Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
BIROTICĂ

Informatica


BIROTICĂ

Partea a I-a - Procesarea textelorMicrosoft Word

Prezentat de Valentin Clocotici

Programe Office - mic glosar -

Spatiul de lucru Microsoft Word

Microsoft Word - modul de lucru

Utilizarea mouse-ului

Utilizarea comenzilor si meniurilor Word

Bare de unelte si taste directe

Structura unui document Word

Proprietati si metode aplicate documentelor Word

Document 

Crearea unui document nou

Deschiderea unui document existen 111t195b t

Salvarea unui document

Salvarea unui document cu un nume nou

Ferestre 

Sectiuni 

Definirea unei sectiuni

Stabilirea dimensiunilor si marginilor foii de hârtie

Anteturi si picioare de pagini

Paragrafe 

Formatarea paragrafului

Chenare, umbre si texturi

Tabulator 

Liste 

Caractere 

Formatarea din tastatura

Formatare caracterelor cu ajutorul uneltelor

Anteturi si picioare de pagina

Vizualizarea anteturilor/picioarelor de pagina

Crearea/Editarea anteturilor si picioarelor de pagina

Tabele 

Crearea tabelelor

Organizarea tabelelor

Formatarea informatiilor din tabel

Sortarea informatiilor

Numerotare în tabele

Calcule în tabele

Operatiuni diverse 

Obiecte de desen 

Unelte de desen Word

Bara de unelte Drawing 

Formatarea unui obiect desenat

Alte transformari

Imagini 

Inserarea unei imagini

Locul unei imagini

Editarea unei imagini

Diagrame 

Inserarea unei diagrame

Editarea unei diagrame

Reprezentarea datelor dintr-un tabel Word

Stiluri 

Generalitati 

Definirea unui stil

Utilizând unealta Style

Utilizând comanda Style

Crearea automata de stiluri

Operatii cu stiluri

Aplicarea unui stil

Modificarea unui stil

stergerea unui stil

Utilizarea stilurilor dintr-un alt template

Note de subsol si de sfârsit

Definirea unei note

Pozitionarea si numerotarea notelor

Alte operatiuni asupra notelor

Vizualizarea notelor 

Copierea si mutarea notelor

Editarea textului unei note

Eliminarea unei note

Comentarii 

Vizualizarea unui comentariu

Bara de unelte Reviewing

Inserarea unui comentariu

Editarea si revederea comentariilor

Eliminarea unui comentariu

Incorporarea comentariilor în document

Combinarea comentariilor si modificarilor efectuate de mai multi recenzenti

Tiparirea comentariilor

Tiparirea comentariilor împreuna cu documentul

Tiparirea separata a comentariilor

Programe Office - mic glosar -

A

abstract - rezumat al unui document. Prin comanda Tools - AutoSummarize, crearea unui rezumat este asistata de catre sistem. Se pot obtine si liste de cuvinte cheie (keywords) care ajuta la regasirea si identificarea documentelor (vezi File - Properties - Summary).

add-in - program suplimentar care extinde posibilitatile unei aplicatii. Asemenea programe pot fi furnizate de creatorul principal al unei aplicatii sau de producatori independenti. Pentru aplicatiile din Microsoft Office se controleaza prin comenzi ca Templates and Add-Ins (Word) sau Add-Ins (Excel).

B

baseline - linia de baza ipotetica pe care se aliniaza caracterele dintr-o linie de text.

background - fundal. În anumite situatii, reprezinta culoarea foii de hârtie si se diferentiaza de foreground, care reprezinta culoarea cu care se deseneaza (scrie).

Bookmark - semn de carte, punct de referinta. Pentru navigarea în documente mai lungi se pot defini asemenea puncte de referinta în locurile importante. În Word se definesc prin Insert - Bookmark.

Bullet - punct de lista. Semn grafic prin care se introduc elemente ale unei liste nenumerotate.

C

Callout - baloane adaugate unei imagini si continând texte explicative (precum cele utilizate frecvent în caricaturi).

Caption - legenda. Texte explicative atasate figurilor, graficelor, ilustratiilor. Pot fi gestionate în mod automat (text, numerotare).

Case - capitalizarea literelor: uppercase = litere mari, lowercase = litere mici.

Cell - celula într-un tabel. Elementul de baza al unei foi de calcul.

Chart - diagrama, grafic. Prin inserarea unor diagrame adecvate, creste viteza de transmitere si de asimilare a informatiilor numerice.

Checkbox - boxa de control. Reprezentat grafic printr-un mic patrat, permite selectarea unei optiuni prin marcarea patratului √.

Clip art - biblioteca de imagini.

Clipboard - mecanism prin care se pot copia informatii între dicerse aplicatii.

Contact - întâlnire. Liste de întâlniri contin informatii de tipul: nume, adresa etc. Listele pot fi gestionate automat prin aplicatia Outlook.

Cropping - ajustare. Taierea partilor marginale inutile dintr-o fotografir (imagine).

Cross-reference - referinta încrucisata. Trimiteri, de diferite tipuri, la informatii asociate locului curent din document.

Customizing - personalizarea unei aplicatii. Modificarea configuratiei afisate, selectarea comenzilor frecvente, automatizarea actiunilor proprii. Croirea aspectului unei aplicatii dupa necesitatile utilizatorului (aplicatia ramâne însa completa, se schimba doar afisarea sau se simplifica modul de acces).

Cutting and pasting - taiere si alipire. Operatie prin care o portiune de document este taiat (cut) dintr-un loc si lipit (paste) în alt loc, cu rearanjarea automata a documentului.

D

Drag-and-drop - trage si lasa. Tehnica prin care obiecte (portiuni de text) sunt agatate cu mouse-ul, trase si lasate în alt loc din document.

Drawing objects - obiecte desenate. Orice element grafic adaugat unui document prin intermediul programelor utilitare dedicate desenarii.

DDE, dynamic data exchange - tehnica prin care se pot schimba informatii între aplicatii diferite, în mod dinamic (modificarea informatiilor într-o aplicatie produce reflectarea automata a modificarilor în aplicatiile legate).

Drop cap - letrina. Litera care ocupa un spatiu vertical mai mare la începutul unui paragraf.

E

Em dash, em space - cratima sau spatiu de lungime egala cât caracterul m.

En dash - cratima de lungime egala cu caracterul n.

Embedded objects - obiecte "înradacinate", scufundate, într-un document. Plasarea unui astfel de obiect (grafic, imagine etc.) este controlata, în general, de Insert - Objects. Modificarea unui obiect scufundat este limitata în aplicatia gazda si completa doar în aplicatia care a creat obiectul.

Export, exporting data - operatiune prin care datele create într-o aplicatie (cu un format specific) sunt convertite în fisiere structurate potrivit cerintelor altor aplicatii.

F

Field - câmp. Zona din document, gestionata automat, care contine informatii de tipuri predefinite: numarul paginii, ecuatie, numele autorului, formule de calcul etc.

Fills - fonduri. Fundaluri create prin inserarea unor elemente grafice.

Filter - filtru, filtrare. Tehnici prin care se selecteaza informatii dintr-o lista sau se modifica imagini, în sensul uzual din prelucrarea fotografiilor.

Flip - repozitionarea textelor sau graficii prin rotire cu 180 de grade.

Form - formular. Documente care contin zone (câmpuri) ce urmeaza a fi completate ulterior. Procesarea formularelor poate fi automatizata în Microsoft Office.

Frame - cadru. O zona, cu chenar sau nu, care permite plasarea de text si grafica în mod independent de portiunile adiacente din document.

G

Gridlines - linii de caroiaj. Sunt vizibile, la cerere, în document, pentru pozitionarea exacta în pagina. Tiparirea lor este optionala.

Grouping - grupare. Operatiune prin care elemente separate de desen sunt grupate pentru a fi plasate sau modificate în mod unitar.

Gutter - spatiu suplimentar la marginea foii de hârtie, utilizat, de obicei, pentru legarea foilor tiparite.

H

Headers and footers - anteturi si picioare (subsoluri) de pagina. Un antet definit o data apare pe toate paginile unei sectiuni, analog pentru picioarele de pagina. Servesc pentru plasarea de informatii precum numarul paginii, titlul lucrarii, autorul etc.

Hidden text - text ascuns. Se utilizeaza de catre sistemul de calcul pentru a pastra informatii de editare/formatare, sau de catre utilizator. Tiparirea unui text ascuns este optionala.

HTML - limbaj de marcare pentru definirea documentelor vizibile, prin Internet, în paginile Web. Documentele Office pot fi salvate în format HTML, ceea ce permite postarea lor în pagini Web.

Hyperlink - legatura de hipertext. Trimitere catre un document (în sensul cel mai general acceptat) aflat, sau nu, pe calculatorul propriu. Este utilizata cel mai des pentru a defini salturi între documentele HTML.

Hue - caracteristicile distinctive ale culorilor (identificate prin denumiri), diferite de caracteristicile de stralucire, sau saturatie.

I

Import, Importing data - tehnica prin care se acceseaza informatii create în alte aplicatii. Operatiunea de import a datelor presupune o convertire, la formatul de fisier propriu aplicatiei curente, a formatelor fisierelor.

Indentation - spatierea paragrafelor, pe orizontala, între marginile foii de hârtie. Primul rând poate fi spatiat (indentat) diferit fata de restul paragrafului.

K

Kerning - spatierea selectiva a caracterelor. Anumite perechi de caractere pot fi apropiate mai mult (de exemplu W si o) pentru a crea un aspect mai compact al textului.

Keyboard shortcuts - taste directe. Combinatii de taste (de exemplu CTRL+A) care permit accesul direct la anumite comenzi (accesate de obicei prin deschideri succesive de meniuri si cutii de dialog).

L

Layer - strat. Un document poate sa fie organizat în straturi, care se pot misca liber unul peste altul. De exemplu, un document Word are un strat de text si un strat de desen. În ultimul strat se plaseaza imagini, care pot fi miscate pe deasupra textului.

Linking - legare. Tehnica prin care nu se realizeaza inserarea, importul unor date în documentul curent, ci se stabileste doar legatura catre datele referite. Tehnica este utilizata împreuna cu tehnica de înradacinare (embedding).

Layout - aranjare, plan. Prin ~ se întelege modul general de organizare a unui document (obiect). Pentru Word, în planul general se include modul de dispunere a anteturilor si subsolurilor de pagina, organizarea sectiunilor etc.

Lists - liste. Enumerari de elemente, în paragrafe succesive. Listele pot fi numerotate (numbered lists) sau nenumerotate, cu buline (bulletted lists).

Logo - emblema. Contine text si grafica identificând, uzual, o firma. În Word, poate fi reutilizata, o data construita, prin intermediul comenzii Insert - AutoText.

M

Margins - margini. Este spatiul liber dintre textul documentului si marginile fizice ale foii de hârtie. Suprafata ocupata efectiv de document este suprafata activa (live area). Marginile sunt specifice unei sectiuni.

Macro - O succesiune de operatiuni efectuate asupra documentului si care are un nume distinctiv. Permite repetarea succesiunii de operatiuni la simplul apel al numelui. Denumirea vine de la macroinstructiune, gestionarea macrourilor este prin comanda Tools - Macro.

Master document - document principal (în Word) prin care se pot unifica documente create de autori diferiti în timp sau spatiu. În PowerPoint, prin master se identifica sablonul de formare a entitatilor specifice.

Merge - unificare, fuziune. Operatiune prin care se realizeaza contopirea a doua documente, celule, document si date etc.

N

Nonprinting characters - caractere netiparibile prin care aplicatiile memoreaza informatii privind formatarea textului.

O

Object - obiect. Denumire prin care se refera o entitate, produsa eventual în alta aplicatie, care poate fi inserata si pozitionata în documentul curent, cu trimitere directa la tehnica programarii orientate pe obiecte. Toate entitatile uzuale din Office (paragrafe, celule, tabele, imagini, sectiuni etc.) corespund unor obiecte care pot fi procesate programatic.

ODBC - Open Database Connectivity. O metoda standard de partajare a datelor între baze de date si aplicatii. Interogarea bazelor de date are loc prin SQL (Structured Query Language) Aplicatiile din Microsoft Office dispun de un set de interfete (drivere) pentru accesarea celor mai uzuale formate de baze de date (dBase, FoxPro, Paradox etc.). Foarte multe aplicatii, produse de independenti, sunt însotite de uneltele necesare accesului la formatele proprii de date.

OLE - Object Linking and Embedding. Tehnica prin care obiecte produse de aplicatii diverse pot fi inserate într-un document.

Option button - buton de optiune. Reprezentat printr-un cerc, permite selectarea unui atribut. Diferenta fata de o boxa de control este aceea ca un grup de butoane de optiune pot actiona ca butoane radio: un singur buton din grup poate fi activ la un moment dat (actionarea altui buton deselecteaza pe celelalte).

Organization chart - diagrama organizationala, produsa de un program utilitar dedicat si inserabila într-un document Word ca un obiect.

P

Palette - paleta. Un numar limitate de culori, unitare, permitând totusi o varietate suficienta de culori.

Pica - unitate de masura în tehnoredactare. 1 inch = 6 pica, 1 pica = 12 puncte.

Point - punct tipografic. 1 inch = 72 p.

Portable document - un document care poate fi vizualizat/tiparit aproximativ la fel pe orice calculator sau imprimanta.

Posterisation - tehnica de procesare a imaginilor în care sunt eliminate tonurile luminoase si medii de gri.

Proportionally spaced - spatiere proportionala. Atribut al fonturilor proiectate astfel încât fiecare caracter ocupa o zona proportionala cu dimensiunea caracterului (m ocupa o zona mai mare decât i). Fonturile care nu au aces atribut sunt monospaced.

Protecting documents - protejarea documentelor. Aceasta se poate realiza, în Office, prin stabilirea unor parole necesare la deschiderea sau/si modificarea documentelor.

R

Read-only access - acees doar pentru citire. Un document read-only nu poate fi modificat.

Routing documents - transmiterea (rutarea) documentelor în retea, de regula drept atasari la un mesaj e-mail.

S

Saturation - saturatie. Masura intensitatii unei culori.

Shapes - forme desenate. Create drept obiecte grafice, pot fi remodelate, pot sa contina text.

Sharing information - capacitatea de a accesa/procesa informatii simultan cu alti utilizatori.

Solarization - efect creat pe o imagine prin convertirea unei parti în negativul ei.

Style - totalitatea atributelor unui obiect. Un stil poate fi denumit si aplicat astfel unui obiect din aceeasi clasa.

T

Template - sablon. Un document care constituie modelul dupa care se creeaza un nou document. Poate contine texte globale, imagini, formate, macrouri etc.

Text box - o zona, cu chenar sau nu, în care se poate înscrie si formata text în mod independent fata de textul înconjurator. Similar unui frame, este definit ca un obiect desenat.

W

Watermark - filigran. Text sau/si grafica plasate în fundalul fiecarei pagini.

Wizard - vrajitor. Programe auxiliare care conduc utilizatorul, prin raspunsuri la întrebari, în realizarea unei sarcini. Multe activitati, de la deschiderea unor documente sau de la formatarea automata, sunt conduse în Microsoft Office prin wizarduri specifice.

Z


Document Info


Accesari: 4560
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )