Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
SISTEME INFORMATICE SPECIFICE MANAGEMENTULUI ENERGIEI

tehnica mecanica
SISTEME INFORMATICE SPECIFICE MANAGEMENTULUI ENERGIEI


CARACTERISTICILE SISTEMULUI INFORMATIC MANAGERIAL AL SECTORULUI ENERGETIC

dezvoltarea capacitatilor de productie si a resurselor energetice pe baza studiilor de prognoza;

producerea atât a purtatorilor energeticei cât si a energiei transformate pe lantul energetic productie-consum;

transportul si distribuirea rationala a tuturor formelor de energie;

conducerea operativa prin dispecer a sistemului energetic;

gospodarirea energiei;

corelarea activitatilor de cercetare - proeiectare - montaj -exploatare si dezvoltare a tuturor proceselor energo-informationale.

echipamentele hard pot diferi de la un subsistem la altul, dar calculatoarele sa poata prelua aplicatiile de prelucrare a datelor fara restrictii majore;

structurile hard trebuie sa aiba arhitecturi deschise;

soft-urile privind asigurarea regimurilor economice sa fie portabile si sa baleieze întreaga activitate a sistemului energetic supus informatizarii;

sistemele informatice trebuie sa asigure comunicarea datelor la toate nivelurile pe verticala (cercetare - proiectare - montaj) si orizontale (productie - consum) si sa vehiculeze on-line decizii pe întreaga structura a sistemului, preluând reactiile proceselor la comunicarile facute;

asigurarea calitatii resurselor energetice, a calitatii energiei electrice si termice si realizarea performantelor de înalt nivel a agregatelor în functiune cu ajutorul modelelor procedurale;

dupa proiectare si implementare, structurile hard-soft trebuie între-inute si reînnoite periodic pentru a fi performante;

modelele operationale informatico-decizionale trebuie scrise, tinând seama de eforturile implicate, de efectele scontate si de nivelul entropiei posibil de realizat în regim de functionare on-line economic;

calcularea si afisarea atât a economiilor de resurse realizate pe întregul lant energetic productie-consum cât si a nivelului de rentabilitate a sistemului informatic dotat cu calculatoare de proces si sisteme expert.

Interconectarea sistemelor energetice nationale este una din principalele cai de crestere a economicitatii si sigurantei functionarii acestora, în conditiile pastrarii independentei energetice a acestora.

Transportul energiei electrice în cantitati mari si la distante mari îsi gaseste justificarea tehnica si economica atunci când energia disponibila are un pret scazut, dar este departe de centrele de consum, sau când combustibilul disponibil cu putere calorifica relativ redusa se afla în zone departate de unitatile de producere a energiei electrice si termice.

Sistemele cu putere instalata relativ mica sunt interesate în realizarea interconexiunii deoarece prin aceasta se asigura în primul rând ajutorul de avarie la caderea intempestiva a unor grupuri de capacitate unitara mare, fara a mai fi necesara instalarea si mentinerea în rezerva calda a unei puteri importante.


Principalele avantaje ale functionarii în sisteme interconectate sunt:

cresterea fiabilitatii si continuitatii în functionarea fiecaruia dintre sistemele interconectate;

aplatizarea curbei de sarcina pe ansamblul interconexiunii, ca urmare a decalajului orar între vârfurile de consum si obtinerea, prin acest efect, a unei puteri de rezerva suplimentare la nivelul de interconexiune;

folosirea în comun a rezervelor de putere, fapt care aduce economii importante de investitii;

realizarea unor planuri de reparatii si de revizii mai avantajoase pentru fiecare sistem în parte;

posibilitatea folosirii schimburilor de putere si energie între sisteme în functie de programele proprii de dezvoltare a capacitatilor de putere si a disponibilitatilor de energie electrica;

realizarea unor unitati producatoare comune diferitelor sisteme.


Dezvoltarea interconexiunilor între sistemele energetice implica construirea de artere de putere corespunzatoare scopului, linii de mare capacitate la tensiuni înalte.

Efectul de aplatizare, utilizarea rationala a centralelor apartinând unor sisteme energetice diferite, asigurarea alimentarii consumatorilor în regim normal si de avarie conduce la necesitatea functionarii în regim interconectat practic a tuturor sistemelor europene.


Pentru promovarea tehnologiilor energetice eficiente la nivelul sistemelor interconectate este necesar a se aplica si actualiza, în mod regulat, programe de eficienta energetica adecvate propriilor conditii, de fiecare sistem energetic în parte.


Aceste programe includ activitatile:

realizarea scenariilor pe termen lung pentru cererea si oferta de energie;

evaluarea impactului energetic, de mediu si economic al actiunilor întreprinse;

definirea standardelor care au drept scop îmbunatatirea eficientei echipamentelor consumatorilor de energie si a eforturilor pentru armonizarea acestora pe plan international, pentru a evita distorsionarea comertului;

promovarea utilizarii celor mai eficiente tehnologii energetice care sunt viabile economic si nepoluante;

încurajarea abordarilor noi de investitii în îmbunatatirea eficientei energetice;

elaborarea balantelor energetice si a bazelor de date adecvate;

detalierea datelor referitoare la cererea de energie si la tehnologiile pentru îmbunatatirea eficientei energetice;

înfiintarea si dezvoltarea serviciilor de consultanta care sa ofere informatii despre programe si tehnologii de eficienta energetica si care sa acorde asistenta consumatorilor de energie;

sustinerea si promovarea cogenerarii si a masurilor pentru cresterea eficientei sistemelor de producere si distributie a caldurii în regim de termoficare pentru consumatorii casnici si industriali;reglajul tensiunii în retelele buclate de 110 kV;

comanda directa a manevrelor în instalatiile electrice de transport si distributie din aria lor de responsabilitate;

planificarea exploatarii, analizei si simularii în afara timpului real (timp mediu si scurt).prognozarea puterilor economice disponibile, a programelor zilnice de functionare si a puterilor maxim utilizabile orare pentru SEN;

repartizarea optima pe CHE a puterii de consemn activa si reactiva;

repartizarea pe CHE a ordinului de reglaj frecventa - putere;

efectuarea manevrelor programate;

telecomanda agregatelor, aparatelor de comutatie si a instalatiilor de evacuare a debitelor;

stabilirea regimului de pregolire a lacurilor pentru evitarea inundatiilor în perioada viiturilor.


Dispecerii Energetici Locali pot de retele electrice, de centrale electrice, de termoficare si ai consumatorilor.reglajul tensiunii în retelele de distributie si a nivelului de compensare al puterilor reactive;

planificarea exploatarii, analiza si simularea în afara timpului real.subsistemul informatic pentru asigurarea functiei comerciale: asigurarea resurselor energetice (stocuri - asteptare - aprovizionare), tinând cont atât de ofertele interne cât si de potentialul pietei internationale, furnizarea energiei - tinând cont de regulile pietei concurentiale de energie si marketing energetic;

subsistemul informatic de productie (reînnoirea agregatelor, optimizarea regimurilor de functionare, preluarea fara riscuri a avariilor pe baza teoriei rezervarii, controlul calitatii energetice si a proceselor energetice);

subsistemul ingineriei umane (pregatirea arhemo- sistemica a specialistilor energeticieni, optimizarea corelatiei dintre om - munca si mediu, stimularea rezultatelor muncii creatoare, dialogul om - calculator - proces);

subsistemul financiar - contabil (calculul operational al costurilor si tarifelor energetice, stabilirea gradului de rentabilitate si fundamentarea deciziei energo - economice).
SUBSISTEME INFORMATICE LA NIVELUL PRODUCĂTORULUI DE ENERGIESubsistemul sigurantei în functionare a centralelor electrice:

programarea, efectuarea si interpretarea masurilor profilactice la instalatiile si echipamentele tehnologice;

programarea si verificarea metrologica a aparatelor de masura si control la instalatiile de ridicat si sub presiune;

analiza evenimentelor care perturba functionarea normala a instalatiilor, urmarirea comportarii în exploatare a constructiilor, gestiunea aparaturii de masura;

Subsistemul reviziilor si reparatiilor în centralele electrice:

elaborarea si urmarirea lucrarilor de reparatii, stabilirea necesarului de resurse si piese de schimb;pregatirea tehnica a reparatiilor privind periodicitatea si tehnologia efectuarii lucrarilor, resursele normale, nomenclatorul pieselor de schimb;

Subsisteme de management asistat a proceselor tehnologice din centralele electrice:

subsisteme la nivelul managementului centralelor electrice;

subsisteme pentru managementul blocurilor energetice;

subsisteme pentru managementul centralelor hidroelectrice;

subsisteme pentru managementul regimurilor de functionare.

subsistemul sigurantei în functionare a retelelor electrice de transport si distributie:

programarea si urmarirea masuratorilor profilactice la instalatiile si echipamentele tehnologice;

programarea si urmarirea verificarilor metrologice la aparatele de masura si control din instalatiile energetice;

analiza evenimentelor care perturba functionarea retelelor electrice si continuitatea în alimentarea consumatorilor;

urmarirea comportarii în exploatare a instalatiilor si echipamentelor energo-tehnologice;

subsistemul reviziilor si reparatiilor în retelele electrice de transport si distributie:

pregatirea lucrarilor de revizii si reparatii, gestionarea resurselor normate, întocmirea documentatiei tehnico - economice de executie;

elaborarea programului anual de revizii si reparatii, actualizarea graficelor de indisponibilitati (întreruperi) a capacitatilor de transport si distributie;

programarea si lansarea lucrarilor de revizii, întocmirea dispozitiilor de lucru;

urmarirea executarii lucrarilor de revizii, evidenta resurselor efectiv consumate;

subsistemul furnizarii si decontarii energiei:

informatii tehnico - operative privind instalatiile din retele electrice de joasa tensiune;

urmarirea remedierii deranjamentelor în retelele de joasa tensiune, urmarirea comportarii în exploatare a echipamentelor;

gestiunea contoarelor de energie (evidenta, miscari, verificari, functionare);

gestiunea consumatorilor de energie;

facturarea energiei electrice furnizate marilor consumatori;

facturarea energiei electrice micilor consumatori;

subsisteme de teleconducere a proceselor tehnologice din retelele electrice de transport si distributie:

teleconducerea statiilor de înalta sau foarte înalta tensiune;

automatizarea si comanda statiilor electrice de înalta tensiune în schema ierarhica;

conducerea retelelor electrice de joasa tensiune;

sisteme expert pentru teleconducerea centralelor, statiilor si a consumatorilor de energie.uniformitatea tehnologica pentru componentele sistemului;

configurarea usoara hard-soft datorita gradului de modularizare;

reducerea numarului de tipuri de echipamente;

simplificarea montajului, lucrarilor de punere în functiune si întretinerii;

simplicitatea exploatarii în conditii de fiabilitate crescuta;

extinderea posibilitatilor de informare cu date din proces a altor compartimente decât centrul de dispecer caruia îi este subordonata operativ;

cresterea fiabilitatii instalatiilor prin posibilitatea de autotestare si diagnoza;

cresterea premiselor pentru mentenanta predictiva;
SUBSISTEME INFORMATICE PENTRU CONSUMATORUL DE ENERGIErealizarea legaturilor tehnologico - informationale între functiile unitatii consumatoare de energie:

functia de cercetare dezvoltare:

subsistemul investitii si reparatii;

subsistemul de studiu pietei si prognoza;

subsistem conducere si analiza economica;

functia de productie:

subsistem planificarea productiei;

subsistem pregatirea fabricatiei;

subsistem programare operativa si lansarea productiei;

subsistem urmarirea productiei;

subsistem decontarea cheltuielilor pe utilaje;

functia comerciala:

subsistem desfacerea productiei;

subsistem calcularea consumurilor specifice realizate;

subsistem gestiunea si decontarea materiilor prime si energetice;

subsistem urmarirea furnizorilor;

functia de resurse umane:

subsistem personal - învatamânt - organizarea si normarea muncii;

subsistem calculul retributiilor;

subsistem de decontare a manoperei;

functia financiar contabila:

subsistem de calculul costurilor;

subsistem încasari si plati;

subsistem decontari cu terti si structura buget.
SUBSISTEM INFORMATIC PENTRU PIAŢA DE ENERGIE


opereaza la nivelul unitatii dispecerizabile;

ofertele sunt orare simple (perechi pret - cantitate);

oferta este unica, adica nu necesita oferte separate pe tipuri de reglaj;

alocarea capacitatilor ofertate pe tip de reglaj este efectuata în mod automat de sistemul informatic al Pietei de echilibrare;

ofertele selectate sunt platite la pretul de oferta sau la pret marginal

Ed. Albastra 2005


Gheorghiu, I.D.;

Carabulea, A;

Vaida V


Sisteme informatice pentru managementul energiei

Ed. Politehnica press 2007


Orbu, Razvan Ilie

Netware 3.11, 3.12 - utilizare si administrare

Ed. Albastra 1995


Badut, M

Informatica pentru manageri

ED. Teora 1999


Radu, I s.a

Simulari manageriale - teorie si practica

Ed. Universitara 2005


Stancu, St;

Mihail, N

Metode si tehnici de conducere - Teorie si aplicatii

Ed. Economica 2006


Dan stefan

Teoria sistemelor - Analiza sistemelor

Ed. Matrix Rom 2005


Oprean, D

Racovitean, D, M;

Oprean, V

Informatica de gestiune manageriala

Ed.Eurouniun 1994


Nistor, R;

Nistor, C;

Capatâna, A

Informatica manageriala

Ed. Dunarea de Jos Galati, 2006


Danaita, D

Informatica în sprijinul managementului

Ed. Mirton, 1998


Ursacescu M

Sisteme informatice - o abordare între clasic si modern

Ed. Economica 2002


Mihalca, R s.a

Analiza si proiectare orientate obiect - Instrumente de tip CASA

Ed. Soc. De Inf. 1998


Popper, L

Sisteme informatice expert aplicabile la managementul activitatii comerciale

UPB 1999


Popper, L

Operatorul comercial asistat informatic

ATTR 1999
Document Info


Accesari: 5515
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )