul de la domiciliul copilului ( daca locuieste pe raza altui judet), pentru realizarea monitorizarii copilului in familie ;

Daca domiciliul copilului este pe raza judetului Dolj se intocmesc Rapoarte de monitorizare post-reintegrare, Raport privind evolutia relatiei parinte-copil pe parcursul vizitelor,intocmite de catre asistentul social, psihologul sau lucratorul socialcare se deplaseaza la familia copilului ;Psihologul intocmeste in perioada post-reintegrare « Raport de monitorizare post-consiliere » ;

-Dupa perioada de monitorizare se incheie un referat in care se prezinta succint situatia copilului, evolutia sa in familie, atasandu-se demersurile efectuate la caz, care este inregistrat in registrul centrului, semnat de catre responsabilul de caz si seful de centru, fiind inaintat Directorului General Adjunct spre aprobarea inchiderii perioadei de monitorizare a cazului ;

In situatia in care se constata ca se impune prelungirea perioadei de monitorizare, se intocmeste un Proces verbal cu specialisti, in care sunt incluse cauzele care stau la baza prelungirii perioadei de monitorizare, acesta fiind semnat de toti participantii si inregistrat in registru (perioada de monitorizare nu poate depasi 6 luni) ;

Daca in urma evaluarii initiale a copilului se constata ca acesta nu poate fi reintegrat in familie sau preluat de D.G.A.S.P.C.-ul de la domicilul sau, se solicita dispunerea plasamentului in regim de urgenta.


Plasamentul in regim de urgenta se face īn baza deciziei Directorului General al DGASPC-Dolj, urmānd ca in 48 de ore, cazul sa fie inaintat instantei Tribunalului Dolj, pentru a decide masura corespunzatoare situatiei copilului, conform legislatiei īn vigoare. Legea 272/2004, art.64.

Īn cel mai scurt timp posibil dupa admiterea copilului īn centru asistentul social, impreuna cu specialistii, īncep evaluarea detaliata a situatiei copilului.   

Pe baza evaluarii detaliate a situatiei copilului, managerul de caz (asistentul social) poate formula urmatoarele propuneri care vor fi luate īn considerare de catre instanta: reintegrarea copilului īn familie, plasamentul īn familia extinsa, la un asistent maternal profesionist, īntr-un centru de plasament sau mentinerea masurii plasamentului īn regim de urgenta.

Acte intocmite :

adrese catre Serviciul de Evidenta a Populatie, catre Primaria de la domiciliul copilului, Postul de Politie, D.G.A.S.P.C-ul din judetul de domiciliu al copilului ;

Ancheta sociala la domiciliul copilului ;

Declartiile parintilor sau reprezentatilor legali ai copilului, cu privire la situatia copilului, cerere de reintegrare in familie, daca este cazul ;

Planul de servicii intocmit de SPAS din cadrul Primriilor de la domiciliul copilului, in vederea evitarii separarii copilului de familia sa.

Planul de consiliere intocmit de psiholog atat pentru copil cat si pentru familia acestuia ;

Rapoarte de vizita la domiciliul copilului pe perioada asistarii sale, Raport privind evolutia relatiei parinte-copil pe parcursul vizitelor

Daca situatia o impune se fac demersurile necesare obtinerii actelor de identitate ale minorului sau inregistrarii tardive a acestuia ;

Raportul catre instanta, in care se poate propune : reintegrarea copilului īn familie, plasamentul īn familia extinsa, la un asistent

maternal profesionist, īntr-un centru de plasament sau mentinerea masurii plasamentului īn regim de urgenta.Acesta este insotit de copie dupa sentinta civila in baza careia copilului i s-a instituit plasamentul in regim de urgenta si toate actele necesare justificarii propunerii, insotite de Planul individualizat de protectie.


Asistentul social trebuie sa se asigure ca monitorizarea situatiei    copilului se realizeaza pentru cel putin 3 luni de la iesirea din evidenta sistemului de protectie a copilului.PLANUL DE SERVICII PERSONALIZAT


Fiecare copil este ocrotit in baza unui plan individualizat de protectie, care este dezvoltat in programa de interventie specifica, pentru urmatoarele aspecte:

nevoile de sanatate si promovare a sanatatii;

nevoile de ingrijire, inclusiv de securitate si promovare a bunastarii;

nevoile fizice si emotionale;

nevoile educationale si urmarirea obtinerii de rezultate scolare corespunzatoare potentialului de dezvoltare a copilului;

nevoile de petrecere a timpului liber;

nevoile de socializare, inclusiv modalitatile de mentinere a legaturilor, dupa caz, cu parintii, familia largita, prietenii si alte persoane importante sau apropiate fata de copil si modul de satisfacere a tuturor acestor nevoi.

Fiecare copil beneficiaza de o interventie personalizata in functie de nevoile sale indentificate la admiterea in serviciu si adaptata evolutiei sale ulterioare

Dupa finalizarea obiectivelor planului de servicii personalizat, responsabilul de caz va monitoriza situatia copilului si a familiei sale pe o perioada determinata de timp, care este in medie de trei luni, putandu-se prelungi daca este cazul, mentionandu-se in raportul de evaluare si modificarile aparute.PROCEDURA DE MENTINERE A LEGATURII CU PARINTII, FAMILIA LARGITA ETC.


Modalitati: pentru a vizita copilul, familia sau persoana importanta pentru copil nu trebuie sa faca o cerere scrisa in acest sens. Vizitele sunt evidentiate in dosarul copilului si sunt inregistrate datele de identitate ale vizitatorilor.Se intocmeste un "Raport de vizita", Raport privind evolutia relatiei parinte-copil pe parcursul vizitelor

in care sunt consemnate evolutia atat a copilului cat si familiei, aspectele vizitei, continutul discutiei, etc.Totodata se intocmeste o "Fisa de comunicare", in cazul in care copilul mentine legatura cu familia telefonic.

Conditii: familia precum si alte persoane importante pentru copil care efectueaza vizite in cadrul centrului trebuie sa nu faca nimic de natura sa prejudicieze sanatatea sau securitatea copilului. Vizitele se efectueaza pe cat posibil in prezenta unei persoane care lucreaza cu copilul. Persoanele care viziteaza copilul semneaza in registrul de vizite si, daca doresc, in registrul de opinii si sugestii.Restrictii: restrictiile privitoare la mentinerea legaturilor cu parintii sunt stabilite de catre instanta judecatoreasca.PROCEDURA PRIVIND IMPLICAREA COMUNITATII


Odata cu admiterea copilului in cadrul serviciului, acesta este informat cu privire la serviciile disponibile in cadrul comunitatii, in vederea desfasurarii activitatilor de recreere, culturale, sportive, religioase etc. luand in considerare dorintele copilului si in functie de gradul de adecvare a activitatii. Este asigurat transportul, suportul, supravegherea copiilor in vederea facilitarii accesului copiilor la servicii.Clubul Copiii Strazii efectueaza periodic actiuni de identificare a copiilor strazii pentru a fi inclusi in programele specifice de protectie.Astfel de actiuni sunt desfasurate in colaborare cu Institutiile abilitate in eradicarea fenomenului "copiii strazii", acestea consemnandu-se intr-un "Raport de actiune".
PROCEDURA DE IESIRE DIN CADRUL CLUBULUI COPIII STRAZII


In vederea pregatirii copilului si a mediului in care el urmeaza sa se integreze, este consiliat atat copilul cat si familia, acest lucru fiind parte integranta in PIP/PIS.

In momentul in care copilul paraseste serviciul, coordonatorul se asigura ca acesta beneficiaza de transport adecvat si ca este insotit de reprezentantul legal sau de o persoana abilitata sa preia copilul.

Avand in vedere ca beneficiarii provin din familii sarace a caror situatie socio-economica este precara, la reintegrarea copilului in familie sunt implicate autoritatile locale din care acesta face parte.

Managerul de caz stabileste perioada de monitorizare dupa iesirea din centru, existand posibilitatea de prelungire, daca este cazul, intocmindu-se rapoarte de monitorizare post-reintegrare.

In situatia in care copilul paraseste centrul fara aprobarea specialistilor, instructorul de educatie, in serviciul caruia a fugit copilul, intocmeste un referat prin care aduce la cunostiinta sefului de centru acest lucru, explicand cauzele care au stat la baza parasirii centrului. In 24 de ore de la disparitia copilului se sesizeaza scris Organele de Politie, totodata se intruneste o sedinta cu echipa de lucratori sociali stradali care iau la cunostiinta de disparitia copilului, iar in situatia neidentificarii acestuia se intocmeste raportul catre instanta in vederea incetarii masurii de protectie speciala.
PROCEDURA DE PARTICIPARE A COPIILOR


In cazul in care este necesar, se organizeaza discutii de grup cu copiii, cu privire la aspectele esentiale pentru organizarea si functionarea serviciului. Dupa consultare, copiii sunt informati despre modul in care opiniile si propunerile lor au influentat luarea deciziei respective.

In situatia luarii de decizii importante pentru viata copilului sau viata cotidiana din cadrul serviciului, opiniile si propunerile copilului precum si ale familiei sau a altor persoane importante pentru copil sunt inregistrate in dosarul copilului sau in registrul de opinii si sugestii iar coordonatorul urmareste modul de punere in practica a acestora.

PROCEDURA PRIVIND INTIMITATEA SI CONFIDENTIALITATEA


Numai personalul specializat are acces la dosarele copiilor si la baza de date a serviciului, acest aspect fiind mentionat si in fisa postului. Informatiile legate de copii sunt utilizate numai daca nu este incalcat principiul interesului superior al acestora. Personalul este instruit referitor la modalitatile de abordare si de transmitere a informatiilor care le sunt incredintate in scopuri legate de protectia copilului.

Se asigura ingrijire personalizata si igiena personala ori de cate ori este nevoie, copiii fiind asistati permanent.

Medicamentele sunt administrate la indicatia medicului. Personalul este instruit pentru acordarea primului ajutor, cunoaste care sunt situatiile de urgenta; de asemenea, dispune de aparat de prim ajutor cu tot ceea ce este nevoie pentru o interventie rapida. In cazuri urgente, copiii sunt trimisi la spital.

Corespondenta si dreptul la convorbiri telefonice private sunt inviolabile.PROCEDURA PENTRU ALIMENTATIE


Mesele sunt bine administrate, atat din punct de vedere calitativ cat si cantitativ, tinandu-se cont de preferintele si nevoile biologice specifice fiecarei varste, regimurilor recomandate de catre medic si normele in vigoare cu privire la necesarul de calorii si elemente nutritive. Meniul si caloriile rezultate sunt evidentiate in fisa zilnica de alimente si sunt pastrate probe alimentare la dispozitia organelor de control abilitate. Calitatea si cantitatea alimentelor precum si modul de preparare sunt evaluate periodic.

Copiilor li se explica notiunile de baza referitoare la igiena alimentatiei si la hrana sanatoasa, aceste aspecte fiind consemnate in Planurile de interventie specifica pentru formarea deprinderilor de viata independenta.


PROCEDURA PRIVIND ASPECTUL INDIVIDUAL SI FINANTELE


Copiii din unitate beneficiaza de imbracaminte, incaltaminte, rechizite si alte echipamente pentru uzul propriu. Copiilor li se asigura compartimente individuale de depozitare pentru imbracaminte si echipament personal.

Copiii sunt incurajati, invatati si sprijiniti, in functie de varsta, intelegerea si aptitudinile lor, sa isi administreze propriile resurse financiare.In situatia in care, la intrarea in institutie copiii au bani asupra lor, suma este consemnata in procesul verbal de intrare a copilului in centru, iar la cererea copilului o poate pastra auspra lui .PROCEDURA DE SANATATE


Clubul Copiii Strazii asigura prin serviciul sau de asistenta medicala (un medic si trei asistenti medicali) conditiile necesare pentru identificarea si evaluarea permanenta a starii de sanatate a fiecarui copil, a nevoilor fizice, emotionale, precum si masurile corespunzatoare pentru satisfacerea acestor nevoi.La intrarea in centru se face triajul epidemiologic al fiecarui copil, igiena personala si deparazitarea atunci cand este cazul.

Se inregistreaza copilul in registrul de consultatii si este consultat din punct de vedere clinic de catre medicul unitatii, intocmindu-i-se foaia clinica de observatii.

In cazul in care se constata o afectiune acuta intercurenta (ap.respirator, ap.digestiv, ORL, etc) i se institue tratament adecvat.In maxim 48 de ore copilul va fi investigat paraclinic, recoltandu-i-se analizele medicale obligatorii si testarea HIV-Antig.HBs si VDRL,la laboratorul D.G.A.S.P.C.

In cazul in care rezultatul analizelor medicale reflecta o afectiune precum anemie, angine cu streptococ sau stafilococ, se institue tratamentul de catre medicul unitatii.

Daca rezultatul analizelor medicale, reflecta o afectiune ce necesita consult de specialitate, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul unitatii, copilul va fi examinat intr-o unitate de specialitate, fiind tratat in cadrul centrului sau spitalizat dupa caz, recomandarile fiind notate in foaia clinica de observatie si respectat tratamentul recuperator.

Copiii cu boli infecto-contagioase care nu necesita spitalizare sunt izolati, pana cand starea lui de sanatate, permite intrarea in colectivitate.Perioada de izolare si reintrare in colectivitate este stabilita de catre medicul unitatii si este prevazuta in fisa de observatie a fiecarui copil.

Copiii cu probleme psihice (tulburari de comportament, aflati sub influenta aurolacului etc.), care se automutileaza sau devin violenti cu copii din jur sau chiar cu personalul institutiei, vor fi restrictionati in miscari prin folosirea unor mijloace adecvate pentru ai imobiliza, fara a le produce vatamari corporale sau dupa caz izolati, fiind urmariti in permanenta de catre cadrele medicale.Va fi anuntat serviciul de ambulanta, daca situatia o impune, solicitandu-se consultul de specialitate, neuropsihiatric, pentru instituirea unui tratament corespunzator manifestarilor psihice.

Daca situatia o impune la indicatiile medicului specialist va fi internat in clinica de specialitate.

PROCEDURA PENTRU ADMINISTRAREA PRIMULUI AJUTOR, MEDICAMENTATIE SI A ALTOR PROCEDURI MEDICALE


Primul ajutor, tratamentul infectiilor intercurente si administrarea medicamentelor in cadrul centrului se realizeaza de catre medic si trei asistenti medicali, care asigura supravegherea permanenta a starii de sanatate.

Medicamentele recomandate de medic sunt administrate de catre personalul calificat, fiind trecute in registrul de tratamente si consemnata ora la care sunt administrate, sub semnatura.

Medicamentele prescrise precum si cele de uz general sunt pastrate in siguranta, in locuri speciale, incuiate, la care copiii si restul personalului nu au acces.

Aprovizionare centrului cu medicamente se face de catre asistentul medical, care detine gestiunea la indicatiile medicului unitatii.Acesta intocmeste un referat de necesitate care va fi semnat si parafat de catre medicul centrului.

Asistentul medical responsabil cu gestiunea medicamentelor, receptioneaza medicamentele solicitate, le inregistreaza in fisele de consum, iar eliberarea lor se face pe baza condicii de medicamente, in trei exemplare care va fi semnata de asistentul gestionar si asistentul care primeste medicamentele necesare tratamentului prescris de medic.Medicul va parafa si semna condica de eliberare a medicamentelor.

Tot medicul va controla si semna zilnic registrul de administrare a tratamentelor urmarind modul de folosire a lor in interesul copilului.

In cadul Clubului Copiii Strazii se respecta legislatia in vigoare cu privire la eliberarea retetelor medicale, inregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea si administrarea medicamentelor.


PROCEDURA DE EDUCATIE


Clubul Copiii Strazii promoveaza, prin materiale si mijloace corespunzatoare, educatia nonformala si informala a copilului prin programe educationale, elaborate de catre instructorul de educatie, copiii beneficiind de activitati educationale necesare dezvoltarii optime si pregatirii pentru viata de adult.

Programele educationale cuprinse in planul de servicii personalizat se axeaza pe alfabetizare, comunicare-socializare, autoingrijire, autogospodarire, etc. In functie de evaluarea initiala si complexa a fiecarui caz, in planul de interventie specifica sunt prevazute modalitatile si aplicarea lor, in vederea includerii copiilor in sistemul educational in functie de pregatirea lor scolara, prevenindu-se in acest fel abandonul scolar si totodata includerea copiilor in sistemul educational.

In functie de caz, copilul este sprijinit in vederea integrarii/reintegrarii sau prevenirii abandonului scolar.

Psihologul propune diverse activitati care sa vina in sprijinul copiilor, pentru a-i ajuta in comunicare si relationare interrelationala, in functie de nevoile identificare in urma evaluarii si consilierii psihologice, acestea fiind puse in aplicare de catre instructorii de educatie, ele fiind prevazute si in Planurile de interventie specifica ale fiecarui copil.

Deasemenea propune actvitati de autocunoastere si dezvoltare pesonala care ajuta la identificarea comportamentelor copiilor din centru; stil de viata care ajuta la constientizarea principalelor surse de violenta din viata copiilor, precum si la identificarea si respectarea responsabilitatilor pe care le au minorii in centru; managementul informatiilor si al invatarii, care ajuta la constientizarea factorilor care


ii motiveaza pe copii sa invete, la identificarea rolului pe care-l au informatiile in rezolvarea unor probleme si luarea unor decizi; planificarea carierei, care ajuta la identificarea preferintelor si abilitatilor copiilor pentru diverse activitati educative si extraeducative, precum si completarea cunostiintelor despre meseriile care-i intereseaza.

Exemple de teme propuse:

Cum pot arata, ca ascult pe cineva?

Comportamente si consecintele lor;

Violenta ;

Primesc si ofer ajutor;

Responsabilitati in familie;

Ce imi place sa fac? Ce stiu sa fac mai bine?

Ce invat azi, ma poate ajuta maine;

Actele de identitate si importanta lor. Etc.


PROCEDURA PENTRU ACTIVITATILE DE SOCIALIZARE SI RECREATIVE


Activitatile recreative si de socializare, precum si modalitatile de petrecere a timpului liber sunt disponibile tuturor copiilor, de toate varstele, in functie de abilitatile si aptitudinile fiecaruia.

Copiii sunt informati asupra activitatilor disponibile lor, in limbajul adecvat varstei lor, aptitudinilor si abilitatilor lor. Sunt luate in considerare dorintele si preferintele copiilor legate de organizarea si participarea la aceste activitati. In ceea ce

priveste activitatile din timpul liber si de socializare in cadrul programului zilnic, se au in vedere si celelalte activitati precum si perioadele pentru somn si odihna.

Cu ocazia evenimentelor importante de peste an (Sarbatorile legale, religioase), se asigura copiilor in functie de posibilitatile materiale, participarea acestora la actiuni specifice evenimentelor.PROCEDURA DE ABILITARE SI REABILITARE


Psihologul intocmeste atat pentru copil cat si pentru familie sau persoane importante din viata sa, un program personalizat de consiliere, care este reevaluat ori de cate ori este nevoie si revizuit atunci cand obiectivele sale nu mai corespund nevoilor copilului. In functie de gradul de maturitate, copilul, precum si alte persoane importante pentru acesta, sunt consultati si implicati in procesul de elaborare, luare a deciziilor si implementare a programului de consiliere.

Clientii beneficiaza de servicii specializate de consiliere individuala, si, dupa caz, de grup, intr-un spatiu special amenajat si securizant. Datele din fisa individuala de consiliere a copilului sunt confidentiale si nu pot fi dezvaluite altor profesionisti care nu fac parte din echipa multidisciplinara, cu exceptia prevederilor din Codul de procedura penala.

Psihologul institutiei participa la relationarea copil/familie, consemnand toate aspectele in "fisa individuala copil si fisa individuala adult de consiliere"

In functie de nevoile identificate in cadrul consilierii, psihologul, stabileste teme de lucru care sunt aplicate de catre instructorii de educatie, copiilor.PROCEDURA NOTIFICARILOR SI SESIZARILOR


Copiii beneficiari ai serviciului, parintii sau reprezentantii legali isi pot exprima nemultumirea in legatura cu orice aspect al serviciului furnizat sau facilitat, neconformarea cu obligatiile stabilite in reglementari si in standardele aplicabile serviciului, nerespectarea misiunii sau a altor politici precum si in legatura cu orice problema.

Sesizarea poate fi adresata atat verbal, cat si in scris, coordonatorului centrului, Directorului D.G.A.S.P.C. In acest sens, functioneaza si Telefonul Copilului. Exista o urna in care se depun toate sesizarile si reclamatiile facute de catre copii, cu privire la serviciile oferite, care apoi sunt solutionate de catre coordonatorul centrului, iar in cazul in care nu se pot solutiona de catre acesta, sunt trimise serviciului rezidential pentru rezolvare si comunicarea raspunsului. Coordonatorul centrului consemneaza aceste sesizari intr-un caiet special de sesizari si reclamatii. Fiecare sesizare sau reclamatie este rezolvata cu promptitudine, seriozitate, corect si asigurandu-se confidentialitatea, iar in cazuri temeinic justificate, se iau masuri de remediere. In cazul in care sesizarea ridica probleme de protectia copilului, vor fi instiintate organismele implicate in domeniul protectiei copilului.PROCEDURA DE PROTECTIE A COPILULUI IMPOTRIVA ABUZURILOR


Prin intermediul echipei de lucratori sociali stradali, sunt identificati copiii in situatii de risc, incercandu-se prevenirea devenirii acestora, potentiali copii ai strazii.

Copiii sunt incurajati si sprijiniti sa sesizeze orice forma de abuz din partea personalului, a altor copii din cadrul serviciului sau a unor persoane din afara acestuia.

In cazul in care exista suspiciuni privind existenta unei forme de abuz, neglijare si exploatare a copilului, acestea sunt verificate, identificate si semnalate organelor competente spre solutionare, conform legislatiei in vigoare (conducerea, salvarea, politia si/sau procuratura). Daca abuzatorul este un angajat al serviciului, acesta este eliminat din sistem, interzicandu-i-se accesul in sistem, conform legii.

Copiilor care au fost intimidati sau discriminati, li se asigura sprijin psihologic si consiliere.

PROCEDURA RELATIEI PERSONALULUI CU COPIII


Fiecare copil are o persoana de referinta, care respecta in interactiunea sa cu copilul valorile de baza ale unei relatii parentale de calitate si pregateste copilul in vederea reintegrarii sale familiale, colaborand in acest sens cu managerul de caz.

Relatiile dintre membrii personalului si copii se desfasoara in baza unor reguli cunoscute, convenite de personal impreuna cu copiii si intelese de acestia, reguli care permit realizarea unui control pozitiv al comportamentului copiior, bazat pe respect reciproc, toleranta, acceptare, incurajare si sprijin.

Personalul abordeaza relatiile cu copiii sau cu grupurile de copii in mod nediscriminator, fara antipatii sau favoritisme. Sunt respectate regulile de ordine interioara, este promovat respectul reciproc intre copii si intre acestia si personal, confidentialitatea si intimitatea.Lunar se intocmeste un plan de intalnire intre asistentul social si persoanele de referinta, in vederea identificarii si rezolvarii dorintelor si problemelor cu care se confrunta copiii.


PROCEDURA DE CONTROL A COMPORTAMENTULUI


In cazul in care se aplica sanctiuni disciplinare, acestea sunt proportionale cu gravitatea faptei si sunt conforme cu varsta si capacitatea de discernamant a copilului (de exemplu, dojeniri, supraveghere suplimentara, scurtarea timpului liber). Toate cazurile in care se aplica masuri restrictive copiilor sunt inregistrate intr-o fisa speciala "fisa restrictiva".

In urma situatiei conflictuale, se discuta cu copilul pentru a constientiza implicatiile sau consecintele actiunilor sale si pentru a le evita pe viitor.


PROCEDURA DE ABSENTA A UNUI COPIL FARA PERMISIUNE


In cazul in care un copil absenteaza fara permisiune, se intocmeste un referat in acest sens de catre instructorul de educatie in serviciul caruia a absentat copilul,aducandu-se la cunostinta asistentului social, a coordonatorului si a

lucratorilor sociali stradali. In 24 de ore se sesizarea scris Politia, efectuandu-se demersurile necesare in vederea identificarii copilului .Copiii care parasesc serviciul beneficiaza de sprijin si consiliere in vederea reintegrarii lor in sistem. Sunt analizate cauzele care au condus la parasirea nejustificata a serviciului, luandu-se masuri pentru evitarea repetarii acestora, prin discutii cu copilul, pregatirea suplimentara a personalului cat si a celorlalti copii.

Toate situatiile in care un copil a absentat fara permisiune, cat si demersurile efectuate sunt consemnate in dosarul personal al copilului.


PROCEDURA DE NOTIFICARE A EVENIMENTELOR IMPORTANTE


Evenimentele care afecteaza bunastarea sau siguranta copiilor (decesul unui copil, boli, raniri sau vatamari importante, contraventii si infractiuni precum si alte evenimente care afecteaza binele si siguranta copiilor) impreuna cu masurile dispuse, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, sunt notificate parintilor sau reprezentantilor legali, familiei.

Notificarile efectuate si masurile intreprinse pentru rezolvarea problemelor notificate se consemneaza in dosarul copilului.

Comportamentul inadecvat al unui membru al personalului este sanctionat prompt, prin referat intocmit de catre coordonatorul centrului sau de catre managerul de caz, adresat Directorului D.G.A.S.P.C., care dispune masurile legale care se impun, dupa o cercetare prealabila in acest sens.AMPLASAMENTUL, COMPARTIMENTAREA SI DIMENSIUNILE CLUBULUI COPIII STRAZII


Clubul Copiii Strazii este amplasat intr-un loc accesibil membrilor comunitatii, existand acces la servicii sociale comunitare, mijloace de transport rapide, facilitati de educare si recreere.


Spatiul locativ este structurat si amenajat in mod functional, permite desfasurarea in conditii corespunzatoare a activitatilor educative, administrative, gospodaresti din cadrul serviciului si ofera o ambianta confortabila. Se asigura un mediu sanatos, in ceea ce priveste igiena, prevenirea incendiilor, controlul bolilor.

Lucrarile de reparatii si intretinere sunt realizate de catre personal specializat din cadrul serviciului tehnic al D.G.A.S.P.C., care se deplaseaza la solicitarea coordonatorului centrului.


CONDITIILE DE LOCUIT


Clubul Copiii Strazii asigura copiilor conditii de locuit in limitele spatiilor pe care le are puse la dispozitie si in functie de modul lor de amplasare, tinand cont de nevoile lor individuale. Astfel, exista doua dormitoare prevazute cu zece, respectiv patru paturi, cu toate utilitatile necesare. Fiecare copil beneficiaza de un spatiu propriu intr-un dormitor, are un pat propriu, dotat cu echipamentele necesare; compartiment propriu pentru haine.

In toate spatiile aferente Clubului Copiii Strazii, interioare sau exterioare, se iau masuri de intretinere si reparatii, de mentinere a sigurantei, curateniei si igienei.


SPATIILE IGIENICO-SANITARE


Clubul Copiii Strazii pune la dispozitia copiilor spatii igienico-sanitare in conditii de siguranta, functionalitate si confort prevazute cu materiale ce permit o igienizare rapida, respectandu-se demnitatea si intimitatea fiecaruia. Exista spatiu dotat cu masini de spalat care asigura spalarea, curatirea si igienizarea lenjeriei, conform normelor igienico-sanitare in vigoare si cu dotarile necesare.

Centrul este dotat cu materiale de dezinfectare rapida (detergenti, dezinfectanti etc.), obiectele necesare si consumabilele obisnuite (sampon, sapun, hartie igienica, prosoape de uz individual).


PROCEDURA DE SIGURANTA SI SECURITATE


Copiii se afla in siguranta in cadrul centrului, iar personalul efectueaza periodic si semneaza fisa individuala de instructaj privind PM-PSI.

Verificarea instalatiilor de gaz, de apa, electrice, de incalzit, verificarea stocului de alimente, medicamente si a trusei de prim ajutor, verificarea depozitarii gunoiului si a resturilor menajere se realizeaza periodic, in vederea identificarii masurilor necesare pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscului la un nivel minim, asigurandu-se in acest fel siguranta si securitatea copiilor.

In vazul identificarii unor deficiente care ar putea pune in pericol siguranta si securitatea copiilor, acestea sunt aduse la cunostinta serviciului tehnic abilitat sa le remedieze in timpul cel mai scurt posibil, pentru a evita producerea unor accidente.


PROCEDURA DE RECRUTARE SI ANGAJARE A PERSONALULUI


Angajarea personalului se face conform legislatiei in vigoare, prin concurs/examen.

Fiecare membru al personalului are fisa postului, care cuprinde detalii despre functiile si responsabilitatile acestuia, stabilindu-se o raspundere clara pentru


activitatile din cadrul serviciului. Un exemplar al fisei de post este inclus in dosarul personal. Coordonatorul centrului revizuieste periodic fisele de post, tinandu-se cont de schimbarile intervenite.


PROCEDURA PRIVIND NUMARUL SI STRUCTURA DE PERSONAL


Exista o structura organizatorica flexibila, pe categorii de personal, in corelare cu necesitatile identificate in evolutia sociala a comunitatii si ale serviciilor pe care le ofera.

Avand in vedere vulnerabilitatea speciala a copiilor din cadrul serviciului si nevoia lor de ingrijire specializata, de calitate si continua, personalul angajat este pregatit pentru a raspunde in mod adecvat nevoilor acestor copii, in orice moment, in mod special atunci cand intervin situatii dificile.PROCEDURA PENTRU PREGATIREA PERSONALULUI


Educatia permanenta a personalului de specialitate, precum si formarea profesionala continua pentru toti angajatii serviciului sunt promovate, sprijinite si inregistrate de catre coordonatorul centrului. Prgatirea personalului este asigurata, in functie de legislatia in vigoare, prin cursuri organizate in sistemul educational, medical si de pregatire profesionala a adultilor. Pregatirea la care angajatii au dreptul este finantata din bugetul angajatorului.


PROCEDURA DE SUPRAVEGHERE


Coordonatorul serviciului este responsabil de supervizarea interna si externa a personalului de specialitate si a voluntarilor. Au loc intalniri individuale sau de echipa ale personalului, la doua saptamani sau ori de cate ori este nevoie. Furnizorul de servicii asigura supervizarea coordonatorului serviciului.PROCEDURA DE CONFIDENTIALITATE


In ceea ce priveste informatiile legate de realizarea misiunii serviciului, de activitatile sale si de situatia copiilor, se respecta dreptul la confidentialitate ale copiilor, parintilor si personalului. Dosarele copiilor sunt pastrate in conditii de siguranta, numai cei autorizati avand accesul la acestea. Copiii, precum si familia sau reprezentantul legal, au acces la dosarul copilului numai in situatia in care acest lucru nu contravine principiului interesului superior al copilului. Accesul poate fi restrans temporar atunci cand acest lucru poate fi un obstacol in dezvoltarea copilului sau pentru securitatea acestuia.PROCEDURA ADMINISTRARII RESURSELOR UMANE


Documentele create conform standardelor minime obligatorii sunt diseminate intregului personal, acestia primind un exemplar al misiunii serviciului, politicilor siprocedurilor, normelor interne de functionare, etc., precum si explicatii asupra acestora.

Este promovata munca in echipa, in vederea asigurarii protectiei optime a copiilor. Sunt organizate periodic, cel putin o data pe luna, sedinte administrative cu intregul personal, in cadrul carora se dezbat schimbari, realizari, nevoi individuale si de grup.

In cadrul personalului, fiecare membru cunoaste care este rolul si care sunt responsabilitatile in cadrul serviciului, prin intermediul fisei de post actualizate, a pregatirilor, sedintelor personalului.B.COMPARTIMENTUL DE ASISTENTA SOCIALA STRADALA


Compartimentului de Asistenta Sociala Stradala (CASS) are misiunea de a contacta si identifica copiii aflati pe strada,de a contribui la monitorizarea acestora si de a asigura premizele necesare reintegrarii lor in familie sau ale masurilor de protectie speciala, precum si ale serviciilor necesare.


Compartimentul de Asistenta Sociala Stradala (CASS) functioneaza in cadrul Clubului Copiii Strazii, avand in componenta 1 asistent social si 4 lucratori sociali stradali, activitatea acestora fiind coordonata si monitorizata de catre seful de centru al Clubului Copiii Strazii.

Compartimentul de Asistenta Sociala Stradala isi desfasoara actvitatea conform Ordinului 132/2005, privind Standardele minime obligatorii si serviciile destinate protectiei copiilor strazii.


Informare si relatii cu comunitatea


CASS organizeaza si sprijina actiuni de informare a comunitatii in ceea ce priveste serviciile oferite, rolul sau in comunitate si modul sau de functionare,precum si despre alte servicii pentru copiii strazii si familiile acestora.Actiunile de informare sunt realizate in colaborare cu centrele de coordonare si informare pentru copiii strazii. CASS contribuie la publicarea periodica a datelor relevante despre copiii strazii.

Seful CASS se asigura ca,in mediatizarea cazurilor, se respecta legislatia in vigoare cu privire la protectia copilului in relatia cu mass-media si prevederile SMO, cu privire la confidentialitatea datelor despre clienti. Seful CASS colaboreaza cu institutiile relevante de la nivelul comunitatii in vedera identificarii locurilor frecventate de copiii strazii.Acordarea asistentei sociale si protectiei speciale pentru copiii strazii


CASS acorda asistenta sociala si protectie speciala copiilor strazii prin asigurarea parcurgerii etapei de identificare si preluare a cazului din cadrul metodei managementului de caz.

Etapa de identificare si preluare a cazurilor de copii ai strazii presupune parcurgerea,de catre lucratorii sociali stradali(lss), a urmatoarelor subetape interdependente :

a) Contactarea copilului :

.- lss abordeaza copilul,identifica locurile pe care le frecventeaza, precum si perioadele de timp in care poate fi gasit in acele locuri ;

verifica datele de identitate ale copilului si dupa caz, ale familiei ;

Lss ofera informatii despre: serviciile existente, obtinerea actelor de identitate, continuarea scolii etc.

Identifica problema pentru care se afla in strada copilul ;

Identifica motivatia copilului si efectueaza demersurile necesare pentru a determina copilul sa paraseasca pe baze voluntare grupul de copii ai strazii si sa accepte sprijinul oferit ;

Lss documenteaza cazul ;

b) Luarea masurilor de interventie imediata la propunerea lss :

- preluarea cazului pe baze voluntare pentru frecventarea unor servicii de zi,inclusiv medicale si educationale ;

- preluarea cazului pe baze voluntare in cadrul unui serviciu specializat, in baza deciziei coordonatorului sau a dispozitiei directorului DGASPC in cazul unui centru de primire in regim de urgenta ;

c) Inregistrarea cazului in registrul serviciului.


Activitatea de informare la nivelul comunitatii


Compartimentul de asistenta sociala stradala realizeaza in colaborare cu alte institutii abilitate (IJP,politistii comunitari, etc), actiuni de informare a parintilor aflati cu copii in strada.

Informatiile oferite parintilor aflati cu copiii in strada sau parintilor ai caror copiii sunt pe strada (ceea ce implica verificari la domiciliu) trebuie sa includa urmatoartele prevederi ale Legii 272/2004 privind promovarea si protectia drepturilor copilului:

Art.132

alin(1).Indemnul ori inlesnirea practicarii cersetoriei de catre un minor sau tragerea de foloase de pe urma practicarii cersetoriei de catre un minor se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani;

alin( Recrutarea ori constrangerea unui minor la cersetorie se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani;Daca fapta prevazuta la alin


)sau (2)este savarsita de un parinte sau de reprezentant legal al minorului, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 5 ani, pentru fapta prevazuta la alin (1), si de la 2 la 7 ani si interzicerea unor dreepturi, pentru fapta prevazuta la alin (2

Art.133

Fapta parintelui sau a reprezentantului legal al unui copil de a se folosi de acesta pentru a apela in mod repetat la mila publicului, cerand ajutor financiar sau material, se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani si interzicerea unor drepturi.

Echipa L.S.S comunica prevederile art.132si 133 copiilor si parintilor care isi exploateaza copii obligandu-i sa cerseasca.

Prevederile art.64 si 94 sunt comunicate copiilor care muncesc pe strada (spalat parbrize, carat/descarcat,vanzare la tarabe pe strada sau in piete, etc. ) , si parintilor acestora si au in vedere conditiile in care se poate lua o masura de protectie speciala pentru copilul aflat in una din situatiile mentionate.

Art.64

alin(1)Plasamentul copilului in regim de urgenta este o masura de protectie speciala, cu character temporar care se stabileste in situatia copilului abuzat sau neglijat(.)

alin(3) Pe toata durata plasamentului in regim de urgenta se suspenda de drept exercitiul drepturilor parintesti, pana cand instanta judecatoreasca va decide cu privire la mentinerea sau la inlocuirea acestei masuri si cu privire la exercitarea drepturilor parintesti.

Art.94

alin.(2) In situatia in care persoanele prevazute la alin(1)refuza sau inpiedica in orice mod efectuarea verificarilor de catre reprezentantii D.G.A.S.P.C , iar acestia stabilesc ca exista motive temeinice care sa sustina existenta unei situatii de pericol imminent pentru copil, datorata abuzului si neglijerii, D.G.A.S.P.C sesizeaza instanta judecatoreasca, solicitand emiterea unei ordonatnte prezidentiale de plasare al copilului in regim de urgenta la o persoana, la o familie, la un asistent maternal sau intr-un serviciu de tip rezindential, licentiate in conditiile legii; In termen de 48 de ore de la data execurtarii ordonantei prezidentiale prin care s-a dispus plasamentul in regim de urgenta, D.G.A.S.P.C sesizeaza instanta judecatoreasca pentru a decide cu privire la : inlocuirea plasamentului in regim de urgenta cu masura plasamentului, decaderea totala sau partiala din exercitiul.


In cazul in care atat copiii, cat si parintii refuza serviciile de informare si consiliere (pe strada sau la sediul Clubului Copiii Strazii) in mod repetat, iar prezenta in strada a fenomenului cersetoriei sau


neglijentei copiilor continua, echipa aplica prevederile mentionate anterior si ia deciziile de plasament in regim de urgenta pentru aceste cazuri, conform legislatiei in vigoare.

Compartimentul de asistenta sociala stradala realizeaza informarea cu privire la drepturile de care pot beneficia familia si copiii acesteia (alocatia de stat pentru copii , alocatia complementara, venitul minim garantat precum si institutiile si autoritatile carora li se pot adresa, pentru a putea beneficia de aceste drepturi) .Pentru copiii care urmeaza cursurile scolare acestia pot dispune de : burse sociale, cornul si laptele, rechizite scolare.

Totodata se informeaza familia cu privire la sanctiunile si prevederile Legii 272/2004, referitoare la abuzul,neglijarea si exploatarea copiilor.

In acest sens se intocmeste Fisa individuala a adultului, in care reprezentantul legal semneaza ca a luat la cunostiinta despre prevederile legii si riscurile la care se supune.

Compartimentul de asistenta sociala stradala colaboreaza cu institutiile relevante de la nivelul comunitatii in vederea identificarii locurilor frecventate de copiii strazii.

Compartimentul de asistenta sociala stradala impreuna cu Sectiile de Politie ,Politia Comunitara si Jandarmeria organizeaza actiuni cu specific, necesare identificarii copiilor strazii.In acest sens se intocmesc rapoarte de actiune, semnate de catre participanti. Locul si ora actiunilor sunt stabilite de comun acord de catre persoanele cu functie de conducere din cadrul acestor institutii.

Actiunile sunt efectuate succesiv la perioade scurte de timp si la ore diferite.

Din echipa fac parte lucratorii sociali stradali, asistenti sociali, specialisti din alte domenii care isi desfasoara programe de asistenta sociala, politisti, politisti comunitari sau jandarmi.


ACORDAREA ASISTENTEI SOCIALE SI PROTECTIEI SPECIALE PENTRU COPII STRAZII

O prima etapa in acordarea asistentei sociale si protectiei speciale pentru copiii strazii consta in:

a) Contactarea copilului :

In aceasta etapa L.S.S identifica locurile frecventate de copil, abordeaza copilul , colaboreaza cu Serviciul Public Comunitr de Evidenta a Persoanelor-Dolj, in vederea identificarii copilului si familiei, daca este cazul; ofera informatii despre serviciile existente ; discuta cu copilul in vederea identificarii motivelor pentru care acesta se afla in strada.

In acest sens sunt intocmite de catre l.s.s. : foaie de actvitate stradala,fise initiale de identificare a copilului, foi de activitate/rapoarte de


monitorizare in strada pentru fiecare copil contactat, necesare intocmirii raportului de evaluare initiala.

Raportul de evaluare initiala se intocmeste in momenmtul in care se detin informatii despre copil si care pot fi utilizate in vederea scoaterii sale din strada (date de identitate ale copilului, ale familiei sale, despre domiciliul sau etc.),acesta fiind semnat de catre lucratorul social stradal, asistentul social si seful de centru).

L.S.S efectueaza demersuri pentru a motiva copilul sa paraseasaca mediul stradal si sa acepte sprijinul oferit. Realizeaza ancheta sociala la

domiciliul copilului (unde se poate), identifica nevoile cu care acestia se confrunta si sesiseaza Serviciul Public de Asistenta Sociala din cadrul Primariei in vederea, intocmirii si implementarii unui plan de servicii necesar prevenirii separarii copilului de familia sa.

In functie de nevoile identificate, asistentul social si lucratorii sociali stradali incep demersurile necesare scoaterii copilului din mediul stradal.

b)L.S.S realizeaza un referat prin care propune preluarea cazului de catre un serviciu specializat, daca in urma identificarii si evaluarii situatiei copilului din strada se impune acest lucru.Referatul este supus spre avizare seful ierarhic, cuprinzand toate demersurile care sau efectuat , situatia psihosociala a copilului,orice alte informatii necesare despre copil si familie, cunoscute, precum si propunerea de instituire a unei masuri in interesul copilului.

Compartimetul de asistenta sociala stradala asigura monitorizarea situatiei copiilor in strada dar si in familie(unde este cazul) , observandu-se aspecte noi ale vietii copiilor si daca acestia mai ajung in mediul stradal dupa ce au revenit in familie.(aceste aspecte sunt consemnate de catre l.s.s. in raportul de monitorizare in strada/ raport de monitorizare post-reintegrare).

Dupa reintegrarea in familie, copilul este monitorizat timp de 3 luni, pentru a se observa evolutia acestuia in familie.In urma deplasarii la domiciliu, se solicita familiei participare acestora la consiliere in cadrul Clubului Copiii Strazii, impreuna cu seful de centru,psihologul si asietntul social, inaintandu-i in acest sens o Instiintare de prezentare la sediul institutiei, semnata si de cel care o intocmeste si de persoana instiintata.

L.S.S furnizeaza toate informatiile documentate asistentului social din cadrul serviciului care a preluat cazul si participa la elaborarea si implementarea planului de servicii, respectiv a planului individualizat de protectie.

In situatia copiilor strazii care au renuntat la orice legatura cu familia sau reprezentantul legal si care nu doresc sa paraseasca strada, refuzand orice forma de sprijin, lucratorii sociali stradali, continua


contactul si monitorizarea acestora iar, in situatia in care acestia se confrunta cu probleme de ordin medical, juridice si orice alte nevoi identificate, l.s.s. sunt obligati sa intervina si sa-i sprijine in rezolvarea acestora.

Relatiile L.S.S cu copiii strazii corespund normelor de conduita morala , profesionala si sociala , existand o buna relationare atat cu copii cat si sefii ierarhici,care saptamanal organizeaza intalniri cu L.S.S care se regasesc in procese -verbale de intalnire cu specialistii.

Pe baza acestor intalniri, care au ca scop discutarea diferitelor aspecte privind activitatea CASS, se realizeaza un raport lunar, in care este stipulata activitatea stradala a lunii in curs si nuarul aproximativ de copii ai strazii, identificati in cursul lunii respective.


Compartimentul de Asistenta Sociala Stradala are urmatoarea echipa pluridisciplinara:


Sef centru-Gabriel Chifu ;Asistent social-Anghel Corina Lavinia ;

Psiholog-Iancu Mihaela Elena ;

Medic sau asistent medical, in functie de caz ;

Lucratorii sociali stradali in functie de caz.


Consiliul Judetean Dolj

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

sI PROTECŢIA COPILULUI

Craiova, b-dul Nicolae Titulescu nr. 22

Tel.: 0251/416365; 418717

Fax: 0251/417838

E-mail: dgaspc_dj@yahoo.com


DECLARATIE SCRISA DE MISIUNE

CLUBUL COPIII STRAZII-CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA ARE MISIUNEA DE A FURNIZA SI DE A ASIGURA ACCESUL COPIILOR STRAZII, PE O PERIOADA DETERMINATA DE TIMP, LA GAZDUIRE, INGRIJIRE, REABILITAREA EDUCATIEI, CONSILIERE SI PREGATIRE IN VEDEREA REINTEGRARII IN FAMILIE SI INTEGRARII SAU INCLUDERII SOCIALE
SEF CENTRU

CHIFU GABRIEL
-PROIECT INSTITUTIONAL-Definitia serviciului


Clubul Copiii Strazii este un serviciu de protectie speciala destinat copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai, care se organizeaza la nivel de comunitate sau judet, si prin care se asigura, pe o perioada limitata, gazduire, ingrijire si consiliere in vederea reintegrarii in familie si integrarii sau includerii sociale.Misiunea serviciului


Clubul Copiii Strazii are misiunea de a furniza si de a asigura accesul copiilor strazii, pe o perioada determinata de timp, la gazduire, ingrijire, reabilitarea educatiei, consiliere si pregatire in vederea reintegrarii in familie si integrarii sau includerii sociale.Principiile


Gazduire, atat pe timp de noapte cat si pe timp de zi; hrana si imbracaminte; identificare; asistenta medicala; consiliere psihologica; evaluare sociala; educatie; orientare in vederea integrarii sau includerii sociale.Clientii si nevoile specifice ale acestora


Clubul Copiii Strazii are misiunea de a furniza si de a asigura accesul copiilor strazii, pe o perioada determinata de timp, la gazduire, ingrijire, reabilitarea educatiei, consiliere si pregatire in vederea reintegrarii in familie si integrarii sau includerii sociale.


Obiective:

depistarea si preluarea cazurilor;

protectie si ingrijire;

evaluarea initiala;

consiliere-orientare si elaborarea propunerilor de masuri de protectie.Modul de organizare si functionare


Institutia dispune de:

biroul sefului de centru unde se realizeaza si sedintele cu personalul;

cabinet medical, unde isi desfasoara activitatea un medic si trei asistenti medicali care asigura permanenta in institutie;

cabinet psihologic;

birou de asistenta sociala;

bloc alimentar (bucatarie, sala de mese, magazii pentru alimente);

magazii pentru materialele si obiectele de inventar existente in centru;

spalatorie;

izolator prevazut cu toaleta proprie;

doua toalete (una pentru personal si una pentru copii);

dusuri;

doi lucratori sociali stradali;

doi supraveghetori de noapte;

patru instructori de educatie care asigura permanenta in institutie;

un administrator;

doi bucatari;

un ingrijitor de curatenie.Copiii beneficiaza de:

gazduire, atat pe timp de noapte cat si pe timp de zi;

hrana si imbracaminte;

identificare;

asistenta medicala;

consiliere psihologica;

evaluare sociala;

educatie;

orientare in vederea integrarii sau includerii sociale.Dreptul de a fi protejat prin plasament familial sau, in caz de necesitate, prin plasament intr-o institutie adecvata atunci cand este privat de mediul sau familial.


Dreptul de a fi protejat impotriva oricarei forme de abuz si de a beneficia de asistenta corespunzatoare pe parcursul rezidentei in cadrul institutiei.


Dreptul la opinie.


Acceptare si indeplinirea regulilor existente in institutie.

Colaborarea cu personalul institutiei.

Participarea la activitatile instructiv-educative ale institutiei.Modul cum poate sa-si exprime opinia sau poate face o reclamatie


METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

-CLUBUL COPIII STRAZII-
loading...Document Info


Accesari: 8045
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )