Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


Asigurarea de persoane

Stiinte politice


Asigurarea de persoane

Asigurerea exprima rapoarte economice în forma baneasca ce apar cu prilejul constituirii, prin contributia de regula a persoanelor fizice a fondurilor de asigurari specifice, si al repartizarii acestora pt acoperirea de necesitati personale declansate de manifestarea evenimentelor asigurate.

Asigurarile de persoane creeaza asiguratilor pos 313c29d ibilitatea de a constitui mijloace suplimentare de prevedere si economisire pe lânga cele provenite din asig sociale la atingerea unei anumite vârste sau în caz de deces sau pierderea capacitatii de munca.Constituirea si repartizarea fondului de asigurare comporta aspecte specifice:

1. primele de asig se platesc de regula esalonat pe parcursul mai multor ani,iar sumele asigurate sunt platite beneficiarilor la termene îndepartate în functie de durata asig sau de momentul aparitiei evenimentului asigurat.

2. sfera de manifestare a asig de pers este influentata de nivelul de dezvoltare al ec, deci de posibilitatile materiale ale populatiei, dar si de o serie de fact subiectivi cum ar fi :

- gradul de cuprindere si de ocrotire prin asig sociale si prevederile acestora

- modul de organizare al activitatii asiguratorilor concretizat prin oferta de forme de asigurare

- diversitatea acestora

- accesibilitatea tuturor categ de indivizi

Asigurarile de persoane din România se realizeaza în mod facultativ clasificându-se în:

asig de viata

asig de accidente

alte asigurari de persoane(de dota, de nuptialitate etc)

la fiecare dintre cele 2 categ principale se practica forme concrete ale asigurarii.

A. Asig de viata

1. Asig mixte de viata

- asig mixte de viata standard (asig obisnuite)

- asig mixte de viata si suplimentare de accident

- asig mixte de viata cu pensie pt urmasi

- asig familiale mixte de viata

2. Asig de economi si invaliditate permanenta din accidente

3. Asig de deces:

- asig viagera de deces cu plata unica a primelor

- asig viagera de deces cu plata primelor pe timp limitat

4. Asig pe termen fix

- asig pe termen fix standard pt pers fizice

- asig de renta pe termen limitat

5. Asig de viata cu componenta de investitie cu acumulare de capital

6. Asig de viata cu protectie împotriva inflatiei

7. Asig de tip unit-linked

B. Asig de accidente

1. Asig de accidente standard

- asig de accidente cu suma asigurata fixa

- asig de accidente cu suma asigurata negociata

2. Asig familiala de accidente

3. Asig de accidente "turist"

4. Asig pt cazurile de accident ale pers transportate cu autovehicule apartinând ag ec privati

5. asig de accidente a cetatenilor români sau straini cu domiciliul în România care participa la excursiile organizate de ag de turism

6. asig managerilor

A. Asigurari de viata

Creeaza posibilitatea asiguratilor de a se proteja în fata riscurilor care le ameninta viata sau integritatea corporala si se ofera posibilitatea de a economisi pe termen lung sume de bani care presupun protectia financiara.

Durata asig este de minim 5 ani, dar în general fiind vorbim si de creearea unor fonduri de economie - se alege o durata de minim 10 ani (pt ca vorbim de economisire pe termen lung). Aceasta durata poate fi si mai mare, în general extinderea ei mergând pâna la vârsta de pensionare a asiguratilor, a detinatorului asig.

Durata asigurarii este astfel stabilita încât, desi trebuie sa fie de min 5 ani, la expirarea contractului asiguratul sa nu depaseasca o vârsta minima de pensionare ( 57 ani femeile, 62 ani barbatii), sau chiar, în unele cazuri, se accepta o extindere, fara a se depasi o vârsta limitata determinata de selectia riscurilor- 72 ani.

Aceasta înseamna ca în general o persoana poate intra în asigurare cel mai târziu cu minim 5 ani înainte de vârsta legala de pensionare. În general pot fi încheiate asigurari de viata de catre pers fizice care au vârsta cuprinsa între 18 si 52 ani femeile si 57 barbatii, însa unele compani primesc în asig si pers în vârstele cuprinse între 16 si 65 ani sau chiar 0 si 72.

În conditiile în care sunt cuprinse si alte pers în contract este necesar ca detinatorul asigurarii sa fie cel care sa nu depaseasca limitele de vârsta expuse mai sus.

Primele de asig sunt calculate într-o forma specifica în functie de o serie de parametrii:

durata asig

vârsta asiguratului

sexul

suma asigurata

grupa ocupationala

Prima se stabileste aceiasi pt toata durata contractului chiar daca probabilitatea de manifestare a riscului asigurat creste pe parcursul contractului.

Datorita cuantumului ridicat al primelor de asigurare plata acestora nu se face anticipat si integral ci e;alonat în rate anuale care la cerere pot fi subdivizate (platibile lunar, trimestrial, semestrial)

La tipurile de asig de viata la care plata sumelor garantate este conditionataexpres de data expirarii contractului ( asig pe termen fix sau cele pt rente viagere) asiguratorul ia în calcul pt volumul primelor si rezerva matematica ce urmeaza a se acumula treptat pe durata asig în vederea acoperirii sumei de plata la maturitatea contractului de asig.

Existenta rezervei matematice determina aparitia unor particularitati ale acestor contracte:

- posibilitatea modificarii pe parcurs a contractelor de asig, în privinta: duratei, a frcventei si a perioadei platii primelor, sau a cuantumului sumei asigurate, trecându-se la un contract cu suma asig redusa.

- reactivarea asig (2-3 ani)

- acordarea de împrumuturi asigurate din vaoarea fondului propriu de acumulari de capital sub forma rascumpararii partiale a contractului

- rascumpararea totala a valorii de investitii a contractului de asigurare (înainte de expirarea contractului)

Ultimii 2 termeni specificati sunt valabili numai asig de viata cu acumulare de capital:

suma asigurata redusa

val de rascumparare

Tragerile de amortizare lunara sunt iar specifice asigurarilor de viata; sunt operatiuni prin care asiguratul poate "câstiga" pe principiul loteriei, suma asigurata din contract, fara a se produce evenimentul asigurat.

La asig la care se constituie rezerve de prime (rezerva matematica) încetarea pl[tii primelor pe parcursul contractului fara a se renunta la contract permite asiguratului sa transforme contractul într-un contract cu suma asig redusa în care noua suma asig este dimunuata fata de suma asig stabilita initial în functie de rezerva matematica acumulata pâna la momentul încetarii primelor.

Tot datorita existentei rezervei matematice este posibila reactivarea contractului în maxim 3 ani de la încetarea platii primelor, la momentul reactivarii urmand a se plati primele restante sau urmând a se prelungi durata asig cu o perioada egala cu cea în care nu s-au platit primele.

Daca dupa trecerea unei per în care nu s-au mai platit prime asiguratul renunta la contractul de asig si la suma asigurata redusa, el are dreptul de a încasa suma val de rascumparare. Daca în momentul rascumpararii primele sunt achitate la zi suma de rascumparare totala se stabileste în raport cu perioada pt care s-au platit primele si cu suma acestora.

Daca primele s-au platit în avans pt o perioada care depaseste suma rascumpararii pa lânga suma de rascumparare asig va plati si primele anticipate scazând însa cheltuielile de încasare.

Când primele de asig nu sunt achitate la timp contractul de asig poate fi valabil pt o suma asigurata redusa.

a)          7.1.ASIGURAREA MANAGERULUI

b)         

c)          CONDIŢII GENERALE

d)         

Asiguratorul încheie cu societatile comerciale asigurari de accidente pentru persoane care au calitatea de manager. Prin termenul de manager se întelege în sensul prezentelor conditii persoana care este director general sau director executiv al unei societati sau detinatorul unui post echivalent care reprezinta o functie de conducere si care îndeplineste conditiile prevazute în legea nr. 66/1993.

Asiguratorul acorda urmatoarele prestatii:a.)    suma asigurata pentru invaliditate permanenta ca urmare a unui accident, integral sau partial în functie de gradul de invaliditate stabilit;

b.)    suma asigurata pentru deces din accident;

c.)    indemnizatie pentru fiecare zi de spitalizare ca urmare a unui accident de munca;

d.)    indemnizatia zilnica pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca;

e.)    raspunderea civila a managerului.

Asigurarea acopera riscul de accident, produs în timpul executarii obligatiilor de serviciu, inclusiv în interes de serviciu (tara sau strainatate).

Prin accident, în baza conditiilor de asigurare, se întelege un eveniment subit, exterior corpului omenesc, produs fara vointa asiguratului, în timpul îndeplinirii obligatiilor de serviciu si care drept consecinta deteriorarea starii de sanatate, spitalizarea, incapacitatea temporara de munca sau decesul acestuia. 

Incapacitatea temporara de munca ca urmare a unui accident, în baza prezentelor conditii de asigurare reprezinta imposibilitatea temporara de continuare a activitatii profesionale ca urmare exclusiva a unui accident de munca survenit în perioada de valabilitate a asigurarii.

Suma asigurata în caz de invaliditate permanenta din accident

În caz de invaliditate permanenta totala se plateste întreaga suma asigurata. În caz de invaliditate permanenta partiala se plateste o parte din suma asigurata, corespunzator gradului de invaliditate stabilit.

Pentru stabilirea gradului de invaliditate, asiguratul este obligat, la încheierea tratamentului medical, dupa 3 luni de la data accidentului dar nu mai târziu de un an de la acesta data, sa se prezinte spre a fi examinat de medicii desemnati asigurator.

Plata sumei asigurate se va face numai în cazul în care invaliditatea s-a produs într-un interval de un an de la data accidentului, iar accidentatul a avut loc pe dutata de valabilitate a asigurarii.

Sumele ce se vor plati de catre asigurator, asiguratilor, se determina ca procent din suma asigurata, corespunzator gradului de invaliditate dobândit în urma accidentului suferit de asigurat:

  • Gradul de invaliditate va fi diminuat tinându-se cont de gradele de invaliditate existente înainte de accident;
  • Daca în urma aceluiasi accident sunt lezate mai multe parti ale corpului, gradul total de invaliditate se stabileste prin insumarea gradelor de invaliditate, maxima însa 100%;
  • Totalul sumelor platite în caz de invaliditati care sunt consecinta unuia sau mai multor accidente produse în cadrul unui an de asigurare, nu poate depasi suma asigurata pentru invaliditatea permanenta din accidente.

Suma asigurata în caz de deces din accident

e)         

În caz de deces din accident, societatea plateste întreaga suma asigurata beneficiarilor desemnati de asigurat sau în lipsa acestora, mostenitorilor legali.

Plata sumei asigurate pentru deces din accident se face indepedent de platile efectuate anterior pentru invaliditati permanente, cu exceptia cazului în care, ca urmare a aceluiasi accident, în timp de 1 an de la data accidentului, intervine decesul asiguratului. În acest caz suma asigurata pentru cazul de deces din accident ce va fi platita beneficiarului va fi diminuata cu plata efectuata anterior pentru invaliditate, cosecinta aceluiasi accident care a condus la decesul asiguratului.

În cazul decesului din accident suma asigurata se va plati daca accidentul a survenit în perioada de valabilitate a asigurarii iar decesul ca urmare a acestui accident a avut loc nu mai târziu de un an de la data accidentului.

Indemnizatia pentru zile de spitalizare

Indemnizatia se va acorda pentru fiecare zi calendaristica în care asiguratul se afla spitalizat ca urmare a accidentarii acestuia. Indemnizatia se va plati pentru un numar de maxim 180 de zile de spitalizare consecinta a unuia sau mai multora accidente suferite de asigurat si reprezinta doi la mie din suma asigurata pentru cazul de invaliditate din accident.

Nu se acorda indemnizatii pentru perioadele de recuperare petrecute în sanatorii, case de odihna, unitati balneare si pe spitalizari cauzate de accidente pentru care asiguratorul nu ofera protectie prin asigurare.

Indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca

f)          

Indemnizatia se plateste asiguratului pentru o perioada de întrerupere a activitatii profesionale mai mare de 7 zile, însa pe cel mult 180 de zile calendaristice, cosecinta unuia sau mai multor accidente suferite de asigurat în cadrul unui an de asigurare va lua în consideratie numai incapacitatea de munca care este consecinta directa a unui accident pertecut la locul de munca sau afara acestuia daca se afla în interes de serviciu în momentul producerii accidentului.

Incapacitatea temporara de munca ca urmare a unui accident se va lua în considerare în masura în care asiguratul va face dovada întreruperii activitatii profesionale prin adeverinte de la locul de munca si certificate eliberate de organele medicale abilitate în acest sens.

Plata indemnizatiei se va face la sfârsitul perioadei în care asiguratul afost în incapacitate de munca sau lunar daca aceasta perioada este mai mare de 30 de zile.

Raspundere civila

Asiguratorul acorda despagubiri si pentru:

a) Sumele pe care asiguratul este obligat, conform legii, sa le plateasca agentului economic la care este angajat în calitate de manager , cu titlu de despagubire si cheltuieli de judecata pentru prejudicii provocate acestuia prin neîndeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor ce îi revin potrivit contractului de management încheiat sau ca urmare a unor erori involuntare în actele de conducere.

b) Cheltuieli facute de asigurat în procesul civil, daca a fost obligat la despagubire.Nu se acorda protectie prin asigurarea pentru:

a) Persoanele care, desi au încheiat contract de management nu pot, potrivit legii, sa aiba calitatea de manager, sau daca intevine un caz de incompabilitate si contractul de management nu a încetat.

b) Prejudiciile materiale produse prin încalcarea de catre asigurat a normelor legale sau a regulamentelor interioare ale agentului economic.

c) Pretentiile de despagubire pentru nerespectarea termenelor în cadrul contractelor economice precum si pretentiile de despagubire în legatura cu calitatea produselor livrate si serviciilor prestate de societate sau a celor livrate sau prestate de terti în cadrul contractelor încheiate de acestia cu societatea.

În cazul neachitarii unei rate de prima într-un interval de 15 zile de la scadenta stabilita, prin asigurare se întrerupe de la data scadentei ratei neachitate. La cererea scrisa a asiguratului si cu acordul societatii, contractul de asigurare poate fi readus în vigoare în termen de 3 luni de la întreruperea protectiei prin asigurare, prin plata integrala a primelor restante. În acest caz, protectia prin asigurare se va relua dupa 24 de ore de la sfârsitul zilei în care au fost achitate primele restante.

Prin supliment la contractul de asigurare si plata unor prime suplimentare asiguratorul poate extinde protectia prin asigurare si pentru alte riscuri sau prestatii convenite cu contractantul la încheierea asigurarii, sau pe parcursul valabilitatii acestuia, riscurile sau prestatiile fiind precizate în contractul de asigurare sau print-un supliment la contract.

7.2.. ASIGURAREA CĂLĂTORILOR

CONDIŢII SPECIALE

Prin accident, în baza prezentei clauze de asigurare, se întelege un eveniment subit,exterior corpului omenesc, produs fara vointa asiguratului, si care drept cosecinta deteriorarea starii de sanatate, spitalizarea, incapacitatea temporara de munca sau decesul acestuia.

Invaliditatea permanenta reprezinta o depreciere definitiva, nesusceptibila de ameliorare, a potentialului fizic sau psihic ca urmare a unui accident survenit în cursul unei calatorii asigurate.

Asiguratorul, în baza Conditiilor Generale de accidente, incapacitatea temporara de munca sau deces din accident, si a prezentelor conditii particulare, încheie asigurari prin care acorda protectie calatorilor transportati de operatorii de transport rutier public de persoane sau transport rutier în interes propriu de persoane, legal autorizati, care îsi desfasoara activitatea în conformitate cu legislatia în vigoare.

Sunt considerate persoane asigurate, toate persoanele care au calitatea de calatori, indiferent de vârsta sau grad de invaliditate, care calatoresc pe baza de bilete sau legitimatii de calatorie valabile, precum si cei care calatoresc pe baza de conventie sau curse speciale cu document justificativ.

Se acorda urmatoarele prestatii:

a) suma asigurata în caz de invaliditate permanenta din accident, în întregime sau partial, în functie de gradul de invaliditate rezultat în urma accidentului.

b) suma asigurata în caz de deces din accident.

Excluderile sunt precizate in Conditiile generale .În plus fata de acestea, nu se asigura protectie prin asigurare pentru:

a) Savârsirea unor fapte cu intentie de catre asigurat sau un presupus al acestuia, daca aceste fapte rezulta din actele încheiate de organele de drept.

b) Comiterea sau încalcarea de comitere cu intentie de catre asigurat a unei infractiuni sau a unor fapte penale de o deosebita gravitate.

c) Urmari ale afectiunilor psihice ale persoanei asigurate.

Plata despagubirilor se face în limita sumelor asigurate precizate în contractul de asigurare.

Stabilirea gradelor de invalibilitate se face de catre medicii desemnati de asigurator, în baza baremului medical al asiguratului.

Plata sumei asigurate se va face numai în cazul în care invaliditatea permanenta s-a produs într-un interval de un an de la data accidentului, iar accidentul a avut loc pe durata de valabilitate a asigurarii.

În cazul decesului din accident suma asigurata se va plati daca accidentul a survenit în perioada de valabilitate a asigurarii, iar decesul ca urmare a acestui accident a avut loc nu mai târziu de un an de la data accidentului.

În vederea obtinerii sumei asigurate,asiguratul respectiv beneficiarul, pe lânga actele de identitate, legitimatia de calatorie si contractul de asigurare, vor prezenta urmatoarele:

a) în caz de invaliditate din accident: adeverinte medicale, bilete de iesire din spital, alte dovezi medicale din care sa rezulte diagnosticul ca urmare a accidentului suferit de asigurat.

b) în caz de deces din accident: certificatul de deces al asiguratului, acte eliberate de autoritati competente privitoare la împrejurarile în care a avut loc decesul, acte medicale din care sa rezulte ca decesul a survenit nemijlocit ca urmare a accidentului suverit de asigurat.

Calculul si plata primelor de asigurare se face diferit în functie de varianta pentru care se opteaza.

Asigurarea de viata tip Unit Linked Toate variantele de polite unit - linked au ca element comun faptul ca obligatiile asiguratorului, rezervele matematice si în unele cazuri, primele, nu sunt cuantificate direct în unitati monetare, ci în unitati de cont, fiecare unitate reprezentând o fractiune dintr-unul sau mai multe fonduri de investitii. Din acest punct de vedere, societatile ofera in general trei variante de baza ale contractelor unit - linked :

. primele ( cu componentele lor de economisire, respectiv de acoperire a riscului asigurarii de viata ) si prestatiile asigurate în caz de deces sunt exprimate în unitati monetare. În loc sa garanteze o rata a dobânzii uniforma, asiguratorul plaseaza partea din prima destinata fructificarii într-unul sau mai multe fonduri de investitii, propuse de societatea de asigurare dar alese de asigurat. Evolutia rezervei matematice este legata de modificarea pretului de piata al valorilor în care a fost investita prima;

. primele sunt fixate în unitati monetare, în timp ce prestatiile asigurate sunt exprimate în unitati de cont;

. atât primele cât si prestatiile asigurate sunt exprimate în unitati de cont. În acest caz, tariful de prima este evaluat în unitati de cont la pretul zilei, mecanismul fixarii primei fiind asemanator cu cel al contractelor încheiate într-o moneda straina.

La produsele de tip unit - linked, partea din prima destinata fructificarii nu alimenteaza un fond colectiv al tuturor asiguratilor, ci este afectata integral fondului propriu ( "contului" ) al fiecarui asigurat, dupa principiul cantonarii activelor, iar venitul provenit din plasamente revine numai asiguratului. Partea din prima destinata acoperirii riscului asigurarii de viata serveste la constituirea unui capital de deces, cel mai adesea platibil înca din primul an de asigurare.

Datorita tuturor acestor particularitati, asigurarea de viata de tip unit - linked a fost caracterizata ca fiind "aplicarea principiilor fondurilor comune de plasament la componenta de economisire a primei si a principiilor asigurarilor de viata la componenta de risc a primei.

Fondurile prin care sunt fructificate primele cuprind o anumita gama de investitii, gestionate de institutii specializate în profitul tuturor investitorilor (fonduri comune de plasament ). Fondul este divizat în parti de valori egale, denumite unitati de cont ( unit - uri ). Marimea fondului, respectiv a unei unitati de cont, este evaluata periodic

( zilnic, saptamânal sau uneori lunar, daca este vorba de investitii imobiliare ) si este comunicata asiguratilor.

Veniturile obtinute de asigurat din investitii pot fi reinvestite sau nu în fond, dupa optiunea asiguratului. În functie de acestea, se pot distinge :

. unit-uri de capitalizare, caz în care venitul din investitii (dobânzi, dividende ) precum si variatia valorii titlurilor ce compun fondul afecteaza marimea unit - ului;

. unit - uri de distributie, în care numai variatia valorii titlurilor este reflectata în unit, iar veniturile obtinute sunt stocate într-un alt fond ( fond de disributie ), pe durata anului finaciar si sunt redistribuite apoi asiguratului printr-un numar suplimentar de unit - uri ( asa-numitele extra - units ).

Componenta de protectie a contractului unit - linked este o asigurare de viata, la care plata primelor esalonate se face pe o anumita durata, de obicei pâna la vârsta de pensionare. În cazul decesului asiguratului, beneficiarii desemnati vor încasa suma care este cea mai mare: ori valoarea sumei asigurate la asigurarea de viata ( suma garantata pe perioada protectiei ) ori valoarea contului sau în momentul decesului.La expirarea duratei contractului, asiguratul poate opta, în general, pentru plata integrala a sumei ce reprezinta valoarea la zi a contului sau, sau pentru plata acesteia sub forma de renta, atât timp cât asiguratul este în viata si pâna la epuizarea valorii contului sau. Unele variante de contract prevad plata rentelor pe o perioada garantata. În cazul în care asiguratul decedeaza pe percursul acestui interval, beneficiarii vor primi rentele si pentru restul perioadei garantate.

Pe lânga aceste avantaje oferite asiguratului, politele de tip unit - linked sunt eficiente, în comparatie cu cele clasice, si datorita flexibilitatii lor. Astfel:

. prima nu este fixa, asiguratul putând opta pentru majorarea sau diminuarea acesteia;

. suma asigurata, aleasa intial de asigurat între o limita minima si una maxima, poate fi marita sau micsorata pe parcursul derularii contractului;

. poate fi modificata frecventa de plata a primelor;

. suma asigurata si în consecinta primele pot fi ajustate cu rata inflatiei, la fiecare aniversare a contractului;

. asiguratul poate retrage oricând o parte din unit - urile di contul sau;

. asiguratul poate transfera, la anumite perioade, unit -uri între fondurile financiare alese de el pentru investitii.

Fata de contractele traditionale, politele de tip unit - linked au si avantajul transparentei, ceea ce elimina o serie de elemente ale asimetriei informationale dintre asigurat si asigurator si duce la cresterea încrederii în asigurare. Asiguratorii au, în general, obligatia de a informa asiguratul cu privire la :

. categoriile de valori care compun fondurile de plasament propuse si proportiile acestora în total;

. gradul de risc al fiecarui fond;

. regulile de estimare a valorilor ce compun fondul;

. modul de determinare a valorii unui unit;

. modificarea valorii unui unit, cal putin o data pe an, dar de regula la intervale mai mici, asa cum s-a aratat.

Variante ala acestor tipuri de contracte pot fi întâlnite si printre asigurarile inovative de viata practicate în România de unele societati de asigurare.

Prima platita de asigurare este investita într-unul sau mai multe fonduri de investitii puse la dispozitie de asigurator, din care asiguratul primeste apoi un anumit numar de unit-uri (o cota-parte). Asiguratul are dreptul de a opta pentru fondurile si structura în care se vor investi primele platite de ele, având posibilitatea pe parcursul derularii asigurarii de a schimba aceasta structura, de a investi suplimentar etc. Participarea la aceste fonduri de investitii este conditionata de cumpararea unei asigurari de viata.

Asadar, componenta de protectie este reprezentata de o asigurare de viata pe termen nelimitat, pentru care plata primelor esalonate se face pâna la împlinirea vârstei de pensionare. Pe perioada protectiei, suma asigurata aleasa de client este garantata de asigurator. În caz de deces, oricând pe durata contractului, beneficiarul desemnat va încasa maximul dintre valoarea sumei asigurate corespunzatoare asigurarii de viata si valoarea contului sau la momentul respectiv. Nivelul sumei asigurate este stabilit de catre client într-o limita minima si una maxima, în functie de vârsta sa si de prima platita. Contul contractantului reprezinta echivalentul valoric al unit-urilor detinute în fondurile financiare ale asiguratorului.

Componenta investitionala consta în cumpararea de unitati de cont (unit-uri) în fondurile financiare special constituite. Ele sunt fonduri interne, închise, reprezentând un portofoliu de diverse tipuri de active financiare, administrate de asigurator exclusiv în scopul asigurarii. În mod normal, în functie de legislatie, de piata de capital si de posibilitatile de investire, asiguratorul creeaza mai multe fonduri, din care asiguratul are posibilitatea sa aleaga.

Contractantul asigurarii va avea acces la aceste fonduri doar prin intermediul asigurarilor unit linked, iar prima de asigurare platita va fi destinata în întregime achizitionarii de unit-uri în fondurile financiare.

Plata primelor de asigurare se poate face anual, semestrial, trimestrial sau lunar, dar si în orice moment se doreste pentru marirea partii de investitie. Contractantul poate alege procentul în care prima se va aloca între fondurile create. Mai mult, în momentul platii viitoarelor prime, oricând pe durata de plata a primelor, clientul poate opta în mod gratuit pentru schimbarea procentului de alocare.

Un unit reprezinta o diviziune a acestor fonduri, asigurând dreptul clientului de a participa la performanta fondurilor financiare. Valoarea unui unit se stabileste saptamânal, la momentul evaluarii fondurilor, regasindu-se în valoarea pretului de vânzare. Acest pret este folosit în evaluarea costului asigurarii de viata, în momentul în care clientul opteaza pentru retragerea de lichiditati sau atunci când întrerupe contractul si doreste sa obtina echivalentul valoric al contului sau.

În cazul asigurarii unit linked în care, la expirarea contractului, exista posibilitatea transformarii valorii contului, exista si o a treia componenta, cea a rentelor, care consta în transformarea valorii contului contractantului asigurarii la sfârsitul perioadei de plata a primelor în rente lunare, platibile atâta timp cât asiguratul este în viata. Odata cu expirarea perioadei de plata a primelor (la vârsta de pensionare) va începe plata rentelor lunare viagere. Unele societati platesc rentele pe o perioada garantata, indiferent daca asiguratul decedeaza sau nu în acest interval. De exemplu, daca asiguratul decedeaza în primul an dupa începerea platii rentelor, beneficiarilor desemnati li se va continua plata rentelor lunare pe perioada garantata ramasa. În mod deosebit pentru asigurarea tip unit linked cu componenta de pensie, trebuie mentionat ca nivelul rentelor depinde de performanta fondurilor de investitii: renta va fi stabilita în functie de numarul de unit-uri din contul contractantului la vârsta de pensionare.

Pretul de cumparare reprezinta pretul la care clientul poate cumpara unit-uri în fondurile financiare mentionate. Asadar, banii platiti de client sub forma primelor de asigurare sunt convertiti în unit-uri, pe baza pretului de cumparare.

Spre deosebire de produsele clasice, rigide, în care nu se permit nici un fel de modificari pe parcursul derularii contractului, în cazul unit-linked prima de asigurare nu este fixa. Clientul poate opta oricând, pe durata de plata a primelor, pentru marirea sau micsorarea primelor de asigurare. Clientul poate opta pentru orice valoare a sumei asigurate situata între o limita minima si una maxima. Limitele minime si maxime ale sumei asigurate depind de vârsta clientului si de prima de asigurare pe care acesta o plateste. Suma asigurata se stabileste între cele doua limite si este garantata de asigurator pe toata durata contractului. De asemenea, oricând pe durata contractului, clientul este îndreptatit sa modifice nivelul sumei asigurate, în sensul micsorarii sau majorarii acesteia.

Primele de asigurare vor fi esalonate, existând posibilitatea schimbarii frecventei de plata la fiecare aniversare a contractului. De asemenea, la fiecare aniversare, contractul are posibilitatea de a-si ajusta prima cu rata inflatiei. Aceasta ajustare implica modificarea corespunzatoare a sumei asigurate. Clientul are dreptul sa retraga o cota din numarul unit-urilor din contul sau, cota exprimata ca procent sau suma fixa, oricând pe durata contractului.

În cazul în care clientul se gaseste în imposibilitatea continuarii platii primelor, contractul unit linked se transforma într-un contract cu suma asigurata redusa, adica noua suma asigurata va fi egala cu valoarea contului contractantului la momentul încetarii platii primelor.

În cazul unui contract cu suma asigurata redusa, clientul are dreptul sa faca retrageri periodice prin reducerea valorii contului sau. Aceste retrageri pot fi exprimate sub forma unei cote procentuale sau sub forma unei sume fixe si sunt posibile atâta timp cât valoarea contului nu este nul, sau pâna la momentul în care clientul dispune plata valorii restante a contului sau. Contractantul asigurarii are dreptul ca, o data pe an, fara plata unui comision, sa transfere unit-uri între fondurile financiare în care se afla banii sai. Numarul de unit-uri ce se transfera este calculat pe baza pretului de vânzare al unit-urilor pentru fiecare fond financiar în parte. Contractantul asigurarii are dreptul sa redirectioneze primele viitoare, sa mareasca primele esalonate si sa modifice suma asigurata. Contractantul asigurarii are dreptul, de asemenea, sa transforme contractul într-unul cu suma asigurata redusa. Produsului unit linked, ca si celorlalte tipuri de asigurari de viata, i se pot adauga clauze suplimentare, cu deosebirea ca prima corespunzatoare clauzelor se va deduce lunar din contul contractantului prin reducerea numarului de unit-uri.

Document Info


Accesari: 3049
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )