Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
PREGATIRE PENTRU SITUATII DE URGENTA SI CAPACITATE DE RASPUNS

tehnica mecanica


1.      SCOPAceasta procedura descrie modul in care S.C. Hidro Petrol Auto Gass SRLasigura identificarea posibilelor situatii de urgenta precum si prevenirea si reducerea impactului asupra mediului .

2.      DOMENIU DE APLICARE

Aceasta procedura se refera la situatiile de urgenta cu impact asupra mediului.

3        DATE DE INTRARE . DOCUMENTE DE REFERINTA

Lista cu Aspecte demediu

SR EN ISO 14001: 1997 - Sisteme de management de mediu - specificatii si ghid de utilizare

Legea 137: 1995 - Legea protectiei mediului

Documente organizatorice - Fisa postului, Contractul Colectiv, Individualde Munca, Instructiuni de Lucru

PROCES DIN AMONTE / FURNIZOR

Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impactului aupra mediului / Responsabilul managementului de mediu.

4†† DEFINITII SI PRESCURTARI

Pentru scopurile acestei proceduri se aplica definitiile din SR EN ISO 14050:2001

Capacitatea de raspuns a organizatiei se asigura prin elaborarea de Planuri de urgentacare se aplica in functie de situatia de urgenta respectiva si vizeaza limitarea consecintelor majore ale situ 18418x231s atiilor de urgenta.

Planurile de urgenta pot fi de interventie, de prevenire, de prim ajutor, de evacuare.

Pentru situatii de urgenta cu consecinte relativ minore, situatia este tinuta sub control prin respectarea reglementarilor specifice mediului incluse in Instructiunile de lucru .

Coordonator situatii de urgenta in organizatieeste Responsabilul de mediu

Seful fiecarui amplasament este coordonator situatii de urgenta pe amplasament si numeste seful echipei de interventie pe amplasament si membrii echipei de interventie, stabilind rolul fiecaruia in echipa.

Responsabilul de mediu - rm

Situatie de urgenta - SU

Coordonator situatii de urgenta pe amplasament - CSUA

Coordonator situatii de urgenta pe organizatie - CSUO

5. PROPRIETAR DE PROCES

Coordonator situatii de urgenta pe amplasament este responsabil pentru :

a)      continutul prezentei proceduri documentate

b)      a se asigura ca aceasta esterespectata si imbunatatita continuu

c)      a se asigura ca este atins permanentindicatorul de performanta.

3 DESCRIERE SI RESPONSABILITATI SPECIFICE

6.1. Managementul proceselor referitoare la pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns in cadrul proceselor SMM , se realizeaza in conformitate cu metodologia "Planifica - Efectueaza - Verifica - Actioneaza " (PDCA), ai carei pasi sunt descrisi in procedura operationala 451-01 , ''Managementul proceselor "' si detaliati in cele ce urmeaza.

6.2 Efectuarea procesului consta din desfasurarea in conditii controlate a procesului, adica din respectarea specificatiilor tehnice, contractuale, organizatorice, manageriale si de alta natura aplicabile†††

Efectuarea procesului

Nr. crt

Intrari ale procesului

Descriere

Responsabili

Iesiri ale procesului

Furnizor date intrare

Date intrare

1

2

Date de iesire (inregistrari)

1

†††††† rm

    Lista cu aspecte de Mediu (AM)

   Identificarea posibilelorsituatii de urgenta

   Elaborarea Planurilor de urgenta

CSUA

CSUO

   Planuri de urgenta pentru situatii de urgenta

2

CSUO

Planuri de urgenta pentru situatii de urgenta

Stabilirea si identificarea infrastructurii necesare.

CSUO

Director General

Lista cu echipamente/ materiale din dotarea echipelor de interventii

3

†† CSUO†††††††††

   Decizii

Plan de verificare si mentenanta a echipamentelor de combatere si prevenire a situatiilor de urgenta

   Nominalizarea echipei de interventie

   Stabilire loc amplasare echipamente necesare in situatii de urgenta

   Verificare periodica

†††† CSUA

CSUO

   Membrii echipei de interventii in situatii de urgenta

   Plan de amplasare echipament necesar in SU

Nr. crt

Intrari ale procesului

Actiuni necesare

pentru efectuarea procesului

Responsabili

Iesiri ale procesului

Furnizor date intrare

Date intrare

1

2

Date de iesire (inregistrari)

4

CSUO

    Echipamente/ materiale din dotarea echipei de interventii    Membrii echipei de interventii

    Schema flux de derulare actiuni in SU

Program testare procedura SU

Punerea in aplicare a Planurilor de urgenta pentru situatii de urgenta:

       in situatii efective

       la testari periodice semestrial

Sef echipa de interventie

CSUO

   Raport incident / accident

   Raport de actiune / testaresituatie de urgenta

   Registru de evenimente

5

CSUO

   Program de instruire echipe de interventii

   Lista echipamentelor de prim ajutor ale cabinetului medical

Instruire in acordarea primului ajutor

medic de intreprindere

CSUO

Proces verbal de instruire

Nr. crt

Intrari ale procesului

Actiuni necesare

pentru efectuarea procesului

Responsabil

Iesiri ale procesului

Furnizor date intrare

Date intrare

1

2

Date de iesire (inregistrari)

6

CSUO

Program de instruire echipe de interventii;

Lista echipamentelor/materialelor din dotarea echipelor de interventii

Plan de amplasare echipament necesar in situatii de urgenta

Instruirea echipei de interventii

CSUO

Responsabil PSI

CSUO

Proces verbal de instruire

7

CSUO

Adrese si telefoane utile institutii / persoane de contact

Solicitarea de ajutor exterior pentru situatii de urgenta

Sef echipa de interventie

Organizatii abilitate

Nota telefonica

8

CSUO

   Raport incident / accident

    Raport de actiune

/testaresituatie de urgenta

Comunicarea referitoare la situatiile de urgenta efective, cu comunitatea si cu alte parti interesate

CSUO

Organizatii abilitate, autoritati, parti interesate

Scrisoare

9

CSUO

   Planuri pentru situatii de urgenta

   Gestionarea deseurilor

   Readucerea zonei la starea normala

Raportare actiune pentru situatii de urgenta

Sef echipa de interventie

CSUO

    Depozitarea separata a deseurilor generate

   Raport incident / accident

   Raport de actiune / testare situatie de urgenta

   Registru de evenimente

10

C.Economic

   Clauze contractuale cu firma care asigura paza

Tratare situatii de urgenta in afara orelor de program normal de lucru
    Personal care asigura permanenta

    Personal care asigura permanenta

Reguli generale de anuntare situatii de urgenta

FLUX DE DERULARE ACTIUNI IN SITUATII DE URGENTA

-          Orice angajat care observa un incendiu, deversare, pericol anunta seful de amplasament;

-          Seful de amplasament (coordonator situatii de urgenta pe amplasament) convoaca echipa de interventii pe amplasament si coordonatorul situatii de urgenta pe organizatiesi informeaza prompt;

-          Echipa de interventii se prezinta la locul incidentului cu materiale si echipamentele adecvate;

-          Seful echipei de interventii:

         analizeaza situatia si riscurile pentru mediu, pentru echipamente si produse;

         determina actiunile immediate pentru micsorarea consecintelor accidentului

-          Seful echipei de interventii hotaraste, dupa caz, infunctie de gravitatea accidentului :

- EVACUARE Echipa de interventii duce la indeplinire actiunile stabilite de seful echipei

cu respectarea Regulilor generale de evacuare; daca nu este suficient,

-          Seful echipei apeleaza la RESURSE EXTERIOARE

- ACCIDENTULNU ESTE SUB CONTROL Seful echipei de interventii analizeaza si dispune masuri

- ACCIDENTUL ESTE SUB CONTROL- seful echipei de interventii impreuna cu coordonatorul situatii de†† urgenta pe amplasament stabilesc actiuni pentru readucerea zonei la starea normala.

-          Echipa de interventii participa la curatarea zonei de materiale de urgenta

-          Seful echipei de interventii elaboreaza Raportul de actiune/testare procedura situatie de urgenta si coordonatorul situatii de urgenta pe organizatieil inregistreaza in Registrul de evenimente.

REGULI GENERALE DE ANUNTARE SITUATII DE URGENTA

A. In timpul programului normal de lucru :

1.Orice persoana angajata in societate care observa o situatie de urgenta: inceput de incendiu, deversari accidentale, de substante petrochimice , etc. anunta imediat seful de amplasament.

2. Seful de amplasament care este si coordonatorul situatii de urgenta pe amplasament convoaca echipa de interventiitelefonic sau prin actionarea clopotului de alarma.

B.     In afara orelor de program normal de lucru , in zilele libere sau in zilele de sarbatori legale:

1.         Personalul care asigura permanenta : seful amplasamentului anunta Directorul GENERAL sitoti au obligatia sa se prezinte de urgenta la locul accidentului.

REGULI GENERALEDE EVACUARE

La primirea ordinului de evacuare al sefului echipei de interventii , toti angajatii din zona:

1.Opresc lucrul

2.Decupleaza echipamentele de la reteaua electrica

3.Elibereaza caile de acces

4.Parasesc locul in rand disciplinat

5.Nu alearga, nu se imbrancesc, nu intra in panica.

6.Se indeparteaza de zona accidentata spre locul de reuniune care este semnalizat cu placute, sageti

REGULI GENERALE DE TESTARE PERIODICA A SITUATIILORDE URGENTA

A.     In caz de incendiu ( pe linie PSI )

1.      Reuniunea echipei si deplasarea la locul incendiului

2.      Combaterea incendiului prin actiuni stabilite de comun acord intre seful echipei de interventii si coordonatorul situatii de urgenta pe societate

3.      Reuniune pentru a discuta punctele slabe constate in cursul testarii

4.      Elaborarea Raportului de actiune catre coordonatorul situatii de urgenta pe

REGULI GENERALE DE INTERVENTIE IN SITUATII DE URGENTA

1.      In caz de incendiu:

1. Se izoleaza zona afectata

2. Se decupleaza echipamentele de la reteaua electrica

3. Se debranseaza echipamentele de la energia electrica

4. Se elimina focarele de incendiu

5. Se acorda primul ajutor victimelor

6. Se aplica masuri de stingere a incendiului dispuse de seful echipei de interventii in functie de natura incendiului

2.      In caz de explozie:

1.Se izoleaza zona afectata

2.Se acorda asistenta medicala victimei

3.Se combat posibilele focare de incendiu

4.Se debranseaza echpamentele de la energia electrica

5.Se limiteaza eventualele deversari

ECHIPAMENTE SI MATERIALE NECESARE DERULARII ACTIUNII

In caz de incendiu:

1.      Extinctoare

2.      Pichet dotat

3.      Autospeciale si rezervoare de apa

4.      Extinctoare pentru incendiu electric

5.      Extinctoare pentru incendiu provocat de combustibil

ECHIPAMENTDE PROTECTIE PENTRU MEMBRII ECHIPEI DE INTERVENTIE

1.       Manusi

2.       Cizme PVC

STRUCTURA CURSURILOR DE INSTRUIRE PENTRU ECHIPA DE INTERVENTII IN

SITUATII DE URGENTA

In caz de incendiu ( pe linie PSI )

1.      Cunoasterea si utilizarea echipamentelor din dotare

2.      Cronometrarea

3.      Instruire practica la stingerea incendiilor

4.      Indrumarea de evacuare personalului care lucreaza in local

5.      Stabilirea perioadelor maxime de evacuare

6.      Determinarea locului de reuniune persoane in afara oricarui pericol

6.3 Verificarea procesului si a produsului se realizeaza prin :

a)      compararea rezultatelor procesului obtinute prin audituri interne cu indicatorul de performanta si respectiv cu cerintele pentru produs

b)      inregistrarea rezultatului compararii in rapoarte de autoevaluare in vederea analizei.

6.4 Actiuni pentru imbunatatirea continua a performantei procesului se realizeaza prin actiuni corective, preventive, de optimizare, stabilite prin analiza rezultatelor inregistrate conform 5.3.

Sefii de compartimente asigura desfasurarea pasilor descrisi in aceasta sectiune†††††

7. RESURSE

†† Resursele necesare pentru derularea acestui proces se refera la :

-        echipamente si materiale necesare derularii actiunii

-        echipamente de protectie pentru situatii de urgenta

-        la timpul alocat cursurilor de instruire pentru echipa de interventii in situatii de urgenta

-        la timpul si materialele folosite cu ocazia testelor periodice

8. DATE DE IESIRE

Raport de actiune / testare procedura situatie de urgenta

PROCES DIN AVAL / CLIENT (PARTE INTERESATA)

Control operational / Sefi compartimente

Controlul produsului neconform

9. INREGISTRARI

Nr

crt.

Denumire

Cod formularInitiat de

Circula la

Durata de arhivare (ani)

1

Plan de urgenta

447-01-01

Coordonator SU pe amplasament

Coordonator SU pe organizatie

3

2

Lista cu echipamente/ materiale din dotarea echipelor de interventii

447-01-02

Coordonator SU pe organizatie

Director General

3

3

Plan de amplasare echipament necesar in situatii de urgenta

447-01-03

Coordonator SU pe amplasament

Coordonator SU pe organizatie

3

4

Membrii echipei de interventii in situatii de urgenta

447-01-04

Coordonator SU pe amplasament

Coordonator SU pe organizatie

3

5

Raport incident / accident nr. din data

447-01-05

Sef echipa de interventie

Coordonator SU pe organizatie

3

6

Raportactiune / testare situatie de urgenta nr. din data

447-01-06

Sef echipa de interventie

Coordonator SU pe organizatie

3

7

Registrul de evenimente

447-01-07

Coordonator SU pe organizatie

Coordonator SU pe organizatie

3

Nr

crt.

Denumire

Cod formular

Initiat de

Circula la

Durata de arhivare (ani)

8

Program de instruire echipe de interventii

447-01-08

Coordonator SU pe organizatie

Director General

3

9

Lista echipamentelor de prim ajutor din dotareacabinetului medical

447-01-09

Medic de intreprindere

Coordonator SU pe societate

3

10

Adrese si telefoane utile institutii/ persoane de contactat

447-01-10

Coordonator SU pe amplasament

Coordonator SU pe organizatie

3

11

Plan de verificare si mentenanta a echipamentelor de combatere si prevenire a situatiilor de urgenta

447-01-11

Coordonator SU pe amplasament

Coordonator SU pe organizatie

3


loading...Document Info


Accesari: 8979
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )