Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Impozit pe venit - Obligatii fiscale cu termen 25 iulie

Finante


Impozit pe venit - Obligatii fiscale cu termen 25 iulie23 Iulie 2008

Pana la 25 iulie, angajatorii trebuie sa indeplineasca obligatiile fiscale privind impozitele si contributiile aferente salariilor, cu regim de plata si declarare lunar, trimestrial sau semestrial. La acelasi termen, notarii trebuie sa depuna Declaratia 208 privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare.

Impozitele si contributiile aferente salariilor

Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor venituri, precum si de a-l vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri. Totodata, se declara si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti.

Desi sunt exceptate de la regimul de plata si declarare lunar, 25 iulie reprezinta termenul pentru calcularea, declararea si plata impozitelor si contributiilor aferente salariilor pentru urmatoarele categorii de contribuabili:
- persoane juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, asocieri fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, persoane fizice care desfasoara activitati independente (pentru trimestrul II 2008)
- asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice (pentru semestrul I 2008).

Pentru indeplinirea obligatiilor fiscale, indiferent de regimul de declarare si plata, contribuabilii trebuie sa depuna 18318g63s Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat (Declaratia 100) si Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale (Declaratia 102)

Impozitul pe veniturile din salarii va fi declarat folosind formularul 100, in timp ce, formularul 102 va fi utilizat, in principal, pentru declararea:
a) contributiilor sociale datorate de angajator;
b) contributiilor sociale retinute de la asigurati;
c) contributiei angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
d) contributiei pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate pentru produsele din tutun si pentru bauturi alcoolice;
e) contributiei pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate din activitati publicitare la produsele din tutun si bauturi alcoolice.

Pana la data de 25 iulie, si persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania trebuie sa depuna, pentru luna anterioara, Declaratia 224 - Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.

Notarii depun Declaratia informativa 208 - Impozit pe venituri din transferuri imobiliare


Notarii publici trebuie sa depuna pana la 25 iulie, la organul fiscal teritorial, Declaratia informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (Declaratia 208), aferenta semestrului I al anului 2008.

Acestia vor utiliza noul model al Declaratiei 208, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Economiei si Finantelor (MEF) si al Ministerului Justitiei (MJ) nr. 1706 si 1.889/C din 2008. Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 533 din 15 iulie 2008.


Impozit pe veniturile microintreprinderilor din asociere, datorat de persoane fizice


Potrivit articolului 111 din Codul Fiscal, in cazul unei asocieri fara personalitate juridica dintre o microintreprindere platitoare de impozit, conform Titlului IV - Impozitul pe veniturile microintreprinderilor-, si o persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, microintreprinderea are obligatia de a calcula, de a retine si de a varsa la bugetul de stat impozitul datorat de persoana fizica, impozit calculat prin aplicarea cotei de 1,5% la veniturile ce revin acesteia din asociere.

In acest sens, platitorul de venituri va calcula si va vira impozitul aferent trimestrului II al anulului 2008 si va depune formularul 100 - Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat general consolidat.

Plata impozitului pe salarii pentru microintreprinderi si activitati independente, pe trimestrul II

Tag-uri:   Codul fiscalimpozit pe salariiavocatinotaricontabilimicrointrprindere 

15 Iulie 2008
Avocatnet.ro

Persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice si persoanele fizice care desfasoara activitati independente trebuie sa calculeze, sa vireze si sa declare, pana la 25 iulie, impozitele si contributiile aferente veniturilor din salarii, pentru trimestrul al II-lea al anului 2008.

Codul de procedura fiscala stabileste un regim trimestrial pentru plata impozitelor si contributiilor aferente veniturilor din salarii, precum si a impozitului retinut la sursa potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Codul Fiscal , in cazul persoanelor juridice platitoare de impozitul pe veniturile microintreprinderilor, al asocierilor fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si in cazul persoanele fizice care desfasoara activitati independente.

Astfel, aceste categorii de contribuabili trebuie sa calculeze, sa vireze si sa declare obligatiile fiscale pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului.
Persoanelor juridice platitoare de impozitul pe veniturile microintreprinderilor, asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice si persoanele fizice care desfasoara activitati independente vor depune doua formulare: Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat (Declaratia 100) si Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale (Declaratia 102).

Impozitul pe veniturile din salarii va fi declarat folosind formularul 100, in timp ce, formularul 102 va fi utilizat, in principal pentru declararea urmatoarelor obligatii fiscale :
a) contributii sociale datorate de angajator;
b) contributii sociale retinute de la asigurati;
c) contributia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
d) contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate pentru produsele din tutun si pentru bauturi alcoolice;
e) contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate din activitati publicitare la produsele din tutun si bauturi alcoolice. 

Optiunea de a plati impozit pe veniturile microintrprinderilor

Conform articolului 103 din Codul fiscal, o microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
   a) realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 50% din veniturile totale;
   b) are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv;
   c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro;
   d) capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele decat statul, autoritatile locale si institutiile publice.

Microintroprinderile platitoare de impozit pe
profit pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor. Cota de impozitare pentru anul 2008 este de 2,5%, aplicata asupra veniturilor din orice sursa, cu exceptia:
a) veniturilor din variatia stocurilor;
b) veniturilor din productia de imobilizari corporale si necorporale;
c) veniturilor din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;
d) veniturilor din provizioane;
e) veniturilor rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;
 f) veniturilor realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii.

De asemenea, in cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se va deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care au fost puse in functiune.

Definirea veniturilor din activitati independente


Potrivit articolului 46 din Codul Fiscal, veniturile din activitati independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.

Veniturile din profesii libere reprezinta veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.

In schimb, veniturile comerciale sunt considerate veniturile din fapte de comert, de prestari servicii (altele decat cele care vizeaza profesiile libere), precum si veniturile din practicarea unor meserii.

In plus, veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.

Ordinul ANAF nr. 1032/2008 pentru aprobarea modelelor unor formulare cu regim special utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale

Anexe Ordin

21 Iulie 2008 Avocatnet.ro

Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1032/2008 pentru aprobarea modelelor unor formulare cu regim special utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 536 din 16.07.2008.

In temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare
avand in vedere dispozitiile art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba modelele, precum si caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si de pastrare ale urmatoarelor formulare
1. Chitanta - MEF-ANAF, cod 14.13.11.99 - formular cu regim special de inseriere si de numerotare [anexa nr. 1*)];
2. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile - MEF-ANAF, cod 14.13.36.99 - formular cu regim special de inseriere si de numerotare [anexa nr. 2*)]
3. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru
ansamblu de bunuri - MEF-ANAF, cod 14.13.36.99/a - formular cu regim special de inseriere si de numerotare [anexa nr. 3*)];
___________
*) Modelele formularelor cuprinse in anexele nr. 1-3 sunt reproduse in facsimil.

Art. 2. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I
Art. 4. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
Daniel Chitoiu

Bucuresti, 4 iulie 2008.

Ordinul ANAF nr. 1036/2008 - Instructiuni de completare a documentului administrativ de insotire (DAI), utilizand aplicatia RO-DAI

Anexe Ordin

21 Iulie 2008
Avocatnet.ro

Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1036/2008 privind aprobarea Instructiunilor de completare a documentului administrativ de insotire (DAI), utilizand aplicatia RO-DAI de urmarire a miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 535 din 16.07.2008.

In temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare
in aplicarea art. 186 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a pct. 13 si 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare
in temeiul art. 9 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de insotire, intocmite in cazul deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv, cu modificarile si completarile ulterioare
in vederea punerii in aplicare in mod unitar a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 487/2007 pentru aprobarea masurilor tranzitorii, a etapelor si termenelor de realizare a transferului competentelor si atributiilor privind administrarea accizei catre Autoritatea Nationala a Vamilor, cu modificarile ulterioare

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Instructiunile de completare a documentului administrativ de insotire (DAI), utilizand aplicatia RO-DAI de urmarire a miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv, prevazute in anexa nr.
Art. 2. - Regulile de completare a rubricilor din e-DAI sunt prevazute in anexa nr.
Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 4. - Instructiunile privind accesul operatorilor economici la aplicatia de urmarire a miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv RO-DAI, la nivel national, vor fi aprobate prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.
Art. 5. - Manualul de utilizare a aplicatiei RO-DAI va fi publicat pe pagina web a Autoritatii Nationale a Vamilor.
Art. 6. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare in 30 de zile de la data publicarii.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
Daniel Chitoiu

Bucuresti, 7 iulie 2008.
Nr. 1.036.

Cesiunea creantelor fiscale

ANAF: O noua procedura de recuperare a taxelor si impozitelor neplatite

18 Iulie 2008

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2008 a introdus posibilitatea ca Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) se cesioneze creantele fiscale pe care le administreaza. Pentru aplicarea acestor prevederi, ANAF a elaborat un proiect de ordin pentru aprobarea procedurii de cesiune, ca modalitate de stingere a obligatiilor fiscale.

ANAF a publicat, ieri, un proiect de Ordin care asigura punerea in aplicare a prevederilor referitoare la cesiunea creantelor fiscale pe care le administreaza.

Aceste reglementari au fost introduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2008  pentru modificarea Codului de Procedura fiscala si care prevad ca ANAF  "poate cesiona creantele fiscale pe care le administreaza, astfel cum acestea sunt individualizate prin titlurile de creanta si confirmate prin certificate de atestare fiscala, emise pentru data stabilita prin contractul de cesiune." 

Conform OUG nr. 19/2008, ANAF nu poate cesiona creantele fiscale principale si accesorii pe care le administreaza pentru un pret mai mic decat valoarea nominala a acestora.

Potrivit proiectului de Ordin, Procedura de cesiune a creantelor fiscale administrate de ANAF va avea ca obiect numai creantele fiscale cuprinse in:
a) decizii de impunere emise de organele fiscale competente, definitive in sistemul cailor administrative de atac;
b) hotarari judecatoresti definitive sau irevocabile, dupa caz;
c) tabloul definitiv al creantelor aprobat in conditiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare.

Taxa de 1% din pretul de pornire al licitatiei


Procedura de cesiune a creantelor va incepe la initiativa creditorului fiscal prin publicarea unui anunt intr-un cotidian de circulatie nationala si/sau local, precum si pe pagina de internet a ANAF. 

Pentru creantele fiscale mai mici sau egale cu 10 milioane de lei, procedura de cesiune va fi efectuata de catre o comisie constituita la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a muncipiului Bucuresti. Pentru creantele mai mari de 10 milioane, precum si pentru creantele fiscale datorate de marii contribuabili, competenta de efectuare a procedurii apartine comisiei constituite la nivelul ANAF.

In situatia in care vor exista mai multi ofertanti pentru preluarea creantelor fiscale, cesiunea de creanta se va realiza ca urmare a unei licitatii.

In privinta pretului minim al cesiunii, acesta nu va putea fi mai mic decat valoarea nominala a creantelor fiscale, care va fi si pretul de pornire al licitatiei. Taxa de participare reprezinta 1% din pretul de pornire a licitatiei si se va plati in lei la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului.

Taxa de participare va fi restituita participantilor care au depus oferte de cumparare si care nu au fost declarati adjudecatari, iar in cazul adjudecarii, taxa se va retine in contul pretului.

ANAF va notifica debitorul 


In situatia in care ANAF intentioneaza sa cesioneze creantele fiscale, aceasta va notifica debitorul asupra intentiei sale. De asemenea, ANAF are obligatia de a notifica debitorul si in situatia in care cesiunea nu se va realiza.

Potrivit prevederilor OUG nr. 19/2008, " incepand cu data de 1 a lunii urmatoare lunii in care s-a facut notificarea, pana la data realizarii cesiunii de creanta, orice plata se considera a fi efectuata in contul creantelor fiscale curente sau viitoare."

1.031. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii privind colectarea prin executare silita a creantelor fiscale fata de debitori institutii publice

Ordinul ANAF nr. 1031/2008 pentru aprobarea Procedurii privind colectarea prin executare silita a creantelor fiscale fata de debitori institutii publice a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 536 din 16.07.2008.

In temeiul dispozitiilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare
avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobata cu completari prin Legea nr. 288/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1.
- Se aproba Procedura privind colectarea prin executare silita a creantelor fiscale fata de debitori institutii publice, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, organele fiscale teritoriale subordonate acestora si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3.
- Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
Daniel Chitoiu

Bucuresti, 4 iulie 2008.
Nr. 1.031.


ANEXA
Procedura
privind colectarea prin executare silita a creantelor fiscale fata de debitori institutii publice
Creantele fiscale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala, stabilite in titluri executorii emise in sarcina debitorilor institutii publice, se achita de catre acesti debitori in limita sumelor aprobate prin bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora, de la titlurile de cheltuieli la care se incadreaza obligatia de plata respectiva.

Plata creantelor bugetare, potrivit pct. 1, se poate realiza de catre institutia publica debitoare in termen de 6 luni de la data la care aceasta a primit somatia comunicata de organul de executare competent.

La cererea temeinic justificata depusa de institutia publica debitoare, creditorul fiscal poate conveni cu aceasta asupra unui alt termen decat cel prevazut la pct. 2, fara a depasi 9 luni de la data la care institutiei publice debitoare i-a fost comunicata, potrivit legii, somatia.

Cererea se depune de catre institutia publica debitoare la organul de executare in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al acesteia, in termen de 10 zile de la data comunicarii somatiei.

Cererea va cuprinde in mod obligatoriu cel putin urmatoarele elemente:
a) datele de identificare a institutiei publice solicitante, respectiv denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala;
b) solicitarea expresa privind prelungirea perioadei dupa care sa se continue procedura de executare silita;
c) motivele invocate in sustinerea cererii;
d) demersurile ce urmeaza a fi efectuate in vederea asigurarii in bugetul propriu a creditelor bugetare pentru efectuarea platii sumelor stabilite prin titlurile executorii;
e) perioada pentru care se solicita amanarea aplicarii masurilor de executare sili

La cerere se anexeaza bugetul de venituri si cheltuieli, aprobat si repartizat pe trimestre in conditiile legii.

7. Cererea institutiei publice debitoare, impreuna cu documentele prevazute la pct. 6, copiile certificate de pe titlul executoriu, somatia si dovada comunicarii, potrivit legii, a acestora catre debitor, insotite de un referat motivat intocmit de organul de executare competent si propunerile acestuia, se inainteaza conducatorului organului de executare competent in vederea aprobarii.
Cererea se solutioneaza in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de catre debitor.

Modul de solutionare a cererii se comunica institutiei publice debitoare, in termen de 7 zile de la data solutionarii.

In cazul in care institutia publica debitoare nu isi indeplineste obligatia de plata in termenul prevazut la pct. 2 sau, dupa caz, la pct. 3, organul fiscal competent va continua procedura de executare silita potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pana la implinirea termenului prevazut la pct. 2 sau, dupa caz, la pct. 3, niciun alt act de executare silita, cu exceptia somatiei, nu poate fi indeplinit.

In cazul in care debitorul institutie publica nu isi indeplineste obligatia de plata in termen de 6 luni de la comunicarea somatiei sau, dupa caz, in termenul prevazut la pct. 3, organul de executare competent va proceda la actiuni de executare silita, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin poprire si/sau prin sechestrarea bunurilor mobile si imobile urmaribile, proprietate privata a debitorului.

2.005. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc, precum si reflectarea in contabilitatea Trezoreriei Statului si in contabilitatea persoanelor juridice a operatiunilor legate de acordarea de garantii de stat si subimprumuturi

Declararea si stabilirea impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare

17 Iulie 2008

Prin Ordinul comun nr. 1706 si 1.889/C din 2008, Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Justitiei au aprobat procedurile de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.

Ordinul comun al Ministerului Economiei si Finantelor (MEF) si al Ministerului Justitiei (MJ) nr. 1706 si 1.889/C

din 2008 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 533 din 15 iulie 2008.

Prin acelasi ordin, a fost modificata Declaratia informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (Declaratia 208) si au introdus un nou formular, Declaratia privind veniturile din transferal proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (Declaratia 209).

Declararea, stabilirea si plata impozitului


Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal stabilit de notarii publici, datorat la bugetul de stat, se declara de catre acestia, lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost calculat si incasat, in formularul 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat". Declaratia se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul biroului notarial.

Notarii publici mai au obligatia sa depuna semestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului in care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal formularul 208 "Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal".

Pana la data de 25 a fiecarei luni, notarii publici vor efectua plata impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, incasat in luna precedenta, pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), in contul unic de venituri al bugetului de stat 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire", deschis la unitatile Trezoreriei Statului in a caror raza birourile notarilor publici sunt inregistrate fiscal.

In situatia in care transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii se realizeaza prin alta procedura decat cea notariala, stabilirea impozitului datorat pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se face de catre organul fiscal competent.

Plata impozitului se efectueaza, in numerar sau prin decontare bancara, de catre contribuabili in contul 20.03.01.18 "Veniturile bugetului de stat - Impozit pe venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal", deschis pe codul de identificare fiscala (cod numeric personal) al contribuabilului, acolo unde acesta este luat in evidenta fiscala.

In cazul in care transferul dreptului de proprietate se efectueaza prin hotarare judecatoreasca, instantele judecatoresti care pronunta hotarari judecatoresti definitive si irevocabile va comunica organului fiscal din raza de competenta teritoriala a instantei de fond hotararea si documentatia aferenta, in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii.

Organul fiscal din raza de competenta teritoriala a instantei de fond va transmite hotararea si documentatia aferenta, in termen de 5 zile de la primirea acestora, la organul fiscal competent pentru stabilirea impozitului datorat.

In situatia in care transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se realizeaza prin alta procedura decat cea notariala sau judecatoreasca, stabilirea impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se face pe baza datelor declarate de contribuabili in Declaratia privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (Declaratia 209).Declaratia se depune la organul fiscal competent, in termen de 10 zile, inclusiv, de la data transferului.

In termen de 15 zile de la depunere, organul fiscal va emite o Decizie de impunere, pe baza datelor declarate prin formularul 209. Impozitul trebuie platit in termen de 60 de zile de la data comunicarii Deciziei de impunere.

Cum se calculeaza impozitul?


Conform articolului 771 din Codul Fiscal, la transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilii datoreaza un impozit care se calculeaza astfel:

a) pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fara constructii, dobandite intr-un termen de pana la 3 ani inclusiv:
- 3% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
- peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv;

b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobandite la o data mai mare de 3 ani:
- 2% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
- peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv.

Impozitul nu se datoreaza in urmatoarele cazuri:
a) la dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul legilor speciale;
b) la dobandirea dreptului de proprietate cu titlul de donatie intre rude si afini pana la gradul al III-lea inclusiv, precum si intre soti.

Pentru transmisiunea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlul de mostenire nu se datoreaza impozit, daca succesiunea este dezbatuta si finalizata in termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. In cazul nefinalizarii procedurii succesorale in termen de 2 ani, mostenitorii datoreaza un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.

Impozitul se calculeaza la valoarea declarata de parti in actul prin care se transfera dreptul de proprietate sau dezmembramintele sale. In cazul in care valoarea declarata este inferioara valorii orientative stabilite prin expertiza intocmita de camera notarilor publici, impozitul se va calcula la aceasta valoare.

Actiunea de dezmembrare a unui imobil

25 Iulie 2008
Avocatnet.ro

Pe Forumul Avocatnet.ro a fost discutata situatia in care apartamentele dintr-un imobil construit de o persoana pot fi vandute doar in urma realizarii dezmembrarii si ce presupune aceasta.

Situatia prezentata de user

Un cuplu a construit un imobil cu 3 apartamente, fiecare etaj este un apartament si are intrare separata de pe casa scarii, exact ca la un bloc.

Acestia doresc sa vanda fiecare apartament in parte si au fost informati ca, pentru a putea face acest lucru, este nevoie de o dezmembrare.

Vila are cadastru si a fost recent intabulata.


Intrebarile userului


Care sunt pasii de urmat?

Ce costuri implica aceasta indiviziune?

Raspunsurile si explicatiile date de useri


Un prim user sugereaza ca ar trebui sa se apeleze la expertul de cadastru care sa intocmeasca planul cadastral cu numere diferite pentru fiecare apartament si, apoi, la notar se va putea vinde separat fiecare apartament cu numar diferit.

O alta persoana considera ca trebuie luata legatura cu un expert topograf pentru a se efectua o documentatie de dezmembrare a imobilului pe loturi, respectiv pe apartamente cu terenul aferent. Apoi, cu aceasta documentatie se vor intabula loturilor cu numere top diferite. Dupa intabulare in Cartea funciara, se va putea vinde la notar fiecare apartament separat, pe baza extrasului Cartii funciare aferent fiecarui apartament.

Si un alt user considera ca primul pas il reprezinta impartirea imobilului in 3 apartamente. Pentru acest lucru, trebuie contactat un inginer de cadastru care va face trei cadastre separate. Dupa obtinerea celor 3 cadastre, se va merge la notar sa se intocmeasca un act de dezmembrare.

Cele 3 cadastre separate vor obtine numar cadastral separat si se vor intabula ca si imobile distincte in baza actului de dezmembrare (acum exista un singur imobil cu 3 etaje, ulterior vor exista 3 imobile formate din cate 2 etc. camere).

Dupa aceasta procedura, se vor putea vinde separat imobilele sub forma unor apartamente. Va fi aceeasi situatie in care se afla si cei care au 2-3 apartamente in proprietate,  in blocurile clasice.

Dezmembrarea se va face odata cu prima vanzare, important este sa existe cadastrele. Se mai poate vinde imobilul si pe cote parti, fara a imparti imobilul pe apartamente. Cumparatorii va cumpara cota de 1/3 din imobilul P+3, urmand sa faca ei partajarea si obtinerea numerelor cadastrale distincte dupa ce cumpara. De obicei cumparatorii vor sa gaseasca situatia juridica clar reglementata (imobilul deja impartit) si vor pune conditia impartirii in prealabil. Daca, insa, se gasesc cumparatori dispusi la solutia din urma, nu este nimic ilegal in aceasta varianta.

Acest user enumera si pasii necesari dezmembrarii
- La inginerul de cadastru se va merge prima data.
- Ulterior, dupa impartirea imobilului, se va merge la notar pentru vanzare.

In privinta costurilor, cele pentru efectuarea cadastrelor sunt spuse de inginerul ales. Costurile vanzarii se pot afla de la notariat si sunt in functie de pretul trecut in contract.


Document Info


Accesari: 3522
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )