Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
TELECOMANDĂ

tehnica mecanica
TELECOMAND


CUPRINS

TELECOMANDĂ

TELECOMANDĂ - DESCRIERE GENERALĂ

COMANDA DE BAZĂ

COMANDĂ SUCCESIVĂ

COMANDĂ CU SUPORT DE SISTEM A INSTALAŢIEI PENTRU CONECTARE SINCRONIZATĂ

SINHROCHECK

SINHROTAKT

PROTOCOLARE ÎN CURSUL PROCESULUI DE COMANDĂ

11.1 Telecomanda - descriere generala

. Comanda de baza

. Comanda succesiva

. Comanda cu suport de sistem a instalatiilor pentru conectare sincronizata


Sistemul realizeaza comanda în functie de tipul instalatiei utilizate si, independent de modul de comanda sub aspectul utilizatorului, poate efectua comanda în urmatoarele moduri:

. comanda prin intermediul releelor de iesire directe a computerului de comanda - Protectia superioara împotriva eventualelor esuari ai unor componenti ai sistemului de comanda (HW, SW) este solutionata prin selectia treptata prin releu- piulita obiect + ordin + start cu controlul lipirii releului si selectarea obiectului si a comenzii (1 din N) înaintea conectarii releului de "start". Acest mod de comanda permite realizarea conectarii sincronizate. Mai este un mod de comanda, mai simplu care însa, sub aspectul protectiei, nu este recomandat - este o comanda fara releul de "start" care nu se poate utiliza în conectarea sincronizata.

. comnda prin intermediului unitatilor MCS subordonate releului - Protectia superioara împotriva eventualelor esuari ai unor componenti din sistemul de comanda (HW, SW) este solutionata prin selectie treptata, adica prin conectarea releului de obiect care conecteaza tensiunea de comanda a releului MCS direct din computerul de comanda cu contr 19319y2412t olul ulterior a selectarii obiectului (1 din N) înaintea transmiterii mesajelor de panou la unitatile MCS. Alta varianta a comenzii prin unitatile MCS consta în faptul ca releul de obiect est plasat în cadrul sistemului MCS. Cu ajutorul sistemului MCS se paote realiza si prin piulita completa obiect + ordin + start cu controlul lipirii releului si a selectarii obiectului si a ordinului (1 din N) înaintea conectarii releului de "start". Aceste modalitati de comanda mai sus prezentate permit realizarea conectarii sincronizate. Fata de aceasta exista o modalitate de comanda mai simpla, sub aspectul sigurantei însa deficitara - pentru realizarea ordinului se conecteaza doar un singur releu în sistemul MCS.. comanda prin intermediul instalatiei A96 - Protectia superioara împotriva eventualelor esuari ai unor componenti din sistemul de comanda (HW, SW) este solutionata prin selectia treptata prin releu-piulita obiect + ordin + start cu controlul lipirii releului si controlul selectarii obiectului si a ordinului (1 z N) înaintea transmiterii ordinului de conectare al releului de "strat". Acest mod de comanda permite realizarea conectarii sincronizate. Exista o modalitate de comanda mai simpla, sub aspectul sigurantei însa nu se recomanda, este un mod de comanda fara verificarea ulterioara a selectiei obiectului si a ordinului.

. comanda prin transmiterea telegramei de ordin la instalatia clasica (receptor) DO 100 - Protectia împotriva eventualului esec este solutionata standard, la nivelul instalatiei DO 100 P prin pregatirea semnalului de control al lipirii releului. În plus în computerul de comanda se poate realiza controlul lipirii releelor de obiect si de ordin înaintea initierii transmiterii telegramei de ordin la DO 100 din computerul de comanda. Aceasta varianta de comanda cu ajutorul instalatiei DO 100 nu permite conectarea sincronizata, dar se poate alege si comanda cu selectie treptata, adica transmiterea ordinului pentru conectarea releului de obiect cu posibilitatea controlului ulterior a selectarii obiectului (1 din N) înaintea transmiterii ordinului de conectare a releului de ordin ceea ce permite si realizarea conectarii sincronizate. Mai este apoi si varianta în care obiectul ramâne selectat pe o perioada definita si dupa comanda proprie, si este posibil ca în timpul selectarii acestui obiect sa se efectueze conectarea câtorva relee de ordin.

. comanda prin intermediul instalatiei firmei Landis & Gyr ( TG 809, ... ) - Este o comanda prin protocolul TG 800 cu utilizarea instalatiei (a statiei) firmei Landis & Gyr. În general sunt la dispozitie doua posibilitati de comanda prin intermediul protocolului TG 800: a) din sistemul de comanda Microdispecing în sistemul firmei Landis & Gyr ( TG 809, ... ), b) din sistemul de comanda al firmei Landis & Gyr ( LS 3200 ) în sistemul Microdispecing.

. comanda prin intermediul instalatiei firmei ABB ( Microscada, Monevent, IEC 870-5) - este o comanda prin protocolul IEC 870-5-101 utilizat pentru comunicarea cu sistemul Microscada al firmei ABB.

. comanda prin intermediul central SADS - Este o comanda prin protocolul MDXL-CRC, adica cu acelasi protocol utilizat între sistemele Microdispecing. La sistemul SADS se trasnmite numai cererea de conectare sau deconectare a elementului, modul de realizare a comenzii depinde de setarea concreta a centralei.


Pentru o functie corecta a comenzii trebuie îndeplinite urmatoarele:

. elementul (semnalul) trebuie sa fie dotat de atributul telemetric sau pozitie intermediara

. semnalul trebuie sa aibe definit ordinul de telecomanda

. trebuie sa fie permisa comanda respectivei baze de date la utilizator, aceasta în DBF si în "traseele" de la sistemul PC de comanda (comunictie) de unde se transmite

. traseul ordinului de comanda nu trebuie sa fie ocupat de nici un ordin

. la statia comandata trebuie îndeplinite conditiile de blocare înscrise

. în statia comandata nu au voie sa lipeasca nici un releu de obiect, de ordin, eventual releul de start, daca acestea se gasesc

. statia comandata trebuie sa detina permisul de a fi comandata din directia data

11.2 Comanda de baza

Sub aspectul deservirii de catre utilizatorul de deservire, comanda se realizeaza prin fereastra de dialog. Daca cursorul mouse-lui se gaseste pe semnalul cu telecomanda definita, atunci, prin apasarea butonului drept al mouse-lui si selectarea pozitiei Modificare stare, se va afisa fereastra - dialog de telecomanda a elementului.


fig. 1 Fereastra de telecomanda a elementului

În aceasta fereastra se gasesc butoanele pentru conectarea elementului, deconectarea elementului si anularea comenzii. În functie de starea actuala a elementului si a atributului acestuia în fereastra sunt active numai acele butoane care au sens ( de ex. nu se poate conecta un element deja conectat). Daca semnalul se gaseste în starea pozitie intermediare, atunci în fereastra se va afisa si avertismentul ca semnalul se gaseste în pozitie intermediara. Prin click cu butonul stâng al mouse-lui pe butonul corespunzator se va initia comanda propriu-zisa.

Daca au fost initiate ordinele, atunci acestea se vor derula automat. Daca ceva nu este în regula, de ex. nu au fost îndeplinite conditiile de blocare, este deci defectata calea de conectare, samd., sistemul va informa de aceasta situatie transmitând un anunt de eroare.fig.2 Fereastra de telecomanda cu anunt de eroare

Fiecare anunt este completat de un cod numeric care este important mai ales pentru administratorul de sistem. Darea de ordine se poate încheia prin click cu mouse-ul pe butonul "Anulare" în fereastra de telecomanda. În acest caz în fereastra de ordine se va afisa mesajul "7- cerere de anulare ordin inserita". În caz de anulare reusita a ordinului se vor înscrie unul din urmatoarele doua anunturi: "210 - ordin anulat la cerere" sau "220 - ordin anulat înaintea transmiterii ordinului de executare". Daca ordinul a fost anulat abea dupa transmiterea ordinului de executare, adica în perioada în care a fost transmis al doilea mesaj de ordin si comanda este în desfasurare, în fereastra de ordin se va înscrie anuntul: "230 - ordin anulat dupa transmiterea ordinului de executare". Fereastra de ordin se poate anula oricând (înlaturata de pe ecran, dar ncidecum întreruperea ordonarii), ca orisice fereastra standard din Windows prin click pe butonul "X" în coltul de sus din dreapta ferestrei. Sub aspectul sigurantei în timpul comenzii nu se recomanda anularea manuala prematura a ferestrei de ordin. Transmiterea ordinelor continua dar personalul de deservire nu este informat de rezultatul ordonarii. La încheierea procesului de ordonare fereastra se poate anula si prin click pe butonul "Anulare".

Sistemul realizeaza comanda interna astfel ca, cererea de modificare a starii elementului este predata prin intermediul comunicarii de sistem în sistemul statiei de distributie unde se va defini modul concret de comanda a acestui element. Sistemul statiei de distributie va evalua posibilitatile de realizare a comenzii, va efectua verificarile respective si, eventual, daca este necesar, va efectua în functie de realizarea comenzii, selectarea obiectului corespunzator sau a obiectului si a ordinului. Daca se vor constata motive datorita carora comanda nu se poate realiza, aceasta se va încheia iar în fereastra de telecomanda se va afisa anuntul cu indicarea motivului pentru care nu s-a putut efectua comanda. În caz contrar, la sistemul care cere comanda, se va trimite mesajul în baza caruia în fereastra de telecomanda se va afisa mesajul "ordinul se poate executa". Spre sistemul statiei de distributiie care realizeaza comanda, în cazul comenzii succesive abea dupa confirmarea de catre personalul de deservire, va fi transmis mesajul (ordin de executare) care va face ca sistemul în statia de distributie comandata - în cazul ca sunt îndeplinite conditiile prescrise - va asigura finalizarea proprie a realizarii ordinului. La încheierea acestuia, sistemului care a cerut comanda, i se va transmite mesajul "ORDINUL A FOST TRANSMIS". Acest mesaj anunta doar faptul ca sistemul a realizat comanda dar nu exprima nimic despre faptul ca starea elementului comandat a fost real modificata. În majoritatea cazurilor, pentru realizarea ordinului, este necesara o functie corecta, de ex. a releelor de forta, astfel poate interveni situatia când, sub aspectul sistemului computerului totul este în regula si totusi comanda nu este reusita. În cazul comenzii reusite, în jurnal va sosi modificarea starii elementului comandat pe cale independenta.

11.3 Comanda succesiva

11.4 Comanda cu suport de sistem al instalatiei de conectare sincronizate

La fiecare element se poate seta semnul comenzii cu suport de sistem al instalatiei de conectare sincronizata. În acest caz sistemul, la cererea de deconectare a elementului respectiv, realizeaza o comanda de baza standard. În caz de conectare a elementului vor fi mai întâi testate semnalele din instalatia de sincronizare în functie de care se va decide daca personalului de deservire i se va oferi comanda succesiva (cazul asa-numitului bypass, când instalatia de sincronizare este blocata) sau comanda de baza (instalatia de sincronizare este în functiune), eventual, înainte si dupa comandarea propriuzisa a elementului sistemul va oferi comandarea elementelor necesare din instalatia de sincronizare. Comanda poate fi si blocata daca lipsesc semnalele telemetrice din instalatia de sincronizare la proba de conectare a elementului.

În obiectul instalatiei de sincronizare sunt definite în cadrul DBF urmatoarele semnale: instalatia de sincronizare "în regula/defectiune", "nu este/este" blocat (bypass-ul), neîndeplinirea conditiilor de sincronizare "nu este/ este" (numai synchrocheck), anularea optiunii obiectului "nu este/este" (numai synchrotakt), reset instalatia de sincronizare "nu este/este" (numai synchrotakt) si patru semnale ale seturilor de parametri Synchrotakt ( setul default este considerata "fazarea"). În timpul comenzii se efectueaza mai întâi testarea starii "blocat", testarea starii "instalatie de sincronizare", testarea elementului "Reset instalatie de sincronizare" si testarea setului default - "fazare". În functie de rezultatele testarilor acestor patru stari se va executa varianta comenzii propriu-zise. Daca atributul unuia din primele doua semnale testate nu este telemetric atunci comanda nu se va efectua, se va afisa doar avertismentul: "Nu este telemetrica starea semnalelor descrise SynchroZap !". Daca nu va fi constatata drept telemetrica starea semnalul setului default - "fazare" sau a semnalului "Reset instalatia de sincronizare" în textele ferestrelor de comanda se va utiliza denumirea Synchrocheck iar urmatoarea modalitate de comanda în baza de variante este descrisa în capitolul 11.4.1. Daca semnalele "Reset instalatia de sincronizare" sau "fazare" vor fi telemetrice, în textele ferestrelor de comanda se va utiliza marcarea Synchrotakt iar urmatoarele variante a modalitatii de comanda sunt descrise în capitolul 11.4.2.11.4.1 SynchroCheck

Conectarea elementelor în baza de variante în functie de testarea starilor de semnalizare din instalatia Synchrocheck:

. Semnalul bypass nu este conectat si instalatia de sincronizare este în regula - Se va executa comanda de baza standard. Daca comanda nu s-a executat din motive de neîndeplinire a conditiilor de conectare, la jurnal va sosi mesajul despre conditiile de conectare neîndeplinite.

. Bypass -ul nu este conectat iar instalatia de sincronizare este defecta - Nu se executa nici o comanda, se va afisa numai avertismentul: " Synchrocheck defect. Pentru comanda trebuie conectat ByPass-ul". Dispecerul are întotdeauna posibilitatea de a bloca "SynchroCheck" cu ajutorul semnalului care este de obicei locat în figura statiei de distributie. Acest element se va comanda ca si orice alt element telecomandat.

. bypass conectat - Se va afisa fereastra de informare: "Synhchrocheck nu functioneaza! Doriti comanda sincronizarii manuale? DA/NU [DA]". Daca se va raspunde "NU" comanda nu se va executa, daca se va raspunde "DA" (prin click cu mouse-ul pe butonul respectiv) se va efectua apoi comanda succesiva. La terminarea acesteia, în cazul ca nu a fost o eroare la synchrocheck, va aparea întrebarea "Doriti sa porniti secventa de comanda pentru anularea ByPassu-ului la synchrocheck" DA/NU [DA]", care va permite, în cazul confirmarii pozitive, deconectarea ByPassu-ului.

. Semnalul "instalatia de sincronizare" este în stare de "defectiune" si bypass-ul nu este conectat - Comanda elementului nu se va efectua dar se va afisa fereastra de chestionare: "Defectiune sau conditii de sincronizare neîndeplinite la synchrotakt. Înainte de efectuarea comandarii este necesara efectuarea Reset synchrotakt sau conectare bypass. Doriti reset synchrotakt? DA/NU [DA]. Daca raspunsul va fi "NU" comanda nu va avea loc, daca "DA" (apasând tasta "A") se va afisa fereastra de ordin tentru efectuarea "Reset" la synchrotakt.

. bypass-ul nu este conectat iar synchrotakt este în regula - daca este setat "default set parametri", se va efectua comanda de baza standard. Daca semnalul default al setului - "fazare" în starea "Conectat", se va afisa ,în fata ferestrei de comanda, fereastra de chestionare: "Nu este inserit setul de baza a parametrilor! Doriti totusi comanda prin instalatia synchrotakt? DA/NU [DA]", unde comanda trebuie validata. Daca se va primi în cursul comernzii active a parametrului semnalul "comanda încheiata" în starea "Conectat", comanda se va încheia astfel ca si cum ar fi expirat perioada de timp setata pentru mentinerea releurilor respective de comanda.

. bypas-ul este conectat - se va afisa fereastra de chestionare: "Synchrotakt-ul nu functioneaza! Doriti comanda sincronizarii manuale? DA/NU [DA]". Daca se va raspunde "NU", comanda nu se va efectua, daca se va raspunde "DA" (apasând tatsa "A") se va desfasura apoi comnda succesiva. La sfârsitul efectuarii comenzii succesive, în cazul în care synchrotakt-ul nu a fost defect, se va afisa întrebarea "Doriti comanda secventei de anulare a ByPassu-ului synchrotakt-ului DA/N [DA]", care va face posibila, în cazul raspunsului afirmativ prin validare, deconectarea ByPass-ului.

11.5 Protocolare în cursul procesului de comanda

În sistemul de comanda a statiei electrice intra în mod standard starile releelor conectoare de comanda (obiect, ordin, start). Modificarile starilor sunt înregistrate în jurnal. Monitorizarea starilor la aceste relee conectoare de ordin este importanta pentru asigurarea functionalitatii necesare, a fezabilitatii si a sigurantei de functionare a sistemului de comanda.

În sistemul în care personalul de deservire înscrie ordinul de modificare a starii elementului, acest ordin (initierea comandarii elementelor) este înscris în jurnal.

Document Info


Accesari: 1548
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )