Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CAIET DE SARCINI

Arhitectura constructii


Apartament etaj 6 in imobil de locuitSos. Nordului nr. 110

Bucuresti, Sector 1

Instalatii electrice

Faza : D.E.

 


Imobil P + 2 + M

Str Popa Petre 45 bl 3 ap 9 Sect Bucuresti

Tel / Fax: 212 14 15 E-mail: hd@hd.kappa.ro

 
Str. Gazelei nr. 34

Sector 3, Bucuresti

atii Incalzire

CAIET DE SARCINI

GENERALITATI

Lucrari in sarcina executantului de instalatii electrice:

aprovizionarea cu materiale inclusiv transport, descarcare, stocaj si distrib 10110v2118k utie pe santier ;

instalatia provizorie de organizare de santier ;

verificarea legaturii de impamantare ;

executia distributiei electrice interioare ;

executia si montarea tablorilor electrice ;

instalatia de iluminat interior si exterior;

instalatii de prize si racorduri ;

instalatii de protectie impotriva electrocutarilor accidentale ;

instalatii de curenti slabi: retea voce-date, TV, video-interfon;

intocmirea cartii constructiei.

Executantul va asigura toate materialele, echipamentele si forta de munca necesara pentru montare si punere in functiune a lucrarilor de INSTALATII ELECTRICE complete asa cum rezulta din desenele si documentatia tehnica a proiectantului, prezentul caiet de sarcini si necesitatile lucrarii. Executantul va respecta, deasemenea, toate Normativele si Prescriptiile Tehnice MLPAT, legislatia privind calitatea in constructii, STAS-urile de specialitate si Normele Locale specifice lucrarii, fie ca sunt sau nu prevazute in prezentul caiet de sarcini.

Aparatajul si echipamentele prevazute in listele anexe vor fi comandate si cumparate de beneficiar, constructorul urmand sa le monteze conform listei cantitatilor de lucrari, daca nu intervine alta intelegere intre beneficiar si constructor.

LUCRARI EXECUTATE DE ALTI ANTREPRENORI

Alimentarea cu energie electrica (racordul electric la reteaua furnizorului).

Racordul telefonic la reteaua zonala.

CERINTE GENERALE

Lucrarile vor fi executate de cea mai buna calitate astfel incat instalatiile sa asigure o intretinere usoara si sa asigure performantele necesare functionarii constructiei, prevazute in proiect. Se va garanta ca materialele si manopera prevazute in acest capitol sa fie de cea mai buna calitate, astfel incat diferitele instalatii electrice sa fie complet terminate si pregatite pentru a fi utilizate de catre beneficiar, ele vor include toate materialele si manopera necesare pentru a le realiza, fie ca sunt sau nu indicate in prezentul caiet de sarcini.

COORDONARI

a.   Se vor verifica spatiile necesare, impreuna cu ceilalti antreprenori, astfel incat sa se asigure ca aceste materiale pot fi montate in spatiile prevazute. Pentru orice nepotrivire se va apela la Arhitectul Sef de Proiect care va da modificarea necesara, impreuna cu Proiectantul de Instalatii Electrice in scris.

b.   Se vor transmite celorlalti antreprenori sau celor care executa lucrari de la alte capitole, informatiile cerute pentru lucrare, cu timp suficient pentru a se executa corespunzator instalatiile respective.

APROBARI

Toate materialele utilizate la executia instalatiilor electrice vor fi supuse aprobarii Arhitectului Sef de Proiect si Inginerului Proiectant de Instalatii Electrice impreuna cu toate informatiile privitoare la aceste materiale si modul de montaj.

Daca se propun inlocuiri pentru materialele ale caror  performante sunt specificate, acestea trebuie sa indeplineasca aceleasi performante.

MOSTRE

Se vor supune urmatoarele pozitii pentru aprobarea dirigintelui de santier, care la randul sau va solicita viza Proiectului de Instalatii Electrice:

Intrerupatoare, comutatoare, butoane, etc.;

Prize de curent;

Conductoare si cabluri electrice;

Dozele electrice de derivatie si trecere de diferite marimi;

Corpuri de iluminat;

Aparatura specifica instalatiilor de curenti slabi;

Materialele instalate sau lucrarile efectuate fara aprobarea acestora in prealabil de catre cei mentionati la alineatul precedent, vor fi facute pe riscul executantuluii, iar costul inlocuirii acestor materiale sau lucrari considerate necorespunzatoare din orice punct de vedere se va face pe cheltuiala executantului.

MATERIALE

Materialele propuse prin proiect, sunt cele uzuale in Romania. Antreprenorul poate prezenta in vederea obtinerii aprobarii de instalare si materiale echivalente cu caracteristici tehnice egale sau superioare, provenite de la alti fabricanti. Aprobarea de instalare o poate da numai proiectantul si numai pentru materiale omologate sau agrementate de serviciile specializate romanesti.

Conductoare si cabluri

Conductoarele utilizate vor fi cu miez de cupru, izolate in PVC pentru tensiunea de 500V - conform STAS 6865/1980, de tipul FY sau de alte tipuri agrementate in tara .

Culorile conductoarelor vor fi :

- VERDE / GALBEN pentru nulul de protectie

- BLEU pentru nulul de lucru

- NEGRU, ROSU, MARON pentru cele trei faze (se va pastra aceeasi culoare pentru fiecare faza in toata instalatia)

Cablurile de energie vor fi cu conductoare din cupru izolate in PVC si cu manta din PVC, armate sau nu in functie de destinatii. Izolatia va fi pentru tensiunea de 1.000V intre faze, respectiv 600V intre faza si nul.

Tipul cablurilor uzuale va fi CYY sau CYYF executate conform STAS 8788/2 din 1980, sectiunea corespunzind curentului vehiculat si tensiunii de 500V. Cablurile de comanda, blocaje, interblocaje si semnalizari vor fi cu conductoare din cupru masiv, izolate in PVC si cu manta din PVC. Izolatia va fi pentru 500V intre diferitele conductoare din acelasi cablu.

Tipul cablurilor de comanda va fi CSYY nx1 mmp executate conform STAS 8779/1980.

Tuburi de protectie

Conductoarele electrice se introduc in tuburi de protectie montate inglobat in elemente de constructie sau aparent. Cablurile de energie si de comanda sunt montate in tuburi de protectie pe traseele inglobate in beton sau la traversarea elementelor constructive.

Tuburile de protectie folosite sunt special executate pentru instalatii electrice, din PVC, rigide sau flexibile:

tuburi PVC tip IPY sau IPEY montat ingropat cu D=16-40mm

tuburi flexibile neetanse spiralate cu doua renuri tip SPD pentru protejarea racordurilor la motoarele care prin functionare produc vibratii.

Materiale marunte

Aceasta categorie cuprinde in principal :

doze centralizatoare

coturi , mufe , mansoane

dibluri , scoabe , cirlige

conectori , cleme , borne

teava PVC U sau M

APARATE ELECTRICE SI ACCESORII

Toate aparatele utilizate in montaj ingropat sau aparent vor fi din aceeasi serie de calitate si finisaj, procurate de la un singur furnizor .

Tipurile uzuale folosite:

- intrerupator, comutator, variator;

- priza simpla sau dubla cu contact de protectie montata ingropat sau aparent

Materialele din componenta aparatelor sunt urmatoarele :

- bachelita pentru soclu

- masa plastica colorata pentru capac

- alama pentru contacte

- argint pentru niturile contactelor

CORPURI DE ILUMINAT

Toate corpurile de iluminat vor corespunde categoriei de mediu a incaperilor in care se monteaza si se vor echipa cu lampile inscrise in proiect respectindu-se puterea si tipul.

TABLOURILE ELECTRICE

CutiIiile tablourilor electrice vor asigura gradul de protectie cerut in prescriptiile tehnice, dar nu mai scazut decit IP30, definit conform STAS 5325/1979, 625/1971 si 5860/1980 si se vor executa din material plastic termorezistent. Usa tabloului electric va avea:

deschidere libera cel putin 185 grade

dispozitiv de inchidere

vopsire in culoarea tabloului sau fumurie

etichete si buzunar interior pentru planuri

borna pentru legarea la pamint de protectie

POZITIONAREA CIRCUITELOR SI DOZELOR

Inaintea instalarii dozelor se vor studia toate planurile de instalatii electrice ale nivelului respectiv si se vor obtine informatii precise referitoare la sectiunile de arhitectura, detaliile de plafoane, desfasurarile de pereti, aprobate de catre Arhitectul Sef de Proiect. Este de asteptat, ca unele doze sa fie repozitionate dar la distante corespunzatoare daca asa doreste arhitectul. Se vor face ajustarile necesare la fata locului astfel ca toate corpurile de iluminat, dozele de derivatii si trecere, aparatele de comanda, prizele de curent, telefon, TV, etc. sa fie in concordanta fata de placile de faianta, placile de piatra, panourile de lemn sau ipsos. In ceea ce priveste dozele de trecere si derivatii se va tine seama de conductele celorlalte instalatii, de ferestre si usi si de adancimile disponibile in finisaj, etc. privind atent conditiile care au putut scapa la analiza facuta la proiectare. Dozele incorect pozitionate vor fi cu grija reamplasate cu ajutorul dirigintelui de santier (care va consulta in prealabil arhitectul sef de proiect precum si seful de proiect de instalatii electrice) fara a depasi costul lucrarii. Se vor aranja toti intrerupatorii indicati langa usi la 20cm ax fata de pervaz.

Se va evita amplasarea instalatiilor electrice (conducte, cabluri ) pe trasee comune cu alte instalatii, iar cind acest lucru nu este posibil, instalatiile electrice se vor monta deasupra conductelor de apa si canalizare. Distantele minime fata de conductele pentru fluide vor respecta normativul I7-02. In ceea ce priveste dozele de trecere si derivatii se va tine seama de conductele celorlalte instalatii, de ferestre si usi si de adancimile disponibile in finisaj, etc. privind atent conditiile care au putut scapa la analiza facuta la proiectare. Eventualele repozitionari se vor face fara a depasi costul lucrarii.

DEPOZITARE, MANIPULARE, TESTARE

Inainte de comandarea si livrarea oricaror materiale si aparataje pe santier, se vor pune la dispozitia proiectantului mostre ale acestora spre aprobare.

Aprobarea tipurilor de catre proiectant se poate face si pe baza cataloagelor tehnice emise de firmele producatoare. Evidenta aprobarii echipamentelor se inscrie in registrul de santier vizat de reprezentantul beneficiarului.

Depozitarea si manipularea echipamentelor electrice se va face fara deteriorarea mecanica a acestora, cu respectarea conditiilor de temperatura si umiditate impuse de furnizor. Constructorul va asigura spatiile de depozitare, paza acestora si incadrarea in normele PSI .

Verificarea instalatiei electrice inainte de punerea sub tensiune este obligatorie si cuprinde:

continuitatea electrica a circuitelor

izolatia intre faze si intre faze si pamint

verificarea centurii de protectie si a prizei de pamint naturale sau artificiale

rezistenta de dispersie a prizei de pamint

continuitatea electrica a instalatiei de paratraznet

orice alt test cerut prin proiect sau de reprezentantul autorizat al beneficiarului

se va verifica functionarea corecta a contactoarelor si intrerupatoarelor automate

Rezultatul testelor si probelor se va iscrie in buletinul de incercari emis in trei exemplare

originalul ramine la cartea constructiei

un exemplar la proiectant

un exemplar la excutant

EXECUTIE

Conditiile minimale ale unei executii corecte impun respectarea urmatoarelor principii:

se va evita amplasarea instalatiilor electrice (conducte, cabluri ) pe trasee comune cu alte instalatii, iar cind acest lucru nu este posibil, instalatiile electrice se vor monta deasupra conductelor de apa si canalizare

distantele minime fata de conductele pentru fluide vor respecta normativul I7-02

legaturile la corpurile de iluminat se vor executa cu conductorul de faza la interiorul duliei si cu conductorul de nul la parte exterioara cu filet

intreruptoarele si comutatoarele se monteaza numai pe conductorii de faza 

Operatiile pregatitoare ce se impun in mod special:

la aducerea materialelor pe santier, acestea vor fi controlate atent pentru a depista eventualele deteriorari aparute la transport

urmarirea permanenta a stadiului executiei constructiei pentru a monta elementele inglobate la momentul oportun

preluarea si predarea frontului de lucru de la constructor se va face pe baza de proces verbal

la montajul inglobat in beton nu se va turna betonul inaintea montarii, fixarii si protejarii tuburilor electrice

toate legaturile dintre conductorii electrici se vor realiza in doze, prin intermediul conectorilor sau prin rasucire si cositorire (la conductorii de cupru)

fixarea conductorilor in conectori se realizeaza cu ajutorul suruburilor de presare din componenta acestora

legaturile si conectorii se monteaza numai in doze

se interzice imbinarea tuburilor la traversarile prin pereti sau rosturi de dilatatie

se recomanda montarea dozelor pe elemente verticale de constructie la maximum 10 m distanta una de alta si asigurind tragerea usoara a conductorilor pe toata existenta

MASURATORI, DECONTARI

Masuratorile se intocmesc cu incadrarea in normele de deviz avind la baza planurile prezentate in faza de detalii. Decontarea lucrarilor executate se va face tinind cont de cantitatile real puse in opera, pe baza de atasamente sau situatii de lucrari pe stadii de executie.

Cantitatile de lucrari neincluse in proiect sau la care s-a renuntat vor face obiectul unor note de constatare vizate de proiectant .

SUBANTREPRIZE

Lucrarile care sunt necesare la aceasta constructie, dar care nu pot fi executate sau nu pot fi executate corespunzator de antreprenor vor fi date la subantreprenori, de calitatea acestora raspunzand tot antreprenorul, plata acestor lucrari facandu-se conform intelegerii cu beneficiarul, stipulata in contract.

GARANTII

Toate lucrarile executate in cadrul contractului vor fi garantate la defectarea sau functionarea incorecta (necorespunzand caietului de sarcini si proiectului) pe o perioada de 1 (un) an de la data receptiei finale de catre beneficiar, exceptand acele categorii de lucrari pentru care sunt prevazute termene mai mari si care trebuiesc specificate in contract. Orice remediere la lucrarile de instalatii electrice se va face operativ si fara nici un cost pentru beneficiar, la sesizarea ecestuia.

Executantul are in sarcina redactarea unui set de desene a cartii constructiei cu instalatiile electrice asa cum au fost real executate.

Toate lucrarile de instalatii electrice specificate si indicate in prezentul caiet de sarcini se vor efectua in concordanta cu legislatia in vigoare.

LISTA NORMELOR SI NORMATIVELOR CARE SE VOR RESPECTA LA REALIZAREA INSTALATIILOR ELECTRICE AFERENTE LUCRARII :

NORMATIV I7/2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pina la 1000V

NORMATIV I18/1982 - Normativ instalatii de telecomunicatii 

NORMATIV I20/2000 - Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului

NP-061-02 - Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin H.G. nr. 273/1994

GP 052-2000 - Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.c.

PE136/1989 - Normativ republican privind utilizarea rationala a energiei electrice 

PE 236/1993 - Regulament pentru furnizarea si proiectarea instalatiilor electrice 

P 118-99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor

STAS 2612 - Protectia impotriva electrocutarilor

STAS 6646 - Iluminatul artificial : conditii speciale pentru iluminatul in constructiile civile

STAS 8275 - Protectia impotriva electrocutarilor

STAS 11971 - Corpuri de iluminat de siguranta conditii tehnice speciale

STAS 12604 - Protectia impotriva electrocutarilor prescriptii generale

C 56 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente

STAS 6119/1978 - Instalatii electrice de joasa tensiune; Instalatii de legare la pamint

STAS 6616/1983 - Instalatii de legare la nul de protectie - Prescriptii.

Intocmit:

ing. Mihai Husch


Document Info


Accesari: 4519
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )