Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


INFRASTRUCTURA

Arhitectura constructii


- CAIET DE SARCINI -GENERALITĂŢI

Prezentul caiet de sarcini contine principalele cerinte care trebuie îndeplinite de constructor în procesul de executie.

Ele reprezinta extrase din acte sintetizate si prelucrate în scopul realizarii unui ghid de date tehnologice.

Caietul de sarcini se refera la executia obiectelor de tip curent utilizând tehnologii implementate în executia lucrarilor de constructii civile industriale si agricole.

Executia

Constructorul va asigura realizarea tuturor constructiilor la aceeasi parametri de calitate indiferent de pozitia geografica a amplasamentului.

Constructorul va trebui sa prezinte dovada experientei sale în realizarea de infrastructuri pentru turnuri de telecomunicatii.

Aceste instructiuni nu înlocuiesc celelalte acte normative de executie care vor trebui sa fie cunoscute si respectate în procesul de realizare a investitiilor.

Lucrarile se vor executa în ordinea prescrisa de desfasurator, iar fiecare etapa se va încheia obligatoriu cu formularul de control si pozele respective.

LISTA PRINCIPALELOR REGLEMENTARI TEHNICE

SREN ISO 9001:95

Sistemele calitatii. Model pentru asigurarea calitatii în proiectare, dezvoltare, productie , montaj si service

C83-75

Îndrumator privind executarea trasarii de detaliu în constructii

STAS 10107/0-90

Calculul si alcatuirea elementelor din beton, beton armat si beton precomprimat.

EUROCODE 2

Calculul si alcatuirea structurilor de beton.

P100-2006

Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de 12412s185m locuinte, social culturale, agrozootehnice si industriale.

NP112-2004

Normativ pentru calculul fundatiilor directe.

STAS 3300/1-85

Teren de fundare - Principii generale de calcul

STAS 3300/2-85

Teren de fundare - Calculul terenului de fundare în cazul fundarii directe

STAS 6054/87

Adâncimea de înghet

P7-82

Normativ privind executarea si exploatarea constructiilor fundate pe pamânturi sensibile la umezire

NE0001-96

Cod de proiectare si executie pentru terenuri fundate pe terenuri cu umflari si contractii mari (P.U.C.M.)

C239-92

Îndrumator tehnic provizoriu pentru calculul terenului de fundare, al presiunii pamântului pe lucrari de sustinere si al stabilitatii taluzurilor si versantilor la actiuni seismice.

C215-88

Instructiuni tehnice pentru elemente de fundatii din beton cu adaos de cenusa de centrala termoelectrica, situate în terenuri cu agresivitati naturale si industriale.

C11-74

Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea în constructii a panourilor din placaj pentru cofraje.

C16-84

Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente.

P59-86

Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii cu plase sudate a elementelor de beton.

C28-83

Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel beton.

C149-87

Instructiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elemente de beton si beton armat.

C237-92

Instructiuni tehnice pentru utilizarea aditivului complex ADCOM la prepararea betoanelor de ciment.

C248-93

Instructiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip.

C56-85

Normativ pentru verificarea calitatii receptia lucrarilor de constructii.

C26-85

Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive

C150-8 4

Normativ privind calitatea îmbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile industriale si agricole

ENV 206

Specificatie tehnica. Betoane-terminologii, cerinte, niveluri de performanta.

NE 012-99

Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat.

H.G. 925/1996

Hotarârea privind aprobarea "Regulamentului de verificare a proiectelor de specialisti atestati MLPAT".

CD137-87

Instructiuni privind durata maxima de transport a betonului

LEGEA 10/18.01.1995

Privind calitatea în constructii.

MATERIALE

STAS 790-84

Apa pentru betoane si mortare

STAS 1667-76

Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali

STAS 438/1-89

Otel beton laminat la cald.

STAS 438/2-91

Sârma rotunda profilata

SR 438/3-98

Plase sudate.

Sr 438/4-98

Sârma cu profil periodic obtinuta prin deformare plastica la rece.

ST 009-96

Specificatie privind cerinte si criterii de performanta pentru armaturi.

MĂSURI PREMERGĂTOARE EXECUŢIEI

Beneficiarul va asigura verificarea proiectelor de executie de catre verificatori de proiecte atestati de comisia de atestare a M.L.P.A.T., persoane fizice sau juridice, altii decât specialistii elaboratori ai proiectelor.

Constructorul va numi responsabilul tehnic atestat conform legii care raspunde de realizarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale ale lucrarii.

Dupa primirea documentatiei tehnice de executie, constructorul va asigura însusirea proiectului de catre toti factorii care concura la realizarea lucrarii si va clarifica toate aspectele privind executia, cu proiectantul lucrarii.

Constructorul va sesiza imediat proiectantul asupra eventualelor neconformitati din proiect.

Programul calendaristic pentru verificarea si receptia fazelor determinante, de la care executia nu mai poate continua fara receptia fazei, face parte din contractul încheiat cu beneficiarul; orice abatere de la program va fi anuntata.

Pentru întocmirea cartii tehnice a constructiei, executantul este obligat sa posede:

certificatele de calitate pentru beton si armatura;

certificatele de calitate pentru piese înglobate;

condica de betoane si buletinele de analiza pentru beton;

buletinul de masura a rezistentei prizei de pamânt;

procesele verbale;

un foto reportaj care trebuie sa contina fotografii color 10 x 15 asa cum sunt prezentate în "Etapizarea lucrarilor".

Solutionarea defectelor aparute se face numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant.

PREGĂTIREA LUCRĂRII

Asigurarea accesului

Se amenajeaza si/sau se reconditioneaza drumul de acces astfel încât sa se asigure posibilitatile de aprovizionare optima a punctului de lucru.

Lucrari de trasare si pichetare

Se traseaza si se picheteaza amplasamentul si platformele tehnologice (platforme pentru macara, zone de depozitare temporara a pamântului) conform proiectului si planului de amplasare, în limitele tolerantelor admise de trasare si precizate în STAS 9824-1-75.

Tolerante trasare

Lungime

1..2m

2..3m

3..4m

4..5m

6..8m

8..10m

10..12m

12..14m

16..17m

<17m

Tolerante

6mm

8mm

10mm

12mm

14mm

16mm

18mm

20mm

22mm

24mm

25mm

Între beneficiar si constructor se încheie "Proces verbal de predare-primire a amplasamentului si a bornelor de reper".

Se identifica, se marcheaza si se protejeaza instalatiile subterane eventual existente pe amplasament.(tevi de gaze, se alimentare cu apa, cabluri electrice, cabluri de fibra optica)

Se defriseaza terenul.

Se executa demolarea constructiilor de 12412s185m pe amplasament, daca este cazul, dar numai în baza documentatiilor aprobate pentru aceasta, dupa ce în prealabil au fost separate si izolate toate retelele de instalatii.

Se curata complet terenul, prin încarcarea mecanizata si evacuarea tuturor materialelor rezultate din operatiile precedente.

Orizontalizare

Se excaveaza stratul vegetal (în zonele extraurbane) si se depoziteaza separat, în vederea îmbunatatirii unor suprafete echivalente care sa fie redate circuitului agricol.

Se asigura scurgerea si colectarea generala a apelor de pe platforma pe care se vor executa constructiile, prin santuri de garda sau rigole, gropi de colectare.

Se orizontalizeaza amplasamentul si platformele tehnologice la cota prevazuta prin proiect.

Se rectifica trasarea, pichetarea si dispunerea în amplasament a fundatiilor dupa nivelarea si orizontalizarea amplasamentului. Ţarusii martori se vor proteja pe toata durata executiei fundatiei.

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

FUNDAŢIE TURN

SĂPĂTURA

Se va executa mecanizat sau manual conform dotarii de care dispune constructorul.

În cazul prezentei unor cladiri în imediata vecinatate (sub 2.00m) a sapaturii se vor lua masuri de sprijinire locala.

Verificarea terenului de fundare va fi efectuata numai de catre specialistul geotehnician în prezenta beneficiarului, rezultatele si eventualele masuri de corelare cu situatia concreta fiind consemnate în "Proces verbal de receptie stratului de fundare", încheiat între constructor si specialistul geotehnician.

Verificarea dimensiunilor sapaturii se face în prezenta proiectantului. Se întocmeste "Proces verbal de trasare si lucrari sapatura groapa de fundatie".

La pozitia în plan a axelor fundatiilor de beton armat abaterea maxima admisibila este de 10mm.

Abaterea maxima admisa pe verticala la pozitionarea fundatiei în raport cu cota de nivel este de 10mm.

Ultimii 20 cm se vor sapa în ziua turnarii betonului de egalizare.

Betonul de egalizare va realiza în final o suprafata orizontala cu o abatere maxima admisa de +/-3cm între oricare 2 puncte de pe suprafata stratului de egalizare.

În urma verificarii orizontalitatii se întocmeste "Proces verbal de verificare a aspectului betonului dupa turnarea betonului de egalizare".

FASONAREA

Fasonarea armaturii se va face în stricta conformitate cu prevederile proiectului.

Taierea, îndoirea si manipularea armaturii se va face astfel încât sa se evite deteriorarea mecanica (crestaturi, loviri) sau contactul cu substante care pot afecta proprietatile de aderenta sau care pot produce procese de coroziune.

Armaturile care se fasoneaza vor fi curate si drepte. În caz contrar se vor îndeparta eventualele impuritati sau pete de pe suprafata barelor.

Dupa îndepartarea ruginii reducerea sectiunii barelor nu trebuie sa depaseasca abaterile prevazute în standardele de produs.

Barele taiate si fasonate vor fi depozitate în pachete etichetate astfel încât sa se evite confundarea lor si sa se asigure pastrarea formei si curateniei lor pâna în momentul montarii.

Armaturile vor fi sau nu prevazute cu cârlige conform prevederilor din proiect. Formele de cârlige utilizate sunt :

cu îndoire la 180° pentru bare din OB37

cu îndoire la 90° pentru bare din PC52

Pentru etrieri si agrafe se vor realiza cârlige îndoite la 135° sau 180° pentru bare din OB37 si numai la 135° în cazul în care acestia sunt realizati din PC52.

Fasonarea ciocurilor si îndoirea armaturilor se executa cu miscari lente, fara socuri.

Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub -10°C.

Barele cu profil periodic cu un diametru mai mare de 25mm se vor fasona la cald.

ARMAREA

Se va face în conformitate cu prevederile STAS 10107/0-90 si normativul NE 012-99.

Se verifica :

existenta certificatelor de calitate pentru materialele ce urmeaza a fi puse în opera. (caracteristicile mecanice de livrare vor fi în conformitate cu prevederile STAS 438/1-89 pentru bare cu profil neted realizate din OB37 si STAS 438/2-91 pentru bare rotunde profilate - PC52.)

Pozitia cofrajelor (daca e cazul)

Orice modificare a diametrelor, parametrilor, dispunerea lor sau tipului de fier se va face numai cu acordul scris al proiectantului (prin dispozitie de santier).

Pe stratul de egalizare din beton se monteaza armaturile, asezate pe distantieri purici (min. 3 buc/m˛); se pozitioneaza distantierii si se leaga barele cu sârma la fiecare intersectie.

Se interzice utilizarea cu rol de distantieri a cupoanelor metalice sau din lemn.

Rândul superior de armaturi se monteaza pe capre de rezemare, barele legându-se atât la intersectii, cât si de capre si respectându-se spatiul pentru acoperirea cu beton ; numarul de capre va fi de minim 1 /1m˛ în câmp.

Nu se vor utiliza bare sau plase cu zone puternic ruginite, cu suprafete acoperite cu alte materiale. (mortar, beton, pamânt, ulei, zapada sau gheata)

Înnadirile la bare se vor face numai prin sudura, conform detaliilor date în scris de proiectant si numai la barele precizate de acesta în conformitate cu reglementarile tehnice specifice C28-1983 si C150-1984.

Se asigura montarea la pozitie foarte exacta si bine legata a armaturilor pentru stâlpi (cuzineti).

Abateri în mmElement

Distanta intre axele barelor

Grosime strat de acoperire

Lungimi partiale sau totale fatade proiect

Lungimi petrecere la înnadire prin sudare

Pozitia înnaditurii

<1m

1..10m

>10m

Fundatii

±10mm

+10mm

±5mm

±20mm

±30mm

Stâlpi si Grinzi

±3mm

+3mm

±5mm

±20mm

±30mm

Placi

±10mm

±5mm

±20mm

±30mm

La încrucisari barele de armare se vor lega cu sârma neagra (STAS 889-80) utilizându-se câte 2 fire de sârma de 1..1.5mm diametru. Se vor lega în mod obligatoriu încrucisarile de colt (muchiile grinzilor si ale stâlpilor) iar în câmp se accepta legarea din doua în doua intersectii în ambele sensuri ("în sah").

Se va respecta acoperirea cu beton a armaturilor, folosind pureci, blocheti din beton, mortar de ciment sau azbociment, suporti distantieri din material plastic.

Înainte de pozitionare, buloanele de ancoraj se degreseaza pentru a asigura priza cu betonul din fundatie.

Calarea sablonului cu buloanele de ancoraj se va face numai cu nivela TOPO, toleranta maxim admisa fiind  0.5 mm. Se blocheaza pe pozitie carcasele de ancorare prin sudare de restul armaturii, astfel încât sa se asigure imobilitatea acesteia. Se protejeaza cu folie de plastic partea filetata a buloanelor de ancoraj (dor în cazul în care zona filetata nu a fost zincata).

În urma verificarii se întocmeste "Proces verbal de verificare a calitatii lucrarilor ce devin ascunse - armare fundatie turn si montaj carcase de ancoraj".

COFRAREA

Cofrajele vor fi montate astfel încât sa permita decofrarea fara deteriorarea sau lovirea betonului

Îmbinarile dintre panourile de cofraj vor fi etanse.

Suprafata interioara a cofrajelor trebuie sa fie curata ; substantele de ungere a cofrajului se vor aplica în straturi uniforme pe suprafata interioara a cofrajului, iar betonul se va turna în perioada când acesti agenti sunt eficienti. Agentii de decofrare nu trebuie sa pateze betonul , sa afecteze durabilitatea betonului sau sa atace cofrajul.

În special la partea superioara a cuzinetului cofrajul va fi finisat astfel încât sa nu existe pierderi de parti fine sau sa produca pete pe suprafata betonului.

Manipularea, transportul si depozitarea cofrajelor se va face astfel încât sa se evite deformarea sau degradarea lor.

Se interzice depozitarea cofrajelor direct pe pamânt sau depozitarea altor materiale pe stivele de cofraje.

Înainte de începerea operatiei de montare a cofrajelor se vor curati si pregati suprafetele care vor veni în contact cu betonul ce urmeaza a se turna si se verifica pozitionarea corecta a armaturilor

Montarea cofrajelor va cuprinde urmatoarele operatii :

trasarea pozitiei cofrajelor

asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor

verificarea si corectarea pozitiei panourilor

încheierea, legarea si sprijinirea definitive a panourilor

În tabelul urmator sunt indicate abaterile admisibile pentru cofraje si elemente de beton armat.

Elementul

Dimensiune de referinta

Cofraj

Elemente dupa decofrare

Abateri în mm pentru:

Dimensiune

Înclinare fata de proiect

Dimensiuni

Înclinarea suprafetei fata de

Verticala

Orizontala

Poz.oblica proiect

1m

1m2

totala

1m

1m2

totala

1m

1m2

totala

Fundatii

Lungime

 15mm

3mm m

 20mm

3mm

Latime

 6mm

Înaltime

 10mm

15mm total

<2m.. 16mm

>2m... 30mm

Stâlpi

Înaltime

<3m.. 16mm

3..6m.. 20mm

> 6m.. 25mm

Latura

<50cm.. 5mm>50cm.. 8mm

Placi

Latura

15mm total

<3m.. 16mm

3..6m.. 20mm

> 6m.. 25mm

Grosime

<10cm.. 3mm

>10cm.. 5mm

În cazul în care elementele de sustinere a cofrajelor reazema pe teren se va asigura repartizarea solicitarilor astfel încât sa se evite producerea tasarilor, mai ales în cazul terenului înghetat sau supus înghetului.

TRANSPORTUL BETONULUI

Transportul betonului se va face astfel incat sa se evite segregarea, pierderea componentilor sau contaminarea betonului.

Mijloacele de transport vor fi etanse pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment.

Transportul betonului se va face cu autoagitatoare, iar local transportul se va face cu jgheaburi sau tomberoane

Durata maxima de transport (definita ca intervalul de timp din momentul încarcarii mijlocului de transport si sfârsitul descarcarii acestuia) nu poate depasi valorile din tabelul de mai jos.

Temperatura amestecului de beton (°C)

Durata maxima de transport

10° < t <30°

50min

t < 10°

70min

PREGĂTIREA TURNĂRII BETONULUI

Turnarea betonului poate sa înceapa numai dupa îndeplinirea urmatoarelor conditii :

întocmirea procedurii pentru betonarea obiectului în cauza si acceptarea acesteia de catre investitor;

sunt realizate masurile pregatitoare;

sunt stabilite si instruite formatiile de lucru atât în ceea ce priveste tehnologia de executie cât si masurile privind securitatea muncii si PSI ;

au fost receptionate calitativ lucrarile de sapaturi, cofraje si armaturi (dupa caz) ;

sunt asigurate posibilitatile de transport si de punere în opera a betonului;

au fost luate masuri pentru a se asigura dirijarea apelor din precipitatii astfel încât acestea sa nu se acumuleze în zonele ce urmeaza a se betona;

sunt asigurate conditiile necesare recoltarii probelor la locul de punere în opera si a efectuarii determinarilor pe betonul proaspat la descarcarea din mijlocul de transport ;

este stabilit locul de dirijare a eventualelor transporturi de beton care nu îndeplinesc conditiile tehnice si sunt refuzate;

sunt stabilite, dupa caz modalitati de rezerva pentru a asigura continuitatea betonarii. (statii de betoane, mijloace de transport etc.) ;

Nu se întrevede posibilitatea interventiei unor conditii climatice nefavorabile.

TURNAREA BETONULUI

Turnarea betonului este faza determinanta de verificare. Se va anunta proiectantul cu cel putin 48 de ore înainte si se va confirma cu 24 de ore înainte.

Betonul va fi pus în opera numai sub conducerea nemijlocita a conducatorului punctului de lucru.

Betonul va fi pus în lucrare la un interval cât mai scurt de la aducerea lui la locul de turnare. Nu se admite depasirea duratei maxime de transport si modificarea consistentei betonului.

Cofrajele de lemn si/sau betonul vechi care vor veni în contact cu betonul proaspat vor fi udate cu apa cu (2-3ore) înainte si imediat înainte de turnarea betonului, dat apa ramasa în denivelari va fi îndepartata.

Descarcarea betonului din mijlocul de transport se va face în jgheaburi sau direct în lucrare.

Daca betonul adus la locul de punere în opera nu se încadreaza în limitele de consistenta admise sau prezinta segregari, va fi refuzat fiind interzisa punerea lui în lucrare .

Înaltimea de cadere libera a betonului nu va depasi 1.50m.

Betonul trebuie sa fie raspândit uniform pe suprafata elementului, urmarindu-se realizarea unor straturi orizontale de maxim 50cm înaltime si turnarea noului strat înainte de începerea prizei betonului turnat anterior, pentru evitarea rosturilor de lucru si asigurarea monolitismului blocului de fundatie.

Se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de pozitia prevazuta, iar în cazul în care acestea totusi se produc vor fi corectate în timpul betonarii.

Se va urmari cu atentie înglobarea completa în beton a armaturii, respectându-se grosimea stratului de acoperire prevazuta în proiect.

Nu este permisa scuturarea sau ciocanirea armaturii în timpul betonarii si nici asezarea pe armaturi a vibratorului.

In zonele cu armaturi dese se va urmari umplerea completa a sectiunii. O vibrare atenta se va efectua în jurul buloanelor de ancoraj

Se va urmari comportarea si mentinerea pe pozitie a cofrajelor si a sustinerilor acestora, luându-se masuri operative de remediere în cazul unor deplasari sau cedari.

Betonarea se va face pe cât posibil continuu pâna la rosturile de lucru tehnologice de la baza cuzinetilor.

Durata maxima admisa a întreruperilor de betonare, pentru care nu este necesara luarea unor masuri speciale la reluarea turnarii este de maxim 2ore de la prepararea betonului.

În cazul în care întreruperea betonarii depaseste 2 ore reluarea turnarii este permisa numai dupa pregatirea suprafetei rosturilor de lucru.

Compactarea betonului este obligatorie si se va face numai cu vibratoare omologate.

Betonul trebuie compactat doar atât timp cat este lucrabil.

Circulatia muncitorilor se face numai pe podini, iar betoanele turnate nu pot fi încarcate cu podine sau materiale, decât la 24 - 36h de la turnare.

În urma verificarii se întocmeste "Proces verbal de verificare a aspectului betonului dupa turnare/decofrare".

Montajul turnului se face dupa minim 7..14 zile de la turnarea betonului conform prevederilor din proiect

Suprafetele vizibile vor fi sclivisite imediat dupa turnare.

Toate muchiile vizibile vor fi tesite.

VIBRAREA BETONULUI

Compactarea se va realiza mecanic cu vibratoare de interior (pervibratoare).

Durata optima de vibrare se situeaza în intervalul 5sec..30sec.

Distanta maxima între doua puncte de introducere a pervibratorului este de 1.00m.

Se recomanda ca grosimea stratului supus vibrarii sa nu depaseasca 3-4 din lungimea capului vibrator (a buteliei)

La vibrarea celui de-al doilea strat butelia trebuie sa patrunda 50..150mm în stratul compactat anterior.

Semnele dupa care se poate recunoaste încheierea vibrarii sunt

betonul nu se mai taseaza

suprafata betonului devine orizontala si usor lucioasa

înceteaza aparitia bulelor la suprafata betonului

DECOFRAREA

Partile laterale ale cofrajelor se vor îndeparta dupa ce betonul a atins o rezistenta de minim 2.5N/mm˛ astfel incat muchiile si fetele elementelor sa nu fie deteriorate.

Stabilirea rezistentelor la care au ajuns partile de constructie în vederea decofrarii se face prin încercarea epruvetelor de control, confectionate în acest scop si pastrate în conditii similare elementului în cauza.

În tabelul urmator sunt date cu caracter de recomandari termenele minime de decofrare.

Viteza de dezvoltare a rezistentei

Termenul de decofrare pentru o temperatura a mediului de

+ 5°C

+10°C

+15°C

Lenta

2 zile

1˝ zile

1 zi

Medie

2 zile

1 zi

1 zi

ROSTURI DE LUCRU

În masura în care este posibil se vor evita rosturile de lucru.

Tratarea rosturilor de lucru se va face cu jet de apa si aer sub presiune dupa sfârsitul prizei betonului (cca. 5 ore de la betonare)

Înainte de betonare suprafata rostului de lucru va fi bine curatata îndepartându-se betonul ce nu a fost bine compactat si/sau se va freca cu peria de sârma pentru a înlatura pojghita de lapte de ciment si oricare alte impuritati dupa care se va uda.

Înaintea betonarii betonul mai vechi trebuie uscat la suprafata si lasat sa absoarba apa dupa regula " betonul trebuie sa fie saturat dar suprafata zvântata "

PLATFORME ECHIPAMENTE

Se verifica gradul de compactare a terenului pe zona pe care se va realiza viitoarea platforma.

Se cofreaza si se aseaza plasele de armatura.

Se toarna betonul.

Suprafetele vizibile vor fi sclivisite imediat dupa turnare, asigurându-se umiditatea necesara pe perioada întaririi betonului pentru a se evita fisurarea sclivisirii.

Toate muchiile vizibile vor fi tesite.

Se decofreaza.

Se întocmeste "Proces verbal de verificare a calitatii elementelor din beton anexe".

ÎMPREJMUIRE

Se sapa santul pentru fundatia gardului la cotele si dimensiunile din desen.

Se compacteaza fundul santului.

Se fasoneaza si se aseaza armatura în sant.

Se aseaza stâlpii de gard pe pozitie si se fixeaza.

Se sudeaza stâlpii la armatura.

Se cofreaza.

Se monteaza tevile din PVC pentru drenaj (pe rândul doi de armatura).

Se toarna betonul.

Compactarea betonului se va face prin vibrare manuala (ciocanire în cofraj).

Suprafetele vizibile vor fi sclivisite imediat dupa turnare.

Toate muchiile vizibile vor fi tesite.

Se decofreaza.

Se întocmeste "Proces verbal de receptie calitativa al împrejmuirilor si amenajarii amplasamentului".

CENTURA DE ÎMPĂMÂNTARE A FUNDAŢIEI

Dupa decofrarea fundatiei turnului, se va trece la executia centurii de împamântare a turnului.

Se sapa un sant la adâncimea de 1m de la cota terenului orizontalizat în jurul fundatiei turnului.

Se bat electrozii de împamântare în sant conform cotelor din desen.

Se întinde conductorul de cupru în santul perimetral fundatiei, precum si conductorii necesari împamântarilor supraterane.

Se realizeaza conexiunile CADWELD între electrozii de împamântare si conductorii de cupru.

Se scot la suprafata capetele de conductor necesare împamântarilor supraterane si se vor proteja pe toata durata de executie a lucrarilor.

Se acopera cu pamânt santul.

Se compacteaza cu maiul mecanic.

CENTURI DE ÎMPĂMÂNTARE ALE PLATFORMELOR

Dupa decofrarea platformelor de echipamente, se va trece la executia centurilor de împamântare.

Se sapa un sant la adâncimea de 1m de la cota terenului orizontalizat în jurul platformei de echipamente (pe trei dintre laturi ei), protejându-se tubul de PVC din platforma (pentru alimentarea cu energie electrica).

Se bat electrozii de împamântare în sant conform cotelor din desen.

Se întinde conductorul de cupru în santul platformei, precum si conductorii necesari împamântarilor supraterane.

Se realizeaza conexiunile CADWELD între electrozii de împamântare si conductorul de cupru si între conductor si centura de împamântare a fundatiei, realizându-se astfel legatura dintre cele doua centuri de împamântare.

Se scot la suprafata capetele de conductor necesare împamântarilor supraterane si se vor proteja pe toata durata de executie a lucrarilor.

Se acopera cu pamânt santul.

Se compacteaza cu maiul mecanic.ETAPIZAREA LUCRĂRILOR

Nr.

crt.

Denumire etapa

Formular de control

Executant

Poze

Predare amplasamentului catre constructor

Proces verbal de predare - primire a amplasamentului si a bornelor de reper

Constructor

DA

Nivelare si trasare amplasament

Proces verbal de trasare si lucrari sapatura groapa de fundatie

Constructor

NU

Sapare groapa de fundatie

Proces verbal de receptie a stratului de fundare

Constructor

NU

Turnare beton de egalizare

Proces verbal de verificare a aspectului betonului dupa turnarea betonului de egalizare

Constructor

DA

Cofrare si armare fundatie

Constructor

DA

Montare carcase de ancorare

Constructor

DA

Montare si calare sablon

Proces verbal de verificare a calitatii lucrarilor ce devin ascunse - armare fundatie turn si montaj carcase de ancorare

Constructor

NU

Turnare beton

Condica pentru evidenta betoanelor turnate

Constructor

DA

Decofrare

Proces verbal de verificare a aspectului betonului dupa turnare - decofrare

Constructor

NU

Montare centura de împamântare pentru fundatia turnului

Constructor

DA

Umplutura si compactare

Constructor

NU

Asamblare turn

N/A

Montajist

N/A

Executie platforme de echipamente

Proces verbal de verificare a calitatii elementelor din beton anexe

Constructor

DA

Montare centura de împamântare pentru platforma echipamente

Constructor

NU

Verificare si masurare priza de pamânt

Fisa de masurare a rezistentei prizei de pamânt

Constructor

NU

Montaj turn pe pozitie

N/A

Montajist

N/A

Montaj shelter pe pozitie

N/A

Montajist

N/A

Montaj gard

Proces verbal de receptie calitativa a împrejmuirilor si amenajarii amplasamentului

Constructor

NU

Receptie finala

Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Constructor

DA

DEFECTE ADMISIBILE

Se admit urmatoarele defecte privind aspectul elementelor din beton si beton armat

defecte de suprafata (pori, segregari, denivelari) cu adâncimea de maximum 1cm si suprafata de maximum 400cm2, iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitata la maximum 10% din suprafata fetei elementului pe care sunt situate.

defecte în stratul de acoperire a armaturilor (stirbiri locale, segregari) cu adâncimea mai mica decât grosimea stratului de acoperire în lungime de maximum 5cm iar totalitatea defectelor de acest tip este limitata la maximum 5% din lungimea muchiei respective.

Intocmit :

ing. B. Preda

Document Info


Accesari: 13283
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )