Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
MEMORIU TEHNIC REZISTENTA

Arhitectura constructii
PROIECTANT SPECIALITATE:

REZISTENTA

Piriului Nr.30 Bl.E32 Ap 18

Brasov, Romānia

Tel/Fax: +40 368 405 373

+40 721 288 727

office@structuri-expert.ro

P r o i e c t a r e c o n s t r u c t i i C i v i l e si I n d u s t r I a l e

Proiect Nr. 

Comanda

Denumirea lucrarii

Showroom,service auto si vopsitorie

Beneficiar

S.C. YUKSEL INTERNATIONAL S.R.L.

Proiectant general 525x2323f

S.C.NEOSERV S.R.L

Proiectant specialitate

s.c. PLAN EXPERT s.r.l. Brasov

Faza proiectare

P.A.C. +P.T. +D.D.E.

MEMORIU TEHNIC

II. DATE DE CALCUL:

La intocmirea proiectului s-au avut in vedere:

 • STAS 10101/1-75 Greutati tehnice si incarcari permanente;
 • STAS 10101/2A1-87 Incarcari tehnologice din exploatare pentru constructii civile,industriale si agrozootehnice;
 • STAS 10101/0A-78 Actiuni in constructii;
 • STAS 10101/21-92 Incarcari date de zapada- amplasamentul localitatii Brasov se incadreaza in zona de calcul "B";
 • STAS 10107/0-90 Calculul si alcatuirea elem.structurale din beton,beton armat si beton precomprimat;
 • NP 007-97-Cod de proiectare pentru structuri in cadre din beton armat;
 • NE 012-99 Cod de practica pt.executarea lucrarilor din beton,beton armat si beton precomprimat;
 • Normativ P100-1992- privind proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte,social culturale,agrozootehnice si industriale;
 • Normativ P100-1-2004 privind proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte,social culturale,agrozootehnice si industriale;
 • Normativ P2-85 privind alcatuirea, calculul si executarea structurilor din zidarie;
 • STAS 3300/2-85 Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe;
 • STAS 10108/0/78 - Calculul elementelor din otel.
 • STAS 767/0-88 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Constructii din otel. Conditii tehnice general 525x2323f e de calitate.
 • NP 112-04 ''Normativ pt. proiectarea structurilor de fundare directa''

III. SEISMICITATE:

Conform Normativului P100/92 localitatea Brasov este situata īn zona "D" cu KS = 0.16 si o perioada de colt TC = 1.0 sec. Clasa de importanta este III cu a .

Categoria de importanta conform H.G.R. 766/97 este "C", constructie de importanta normala.

Conform Normativului P100-1/2004 localitatea Brasov este situata īn zona cu ag =0.20g perioada de colt Tc = 0.7sec. Clasa de importanta este III cu α =1 .

IV. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI:

Beneficiarul doreste realizarea unei hale multifunctionale,constituita din mai multe spatii care indeplinesc urmatoarele functiuni: showroom pe o suprafata de 356.35 mp,service 485.30 mp,spalatorie 251.06 mp,vopsitorie 195.54 mp.

Hala are o deschidere de 20.00 m si 16 travei de 5.00 m,ultima travee fiind de 2.50 m,rezultand astfel o lungime de 82.50 m. Inaltimea la streasina a halei este de 6.00,iar la coama este de 7.10 m.

Showroomul se dezvolta intre axele 1÷5,atelierul service intre 7÷12, spalatoria intre 12÷15, iar vopsitoria intre 15÷18.

Intre axele 5÷7 si 12÷13 se doreste realizarea unui etaj suplimentar , zona servind drept spatii pentru birouri, arhive, sali de conferinta. Etajul intermediar se afla la +3.17 fata de ±0.00 cu exceptia zonei aflata deasupra camerei rezervata inspectiei tehnice periodice care se afla la +3.68.

Supanta aflata intre axele 5÷7 are doua deschideri de 5.00 m si travei inegale de aproximativ 4.00 rezultate din conditii arhitecturale. Strucura supantei este independenta de cea a corpului halei neinteractionand deloc cu aceasta,doar la nivelul infrastructurii,stalpii marginali rezemand pe fundatiile halei. Accesul la etajul intermediar se realizeaza print-o scara metalica.

Supanta aflata intre axele 12÷13 are o singura deschidere si travei de aproximativ de 4.00 respectand functionalitatea cladirii.

Infrastructura halei este alcatuita din fundatii izolate formate din cuzinet de beton armat si bloc de beton simplu. Sub stalpii curenti fundatiile halei au dimensiunea: 2.40x3.50 m,in timp ce sub stalpii de fronton si cei de supanta fundatiile se dezvolta astfel:1.50x1.80 m,1.40x1.80 m ,1.00x1.20 m,1.20x1.40 m.

Datorita faptului ca terenul are o cadere dinspre axul B spre A si cota terenului natural este cu aprox 40 cm mai jos decat in restul constructiei pe sirul A unde nu se intalneste terenul bun de fundare se mareste cota de fundare, diferenta de beton de la -2.10 la cota buna de fundare se va realiza din beton simplu depasindu-se planul fundatiei cu cel putin inaltime betonului simplu.

Perimetral se realizeaza o grinda de soclu de 20x50 cm care serveste la preluarea diferentei de nivel intre platformele exterioare si interiorul halei.

Pardoseala halei este din beton armat prevazuta cu rosturi de contractie si dilatatie, finisata la parta superioara conform caietelor de sarcini din proiectul de arhitectura.

Structura halei este realizata integral din metal, elementul principal de rezistenta constituindu-l cadrul transversal format din stalpi si rigle metalice. Stalpii sunt alcatuiti din europrofile de tip HEA 400, in timp ce riglele sunt realizate din europrofile de tip IPE 450 ce prezinta vute in zona centrala si in zona de imbinare cu stalpii metalici.Cadrele transversale ale halei sunt legate la partea superioara print-o rigla metalica realizand conlucrarea acestora cu portalele halei.

Structura de rezistenta pentru frontone este realizata din 6 stalpi alcatuiti din europrofile tip HEA 300 (stalpii de capat) si europrofile tip IPE 240 (stalpii centrali), la partea superioara a lor aflandu-se rigle de tip IPE 360.

Strucura metalica este contravantuita pe directia longitudinala in plan vertical (al peretilor) cu doua perechi de portale pozitionate in axele 7÷8,11÷12, care limiteaza deplasarile pe aceasta directie.

La nivelul invelitorii strucura metalica este rigidizata printr o retea de contravantuiri orizontale care formeaza la nivelul acoperisului o saiba rigida.

In zona showroom-ului se doreste din punct de vedere arhitectural un atic care se dezvolta pe fatada principal si pe cele doua fatade lateral 525x2323f e pana in axul 5, in rest acoperisul halei este unul clasic fara atic apele prelundu-se prin jgheaburi exterioare. Acoperisul halei este realizat in doua ape pe toata lungimea acestuia avand o panta de 6ŗ.

La nivelul atelierelor se doreste o iluminare naturala realizata prin creerea a doua pachete de luminatoare pozitionate pe coama ce deschiderea de 2 m intre axele 7÷12,13÷18.

In zona showroom-ului inchiderea cu pereti se doreste a se realiza printr un sistem de perete cortina pentru a conferi un grad de confort atat din punct de vedere iluminare,cat si arhitectural.Partea superioara a peretelui cortina se termina cu un atic care este realizat din panouri tip sandwich.

Peretii de inchidere cat si invelitoarea sunt realizati panouri tip sandwich.

Panourile de inchidere,la nivelul peretilor sunt fixate pe o structura metalica secundara de inchidere realizata din rigle si stalpi din teava patrata cu dimensiunea de 100x100x4.

V. MATERIALE FOLOSITE

C2.8/3.5

Egalizare

C 8/10

Blocuri de fundatie

C16/20

Cuzineti de beton armat

OB37

PC52

OL52

Strucura metalica principala

OL37

Elemente secundare

Proiectantul va fi chemat pe santier in conformitate cu programul de control anexat prezentei documentatii.

Pe timpul executarii lucrarilor vor fi respectate normele si normativele de protectia muncii si PSI in vigoare.

VI. URMARIREA COMPORTARII IN EXPLOATARE A CONSTRUCTIEI

*( conform HG nr. 766 / 97 - anexa nr. 4 << Regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor )

*P 130/99 Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor.

Beneficiarul are obligatia sa asigure urmarirea comportarii in timp a constructiei, in conformitate cu normativele in vigoare. In continuare se prezinta, cu titlu informativ, o lista a problemelor care pot apare pe perioada de existenta a constructiei:

Schimbari in pozitia obiectelor de constructie in raport cu mediul de implantare al acestora:

deplasari orizontale, verticale sau inclinari;

Schimbari in forma obiectelor de constructie: deformatii vizibile verticale, orizontale sau rotiri.

Schimbari in gradul de protectie si confort:

etanseitatea hidroizolatiilor fonice, termice sau hidrofuge;

aparitia condensului, ciupercilor si mucegaiului.

Defecte si degradari cu implicatii asupra functionabilitatii obiectelor de constructie: infundarea scurgerilor la burlane, jgheaburi, canale, etc.

Defecte si degradari in structura de rezistenta:

fisuri, crapaturi;

coroziunea elementelor metalice;

flambajul unor elemente comprimate.

Urmarirea curenta se realizeaza prin examinare vizuala directa si cu mijloace simple de masurare, in conformitate cu prevederile din cartea tehnica si din reglementarile tehnice specifice, pe categorii de lucrari si de constructii.

Activitatile de urmarire curenta se efectueaza de catre proprietar prin personal propriu sau prin contract cu persoane fizice avand pregatire tehnica in constructii, cel putin de nivel mediu.

Exploatarea si intretinerea cladirii implica aplicarea urmatoarelor masuri:

se interzice practicarea oricarui gol sau slit in elementele structurii de rezistenta;

se interzice efectuarea de modificari la structura de rezistenta fara intocmirea unui proiect avizat de Inspectia de Stat in Constructii ( art. 18 din Legea nr. 10 / 1995 );

se interzice schimbarea destinatiei initiale a constructiei, in urma careia ar apare incarcari ce depasesc pe cele din tema, recompartimentarea spatiilor prin mutarea sau indesirea zidurilor fixate initial prin proiect, cat si suplimentarea grosimii zidariilor si a planseelor in vederea sporirii confortului termic.

Proprietarul are urmatoarele obligatii si raspunderi:

raspunde de activitatea privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiei ;

asigura efectuarea lucrarilor de intretinere pentru a preveni aparitia unor deteriorari importante;

asigura realizarea formelor legale pentru executarea lucrarilor si verifica, pe parcurs si la receptie calitatea acestora, direct sau prin diriginti de santier autorizati.

Toate defectiunile semnalate vor fi consemnate in Cartea Constructiei, inscriindu-se data cand au fost semnalate, cine si cand a sesizat societatea de reparatii, cand s-au facut remedierile, de catre cine si in ce calitate.

VII.TRASAREA LUCRĂRILOR:

Trasarea lucrarilor se face cu aparatura optica si de catre personal specializat cu respectarea amplasarii constructiilor si a cotelor din proiect.

Programul de receptie pe parcursul executiei lucrarilor, teste ce cad īn sarcina antreprenorului.

Pe timpul executarii lucrarilor , construcorul va īncheia procese verbale de lucrari ascunse pe faze determinante , care vor fi semnate de beneficiar, proiectant si inspectorul din partea Inspectoratului de Stat in Constructii . Procesele verbale vor fi īncheiate conform programului de control pe santier anexat la documentatia de executie si vor fi īnsotite de rezultatele probelor de laborator si certificatele de calitate ale materialelor puse īn opera.

PROTEJAREA LUCRARILOR EXECUTATE SI A MATERIALELOR PE SANTIER.

Pe timpul executarii lucrarilor, constructorul va lua masuri de protejare a lucrarilor executarte si a materialelor depozitate pe santier prin adapostirea si asigurarea pazei acestora pe timpul cāt lucrarile sunt īn curs de executie sau oprite, pīna la receptionarea lor de catre beneficiar.

Īntocmit,

Ing. Brehuescu Petrica


Document Info


Accesari: 16272
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )