Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Individualizarea judiciara a executarii

Drept


Individualizarea judiciara a executarii

pedepselorA.     Suspendarea conditionata a executarii pedepsei

Este o modalitate de individualizare a executarii pedepsei ce consta în lasarea în libertate a condamnatului pe o durata determinata, verificându-se astfel posibilitati-le de reeducare ale acestuia fara o executare efectiva a pedepsei. Ea nu poate fi dispusa pentru orice tip de infractiune si pentru orice persoana.

Conditiile în care se poate dispune suspendarea conditionat&# 24524t199y 259;

I. Conditiile cu privire la infractiune:

Conditia referitoare la gradul de pericol social legal sau abstract al faptei.

Astfel, suspendarea nu poate fi dispusa în cazul infractiunilor intentionate, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani, precum si în cazul in-fractiunilor de viol, vatamare corporala grava, tortura si loviri sau vatamari cauza-toare de moarte.

S-a pus problema daca se poate dispune suspendarea conditionat&# 24524t199y 259;, daca avem minoritate sau tentativa la o infractiune al carei maxim depaseste 15 ani. Initial, s-a considerat ca nu se poate dispune suspenarea conditionat&# 24524t199y 259;. Apoi, Curtea Suprema de Justitie a considerat ca se poate aplica suspendarea conditionata doar la minori-tate, nu si la tentativa. Recent, s-a considerat ca se poate aplica suspendarea si în cazul tentativei. În opinia noastra, nu ar trebui sa se aplice în nici o situatie mai sus amintita, fiindca se coboara prea mult minimul special. De aceea, atâta timp cât maximul depaseste 15 ani, nu se poate dispune suspendarea conditionat&# 24524t199y 259;, indiferent de circumstantele atenuante.

Pericolul social concret al faptei.

Pedeapsa concret aplicata sa fie închisoarea de cel mult 3 ani sau amenda. Daca pedeapsa a fost aplicata pentru un concurs de infractiuni limita este de 2 ani. În cazul în care pedeapsa aplicata pentru concurs de infractiuni se compune dintr-o pedeapsa cu închisoarea si o pedeapsa cu amenda, posibilitatea acordarii suspen-darii conditionate se determina în functie de durata pedepsei închisorii.

II. Conditiile cu privire la infractor:

Conditia privind antecedentele penale ale condamnatului.

Este necesar ca persoana în cauza sa nu fi fost anterior condamnata la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, afara de cazul în care condamnarea anterioara se numara printre cele enuntate de art. 38, cod penal.

2) Instanta sa poata aprecia ca inculpatul este susceptibil de reeducare si fara executarea pedepsei.

Regimul suspendarii conditionate

Suspendarea se dispune pe o anumita durata, numita termen de încercare. Acesta se compune dintr-o durata fixa de 2 ani la care se adauga durata pedepsei aplicate. În cazul pedepsei cu amenda termenul de încercare are o durata fixa de un an.

Efectele dispunerii suspendarii conditionate

Infractorul nu mai executa pedeapsa la care a fost condamnat. Daca a fost judecat în stare de arest, el va fi repus în libertate.

2) La expirarea termenului de încercare, daca infractorul nu a savârsit o noua in-fractiune si daca nu s-a pronuntat revocarea sau anularea suspendarii, condamnatul este reabilitat de drept.

Exista doua cauze care împiedica producerea acestui efect si anume revocarea si anularea.

a) Revocarea

Aceasta se poate dispune fie obligatoriu, fie facultativ. Se dispune obligatoriu, atunci când în termenul de încercare condamnatul savârseste o noua infractiune intentionata, care este descoperita în termenul de încercare. Asadar, pentru revoca-rea obligatorie a suspendarii trebuie îndeplinite conditiile:

- Infractiunea sa fie savârsita în termenul de încercare.

- Infractiunea sa fie intentionata.

- Infractiunea sa fie descoperita în termenul de încercare.

De retinut ca si la praeterintentie e tot obligatorie revocarea.

Revocarea facultativa se dispune în doua situatii:

- Când infractorul savârseste o infractiune din culpa în interiorul termenului de încercare. În masura în care si pentru aceasta a doua infractiune instanta dispune suspendarea, nu va mai avea loc revocarea primei suspendari.

- Când infractorul nu-si îndeplineste în termenul de încercare obligatia de a plati despagubirile civile si cheltuielile de judecata stabilite de instanta. Când condamna-tul face dovada ca nu a avut posibilitatea de a plati aceste despagubiri si cheltuieli, suspendarea nu va fi revocata.

Efectele revocarii

Atunci când revocarea e determinata de savârsirea unei noi infractiuni, opereaza cumulul aritmetic. Astfel, pedeapsa a carei suspendare s-a revocat se aduna la pe-deapsa pentru infractiunea care a atras revocarea. În aceste cazuri se va retine, daca e cazul, starea de recidiva, chiar daca nu se aplica tratamentul prevazut de lege pen-tru aceasta, deoarece de existenta starii de recidiva se leaga efectele altor institutii de drept penal. Astfel, recidivistii nu pot beneficia de gratiere.

Daca revocarea se dispune pe motivul neîndeplinirii obligatiilor civile, in-stanta va dispune sa se execute pedeapsa respectiva.

b) Anularea

Potrivit art. 85, cod penal anularea se dispune, daca sunt îndeplinite conditiile:

- Inculpatul sa fi savârsit anterior dispunerii suspendarii o alta infractiune, de care instanta nu a avut cunostinta în momentul în care a dispus suspendarea.

- Aceasta infractiune sa fie descoperita în termenul de încercare al suspendarii. Nu e însa necesar, sa fi fost judecata în acest termen.

- Pentru infractiunea nou descoperita sa se aplice o pedeapsa cu închisoarea.

În cazul anularii suspendarii, pedeapsa pentru infractiunea judecata initial si pe-deapsa pentru infractiunea nou descoperita se vor contopi, aplicându-se, dupa caz, dispozitiile privitoare la concursul de infractiuni, recidiva (poate fi recidiva atunci când infractiunea pentru care s-a dispus suspendarea este al doilea termen al recidivei) sau pluralitate intermediara.

Daca pedeapsa rezultata îndeplineste conditiile prevazute de art. 81 sau de art. 861, cod penal, se poate dispune suspendarea conditionata sau, dupa caz, suspenda-rea sub supraveghere.

Este important de retinut prevederile art. 81 (5), cod penal, în care este precizat ca suspendarea conditionat&# 24524t199y 259; a executarii pedepsei nu atrage suspendarea executarii masurilor de siguranta si a obligatiilor civile prevazute în hotarârea de condamnare.

B. Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere

A fost introdusa prin Legea 104/1992. Se aseamana foarte mult cu suspendarea conditionata.

Conditiile suspendarii sub supraveghere

I. Conditiile cu privire la infractiune:

Pedeapsa cu închisoarea sa nu fie mai mare de 4 ani (art. 861, cod penal). Când pedeapsa a fost aplicata pentru concurs de infractiuni, suspendarea se poate dispune numai daca aceasta nu depaseste 3 ani.

Acest tip de suspendare nu se poate dispune în cazul unei pedepse cu amenda.

Sa nu fie vorba de infractiuni al caror maxim special depaseste 15 ani sau de infractiunile de viol, vatamare corporala grava, tortura si loviri sau vatamari cauza-toare de moarte.

De asemenea, apare o dispozitie speciala care spune ca se poate dispune acest tip de suspendare si în cazul infractiunii de furt calificat prevazut la art. 209 (3), cod penal, daca pedeapsa aplicata e închisoarea de cel mult 2 ani. La acesta pedeapsa se poate ajunge daca infractiunea a fost comisa de catre un minor, daca a ramas în faza de tentativa sau daca au existat circumstante atenuante. În legatura cu aceasta problema exista o serie de discutii în doctrina.

Printre alte opinii, prof. Florin Streteanu considera ca aceasta norma nu se justifica, deoarece trebuie luata în considerare pedeapsa legala prevazuta pentru infractiunea comisa.

II. Conditiile cu privire la infractor:

Este necesar ca infractorul sa nu fi fost anterior condamnat la o pedeapsa cu închisoarea mai mare de un an, afara de cazurile când condamnarea intra în una din ipotezele prevazute în art. 38, cod penal.

2) Instanta trebuie sa aprecieze ca reeducarea inculpatului poate avea loc si în libertate.

Termenul de încercare:

Este compus dintr-o durata de la 2-5 ani, stabilita de instanta, adunata la durata pedepsei stabilita pentru infractiunea pentru care s-a dispus suspendarea sub supra-veghere.

O alta particularitate a acestui tip de suspendare este existenta unui ansamblu de obligatii si masuri de supraveghere (art. 863, cod penal) pe care instanta le poate impune persoanei condamnate pe durata termenului de încercare. Impunerea masu-rilor de supraveghere este obligatorie, iar impunerea obligatiilor este lasata la latitu-dinea instantelor de judecata. Potrivit OG nr. 92/2000, supravegherea modului de respectare a acestor obligatii si masuri revine serviciilor de probatiune.

Revocarea suspendarii sub supraveghere

Cauzele si efectele revocarii suspendarii sub supraveghere sunt identice cu cele de la revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei. Exista în plus la sus-pedarea sub supraveghere o cauza de revocare facultativa. Astfel, atunci când con-damnatul nu respecta obligatiile si masurile de supraveghere impuse, instanta poate, fie sa revoce suspendarea, fie sa prelungeasca termenul de încercare cu cel mult 3 ani.

De asemenea, cauzele de anulare si efectele acesteia sunt identice la cele doua tipuri de suspendare. Daca în timpul termenului de încercare condamnatul nu a savârsit o alta infractiune si daca nu a intervenit revocarea sau anularea suspendarii, acesta este reabilitat de drept.

Cazuri speciale de suspendare a executarii pedepsei

1. Suspendarea în cazul pierderii totale a capacitatii de munca

Conditii

a) Persoana sa fi fost condamnata la pedeapsa închisorii, cu executare la locul de munca.

b) În timpul executarii pedepsei sa intervina pierderea totala a capacitatii de munca.

c) Pierderea capacitatii de munca sa nu fi fost provocata de persoana în cauza.

Daca sunt îndeplinite aceste conditii, instanta va dispune obligatoriu fie suspen-darea conditionat&# 24524t199y 259;, fie suspendarea sub supraveghere. Suspendarea poate fi dispusa chiar daca nu sunt îndeplinite conditiile generale prevazute de art. 81 sau art. 861, cod penal. Aceasta suspendare nu poate fi anulata, dar urmeaza regimul de drept comun în ceea ce priveste revocarea. De asemenea, ea nu are ca efect reabilitarea de drept, deoarece nu sunt îndeplinite conditiile de la art. 81 si art. 861, cod penal.

2. Suspendarea în cazul infractiunii de abandon de familie

Prin dispozitiile art. 305 (4), cod penal, s-a instituit posibilitatea suspendarii conditionate a pedepsei în cazul infractiunii de abandon de familie.

Conditii:

a) Hotarârea de condamnare sa se fi fost pronuntat pentru infractiunea de abandon de familie.

b) Pâna la pronuntarea hotarârii inculpatul sa fi achitat pensia de întretinere.

Daca aceste conditii sunt îndeplinite, instanta e obligata sa dispuna suspendarea conditionat&# 24524t199y 259; a executarii pedepsei. Astfel, aceasta deroga de la dreptul comun, pentru ca nu e necesar sa fie îndeplinite conditiile prevazute în art. 81, cod penal si, în plus, odata îndeplinite conditiile prevazute de art. 305 (4), cod penal, suspen-darea este obligatorie.

Nici acest tip de suspendare nu are ca efect reabilitarea de drept. De asemenea ea nu poate fi revocata decât daca infractorul, în termenul de încercare, savârseste din nou infractiunea de abandon de familie.

Aceasta suspendare nu poate fi anulata, fiindca anularea se dispune atunci când sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 81, cod penal.

3. Suspendarea în cazul infractiunilor comise de minori

Legiuitorul a reglementat doua modalitati ale suspendarii, reglementate în art. 110 si art. 1101, cod penal:

a)      Suspendarea conditionat&# 24524t199y 259;

Aplicata minorilor, aceasta suspendare urmeaza, în linii generale, regimul de drept comun cu urmatoarele particularitati:

- În cazul pedepsei închisorii, termenul de încercare este compus din pedeapsa aplicata adunata la un interval de timp stabilit de instanta între 6 luni- 2 ani.

- În cazul pedepsei cu amenda termenul de încercare este de 6 luni.

- Sub aspectul conditiilor de acordare a suspendarii singura particularitate priveste antecedentele penale. Aceasta, deoarece orice tip de infractiune ar comite minorul aceasta ar intra sub incidenta art. 38, cod penal. Infractiunile care intra sub incidenta acestui articol nu trebuie sa îndeplineasca nici o conditie pentru a se putea dispune suspendarea.

Deoarece legea nu contine dispozitii cu caracter derogatoriu, toate prevederile cu privire la revocarea si anularea suspendarii conditionate de la majori opereaza si în cazul minorilor.

Efectele suspendarii conditionate

S-a pus problema în doctrina daca aceasta modalitate de individualizare are ca efect reabilitarea de drept. Oricum, se poate observa ca în cazul minorilor reabili-tarea ar fi lipsita de obiect, deoarece potrivit art. 109, cod penal "Condamnarile pronuntate pentru fapte savârsite în timpul minoritatii nu atrag incapacitati sau decaderi"

b)      Suspendarea sub supraveghere sau sub control

E prevazuta de art. 1101, cod penal. Aceasta modalitate speciala de suspendare nu cunoaste conditii proprii de aplicare, ci se grefeaza pe suspendarea conditionat&# 24524t199y 259;. Nu trebuie confundata cu suspendarea sub supraveghere aplicata majorilor. Ea cunoaste doua modalitati:

1. Suspendarea sub supraveghere

Ea nu se aplica decât în cazul pedepsei închisorii. Presupune încredintarea su-pravegherii minorului pe durata termenului de încercare pâna la împlinirea vârstei de 18 ani unei persoane sau unei institutii prevazute în art. 103, cod penal. Dupa împlinirea vârstei de 18 ani, daca termenul de încercare a depasit aceasta vârsta, instanta poate sa-i impuna respectarea masurilor de supraveghere prevazute de art. 863 (3), cod penal în cazul suspendarii sub supraveghere aplicabile majorilor.

2. Suspendarea sub control

Potrivit acestei modalitati, o data cu dispunerea suspendarii si cu încredintarea supravegherii minorului instanta poate sa dispuna îndeplinirea de catre acesta, pe durata termenului de încercare, a dispozitiilor prevazute de art. 103 (3), cod penal, pâna la împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv dipozitiile prevazute de art. 863 (3), cod penal, dupa împlinirea acestei vârste.

Daca sunt îndeplinite conditiile pentru a se dispune una din modalitatile de mai sus, instanta are mai multe posibilitati:

Dispune suspendarea conditionat&# 24524t199y 259;.

Dispune suspendarea conditionat&# 24524t199y 259; si supravegherea minorului.

Dispune suspendarea conditionat&# 24524t199y 259;, încredintarea supravegherii si executarea unor obligatii.

În alegerea unei posibilitati, instanta va tine cont de mai multe situatii, printre care gradul de pericol social al faptei, persoana faptuitorului etc. În mod normal, instanta, de cele mai multe ori, apeleaza la prima varianta. Varianta a doua este mai rar dispusa, iar cea de-a treia nu a fost dispusa aproape niciodata. Ultimele doua posibilitati se pot aplica doar în cazul pedepsei cu închisoarea.

Potrivit textului legal, sustragerea de sub supraveghere înainte de împlinirea vârstei de 18 ani poate atrage revocarea acestei masuri. Daca minorul se sustrage dupa împlinirea vârstei de 18 ani sau daca nu-si îndeplineste obligatiile impuse potrivit art. 863 (3), cod penal, instanta poate, fie sa revoce suspendarea, fie sa prelungeasca termenul de încercare cu cel mult 3 ani.

Nu are ca efect reabilitarea de drept, fiindca nu ar avea obiect (vezi art. 109, cod penal).


Document Info


Accesari: 1911
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )