Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
DOCUMENTAREA LUCRARILOR DE AUDIT

Drept
DOCUMENTAREA LUCRĂRILOR DE AUDIT

1. Dosarul exercitiului
Dosarul exercitiului cuprinde toate elementele unei misiuni, a caror utilitate nu depaseste exercitiul controlat; el permite asam­blarea tuturor lucrarilor, de la organizarea misiunii la sinteza si formularea raportului.

Dosarul exercitiului este indispensabil pentru:

mai buna organizare si control ale misiunii;

documentarea lucrarilor efectuate, deciziilor luate si asigu­
rarea ca programul s-a derulat fara omisiuni;

înlesnirea muncii în echipa si supervizarea lucrarilor date
la colaboratori;

justificarea opiniei emise si redactarea raportului.

Continut. în mod uzual, acest dosar cuprinde: . planificarea misiunii:

programul general de lucru;

note asupra utilizarii lucrarilor de control efectuate
de catre altii (auditori interni, diversi specialisti);

datele si duratele vizitelor, locurile de interventie;

compunerea echipei;

data pentru emiterea raportului;

buget de timp si realizarea lui;

Initiere în auditul situatiilor financiare ale unei entitati

supervizarea lucrarilor:

note asupra studierii dosarelor si stabilirea solutiilor
la problemele ridicate;

aprobarea tuturor deciziilor importante care pot afecta
planificarea, programul lucrarilor, executarea lucra­
rilor, concluziile lucrarilor, continutul raportului;

aprecierea controlului intern:

evaluarea punctelor tari, punctelor slabe si a zonelor
de risc;

-foi de lucru privind: bazele de stabilire a sondajelor asupra functionarii sistemelor, detalii asupra sondaje­lor efectuate;

-comentarii asupra anomaliilor descoperite;

obtinerea de elemente probante:

-program de control;

-foi de lucru cuprinzând: obiectivul, detalii asupra lucrarilor efectuate, eventuale comentarii, conclu­zii;

-documente sau copii de documente de la întreprindere sau terti, justificând cifrele examinate;

-detalii asupra lucrarilor efectuate asupra situatiilor fi­nanciare: comparatii si explicatii ale variatiilor, con­cluzii;

-sinteza generala a rezultatelor pe diferite etape ale mi­siunii si tratarea distincta a punctelor care ar putea avea o influenta asupra deciziei de certificare;

-foi de lucru cu privire la faptele delictuale.

Dr. ec. Marin Toma

Dosarul exercitiului este bine sa fie împartit pe sectiuni (parti) pentru a usura utilizarea sa. în general se foloseste o împartire în 10 sectiuni (parti) simbolizate de la A la J, astfel:

EA (dosarul exercitiului, Sectiunea A) intitulata "Accep­
tarea misiunii" contine documente referitoare la acceptare
sau mentinerea misiunii de audit, cum ar fi: chestionarul
de acceptare (cunoasterea globala a întreprinderii, exis­
tenta unor riscuri etc), scrisoarea catre predecesor, cores­
pondenta cu clientul, fisa de acceptare sau de mentinere a
misiunii, alte corespondente cu organismele profesionale,
cu organismele de bursa si scrisoarea de misiune sau con­
tractul de prestari servicii de audit.EB (dosarul exercitiului, Sectiunea B) intitulata "Sinteza
misiunii si rapoarte" contine documente precum: elemente
de sinteza ale misiunii (sinteza, rezumatul ajustarilor, lista
punctelor în suspensie, situatiile financiare certificate, eve­
nimente posterioare, balante, declaratii ale conducerii
întreprinderii), elemente de gestiune si organizare (buget
si planificare, onorarii), si rapoarte (raport general, rapoar­
te speciale, raport conturi consolidate, alte rapoarte).

EC (dosarul exercitiului, Sectiunea C) intitulata "Orientare
si planificare" contine documente (foi de lucru) care se
refera la: cunoasterea generala a întreprinderii, evaluarea
unor riscuri inerente la nivelul de ansamblu al situatiilor
financiare, mediul general de desfasurare a controlului
intern si planul de misiune; natura, calendarul si întinderea
procedurilor de audit, pragul de semnificatie.

ED (dosarul exercitiului, Sectiunea D) intitulata "Evalua­
rea riscului legat de control" contine elemente precum:
documentatie de evaluare a controlului intern (sondaje
asupra functionarii controlului intern, analiza separarii

Initiere în auditul situatiilor financiare ale unei entitati

functiilor, sinteza evaluarii riscurilor legate de control), documentatia si listele de proceduri si concluziile asupra evaluarii riscului legat de control.

EE (dosarul exercitiului, Sectiunea E) intitulata "Controale substantive" contine elemente precum: programul de con­trol, programele de munca pe fiecare membru al echipei, foi de lucru continând examenul analitic, foi de lucru pe fiecare element patrimonial de activ si de pasiv, natura de cheltuieli sau natura de venituri.

EF (dosarul exercitiului Sectiunea F) intitulata "Utilizarea lucrarilor altor profesionisti" contine documente referitoa­re la programul de lucru al fiecarui specialist.

EG (dosarul exercitiului, Sectiunea G) intitulata "Veri­ficari si informatii specifice" cuprinde documente referi­toare la aspecte specifice solicitate expres prin reglemen­tari pentru întreprinderea auditata (de exemplu, facilitati fiscale, regimuri de subventie etc).

EH (dosarul exercitiului, Sectiunea H) intitulata "Lucrarile de sfârsit de misiune" cuprinde documente precum: ches­tionarul de sfârsit de misiune, chestionarul de evenimente posterioare închiderii exercitiului.

EI (dosarul exercitiului, Sectiunea I) intitulata "Interventii cerute prin reglementari diverse" cuprinde documente referitoare la operatiuni privind miscarea capitalului, ope­ratiuni de emisiune de titluri, operatiuni privind dividen­dele etc.

EJ (dosarul exercitiului, Sectiunea J) intitulata "Controlul conturilor consolidate" cuprinde toate documentele elaborate în cadrul etapelor misiunii de audit de baza, cu referire la conturile consolidate.

Dr. ec. Marin Toma

2. Dosarul permanent

Unele informatii si documente primite sau analizate în cursul diferitelor etape ale misiunii pot fi folosite pe toata durata man­datului. Ele nu au deci nevoie sa fie cercetate în fiecare an. Clasarea lor într-un dosar separat, dosarul permanent, permite utilizarea lor ulterioara dupa aducerea sa la zi.

Dosarul permanent permite deci evitarea repetarii în fiecare an a unor lucrari si transmiterea de la un exercitiu la altul a ele­mentelor de cunoastere a întreprinderii.

Elementele caracteristice continute de dosarul permanent sunt:

fisa de prezentare

scurt istoric al întreprinderii

organigrame

persoanele care angajeaza întreprinderea

situatiile financiare ale ultimelor exercitii

note asupra organizarii sectorului de activitate, productie etc.note asupra statutului

procese verbale ale CA si AG

lista actionarilor sau asociatilor

structura grupului

contracte, asigurari

Dosarul permanent se organizeaza în sectiuni (parti) care usureaza clasarea documentelor si consultarea lor. Fiecare sectiune poate fi materializata printr-un despartitor comportând un sumar al continutului. Ţinerea la zi se efectueaza pe sumar, indicând data introducerii documentului.

Initiere în auditul situatiilor financiare ale unei entitati

Dosarul permanent se subdivide în 7 sectiuni pentru a facilita lectura si controlul din partea organismului profesional, dupa cum urmeaza:

PA (dosarul permanent, Sectiunea A) intitulata "Generali­
tati" cuprinde documente precum: fisa de prezentare a
clientului, istoric, organizarea generala, documentatii des­
pre client (brosuri, extrase din presa etc), fisa de acceptare
si de mentinere a misiunii etc.

PB (dosarul permanent, Sectiunea B) intitulata "Docu­
mente privind controlul intern" care cuprinde: rapoarte
asupra controlului intern (interne ale întreprinderii, efec­
tuate de alti experti si întocmite de auditor), sinteze privind
aprecierea (evaluarea) controlului intern etc.

PC (dosarul permanent, Sectiunea C) intitulata "Situatii
financiare si rapoarte privind exercitiile precedente" con­
tine: situatiile financiare ale exercitiilor precedente, rapor­
tari intermediare, programele de control din exercitiile
precedente, rapoartele de audit, rapoarte speciale si alte
rapoarte privind exercitiile precedente.

PD (dosarul permanent, Sectiunea D) intitulata "Analize
permanente" cuprinde diverse lucrari de analiza clasate
pe elemente ale situatiilor financiare.

PE (dosarul permanent, Sectiunea E) intitulat "Fiscal si
social" contine declaratii fiscale si alte aspecte fiscale ale
întreprinderii, precum si aspecte sociale (contracte colec­
tive, contracte sociale) etc.

PF (dosarul permanent, Sectiunea F) intitulat "Juridice"
contine documente referitoare la contracte principale, con­
ventii, lista asociatilor, extrase din procese verbale ale
AGA sau CA, extrase din actele constitutive ale întreprin­
derii etc.

Dr. ec. Marin Toma

PG_ (dosarul permanent, Sectiunea G) intitulat "Interve-
nanti externi" care contine documente referitoare la alti
auditori ai întreprinderii, avocatii întreprinderii, expertul
contabil care asigura asistenta contabila si fiscala a între­
prinderii etc.

Pentru a-si îndeplini rolul de informare, dosarul permanent trebuie:

tinut la zi;

sa fie eliminate informatiile perimate;

sa nu contina documentele voluminoase ale întreprinderii
(ci numai extrasele necesare).

De fiecare data când se lucreaza asupra unor posturi din situa­tiile financiare sau în alte domenii auditorul poate:

corecta daca informatii privind subiectul respectiv se ga­
sesc în dosarul permanent;

prevedea aducerea la zi a dosarului permanent.


Document Info


Accesari: 7917
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )