Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...FISCALITATE EXPERTI CONTABILI 2008

Finante
FISCALITATE EXPERTI CONTABILI 2008
Raspunsuri formulate de

Grupati veniturile de mai jos în impozite directe si impozite indirecte :

a) impozit pe profit;

b) taxa pe valoarea adăugată;

c) accize;

d) taxe vamale;

e) impozit pe dividende de la societătile comerciale;

f) impozit pe venit;

g) impozit pe veniturile microîntreprinderilor;

Raspuns:

Impozite directe: a, e, f, g

Impozite indirecte: b, c,d

Se cunosc următoarele date din Legile bugetului de stat al României pe anii 2006 si 2007:

Indicator

1. Venituri curente, din care :

a) Venituri fiscale

b) Contributii de asigurari

c) Venituri nefiscale

2. Venituri din capital

3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

Sursa: Legea bugetului de stat pe 2007 nr. 486/2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 1043/2006 si Legea bugetului de stat pe 2008 nr. 388/2007,publicată în Monitorul Oficial nr. 902/2007.

Se cunosc ,de asemenea, urmatoarele valori ale produsului intern brut ( PIB) :

Indicator

PIB

Sursa : Institutul National de Statistica- Buletin statistic lunar nr. 1/2008

Pe baza datelor de mai sus, determinati rata fiscalitatii in fiecare dintre cei 2 ani.

Raspuns:

Rata fiscalitatii este un raport intre veniturile fiscale si PIB

Rf 2006 = 40486.6/344535.5*100= 11.75%

Rf 2007 = 52185.9/404708.8*100= 12.89%

Enumerati si explicati care sunt principiile fiscalitatii in viziunea legiuitorului roman.

Raspuns:

CF art.3- Impozitele si taxele reglementate de prezentul cod se bazeaza pe urmatoarele principii:

   a) neutralitatea masurilor fiscale in raport cu diferitele categorii de investitori si capitaluri, cu forma de proprietate, asigurand conditii egale investitorilor, capitalului roman si strain;

   b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care sa nu conduca la interpretari arbitrare, iar termenele, modalitatea si sumele de plata sa fie precis stabilite pentru fiecare platitor, respectiv acestia sa poata urmari si intelege sarcina fiscala ce le revine, precum si sa poata determina influenta deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;

   c) echitatea fiscala la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferita a veniturilor, in functie de marimea acestora;

   d) eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel incat aceste prevederi sa nu conduca la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice si juridice, in raport cu impozitarea in vigoare la data adoptarii de catre acestea a unor decizii investitionale majore.

Clasificati impozitele dupa fond si dupa forma. Dezvoltati pe scurt categoriile identificate.

Raspuns:

1.IMPOZITE DIRECTE

2. IMPOZITE INDIRECTE

Impozitele directe se stabilesc nominal in sarcina unor persoane fizice si/sau juridice, in functie de veniturile si/sau averea acestora si pe baza cotelor de impozit prevazute de lege. Ele se incaseaza direct de la contribuabili la anumite termene dinainte stabilite. Impozitele directe sunt ale celor ce realizeaza venitul, el este si cel care plateste taxa.

Impozitele indirecte nu se stabilesc direct si nominativ asupra subiectului impozitului, ci se aseaza asupra vanzarii bunurilor (de consum, de lux, etc.) si serviciilor (de transport, hoteliere, spectacole, etc.). Daca impozitele directe vizeaza venitul si/sau averea, impozitele indirecte vizeaza cheltuirea acestora. Impozitele indirecte:TVA, taxe de consumatie sau accize, monopoluri fiscale, taxe vamale si taxe de inregistrare si de timbru. Impozitele indirecte = platitorul le colecteaza de la consumator, platitorul e diferitde pers. care suporta impozitul

De cate feluri sunt impozitele directe?

Raspuns:

1.Impozitele reale se caracterizeaza prin aceea ca se stabilesc in legatura cu anumite obiecte materiale (de exemplu teren, cladiri, fabrici, magazine, etc.) facandu-se abstractie de situatia personala a subiectului impozabil. Ele mai sunt denumite impozite obiective sau pe produs, deoarece se aseaza asupra produsului sau venitului brut al obiectului impozabil, fara a se tine cont de situatia subiectului impozabil.

2.Impozitele personale tin cont, in primul rand, de situatia personala a subiectului impozabil, motiv pt.care se mai numesc si impozite subiective.

Impozitele directe pot fi : imp. pe profit, imp. pe salarii, imp. pe dividende, imp. pe venit micro., imp. pe venit realizat de nerezidenti,...

Prin ce se caracterizeaza impozitele reale?

Raspuns:

Impozitele reale se caracterizeaza prin aceea ca se stabilesc in legatura cu anumite obiecte materiale (de exemplu teren, cladiri, fabrici, magazine, etc.) facandu-se abstractie de situatia personala a subiectului impozabil. Ele mai sunt denumite impozite obiective sau pe produs brut, deoarece se aseaza asupra produsului sau venitului brut al obiectului impozabil(ceea ce detine persoana: suprafata, nr.animale, nr. utilaje...),

Ce semnifica impozitele personale?

Raspuns:

Impozitele personale tin cont de situatia personala a subiectului impozabil(contribuabilului), motiv pt.care se mai numesc si impozite subiective; sunt pe venit, pe avere.

Clasificati impozitele dupa obiectul impunerii.

Raspuns:

Impozite pe venit la pers. fizice

Impozite pe avere

Impozite pe profit la pers. juridice

Impozite pe consum(TVA, accize)

Ce se intelege prin caracterul obligatoriu al impozitului?

Raspuns:

Prin caracterul obligatoriu al impozitului se intelege faptul ca acesta este stabilit prin lege, fiind o sursa de venit pentru satisfacerea nevoilor publice.

Ionescu Ion este un contribuabil persoana fizica, platind impozit pe venitul din salarii. Nemultumit de calitatea serviciilor publice oferite de stat, el solicita rambursarea impozitului platit in anul 2007, considerand ca suma platita nu este echivalenta cu serviciile publice de care a beneficiat. Este aceasta solicitare intemeiata? Argumentati.

Raspuns:

Solicitarea lui Ionescu Ion nu este intemeiata, neavand temei legal .

In cazul impozitelor, statul nu este dator sa presteze un echivalent direct si imediat platitorului. Nu exista un echivalent intre volumul impozitelor platite de o persoana catre stat si calitatea serviciilor oferite. Aceasta caracteristica deosebeste impozitul de taxa.

Societatea comerciala X SRL vireaza in luna aprilie 2008 suma de 120 lei reprezentand impozitul pe veniturile din salarii pentru salariata sa, Andreescu Andreea.

Identificati subiectul si obiectul impozitului pe veniturile din salarii in acest caz.

Raspuns:

Subiectul impozitului este persoana juridica obligata prin lege la plata impozitului, SC X SRL.

Obiectul impunerii sau materia impozabila este venitul din salarii realizat de salariata A.A

Marimea impozitelor datorate de fiecare persoana trebuie sa fie certa, nu arbitrara, iar termenele, modalitatea si locul de plata sa fie stabilite fara echivoc pentru a fi cunoscute si respectate de fiecare platitor. Acesta este enuntul carui principiu al impunerii formulat de Adam Smith? principiul certitudinii impunerii

Raspuns:


- principiul certitudinii impunerii, vizeaza legalitatea impunerii si presupune ca marimea impozitelor datorate de fiecare persoana sa fie certa si nu arbitrara, iar termenele, modalitatile de perceper 626l117g e a impozitelor, sumele de plata trebuie sa fie clare si cunoscute de fiecare platitor;

Ce reprezinta stopajul la sursa? Exemplificati.

Raspuns:

Incasarea impozitelor prin stopaj la sursa consta in calcularea, retinerea si virarea la bugetul public in numele contribuabililor de catre platitorul de venit.

Stopajul la sursa se practica in cazul urmatoarelor venituri: pe veniturile salariale, pe dividende, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din vinzarea bunurilor in consignatia, venituri realizate in baza contractului de mandat, agent sau comision, venituri realizate in baza unor contracte de conventii civile, venitul obtinut de persoaba fizica din asociere cu o persoana juridica.

14. Se dau urmatoarele cote progresive simple :

Transa de venit (lei)

Cota (%)

cotele progresive compuse

Pana la 1500 lei

1501-2500 lei

225+15% pentru ceea ce depaseste 1501

2501-4000 lei

625+25% pentru ceea ce depaseste 2501

Peste 4000 lei

1200+30% pentru ceea ce depaseste 4001

Pe baza cotelor progresive simple de mai sus construiti tabelul cotelor progresive compuse.

Raspuns:

col 3 tabel

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se calculeaza, in situatia in care imobilul a fost instrainat intr-o perioada mai mica de 3 ani de la dobandire, pe baza urmatoarelor cote:

Transa de venit (lei)

Cota (%)

Pana la 200.000 lei

Peste 200.000 lei

6.000 lei + 2% pentru ceea ce depaseste 200.000 lei

Precizati ce tip de cote de impunere sunt acestea.

Raspuns: Impunerea în cote progresive compuse (pe transe)- este folosita mai mult pentru impunerea veniturilor obtinute de persoanele fizice si uneori si la unele impozite pe avere.

Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil. Ce fel de tip de cota de impunere este aceasta?

Raspuns: - Este cota unica de impozit .

Contribuabilul X realizeaza 2 venituri impozabile, unul de 1.000 u.m. si unul de 3.500 u.m., care se impoziteaza separat dupa urmatoarele cote de impunere:

Transa de venit (u.m.)

Cota (%)

Pana la 1.500 u.m.

1.501-2.500 u.m.

150 u.m. + 15% pentru ceea ce depaseste 1.500 u.m.

2.501-4.000 u.m.

300 u.m. + 25% pentru ceea ce depaseste 2.500 u.m.

Peste 4.000 u.m.

675 u.m. + 30% pentru ceea ce depaseste 4.000 u.m.

Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul X.

Raspuns:

I. 1000 *10%= 100 u.m.

II. 300+ 25%*1000= 300+250=550 u.m.

Total impozit platit de contribuabil = 100+550=650 u.m.

Contribuabilul Y realizeaza 2 venituri impozabile, unul de 1.000 u.m. si unul de 3.500 u.m., care se impoziteaza global dupa urmatoarele cote de impunere:

Transa de venit (u.m.)

Cota (%)

Pana la 1.500 u.m.

1.501-2.500 u.m.

150 u.m. + 15% pentru ceea ce depaseste 1.500 u.m.

2.501-4.000 u.m.

300 u.m. + 25% pentru ceea ce depaseste 2.500 u.m.

Peste 4.000 u.m.

675 u.m. + 30% pentru ceea ce depaseste 4.000 u.m.

Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul Y.

Raspuns:

Venitul global =1000+3500=4500 

Impozit pe venitul global de 4500 : 675+(30%*500)=675+150=825

O societate comercială supusă impozitului pe profit realizează în primul semestru al anului 2008 venituri totale în sumă de 50.000 lei, din care 40.000 lei sunt venituri realizate din activitatea unui bar de noapte. Suma totală a cheltuielilor deductibile efectuate de agentul economic este de 35.000 lei, din care 28.000 lei sunt aferenti activitatii de bar de noapte.

Determinati cuantumul impozitului pe profit aferent semestrului I. Stiind că agentul economic a constituit si plătit la sfârsitul primului trimestru al anului 2008 impozit pe profit în sumă de 4.000 lei, determinati cât este cuantumul impozitului pe profit de plată aferent trimestrului II 2008.

Raspuns:

Sem.I – 2008: ven.totale: 50.000 Lei

din care bar de noapte: 40.000 Lei

ch.deductibile: 35.000 lei

din care bar de noapte: 28.000 Lei

imp. profit = ?

regula: 16%, dar nu mai putin de 5% din ven.realizate din bar

Profit impozabil bar de noapte: 40.000 – 28.000 = 12.000 => imp.profit: 12.000 x 16% = 1.920.

5% x 40.000 = 2.000 > 1.920 => impozit profit datorat din act.barului: 2.000

2000>1920- pentru activitatea de bar de noapte se aplica 5% pe venit = 2000 lei impozit

Profit impozabil aferent celorlalte act: 10.000 – 7.000 = 3.000 => imp.profit=3.000 x 16% = 480 lei impozit pe profit aferent celorlalte activitati economice.

Impozit profit total: 2.000+480=2.480

Trim. I - a constituit si platit impozit pe profit: 4.000

Nu are de plata, are impozit pe profit platit in plus de 1520 lei ( 4.000Tr.I -2.480 Tr.I +Tr.II).

O organizatie non-profit realizează următoarele venituri în anul 2008:

– venituri din cotizatiile membrilor = 5.000 lei;

– venituri din donatii si sponsorizări = 15.000 lei;

– venituri din finantări nerambursabile de la Uniunea Europeană = 30.000 lei;

– venituri din activităti comerciale = 10.000 lei.

Corespunzător acestor venituri, ea realizează următoarele cheltuieli:

– cheltuieli aferente activitătii non-profit = 48.000 lei;

– cheltuieli aferente activitătii comerciale = 7.000 lei.

Determinati impozitul pe profit datorat de această organizatie non-profit pentru activitătile desfăsurate în cursul anului 2008, în cazul în care cursul de schimb este de 3.65 lei/euro.

Raspuns:

Regula: sunt scutite de la plata imp.pe profit veniturile din activitati ec.in limita a 15.000 EUR anual, dar nu mai mult de 10% din ven.neimpozabile.

Ven.neimpozabile: 5.000+15.000+30.000=50.000

Ven.din act.ec.:10.000

Ch.af.act.non-profit: 48.000

Ch.af.act.ec.:7.000

Venituri din active.ec. scutite: 10% din ven.neimp = 50.000 .x10%=5.000 este mai putin decat 15.000 EUR x 3.65 = 54.750 => ven.neimp.din act.ec. = 5.000

-Ven.impozabile: 10.000 venituri din active. Ec -5.000 ven.din active.ec. scutite = 5.000

Cheltuieli .af.ven.impozabile (cheie): 7.000 x 5.000/10.000 = 3.500

. 10.000 venituri ec.totale ..........7000 chelt.

5000.ven. ec.nescutite ............ X

Profit impozabil: 5.000-3.500=1.500 => imp.profit: 1.500x16%=240

Se dau următoarele tipuri de cheltuieli:

– cheltuieli pentru formarea si perfectionarea profesională a personalului angajat;

– cheltuieli de protocol;

– cheltuieli cu provizioane;

– cheltuieli cu impozitul pe profit;

– cheltuieli cu amenzile datorate autoritătilor române;

– cheltuieli de reclamă si publicitate efectuate în scopul popularizării firmei;

– cheltuieli cu achizitionarea ambalajelor;

– cheltuieli reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori;

– cheltuieli cu mărfurile vândute;

– cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.

Clasificati, din punct de vedere al impozitului pe profit, aceste cheltuieli în categoriile:

a) cheltuieli deductibile;

b) cheltuieli cu deductibilitate limitată;

c) cheltuieli nedeductibile.

Raspuns:

a)      chelt.deductibile:

ch.formare si perfectionarea profesionala a personalului angajat

ch.de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei

ch.cu achizitionarea ambalajelor

ch.cu marfurile vandute

b)      chelt.cu deductibilitate limitata

- ch.protocol

- ch.provizioane

- ch.reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori

c) chelt.nedeductibile

- ch.cu impozitul pe profit

- ch.cu amenzile datorate autoritatilor romane

- ch.aferente veniturilor neimpozabile

O societate comercială realizează următoarele venituri si cheltuieli aferente trimestrului I 2008:

– venituri din vânzarea mărfurilor: 50.000 lei;

– venituri din prestări servicii: 20.000 lei;

– venituri din dividende primite de la o societate comercială română = 1.000 lei;

– cheltuieli cu mărfurile vândute: 30.000 lei;

– cheltuieli cu serviciile de la terti ( serviciile sunt necesare si exista contracte incheiate): 10.000 lei;

– cheltuieli de protocol: 1.000 lei;

– cheltuieli salariale: 2.000 lei;

– cheltuieli cu amenzile datorate autoritătilor române: 3.000 lei;

– cheltuieli cu tichetele de masă: 800 lei, din care 200 lei peste limita legală.

Determinati impozitul pe profit datorat de societatea comercială.

Raspuns:

Cont

Suma

Cont

Suma

707

704

761(divid)

50.000

20.000

1.000

Amenzi

Tichete masa in lim.leg.

Tichete masa peste lim.leg.

30.000

10.000

1.000

2.000

3.000

600

200

Total ven.

71.000

Total ch.

46.800

Impozit profit = ?

Profit contabil brut = 71.000-46.800=24.200

profit pt calc protocol deductibil :24200+1000( ch. Prot.) +2000 ( ch. i. Profit)=27200

calc protocol deductibil : 27200x2% = 544

calc protocol nedeductibil  : 1000-544 = 456

Profit impozabil = Profit contabil brut+ chelt. nedeductibile-Venituri neimpozabile = 24200 +456( protocol ned.)+3000(amenzi ned,)+200( tichete ned.)- 1000( ven. Neimp.)=26856

Imp. Profit = 4297

O societate comercială realizează în anul 2008 venituri totale impozabile în valoare de 10.000 lei si cheltuieli deductibile totale în valoare de 8.000 lei. Separat de aceste cheltuieli, societatea înregistrează cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor de la bănci în sumă de 1.200 lei. Valoarea capitalului propriu este de 125.000 lei la începutul anului si de 150.000 lei la sfârsitul anului. Valoarea împrumuturilor pe termen lung este de 400.000 lei la începutul anului si de 300.000 lei la sfârsitul anului.

Determinati valoarea impozitului pe profit de plată aferent anului 2008.

Raspuns:

Ven.impozabile:  10.000

Ch.ded.  8.000

Separat:ch.dobanzi: 1.200

(Cap.propriu: inc.an: 125.000

Sf.an: 150.000

Val.imprum.term.lung: inc.an: 400.000

sf.an: 300.000

grad de indatorare = cap. imprumutat inceput an + cap. imprumutat sfarsit an

Cap.propriu inceput an + Cap.propriu sfarsit an

grad de indatorare = (400000 + 300000)/( 125.000+150.000) = 2,54% <3%)

Nu se calculeaza deductibilitatea cheltuielilor cu dobinda in functie de gradul de indatorare deoarece sunt dobanzi datorate unei banci si sunt deductibile integral ( art.23.4)

Ch. ded = 8000+1200 = 9200

Ven.impozabile: 10.000 => Profit brut = 10000-9200=800 => imp=800x16%=128

O societate comercială a realizat cumulat de la începutul anului, pe primele sase luni ale anului 2008, venituri totale impozabile în valoare de 40.000 lei, din care cifra de afaceri reprezintă 38.000 lei, si cheltuieli totale în valoare de 30.000 lei, din care 600 lei cheltuieli cu impozitul pe profit. Separat de aceste cheltuieli, în luna mai societatea a acordat o sponsorizare în valoare de 250 lei.

Determinati care este suma impozitului pe profit pe care societatea trebuie s-o plătească la 25 iulie 2008, stiind că impozitul pe profit constituit pentru primul trimestru a fost plătit la termenul legal.

Raspuns:

Ven.total impozabil: 40.000

CA: 38.000

Ch.totale: 30.000, din care ch.imp.profit: 600

Separat: ch.sponsorizare: 250

Profit impozabil = 40.000-30.000+600=10.600 => imp.profit datorat: 10.600x16%=1.696.

3 ‰ din CA: 38.000 x 3‰=114 = sponsorizare permisa legal

20% din imp.profit datorat: 1.696 x 20% = 339

Imp.profit datorat pe sem. I =1.696-114=1.582

In trim. I s-a achitat suma de 600 => imp. de plata la 25 iulie: 1.582-600=982

- 982 lei imp. pe profit de plata la 25.07.2008

La sfarsitul anului 2007 o societate comerciala pe actiuni inregistreaza un profit net de 200.000 lei. Actionarii societatii sunt : o persoana fizica romana care detine 30% din capitalul social si o persoana juridica romana care detine din anul 2001 70% din capitalul social.

In conditiile in care societatea practica o rata de distribuire a dividendelor de 50% , determinati :

a) valoarea totala si pe beneficiari a dividendului brut;

b) impozitul pe dividende;

c) valoarea dividendului net pe beneficiari;

d) pana la ce data trebuie platit impozitul pe dividende.

Raspuns:

a.Valoarea totala a dividendului brut repartizat din profitul net = 200.000x 50% = 100.000. lei

Din care; - persoana fizica 30%- 30000 lei brut

persoana juridica 70%- 70000 lei brut

b. Impozit pe dividende pentru pers. fizica : 30000*16%=4800

Imp. dividende pentru pers. juridica – scutit pentru ca la data plati detine mai mult de 15 % din capitalul social de o perioada mai mare de 2 ani

c.Val. dividendului net pe beneficiari: p.f = 30000-4800= 25200

P.J = 70000 lei .

d.Data pana la care trebuie .platit imp.pe divid- 25 a lunii urmatoare celei in care se face plata dividendului in anul 2008

. La data de 31 decembrie a exercitiului N, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit (16%) a inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari:

Capital social subscris si varsat 1.000 lei

Venituri totale si impozabile  70.000 lei

Cheltuieli totale si deductibile fiscal 60.000 lei

Societatea se afla in primul an de activitate.

Sa se constituie rezerva legala conform limitei maxime de deductibilitate admise de legislatia in vigoare, in conditiile in care AGA a hotarat constituirea integrala a rezervei legale.

Raspuns:

Profit brut = 70.000-60.000 = 10.000

max5% din profitul brut=10.000x5%=500

Limita maxima a rezervei legale este de 20% din capitalul social, 1000x20%=200 .

Prin urmare, rezerva legala se poate constitui integral =200 lei in anul N.

La data de 31 decembrie a exercitiului N, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit (16%) a inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari:

Capital social subscris si varsat 1.000 lei

Venituri totale si impozabile  70.000 lei

Cheltuieli totale si deductibile fiscal 60.000 lei

Societatea se afla in primul an de activitate.

Sa se calculeze impozitul pe profit anual, in conditiile in care AGA a hotarat constituirea rezervei legale in suma maxima admisa la deductibilitate fiscala.

Raspuns:

Profit brut = 70.000-60.000 = 10.000

max5% din profitul brut=10.000x5%=500

Limita maxima a rezervei legale este de 20% din capitalul social, 1000x20%=200 .

Prin urmare, rezerva legala se va constitui integral in suma de 200 lei in anul N.

Profit impozabil=10.000-200 = 9.800 => impozit pe profit=9.800 x 16% = 1.568

O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive a inregistrat, la data de 31 decembrie a exercitiului N, urmatorii indicatori economico-financiari:

Venituri totale si impozabile  10.000 lei

Cheltuieli totale si deductibile fiscal 6.000 lei

Sa se calculeze impozitul pe profit aferent exercitiului N.

Raspuns:

Impozit pe profit datorat = suma maxima rezultata dintre imp.profit 16%, si 5% din venituri)

Profit impozabil = 10.000-6.000 = 4.000 => impozit profit = 4.000 x 16%=640 lei

5% din veniturile realizate: 10.000 x 5% = 500

=>Impozitul pe profit datorat=640

O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive a inregistrat, la data de 31 decembrie a exercitiului N, urmatorii indicatori economico-financiari:

Venituri totale si impozabile  10.000 lei

Cheltuieli totale si deductibile fiscal 7.500 lei

Sa se calculeze impozitul pe profit aferent exercitiului N.

Raspuns:

Impozit pe profit datorat = suma maxima rezultata calculand imp. pe profit cu 16% si imp. pe venit 5%

Profit impozabil = 10.000-7.500 = 2.500 => impozit profit =

= 2.500 x 16%=400 lei

5% din veniturile realizate: 10.000 x 5% = 500

Impozitul pe profit datorat=500

La data de 31 martie a exercitiului N, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit ( 16%) a inregistrat urmatorii indicatori economico financiari :

Venituri totale 14.000 lei, din care dividende primite de la o persoana juridica romana 2.000 lei; cheltuieli totale 10.000 lei, din care majorari si penalitati intarziere pentru neplata la termen a TVA 100 lei. Sa se calculeze impozitul pe profit datorat aferent trimestrului I.

Raspuns:

Profit impozabil = ven.tot.-ch.tot.-ven.neimp.+ch.neded.=14.000 – 10.000 – 2.000 + 100 = 2.100 lei => impozit pe profit = 2.100 x 16% = 336

La o societate comerciala s-au inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari :

Total venituri impozabile  10.000 lei

Total cheltuieli 7.000 lei

Din care

cheltuieli de protocol 200 lei

cheltuieli cu impozitul pe profit 340 lei

Sa se calculeze cheltuielile de protocol deductibile maxim admise, stiind ca societatea este platitoare de impozit pe profit si neplatitoare de TVA.

Raspuns:

Baza de calcul pt.ch.de prot.=10.000-7.000+200+340= 3.540

- ch.prot.deductibile = 3.540 x 2% = 71

La data de 30 iunie a exercitiului N, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16% si de TVA 19% a inregistrat urmatorii indicatoriu economico-financiari:

Total ven.impozabile……………………………………………10.000 lei

Total chelt…………………………………………………………7.000 lei

Din care:

ch.de protocol (bauturi alcoolice si produse din tutun, suma exclusiv TVA) ..200 lei

chelt.cu impozitul pe profit trim.I…………………………340 lei

Sa se determine impozitul pe profit cumulat la 30 iunie, din care impozitul pe profit aferent trim.II, stiind ca totalul cheltuielilor include si TVA nedeductibila aferenta produselor de protocol..

Raspuns:

Baza calcul protocol ded: 10000-7000+200+340=3540 => prot. ded. 3540x2%=70,8

Chelt prot. neded. =200-70,8=129,2

TVA neded. aferent ch.protocol =200 x 19% = 38 lei (635=4426 ch.ned.)

Profit impozabil = 10.000-7.000+129,2+38+340= 3.507,2

Impozit pe profit datorat sem. I = 3.507,2 x 16% = 561 lei

Imp. profit. Tr. II : 561-340=221

La 30 iunie o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16% prezinta urmatoarea situatie financiara:

Ven.totale impozabile………………………………………………....700.000 lei

Chelt.totale……………………………………………………………..600.000 lei

Din care:

 • chetuieli de protocol……………………………………………12.000 lei
 • chelt.cu impozitul pe profit

aferent trim.I…………………………………………………….10.000 lei

 • chelt.reprezentand majorari

de intarziere si penalizari pentru neplata la termen a TVA .2.000 lei

Sa se determine limita maxima de deductibilitate a cheltuielilor de protocol admisa la 30 iunie.

Raspuns:

Baza de calcul a chelt.de protocol ded.= 700.000-600.000+12.000+ 10.000= 122.000

Llimita maxima de deductibilitate a chelt.de protocol = 122.000 x 2% = 2.440

La data de 30 iunie a exercitiului N, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16% si de TVA 19% prezinta urmatoarea situatie financiara:

Total ven.impozabile……………………………………………700.000 lei

Total chelt…………………………………………..……………600.000 lei

Din care:

 • chetuieli de protocol……………………………………………12.000 lei
 • chelt.cu impozitul pe profit

aferent trim.I…………………………………………………….10.000 lei

 • chelt.reprezentand majorari de intarziere si penalizari pentru neplata la termen a TVA .2.000 lei

Sa se calculeze impozitul pe profit cumulat la 30 iunie, din care impozitul pe profit aferent trim.II, stiind ca totalul cheltuielilor include si cheltuielile cu TVA colectata aferenta cheltuielilor de protocol nedeductibile.

Raspuns:

Baza de calcul a chelt.de protocol ded.= 700.000-600.000+12.000+10.000= 122.000

Limita maxima de deductibilitate a chelt.de protocol = 122.000 x 2% = 2.440

Ch.prot.neded.=12.000-2.440= 9560

TVA af.ch.prot.neded=9.560 x 19% 1816.4 (

Profit impozabil = 700.000 – 600.000+9.560+1.816,4+ 10.000+ 2.000 = 123.376,4

Imp.profit cumulat =123.376,4 x 16%= 19.740

Imp.profit afferent tr. II: 19.740-10.000 = 9.740

O societate comerciala a obtinut cumulat, de la inceputul anului pana la data de 31 decembrie 2007, un profit impozabil de 750.000 lei. In cursul anului s-a platit impozit pe profit astfel:

 • Impozit pe profit trim.I………………………………..36.000 lei
 • Impozit pe profit trim.II……………………………….40.000 lei
 • Impozit pe profit trim.III……………………………....12.000 lei

Sa se determnine impozitul pe profit care trebuie virat bugetului de stat pana la data de 25 ianuarie, aferent trim.IV, urmand ca plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal sa se faca la data stabilita ca termen limita pentru depunerea situatiilor financiare anuale ale contribuabilului, si care va fi diferenta de plata pentru acel an.

Raspuns:

La data de 25 ianuarie, societatea va plati impozitul pe profit la nivelul trim.III, adica 12.000 lei.

Impozit pe profit datorat pt. anul 2007 = 750.000 x 16% = 120.000

Impozit achitat in cursul anului = 36.000 + 40.000 + 12.000 + 12.000 = 100.000

Dif.de achitat pin la data de 15.04.2008 = 120.000-100.000=20.000

La 31 martie anul 2008 la o societate comerciala avem urmatoarea situatie:

- lei -

1 ianuarie 2008 31 martie 2008

Capital propriu 100.000 120.000

Capital imprumutat 110.000 90.000

Chelt.cu dobanzile

aferente unui imprumut

de la o banca romaneasca

autorizata de BNR 0 40.000

Venituri din dobanzi 0 22.000

Celelalte venituri impozabile 0 150.000

Sa se calculeze nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile la data de 31 martie 2008.

Raspuns

Pt. ca sunt dobanzi platite la banca sunt deductibile integral si nu se mai calculeaza gradul de indatorare( art.23 al.7 din CF) => chelt.cu dobanzile sunt integral deductibile = 40.000

La 31 martie 2008, la o societate comerciala avem urmatoarea situatie:

- lei -

1 ianuarie 2008 31 martie 2008

Capital propriu 100.000 120.000

Capital imprumutat 110.000 150.000

Chelt.cu dobanzile aferenteunui imprumut de la un

actionar persoana fizica 0 60.000

Venituri din dobanzi 0 22.000

Celelalte venituri impozabile 0 170.000

Sa se calculeze nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile la data de 31 martie 2008. Rata dobanzii la care s-a contractat imprumutul de la actionar este inferioara ratei dobanzii de referinta stabilite de BNR..

Raspuns:

Cap.propriu mediu = (100.000+120.000)/2 = 110.000

Cap.imprumutat mediu = (110.000+150.000)/2= 130.000

Grad de indatorare = Cap.imprumutat mediu/Cap.propriu mediu = 130.000/110.000=1,18 <3

=> chelt.cu dobanzile sunt integral deductibile pentru ca sunt sub nivelul dobanzii de referinta a BNR= 60.000

La 31 martie 2008, la o societate comerciala avem urmatoarea situatie:

- lei -

1 ianuarie 2008 31 martie 2008

Chelt.cu dobanzile 0 70.000

Venituri din dobanzi 0 30.000

Celelalte venituri impozabile 0 220.000

Sa se determine nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile la 31 martie 2008, in cazul in care gradul de indatorare al capitalului este pozitiv, dar mai mic ca trei si in cazul in care gradul de indatorare al capitalului este pozitiv, dar mai mare ca 3. Daca pentru imprumutul contractat s-ar fi platit dobanzi calculate cu rata de referinta BNR, volumul acestora pentru trimestrul I ar fi fost de 50.000 lei.

Raspuns:

a)      grad de indatorare < 3, dob. BNR=50000, dob.act=70000 => chelt.cu dobanda sunt deductibile la nivelul BNR: 50.000

20000 sunt nedeductibile si se reporteaza pt urmatorii ani si intra acolo la deductibilitate

b)      grad de indatorare > 3 => chelt.cu dobanda de 70000 sunt nedeductibile si nu se reporteaza pt urmatorii ani

O societate achizitioneaza, pe data de 15 decembrie 2007, un utilaj. Valoarea contabila de intrare 56.000 lei, durata normala de utilizare 5 ani.

In conditiile aplicarii pentru calculul amortizarii fiscale a metodei de amortizare accelerata, care este marimea amortizarii fiscale in anul 2009? La calculul amortizarii accelerate se va utiliza cota maxima de amortizare admisa.

Raspuns:

Amortizarea se calculeaza incepand cu 01.01.2008.

In primul an de functionare, 01.01.2008-31.12.2008, amortizarea este in suma de 56.000 lei x 50% = 28.000 lei

Diferenta de56000-28000=28.000 se amortizeaza liniar pe perioada ramasa de 4 ani: amort. anuala=28.000/4=7.000. Amortizare aferenta perioadei 01.01.2009-31.12.2009 = 7.000

La data de 1 martie 2007, o societate achizitioneaza o cladire pentru extinderea activitatii. Valoarea contabila de intrare 2.000.000 lei, durata normala de utilizare 40 ani.

Sa se calculeze amortizarea fiscala pentru anul 2007.

Raspuns:

In cazul constructiilor se utilizeaza doar metoda liniara.

Amorizare anuala = 2.000.000 lei/40 ani=50.000 lei pe an.

In anul calendaristic de achizitie: amortizare = 50.000 lei x 9/12=37.500

Un contribuabil achizitioneaza, in data de 3 octombrie 2007, un brevet de inventie pe care il utilizeaza incepand cu data de 10 octombrie 2007. Valoarea de facturare a brevetului de inventie este de 145.775 lei, din care TVA 23.275 lei. Durata normala de utilizare este de 3 ani, iar contribuabilul aplica regimul de amortizare liniara.

Sa se determine amortizarea fiscala aferenta lunii noiembrie 2007.

Raspuns:

Val.de achizitie = 145.775-23.275=122.500

DNF = 3 ani

Norma de amortizare liniara= 100/DNF= 100/3=33.33%

Amortizare anuala= VI*Norma de amortizare= 122.500*33.33%=40.833,33 lei

Amortizare lunara= Amortizare anuala/12 luni= 40.833,33/12= 3.402,77 lei

=> amortizarea fiscala aferenta lunii noiembrie 2007 este de 3.402,77 lei

Se inregsitreaza o lipsa de materiale auxiliare din gestiune in valoare de 1.000 lei. AGA hotaraste descarcarea gestiunii fara a emite decizie de imputare.Materialele nu au fost asigurate.

Care este tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA si al impozitului pe profit pentru aceasta situatie?

Raspuns:

Atat cheltuiala cu mat.auxiliare scoase din gestiune,lipsa neimputabila si TVA aferenta sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit.

Sunt asimilate livrarilor lipsurile de gestiune neimputabile si se colecteza TVA in suma de 190 lei prin autofacturare ( art.128.4.d din CF). Autofactura se emite numai in scopuri de TVA ( 635=4427)

O societate comerciala platitoare de impozit pe profit a incheiat in cursul trim I un contract de leasing operational, in calitate de utilizator de leasing, pentru un utilaj si a inregistrat urmatoarele cheltuieli pe cumulat:

Chelt.privind marfurile……………………………………..100.000 lei

Chelt.cu salariile…………………………………………….20.000 lei

Chelt.cu amortizarea bunului luat in leasing………….…..1.000. lei

Chelt.cu serviciile bancare……………………………………500 lei

Una din aceste cheltuieli nu a fost inregistrata corspunzator operatiunii economice realizate de societate.

Sa se indice grupa de cheltuieli incorect inregistrata si cine trebuia sa le inregistreze, precum si regimul fiscal al acesteia la calculul profitului impozabil.

Raspuns:

“Chelt.cu amort.bunului luat in leasing” este incorect inregistrata . Aceasta cheltuiala trebuia inregistrata si este deductibila la locator. Locatarul, in cazul leasingului operational, inregistreaza si deduce doar chiria, deci 1000 lei sunt nedeductibili fiscal.

In cursul anului 2008, dupa aprobarea bilantului contabil aferent anului 2007, la o societate comerciala avem urmatoarea situatie:

Profit net de repartizat sub forma de dividende…………………….300.000 lei

Capital social subscris si varsat……………………………………….30.000 lei

Din care: Asociat A/PJ…………………………………………………25.000 lei

Asociat B/PF…………………………………………………..5.000 lei

Asociatul A detine partile sociale incepand cu anul 2000.

Sa se det.suma divid.care trebuie incasate de fiecare asociat si a impozitului pe divid.retinut de societatea comerciala.

Raspuns:

Participare asociat PJ=25.000/30.000 =83,33%

Participare asociat PF=5.000/30.000=16.67%

PJ: Divid.brut A=300.000x83.33%=249.990

Impozit pe divid.datorat=nu are

Dividend net de incasat=249.990

PF: Divid.brut B=300.000x16.67%=50.010

Impozit pe divid.datorat=50.010 x 16%=

Dividend net de incasat=50.010-8.002=42.008

In cursul anului 2008, dupa aprobarea bilantului contabil afferent anului 2007, la o societate comerciala avem urmatoarea situatie:

Profit net de repartizat sub forma de dividende…………………….200.000 lei

Capital social subscris si varsat……………………………………….40.000 lei

Din care: Asociat A/PF romana………………………………….……25.000 lei

Asociat B/PF romana………………………………….……15.000 lei

Sa se det.suma divid. care trebuie incasate de fiecare asociat si a impozitului pe divid. Retinut de societatea comerciala.

Raspuns:

Participare asociat A=25.000/40.000 =62,5%

Participare asociat B=5.000/30.000=37,5%

A: Divid.brut A=200.000x62,5%=125.000

Impozit pe divid.datorat=125.000 x 16%=20.000

Dividend net de incasat=125.000-20.00=105.000

B: Divid.brut B=200.000x37,5%=75.000

Impozit pe divid.datorat=75.000 x 16%=12.000

Dividend net de incasat=75.000-12.000=63.000

. In categoria contribuabililor impozitului pe profit intra si persoanele juridice romane.

Descrieti categoriile de persoane juridice romane care datoreaza impozit pe profit, precum si sfera de cuprindere a impozitului pe profit datorat de aceste persoane juridice.

Raspuns:

Cod fiscal Art. 13 lit.a:

1. Fac parte din categoria PJ române care datoreaza impozit pe profit: companiile nationale, societatile nationale, regiile autonome, indiferent de subordonare, societatile comerciale, indiferent de forma juridica de organizare si de forma de proprietate, inclusiv cele cu participare cu capital strain sau cu capital integral strain, societatile agricole si alte forme de asociere agricola cu personalitate juridica, organizatiile cooperatiste, institutiile financiare si institutiile de credit, fundatiile, asociatiile, organizatiile, precum si orice alta entitate care are statutul legal de persoana juridica constituita potrivit legislatiei române.

   “Art. 14. - Impozitul pe profit se aplica dupa cum urmeaza:

   a) in cazul persoanelor juridice romane, asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate; “

Daca in strainatate impozitul pe profit <16% si l-a platit acolo, i se acorda un credit fiscal urmand ca aici sa plateasca diferenta pana la 16%.

In categoria contribuabililor impozitului pe profit intra si persoanele juridice straine.

Descrieti activitatile si profitul impozabil pentru care aceste societati datoreaza impozit pe profit.

Raspuns:

“   Art. 14. - Impozitul pe profit se aplica dupa cum urmeaza:

   b) in cazul persoanelor juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent;

   c) in cazul persoanelor juridice straine si al persoanelor fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica, asupra partii din profitul impozabil al asocierii atribuibile fiecarei persoane;

   d) in cazul persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana, asupra profitului impozabil aferent acestor venituri;

48. In ce conditii asociatiile de proprietari sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile realizate?

Raspuns:

Conform CF art.15.h - Sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile realizate asociatiile de proprietari constituite potrivit L 114/1996 -Legea locuintei - pentru veniturile obtinute din activitati economice si care sunt sau urmeaza a fi utilizate pentru imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune.

Organizatiile non-profit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit , in anumite conditii, pentru veniturile realizate din activitati economice. Care sunt aceste conditii?

Raspuns:CF art. 15 alin.3

Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.

Sa se prezinte formula generala de calcul al impozitului pe profit.

Raspuns:

Impozit pe profit =( Total venituri-total chelt+chelt. Nedeductibile-Venituri neimpozabile+alte elemente asimilate veniturilor impozabile –alte elemente asimilate chelt deductibile)x16%

Art.19 Cod Fiscal: Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta între veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate în scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul si alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.

Să se determine impozitul pe profit datorat de o organizatie non-profit pentru anul 2008, dacă se cunosc următoarele date despre venituri si cheltuieli:

– venituri din serbări, conferinte, tombole 24.000 lei;

– venituri din cotizatii 3.000 lei;

– donatii în bani si bunuri primite prin sponsorizare 9.000 lei;

– venituri obtinute din reclamă si publicitate 25.000 lei;

– venituri din activităti economice 7.000 lei;

– cheltuielile totale aferente anului 2007 sunt în sumă de 5.000 lei, din care cheltuielile efectuate pentru realizarea de venituri din activitati economice sunt în sumă de 2000 lei.

Cursul de schimb mediu anual este 1 euro = 3,3 lei.

Raspuns:

Venituri neimpozabile:

ven.din serbari,…: 24.000

ven.din cotizatii: 3.000

donatii: 9.000

ven.din reclama,publ.: 25.000

Total ven.neimpozabil:  61.000

Ven.neimpozabil pana la limita a 15.000 EUR, dar nu mai mult de 10% din ven. neimp.:

ven.din act.ec.: 7.000

10% din ven.neimp.= 61.000 x 10%=6.100

15.000 EUR x 3.3=49.500

venituri neimpozabile=6.100

venituri impozabile = 7.000-6.100=900

Chelt.aferente ven.impozabile = 900*2000(total chelt.af. activ.ec):7000(total ven.ec)=257

Profit impozabil=ven-ch=900-257=643

Impozit pe profit=643x16%=103

Ce conditii cumulative trebuie să îndeplinească imobilizarea corporală pentru a reprezenta un mijloc fix amortizabil din punctul de vedere al Codului fiscal?

Raspuns:- CF art. 24. alin.2

Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

   a) este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative;

   b) are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului;

   c) are o durata normala de utilizare mai mare de un an.

Prezentati regulile generale pe baza cărora se poate stabili regimul de amortizare (linear, degresiv sau accelerat) în cazul mijloacelor fixe.

Raspuns:CF art. 24 alin. 6

Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determina conform urmatoarelor reguli:

a) in cazul constructiilor, se aplica metoda de amortizare liniara;

   b) in cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al masinilor, uneltelor si instalatiilor, precum si pentru computere si echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara, degresiva sau accelerata;

   c) in cazul oricarui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara sau degresiva.

Cum se calculează amortizarea fiscală prin fiecare din cele trei metode de amortizare (lineară, degresivă si accelerată)?

Raspuns: CF art. 24 alin 7 si 8

   (a) In cazul metodei de amortizare liniara, amortizarea se stabileste prin aplicarea cotei de amortizare liniara la valoarea de intrare a mijlocului fix amortizabil.

Cota de amortizare liniara se calculeaza raportand numarul 100 la durata normala de utilizare a mijlocului fix.

   (b) In cazul metodei de amortizare degresiva, amortizarea se calculeaza prin multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori:

1,5 daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 2 si 5 ani;

2,0 daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 5 si 10 ani;

2,5 daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani.

In cazul metodei de amortizare accelerata, amortizarea se calculeaza dupa cum urmeaza:

   a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depasi 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix;

   b) pentru urmatorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa a acestuia.

Începând cu anul 2007, ce conditii trebuie îndeplinite pentru ca dividendele primite de o persoană juridică română, societate-mamă, de la o filială a sa situată într-un stat membru să fie neimpozabile?

Raspuns:

   Art. 201. - (1) Dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana sunt, de asemenea, neimpozabile si:

   a) dividendele primite de o persoana juridica romana, societate-mama, de la o filiala a sa situata intr-un stat membru, daca persoana juridica romana intruneste cumulativ urmatoarele conditii:

   1. plateste impozit pe profit, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari;

   2. detine minimum 15% din capitalul social al persoanei juridice dintr-un stat membru de la care pimeste dividendele, respectiv minimum 10%, incepand cu 1 ianuarie 2009;

   3. la data inregistrarii venitului din dividende detine participatia minima prevazuta la pct. 2, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani.

Dati trei exemple de cheltuieli deductibile la determinarea profitului impozabil, indiferent de nivelul lor.

Raspuns:153

-chelt. cu salariile personalului angajat

- cheltuieli cu amortizarea fiscala

-cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor, in baza unui contract scris;

Care este limita de deductibilitate a cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordată salariatilor în România si/sau în străinătate?

Raspuns:CF art. 21 .3 b

Suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate, in limita a de 2.5 x nivelul legal stabilit pentru institutiile publice.

Care este, din punct de vedere al impozitului pe profit, regimul fiscal al cheltuielilor cu sponsorizarea?

Raspuns:

Cheltuielile cu sponsorizarea acordate potrivit legii sunt considerate cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil. Contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:   1. este in limita a 30/00 din cifra de afaceri;

2. nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

In limitele respective se incadreaza si cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, in scopul constructiei de localuri, al dotarilor, achizitiilor de tehnologie a informatiei si de documente specifice, finantarii programelor de formare continua a bibliotecarilor, schimburilor de specialisti, a burselor de specializare, a participarii la congrese internationale.

Ce regim fiscal au provizioanele pentru garantii de bună executie acordate clientilor?

Raspuns:

Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor, numai in conformitate cu prezentul articol, astfel:

   b) provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor; - sunt deductibile

Ce dobânzi si diferente de curs valutar nu intră sub incidenta gradului de îndatorare în ceea ce priveste deductibilitatea din punct de vedere al impozitului pe profit?

Raspuns:CF art.23.4

    Dobanzile si pierderile din diferente de curs valutar, in legatura cu imprumuturile obtinute direct sau indirect de la banci internationale de dezvoltare si organizatii similare, si cele care sunt garantate de stat, cele aferente imprumuturilor obtinute de la institutiile de credit romane sau straine, institutiile financiare nebancare, de la persoanele juridice care acorda credite potrivit legii, precum si cele obtinute in baza obligatiunilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata nu intra sub incidenta prevederilor prezentului articol - nu intră sub incidenta gradului de îndatorare în ceea ce priveste deductibilitatea din punct de vedere al impozitului pe profit.

Cum se determină gradul de îndatorare în vederea stabilirii dacă cheltuielile cu dobânzile sunt deductibile sau nu?

Raspuns:

Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca valorilor existente la inceputul anului si sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit. Prin capital imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale

Un agent economic obtine în anul 2007 un profit impozabil dintr-un bar de noapte în valoare de 1.000 lei. Veniturile aferente barului de noapte sunt de 9.000 lei. Să se determine impozitul pe profit datorat.

Raspuns:

Impozit pe profit = 1000*16%=160 lei

Impozit pe venit 9000 lei *5% = 450 lei

Impozit pr profit datorat : max ( 16%; 5% din venituri) = 450 lei

Sa se calculeze amortizarea anuală a unui mijloc fix amortizabil prin utilizarea regimului de amortizare degresivă prevăzut la art. 24 alin. (8) din Codul fiscal. Se cunosc următoarele date:

– valoarea de intrare: 35.000 lei;

– durata normală de functionare conform catalogului: 10 ani;

– cota anuală de amortizare lineară: 100/10 = 10%;

– cota anuală de amortizare degresivă: 10% x 2 = 20%.

Raspuns:exemplul este in norme HG 44/2004 la art. 24.8

anul

Valoare la începutul anului

amortizare

Valoare ramasa de amortizat

35000 x 20% = 7000

28000 x 20% = 5600

22400 x 20% = 4480

17920 x 20% = 3584

14336 x 20% = 2867,2

Care este regimul fiscal al pierderilor în cazul impozitului pe profit?

Raspuns:CF art. 26

- Pierderea anuala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute în urmatorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrarii acestora.

- Pierderea fiscala înregistrata de contribuabilii care îsi înceteaza existenta prin divizare sau fuziune nu se recupereaza de catre contribuabilii nou-înfiintati sau de catre cei care preiau patrimoniul societatii absorbite, dupa caz.

În cazul persoanelor juridice straine, pierderea se recuperaza luându-se în considerare numai veniturile si cheltuielile atribuibile sediului permanent în România.

- Contribuabilii care au fost platitori de impozit pe venit si care anterior au realizat pierdere fiscala intra sub incidenta regulilor de recuperare a pierderii de la data la care au revenit la sistemul de impozitare a profitului. Aceasta pierdere se recupereaza pe perioada cuprinsa între data înregistrarii pierderii fiscale si limita celor 5 ani. (Nu poate fi recuperata pirderea inregistrata de o microintreprindere unde nu se determina pierderea fiscala.)

Contrbuabilii au obligatia de a plati impozitul pe profit la anumite termene si a depune declaratii de impozit pe profit. Se cere sa se mentioneze pentru anul 2007 termenele la care se face plata, ca regula si pe categorii de contribuabili, precum si ce fel de declaratii de impozit pe profit se depun si la ce date?

Raspuns:CF art. 34

- Societati comerciale bancare (persoane juridice române), si sucursalele din România ale bancilor (persoane juridice straine), au obligatia de a plati impozit pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial (scadenta este data de 25, inclusive, a primei luni a trimestrului urmator). Termenul pâna la care se efectueaza plata impozitului anual (impozitul annual – platile anticipate) este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit .

- Celelalte societati comerciale au obligatia de a declara (declaratia 100) si plati impozitul pe profit trimestrial, pâna la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul. Contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit pâna la data de 15 aprilie inclusiv a anului urmator.

- Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pâna la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.

- Contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pâna la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.

Cine sunt considerati contribuabili în cazul impozitului pe profit?

Raspuns:CF art. 13

Sunt contribuabili în cazul impozitului pe profit:

a) persoanele juridice române;

b) persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;

c) persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate în România într-o asociere fara personalitate juridica;

d) persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/sau în legatura cu proprietati imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica româna;

e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât si în strainatate din asocieri fara personalitate juridica; în acest caz, impozitul datorat de persoana fizica se calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana juridica româna.

Care este cota de impunere a profitului în anul fiscal 2008?

Raspuns:

Cota unica -16%

.Care este regimul fiscal din punctul de vedere al impozitului pe profit în cazul rezervei legale?

Raspuns:CF art.22

Rezerva legala este deductibila în limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pâna ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu, dupa caz, potrivit legilor de organizare si functionare. În cazul în care aceasta este utilizata pentru acoperirea pierderilor sau este distribuita sub orice forma, reconstituirea ulterioara a rezervei nu mai este deductibila la calculul profitului impozabil. Prin exceptie, rezerva constituita de persoanele juridice care furnizeaza utilitati societatilor comerciale care se restructureaza, se reorganizeaza sau se privatizeaza poate fi folosita pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de actiuni obtinut în urma procedurii de conversie a creantelor, iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil.

Cum se determina impozitul pe dividende datorat de un actionar persoana juridica, daca plata dividendelor se face în anul fiscal 2007?

Raspuns:

- Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 10% asupra dividendului brut platit catre o persoana juridica româna.

- Nu se datoreaza impozit în cazul dividendelor platite de o persoana juridica româna unei alte persoane juridice române, daca beneficiarul dividendelor detine minimum 15%, respectiv 10%, începând cu anul 2009, din titlurile de participare ale acesteia la data platii dividendelor, pe o perioada de min.2 ani împliniti pâna la data platii acestora.

Societatea ALFA SRL, societate de expertiza contabila, platitoare de impozit pe profit, achita in anul 2008 o cotizatie obligatorie catre CECCAR in valoare de 16.000 lei. Determinati suma deductibila la calculul impozitului pe profit aferenta acestei cheltuieli, stiind ca pentru cursul de schimb se foloseste valoarea 1 euro= 3.6 lei.

Raspuns:CF art. 21. 4 lit. s

  Sunt nedeductibile cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale care au legatura cu activitatea desfasurata de contribuabili si care depasesc echivalentul in lei a 4.000 euro anual.

4000 euro*3.6 lei=14.400 lei suma deductibila la calculul impozitului pe profit

16.000 lei-14.400 lei= 1.600 lei suma nedeductibila.

Societatea ALFA SRL, societate de expertiza contabila, platitoare de impozit pe profit, achita in anul 2008 o cotizatie obligatorie catre CECCAR in valoare de 16.000 lei. De asemenea, ea se inscrie in Asociatia Internationala de Fiscalitate, o organizatie non-profit avand ca scop cercetarea in domeniul fiscal, pentru care achita o cotizatie in anul 2008 de 18.000 lei.

Determinati suma deductibila la calculul impozitului pe profit aferenta acestor cheltuieli, stiind ca pentru cursul de schimb se foloseste valoarea 1 euro= 3.6 lei.

Raspuns:

  Sunt nedeductibile cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale care au legatura cu activitatea desfasurata de contribuabili si care depasesc echivalentul in lei a 4.000 euro anual.

4000 euro*3.6 lei=14.400 lei suma deductibila la calculul impozitului pe profit

- inscrierea in Asociatia Internationala de Fiscalitate, avand ca scop cercetarea in domeniul fiscal daca nu are legatura cu activitatea desfasurata de contribuabili este nededeductibila integral

- daca are legatura cu activitatea desfasurata cheltuiala este deductibila la nivelul de 14400.

O societate comerciala a realizat in anul 2008 venituri totale de 250.000 lei si cheltuieli totale de 175.000 lei. In cadrul acestor cheltuieli s-a inclus o suma de 20.000 lei reprezentand asigurari de pensii facultative suportate de angajator pentru cei 10 angajati ai sai in anul 2008, respectiv 2.000 lei pe angajat.

Determinati suma deductibila a cheltuielilor cu asigurarile de pensii facultative, stiind ca pentru cursul de schimb se foloseste valoarea de 1 euro= 3.6 lei.

Raspuns:CF art. 21.3.g

  Sunt deductibile limitat cheltuielile efectuate, in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant;

Suma deductibila = 200 euro*3.6 lei*10 salariati=7.200 lei

Suma nedeductibila :20000-7200=12800

O societate comerciala a realizat in anul 2008 venituri totale de 250.000 lei, reprezentand cifra de afaceri, si cheltuieli totale de 175.000 lei. In cadrul acestor cheltuieli sunt incluse si urmatoarele:

- suma de 3.300 lei reprezentand tichete de cresa acordate salariatilor;

-suma de 10.000 lei reprezentand o bursa privata acordata unui student;

- suma de 75.000 lei reprezentand cheltuieli cu salariile personalului;

- suma de 5.000 lei reprezentand impozit pe profit declarat si platit aferent anului 2008, restul fiind cheltuieli deductibile.

Determinati impozitul pe profit aferent anului 2008, precum si diferenta de impozit de plata sau de recuperat.

Raspuns:

Cheltuieli sociale deductibile 2%*75.000 lei= 1.500 lei => 3.300-1.500 = 1.800 lei cheltuiala nedeductibila cu tichetele de cresa;

Chelt. cu bursa privata :3/1000 din CA= 250.000 lei *3/1000= 750 lei

- 20% din imp. profit. datorat = 20%*5.000 lei=1.000 lei =.> ch.cu bursa privata care poate fi scazuta din i.profit datorat= 750

Profit contabil = 250.000-175.000= 75.000 lei

Profit impozabil = 75.000 +1.800( ned. Tichete cresa)+10000( ned.integral bursa privata) +5.000( I.P)= 91800 lei

Impozit pe profit = 91.800*16%=14.668 lei

Impozit pe profit de plata = 14.668 – 5.000( i.p. datorat perioada precedenta ) – 750( bursa privata ded.) = 8938 lei

O societate comerciala detine un mijloc fix cu o valoare de intrare de 25.000 lei, amortizat in suma de 20.000 lei. La data de 15 mai 2008, societatea caseaza bunul, obtinand in urma valorificarii prin vanzare a partilor componente suma de 7.000 lei. Comentati deductibilitatea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu valoarea ramasa neamortizata a mijlocului fix.

Raspuns:

%=212 25000

5000

8330

Cheltuielile sunt integral deductibile integral pentru ca s-a realizat un venit corespunzator din vanzare m.f. .

Oricum ar fi deductibila integral ,conform pct. 71.6 din Norme. La art. 24 CF.

O societate comerciala detine un mijloc fix cu o valoare de intrarede 25.000 lei, amortizat in suma de 20.000 lei. La data de 15 mai 2008, societatea caseaza bunul, obtinand in urma valorificarii prin vanzare a partilor componente suma de 2.000 lei. Comentati deductibilitatea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu valoarea ramasa neamortizata a mijlocului fix.

Raspuns:

Cheltuielile cu valoarea ramasa neamortizata sunt integral deductibile conform pct. 71.6 din Norme.la CF

O societate comerciala a inregistrat in cursul anului 2008 o suma de 2.500 lei reprezentand cheltuieli cu repararea unui autovehicul, neavand insa contract incheiat pentru aceasta prestare de servicii. La un control asupra impozitului pe profit aceasta suma s-a considerat ca fiind nedeductibila intrucat reprezinta o prestare de servicii de care contribuabilul a beneficiat fara a detine contract de presatri servicii, desi s-a constatat ca acest serviciu a fost necesar si existau toate documentele justificative care sa demonstreze ca serviciul a fost efectiv prestat. Decizia luata in urma controlului este corecta? Explicati.

Raspuns:

Decizia luata in urma controlului nu e corecta deoarece cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente autoturismelor, pentru a fi deductibile fiscal trebuie justificate cu documente legale. Daca in speta existau toate ducumentele justificative care sa demonstreze ca serviciul a fost efectiv prestat si s-a constatat ca acest serviciu a fost necesar, consideram ca suma de 2.500 lei trebuia considerata cheltuiala deductibila la calculul profitului impozabil. Nu are importanta faptul ca nu exista contract.

SC ALFA SRL, platitoare de impozit pe profit, a efectuat in anul 2008 plati de redevente catre o persoana juridica nerezidenta. Conform contractului incheiat intre parti suma de plata era de 10.000 lei. Beneficiarul redeventei nu a acceptat retinerea din aceasta suma a impozitului pe veniturile nerezidentilor , a carui cota este de 10%, astfel ca SC ALFA SRL a calculat ea impozitul, considerand suma de 10.000 lei ca fiind suma neta de impozit, si l-a inregistrat in cheltuielile sale.

Determinati suma impozitului calculat de SC ALFA SRL pentru redeventele platite nerezidentului si comentati deductibilitatea acesteia la calculul impozitului pe profit.

Raspuns:

-impozit pt venituri realizate de nerezidenti : 10000x10% = 1000 =>impozitul este cu retinere la sursa

-daca impozitul nu a fost retinut =>cheltuiala nedeductibila pt. SC ALFA SRL

SC ALFA SRL , platitoare de impozit pe profit, a efectuat in anul 2007(corect) urmatoarele plati de impozit pe profit:

- aferent trimestrului I : 2.000 lei;

- aferent trim. II : 2.500 lei;

- aferent trim. III : 900 lei.

Determinati suma de plata reprezentand impozitul pe profit aferent trimestrului IV stiind ca SC ALFA SRL nu finalizeaza pana la data de 15 februarie 2008 inchiderea exercitiului financiar 2007.

Raspuns:

Pentru trimestrul IV SC ALFA SRL va plati impozit pe profit la nivelul tr.III de 900 lei pina la data de 25 ian. an urmator si va depune declaratia 100 cu impozit pe profit la niv.tr.III, urmand ca regularizarea platilor si plata sa se efectueze pana la data de 15 aprilie 2008, data pana la care va depune si Declaratia privind impoztul pe profit 101.

Care este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit? (101)

Raspuns:CF art.35

   - Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.

   - Contribuabilii societati comerciale ,prevazuti la alin. (1) lit. b), care definitiveaza pana la data de 15 februarie inchiderea exercitiului financiar anterior, depun declaratia anuala de impozit pe profit si platesc impozitul pe profit aferent anului fiscal incheiat, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator.

- Contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. b) care platesc pentru ultimul trimestru o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul III al aceluiasi an fiscal, urmând ca plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal sa se faca pâna la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit in 15 aprilie 2008

   - Persoanele juridice care inceteaza sa existe in cursul anului fiscal au obligatia sa depuna, prin exceptie de la prevederile art. 35 alin. (1), declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la data depunerii situatiilor financiare la registrul comertului.

O societate platitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizeaza urmatoarea situatie a veniturilor desprinsa din balanta lunii martie 2008

Tip venit

Valoare cumulata de la începutul anului (lei)

Venituri din vânzarea marfurilor

Venituri din productia de imobilizari corporale

Venituri din cedarea activelor fixe

Venituri din provizioane

Venituri din dobânzi

Venituri din diferente de curs valutar

Venituri din despagubiri acordate de societatile de asigurare pentru pagubele la activele corporale proprii

În luna februarie societatea comerciala achizitioneaza si pune în functiune o casa de marcat în valoare de 500 lei.

Determinati impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trim. I 2008

Raspuns:

Veniturile supuse impozitului pe veniturile microîntreprinderilor = Venituri din vânzarea marfurilor + Venituri din cedarea activelor fixe + Venituri din dobânzi + Venituri din diferente de curs valutar = 10.000 + 7.000 + 50 + 70 = 17.120 lei

Din veniturile supuse impozitului pe venit putem scadea valoarea casei de marcat.

Impozit pe venit = 2.5%* (17.120 – 500) = 2.5%*16.620 = 415.5 lei

Trei societati comerciale prezinta urmatoarea situatie la 31.12.2006:

Indicator

Societatea A

Societatea B

Societatea C

Obiectul de activitate

Comert cu articole de îmbracaminte

Jocuri de noroc

Prestari servicii coafura

Tip capitalul social

Integral Privat

Integral privat

Integral privat

Venituri (lei)

Numar salariati

stiind ca la 31 decembrie 2006 cursul leu/euro a fost de 3,3817 lei/euro care din societatile de mai sus se pot încadra pentru anul 2007 la categoria platitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, având în vedere ca nici una dintre ele nu a mai fost încadrata în aceasta categorie?

Raspuns:CF art.104.5 si 103.b si c

Nici una dintre societatile de mai sus nu se poate încadra în categoria microîntreprinderilor în 2007, deoarece:

societatea A are 10 salariati, conditia impusa de lege limitând numarul de salariati la 9 (Cod Fiscal, art. 103, lit. b);

societatea B activeaza în domeniul jocurilor de noroc, domeniu în care nu se pot înfiinta microîntreprinderi(Cod Fiscal, art. 104, alin 5, lit. c);

societatea C a realizat venituri peste 100.000 euro/an, conditia impusa de lege limitând valoarea veniturilor la 100.000 euro pe an (Cod Fiscal, art. 103, lit. c).

O societate platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor a inregistrat in trimestrul I 2008 venituri impozabile in valoare de 200.000 lei si cheltuieli totale de 150.000 lei. Sa se calculeze impozitul pe venit.

Raspuns:5.000 lei

(200.000 lei x 2.5% = 5.000 lei)

O societate platitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor a înregistrat în trim I 2008

venituri totale impozabile în valoare de 18.000 În cursul lunii februarie achizitioneaza si pune în functiune o casa de marcat fiscala în valoare de 1.500 lei.

Sa se calculeze impozitul pe venit aferent trim I 2008.

Raspuns

Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit :18.000 lei – 1.500 lei = 16.500 lei

Determinarea impozitului pe venit :16.500 lei x 2.5% = 412.5 lei

O societate platitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor a înregistrat în trim I 2008 urmatoarele venituri:

Venituri din vânzarea produselor finite .......... ..... ...... .................... 12.000 lei

Venituri din dobânzi .......... ..... ...... .......... ..... ...... ....................... 200 lei

Venituri din variatia stocurilor .......... ..... ...... .......... ..... ...... ......1.000 lei

Venituri din productia de impobilizari corporale si necorporale ............... 700 lei

Sa se determine impozitul pe venit.

Raspuns:

Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit : 12.000 lei + 200 lei = 12.200 lei

Determinarea impozitului pe venit: 12.200 lei x 2.5% = 305 lei

O societate platitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor achizitioneaza si pune în functiune în cursul lunii februarie o casa de marcat fiscala în valoare de 1.400 lei. Balanta la 31 martie 2008 înregistreaza urmatoarele venituri:

Venituri din comercializarea marfurilor .......... ..... ...... .................... 10.000 lei

Venituri din dobânzi .......... ..... ...... .......... ..... ...... ....................... 100 lei

Venituri din provizioane.......... ..... ...... .......... ..... ...... .................. 200 lei

Sa se determine impozitul pe venit.

Raspuns:

Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit : 10.000 lei + 100 lei – 1.400 lei = 8.700 lei

Determinarea impozitului pe venit: 8.700 lei x 2.5% = 217.5lei

În cazul caror persoane juridice, legiuitorul permite optarea pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor?

Raspuns: art.103

Pot opta pentru impozitarea cu impozitul pe veniturile microîntreprinderilor persoanele juridice române care îndeplinesc cumulative urmatoarele conditii la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

a) realizeaza venituri, altele decât cele din consultanta si management, în proportie de peste 50% din veniturile totale;

b) are de la 1 pâna la 9 salariati inclusiv;

c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul în lei a 100.000 euro;

d) capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele decât statul, autoritatile locale si institutiile publice.

Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care:

a) desfasoara activitati în domeniul bancar;

b) desfasoara activitati în domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere în aceste domenii;

c) desfasoara activitati în domeniile jocurilor de noroc, pariurilor sportive, cazinourilor;

d) au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajati.

Cre este cota de impunere pentru anul fiscal 2008 in cazul platitorilor de impozit pe veniturile microintreprinderilor?

Raspuns:

Venituri impozabile *2.5%

Cum se determina baza impozabila aferenta impozitului pe veniturile microintreprinderilor?

Raspuns:CF art.108

Baza impozabila a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:

 a) veniturile din variatia stocurilor;

 b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;

 c) veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;

 d) veniturile din provizioane;

 e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;

 f) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii.

În cazul în care o microîntreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în functiune, potrivit legii.

Care este cursul de schimb care trebuie folosit pentru a transforma veniturile din lei in euro in scopul verificarii, pe parcursul anului, a conditiei de a avea venituri anuale sub 100.000 euro care trebuie indeplinita de platitorii de impozit pe veniturile microintreprinderilor?

Raspuns: CF art.107^1 si Norme 10^1

Cursul de schimb LEU/EUR pentru determinarea echivalentului în euro a veniturilor realizate de microîntrepr. este cel comunicat de BNR pentru ultima zi a fiecarei luni a perioadei careia îi este aferent venitul respectiv

O societate comerciala, inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto, inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor si cheltuielilor lunare in anul 2008:

lei, valori lunare

Luna

Ianuarie

feb

martie

aprilie

mai

iunie

Venituri

Cheltuieli

Se stie ca evolutia cursului de schimb leu/euro inregistrat in ultima zi a lunii a fost :

lei/euro, in ultima zi a lunii

Luna

Ianuarie

feb

martie

aprilie

mai

iunie

Curs de schimb

Stiind ca valoarea cursului de schimb leu/euro din ultima zi a anului 2007 a fost de 3.6102 lei/euro, precizati daca societatea isi poate mentine statutul de platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor in primul semestru al anului 2008.

Raspuns:

ian: 75000:3,7246=20136,39

feb: 59000:3,6548=16143.15 cumulat =36279.54 euro

mart: 85000:3,7202=22848.23 cumulat = 59127.77 euro

apr: 65000:3,6531=17793.10 cumulat= 76920.87 euro

mai:75000 :3,6755=20405.3 cumulat= 97326.17 euro

iun:56000:3,6505=15340.36 cumulat= 112666.53 euro

In luna iunie din trimestrul II societatea a depasit lim. de 100000 euro la venituri, ca urmare devine platitor de impozit pe profit in tr. II. Nu mai poate sa-si mentina statulul de micrantreprindere. Se schimba sistemul de impozitare in cursul anului.

Impozitul pe profit datorat de contribuabil, începând cu trimestrul în care s-a depasit limita , reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal pâna la sfârsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv.

O societate comerciala, inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto, inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor si cheltuielilor lunare in anul 2008:

lei, valori lunare

Luna

Ianuarie

feb

martie

aprilie

mai

iunie

Venituri

Cheltuieli

Se stie ca evolutia cursului de schimb leu/euro inregistrat in ultima zi a lunii a fost :

lei/euro, in ultima zi a lunii

Luna

Ianuarie

feb

martie

aprilie

mai

iunie

Curs de schimb

Stiind ca valoarea cursului de schimb leu/euro din ultima zi a anului 2007 a fost de 3.6102 lei/euro, precizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea pentru primele 2 trimestre ale anului 2008 ( impozit pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor)

Raspuns:

ian: 75000:3,7246=20136,39

feb: 59000:3,6548=16143,15

mart: 85000:3,7202=22848,23

apr:65000:3,6531=17793,11

mai:75000:3,6755=20405,39

iun:56000:3,6505=15340,36

total : 112666,63euro => societatea nu isi poate mentine statutul de platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor incepand cu trimestrul II al anului 2008.

- pt trim I va plati la nivel de microintreprindere :

Imp=(75000+59000+85000)x2,5%=219000x2,5%=5475

-pt trim II va plati impozit pe profit :

Venituri :75000+59000+85000+65000+75000+56000=415000

Chelt : 50000+45000+35000+50000+45000+25000=250000

Profit contabil :415000-250000=165000

imp. profit pe semestrul I :165000x16%=26400

imp. profit datorat pt trimII : 26400-5475=20925

92. O societate comerciala care are ca obiect principal de activitate “activitati de consultanta pentru afaceri si management” poate fi platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor?

Raspuns:

Da, daca ponderea veniturilor realizate din consultanta si management în veniturile totale este de sub 50% exclusiv

O societate comerciala, inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto si consultanta pentru afaceri, inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor in anul 2008 :

lei, valori cumulate de la inceputul anului

Luna

ian

feb

martie

aprilie

mai

iunie

Venituri din prestari servicii

Venituri din consultanta

Precizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea pentru primele 2 trimestre ale anului 2008 ( impozit pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor)

Raspuns:

In toate lunile, societatea realizeaza venituri din prestari servicii in proportie de peste 50% din veniturile totale. Rezulta ca plateste impozit pe veniturile microintreprinderilor.

Total venituri trim. I = 15000+5000+35000+10000+50000+11000=126.000 lei

Impozit pe venit tr.I = 2.5%*126.000 =3150 lei

Total venituri trim. II =77000+15000+107000+20000+115000+25000= 359.000 lei

Impozit pe venit tr.II= 2.5%*359.000= 8.975 lei

O societate comerciala, inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto si consultanta pentru afaceri, inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor in anul 2008 :

lei, valori cumulate de la inceputul anului

Luna

ian

feb

martie

aprilie

mai

iunie

Venituri din prestari servicii

Venituri din consultanta

Cheltuieli deductibile

Precizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea pentru primele 2 trimestre ale anului 2008 ( impozit pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor)

Raspuns: ATENTIE!!!! Valorile sunt cumulate ! !!!!

In trim.I, societatea realizeaza venituri din prestari servicii in proportie de peste 50% din veniturile totale. Rezulta ca plateste impozit pe veniturile microintreprinderilor.

Total venituri trim. I = 61000 lei

Impozit = 2.5%*61000 =1525 lei

Total venituri prestari servicii trim II = 115000 lei

Total venituri consultanta trim. II = 135000 lei => ca in trim II realizeaza venituri din consultanta in proportie de peste 50% din veniturile totale.

Total venituri cumulate trim I+II = 115000+135000= 150000 lei

Total cheltuieli deductibile trim.I+II = 85000 lei

Profit impozabil Tr.I + tr.II= 150000-85000= 75000

I/P aferent. Sem.I( TR.I+tr.II)

Impozit pe profit de plata tr.II: 12000-1525(imp. pe venit achitat tr.I)= 10475 lei

O societate comerciala se infiinteaza in anul 2007 ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor. Exercitiul financiar al anului 2007 inregistreaza o pierdere de 2.000 lei. In 2008 trece la regimul de platitoare de impozit pe profit.

Poate societatea sa-si recupereze, in scopul calcularii impozitului pe profit pe anul 2008, pierderea inregistrata in anul 2007?

Raspuns

NU poate fi recuperata pierderea din perioada cand societatea a fost microantreprindere.

Cod Fiscal art.26 alin 4. : Contribuabilii care au fost platitori de impozit pe venit si care anterior ( inainte de a fi micro.) au realizat pierdere fiscala intra sub incidenta prevederilor alin. (1) de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. Aceasta pierdere se recupereaza pe perioada cuprinsa între data înregistrarii pierderii fiscale si limita celor 5 ani

Cod Fiscal art.26 alin. (1) : Pierderea anuala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute în urmatorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrarii acestora.

Pana cand sunt obligati contribuabilii sa depuna optiunea de platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor in situatia in care indeplinesc conditiile si nu au mai fost niciodata platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor?

Raspuns:art. 104 alin.6si2

- Optiunea se exercita pâna la data de 31 ianuarie a anului fiscal urmator celui in care indeplinesc conditiile de microintreprindere si opteaza pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

(O persoana juridica româna care este nou-înfiintata poate opta sa plateasca impozit pe venitul microîntreprinderilor, începând cu primul an fiscal, daca conditiile prevazute la art. 103 lit. a) si d) sunt îndeplinite la data înregistrarii la registrul comertului si conditia prevazuta la art. 103 lit. b) este îndeplinita în termen de 60 de zile inclusiv de la data înregistrarii la registrul comertului.)

Precizati care sunt cheltuielile care pot fi scazute din baza impozabila in scopul calcularii impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

Raspuns: art. 108 alin.2 CF

In cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care au fost puse in functiune, potrivit legii.

Precizati 3 tipuri de venituri care nu intra in baza impozabila in scopul calcularii impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

Raspuns: art. 108 alin.1 CF – se enumereaza 3 categ. din urmatoarele :

Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:

   a) veniturile din variatia stocurilor;

   b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;

   c) veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;

   d) veniturile din provizioane;

   e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;

   f) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii.

Din veniturile enumerate mai jos selectati-le pe cele impozabile în anul 2008, în sensul impozitului pe venit:

a) veniturile din dividende; da

b) veniturile din pensii pentru invalizi de război; scutit art 42.d

c) indemnizatia pentru incapacitatea temporară de muncă; da

d) sumele primite sub formă de sponsorizare;scutit 42.f

e) indemnizatia pentru cresterea copilului; scutit 42 a

f) indemnizatia lunară a asociatului unic; da

g) indemnizatiile din activităti desfăsurate ca urmare a unei functii de demnitate publică; da

h) venituri din cedarea folosintei bunurilor; da

i) venituri din drepturi de proprietate intelectuală; da

j) venituri din jocuri de noroc. da

Raspuns:

Raspuns: a, c, f, g, h, i, j.

O salariată a unei societăti comerciale obtine la locul de muncă de bază, pe baza unui contract de munca cu timp normal, urmatoarele venituri, în luna martie 2008:

– salariu de bază = 1.000 lei;

– spor de vechime = 15%;

– 20 tichete de masă în valoare de 7.88 lei/tichet.

– un cadou cu ocazia zilei de 8 martie în valoare de 250 lei.

Salariata are în întretinere un copil minor si pe mama sa care nu obtine venituri si este proprietara unui teren agricol în suprafată de 5.000 m.p.

Determinati venitul net din salarii, impozitul pe salarii aferent lunii martie si drepturile salariale incasate de angajata, cunoscandu-se ca procentele de contributii sociale suportate de salariati sunt : CAS 9.5%, CASS 6.5%, somaj 0.5%, iar luna martie 2008 a avut 21 de zile lucratoare pe care salariata le-a lucrat integral ( deducerea se rotunjeste in sus la 10 lei).

Raspuns:

sal.de baza: 1000 lei

spor de vechime 15%: 1000 x 15%=150 – Spor cu caracter permanent? da

tichete masa: 20 x 7.88 = 157.6

cadou 8 martie: 250.=> deductibil doar 150 =>nedeductibil

are in intretinere 2 persoane=> deducere 450

Sal.brut=1000+150+(250-150)=1.250

Neimpozabil: din cadou: 150

Fd.somaj 0,5%: 1250 x 0,5% = 6

CAS: 1250 x 9.5%=119

CASS: 1250 x 6.5%=81

Venit net = 1250-206( contributii 6+119+81)=1.044

Venit impozabil = 1.044-450( deducere )=594

Iimpozit sal.=594 x 16%=95

Salariu net = 1044( venit net)-95( impozit venit )=949

drepturi salariale incasate : Salariu net 949 lei  ; un cadou cu ocazia zilei de 8 martie în valoare de 250 lei ; 20 tichete de masă în valoare de : 20x7,88=157,6

O persoană fizică obtine la locul de muncă de bază un venit net lunar de 1.500 lei, si la un loc de muncă unde are un contract individual de muncă cu timp partial obtine un venit net lunar de 950 lei. Persoana fizică lucrează la locul de muncă de bază în perioada ianuarie-septembrie 2008, iar la celălalt loc de muncă, în perioada februarie-iunie 2008.

Stiind că persoana fizică are în întretinere o persoană si deducerea personală lunară aferentă este de 210, determinati:

a) impozitul lunar pe veniturile din salarii plătit de persoana fizică;

b) impozitul total plătit în cursul anului 2008 pentru veniturile din salarii;

c) venitul net anual impozabil aferent veniturilor din salarii.

Raspuns:

Loc de munca nr.1: venit net lunar: 1.500 (per.ian-sep.2008) 9 luni-– de baza

Loc de munca nr. 2: venit net lunar: 950 (per.feb.-iun.2008) 5 luni

1.Loc de munca de baza: venit net impozabil lunar = 1500-contributii -210( deducere)

Contributii : 9.5%= 142.5 ; 5.5%=82.5 ; 0.5%=7.5 => total contributii 232.5

Venit impozabil : 1500-232.5-210= 1057.5

Impozit pe venit ; 1057.5*16%= 169

Venit net : 1500-232.5( contrib.)-169(impozit)= 1098.5 lei venit lunar

Venit aferent 9 luni 1098.5*9= 9886.5 lei

2.Loc de munca cu timp partial: venit net lunar impozabil=950

Contributii : 9.5%=90.25 ; 5.5%=52.25 ; 0.5%=4.75 Total contributii = 147.25

Venit impozabil : 950-147.25=802.75

Impozit pe venit 802.75*16%=128.44

Venit net ; 950-147.25-128.44=674.31 lei/ luna

Venit aferent 5 luni : 674.31*5=3371.55

Impozit total platit in 2008= 9 x 169 + 5 x 128.44= 1521+642.2=2163.2 lei

Venit net annual impozabil:1057.5*9+ 802.75*5= 9517.5+4013.75= 13531.25

Pentru care din veniturile de mai jos obtinute în anul 2008 de o persoana fizica româna cu domiciliul în

România este obligata sa depuna declaratie de venit:

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;

b) venituri din cedarea folosintei bunurilor;

c) venituri din salarii;

d) venituri nete determinate pe baza de norme de venit.

Raspuns:

a)      venit. din drept de proprietate intelectuala

b)      venit din cedarea folosintei bunurilor

c)     O persoana fizica desfasoara activitati de servicii de sonorizare muzicala si opteaza pentru impunerea în sistem real. Ea estimeaza ca în anul 2006 va realiza urmatoarele venituri:

- venituri din prestarea serviciilor de sonorizare: 70000. lei

- venituri din dobânzi aferente disponibilitatilor din conturile la vedere: 500 lei

- venituri din sponsorizari: 3000 lei

În aceeasi perioada, ea estimeaza ca va realiza urmatoarele cheltuieli:

- cheltuieli cu achizitionarea de materiale consumabile si obiecte de inventar: 20000. lei

- cheltuieli cu chiria spatiului unde îsi are sediul: 12000. lei

- cheltuieli cu salariile: 18000 lei

- cheltuieli privind amenzile datorate autoritatilor române: 1500 lei

- cheltuieli de protocol: 1000 lei

La 01 iunie 2008 persoana fizica contracteaza un împrumut în suma de 30000 lei, rambursabil integral peste

12 luni, de la o alta persoana fizica la o rata a dobânzii de 20% pe an. Rata dobânzii de referinta stabilita de

BNR este de 15% pe an.

Determinati impozitul platit sub forma de plati anticipate în contul impozitului pe venit în cursul anului la

scadentele legale.

Raspuns:

1. Determinarea venitului brut

Venitul brut = venituri din prestarea serviciilor + venituri din dobânzi = 70000+500=70500

2. Determinarea cheltuielilor deductibile

- cheltuielile cu achizitionarea de materiale consumabile si obiecte de inventar sunt integral deductibile =>Ch. Ded. = 20000 lei

- cheltuielile cu chiria spatiului sunt integral deductibile => Ch. Ded. = 12000lei

- cheltuielile cu salariile sunt integral deductibile => Ch. Ded. = 18000lei

- cheltuielile privind amenzile datorate autoritatilor române sunt integral nedeductibile => Ch. Neded. =

1500 lei

- cheltuielile cu dobânzile la împrumuturile contractate de la alte persoane fizice sunt deductibile în limita

ratei dobânzii de referinta a BNR.:

Valoarea dobânzii lunare = 30000 * 20% /12 = 500 lei

Valoarea dobânzii conform ratei de referinta a BNR: 30000 * 15% /12 = 375 lei =>persoana fizica îsi va putea deduce o cheltuiala cu dobânda lunara de 375 lei.

Numarul de luni de plata a dobânzii = 7 x Ch. Ded. = 7*375 = 2625 lei dobanda

Ch Neded = 7 * (500 – 375) = 875 lei

- cheltuielile de protocol sunt deductibile în limita unei cote de 2% aplicata diferentei dintre venitul brut

si cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, protocol si cotizatiile

platite la asociatiile profesionale:

Limita = 2% * (70500 – 20000 – 12000 - 18000 – 2625) = 2% * 17875 =357,5 lei chelt procol ded.

Total cheltuieli deductibile = 20000+12000+18000+2625+357,5 =52982,5 lei

3. Determinarea venitului net

Venit net = Venit brut – Cheltuieli deductibile = 70500 – 52982,5 =17517,5 lei

4. Determinarea platilor anticipate în contul impozitului pe venit

Impozit pe venit estimat = 17517,5 * 16% = 2802,8 lei

La 15 martie 2008: platile anticipate în contul impozitului pe venit = 2802,8 / 4 = 700,7 lei

La 15 iunie 2008: platile anticipate în contul impozitului pe venit = 2802,8 / 4 = 700,7 lei

La 15 septembrie 2008: platile anticipate în contul impozitului pe venit = 2802,8 / 4 = 700,7 lei

La 15 decembrie 2008: platile anticipate în contul impozitului pe venit = 2802,8 / 4 = 700,7 lei

O persoana fizica realizeaza în cursul anului 2007 urmatoarele venituri din drepturi de autor:

Luna Tipul de venit Suma (lei)

Iunie 2008 Opere literare 2.000

Sept. 2008 Opere monumentale 5.000

Oct. 2008 Opere literare 1.000

Determinati venitul net anual impozabil aferent drepturilor de proprietate intelectuala aferente anului 2008

si impozitul sub forma de plati anticipate în contul impozitului pe venit platit în cursul anului, stiind ca

contribuabilul a fost pe parcursul întregului an angajat la o societate comerciala cu contract individual de munca cu timp întreg.

Raspuns:

Cod Fiscal art.50 si 52:

1.. Determinarea impozitului sub forma de plati anticipate aplicând o cota de impunere de 10% la venitul brut retinut si platiti la buget de catre platitorul de venit la data platii venitului;

În luna iunie 2007: Impozit = 2000 * 10% = 200 lei

În luna septembrie 2007: Impozit = 5.000 * 10% = 500 lei

În luna octombrie 2007: Impozit = 1.000 * 10% = 100 lei

2. Determinarea venitului anual impozabil prin Declaratia 200 pe surse de venit :

Op.literare: 2000-40%( chelt. forfetare)=2000-800=1200

Op.monumentala : 5000-50%=5000-2500=2500

Op. Literara: 1000-40%=1000-400=600

Total venit impozabil: 1200+2500+600=4300

Impozit anual stabilit prin decizia de impunere: 4300*16%=688

Plati anticipate: 200+500+100=800

Diferenta de restituit: 800-688=112 ( a platit in plus 212 lei )

Studiul de caz:

Persoana angajata cu contract individual de munca;

Venitu lunar brut din salarii la functia de baza (de încadrare)................1.000 lei;

Deducere personala (are o persoana în întretinere) .......... ..... ...... .....350 lei;

Cota de asigurari sociale pentru conditii normale de munca : CAS 9,5%, CASS6,5% , Somaj0,5%

Sa se calculeze impozitul pe venitul din salarii.

Raspuns:

CAS 9,5%: 1000x9,5%=95

CASS6,5% : 1000x6,5%=65

Somaj: 1000x0,5%=5

Venit net : 1000-95-65-5=835

Venit impozabil : 835-350( deducerea)=485

impozit : 485x16%=78

Salar net : 835-78=757

Studiul de caz:

Persoana angajata cu contract individual de munca;

Venitu lunar brut din salarii la functia de baza (de încadrare)................1.000 lei;

Deducere personala (are o persoana în întretinere) .......... ..... ...... .....350 lei;

Cota de asigurari sociale pentru conditii normale de munca : CAS 9,5%, CASS6,5% , Somaj0,5%

Cotizatia sindicala .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..........................10 lei;

Contributii la fondurile de pensii facultative .......... ..... ...... ................30 lei.

(contributia la nivelul anului nu depaseste echivalentul în lei a 200 euro)

Sa se calculeze impozitul pe venitul din salarii.

Raspuns:

CAS 9,5%: 1000x9,5%=95

CASS6,5% : 1000x6,5%=65

Somaj: 1000x0,5%=5

Venit net : 1000-95-65-5=835

Venit impozabil : 835-350-10(cotizatii)-30( pensii facultative)=445

impozit : 445x16%=71

Salar net :835-10-30-71=724

Studiul de caz:

Persoana ce desfasoara activitati în baza unui contract încheiat conform Codului Civil

Venitul brut obtinut.......... ..... ...... .......... ..... ...... .....................2.000 lei;

La închierea contractului persoana nu si-a exercitat optiunea de impozitare a venitului brut Sa se determine impozitul pe venit retinut la sursa de platitorul de venit.

Raspuns:art. 52 CF

Baza de impozitare :Venitul brut obtinut :2.000 lei

Impozitul pe venit retinut de platitorul de venit ca plata anticipata : 10% x 2.000 lei=200 lei urmând sa se regularizeze in anul urmator când va plati diferenta de impozit pâna la 16% in baza deciziei de impunere emisa de organul fiscal dupa depunerea declaratiei anuale de venit D200..

O persoana fizica a obtinut în luna martie 2007, în baza unui contract privind cesiunea unor drepturi de

proprietate intelectuala, venituri în valoare de 2.000 lei. Stabiliti valoarea impozitului ce trebuie virat statului de

catre platitorul de venit în luna aprilie si suma neta încasata de persoana fizica.

Raspuns:

Impozit = 10% x 2.000 = 200 lei.

Venit net = 2.000 – 200 = 1.800 lei.

Cine sunt considerati contribuabili în cazul impozitului pe venit?

Raspuns: CF art. 39

a) persoanele fizice rezidente;

b) persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent în România;

c) persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente în România;

d) persoanele fizice nerezidente care obtin alte venituri în România

Care este sfera de cuprindere în cazul impozitului pe venit pentru veniturile realizate de persoanele fizice

rezidente române, cu domiciliul în România?

Raspuns:art. 40 CF

Impozitul pe venit în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România se aplica asupra

veniturilor obtinute din orice sursa, atât din România, cât si din afara României

Care sunt conditiile ce trebuie îndeplinite de o persoana pentru a fi considerata în întretinere din punctul de

vedere al deducerii personale ce se acorda salariatiilor?

Raspuns:CF art. 56.3

Persoana în întretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale

sotului/sotiei acestuia pâna la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 2.500.000 lei lunar.

Nu sunt considerate persoane aflate în întretinere:

a) persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice în suprafata de peste 10.000 mp în zonele colinare si

de ses si de peste 20.000 m2 în zonele montane;

b) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor

în sere, în solarii special destinate acestor scopuri si/sau în sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea

arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata.

Potrivit legislatiei cu privire la impozitul pe veniturile persoanelor fizice care sunt categoriile de venituri

pentru care se depune anual Declaratia speciala privind veniturile realizate (Formularul 200)?

Raspuns:CF art. 83

Declaratia se completeaza de catre contribuabilii persoane fizice care obtin venituri din: activitati independente (activitati comerciale, profesiuni libere), drepturi de proprietate intelectuala, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole in sistem real si din transferul titlurilor de valoare si parti sociale si op. de vanzare cumparare de valuta.

Venituri la norma de venit - taximetrie

Raspuns:

Norma de venit (anuala) :75000 => 75000/12=6250/luna

Contributia la asig. de sanatate 6,5% (lunar) : ( 75000:12)x6,5%=406,25/luna =>406/luna

- in cazul impozitarii cu norma pe venit , nu conteaza venitul efectiv realizat si cheltuielile ci doar norma anuala care se impoziteaza cu 16%.

Impozit pe venit anual satbilit confor normei de venit : 75000x16%= 12000

Impozit pe venit plati anticipate trimestrial : 12000:4=3000

Venituri din taximetrie- norma de venit

Nu au importanta veniturile si chelt. realizate.

Impozit pe venit anual stabilit conform normei de venit : 75000x16%= 12000

Impozit pe venit de plata trimestrial : 12000:4=3000

termenele la care se achita impozitul pe venit este : 15.03.2008, 15.06.2008, 15.09.2008, 15.12.2008

Ref. Reducerea normei de venit pe perioada concediului medical de 3 luni.

Norma se reduce proportional cu timpul nelucrat dovedit cu acte.

Corectarea normei pt perioada concediului medical : 75000:12=6250/luna

6250*3=18750( reducere din norma ) 75000-18750=56250 norma corectat

Impozit pe venit anual stabilit conform normei reduse cu perioada nelucrata : 56250x16%=9000

Raspuns: Determinati baza de calcul la chelt de protocol la venitul realizat de p.f in sistem real

Cod Fiscal art.48.6 Baza de calcul se determina ca diferenta între venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizatiile platite la asociatiile profesionale.

- cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul

Cheltuielile de protocol deductibile : (135000-89000)x2%= 920 => cheltuielile de protocol nedeductibil : 10000-920=9080

Raspuns:

Cod Fiscal art.48.5.a : Cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum si pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata la fel ca si ptr. Protocol.

Cheltuielile de sponsorizare deductibile : (135000-89000)x5%=

Cheltuielile de sponsorizare nedeductibile : 10000-2300=7700

Raspuns:

Cod Fiscal art.48.6 Baza de calcul se determina ca diferenta între venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizatiile platite la asociatiile profesionale.

- cotizatii platite la asociatiile profesionale în limita a 2% din baza de calcul

- cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul

cotizatia deductibila: (135000-89000)x2%= 920 => cotizatia nedeductibila : 2000-920=1080

cheltuielile de protocol deductibil : 920 => cheltuielile de protocol nedeductibil : 10000-920=9080

Venit impozabil : 135000-89000-920-920=44160

Impozit pe venit: 44160x16%=7065,6

Venit net : 44160-7065,6=37094,4

= cu problema de la 118 dar se calc. Chelt cu sponsorizarea de 5% la venitul brut

Raspuns:

- cotizatia deductibila: (135000-89000)x2%= 920 => cotizatia nedeductibila : 2000-920=1080

- cheltuielile de sponsorizare deductibile : (135000-89000)x5%= 2300 => cheltuielile de sponsorizare nedeductibile : 10000-2300=7700

Venit impozabil : 135000-89000-920-2300=42780

Impozit pe venit : 42780x16%=6844,8

Venit net : 42780-6844,8=35935,2

Raspuns:

- cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum si pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul

Baza de calcul se determina ca diferenta între venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizatiile platite la asociatiile profesionale.( art. 48.6CF)

Baza de calcul pt sponsorizare: 120000-(80000+5600)= 34400

cheltuielile cu burse private deductibile: 34400x5%=1720

=> cheltuielile cu burse private nedeductibile:4800-1720=3080

Venit anual impozabil:

Impozit final : 32680x16%= 5228,8

Impozit de plata : 5228.8-1500(plati anticipate)=3728.8

Raspuns:

Baza de calcul : 120000-(80000+5600)= 34400

cheltuielile cu burse private deductibile: 34400x5%=1720

=> cheltuielile cu burse private nedeductibile:4800-1720=3080

Venit anual impozabil:

impozit final : 32680x16%= 5228,8

diferenta de impozit : 5228.8-1500=3728,8

Conventie civila cu impozit final

Raspuns:

Baza de impozitare : Venitul brut obtinut : 1200x10=12000

Impozitul pe venit :16% x12.000 =1920 lei

– referitor impozitare avantaje

Raspuns:

CF art.55:

- Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani si/sau în natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate în baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.

- Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în masura în care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depaseste 150 lei

-daca societatea considera TVA aferent carnii nedeductibil, atunci:

Venitul brut impozabil : 2500+2500x10% +10x10=2850

-daca societatea considera stimulentul material cu tot cu TVA, atunci:

Venitul brut impozabil : 2500+2500x10% +10x10x1,19 =2869

Determinati deducerea personala

Raspuns: ORDIN nr. 1016/2005 privind deducerile – se acorda pentru venituri<3000 lei

-daca societatea considera TVA aferent carnii nedeductibil, atunci:

Venitul brut impozabil : 2500+2500x10% +10x10=2850 < 3000 lei, beneficiaza de deducere pentru el si copil

-daca societatea considera stimulentul material cu tot cu TVA, atunci:

Venitul brut impozabil : 2500+2500x10% +10x10x1,19=2869< 3000 lei

Raspuns:

-daca societatea considera TVA aferent carnii nedeductibil, atunci:

Venitul brut : 2500+2500x10% +10x10=2850

CAS :2850x9,5%=271

CASS : 2850x6,5%=185

Somaj : 2850x0,5%=14

Venit net : 2850-271-185-14=2380

deducere personala : deducerea personala : 350 pina la 1000 lei, peste 1000 lei= 350*[1-(2869-1000/2000] =26

Venit net impozabil : (2380-350=2030 gresit) 2380-26=2354

impozit : (2030*16%=324.8 gresit) 2354*16%= 377

Salariu net :2380-377=2003

-daca societatea considera stimulentul material cu tot cu TVA, atunci

Venitul brut : 2500+2500x10% +10x10x1,19=2869

CAS :2869x9,5%=272,55 =>273

CASS : 2869x6,5%=186,48 => 186

Somaj : 2869x0,5%=14,34 => 14

Venit net : 2869-273-186-14=2396

deducere personala : deducerea personala :350*[1-(2869-1000)/2000]=23

Venit net impozabil : 2369-23=2373

impozit : 2373x16%=380

Salariu net :2396-380=2016

Inchiriere apartament la care chiriasul face modernizari

Raspuns:

CF art.62 Venitul brut reprezinta totalitatea sumelor în bani si/sau echivalentul în lei al veniturilor în natura si se stabileste pe baza chiriei sau a arendei prevazute în contractul încheiat între parti pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasarii chiriei sau arendei.

Sumele reprezentând plati anticipate se achita în 4 rate egale, pâna la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 decembrie se calclleaza fara a lua in calcul modernizarea.

Venit estimat : 2500x12=30000/luna

Venit impozabil estimat: 30000-25%(chelt.forfetare)=30000-7500=22500

Impozit estimat anual: 22500x16%=3600

impozit estimat platit : 3600:4=900 lei /trimestru

Determinarea venitului anual impozabil luand in considerare si valoarea modernizarii

Raspuns:

CF art.62 Venitul brut reprezinta totalitatea sumelor în bani si/sau echivalentul în lei al veniturilor în natura si se stabileste pe baza chiriei sau a arendei prevazute în contractul încheiat între parti pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasarii chiriei sau arendei. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.

Venit realizat : 2500x12 +10000=40000

Venit impozabil: 40000-25% (chelt. forfetare)= 30000

Impozit anual : 30000x16%=4800

Aceeasi cu problema 127 dar se cere determinarea diferentei de impozit de plata

Raspuns:

impozit estimat platit : 3600

impozit anual :4800

diferenta de plata : 4800-3600=1200

Raspuns:

( persoanele fizice care anul trecut au obtinut venituri din cedarea folosintei bunurilor si care la data de 31 decembrie 2007 aveau in derulare un numar mai mare de 5 contracte de inchiriere sau subinchiriere sunt impozitate incepand cu 1 ianuarie 2008 potrivit regulilor aferente veniturilor obtinute din activitati independente, si nu conform procedurilor aplicate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor.)

(Daca persoana fizica detine pana la 5 contracte de inchiriere, venitul si impozitul se determina pe fiecare sursa( contract)

Din venitul realizat la fiecare sursa se scad cheltuieli forfetare de 25%)
In problema se dau 6 contracte de inchiriere. Se considera ca persoana fizica realizeaza venituri din ctivitati independente si atunci se determina venitul impozabil prin contabilizarea veniturilor si cheltuielilor in partida simpla onform OMEF 1040/2004. Contribuabilii trebuiau sa declare pina la data de 15 ian . 2008 veniturile estimate pe declaratia estimativa 220.

Raspuns:

CF art. 65 Veniturile din dobânzi realizate începând cu data de 1 ianuarie 2007 la depozitele la vedere/conturile curente sunt neimpozabile.

Sunt neimpozabile urmatoarele venituri din dobânzi:

a) venituri din dobânzi la depozitele la vedere/conturile curente;

b) venituri din dobânzi aferente titlurilor de stat si obligatiunilor municipale;

c) venituri sub forma dobânzilor bonificate la depozitele clientilor constituite în baza legislatiei privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ

- Veniturile sub forma de dobânzi pentru: depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobândite, contractele civile încheiate, începând cu data de 1 ianuarie 2007, se impun cu o cota de 16% din suma acestora

=> se impoziteaza doar 2000 : 2000 x 16%=320

Venituri din dividende la p.f.

Raspuns:

impozit pe dividende : 1000x16%=160 la SC Alfa

2000*16%=320 la SC Beta

Total  480 lei

Ref. obligatia platii imp.pe ven.din dobinzi

Raspuns:CF art. 67.2

În situatia sumelor primite sub forma de dobânda pentru împrumuturile acordate în baza contractelor civile, impozitul se calculeaza, se retine si se vireaza de catre platitorii de astfel de venituri în momentul platii dobânzii. Impozitul astfel retinut reprezinta impozit final pe venit pentru care contribuabilii nu sunt obligati sa depuna declaratie de venit la organul fiscal competent. 133. O persoana fizica detine ca locuinta de domiciliu un apartament in mediul urban intr-un bloc cu 4 etaje si 15 apartamente, construit in anul 1940, cu o suprafata desfasurata de 95 mp. Valoarea impozabila a cladirii este de 669 lei/mp, iar coeficientul de corectie pozitiva determinat pe baza rangului localitatii si zonei din cadrul localitatii este de 2.40.
Determinati impozitul pe cladire care trebuie platit de persoana fizica in contul anului 2008.
Raspuns:

-CF art 251,252 CF

-Valoarea impozabila a cladirii : 95 mp*669=63.555

-Reducere 0.1 a coef. de corectie ( apartament in bloc cu 4 etaje si 15 ap.) : 2.4-0.1=2.30
-Calculam valoarea impozabila a cladirii dupa aplicarea coef. de corectie :63555*2.30=146.176,5
-
Constructie mai veche de 50 ani >> reducere 20% => 146176.5*0.8=116.941,20
- Impozitul pe cladire= valoarea impozabila *cota de impozit :116941.2*0.1%=116.94 =117

O persoana fizica detine ca locuinta de domiciliu o casa in Bucuresti cu o valoare impozabila de 669 lei/mp si cu o suprafata utila de 80 mp , construita in anul 2005. La 15 aprilie 2008 persoana fizica mai achizitioneaza tot in Bucuresti un apartament intr-un bloc cu 2 etaje si 5 apartamente, cu o suprafata desfasurata de 50 mp, cu o valoare impozabila de 669 lei/mp, construit in anul 2006. Incepand cu 1 iulie 2008 persoana fizica da spre inchiriere noul apartament, pentru care incheie un contract de inchiriere pe 3 ani. Coeficientul de corectie este 2.60.
Determinati impozitul pe cladiri care trebuie platit de persoana fizica separat pentru casa si pentru apartament, pentru anul 2008.
Raspuns:art.251,252
Pentru casa:
Valoarea impozabila:80*669=53520
Valoarea impozabila corectata :53520 *2.6=139152
Impozit :139152*0.1%=139

Pentru apartament:
Valoarea impozabila :50mp*669*2.6=86970
Impozit anual:86970*0.1%=86.97 =87

Se majoreaza cu 15% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu care nu se inchiriaza.Cladirea nu se inciriaza 2 luni => impozit pe 2luni= 87 :12*2=15 +15%=15+2=17

Impozit aferent 6 luni=> 87 :12*6= 43.5=44

Impozit pe apartament= 17+44=61

Total impozit de plata pentru cele 2 cladiri=139+61=200

O societate comerciala are inregistrata in contabilitate o cladire cu o valoare de inventar de 800.000 lei, amortizata integral. Cota de impozit stabilita prin hotarare a consiliului local este de 0.5%.
Determinati impozitul pe cladire care trebuie platit de respectiva societate comerciala.
Raspuns:
Cota de impozit se stabileste prin hotarâre a consiliului local si poate fi cuprinsa între 0,25% si 1,50% inclusiv

- În cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15% .

- În cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti între 5% si 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii înregistrata în contabilitatea persoanelor juridice, pâna la sfârsitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate

Reducere valoare impozabila cu 15%: 800000 -15%=800000-120000=680.000
Impozit = 680.000*0.5%(cota stab. HCl)=3.400 lei136. O institutie de invatamant preuniversitar detine un teren in intravilan destinat constructiilor in suprafata de 500 mp, din care 100 mp sunt ocupati de o cladire.
Valoarea impozabila a terenului este de 6148 lei/ ha.
Determinati impozitul pe teren datorat bugetului local.
Raspuns:
Conform prevederilor Codului Fiscal art.257, impozitul pe teren nu se datoreaza pentru orice teren al unei institutii de invatamant preuniversitar si universitar, autorizata provizoriu sau acreditata.
Rezulta ca institutia de invatamant preuniversitar nu datoreaza impozit pe teren bugetului local.


137. Care sunt bonificatiile care pot fi acordate pentru plata impozitului pe teren?
Raspuns:
CF art. 260 Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an fiscal de catre contribuabili, pana la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

138. O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 2.400 cmc. Valoarea impozitului asupra mijloacelor de transport este de 9 lei/ 200 cmc.
Stiind ca persoana fizica a achizitionat automobilul pe data de 18 februarie 2008, determinati cuantumul impozitului asupra mijloacelor de transport de plata catre bugetul local pentru anul 2008.
Raspuns:
2400 cmc/200 cmc=12 fractiuni
12*9 lei=108 lei /an
Persoana datoreaza impozit incepand cu data de 1 a lunii urmatoare dobandirii autoturismului, respectiv 1 martie 2008 => 10 luni
108:12*10=90 lei

139. O persoana fizica detine în proprietate, într-un oras, în anul fiscal 2008, un apartament, situat într-un imobil cu doua etaje, fiecare etaj cu doua apartamente, construit în anul 1990, cu peretii din beton armat, cu instalatii de apa, canalizare, electrice si de încalzire, în suprafata construita desfasurata de 57 m2.
Localitatea unde se afla imobilul a fost încadrata la rangul II, zona D, cu un coeficient de corectie de 2,10.
Stabiliti impozitul pe cladire datorat de proprietarul apartamentului pentru anul 2008, stiind ca valoarea impozabila unitara a fost stabilita de consiliul local la 669 lei/m2, iar plata impozitului se face integral pâna la data de 31 martie 2008 (prin hotarârea consiliului local, pentru plata anticipata a impozitului pe cladiri se acorda bonificatia maxima prevazuta în Codul fiscal , de 10%).
Raspuns:
Impozit anual = 57 x 669 x 2,1 x 0,1% = 80 lei
Bonificatie = 80 x 10% = 8 lei
Impozit de plata = 80 – 8 = 72 lei

140. În anul fiscal 2008 o persoana fizica detine în proprietate un autoturism înmatriculat în România, cu o capacitate cilindrica de 1895cm3.
Calculati impozitul pe mijloacele de transport datorat de proprietar stiind ca valoarea impozitului unitar este stabilita de consiliul local la 15 lei/200 cm3 sau fractiune de capacitate, iar plata impozitului se face integral pâna pe 31 martie 2008 (prin hotarârea consiliului local, pentru plata anticipata a impozitului pe cladiri se acorda bonificatia maxima prevazuta în Codul fiscal, de 10%).
Raspuns:
Nr fractiuni de 200 cm3 = 1895/200 = 10
Impozit anual = 10 x 15 = 150 lei
Bonificatie = 150 x 10% = 15 lei
Impozit de plata = 150 – 15 = 135 lei

141.
Cine datoreaza impozitul pe cladiri, respectiv taxa pe cladiri?
Raspuns:
CF art.249 Impozitul pe cladiri este datorat de proprietarii cladirilor situate in Romania, cu exceptia situatiilor prevazute de Codul Fiscal.
- Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri
.

Cum se calculeaza impozitul pe cladiri în cazul în care proprietarul este o persoana fizica ce detine în proprietate doar o cladire?
Raspuns:
-CF art 251 În cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii

- Valoarea impozabila a cladirii, exprimata în lei, se determina prin înmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimate în metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata în lei/mp.

- Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin însumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite.

- Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza în functie de rangul localitatii si zona în care este amplasata cladirea, prin înmultirea valorii impozabile cu coeficientul de corectie corespunzator

- În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie se reduce cu 0,10.

- Valoarea impozabila a cladirii, determinata în urma aplicarii prevederilor alin. (1) - (6), se reduce în functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:

a) cu 20%, pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;

b) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa între 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.

(8) În cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 de metri patrati, valoarea impozabila a acesteia, determinata în urma aplicarii prevederilor alin. (1) - (7), se majoreaza cu câte 5% pentru fiecare 50 metri patrati sau fractiune din acestia.

(81) În cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrari.

(9) Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin înmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

. Cum se calculeaza impozitul pe cladiri în cazul unei persoane juridice?
Raspuns: CF art.253
În cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.

(2) Cota de impozit se stabileste prin hotarâre a consiliului local si poate fi cuprinsa între 0,25% si 1,50% inclusiv

- În cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15% .

- În cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti între 5% si 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii înregistrata în contabilitatea persoanelor juridice, pâna la sfârsitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea prevazuta la alin.

Care este scadenta de plata a impozitului pe cladiri?
Raspuns:
31 martie si 30 septembrie


145. Cine sunt contribuabilii impozitului pe teren, respectiv taxa pe teren?
Raspuns:
CF art.256 Orice persoana care are în proprietate teren situat în România datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel.Contribuabilii impozitului pe teren sunt proprietarii acestora.
Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale ,

concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta

sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta,

dupa caz, in conditii similare impozitului pe tere.

Taxa pe teren este datorata de persoanele care au concesionate, închiriate, primite sau luate în folosinta terenuri proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale.

146
. Cum se fundamenteaza impozitul pe teren, pentru un teren situat în intravilan, la alta categorie de folosinta decât teren pentru constructii?
Raspuns:
CF art.258 În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la alta categorie de folosinta decât cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin înmultirea suprafetei terenului, exprimata în hectare, cu impozitul unitar, iar acest rezultat se înmulteste cu un coeficient de corectie.

Care sunt contribuabilii în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport?
Raspuns:
CF art.261 Orice persoana care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat în România datoreaza o taxa anuala pentru mijlocul de transport, cu exceptia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel

În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar

148. Cum se stabileste cuantumul taxei asupra mijloacelor de transport în cazul autovehiculelor?
Raspuns:
Impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza în functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin înmultirea numarului de unitati de 200 de cm3 sau fractiuni din acestea (determinate prin împartirea capacitatii cilindice la 200, iar rezultatul rotunjit la întreg prin adaugare) cu impozitul unitar.

149. O persoana fizica detine ca prima locuinta , in afara celei de domiciliu, o proprietate in mediul urban, avand o suprafata utila de 60 mp, iar valoarea impozabila unitara de 669 lei/mp. La subsol, cladirea are o pivnita nelocuibila, proprietatea contribuabilului, cu o suprafata utila de 8 mp. Cladirea a fost construita in anul 1950, fiind achizitionata de contribuabil la data de 25 ianuarie 2008. Coeficientul de corectie pozitiva a valorii impozabile este de 2.6, iar apartamentul este situat intr-o cladire cu 3 niveluri si 9 apartamente.
Determinati impozitul pe cladiri de plata in 2008 pentru aceasta proprietate a contribuabilului.
Raspuns: Consideram ca suprafata utila= suprafata desfasurata.( Daca nu cunoaste suprafata desfasurata, aceasta se determina prin inmultirea suprafetei utile cu un coieficient de 1.2)
Stabilire suprafata impozabila: 60+8= 68 mp

Impozit cladire:68*669*0,1%*2,6=118,28 =118

Majorat cu 15%- este o cladire in afara celei de locuit:118+15%=118+17,7=136

Reducere cu 20%- vechime mai mare de 50 ani: 136-20%(136)=136-27=109 lei/an

Impozit aferent 11 luni( achizitionata in 25 ian): 109:12*11=99,91=100 lei

. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cladire cu o suprafata construita desfasurata de 200 mp, avand o valoare contabila ( de inventar) de 75.000 lei recuperata integral pe calea amortizarii. Cota de impozit pe cladiri stabilita de consiliul local a fost de 1%.
Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica.
Raspuns:
Reducere valoare impozabila cu 15% => 75.000-11250=63.750 <= val. impozabila
Impozit = 63.750*1%=637.5 lei>> 638 lei impozit pe cladire anual

151. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cladire cu o suprafata construita desfasurata de 200 mp. Cladirea a fost reevaluata ultima data in anul 2002 la o valoare de 150.000 lei.
Cota de impozit pe cladiri stabilita de catre consiliul local a fost de 1% pentru cladirile reevaluate si de 10% pentru cladirile nereevaluate.
Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica in anul 2008.
Raspuns:
150.000**10%(majorare)=15.000 lei

152.
O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cladire cu o suprafata construita desfasurata de 200 mp. Cladirea a fost reevaluata ultima data in anul 2007 la o valoare de 150.000 lei. Cota de impozit pe cladiri stabilita de catre consiliul local a fost de 1% pentru cladirile reevaluate si de 10% pentru cladirile nereevaluate.
Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica in anul 2008.
Raspuns:
150.000*1%=1.500 lei


153. O persoana fizica detine incepand cu luna decembrie 2007 un autoturism cu o capacitate cilindrica de 1820 cmc.
Determinati impozitul pe mijloacele de transport aferent anului 2008 in conditiile in care impozitul unitar este de 60 lei/ 200 cmc.
Raspuns:
1820/200= 9.1 => 10 fractiuni
10*60=600 lei


154. O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 2620 cmc, achizitionat la data de 20 mai 2008. Impozitul unitar este de 60 lei/200 cmc.
Determinati impozitul de plata in 2008.
Raspuns:
2620/200= 13.1 => 14 fractiuni
14*60 =840 lei/an
Persoana datoreaza impozit incepand cu data de 1 iunie 2008=> 7 luni : 840/12=70 lei/luna
70*7=490 lei de plata in 2008
,

155. O persoana fizica detine incepand cu 10 aprilie 2008 un teren arabil de 10 hectare in extravilan in zona A.
Determinati impozitul de plata daca impozitul unitar este de 36 lei/ ha.
Raspuns:
10 ha*36=360 lei/an => 360/12=30 lei/luna
Persoana datoreaza impozit incepand cu 1 mai 2008 => 8 luni
8*30=240 lei impozit de plata pentru anul 2008, termen de plata 30 septembrie

156.
O persoana fizica detine incepand cu 10 iunie 2008 un teren arabil in intravilan de 10 hectare.
Determinati impozitul de plata daca impozitul unitar este de 20 lei/ha, iar coeficientul de corectie este de 3.00.
Raspuns:
10 ha*20*3=600 lei/an
Persoana datoreaza impozit incepand cu 1 iulie 2008 => 6 luni
600:12*6=300 lei de plata pentru anul 2008

157.
O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 1897 cmc, achizitionat la data de 20 mai 2007. La 15 iunie 2008 persoana fizica vinde autoturismul. Impozitul unitar este de 60 lei/200 cmc.
Determinati impozitul de plata in 2007 si in 2008.
Raspuns:
1897/200=9.49 fractiuni=10 fractiuni
10*60=600 lei impozit anual
600/12=50 lei/luna
Pentru anul 2007, persoana datoreaza impozit de la 1 iunie 2007 => 7 luni : 7*50=350 lei pentru anul 2007
Pentru anul 2008, persoana datoreaza impozit pana la de la 1 iulie 2008 => 6 luni : 6*50=300 lei pt anul 2008

158
.
O persoana fizica detine o cladire pentru care impozitul anual este de 1.000 lei. Imobilul este singura proprietate a contribuabilului, fiind si locuinta de domiciliu. Stiind ca imobilul a fost achizitionat la data de 15 februarie 2007 si a fost vandut la data de 12 noiembrie 2008, determinati impozitul de plata in 2007 si in 2008.
Raspuns:
1000/12= 83.33 lei => 83 lei/luna
Pentru anul 2007, persoana datoreaza impozit de la 1 martie pana la 31 decembrie =>10 luni
83*10=830 lei impozit de plata pentru anul 2007
Pentru anul 2008, persoana datoreaza impozit pana la 1 decembrie 2008 => 11 luni
83*11=913 lei impozit de plata pentru anul 2008

O societate comerciala înregistrata în scop de TVA realizeaza în luna mai 2007 urmatoarele operatiuni:
- achizitioneaza 1.000 kg deseuri metale neferoase la pretul de 1,5 lei/kg fara TVA;
- achizitioneaza 2.000 kg fructe la pret de 2,0 lei/kg fara TVA;
- livreaza 1500 kg fructe la pretul de 2,5 lei/kg fara TVA.
Determinati TVA de plata sau de recuperat aferent lunii mai 2007. Toate achizitiile/livrarile se fac pe plan
intern de la/catre persoane înregistrate în scop de TVA.
Raspuns:

Achizitie:1000*1,5=1500 TVA: 1500*19%=285 4426=4427 /285 lei ( taxare inversa, art.160)

Achizitie 2000*2=4000  TVA=4000*19%=760

Livrare:1500*2,5= 3750 TVA 4427:3750*19%= 712,5

Total TVA deductibil = 285+760=1045

Total TVA colectat: 285+712,5= 997,5

TVA de rambursat:1045-997,5=47,5

O persoana juridica înregistrata în scop de TVA ce activeaza în domeniul productiei de mobilier realizeaza în luna iunie 2007 urmatoarele operatiuni:
- achizitii de masa lemnoasa pe picior utilizata ca materie prima 850.000 pret fara TVA;
- achizitii de materiale consumabile în valoare de 250.000, pret fara TVA;
- înregistreaza facturi pentru cazarea personalului trimis în delegatie în valoare de 25.000, fara TVA;
- achizitioneaza
produse alcoolice si din tutun destinate activitatii de protocol în valoare de 15.000 fara TVA;
- livreaza produse finite (mobilier) în valoare de 1.450.000 lei, pret cu TVA.
Determinati TVA aferent lunii iunie 2007. stiind ca la sfârsitul lunii mai 2007 societatea raportase TVA de
recuperat în valoare de 2.500 lei, determinati care este valoarea TVA pe care societatea o datoreaza catre bugetul statului la sfârsitul lunii iunie. Toate operatiunile se desfasoara pe plan intern, furnizorii si clientii fiind persoane înregistrate în scop de TVA.
Raspuns:

Achizitie masa lemnoasa: 850000 *19%= 161500  4426=4427 /161500 lei

Achizitii:250000*19%= 47500  4426 :47500

Facturi prest.serv. hoteliere. : 25000*9%= 2250 4426 : 4750

Prod. Protocol- TVA nedeductibil :15000*19%=2850 4426 : 2850 635=4426 2850 lei

Livrari prod.finite : 1.450.000*19/119%= 231.512,61 lei 4427 ; 275.000 lei

Total TVA deductibil : 161500+47500+2250+2850=214100

TVA de dedus : 214100-2850=211250

TVA colectat : 161500+231512,61=393012,61 lei

Tva de plata in luna : 393012,61-211250= 181762,61 luna iunie

TVA de rambursat din per.precedenta : 2500

TVA de plata conform decont : 181762,61-2500=179.262,61 lei

În luna iulie 2007 o persoana juridica platitoare de TVA realizeaza operatiunile:
- livrari de bunuri pe piata interna în valoare de 220.000 fara TVA, TVA 19%;
- prestari de servicii pe piata interna scutite cu drept de deducere în valoare de 110.000 lei;
- prestari de servicii pe piata interna scutite fara drept de deducere în valoare de 180.000 lei;
- achizitii de marfuri în valoare de 100.000 fara TVA, TVA 19%, destinate în întregime operatiunilor cu
drept de deducere;
- achizitii de materiale consumabile si servicii în valoare de 190.000 lei fara TVA, TVA 19%, din care 70%
sunt destinate activitatilor cu drept de deducere si 30% activitatilor fara drept de deducere.
Determinati TVA de plata în luna iulie 2007
Raspuns:

Livrari de bunuri : 220.000 *19%=41800  4427:41800 lei

Prest.serv. scutite cu dr. de deducere :110000 lei fara TVA

Prest. serv. scutite fara dr. de deducere : 180.000 lei

Achizitii mf. :100000*19%=19000  4426 :19000 deductibil integral

Achizitii :190000*19%= 36100 lei 4426 :36100 din care 30% nu se deduce si 70% se deduce

635=4426 10830(36100*30%)

TVA colectat : 41.800

TVA deductibil : 19.000+36100=55100

TVA de dedus : 55100-10830=44270

Nu se calculeaza pro-rata pentru ca se cunoaste destinatia produselor achizitionate

TVA de recuperat : 44270-41800=2470


162. În luna august 2007 o societate platitoare de TVA realizeaza urmatoarele operatiuni:
- exporturi (în afara Comunitatii) în valoare de 400.000 lei;
- livrari de bunuri pe piata interna în valoare de 250.000 lei fara TVA, TVA 19%;
- prestari de servicii pe piata interna scutite fara drept de deducere în valoare de 200.000 lei;
- achizitii de materii prime si materiale consumabile de pe piata interna în valoare de 600.000 lei fara TVA,
TVA 19%, destinate realizarii activitatilor firmei;
- beneficiaza de prestari servicii de la terti în valoare de 560.000 lei, pret cu TVA, TVA 19%
Determinati TVA de plata catre bugetul statului în luna august 2007.
Raspuns:

Export: 400000  scutit cu drept de ded.

Livrari  : 250000 * 19%=47500  4427 :47500

Prest.serv. :200000 scutite fara drept de ded.

Achizitii :600000*19%=114000 4426 :114000

Beneficiar prest. Serv. :560000*19:119=89411,76 4426 : 89411,76

Nu se cunoaste destinatia achizitiilor si se calculeaza pro rata:

TVA colectat : 47500

TVA deductibil : 114000+89411,76=203411,76

TVA de dedus= 203411,76*76,47%=155548,97

TVA de rambursat : 155548,97-47500=108.048,97


163. Agentul economic X achizitioneaza de la producatorul Y o cantitate de 1.000 perechi de pantofi la pretul de productie de 250 lei / pereche, pret fara TVA. Producatorul Y decide acordarea unui discount de 10% pentru
aceasta comanda. Agentul economic X aplica un adaos comercial de 30% la pretul de achizitie al pantofilor dupa care vinde 800 de perechi agentului economic W si 200 de perechi agentului economic Z. Întrucât agentul economic W este un vechi client, X decide sa-i acorde un discount de 5% la vânzarea celor 800 perechi de pantofi. stiind ca toti agentii economici participanti la circuit sunt înregistrati în scop de TVA România, iar toate operatiunile au loc în România, determinati TVA de plata sau de recuperat pentru agentul economic X.
Raspuns

Achizitie:1000*250=250000 lei 4426:47500 (25000*19%)

Discount 10%( consider reducere financiara)- reduce baza de imp. cu 25000=> 4426: -4750 (25000*19%)

Vinzare:800+200=1000 pantofi PU 250+30%( adaos)=250+75=325

Valoare vanzare : 1000*325=325000 4427 :61750 (325000*19%)

Acordare discount la 800 perechi : 800*325=260000 reduce baza de impozitare cu 5%

260000*5%=13000 13000*19%=2470 4427 : -2470

TVA deductibil : 47500-4750=42750

TVA colectat : 61750-2470=59280

TVA de plata : 59280-42750=16530

O societate comerciala achizitioneaza un mijloc fix pentru care plateste un avans de 30% din valoare în luna iulie 2007, urmând ca restul de 70% sa fie achitat în luna septembrie, atunci când mijlocul fix îi este livrat. Factura este facuta pentru întraga valoare în luna iulie 2007. Daca valoarea mijlocului fix este de 500.000 lei, pret fara TVA, determinati TVA-ul deductibil aferent lunii iulie 2007.
Raspuns:
TVA devine exigibila la data facturii astfel ca societatea îsi înregistreaza în luna iulie 2007 un TVA deductibil de 500.000 * 19% = 95.000 lei

O societate comerciala achizitioneaza în luna martie marfuri în valoare de 40.000 lei fara TVA pe care le achita în proportie de 60% în luna martie si 40% în luna aprilie. Tot în luna martie ea factureaza catre clienti marfuri în valoare de 50.000 lei pret fara TVA. Pentru care va primi contravaloarea integral în luna aprilie. Determinati TVA de plata sau de recuperat aferent lunii aprilie, stiind ca toate operatiunile au loc în România, între persoane înregistrate în scop de TVA în România.
Raspuns:
TVA devine exigibila la data livrarii sau data facturarii. Astfel, TVA-ul aferent achizitiilor este exigibil în
luna martie, iar TVA-ul aferent livrarilor este exigibil tot în luna martie => pentru luna aprilie societatea nu are de platit sau de recuperat, întrucât ea nu a desfasurat operatiuni impozabile cu exigibilitate în luna aprilie.

In luna aprilie va depune decontul de TVA aferent lunii martie

166. În cadrul unei societati comerciale înregistrate în scop de TVA în România au loc urmatoarele operatiuni în luna iunie 2007:
- emiterea de facturi în valoare de 30.000 lei fara TVA, cota 19% pentru livrarea de bunuri în România;
- emiterea de facturi în valoare de 10.000 lei fara TVA, cota 19% pentru prestarea de servicii având locul în
România;
- achizitia din România, de la furnizorii interni, de bunuri în valoare de 25.000 lei, cota TVA 19%;
- primirea facturii de 1.500 lei fara TVA privind rata 15 de plata aferenta achizitionarii unui utilaj cu plata în
rate de pe piata interna (contractul a fost încheiat în 2006);
- primirea facturii externe referitoare la plata ratei de leasing extern pentru un automobil contractat în luna
februarie 2007 prin leasing extern din Franta, în valoare de 280 euro, inclusiv TVA francez în cota de
19,6%. Conform contractului, data de plata este de 15 a fiecarei luni.
Cursul de schimb este 3,3 lei/euro
Determinati:
a) TVA deductibil;
b) TVA colectat;
c) TVA de plata sau de recuperat.
Raspuns:

Livrare b.Ro.: 30000 4427: 5700 ( 30000*19%)

Prest.serv.Ro.:10000 lei  4427: 1900( 10000*19%)

Achiz Ro.:25000 lei 4426: 4750 ( 25000*19%)

Rata leasing Ro.: 1500 4426: 285 (1500*19%)

Rata leasing extern: 280 euro*3,3=924, TVA platit in Fr.nu se inregistreaza in conturi de TVA in Ro.

TVA colectat: 5700+1900= 7600

TVA deductibil: 4750+285=5035

TVA de plata ; 7600-5035=2565


167. Selectati dintre operatiunile prezentate mai jos acele operatiuni pentru care se aplica cota redusa de TVA de 9%:
- prestari de servicii medicale;
- livrari de produse ortopedice;
- livrarile de organe, de sânge si de lapte de provenienta umana;
- livrarea de manuale scolare;
- activitatea de învatamânt;
- dreptul de intrare la muzee;
- cazarea în cadrul sectorului hotelier;
Raspuns:
Operatiunile pentru care se aplica cota redusa de 9% sunt: CF art.140 alin2
- livrari de produse ortopedice;
- livrarea de manuale scolare;
- dreptul de intrare la muzee;
- cazarea în cadrul sectorului hotelier.

168. O societate comerciala A produce o cantitate de 2.000 sticle de vin spumos a 0,75 l/sticla la un pret de
productie de 8 lei/sticla. Societatea A vinde catre societatea B cele 2.000 de sticle în luna aprilie 2007. Valoarea
accizei specifice pentru vinul spumos este de 34,05 euro/hl. produs, iar cursul de schimb este de 3,3 lei/euro
Determinati valoarea accizei si a TVA aferente lunii aprilie pe care trebuie sa le declare societatea B la
administratia financiara, daca B nu mai realizeaza nici o alta operatiune în luna aprilie 2007
Raspuns:
Societatea B este comerciant, nu producator, ca urmare ea nu are obligatii declarative în ceea ce priveste
accizele.
Pentru determinarea TVA-ului de declarat trebuie sa determinam pretul fara TVA la care B va cumpara de
la A. => pret cumparare = Pret de productie + Acciza
Pret de achizitie fara TVA = (2.000 * 8) + (34,05 * 3,3 * 2.000 * 0,75 / 100) = 16.000 + 1685,48 = 17.685,48 lei
TVA deductibil = 17.685,48 * 19% = 3.360 lei
Deci societatea B trebuie sa declare un TVA de recuperat de 3.360 lei

La inventarierea de la sfârsitul exercitiului financiar 2007 se constata lipsa unui mijloc fix în valoare de
20.000 lei care a fost amortizat în proportie de 30%. Explicati tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA daca lipsa nu este imputabila.
Raspuns: CF art.128

Bunul constatat lipsa în gestiune si neimputabil este o livrare catre sine pentru care societatea comerciala trebuie sa colecteze si sa plateasca TVA. Pentru a face ajustarea TVA trebuie sa stim data achizitiei. Pentru bunurile de capital achizitionate dupa data aderarii perioada de ajustare este de 5 ani (art.149 CF)

Un furnizor acorda clientului sau în momentul facturarii marfurilor o reducere comerciala. Sa se determine
TVA aferenta marfurilor vândute de catre furnizor, cunoscând urmatoarele:
Pret de vânzare .......... ..... ...... ...........................2.000 lei
Rabat 10% acordat marfurilor vândute.
Raspuns: CF art.137

Pret de vânzare: .2.000 lei
Rabat 10% : 2.000 lei x 10%=200 lei
Baza de impozitare TVA.: 2.000 lei – 200 lei = 1.800 lei
TVA 19% : 1.800 lei x 19%=342 lei

Un furnizor acorda clientului sau în momentul facturarii marfurilor reduceri comerciale. Sa se calculeze TVA aferenta marfurilor vândute de catre furnizor, cunoscând urmatoarele:
Pret de vânzare .......... ..... ...... ...........................2.000 lei
Rabat 10% si remiza 5% acordate marfurilor vândute.
Raspuns: CF art.137
Pret de vânzare:..2.000 lei
Rabat 10% (2.000 lei x 10%) : 200 lei
Baza TVA diminuata cu cota de rabat = 1800 (2.000 lei – 200 lei = 1.800 lei)
Remiza 5% (1.800 lei x 5%) : 90 lei
Baza de impozitare TVA : 1.710 lei (1.800 lei – 90 lei = 1.710 lei)
TVA 19% (1.710 lei x 19%)=325 lei

Se importa din SUA produse finite spre a fi comercializate. Sa se calculeze TVA datorata în vama, în
conditiile în care se cunosc urmatoarele date:
Valoarea în vama a marfurilor .......... ..... ...... .......
40.000 lei;
Taxe vamale 10%, comision vamal 0,5%.
Importatorul nu beneficiaza de certificat de amânare la plata TVA în vama.
Raspuns: CF art.139
Valoarea în vama a marfurilor .......... ..... ...... ...........................40.000 lei
Taxa vamala10% (40.000 lei x 10%) .......... ..... ...... ..................4.000 lei
Comision vamal 0,5% (40.000 lei x 0,5%) .......... ..... ...... .............200 lei
Total baza de impozitare TVA.......... ..... ...... ............................44.200 lei
TVA 19% (44.200 lei x 19%).......... ..... ...... .......... ..... ...... .8.398 lei

Se importa din SUA produse finite spre a fi comercializate. Sa se calculeze TVA datorata în vama, în
conditiile în care se cunosc urmatoarele date:
Valoarea în vama a marfurilor .......... ..... ...... ....... 100.000 lei;
Taxe vamale 10%, comision vamal 0,5%, acciza 30%
Importatorul nu beneficiaza de certificat de amânare la plata TVA în vama.
Raspuns: CF art.139
Valoarea în vama a marfurilor .......... ..... ...... ...........................100.000 lei
Taxa vamala10% (100.000 lei x 10%) .......... ..... ...... .................10.000 lei
Comision vamal 0,5% (100.000 lei x 0,5%) .......... ..... ...... .............500 lei
Total .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ......110.500 lei
Acciza 30% (110.500 lei x 30%).......... ..... ...... ...........................33.150 lei
Total baza de impozitare TVA.......... ..... ...... ............................143..650 lei
TVA 19% (143.650 lei x 19%).......... ..... ...... .......... ..... ...... 27.294 lei

O societate comerciala realizeaza din productia interna artcole de cristal. Sa se calculeze TVA, cunoscând
urmatoarele date: pret de livrare, mai putin accizele, al produselor 20.000 lei, acciza 55%.
Raspuns: CF art.137
Pret de livrare al produselor .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..20.000 lei
Acciza aplicabila 55% (20.000 lei x 55%).......... ..... ...... ............11.000 lei
Total baza de impozitare TVA.......... ..... ...... ..............................31.000 lei
TVA 19% (31.000 lei x 19%).......... ..... ...... .......... ..... ...... ...5.890 lei

Sa se determine pro-rata cunoscându-se urmatoarele date:
• Venituri obtinute din operatiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000 lei;
• Venituri obtinute din operatiuni scutite fara drept de deducere 57.500 lei.
Raspuns: CF art.147

Venituri obtinute din operatiuni care dau drept de deducere................115.000 lei
Venituri obtinute din operatiuni scutite fara drept de deducere............. 57.500 lei.
Pro-rata : 115000/(115000+57500)x100%=66,67%

Sa se determine TVA de dedus aplicând pro-rata, cunoscând urmatoarele date:
• Venituri obtinute din operatiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000 lei;
• Venituri obtinute din operatiuni scutite fara drept de deducere 57.500 lei;
• Bunuri si servicii achizitionate atât pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere, cât si de
operatiuni care nu dau drept de deducere 1.190 lei, din care TVA 190 lei.
Raspuns: CF art.147
I. Determinarea pro-rata
Venituri obtinute din operatiuni care dau drept de deducere................115.000 lei
Venituri obtinute din operatiuni scutite fara drept de deducere............. 57.500 lei.
Pro-rata : 115000/(115000+57500)x100%=66,67%
II. Determinarea TVA de dedus :190 lei x 67% = 126,67 =>127 lei

TVA nedeductibila :190 lei x 33% = 63 lei

Sa se determine TVA de plata, cunoscând urmatoarele date:
• Venituri obtinute din operatiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000 lei;
• Venituri obtinute din operatiuni scutite fara drept de deducere 57.500 lei;
• Bunuri si servicii achizitionate atât pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere, cât si de operatiuni care nu dau drept de deducere 1.190 lei, din care TVA 190 lei;
• Bunuri si servicii achizitionate destinate exclusiv realizarii de operatiuni care dau drept de deducere
119.000 lei, din care TVA 19.000 lei;
Raspuns: CF art 147 (6) - (11) si art. 1471
I. Determinarea pro-rata
Venituri obtinute din operatiuni care dau drept de deducere................115.000 lei
Venituri obtinute din operatiuni scutite fara drept de deducere............. 57.500 lei.
Pro-rata : 115000/(115000+57500)x100%=66,67%

-Achizitii la care se aplica pro rata: 1190 lei 4426: 190

TVA de dedus cu pro rata ; 190*67%=127

TVA nedeductibil: 190-127=63  635=4426 / 63lei

- Achizitii la care TVA se deduce integral: 119.000 lei 4426:19000
TVA colectata.: 115.000 lei x 19%= 21.850 lei 4427:21850
TVA deductibila total .: 19.000 lei + 127 lei= 19.127 lei
TVA de plata : 21.850 lei – 19.127 lei = 2.723 lei

. La data de 31 martie 2007 din evidentele contabile s-au centralizat urmatoarele date:
TVA de rambursat (recuperat) din decontul lunii precedente..........................3.230 lei
TVA colectata .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...7.460 lei
TVA deductibilia .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... 2.850 lei
Societatea obtine numai venituri din operatiuni care dau drept de deducere. Sa se calculeze TVA care rezulta din regularizarea datelor la sfârsitul lunii.
Raspuns: CF art 1471

TVA colectata : .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..7.460 lei
TVA deductibilia .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... 2.850 lei
TVA de plata în luna martie : 7460-2850= 4.610 lei
TVA de rambursat (recuperat) din decontul lunii precedente..........................3.230 lei
TVA de plata la 31 martie : 4.610 lei – 3.230 lei=.1.380 lei
Ce tipuri de operatiuni intra în sfera de aplicare a TVA?
Raspuns:

În sfera de aplicare a Tva în România intra: livrarile de bunuri (la intern, intracomunitare, exportul), achizitiile intracomunitare, prestarile de servicii si importul.

180. Care sunt cotele de TVA în România?
Raspuns:

Cotele de TVA sunt 19% si 9%. Mai pot exista operatiuni scutite cu sau fara drept de deducere, precum si operatiuni neimpozabile în România.


181. Când devine exigibila taxa pe valoarea adaugata în cazul achizitiilor intracomunitare?
Raspuns:

În cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine la data la care este emisa factura catre persoana care efectueaza achizitia, pentru întreaga contravaloare a livrarii de bunuri, dar nu mai târziu de a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei în care a intervenit faptul generator (data la care ar interveni faptul generator pentru livrari de bunuri similare, în statul membru în care se face achizitia – de regula data la care se face livrarea bunurilor).

Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO

Beta: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Hu

transport : Ro------ Hu

SC ALFA din RO => realizeaza Livrare intracomunitara pentru ca bunurile sunt transportate din Ro in Hu => , neimpozabil in Ro, scutit cu drept de deducere

Conditii de scutire:- Beta comunica cod de TVA din HU

bunurile sunt transportate din Ro in Hu

Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO

Beta: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Hu cu sediu permanent in Oradea

Raspuns: NU este LIC- se factureaza cu TVA deoarece bunurile nu sunt transportate din Ro in HU ci sunt transportate la sediul Beta din Oradea. .

Operatiunea ar fi scutita cu drept de deducerea daca bunurile ar fi trnsportate din Ro in Hu si SC Beta comunica cod de Hu.

Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO

Beta: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Hu

transport : Ro------ Franta

Nu este corecta factura. Trebuia facuta factura fara TVA deoarece sunt indeplinite conditiile de scutire:

 1. bunurile sunt transportate din Ro in Fr.
 2. beneficiarul a comunicat cod de TVA din alt SM ( Hu), cu toate ca bunurile au fost transportae in Franta

In aceasta situatie are loc o LIC in Ro si o AIC in Franta unde SC Beta din HU va trebui ulterior sa se inregistreze si sa declare AIC in Franta .

In cazul LIC locul livrarii este locul unde incepe transportul si locul AIC este locul unde se termina transportul. Intre SM diferite

Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO

Gama: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Portugalia

transport : Portugalia------ RO

Conditiile sunt indeplinite pentru ca SC Gama din Portugalia sa factureze scutit cu drept de deducere catre SC Alfa din Ro daca :

a.      Alfa comunica cod de TVA din RO unde are loc AIC

b.      Bunurile sunt transportate din Portugalia in Ro.

Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO

Gama: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Portugalia

transport : Portugalia------ RO

SC Alfa SRL face o AIC in Ro. Primeste factura fara TVA de la SC Gama din Portugalia unde are loc LIC.

In Ro SC Alfa aplica taxarea inversa 4426=4427, cu 4426 deductibil integral pentru ca bunurile sunt destinate realizarii de operatiuni taxabile; inregistreaza TVA in Decontul de TVA la rindurile corespunzatoare AIC ( 4 si 14) si depune Declaratia recapitulativa 390.

Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO

Gama: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Portugalia

transport : Portugalia------ RO

In Ro SC ALFA face AIC la care aplica taxarea inversa si o declara in Decont 300 si Declaratia recapitulativa 390. ( Bunurile sunt transportate din Port. in Ro)

X : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO

Z: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Germania

transport : RO------ Germania

Operatiunea de livrare din Ro de la SC X, in Germania la SC Z reprezinta LIC, neimpozabila in Ro si factura se va emite fara TVA, scutit cu drept de deducere, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

bunurile sunt transportate din Ro in Germ.

Sc Z a comunicat codul de TVA din Germ.

Daca SC Z nu comunica cod de TVA din Germania dar stim ca exista transport, SC X va emite factura cu TVA din Ro de 19%, TVA inscris pe factura 1900 ( 10000*19%)

Alfa : pers neimpozabila=intreprindere mica in RO (aplica reg.special de scutire, CA< 35000 euro,Grupul G4)

Beta: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Germania

transport : RO------ Germania

SC Alfa SRL- va emite factura fara TVA deoarece nu este inregistrata in scopuri de TVA.

- are cod fiscal fara Ro ( nu este inreg. in scopuri de TVA)

Beta SRL Buc.cu cod de TVA vinde televizore catre SC Gama din Franta care este inregistrata si in Ro.

Televizoarele in val. de 200.000 lei sunt transportate din Bucuresti la un depozit al SC Gama din Iasi.

NU are loc o LIC pentru ca bunurile nu sunt transportate in alt SM. Se va face factura cu TVA de 19 % pentru ca are loc o livrare pe teritoriul Ro. Bunurile sunt puse la dispozitia beneficiarului in Ro. Locul livrarii este in Ro. Suma TVA inscrisa pe factura 38.000 lei ( 200000*19%)

Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO

BBB: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Franta

transport : RO------ Germania

In Ro are loc o LIC de la sediul SC Alfa din Ro catre BBB care a comunicat cod de TVA din Franta dar bunurile sunt transportate in Germania.

SC Alfa emite factura fara TVA, scutit cu drept de deducere .

Daca bunurile nu ar fi transportate sau daca BBB nu ar fi comunicat cod de TVA din alt SM atunci operatiunea ar fi cu TVA si suma TVA inscrisa pe factura ar fi de 38.000 lei ( 200000*19%)

Gama: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Ro

Alfa : pers neimpozabila=intreprindere mica in HU=>Grupul G4

transport : RO------ HU

SC Gama face o livrare din Ro in Hu cu TVA pentru ca beneficiarul din HU nu comunica cod de TVA ( nu sunt indeplinite conditiile de scutire). Suma TVA inscrisa pe factura 2850lei (15000 +15000x19%=15000+2850TVA)

X : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO

Z: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Marea Britanie

transport : Marea Britanie------ RO

SC X SRL din Ro trebuie sa comunice SC Z din Marea Britanie codul de inreg. in scopuri de TVA in Ro.

In GB are loc LIC iar in Ro are loc AIC.

X : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO

Z: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Germania

transport : Germania---- RO

SC Z din Germania face factura fara TVA, este LIC in Germania, scutita cu drept de deducere pentru ca sunt indeplinite cond de scutire : - X comunica cod de Ro

- bunurile sunt transportate din Germ. In Ro.

In Ro are loc AIC , SC X inregistreaza 4426=4427 suma de 6840 lei ( 10000 euro *3,6*19%= 6840)

SC X SRL din RO achizitioneaza piese de la SC XYZ din HU care este inreg. si in Ro

Transportul bunurilor de la Satu Mare ( depozitul SC XYZ din HU) la SC X din Ploiesti.

Are loc o livrare pe teritoriul Ro, cu TVA Ro de 19 %, pentru ca bunurile sunt transportate de la Satu Mare la Ploiesti

Suma TVA inscrisa pe factura emisa de SC XYZ din Hu este de 3420 lei ( 5000 euro *3,6* 19%)

Beta : pers neimpozabila=intreprindere mica in RO, neinreg. in scop de TVA in RO=>Grupul G4 , achizitioneaza mobilier de 25000 euro

Alfa: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Franta

transport : Franta---- RO

Beta

- intreprindere mica in RO, neinreg. in scop de TVA in RO depaseste plafonul pentr achizitii de 10000euro/an =>trebuie sa se inreg. in scop de TVA in RO pentru AIC conform art. 153^1 din CF .

- comunica codul de TVA RO la SC Alfa din Franta care va emite factura fara TVA fiind indeplinite conditiile de scutire de TVA la livrare( comunicare cod beneficiar si transport).

In Ro SC Beta depune Decont special 301 si plateste TVA de 19 % in suma de 17100 lei ( 25000*3.6*19%= 17100).

SC Beta nu poate aplica taxarea inversa pentru ca este inregistrata in scopuri de TVA numai pentru AIC.

Depune si Declaratia recapit. 390

Gama : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO, 3 imprimante la expozitie

transport : RO---- Franta---- RO

LA SC Gama are loc un nontransfer fara tranzactie –(LIC neasimilata ) .Bunurile trebuie evidentiate in registrul nontransferurilor in momentul expeditiei si la intorcere . Nu sunt obligatii declarative din p.d.v al TVA in Decont si Decl. 390.

Daca bunurile nu se intorc non transferul devine transfer( LIC asimilata ).

Alfa: se infiinteaza la data de 19.06.2008, intreprindere mica => pers. neimpozabila =>nu plateste TVA

la 31.12.2008 CA=72000:3,3817  21291,06euro

35000*3.3817=118359 lei / 12 luni

- pe 7 luni : 118359:12*7=69043 lei ( 20416 euro)

20416 euro<21291 euro (69.043lei <72000 lei) care reprezinta CA realizata , rezulta ca a depasit plafonul si trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in termen de 10 zile de la data depasirii. Devine platitor de TVA cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat in scopuri de TVA .

Alfa: 19.06.2008, intreprindere mica => pers. neimpozabila =>nu plateste TVA

31.12.2008 CA=60000:3,3817=17742,56euro => 18000euro pt 7 luni

12luni------X

7luni........18000

X=12x18000/7= 30857,14 =>30857 <35000euro => poate pastra regimul de intreprindere mica

Structura de comisionar – Comisionarul, ca persoana impozabila care actioneaza in nume propriu dar in contul altei persoane, este considerat din punct de vedere al TVA cumparator-revanzator al bunurilor sau prestarilor de servicii . Intermediarul care actioneaza in calitate de intermediar se considera ca el insisi a livrat bunurile sau a prestat serviciile ( art. 128.2 si 129.2 din CF).

In cazul unei livrari catre sine cf. art. 128 alin.4 din CF, documentul pe baza caruia se colecteaza TVA este Autofactura

CF art. 1551 : Persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, obligata la plata taxei, trebuie sa autofactureze, pâna cel mai târziu în a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei în care ia nastere faptul generator al taxei,

Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO , servicii transport

Gama: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Polonia

transport : Bucuresti------ Timisoara

Transportul de la Bucuresti la Timisoara are loc pe teritoriul Ro.

Beneficiarul a comunicat codul sau de TVA din Polonia dar bunurile nu sunt transportate in alt SM.

Nu sunt indeplinite conditiile de scutire( cod beneficiar SM si transport in alt SM)

Ca urmare SC Alfa va emite factura cu TVA 19%. 10000*19%=1900 lei TVA inregistrat pe factura.

Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO , transport intracomunitar

Gama: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in PL

transport : Bucuresti------ Berlin

SC Alfa face transport intracomunitar cu locul de plecare din Ro si locul de sosire in Berlin ( altSM) .Operatiunea este scutita de TVA in Ro pentru ca beneficiarul a comunicat un cod valabil de TVA din alt SM ( Polonia) diferit de al prestatorului.

Pe factura SC Alfa va face mentiunea “ scutit cu drept de deucere”

Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO , transport intracomunitar

Teta: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO

transport : Bucuresti------ Berlin

Este TIC cu locul de plecare in Ro si locul de sosire in Germania.

Operatiunea nu este scutita in Ro pentru ca beneficiarul nu comunica prestatorului un cod valabil de TVA din alt SM diferit de cel al prestatorului.

SC Teta din Polonia a comunicat cod Ro ca urmare va primi de la SC Alfa SRL factura cu TVA in valoare de 1900 lei (10000*19%)

Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO , consultanta contabila

Gama: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in PL, nu are sediu fix sau permanent in RO

Este serviciu intangibil prestat de SC Alfa SRL din Ro catre o persoana impozabila din Polonia (art.133.2.g). SC Gama , persoana impozabila, nu trebuie sa comunice codul sau de TVA din SM.

SC Alfa face factura fara TVA, pe factura va face mentiunea scutit cu drept de deducere.

Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO , consultanta contabila

Gama: pers neimpozabila=intreprinderi mici, nu are sediu fix sau permanent in PL

SC Alfa SRL presteaza servicii intangibile ( art.133.2.g) catre o persoana impozabila din Polonia. Serviciul va fi facturat fara TVA chiar daca beneficiarul, persoana impozabila din Polonia nu este inregistrata in scopuri de TVA in Polonia. Pe factura emisa de SC Alfa SRL se face mentiunea “ scutit cu drept de deducere” neimpozabil in Ro.

In art 133 alin2 lit g spune ca locul este unde clientul este stab cu cond ca el sa fie o pers impozabila actionand ca atare, stab sau care sa aiba un sediu fix in comunitate dar nu in acelasi stat membru cu prestatorul.

Alfa : pers neimpozabila, neinreg. in scop de TVA in RO => op. scutite fara drept de deducere

Gama: pers impozabila, stabilita PL, inreg. in scop de TVA in PL, nu are sediu fix sau permanent in RO, consultanta contabila.

SC Alfa SRL beneficiaza de servicii intangibile prestate de SC Gama din Polonia care este pers.impoz. inregistrata in scopuri de TVA in Polonia. Locul prestarii in cazul serviciilor intangibile este in Ro. unde beneficiarul SC Alfa este stabilit. SC Alfa primeste factura fara TVA de la prestatorul din Polonia dar va fi obligata la plata TVA in Ro. SC Alfa SRL depune Decont special 301 si plateste TVA in Ro in suma de 820.8 lei( 1200euro*3.6*19%=820.8 lei)

Alfa: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO, inchiriaza cladire

Beta: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO

Inspectorii nu au procedat corect pentru ca Normele de aplicare a Codului Fiscal, art. 160, prevad ca depunerea cu intarziere a notificarii nu anuleaza dreptul de deducere la beneficiar daca pe notificare a mentionat data de la care opteaza pentru plata TVA la inchirieri.

Termenele de depunere a declaratiei recapitulative de TVA

Raspuns 

Declaratia se depune de catre persoanele înregistrate în scopuri de TVA, în conditiile art. 156.4 din Codul Fiscal, care au efectuat în trimestrul de raportare livrari, achizitii în tarile membre ale Uniunii Europene, sau livrari si achizitii în cadrul unei operatiuni triunghiulare

Declaratia recapitulativa se depune trimestrial, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare încheierii trimestrului, la organul fiscal competent. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, depun declaratia recapitulativa numai în trimestrul de raportare în care ia nastere exigibilitatea taxei pentru livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri, precum si pentru livrarile si achizitiile de bunuri în cadrul unei operatiuni triunghiulare efectuate.

. Achizitie combustibil in HU- se declara ?Raspuns 

Nu.pentru ca nu este AIC . In Hu a avut loc o livrare locala cu TVA HU pentru care directorul a primit un bon sau o factura cu TVA HU care in Ro se inregistreaza pe cheltuieli.

pers fizica, RO, achizitie mijloace de transport din Germania si le revinde.

Persoana fizica care achizitioneaza in scopul revanzarii autoturisme si desfasoara activitati cu caracter de continuitate devine persoana impozabila. Dupa depasirea plafonului de 35000 euro, persoana fizica ( persoana impozabila) este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA .

Un agent economic importa din America de Sud 10.000 sticle alcool etilic concentratie 50%, de 0,5 l/sticla la pret extern de 100 euro/sticla, nefiind plasate în regim suspensiv. Acciza specifica pentru alcool etilic este de 750 euro/hl alcool pur. Cursul de schimb este 3,3 lei/euro.

Determinati valoarea accizei care trebuie platita în vama

Raspuns:

Acciza = 750 * 3,3 * [(10.000 * 0,5) / 100] * 50% = 61.875 lei

O societate comerciala produce în luna mai 2008 2.000 pachete tigari cu 10 tigari în pachet. Acciza pentru

tigari este de 50 euro/1000 tigari, iar cursul de schimb este de 3,3 lei/euro. Cât este acciza datorata la bugetul de stat pentru productia realizata, daca tigarile sunt eliberate în consum în luna mai 2008?

Raspuns:

Acciza = 50 * 3,3 * (2.000 * 10)/1.000 = 3300 lei

Precizati produsele pentru care se aplica accize armonizate.

Raspuns: CF art.162

Accizele armonizate( se aplica de catre toate tarile UE) sunt taxe speciale de consum care se datoreaza bugetului de stat pentru urmatoarele produse provenite din productia interna sau din import pentru:

- bere;

- vinuri;

- bauturi fermentate, altele decât berea si vinurile;

- produse intermediare;

- alcool etilic;

- tutun prelucrat;

- produse energetice;

- energie electrica.

Un agent economic importa în 2007 din Rusia 40 bucati articole din cristal al un pret de producator de 50

euro/bucata. Cheltuielile cu transportul extern al acestor produse au fost de 500 euro. Pentru aceste produse taxa

vamala este de 20%, comisionul vamal de 0,5%, iar acciza de 30%. Determinati valoarea accizei ce trebuie platita

în vama, daca cursul de schimb este 3,3 lei/euro

Raspuns:

Valoarea în vama = (40 * 50 + 500) * 3,3 = 8.250 lei

Taxa vamala = 20% * 8.250 = 1.650 lei

Comisionul vamal = 0,5% * 8.250 = 41,25 lei

acciza=30%x(Valoarea în vama + Taxa vamala + Comisionul vamal)

Acciza = 30% * (8.250 + 1.650 + 41,25) = 2982 lei

O societate realizeaza din roductia interna bijuterii din aur, cu exceptia verghetelor. Pretul de livrare, mai

putin accizele, al produselor este de 8.000 lei. Acciza care se aplica conform Codului Fiscal este de 15%.

Sa se determine valoarea de facturare fara TVA a produselor, inclusiv acciza.

Raspuns: CF art.208

Baza de impozitare : Pretul de livrare, mai putin accizele.......... ..... ...... ..8.000 lei

Acciza aplicabila (15% x 8.000 lei).......... ..... ...... .......... ..... ...... .......1200 lei

Valoarea de facturare fara TVA, inclusiv acciza .......... ..... ...... ...............9.200 lei

Se importa din Canada produse de parfumerie pentru a fi comercializate.

Sa se calculeze valoarea accizei în conditiile în care se cunosc umratoarele date: Valoarea în vama 180.000 lei, taxa vamala 10%, comision vamal 0,5%, acciza 35%.

Raspuns: CF art.208

Valoarea în vama a produselor .......... ..... ...... ...........................180.000 lei

Taxa vamala10% (180.000 lei x 10%) .......... ..... ...... .................18.000 lei

Comision vamal 0,5% (180.000 lei x 0,5%) .......... ..... ...... .............900 lei

Total .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ......198.900 lei

Acciza 35% (198.900 lei x 35%).......... ..... ...... ...........................69.615 lei

În luna martie 2008 un agent economic producator de bere a înregistrat o productie de 10.000 hl, cu o

concentratie alcoolica de 4,5% si un numar de 6 grade Plato. Stabiliti acciza datorata de producator stiind ca acciza unitara este 0,748 euro/ 1 hl grad Plato, iar cursul de schimb din prima zi lucratoare a lunii octombrie 2006 este 1euro = 3,4 lei.

Raspuns:

- pt bere conteaza concentratia in grade Plato(=concentratia in zahar gram/100 gram solutie)

- NU conteaza concentratia alcoolica

- pt calculul accizelor se ia in calcul cursul din 01.oct. N-1 si cu el se merge tot anul

A = 6 x 0,748 x 10.000 x 3,4 = 152.592 lei

Care este sfera de aplicare a accizelor armonizate în România?

Raspuns:

Sfera de aplicare a accizelor armonizate este urmatoarea::

a) berea;

b) vinurile;

c) bauturile fermentate, altele decât berea si vinurile;

d) produsele intermediare;

e) alcoolul etilic;

f) tutunul prelucrat;

g) produsele energetice;

h) energia electrica.

Provenite din productia interna, achizitii intracomunitare si din import

Import de cafea boabe din Brazilia – acciza

Raspuns:

Valoarea în vama a produselor 4000x2x3,4=27200 lei

Taxa vamala10% : 27200 lei x 10%2720 lei

Comision vamal 0,5% : 27200 lei x 0,5%=136 lei

Valoare in vama nu are importanta pentru ca acciza se calculeaza pe tona.

Acciza :  (900x4000/1000)x3,4= 12240 lei

Raspuns : CF art 177

nr tigarete : 80000 x 20 = 1.600.000 tigari

acciza minima : 110419x 1.600.000/1000 = 176.670.400 lei

acciza minima stabilita : 176670400x 91% = 160.770.064 lei

acciza specifica : (16,28 x 1.600.000/1000) x 3,3 = 85.958,4 lei

acciza ad valorem : 29% x 7lei/pachet x 80000tigarete = 162.400 lei

acciza calculata : acciza specifica + acciza ad valorem = 85958,4+162400 = 248.358,4

acciza calculata(248358,4) > acciza minima stabilita(160.770.064) => se plateste acciza minima stabilita.

Acciza de plata : 160.770.064 lei

- Produsele accizabile reprezinta produse pentru care se datoreaza accize. Accizele reprezinta taxe speciale de consum care se datoreaza bugetului de stat aplicate în special produselor cu acciza armonizata ( valabile pentru toate tarile UE)si unor produse considerate de lux( cu acciza nearmonizata specifice tarii noastre). Scopul accizelor este de ordin fiscal, fiind folosite în special ca pârghii pentru controlarea consumului lor.

223 Documentul care insoteste miscarea produselor accizabile in regim suspensiv

Raspuns : CF art. 195

Miscarea produselor accizabile în regim suspensiv este însotita de documentul administrativ de însotire.

Ce document insoteste miscarea intracomunitara a prod.acizabile cu acciza platita

Raspuns : CF art. 195

Pe parcursul circulatiei intracomunitare a produselor, pentru care acciza a fost platita în statul membru de expeditie,este documentul de însotire simplificat ,sau un alt document comercial care sa contina aceleasi informatii continute în documentul de însotire simplificat.

Care este organul fiscal competent teritorial pentru administrarea impozitelor si taxelor datorate de

contribuabili, altii decât marii contribuabili?

Raspuns:

Pentru administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, competenta revine acelui organ fiscal, , în a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului sau al platitorului de venit, în cazul impozitelor si contributiilor realizate prin stopaj la sursa, în conditiile legii. ”

Competenta de administrarea a contribuabilului de un organ fiscal poate fi transmisa altui organ fiscal cu acordul contribuabilului si a primului organ fiscal.

( O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala art. 33, alin 1)

226 În ce conditii un alt organ fiscal decât cel competent teritorial, potrivit legii, si anume cel în raza caruia

contribuabilul îsi are domiciliul fiscal, poate prelua competenta pentru administrarea impozitelor si taxelor datorate de respectivul contribuabil.

Raspuns:

Competenta de administrarea a contribuabilului de un organ fiscal poate fi transmisa altui organ fiscal cu acordul contribuabilului si a primului organ fiscal. ( O.G. 92/2003 CPF art. 33, alin 1)

Societatea „X” SRL a depus la data de 25 Aprilie 2008 decontul de taxa pe valoarea adaugata aferent

trimestrului I 2008, solicitând totodata si rambursarea sumei negative înscrisa în decontul respectiv, de 10.000 lei

Pentru solutionarea cererii de rambursare, organul fiscal efectueaza o inspectie fiscala pe parcursul careia decide si

verificarea impozitului pe salariu

Inspectia fiscala se finalizeaza în data de 10 iunie 2008 si are ca rezultat stabilirea unei diferente suplimentare la

impozitul pe salariu fata de cel datorat si declarat la 25 ianuarie, de 5.000 lei. Organul fiscal competent emite nota

de compensare a TVA de rambursat cu diferenta datorata la impozitul pe salariu în data de 20 iunie 2008.

Sa se calculeze cuantumul majorarilor de întârziere datorat de contribuabil pentru diferenta suplemntara de impozit pe salariu, stiut fiind ca legea prevede un nivel al majorarilor de întârziere de 0,1% pe zi.

Raspuns: Codul de procedura fiscala art. 120, alin 1 si art. 122

Majorarile de întârziere se calculeaza pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pâna la data stingerii sumei datorate, inclusiv. „

Ppentru compensarile efectuate ca urmare a unei cereri de restituire sau de rambursare a sumei cuvenite debitorului, data stingerii este data depunerii cererii de rambursare sau de restituire.

Perioada pe care se calculeaza majorarile de întârziere: 26 Ianuarie – 25 Aprilie 2008 = 91 zile

Majorari de întârziere = 5.000 x 91 zile x 0,1% = 455 lei

228 Care este domiciliul fiscal al unui contribuabil persoana fizica?

Raspuns: Codul de procedura fiscala art. 33

În cazul creantelor fiscale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin Agentia Nationala de

Administrare Fiscala, prin domiciliu fiscal se întelege:

a) pentru persoanele fizice, adresa unde îsi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferita de domiciliu;

b) pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice în mod independent sau exercita profesii libere, sediul activitatii sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala;

Dl. „A”, medic, cu domiciliul în Bucuresti, sectorul 1, are un cabinet individual pentru acordarea de

consultatii medicale în Bucuresti, sectorul 3, având program în 4 zile din saptamâna. Dl. „A” mai detine un cabinet de consultatii medicale si în orasul Buftea, judesul Ilfov, la acesta din urma având program doar o zi pe saptamâna.

Care este domiciliul fiscal al domnului „A”? Explicati.

Raspuns: Codul de procedura fiscala art. 33

În cazul creantelor fiscale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin Agentia Nationala de

Administrare Fiscala, prin domiciliu fiscal se întelege: pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice în mod independent sau exercita profesii libere, sediul activitatii sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala ( unde sta mai mult)

Bucuresti, Sectorul 3

Societatea „X” SRL calculeaza impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I 2007 în

suma de 20.000 lei. Societatea vireaza la termenul legal – 25 Aprilie 2007 – impozitul datorat. De asemenea, la

termenul din 25 Aprilie 2007 societatea depune Declaratia 100 la organul fiscal competent, însa omite sa înscrie în

aceasta declaratie impozitul pe microîntreprinderi calculat, în suma de 20.000 lei.

Care sunt efectele juridice ale platii impozitului pe venitul microîntreprinderilor asupra obligatiei de declarare a

acestuia?

Raspuns: Codul de procedura fiscala art. 81

Obligatia de a depune declaratia fiscala se mentine si în cazul în care a fost efectuata plata obligatiei fiscale. Astfel, chiar daca plata a fost efectuata, nu înseamna ca nu mai exista obligatia de declarare

Codul de procedura fiscala prevede obligatia contribuabilului de a aduce la cunostinta organului fiscal orice

modificare ulterioara a datelor din declaratia de înregistrare fiscala prin depunerea declaratiei de mentiuni.

În ce termen trebuie depusa declaratia de mentiuni?

Raspuns: Codul de procedura fiscala art.75

În termen de 30 de zile de la data producerii modificarii-

Societatea „X” SRL datoreaza impozit pe profit astfel:

a) Creante principale reprezentând impozit pe profit, conform declaratiei fiscale:

Trimestrul I 2007: 1.000, scadente la 25 aprilie 2007;

Trimestrul II 2007: 1.500, scadente la 25 iulie 2007;

Trimestrul III 2007: 200, scadente la 25 octombrie 2007;

Trimestrul IV 2007: 1.700, scadente la 25 ianuarie 2008.

b) Creante rezultate din inspectia fiscala, cu termen de plata, conform deciziei de impunere comunicata în data de 20 ianuarie 2008:

Diferenta trimestrul I 207: 400;

Accesoriu aferent diferentei de 400 calculat pâna la 15 ianuarie 2008 (data finalizarii controlului): 100;

Diferenta trimestrul III 2007: 500;

Accesoriu aferent diferentei de 800 calculat pâna la 15 ianuarie 2008 (data finalizarii controlului): 60;

Total: - Principal: 900;

- Accesoriu: 160.

c) Creante accesorii stabilite prin decizie pentru neplata la scadenta a impozitului pe profit:

Comunicata la data de 10 iulie 2007: 200;

Comunicata la data de 10 ianuarie 2008: 300.

Societatea efectueaza pentru impozitul pe profit o plata de 3.500, la data de 10 martie 2008.

Sa se precizeze cum va efectua organul fiscal stingerea obligatiilor în evidenta sa fiscala prin aplicarea regulii

privitoare la ordinea de stingere a datoriilor din Codul de procedura fiscala.

Raspuns: Codul de procedura fiscala art. 115

In cazul prezentat stingerea oblig. Se face in ordinea scadentei incepind cu cele mai vechi.

- Vechimea obligatiilor fiscale de plata se stabileste astfel:

    - în functie de scadenta, pentru obligatiile fiscale principale;

- in functie de data comunicarii pentru obligatii principale si accesorii

Data (vechimea obligatiei) Suma datorata Suma acoperita prin plata Ramas de plata

25 04. 2007 i.profit pr.: 1.000 1.000

10.07.2007 accesorii comunicate 200 200

25.07.2007 i Profit 1500 1500

25.10.2007 i profit pr. 200 200

10.01.2008 accesorii comunicate 300 300

20.01.2008 diferenta imp.pr. 900 300 600

20.01.2008 accesorii 160 160

25.01.2008 i profit pr. 200 200

TOTAL   4460 3.500 960

Cum se stabileste vechimea obligatiilor de plata accesorii în scopul aplicarii regulii de stingere a datoriilor?

CPF OG 92/2003 – art. 115

- in functie de scadenta pentru obligatiile princilale

- in functie de data comunicarii pentru obligatii principle si accesorii stabilite de organele competente

- in functie de data depunerii la organul fiscal a declaratiei rectificative de catre contribuabil

Care este termenul legal în care organul fiscal trebuie sa solutioneze o cerere a unui contribuabil în cazul în

care pentru aceasta sunt necesare informatii suplimentare?

Raspuns: Codul de procedura fiscala art. 70

Ca regula generala, cererile depuse de catre contribuabil potrivit Codului de procedura se solutioneaza de catre

organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare.

În situatiile în care, pentru solutionarea cererii, sunt necesare informatii suplimentare relevante pentru luarea

deciziei, acest termen se prelungeste cu perioada cuprinsa între data solicitarii si data primirii informatiilor

solicitate.

Societatea „X” SRL a stabilit si declarat la data de 25 Ianuarie 2008 un impozit pe veniturile

microîntreprinderilor aferent trimestrului IV 2007 în suma de 12.000 lei. Ulterior, societatea constata ca a calculat

gresit impozitul, suma corecta a acestuia fiind de 10.000 lei. Ca urmare, societatea îsi exercita dreptul de a corecta

declaratia si depune în data de 25 Aprilie 2008 declaratia rectificativa, data la care efectueaza si plata sumei de

10.000 de lei în contul impozitului datotorat.

Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de întârziere datorat ca urmare a neplatii la scadenta a impozitului pe venitul microântreprinderilor aferent trimestrului IV 2007, stiut fiind ca legea prevede un nivel al majorarilor de întârziere de 0,1% pe zi.

Raspuns: Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 120

Majorarile de întârziere se calculeaza pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pâna la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

(2) Pentru diferentele suplimentare de creante fiscale rezultate din corectarea declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere, majorarile de întârziere se datoreaza începând cu ziua imediat urmatoare scadentei creantei fiscale pentru care s-a stabilit diferenta si pâna la data stingerii acesteia inclusiv.

(3) În situatia în care diferentele rezultate din corectarea declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite initial, se datoreaza majorari de întârziere pentru suma datorata dupa corectare ori modificare, începând cu ziua imediat urmatoare scadentei si pâna la data stingerii acesteia inclusiv.

Perioada pe care se calculeaza majorarile de întârziere: 26 Ianuarie – 25 Aprilie 2008 = 91 zile

Suma la care se datoreaza majorarile: 10.000( art.120 .3)

Majorari de întârziere = 10.000 x 91 zile x 0,1% = 910 lei

Care este termenul în care debitorii pot solicita organului fiscal corectarea erorilor din documentele de plata a

impozitelor si taxelor?

Raspuns:

Un an de la data platii

Care este termenul în care actul administrativ fiscal este considerat comunicat în cazul comunicarii lui prin

publicitate?

Raspuns: Codul de procedura fiscala art. 44

- Comunicarea prin publicitate se face prin afisarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a unui anunt în care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului.

- În cazul actelor administrative emise de organele fiscale prevazute la art. 35, afisarea se face, concomitent, la sediul acestora si pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice locale respective. În lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului judetean.

- În toate cazurile, actul administrativ fiscal se considera comunicat în termen de 15 zile de la data afisarii anuntului

Camera profesionala „C”, persdoana juridica de utilitate publica are organiyate in structura sa

desmembraminte (sedii secundare) fara personalitate juridica, denumite „filiale”. Parte din aceste desmembraminte (sedii secundare), neavând mai mult de 5 salariati nu îndeplinesc conditia ceruta de lege pentru a fi înregistrate ca puncte de lucru platitoare de impozit pe venitul din salarii si, pe cale de consecinta, de a li se atribui cod de identificare propriu. Aceste desmembraminte trebuie însa declarate la organul fiscal, fara a primi cod de identificare propriu.

Cum se declara si care este organul fiscal competent pentru îndeplinirea obligatiei de înregistrare în cazul sediilor

secundare care au mai putin de 5 salariati

Raspuns: Codul de procedura fiscala art. 34 si art. 74 si OMFP 1329/2004 si OMFP 262/2007

- Declararea se face în termen de 30 de zile de la înfiintarea sediilor secundare (Cod procedura fiscala) prin

depunerea declaratiei privind sediile secundare atat la organul fiscal pe teritoriul caruia functioneaza sediul principal cat si la organul fiscal pe teritoriul caruika functioneaza sediul secundar.

(Sediile secundare care au mai mult de 5 salariati primesc cod fiscal separat, pentru plata impozitului pe salarii la organul fiscal pe teritoriul caruia functioneaza sediul secundar. Acest cod fiscal va fi utilizat numai pentru declararea si plata impozitului pe salarii – Declaratia 060 . ( nu apare pe facturi sau alte documente) )

Pâna la ce data poate organul fiscal poate sa efectueze inspectia fiscala si, eventual, sa modifice prin decizie de impunere impozitul pe profit aferent trimestrului I 2004? Explicati

Raspuns: Codul de procedura fiscala art. 23, art. 91 si art. 98

Termenul de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili obligatii fiscale este de 5 ani si începe sa curga de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui în care s-a nascut creanta fiscala potrivit art. 23, daca legea nu dispune altfel.

Daca legea nu prevede altfel, dreptul de creanta fiscala si obligatia fiscala corelativa se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de imp unere care le genereaza.

- Baza de impunere s-a constituit în trim I 2004, termenul de prescriptie începe sa curga de la 01 ianuarie 2005, deci inspectia se poate efectua pâna la 31 decembrie 2009.

Inspectia fiscala se efectueaza în cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale

Societatea „X” SRL face obiectul unei inspectii fiscale generale care începe pe data de 10 Aprilie 2007 si se

finalizeaza la data de 30 iunie 2007, data la care are loc discutia finala cu contribuabilul asupra constatarilor

incluse în Raportul de inspectie fiscala. În cursul discutiilor, reprezentantul legal al societatii invoca prescriptia dreptului organului fiscal de a stabili diferenta de 50.000 lei aferenta impozitului pe profit pentru trimestrul I 2002, declarat de societate la data de 25 Aprilie 2002. Invocarea are ca motivare în drept prevederile legale aplicabile conform carora prescriptia se împlineste „în termen de 5 ani de la data la care a expirat termenul de depunere a declaratiei pentru perioada respectiva”.

Cum va proceda organul fiscal? Va emite sau nu decizia de impunere pentru diferenta de 5.000 lei? Explicati.

Raspuns: Codul de procedura fiscala art. 91

DA. Va emite decizia de impunere, întrucât, conform prevederilor legale „Dreptul organului fiscal de a

stabili obligatii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu exceptia cazului în care legea dispune altfel.

Termenul de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili obligatii fiscale începe sa curga de la data de 1

ianuarie a anului urmator celui în care s-a nascut creanta fiscala”, in cazul nostru termenul de prescriptie curge de la data de 1 ian. 2003.

Societatea „X” SRL depune la data de 25 aprilie 2008 declaratia privind obligatiile la bugetul de stat în care

declara un impozit pe profit datorat de 30.000 lei. La aceeasi data societatea depune si decontul cu suma negativa

de taxa pe valoarea adaugata în suma de 50.000 lei, solicitând si rambursarea.

La data de 30 Aprilie 2008 societatea înregistreaza la organul fiscal cererea de compensare a celor doua obligatii

reciproce. Organul fiscal, analizând cererea de rambursare a taxei pe valoarea adaugata, constata ca solutionarea necesita efectuarea în prealabil a inspectiei fiscale. Ca urmare, se stabileste prin decizie emisa la data de 10 iunie 2008, ca taxa pe valoarea adaugata la care este îndreptatit contribuabilul este de 20.000 lei. La data de 15 iunie 2008 se emite si nota de compensare. Contribuabilul, primind actele administrative fiscale corespunzatoare acestor actiuni ale organului fiscal, le accepta si efectueaza plata diferentei de 10.000 lei în data de 24 iunie 2008.

Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de întârziere datorate de societate, în urma solutionarii celor doua

cereri depuse la organul fiscal, stiut fiind ca legea prevede un nivel al majorarilor de întârziere de 0,1% pe zi.

Raspuns: Codul de procedura fiscala art. 120, si art. 122

- Majorarile de întârziere se calculeaza pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pâna la data stingerii sumei datorate, inclusiv. (2) Pentru diferentele suplimentare de creante fiscale rezultate din corectarea declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere, majorarile de întârziere se datoreaza începând cu ziua imediat urmatoare scadentei creantei fiscale pentru care s-a stabilit diferenta si pâna la data stingerii acesteia inclusiv.”

- pentru compensarile la cerere, data stingerii este data depunerii la organul competent a cererii de compensare.

Pentru suma de 30.000 lei => majorari pana la depunerea cererii :26.04 – 30.04 2007= 5 zile

Pentru suma de 10.000 lei neadmisa la compensare => majorarile se calculeaza pe perioada 26.04 – 24.06.2007= 60 zile ( 26.04 data urmatoare scadentei pina la 24.06, data platii)

Majorari de întârziere = 30.000 x 5 zile x 0,1% + 10.000 x 60 zile x 0,1% = 150 + 600 = 750 lei

Societatea „X” SRL depune la data de 25 aprilie 2008 declaratia 100 în care declara un impozit pe profit datorat de 30.000 lei. La aceeasi data societatea depune si decontul cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata în suma de 50.000 lei, solicitând si rambursarea.

La data de 25 Aprilie 2008 societatea înregistreaza la organul fiscal cererea de compensare a celor doua obligatii

reciproce.

Organul fiscal, analizând cererea de rambursare a taxei pe valoarea adaugata, constata ca solutionarea necesita

efectuarea în prealabil a inspectiei fiscale. Ca urmare, se stabileste prin decizie emisa la data de 10 iunie 2008, ca

taxa pe valoarea adaugata la care este îndreptatit contribuabilul este de 40.000 lei. La data de 15 iunie 2007 se

emite si nota de compensare.

Contribuabilul, primind actele administrative fiscale corespunzatoare acestor actiuni ale organului fiscal, le accepta.

Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de întârziere datorate de societate, în urma solutionarii celor doua

cereri depuse la organul fiscal, stiut fiind ca legea prevede un nivel al majorarilor de întârziere de 0,1% pe zi.

Raspuns:

Nu se vor calcula majorari de întârziere. Cererea de compensare a fost depusa la data scadentei odata cu cererea de rambursare si suma de rambursat acopera obligatia de plata

Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 120, pentru compensarile la cerere, data

stingerii este data depunerii la organul competent a cererii de compensare; „

Una dintre componentele registrului contribuabililor este vectorul fiscal. La ce se refera informatia continuta

în vestorul fiscal al unui contribuabil?

Raspuns: CPF art. 78

Vectorul fiscal cuprinde categoriile de obligatii fiscale de declarare, potrivit legii.

Societatea „X” SRL depune la data de 25 Aprilie 2007 decontul cu suma negativa de taxa pe valoarea

adaugata în suma de 40.000 lei, fara a solicita si rambursarea acestei sume. La aceeasi data, societatea mai depune

si declaratia privind obligatiile la bugetul de stat în care declara un impozit pe profit datorat de 30.000 lei, dar pe

care nu-l achita.

Poate organul fiscal sa efectueze din oficiu compensarea celor doua creante reciproce?

Raspuns: Codul de procedura fiscala art. 116

NU. Organul fiscal poate efectua compensare din oficiu ori de câte ori constata existenta unor creante reciproce, cu exceptia sumelor negative din deconturile de taxa pe valoarea adaugata fara optiune de rambursare

Raspuns : Codul de procedura fiscala art. 70

Cererile depuse de catre contribuabil potrivit prezentului cod se solutioneaza de catre organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare.

Societatea „X” SA are datorii restante la bugetul de stat, pentru care organele fiscale au pornit executarea

silita prin poprire, atât asupra disponibilitatilor banesti din conturile bancare, cât si asupra sumelor pe care alte

societati le datoreaza soicetatii „X”. Societatea se confrunta cu dificultati financiare si, pe fondul lipsei de

disponibilitati în conturile bancare, este în imposibilitate de a achita salariile. Pentru depasirea situatiei, societatea

solicita aplicarea prevederilor din Codul de procedura fiscala care prevad urmatoarele: „ (12) În masura în care

este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizarii bancii, potrivit alin. (11), sumele existente, precum si

cele viitoare provenite din încasarile zilnice în conturile în lei si în valuta sunt indisponibilizate. Din momentul

indisponibilizarii, respectiv de la data si ora primirii adresei de înfiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti, bancile nu vor proceda la decontarea documentelor de plata primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, si nu vor accepta alte plati din conturile acestora pâna la achitarea integrala a obligatiilor fiscale înscrise în adresa de înfiintare a popririi, cu exceptia sumelor necesare platii drepturilor salariale. ”

Poate organul fiscal sa dea curs solicitarii societatii debitoare cu privire la eliberarea de catre tertul poprit în

favoarea sa a sumelor necesare platii drepturilor salariale? Explicati.

Raspuns: CPF art. 149

Da. Tertul poprit poate elibera sume în favoarea debitorului, numai pentru plata drepturilor salariale

Este permis, conform Codului de procedura fiscala ca plata datoriei fiscale sa fie efectuata de alta persoana

decât debitorul?

Raspuns: CPF art. 114, alin 2 si Cod Civil, Art. 1093

DA plata obligatiilor fiscale poate fi facuta si de alta persoana, dispozitiile Coduluui Civil aplicandu-se in mod corespunzator.

- Plata obligatiilor fiscale se efectueaza de catre debitori, distinct pe fiecare impozit, taxa, contributie si alte sume

datorate bugetului general consolidat, inclusiv majorari de întârziere.

- Obligatia poate fi achitata de orice persoana interesata, precum de un coobligat sau de un fidejusor.

- Obligatia poate fi achitata chiar de o persoana neinteresata; aceasta persoana trebuie insa sa lucreze in numele si

pentru achitarea debitorului, sau de lucreaza in numele ei propriu, sa nu se subroge in drepturile creditorului

Care este, potrivit Codului de procedura fiscala, momentul de la care începe sa curga termenul de prescriptie a

dreptului organului fiscal de a stabili impozite si taxe si cât este acest termen?

Raspuns: CPF art. 91

„Dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu exceptia cazului

în care legea dispune altfel.

- Termenul de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili obligatii fiscale începe sa curga de la data de 1

ianuarie a anului urmator celui în care s-a nascut creanta fiscala

Care este primul act de executare silita în cazul creantelor fiscale?

Raspuns: Codul de procedura fiscala art. 145

Somatia

Art. 145 (1) Executarea silita începe prin comunicarea somatiei. Daca în termen de 15 zile de la comunicarea somatiei nu se stinge debitul, se continua masurile de executare silita. Somatia este însotita de un exemplar al titlului executoriu.

(2) Somatia cuprinde, pe lânga elementele prevazute la art. 43 alin. (2), urmatoarele: numarul dosarului de executare; suma pentru care se începe executarea silita; termenul în care cel somat urmeaza sa plateasca suma prevazuta în titlul executoriu, precum si indicarea consecintelor nerespectarii acesteia.

Care este termenul de depunere a unei contestatii împotriva unui act de executare silita al organului fiscal?

Raspuns: de procedura fiscala art. 173

Contestatia se poate face în termen de 15 zile, sub sanctiunea decaderii, de la data când :

a) contestatorul a luat cunostinta de executarea ori de actul de executare pe care le contesta, din comunicarea

somatiei sau din alta înstiintare primita ori, în lipsa acestora, cu ocazia efectuarii executarii silite sau în alt mod;

b) contestatorul a luat cunostinta, potrivit lit. a), de refuzul organului de executare de a îndeplini un act de

executare;

c) cel interesat a luat cunostinta, potrivit lit. a), de eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contesta.

Contestatia prin care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului

urmarit poate fi introdusa cel mai târziu în termen de 15 zile dupa efectuarea executarii.

. Din momentul indisponibilizarii, respectiv de la data si ora primirii adresei de înfiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti, bancile nu vor proceda la decontarea documentelor de plata primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, si nu vor accepta alte plati din conturile acestora pâna la achitarea integrala a obligatiilor fiscale înscrise în adresa de înfiintare a popririi. Care sunt sumele exceptate de la aceste dispozitii?

Raspuns CPF art. 149

Sumele necesare platii drepturilor salariale

Contribuabilul „X”, persoana fizica independenta, a primit în data de 05 Martie 2007 decizia de plati

anticipate pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata:

- 15 martie: 1.000 lei;

- 15 iunie: 1.000 lei;

- 15 septembrie: 1.000 lei;

- 15 decembrie: 1.000 lei;

Contribuabilul nu plateste ratele. Dupa depunerea declaratiei de venit pe anul 2007, la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileste un impozit anual de 4.000 lei. Contribuabilul achita acest din urma debit în data de 27 Octombrie 2007.

Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de întârziere datorate de contribuabil stiut fiind ca legea prevede un

nivel al majorarilor de întârziere de 0,1% pe zi.

Raspuns: Codul de procedura fiscala art. 120, alin 6

- Pentru obligatiile fiscale neachitate la termenul de plata, reprezentând impozitul pe venitul global, se datoreaza majorari de întârziere dupa cum urmeaza:

a) pentru anul fiscal de impunere majorarile de întârziere pentru platile anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de plati anticipate se calculeaza pâna la data platii debitului sau, dupa caz, pâna la data de 31 decembrie;

b) majorarile de întârziere pentru sumele neachitate în anul de impunere, potrivit lit. a), se calculeaza începând cu data de 1 ianuarie a anului urmator pâna la data stingerii acestora, inclusiv;

1.- se calculeaza majorari pentru neefectuarea platilor anticipate pina la data de 31.12.2007

2.- se calculeaza majorarile aferente sumei datorate din decizia de impunere pâna la data de 27.10.2008 cind efectueaza plata.

1.- Majorari calculate pentru anul 2007:

Pentru plata anticipata 1(15.03-31.12.2007): 1.000 x 291 zile x 0,1% = 291 lei

Pentru plata anticipata 2(15.06-31.12.2007): 1.000 x 199 zile x 0,1% = 199 lei

Pentru plata anticipata 3(15.09-31.12.2007): 1.000 x 107 zile x 0,1% = 107 lei

Pentru plata anticipata 4(15.12-31.12.2007): 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei

2.- Majorari calculate pentru anul 2008: 4.000 x 301 x 0,1% = 1.204 lei

Total majorari datorate: 291+199+107+16+1204=1817

Contribuabilul „X”, persoana fizica independenta, a primit în data de 05 Martie 2006 decizia de plati

anticipate pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata:

- 15 martie: 1.000 lei;

- 15 iunie: 1.000 lei;

- 15 septembrie: 1.000 lei;

- 15 decembrie: 1.000 lei;

Contribuabilul nu plateste ratele.

Dupa depunerea declaratiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileste un impozit anual de 2.000 lei. Contribuabilul achita acest din urma debit în data de 27 Octombrie 2007.

Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de întârziere datorate de contribuabil stiut fiind ca legea prevede un

nivel al majorarilor de întârziere de 0,1% pe zi.

Raspuns: Codul de procedura fiscala art. 120, alin 6

1. majorarile se calculeaza pâna la data de 31.12.2007 pt .plati anticipate neefectuate de 4000 lei si in anul urmator din 01.01-pana cand plateste, se stabilesc majorari la suma rezultata in urma impunerii adica la 2000 lei

- Majorari calculate pentru anul 2007:

Pentru plata anticipata 1(15.03-31.12.2007): 1.000 x 291 zile x 0,1% = 291 lei

Pentru plata anticipata 2(15.06-31.12.2007): 1.000 x 199 zile x 0,1% = 199 lei

Pentru plata anticipata 3(15.09-31.12.2007): 1.000 x 107 zile x 0,1% = 107 lei

Pentru plata anticipata 4(15.12-31.12.2007): 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei

- Majorari calculate pentru anul 2008: 2.000 x 301 x 0,1% = 601 lei.

Total majorari calculate: 291+199+107+16+601=1214

Contribuabilul „X”, persoana fizica independenta, a primit în data de 05 Martie 2007 decizia de plati

anticipate pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata:

- 15 martie: 1.000 lei;

- 15 iunie: 1.000 lei;

- 15 septembrie: 1.000 lei;

- 15 decembrie: 1.000 lei;

Contribuabilul plateste doar primele trei rate.

Dupa depunerea declaratiei de venit pe anul 2006, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileste un impozit anual de 3.000 lei.

Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de întârziere datorate de contribuabil stiut fiind ca legea prevede un

nivel al majorarilor de întârziere de 0,1% pe zi.

Raspuns: Codul de procedura fiscala art. 120, alin 6

Pentru obligatiile fiscale neachitate la termenul de plata, reprezentând impozitul pe venitul global, se datoreaza majorari de întârziere dupa cum urmeaza:

a) pentru anul fiscal de impunere majorarile de întârziere pentru platile anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de plati anticipate se calculeaza pâna la data platii debitului sau, dupa caz, pâna la data de 31 decembrie;

b) majorarile de întârziere pentru sumele neachitate în anul de impunere, potrivit lit. a), se calculeaza începând cu data de 1 ianuarie a anului urmator pâna la data stingerii acestora, inclusiv;

c) în cazul în care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere anuala este mai mic decât cel stabilit prin deciziile de plati anticipate, majorarile de întârziere se recalculeaza, începând cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui de impunere, la soldul neachitat în raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anuala, urmând a se face regularizarea majorarilor de întârziere în mod corespunzator.

Majorari calculate pentru anul 2007, impozit datorat ca plata anticipata aferenta tr.IV neachitata:

Pentru plata anticipata tr.IV.: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei

Majorari calculate în anul 2008: 0 lei

Total majorari =16 lei , pentru anul 2008 nu se mai calculeaza majorari pentru ca platile anticipate sunt la nivelul sumei rezultate din decizia de impunere.

Contribuabilul „X”, persoana fizica independenta, a primit în data de 05 Martie 2006 decizia de plati

anticipate pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata:

- 15 martie: 1.000 lei;

- 15 iunie: 1.000 lei;

- 15 septembrie: 1.000 lei;

- 15 decembrie: 1.000 lei;

Contribuabilul plateste doar primele trei rate.

Dupa depunerea declaratiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileste un impozit anual de 5.000 lei. Contribuabilul achita în data de 27 Octombrie 2008,

respectiv în termenul de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere anuala, stabilite de Codul fiscal

pentru achitarea diferentelor ramase de achitat fata de platile anticipate, întreaga datorie de 2.000 lei.

Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de întârziere datorate de contribuabil stiut fiind ca legea prevede un

nivel al majorarilor de întârziere de 0,1% pe zi.

Raspuns: Codul de procedura fiscala art. 120, alin 6

Majorari calculate pentru anul 2007:

Pentru plata anticipata tr.IV neachitata . : 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei

Majorari calculate în anul 2008 pentru diferenta neachitata( 5000 din decizie-3000 plati efectuate) : 2.000 x 300 x 0,1% = 600 lei

Total majorari: 16+600=616 lei

Contribuabilul „X”, persoana fizica independenta, a primit în data de 05 Martie 2006 decizia de plati

anticipate pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata:

- 15 martie: 1.000 lei;

- 15 iunie: 1.000 lei;

- 15 septembrie: 1.000 lei;

- 15 decembrie: 1.000 lei;

Contribuabilul plateste doar primele doua rate.

Dupa depunerea declaratiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileste un impozit anual de 4.000 lei. Contribuabilul achita în data de 27 Octombrie 2008.

Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de întârziere datorate de contribuabil stiut fiind ca legea prevede un

nivel al majorarilor de întârziere de 0,1% pe zi.

Raspuns Codul de procedura fiscala art. 120, alin 6 lit

Majorari calculate pentru anul 2007:

Pentru plata anticipata tr.III neachitata: 1.000 x 107 zile x 0,1% = 107 lei

Pentru plata anticipata tr.IV. neachitata: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei

Majorari calculate în anul 2008 pentru diferenta neachitata (4000 din decizie – plati antic.efecetuate=2000): 2.000 x 300 x 0,1% = 600 lei.

Total majorari = 616 lei

Contribuabilul „X”, persoana fizica independenta, a primit în data de 05 Martie 2006 decizia de plati

anticipate pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata:

- 15 martie: 1.000 lei;

- 15 iunie: 1.000 lei;

- 15 septembrie: 1.000 lei;

- 15 decembrie: 1.000 lei;

Contribuabilul plateste doar primele trei rate.

Dupa depunerea declaratiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileste un impozit anual de 5.000 lei. Contribuabilul achita în data de 31 Decembrie 2008,

depasind astfel cu 100 de zile termenul de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere anuala, stabilite

de Codul fiscal pentru achitarea diferentelor ramase de achitat fata de platile anticipate, întreaga datorie de 2.000

lei.

Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de întârziere datorate de contribuabil stiut fiind ca legea prevede un

nivel al majorarilor de întârziere de 0,1% pe zi.

Raspuns: art.120.6.b) majorarile de întârziere pentru sumele neachitate în anul de impunere, potrivit lit. a), se calculeaza începând cu data de 1 ianuarie a anului urmator pâna la data stingerii acestora, inclusiv

Majorari calculate pentru anul 2007 pentru plata anticipata neachitata TR.IV.: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei si se calculeaza si in anul urmator pina la data stingerii in anul 2008: 1000*365zile *0.1%= 365 lei

Daca plateste intermenul de 60 zile de la data comunicarii deciziei de impunere anuala, nu datoreaza majorari pentru diferenta de plata stabilita prin decizia de impunere anuala

Pentru diferenta de plata conform deciziei de impunere ( 5000-4000plati antic.=1000) de 1000 lei se calculeaza majorari pentru 100 zile :1000 x 100 x 0,1% = 100.

Total majorari:16+365+100=481 lei

Contribuabilul „X”, persoana fizica independenta, a primit în data de 05 Martie 2006 decizia de plati

anticipate pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata:

- 15 martie: 1.000 lei;

- 15 iunie: 1.000 lei;

- 15 septembrie: 1.000 lei;

- 15 decembrie: 1.000 lei;

Contribuabilul plateste doar primele trei rate.

Dupa depunerea declaratiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileste un impozit anual de 0 lei si un drept la restituire de 2.000 lei.

Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de întârziere datorate de contribuabil stiut fiind ca legea prevede un

nivel al majorarilor de întârziere de 0,1% pe zi.

Raspuns:

Majorari calculate în anul 2007:

Pentru plata anticipata tr.IV: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei

Majorari calculate în anul 2007: 0 lei

Total majorari = 16 lei

Societatea „X” SRL a facut obiectul unei inspectii fiscale în urma careia au fost stabilite sume suplimentare de plata în cuantum de 50.000 lei. Societatea nu este de acord si contesta la organul fiscal competent suma de 30.000 lei. Totodata, societatea se adreseaza si instantei competente de contencios administrativ, solicitând suspendarea executarii deciziei de impunere prin care au fost stabilite diferentele de plata.

Care este suma cautiunii pe care societatea trebuie sa o plateasca pentru solutionarea cererii de suspendare a

executarii deciziei?

Raspuns Codul de procedura fiscala art. 215

- Introducerea contestatiei pe calea administrativa de atac nu suspenda executarea actului administrativ fiscal.

- Dispozitiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contribuabilului de a cere suspendarea executarii actului administrativ fiscal. Instanta competenta poate suspenda executarea, daca se depune o cautiune de pâna la 20% din cuantumul sumei contestate, iar în cazul cererilor al caror obiect nu este evaluabil în bani, o cautiune de pâna la 2.000 lei.

Cautiunea = 20% din suma contestata = 20% x 30.000 = 6.000 lei

În ce conditii este posibila suspendarea executarii unui act administrativ fiscal?

Raspuns: Codul de procedura fiscala art. 215

În situatia în care s-a cerut suspendarea executarii actului administrativ fiscal, în temeiul Legii contenciosului

administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare. Instanta competenta poate suspenda executarea, daca se depune o cautiune de pâna la 20% din cuantumul sumei contestate, iar în cazul cererilor al caror obiect nu este

evaluabil în bani, o cautiune de pâna la 2.000 lei.

Care sunt elementele principale pe care trebuie sa le cuprinda o contestatie formulata împotriva unui act

administrativ fiscal?

Raspuns. Codul de procedura fiscala art. 206

a) datele de identificare a contestatorului;

b) obiectul contestatiei;

c) motivele de fapt si de drept;

d) dovezile pe care se întemeiaza;

e) semnatura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum si stampila în cazul persoanelor juridice.

Dovada calitatii de împuternicit al contestatorului, persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii.

Societatea „X” SRL, persoana juridica nerezidenta trebuie sa execute, în baza unui contract încheiat cu o

persoana juridica româna, doua portiuni ale unei autostrazi. Prima portiune, ce constituie potrivit Codului fiscal un

sediu permanent, strabate trei judete astfel: începe în judetul A, municipiul Z, trece prin judetul B si se sfârseste în

judetul C, municipiul Z. Cea de a doua portiune, ce constiutie un sediu permanent distinct potrivit Codului fiscal,

se afla în întregime pe raza municipiului V din judetul D.

Care este organul fiscal competent pentru administrarea obligatiilor fiscale datorate de societatea „X” SA în

România. Explicati

Raspuns. Codul de procedura fiscala art. 33

În cazul contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitati pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, competenta revine organului fiscal pe a carui raza teritoriala se afla situat fiecare sediu permanent. În cazul în care activitatea unui sediu permanent se desfasoara pe raza teritoriala a mai multor organe fiscale, competenta revine acelui organ fiscal în a carui raza teritoriala începe activitatea acelui sediu permanent.

Pentru sediul permanent 1: municipiul Z, judetul A

Pentru sediul permenent 2: municipiul V, judetul D

Societatea „X” SRL este supusa executarii silite pentru obligatiile fiscale neachitate. În acest scop, tinând cont

de cuantumul sumelor datorate, organul de executare aplica masura executarii silite mobiliare, sechestrând prin

proces verbal cele cinci mijloace de transport aflate în folosinta societatii, între care doua sunt detinute de societate în baza unor contracte de închiriere încheiate cu asociatul unic.

Este corecta aplicarea masurii de executare silita? Explicati.

Raspuns. Codul de procedura fiscala art. 142, art.151

- Executarea silita se poate întinde asupra veniturilor si bunurilor proprietate a debitorului, urmaribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectueaza numai în masura necesara pentru realizarea creantelor fiscale si a cheltuielilor de executare.

- Executarea silita a bunurilor proprietate a debitorului, urmaribile potrivit legii, se efectueaza, de regula, în limita a 150% din valoarea creantelor fiscale, inclusiv a cheltuielilor de executare.

- Sunt supuse sechestrarii si valorificarii bunurile urmaribile proprietate a debitorului, prezentate de acesta si/sau identificate de catre organul de executare, în urmatoarea ordine:

a) bunurile mobile si imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursa de venit;

    b) bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfasurarea activitatii care constituie principala sursa de venit;

    c) bunurile mobile si imobile ce se afla temporar în detinerea altor persoane în baza contractelor de arenda, de împrumut, de închiriere, de concesiune, de leasing si altele;

d) ansamblu de bunuri în conditiile prevederilor art. 158;

    e) masini-unelte, utilaje, materii prime si materiale si alte bunuri mobile, precum si bunuri imobile ce servesc activitatii care constituie principala sursa de venit;

    f) produse finite.

NU.

Sunt supuse executarii silite orice bunuri mobile ale debitorului. Cele doua masini ale asociatului nu apartin

societatii debitoare, deci nu pot fi sechestrate.

Societatea „X” SA face obiectul unei inspectii fiscale în urma careia sunt stabilite obligatii suplimentare de

plata reprezentând impozit pe profit aferent trimestrului I 2008 în cuantum de 10.000 lei. Decizia de impunere prin

care organul fiscal stabileste suma astfel datorata este comunicata societatii în data de 10 iunie 2008. Societatea

achita debitul la termenul de plata prevazut de Codul de procedura fiscala si mentionat în decizie, respectiv 5 iulie

Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de întârziere datorate de contribuabil stiut fiind ca legea prevede un

nivel al majorarilor de întârziere de 0,1% pe zi.

Raspuns. CPF art. 120

-Majorarile de întârziere se calculeaza pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pâna la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

- Pentru diferentele suplimentare de creante fiscale rezultate din corectarea declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere, majorarile de întârziere se datoreaza începând cu ziua imediat urmatoare scadentei creantei fiscale pentru care s-a stabilit diferenta si pâna la data stingerii acesteia inclusiv

majorari pt perioada : 26.04-05.07.2008 => 71 zile

Majorari = 10.000 x 71 x 0,1% = 710 lei

Societatea „X” SRL face obiectul unei inspectii fiscale în urma careiansunt stabilite obligatii fiscale

suplimentare de plata. Societatea formuleaza si depune o contestatie împotriva deciziei de stabilire a obligatiilor

suplimentare de plata, dar pe care o retrage dupa doua zile. Ulterior, societatea apreciaza ca exista premise pentru

solutionarea favorabila a contestatiei si doreste sa depuna contestatia reformulata.

Are societatea dreptul de a mai depune contestatia dupa ce aceasta a fost retrasa?

Raspuns. CPF art. 207, art.208

Da.

- Contestatia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii.

- Contestatia poate fi retrasa de contestator pâna la solutionarea acesteia. Organul de solutionare competent va comunica contestatorului decizia prin care se ia act de renuntarea la contestatie.

(2) Prin retragerea contestatiei nu se pierde dreptul de a se înainta o noua contestatie în interiorul termenului general de depunere a acesteia.

Codul de procedura fiscala prevede un termen special pentru depunerea contestatiei. Care este acest termen si

în ce situatii se aplica?

Raspuns. Codul de procedura fiscala art. 207

- Contestatia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii.

- În cazul în care competenta de solutionare nu apartine organului emitent al actului administrativ fiscal atacat, contestatia va fi înaintata de catre acesta, în termen de 5 zile de la înregistrare, organului de solutionare competent.

- În cazul în care contestatia este depusa la un organ fiscal necompetent, aceasta va fi înaintata, în termen de 5 zile de la data primirii, organului fiscal emitent al actului administrativ atacat.

- Daca actul administrativ fiscal nu contine elementele : posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestatiei si organul fiscal la care se depune contestatia, contestatia poate fi depusa, în termen de 3 luni de la data comunicarii actului administrativ fiscal, organului de solutionare competent.

Termenul general: 30 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal;

Termenul special: 3 luni de la data comunicarii actului administrativ fiscal, daca actul administrativ fiscal nu

contine elementele obligatorii: posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestatiei si organul fiscal la care se depune contestatia

- !!! Pentru executarea silita termenul este de 15 zile ; impotriva deciziei de impunere termenul este de 30 zile

Codul de procedura fiscala reglementeaza dreptul contribuabililor la o dobânda pentru sumele de restituit sau

de rambursat de la buget, daca restituirea sau rambursarea nu se face în termenul legal pentru solutionarea cererilor contribuabililor, termen stabilit de acelati act normativ.

Care este nivelul acestei dobânzi?

Raspuns. Codul de procedura fiscala art. 70, art. 124

(- Cererile depuse de catre contribuabil potrivit prezentului cod se solutioneaza de catre organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare.

- Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobânda din ziua urmatoare expirarii termenului prevazut la art. 117 alin. (2) sau la art. 70, dupa caz. Acordarea dobânzilor se face la cererea contribuabililor.)

- Dobânda datorata este la nivelul majorarii de întârziere prevazute de prezentul cod si se suporta din acelasi buget din care se restituie ori se ramburseaza, dupa caz, sumele solicitate de platitori.

Dobânda datorata este la nivelul majorarii de întârziere, respectiv de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.

Cum se stabileste vechimea creantelor fiscale principale rezultate din declaratiile rectificative în scopul

aplicarii regulilor cu privire la ordinea de stingere?

Raspuns. CPF art. 115

(Vechimea obligatiilor fiscale de plata se stabileste astfel:

    a) în functie de scadenta, pentru obligatiile fiscale principale;

    b) în functie de data comunicarii, pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de organele competente, precum si pentru obligatiile fiscale accesorii;

    c) în functie de data depunerii la organul fiscal a declaratiilor fiscale rectificative, pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de contribuabil.)

În functie de data depunerii la organul fiscal a declaratiilor fiscale rectificative

Organul fiscal transmite unui contribuabil decizia de impunere prin scrisoare recomandata cu confirmare de

primire, însa scrisoarea este înapoiata de posta cu mentiunea „negasit la domiciliu”. Ca urmare, organul fiscal

decide comunicarea deciziei prin publicitate.

În ce consta comunicarea prin publicitate?

Raspuns. CPF art. 44

Prin afisarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a unui anunt în care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului.

270 Care este cif pentru p.f.

Raspuns : Codul de procedura fiscala art.72

(Orice persoana sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistreaza fiscal primind un cod de identificare fiscala. Codul de identificare fiscala va fi:

a) pentru persoanele juridice, cu exceptia comerciantilor, precum si pentru asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, codul de înregistrare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;

b) pentru comercianti, inclusiv pentru sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului în strainatate, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

c) pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

d) pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;

e) pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice în mod independent sau exercita profesii libere, codul de înregistrare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

termenul de declarare a sediilor secundare.

Raspuns : Codul de procedura fiscala art.74

- Contribuabilii au obligatia de a declara organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, în termen de 30 de zile, înfiintarea de sedii secundare.

- Contribuabilii cu domiciliul fiscal în România au obligatia de a declara în termen de 30 de zile înfiintarea de filiale si sedii secundare în strainatate

272 Conform prevederilor legale, nedepunerea declaratiei fiscale da dreptul organului fiscal sa procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. Din ce moment are organul fiscal dreptul de stabilire din oficiu a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat?

Raspuns : CPF art.83

- Stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înstiintarea contribuabilului privind depasirea termenului legal de depunere a declaratiei fiscale.

- În cazul contribuabililor care au obligatia declararii bunurilor sau veniturilor impozabile, stabilirea din oficiu a obligatiei fiscale se face prin estimarea bazei de impunere (vor avea în vedere pretul de piata al tranzactiei sau bunului impozabil, astfel cum este definit de Codul fiscal).

- Impunerea din oficiu nu se face în cazul contribuabililor inactivi sau al celor din evidenta speciala, atât timp cât se gasesc în aceasta situatie.

In ce termen trebuie stins debitul comunicat prin somatie.

Raspuns : CPF art.145

- Executarea silita începe prin comunicarea somatiei. Daca în termen de 15 zile de la comunicarea somatiei nu se stinge debitul, se continua masurile de executare silita. Somatia este însotita de un exemplar al titlului executoriu.

274 Care este organul la care se depune contestatia

Raspuns : CPF art.32, art.33

(- Organele fiscale au competenta generala privind administrarea creantelor fiscale, exercitarea controlului si emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale în materie fiscala.

- În cazul impozitului pe venit, prin hotarâre a Guvernului se poate stabili alta competenta speciala de administrare.

- Impozitele, taxele si alte sume care se datoreaza, potrivit legii, în vama sunt administrate de catre organele vamale.

- Pentru administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, competenta revine acelui organ fiscal, judetean, local sau al municipiului Bucuresti, stabilit prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, în a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului sau al platitorului de venit, în cazul impozitelor si contributiilor realizate prin stopaj la sursa, în conditiile legii.

- În cazul contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitati pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, competenta revine organului fiscal pe a carui raza teritoriala se afla situat fiecare sediu permanent. În cazul în care activitatea unui sediu permanent se desfasoara pe raza teritoriala a mai multor organe fiscale, competenta revine acelui organ fiscal în a carui raza teritoriala începe activitatea acelui sediu permanent.

- Pentru administrarea de catre organele fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a creantelor fiscale datorate de marii contribuabili, inclusiv de sediile secundare ale acestora, competenta poate fi stabilita în sarcina altor organe fiscale decât cele prevazute , prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.)

Constestatia se depune la organul fiscal ( respectiv vamal) al carui act administrativ este atacat si nu este supusa taxelor de timbru. Contestatia se depune in termen de 30 zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal sub sanctiunea decaderii. Organul competent va fi organul fiscal, judetean, local sau al municipiului Bucuresti, stabilit prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, în a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului.

https://www.stiucum.com/finante/sisteme-fiscale/index.phploading...
Document Info


Accesari: 3203
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )