Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Institutia Avocatul Poporului

Drept
Institutia Avocatul Poporului

Institutia Avocatul Poporului este o institutie nou creata, aparuta dupa Revolutia Romana din Decembrie 1989.

In anul 1991, Adunarea Constitutionala a votat Constitutia Romaniei, marcandu-se astfel "[...] trecerea Romaniei spre un stat de drept, democratic si social, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane si demnitatea omului reprezinta valori supreme si sunt garantate"1.La 21 februarie 1997 a fost adoptata, in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului Legea 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatului Poporului, publicata in Monitorul Oficial nr. 48 din20.03.1997.

Institutia Avocatul Poporului are drept scop apararea drepturilor si libertatilor

cetatenilor in raporturile acestora cu autoritatile publice.

Sediul acestei institutii este in Bucuresti si, cu aprobarea Biroului permanent al

Senatului, poate organiza birouri teritoriale in functie de necesitatile realizarii atributiilor ce-i

revin conform legii.

Institutia Avocatul Poporului este autoritatea publica autonoma si independenta fata de

orice alta autoritate publica, in conditiile legii.

Avocatul Poporului 23 este denumirea constitutionala sub care s-a organizat si

functioneaza in Romania clasica institutie a Ombudsmanului.

Ombudsmanul este de sorginte suedeza si s-a raspindit indeosebi in Europa sub denumiri diferite ca: comisar parlamentar; aparatorul poporului ( Spania ) ; aparatorul public; mediator public ; mediatorul republicii ( Franta ) ; avocatul poporului ; procurer parlamentar.

Ombudsmanul de fapt, este o persoana independenta, numita de regula de parlament, pentru a supraveghea administratia in relatiile cu cetateanul.Ombudsmanul incearca sa deblocheze c 11211f512l onflictele cetatean -administratie publica, conflicte generate indeosebi de birocratie, carea fost si a ramas o grava maladie a administratiei.

__________ ______ ____ __

23. Ase vedea si M. Constantinescu, A.Iorgovan, I .Muraru, E.S, Tanasescu, Constitutia romaniei,revizuita, comentarii si explicatii, Ed. All Beck, Bucuresti, 2004,p.115-119.

1. Trasaturile constitutionale si legale ale institutiei

Avocatul Poporului.

Avand ca principal scop drepturile si libertatile cetatenilor, autoritatea Avocatul Poporului desfasoara o activitate ce se caracterizeraza prin trasaturi care o individualizeaza in raport cu celelalte autoritati publice:

1.Este o institutie ( art.58 alin 3 din Constitutie )

In limbaj juridic romanesc cuvantul institutie este utilizat in cel putin doua acceptiuni .

Mai intai ca institutie juridica prin care se intelege un grup de norme juridice unite pe

criteriu unui obiect comun de reglementare. Se utiliseaza si institutie politica , ea exprimand

aici ceva complex. Intr-un sens organizatoric cuvantul institutie poate desemna o autoritate.

Este interesant de observat ca in Constitutie , cuvantul este utilizat in art.58.alin.(3) atunci

cand se stabileste ca organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului se stabileste

prin lege organica, in acest sens urmeaza sa intelegem ca este vorba de o autoritate publica (

organ de stat ).

2.Organizarea si functionarea sunt stabilite prin lege organica

( art.58alin. (3) din Constitutie ).

Utilizarea legii organice pentru stabilirea organizariisi functionarii institutiei exprima

importanta aparte a acesteia. Legea organica presupuneun domeniu de reglementare rezervat ,

iar potrivit Constitutiei ea se utilizeaza in reglementarea domeniilor nominalizate prin

art.73.alin.(3) lit.a-s, precum si potrivit lit.t , pentru reglemenatrea celorlalte domenii pentru

care in Constitutie se prevede adoptarea de legi organice.Pentru Avocatul Poporului o

asemenea prevedere se gaseste in art.58alin.(3) din Constitutie.

3.Conducatorul institutiei este numit de Camera Deputatilor si senat, in sedinta comuna.

( art.65 alin (2)lit I ) din Constitutie)

Constitutia utilizeaza denumirea de Avocatul Poporului atat pentru institutie cat si pentru

conducatorul acesteia .Aici ne referim la conducatorul institutiei care potrivit art.58 alin 1 si

art .65 alin (2)lit .i din Constitutie este numit pe o perioada de 5 ani, de catre Camera

Deputatilor si Senat.

4.Prezinta rapoarte numai Parlamentului ( art.60 din Constitutie)

Este de esenta vietii parlamentare ca autoritatile parlamentare desemnate de catre

Parlament in intregul sau prin structurile sale, sa prezinte dari de seama, rapoarte.

Potrivit dispozitiilor legale distingem urmatoarele rapoarte :

raport anual care se prezinta Parlamentului in intregul sau

rapoarte la cererea Camerelor.

524Este o autoritate publica autonoma si independenta fata de orice autoritate publica (art.2 din Legea nr.37/1995, modificata prin Legea nr.181/2002), nu se substitute autoritatilor publice , nu poate fi supusa nici unui control imperative.

Aceasta caracterizare este data de legea organica a institutiei , dar ea se legitimeaza pe dispozitiile constitutionale, bineinteles intr-o legitimare sistematica.

Legea nr.35/1997 privind organizare si functionarea institutiei Avocatul Poporului stabileste ca :

institutia este autoritate publica autonoma si independenta fata de orice alta autoritate publica

in exercitarea atributiilor sale, Avocatul Poporului nu se substitue autoritatilor publice.

Avocatul Poporului nu poate fi supus nici unui mandate imperative sau reprezentativ.

6.Activitatea25 Avocatului Poporului are un caracter public.

_____ _______ ______ ___________

24. Publicat in Monitorul Oficial., P.I, nr.113/16.10.1990

25 T .Draganu,op.cit,.p 347

7. Autonomie Bugetara a Avocatului Poporului.

Potrivit legii:

-institutia are buget propriu

-prin legile bugetare anuale poate fi aprobat un fond la dispozitaian Avocatul Poporului pentru acordarea de ajutoare.

7.Asimilari cu functia de ministru , pentru Avocatul Poporului si cu cea de sefi de departmente din aparatul Parlamentului pentru adjunctii acestuia.

8.Pe durata exercitarii mandatului, Avocatul Poporului nu poate fi urmarit si trimis in judecata penala pentru opiniile exprimate sau pentru actele savarsite in exercitarea mandatului.

9. Conducatorul institutie nu poate fi retinut, perchizitionat sau arestat fara incuviintarea presedintelui celor Doua Camere ale parlamentului.

10. Adjunctii Avocatului Poporului nu pot fi retinuti, perchezitionati sau arestati fara instiintarea prealabila a Avocatului Poporului .

2.Competenta institutiei Avocatul Poporului.

Legea nr.35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei avocatului poporului prevede in capitolul IV competenta institutiei, unde sunt stabilite actele si faptele care pot forma obiect al plangerii catre Avocatul Poporului si sunt limitative enumerate autoritatile ale caror acte si fapte nu fac obiectul activitatilor sale.

Astfel conform art.13 litera b) din Legea Avocatul Poporului acestuia ii pot fi adresate cereri referitoare la ,, incalcarea drepturilor sau liberatilor cetatenesti de catre autoritatile administratiei publice''Sfera autoritatilor publice de la care poate proveni incalcarea drepturilor si libertatilor este dintr-o data mult limitata26, fata de cele mentionate in articolul 1 al legii.

_____ _______ ______ ____________

26. In acelasi sens vezi si D. Apostol- Tofan , op .cit., p.273.

In continuarea acestei idei , articolul 15 din lege prevede ca ,, nu fac obiectul activitatii

institutiei Avocatul Poporului si vor fi respinse fara motivare cererile privind actele emise de Camera Deputatilor, de Senat sau de Parlament, actele si faptele deputatilor si senatorilor, ale Presedintelui Romaniei si ale Guvernului, precum si ale Curtii Constitutionale, ale presedintelui Consiliului Legislativ si ale autoritattii judecatoresti.

Iar in articolul 26 se precizeaza ca prevederile legii se vor aplica si actelor administrative ale regiilor autonome , indiferent ca acestea sunt gestionate de stat sau sunt concesionate unor persoane private.

Din cele expuse mai sus, rezulta trei aspecte principale care trebuiesc avute in vedere cu privire la stabilirea competentei Avocatului Poporului:

1).Dispozitiile constitutionale ale art.55 si ale art.1 din Legea organica care prevede ca ,, Avocatului Poporului este numit pentru apararea drepturilor si libertatilor cetatenilor'' in raporturile acestora cu autoritatile publice27.

2).Capitolul IV al legii organice, instituit ,, Atributiile Avocatului Poporului '' unde in

art.13 lit. b) se precizeaza ca sunt de competenta Avocatului Poporului cererile persoanelor

ale caror drepturi si libertati cetatenesti au fost inculcate de catre autoritatile administratiei

publice, desi initial scopul institutiei privea apararea drepturilor si liberatilor cetatenesti in

raporturile persoanelor cu autoritatile publice, nu numai cu autoritatile administratiei publice.

3).Ultimul articol al capitolului IV din legea organica( art.26 ) , care stipuleazaca ,, prevederile prezentei legi se palica si actelor administrative ale regiilor autonome'', extinzand in acest mod sfera competentei Avocatului Poporului.

Avand in vedere ca prin legea organica nu s-au exprimat in mod clar limitele competentei Avocatului Poporului in raport cu dispozitiile constitutionale, apreciem ca

_____ _______ ______ ______________

27. A se vedea art.1 din Legea nr.35/1997, precipitate.

intentia a fost aceea ca Avocatului Poporului sa verifice mijloacele prin care administartia publica isi exercita activitatea in raporturile cu cetatenii si anume, serviciul public prestat de aceasta administratie.

Dupa cum se poate observa ramane in competenta Avocatului Poporului incalcarile drepturilor si libertatilor de catre autoritatile administratiei publice. Aceste incalcari pot rezulta fie din acte, fapte juridice administrative, fie din conduita sau orice manifestare a functionarilor publici apartinand acestor autoritati:

1.Autoritati ale administratiei publice propriu zise:

-administratia publica centarla ( ministere, directii )

-prefecti

- servicii publice descentralizate din teritoriu ale ministerelor si organelor centrale

-administratia publica locala ( consilii judetene )

2. Organe administrative-jurisdictionale

3. Functionari publici ai acestora, ei actioneaza in calitate oficiala sin u ca personae private.

Potrivit prevederilor Legii organice, si actele administrative ale regiilor autonome fac obiectul activitatii Avocatului poporului18.

3. Procedurile legale prin care actioneaza Avocatul Poporului

Legea pune la dispozitia Avocatului Poporului mai multe mijloace si procedee pentru

solutionarea si examinarea cererilor care i-au fost adresate:

a)Avocatul Poporului poate solicita documente si informatii de la autoritatile administratiei

publice in cauza;

a)      Avocatul Poporului poate sa audieze functionarii publici in cauza, sa ia declaratii de

la conducatorii autoritatilor administratiei publice, de la functionari , precum si de la orice

serviciu din sistemul acesteia;

c ) Avocatul Poporului are dreptul sa faca anchete proprii;

d) Avocatul Poporului emite recomandarii care nu pot fii supuse controlului

parlamentar si nici controlului judecatoresc.Prin aceste recomandariii emise, Avocatul

Poporului sesizeaza autoritatile administratiei publice asupra ilegalitati faptelor sau

actelor administrative;

e) In situatia in care , Avocatul Poporului constata , cu ocazia cercetarilor facute,

lacune in legislatiei sau cause grave de corupiei ori de nerespectare a legilor , va intocmi

un raport care va contine cele constatate si il va inainta presedintilor celor doua Camere

ale Parlamentului, sau dupa caz , primului ministru.

4. Competenta Avocatului poporului in solutionarea unor petitii

care privesc autoritatea judecatoreasca.

In Titlul III , Capitolul VI, al Constitutiei , este reglementata Autoritatea

Judectoreasaca, care include instantele judecatoresti, Ministerul Public si Consiliul Superior

al Magistraturii.Autoritatea Judecatoreasca are o gama mai larga decat Puterea

Judecatoreasca ( aceasta fiind formata numai din instantele judecatoresti) .

Puterea Judecatoreasca este una din cele trei puteri din cadrul democratiei

constitutionale- legislative, executive si judecatoreasca.

Prin Legea nr.181/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr.35/1997 privind

organizarea si functionarea institutiei Avocatului Poporului , s-a dat o configuratie

perfectionata textului care se referea la autoritatea judecatoreasca.Art.18 in forma modificata

: in cazul in care Avocatul Poporului constata ca solutionarea cererii cu care a fost sesizat,

este de competenta autoritati judecatoresti, el se poate adresa , dupa caz ministrului justitiei,

Ministerului Public sau Presedintelui instantelor de judecata, care sunt obligate sa comunice

masurile luate .

Perfectionarea textului a insemnat o corelare corecta cu dispozitiile constitutionale

( prin utilizarea terminologiei " autoritatea judecatoreasca" )si a adaugat presedintii

instantelor judecatoresti stabilind astfel posibilitatea unei comunicarii directe a Avocatului

Poporului cu aceste autoritatii.Aceasta modificare chiar daca este una simpla , dar e destul

de solida.Potrivit art.6 paragraful 1 al Conventiei europene, orice persoana are dreptul la un

proces echitabil, public si realizat intr-un rezonabil.Avand in vedere faptul ca Avocatul

Poporului era sesizat cu multe plangerii referitoare indeosebi la tergiversarea exagerata a

judecatilor, aceasta modificare adusa legii devenisa necesara, mai ales ca art.58 din

Constitutie nu distinge incalcarile drepturilor si libertatilor in functie de autoritatea care

le reproduce.Avocatul Poporului deci, nu se adreseaza direct judecatorului reclamat, cipresedintelui instantei., care are si atributii administrative in buna desfasurare a actului

de justitie sau eventual ministrului justitiei.

Modificari importante sau adus si reglementarilor privind Consiliul Superior al

Magistraturii.

Astfel., Consiliul Superior al Magistraturii este declarat ' garantul independentei

justitiei".Legea Consiliului Superior al Magistraturii , elaborate in spiritual noilor reguli

constitutionale , stabileste ca aceasta asigura respectarea legii si a criteriilor de competenta

si etica profesionala in desfasurarea carierei profesionala a magistratilor28.

Pentru demersul nostru interes prezinta si Legea organizarii judiciare29, potrivit careia

toate persoanele au dreptul la un process echitabil si la solutionarea cauzelor intr-un termen

rezonabil, de catre o instanta impartiala si independenta .Iau masurii pentru organizarea si

buna functionar a instantelor pe care le conduc, presedintii si vicepresedintii instantelor

judecatoresti, asigura si verifica respectarea obligatiilor statutare si a regulamentelor de catre

judecatori sipersonalul auxiliaryde specialitate, cu respectarea principiilor independentei si

supunerii lor numai legii.

Fata de modificarile constitutionale se impune ca , de legea ferenda , la o viitoare

revedere a Legii nr.35/1997, sa se reintroduce in text posibilitatea sesizarii Consiliului Superior

al Magistraturii.

_____ _______ ______ _______

.28.A se vedea art.31 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 , publicata in M.Of., P.I, nr.599/2.07.2004

29.Legea nr.304/2004, publicata in M.Of. P.I. nr.576/29.06.2004

5. Functiile Avocatului Poporului

a) Functia consultativa

Avocatul Poporului in dialogul si contactul direct cu oamenii, cu problemele lor,

constituie o bogata sursa de informatie cu privire la sistemul legislativ.El poate depista mai

repede si mai clar lacunele legislative sau reglementarile agresive la adresa drepturilor si

libertatilor oamenilor.Art. 60 dinConstitutie stabileste ca rapoartele pe care Avocatul

oporului le prezinta Parlamentului pot contine recomandarii privind legislatia pentru

ocrotirea drepturilor si libertatilor lcetatenilor.

Avocatul Poporului poate fi consultat de initiatorii proiectelor de legii si ordonante,

care prin continutul reglementarilor, privesc drepturile si libertatile cetatenilor, prevazute de

Constitutia Romaniei, de pactele si celalante tratate internationale privitoare la drepturile

fundamentale ale omului, la care Romania este parte.

b) Functia de reprezentare

Potrivit art. 13 lit.g din Legea nr.35/1997, republicata , acesta reprezinta institutia

Avocatul Poporului in fata Cameri Deputatilor, a Senatului si a celorlante autoritatii

publice, precum si in relatiile cu persoanele fizice sau juridice, iar potrivit art. 32 din

Regulamentul de organizare a institutiei Avocatul Poporului.

Avocatul Poporului intretine relatii cu autoritatii similare din alte state si poate

participa la activitatea unor organizatii internationale din domeniul sau de activitate ori poate

sa devina membra al acestora.

Prin Legea nr.206/1998 s-a aprobat afilierea institutiei Avocatul Poporului, ca membru

la Institutul International al Ombudsmanului, cu sediul la Alberta, Canada si la Institutul

European al Ombudsmanului, cu sediul la Innsbruck, Austria.

c) Functia de ordonator de credite

Avocatul Poporului exercita functia de ordonator principal de credite, potrivit art.13

lit.i din Legea nr.35/1997 republicata.Aceasta functie revine de regula , conducatorilor

autoritatilor si institutilor publice, iar potrivit art.4 lit.k, Avocatul Poporului imputerniceste

personalul de specialitate cu indeplinirea unora dintre atributiile sale, potrivit legii.

6. Actele Avocatului Poporului

Denumirele actelor sunt fie explicit prevazute , fie rezulta din contextual legislative.

Aceasta permite Avocatului Poporului o libertate mai mare de actiune si de

concretizare a mijloacelor si procedeelor prin care intervine in apararea drepturilor si

libertatilor persoanelor fizice.Unele acte sunt prevazute in Constitutie si anume: raportul,

sesizarea Curtii Constitutionale.Unele denumirii ale actelor sunt prevazute in Legea de

organizare si functionare a Avocatului Poporului.Alte acte sunt nominalizate prin

Regulamentul de organizarew si functionare.

Actele sunt emise de regula , de catre conducatorul institutiei, dar pot fi emise si de catre

adjunctul acestuia.Toate actele trebuiesc emise in forma scrisa.

A.RAPORTUL

Raportul ete un act complex in continut, este actul nominalizat chiar prin dispozitiile constitutionale.Acesta stabileste existenta a doua categorii de rapoarte si anume , raportul

anual si raportul prezentat la cererea Camerelor.Raportul annual cuprinde un bilant anual al

activitati institutiei pe un an de zile.Avocatul Poporului poate prezenta rapoarte si din proprie initiative.Raportul este examinat de catre comisiile permanente desemnate de catre Birourile permanente.Raportul comisiilor permanente este prezentat in sedinta de Plen, comuna a celor

doua Camere.Cat priveste raportul special , el este de fapt o sesizare adresata Parlamentului

si eventual Guvernului.

B.SESIZAREA

Sesizarea este actul cel mai des utilizat in realizarea celor mai multe din atributiile

Avocatului Poporului.Prin acest act, Avocatul Poporului; formuleaza obiectiile de

neconstitutionalitate si exceptiile de neconstitutionalitate, adresandu-se dupa caz

ministrului justitiei, Ministerului Public sau presedintelui instantei de judecata.

Efectele juridice ale sesizarilor sunt diferite.Cele adresate Curtii Constitutionale, declanseazaprocedurile pentru verificarea constitutionalitatii textelor legale in cauza.

Cat priveste sesizarea trimisa ministrului justitiei , Ministerului Public sau

presedintelui instantei de judecata , legea prevede obligatia acestora de a comunica

masura luata.

Daca sesizarea este trimisa autoritatili administratiei publice sau functionaruluipublic, acestea au obligatia sa inlature , in termen de 30de zile , ilegalitatile comise.

Daca sesizarea este trimisa autoritatilor administratiei publice ierarhic superior ,

aceata au obligatia sa comunice Avocatului Poporului masurile luate in terment de 45 de

zile.

Guvernul este obligat ca, in termen de cel mult 20 de zile , sa adopte masurile

privitoare la ilegalitatea actelor sau faptelor administrative semnalate.

C.PUNCTUL DE VEDERE

Avocatul Poporului, ca rezultat al practicii, s-a considerat ca o implicare a sa in

domeniul justitiei constitutional ear fi o masura in favoarea eficientei in activitatea de aparare

a drepturilor omului.Legea nr.181/2002 a stability ca in cazul sesizarii privind exceptia de neconstitutionalitate a legilor si ordonantelor care se refera la drepturile si libertatile

cetatenilor, Curtea Constitutionala va sollicita si punctual de vedere al Institutiei

Avocatul Poporului.

D.RECOMANDAREA

Si recomandarea ocupa un loc destul de important, in sistemul actelor prin care

Avocatul Poporului, isi exercita atributiile.

Ea poate fi considerate atat ca o insistare pe langa autoritatile administratiei publice,

cat si un avertisment.Art.21 din Legea nr. 35/1997 nominalizeaza recomandarile ca acte prin

care Avocatul Poporului sesizeaza autoritatile administratiei publice asupra ilegalitatilor

actelor sau faptelor administrative.

C.ORDINUL

Avocatul Poporului in principal , procedeaza prin emiterea de ordine, atunci cand

exercita atributii ce tin de organizare si functionare interna a institutiei.

Se procedeaza prin emitere de ordinepentru:

-angajarea salariatiilor institutiei

-exercitarea dreptului de autoritate disciplinara

-aprobarea structurii organizatorice, a statutului de functii si a numarului de

personal

-aprobarea organizarii concursurilor pentru ocuparea posturilor

-numirea, promovarea si eliberarea din functii

-aprobarea trecerii personalului dintr-un department in altul

-aprobarea deplasarilor in strainatate

-aprobarea programului de pregatire si formare profesionala a personalulu

de specialitate

-imputernicirea personalului de specialitate cu indeplinirea din atributiile

conducatorului institutiei

-aprobarea planificarii si efectuarii concediilor anuale de odihna

-stabilirea si aprobarea programului de audienta.

O situatie juridical aparte au ordinile emise de catre Avocatul Poporului in

exercitarea activitatii de autoritate de supraveghere, prevazuta de catre Legea nr.677/2001

pentru protectia persoanelor cu privire la preluarea datelor cu caracter personal si libera

circulatie a acestor date.

Aceste ordine privesc subiecte de drept exterioare institutiei Avocatului Poporului, au

caracter normative si sunt publicate in M.Of. al Romaniei Parte I.Ordinile Avocatului

Poporului sunt acte acte care produc efecte juridice.

E.ADRESA

Prin adrese se solicita official autoritatile publice date, informatii si se comunica

petitionarilor solutii sau indrumarii.

Adresa este utilizata pentru:

-solicitarea adresata autoritatii administrative publice de a reforma sau revoca actul

administrative, de arepara pagubele produse, de a repune persoana lezata in situatia

anterioara:- -solicitarea adresata autoritatilor administratiei publice ierarhic

superioare;

-adersa catre prefect

-aducerea la cunostinta persoanei a modului de solutionare a cererii sala.

Valoarea juridical a adresei este cea a unei sesizrii sau mai ales a unui recurs

gratios.

F.INSTRUCTIUNILE

Sunt prevazute explicit de art.5 din Regulamentul de organizare si functionare a

institutiei, ele fiind utilizate in exercitarea atributiilor legate de activitatea interna a

institutiei.

G.NORMELE METODOLOGICE

Normele Metodologice pot fi elaborate in cazul efectuarii unor anchete de mare

amploare, anchete care sa fie apoi finalizate prin recomandari adresate autoritatilor

administratiei publice si rapoarte speciale adresate Parlamentului.

Efectele juridice privesc numai personalul institutiei.

H.REGULAMENTUL

Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului , potrivit

art.38 din Legea nr.35/1997, se aproba de catre Birourile permanente ale Camerelor

Deputatilor si Senatului.

In legatura cu Regulamentul de organizare si functionare a institutie se impugn

unele remarci:

-este un act juridic cu caracter normative;

-este elaborate in baza si in conformitate cu cu legea organica a institutiei;

-detaliaza dispozitiile legii organice

-este publicat ain Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Cat priveste efectele juridice , ele sunt acelea ale unui act normative.

I.AVIZUL CONSULTATIV

Avocatul Poporului este consultat de initiatorii proiectelor de legi si ordonante

care, prin continutul reglementarilor, privesc drepturile si libertatile cetatenilor, prevazute

de Constitutia Romaniei, de pactele si celalante tratate internationale privitoare la

drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este paret.Avizul consultative poate

fi emis si de adjunctii Avocatului Poporului atunci cand, potrivit Regulamentului, avizeza

rapoartele, punctele de vedere privind exceptiile de neconstitutionalitate, recomandrile,

precum si orice alte acte supuse aprobarii Avocatului Poporului.

Document Info


Accesari: 3588
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )