Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...TESTE GRILE - CONTROL FINANCIAR

Finante
TESTE GRILE - CONTROL FINANCIAR

1).Dupa timpul in care se exercita, raportat la momentul desfasurarii activitatilor sau efectuarii operatiilor ce se controleaza, controlul financiar se manifesta:
a.      controlul anticipat si controlul ulterior;

b.      controlul preventiv si controlul concomitent;

c.      controlul statului si controlul propriu al agentilor economici;

d.      controlul anticipat sau preventiv concomitent sau operativ curent si postoperativ sau ulterior;

e.      controlul din sfera executivului si controlul din sfera legislativului.

2).Dupa criteriul continutului, obiectului sau sferei de cuprindere controlul activitatii economico-sociale ca sistem de cunoastere si actiune este structurat pe urmatoarele forme de control:

a.      controlul tehnologic-tehnic si controlul economic;

b.      controlul financiar si controlul calitatii produselor;

c.      controlul respectarii legislatiei muncii si a protectiei muncii;

d.      controlul comercial si controlul sanitar;

e.      controlul juridic si controlul proteciei mediului.

3)Enuntul "Controlul care contribuie la folosirea cu maximum de eficienta a mijloacelor materiale si disponibilitatilor banesti, la intarirea ordinii si cresterii raspunderii in angajarea si efectuarea cheltuielilor la respectarea stricta a legislatiei de gestiune , la preintampinarea oricarei forme de risipa si a eventualelor deficiente inainte de a se produce efecte negative" defineste urmatoarea notiune:

a.      controlul documentar -contabil

b.      controlul financiar -contabil;

c.      controlul de gestiune;

d.      controlul ulterior;

e.      controlul financiar preventiv.

4).Controlul financiar concomitent are urmatoarele caracteristici:

a.      asigurara cunoasterea operativa a modului in care se indeplinesc sarcinile;

b.      asigura cunoasterea operativa a modului in care se gestioneaza patrimoniul;

c.      actioneaza sistematic, zi de zi, surprinde procesele economice si financiare in curs de desfasurare si permite astfel, interventia operativa pentru asigurarea desfasurarii acestora la parametrii eficienti;

d.      cuprinde activitatile si operatiile in momentul efectuarii lor, deci limitat in timp, dar in momentul cel mai potrivit pentru corectarea operativa a eventualelor deficiente ca incep sa se manifeste;

e.      se suprapune aproape in totalitate in timp si in spatiu cu continutul activitatii de conducere;

5).Controlul financiar ulterior se caracterizeaza prin:

a.      se exercita dupa desfasurarea activitatilor sau operatiunilor cu privire la gestionarea patrimoniului;

b.      controleaza existenta si utilizarea rationala a patrimoniului;

c.      controleaza aplicarea legislatiei cu caracter financiar;

d.      controleaza efectuarea cheltuielilor si realizarea veniturilor;

e.      controleaza si analizeaza situatia pagubelor din unitate;

6).Controlul operativ curent se exercita:

a.      prin viza;

b.      prin actiuni inopinante;

c.      pe parcursul desfasurarii intreguluiproces economic;

d.      de persoane specializate care au obligatia de a efectua aceasta operatiune potrivit prevederilor legale in vigoare;

e.      inainte de inceperea operatiunilor de inchiriere si concesionare de bunuri publice .

7).{ntre controlul financiar preventiv si cel ulterior exista relatia de :

a.      completare;

b.      interdependenta.

c.      corelare;

d.      conditionare;

e.      influentare.

8).Obiectivele controlului ulterior sunt:

a.      stabilirea existentei si utilizarii rationale a patrimoniului;

b.      depistarea si mobilizarea rezervelor existente;

c.      aplicarea de sanctiuni contraventionale potrivit normelor legale;

d.      preintampinarea formelor de risipa inainte de a se produce efecte negative;

e.      analiza situatiei pierderilor si a pagubelor.

9).Sfera de actiune a controlului financiar contabil este stabilita prin:

a.      prevederi legale in vigoare;

b.      Legea contabilitatii nr.82/1991;

c.      Legea nr.94/1992 republicata privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi a Romaniei;

d.      Regulamentul privind organizarea si functionarea Garzii Financiare;

e.      Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr.82/1991;

10).Controlul financiar preventiv are urm 111d37b atoarele caracteristici:

a.      preintampina pagubele, deficientele, abaterile;

b.      examineaza atat legalitatea cat si rezultatele operatiilor ca atare;

c.      constata eventuale abateri si deficiente dupa ce acestea au produs consecinte negative;

d.      proiecteaza desfasurarea operatiunilor in conditiile de legalitate;

e.      constata daca conditiile de legalitate in care s-a desfasurat operatiunile au fost respectate intocmai cu ocazia producerii efective a operatiilor.

11).Controlul financiar ulterior are urmatoarele caracteristici:

a.      identifica si mobilizeaza rezervele existente, constata lipsurile , pagubele produse, stabileste cauzele si vinovatii si propune masuri pentru preintampinarea unor abateri similare in viitor;

b.      opreste in sfera de angajare sau de efectuare operatiile pentru care nu sunt indeplinite conditiile legale, dar nu evalueaza rezultatele operatiunilor respective intrucat acestea nu s-au produs inca pana in momentul exercitarii controlului;

c.      are o sfera de cuprindere si mai mare in care este cuprins si modul de executare a controlului financiar preventiv;

d.      constata eventualele abateri si deficiente dupa ce acestea au avut loc;

e.      preintampina pagubele, deficientele, abaterile.

12).Principalele criterii de comparatie folosite in activitatea de control financiar -contabil sunt:

a.      comparatia in timp;

b.      comparatia fata de un criteriu prestabilit;

c.      comparatia in spatiu.

d.      comparatia de control;

e.      comparatia cu caracter special;

13).Care din variantele de mai jos sunt momente ale activitatii de control?

a.      determinarea eventualelor abateri prin compararea situatiei faptice, reale cu cea stabilita prin prevederi si normel legale;

b.      stabilirea modalitatilor de finalizare si valorificare a constatarilor;

c.      stabilirea eficientei controlului;

d.      cunoasterea activitatii ce urmeaza sa faca obiectul verificarii;

e.      stabilirea situatiei faptice, reale, rezultate din analizarea activitatii ce face obiectul controlului.

14).Activitatea de control financiar preventiv contribuie la:

a.      preintampinarea formelor de risipa inainte de a se produce efecte negative;

b.      utilizarea mijloacelor materiale si banesti cu masura eficienta;

c.      cresterea raspunderii factorilor de decizie in angajarea si efectuarea cheltuielilor;

d.      contractarea imprumuturilor de stat, rambursarea creditelor scadente aferente acestora si plata dobanzilor;

e.      respectarea stricta a legislativului de gestiune;

15).Metodologia de realizare a controlului ca proces de cunoastere si perfectionare este structurat pe etape astfel:

cunoasterea situatiei reale;

cunoasterea situatiei stabilite;

determinarea abaterilor prin confruntarea situatiei reale cu cea stabilita;

concluzii, sugestii, propuneri, masuri.

Indicati care este ordinea corecta a acestor etape si cadrul procesului metodologic de executare a controlului ca proces de cunoastere si perfectionare:

a.     

b.     

c.     

d.     

e.     

16).Metodologia de realizare a controlului presupune o filiera adevarata de cercetare si actiune , si care este structurata pe etape astfel:

sursele de informare pentru control;

formularea obiectivelor controlului;

formele de control si organele competente sa efectueze controlul;

abaterile, deficientele;

aplicarea procedurilor si modalitatilor (tehnicelor de control cu ajutorul carora se realizeaza activitatile controlate;

eficienta controlului;

modalitatile de finalizare a actiunii de control;

actele de control sn care se inscriu constatarile;

lipsurile precum si rezervele de perfectionare ce se pot constata in afara obiectivului controlat cu ajutorul tehnicilor de control.

Indicati care este succesiunea teoretica a acestor etape in cadrul metodologiei de control?

a.     

b.     

c.     

d.     

e.     

17)Controlul financiar propriu al agentilor economici este exercitat in urmatoarele forme:

a.      control de gestiune si control financiarpreventiv;

b.      auditul financiar si control de gestiune;

c.      control total si control prin sondaj;

d.      control continuu si control intermitent;

e.      control de gestiune si control total;

18).Controlul financiar propriu al institutiilor publice se exercita in formele:

a.      control de gestiune si control reciproc;

b.      control documentare;

c.      control continuu si control periodic;

d.      control financiar propriu al agentilor economici;

e.      controlul preventiv, controlul intern si auditul intern;

19).Enuntul:

"Activitatea de control organizata independent in structura unei institutii publice care consta in efectuarea de verificari, inspetii si analize in scopul evaluarii obiective a masurii in care aceasta asigura indeplinirea obiectivelor institutiilor publice si utilizarea masurilor in mod economic, eficace si eficient reprezinta definitia:

a.      controlului financiar preventiv;

b.      auditului intern;

c.      controlului financiar de gestiune;

d.      controlulu documentar;

e.      controlul periodic.

20).Obiectul controlului documentelor din punctul de vedere al formei acestora se refera la:

a.      legalitatea documentelor;

b.      efectuarea corecta a calculelor;

c.      gestionarea , utilizarea si tinerea evidentei formularelor cu regim special;

d.      autenticitatea documentelor;

e.      exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor.

21).Obiectivele controlului documentelor din punct de vedere al continutului acestora se refera la:

a.      eficienta operatiunilor inscrise in documente;

b.      efectuarea corecta a calculelor;

c.      legalitatea operatiunilor economico-financiare consemnate in documente;

d.      realitatea -exactitatea operatiilor inscrise in documente;

e.      gestionarea , utilizarea si tinerea evidentei formularelor cu regim special.

22)Enuntul:

"actiunea de determinare a unor adevaruri in legatura cu starea unor procedee de activitati economice sau cu a celor care au fost efectuate, prin compararea modului efectiv de prezentare sau manifestare al acestora cu prevederile si normele legale prin care au fost definite si institutionalizate, in vederea preintampinarii sau depistarii si remedierii abaterilor de la aceste prevederi si norme", defineste urmatoarea notiune:

a.      controlul documentar contabil;

b.      controlul financiar contabil;

c.      controlul financiar preventiv;

d.      controlul financiar ulterior;

e.      controlul de gestiune.

23)Controlul financiar contabil, ca functie a managementului unei structuri economice actioneaza sistematic in vederea:

a.      prevenirea abaterilor si deficientelor , apararii patrimoniului si cresterea eficientei economice ;

b.      protejarii agentilor economici cu monopolizarea unui segment de productie in vederea permiterii liberei concurente;

c.      cunoasterea modului de respectare a legalitatii cu caracter financiar si economic;

d.      stabilirea raspunderilor pentru pagube sau nerespectarea disciplinei de gestiune;

e.      monopolizarii anumitor activitati cu scopul mentinerii unor preturi sub control "de obicei,in domeniul de interes general sau strategic.

24)Dupa momentul efectuarii propriu-zise sau al intocmirii si utilizarii documentelor supuse verificarii fata de momentul efectuarii verificarii controlul financiar-contabil se clasifica in urmatoarele forma:

a.      control anticipat si control ulterior;

b.      control preventiv si control concomitent;

c.      control al statului si control propriu al agentilor economici;

d.      controlul operativ curent, control financiar preventiv si control ulterior;

e.      control din sfera executivului si control din sfera legislativului.

25)Principalele surse de informatie pentru controlul financiar -contabil le constituie:

a.      normele legale;

b.      marturiile scrise ale persoanelor care se ocupa cu evidenta operatiunilor supuse controlului;

c.      sistemul de documente primare;

d.      evidentele tehnico-operative financiare si contabile;

e.      documentele si evidentele neoficiale.

26)Dupa structurile care il executa, controlul financiar-contabil se clasifica in :

a.       control executat in sfera legislativului si control in sfera executivului ;

b.       control executat de structurile statului si control executat de structuri ale agentilor economici;

c.       control executat de institutiile statului si controlul propriu al agentilor economici;

d.       control exercitat de Curtea de Conturi a Romaniei si control exercitat prin structurile specializate ale Ministerului;

e.       control financiar preventiv si control financiar de gestiune .

27){n sfera de activitate a legislativului controlul financiar contabil este executat de:

a.      Ministerul Finantelor;

b.      Garda Financiara;

c.      Curtea de Conturi a Romaniei;

d.      Directia Generala a Controlului Fiscal;

e.      Directia Generala de Control a activelor statului;

28).{n sfera de activitate a executivului controlul financiar -contabil este exercitat de:

a.      Curtea de Conturi a Romaniei;

b.      Ministerul Finantelor , prin structurile sale specializate;

c.      Comisia Nationala a Valorilor Imobiliare;

d.      Directia de Supraveghere in control vamal;

e.      Garda Financiara si Curtea de Conturi a Romaniei;

29)Enuntul:

"ansamblul actiunilor interdependente care prin utilizarea unor procedee si tehnici specifice are drept scop realizarea procesului de cunoastere a activitatilor economice prin raportarea modului concret de manifestare al acestora la prevederile legale prin care au fost definitive" reprezinta definitia:

a.      procedeului de control financiar -contabil;

b.      controlul documentar contabil ;

c.      controlul financiar contabil;

d.      metodologia de exercitare a controlului financiar;

e.      tehnici de control financiar -contabil;

30)Enuntul:

"un instrument practic, utilizat in procesul desfasurat de catre personalul cu atributii de verificare economica, in scopul stabilirii unor adevaruri, prin raportarea modului de efectuare a unor operatiuni din activitatea unei entitati economice la un sistem de conventii apriori stabilite" reprezinta definitia:

a.      controlul financiar contabil;

b.      controlul documentar contabil;

c.      metodologia de control financiar contabil;

d.      procedeului de control financiar-contabil ;

e.      controlul intern de gestiune;

31)Controlul faptic este:

a.      o tehnica de control financiar;

b.      o faza a metodologiei de control financiar-contabil;

c.      o tehnica a controlului financiar-contabil;

d.      un procedeu de control financiar-contabil;

e.      o forma a controlului financiar-contabil.

32)Controlul documentar -contabil reprezinta:

a.      o forma de control financiar-contabil ;

b.      un procedeu de control financiar-contabil;

c.      un obiectiv al controlului evidentei tehnico-operative si financiar-contabile;

d.      o sursa de informatie pentru controlul evidentei tehnico-operative si financiar -contabile;

e.      o tehnica de control financiar-contabil;

33)Care din tehnicile enuntate mai jos apartine procedeului de control financiar-contabil?

a.      controlul sistematic;

b.      investigatia;

c.      controlul continuu;

d.      controlul incrucisat

e.      analiza contabila;

34)Care dintre tehnicile enumerate mai jos apartin procedeului de control documentar -contabil:

a.      controlul incrucisat;

b.      controlul cronologic;

c.      analiza contabila;

d.      inventarierea;

e.      investigatia;

35)Care dintre tehnicile enumerate mai jos apartine procedeului de control contabil?

a.      investigatia;

b.      inventarierea de control;

c.      controlul preventiv;

d.      controlul ulterior;

e.      controlul concomitent.

36)Care dintre tehnicile enumerate mai jos apartine procedeului de control documentar -contabil?

a.      controlul reciproc;

b.      controlul total;

c.      controlul concomitent;

d.      controlul incrucisat;

e.      controlul sistematic;

37)Care dintre tehnicile enumerate mai jos apartine procedeului de control documentar -contabil?

a.      controlul sistematic;

b.      controlul cronologic;

c.      investigatia;

d.      controlul reciproc;

e.      controlul incrucisat.

38)Care dintre tehnicile enumerate mai jos apartine procedeului de control documentar-contabil?

a.      inventarierea de control;

b.      observarea directiei;

c.      inspectia fizica;

d.      investigatia;

e.      expertiza tehnica;

39)Care dintre tehnicile enumerate mai jos apartine procedeului de control faptic?

a.      inventarierea de control;

b.      inspectia fizica;

c.      investigatia;

d.      calculul de control;

e.      analiza contabila.

40)Care dintre tehnicile enuntate mai jos apartine procedeului de control faptic?

a.      observarea directa;

b.      inventarierea;

c.      investigatia;

d.      expertiza tehnica;

e.      inspectia fizica;

41)Care dintre tehnicile enumerate mai jos apartine procedeului de control faptic?

a.      inspectia fizica;

b.      inventarierea de control;

c.      observarea directa;

d.      expertiza tehnica;

e.      analiza de laborator.

42)Enuntul:

"procedeul de stabilire a realitatii, legalitatii si eficientei operatiilor si activitatii economice si financiare , prin examinarea documentelor primare si centralizatoare a inregistrarilor in evidenta tehnico-operativa si contabila a structurilor contabile si bilantului " reprezinta definitia:

a.      procedeului de control financiar-contabil;

b.      metodologiei de control financiar-contabil;

c.      controlul financiar-contabil;

d.      controlul documentar -contabil;

e.      controlul faptic;

43)Enuntul:

"tehnica ce presupune analiza tuturor documentelor in vederea intocmirii , inregistrarii si indosarierii documentelor, fara grupari sau sistematizari prealabile pe diverse criterii sau activitati ale acestora" reprezinta definitia:

a.      controlul sistematic;

b.      controlul concomitent;

c.      controlul incrucisat;

d.      controlul cronologic;

e.      controlul invers cronologic;

44)Enuntul:

"tehnica de control utilizata in cazul in care actiunea de control cuprinde mai multe obiective tematice care vizeaza activitati diferite in cadrul aceleasi unitate si conform careia se procedeaza la gruparea documentelor pe probleme si apoi la controlulu lor in vederea cronologica " reprezinta definirea:

a.      controlul cronologic;

b.      controlul sistematic;

c.      controlul incrucisat;

d.      controlul reciproc;

e.      controlul total.

45).Enuntul :

"tehnica de control utilizata ce consta cu cercetarea si confruntarea la aceeasi unitate a unor documente sau evidente cu continut identic insa definite ca forma pentru aceleasi operatii sau pentru operatii definite insa legate intre ele" reprezinta:

a.      controlul incrucisat;

b.      calculului de control;

c.      controlului sistematic;

d.      controlul reciproc;

e.      investigatiei.

46)Enuntul:

"modalitate ce consta in cercetarea si confruntarea tuturor exemplarelor unui document, eexistente la unitatea controlata si la alte unitati cu care s-au facut decontari de la care s-au primit sau carora li s-au livrat materiale, produse, marfuri si alte valori materiale" reprezinta definitia:

a.      controlul incrucisat;

b.      controlul reciproc;

c.      controlul cronologic;

d.      investigatiei;

e.      controlul sistematic.

47)Enuntul: 

"modalitatea prin care organul de control obtine informatii din partea personalului a carei activitate se controleaza si prin care se obtine un supliment de informare" reprezinta definitia:

a.      inspectia fizica;

b.      investigatiei;

c.      controlul incrucisat;

d.      controlul reciproc;

e.      expertiza tehnica.

48)Enuntul:

"tehnica ce presupune refacerea de catre controlorul financiar , pe baza datelor inregistrate in documentele oficiale, primare sau centralizatoare si a procedurilor legal stabilite a tuturor calculelor din care rezulta o informatie ce face obiectul controlului" reprezinta definitia:

a.      investigatiei;

b.      analizei contabile;

c.      observare directa

d.      inventariere de control;

e.      calculului de control;

49)Enuntul:

"metoda propriei disciplinei contabilitatii , in cadrul careia orice operatie economica se finalizeaza inainte de inregistrare , se determina conturile, in care urmeaza a se inregistra operatiunea respectiva in relatiile dintre conturi " reprezinta definitia:

a.      investigatiei;

b.      calculul de control;

c.      controlul preventiv;

d.      controlul ulterior;

e.      analizei contabile;

50)Enuntul:

"procedeul de stabilire reala a existentei si miscarii mijloacelor materiale si banesti , a desfasurarii activitatii economice si financiare si care are ca obiect determinarea exacta a cantitatilor si valorilor existente , a starii in care se gasesc , a stadiului , modului de prelucrare a respectarii legalitatii si utilizarea lor" reprezinta definitia:

a.      controlului financiar-contabil;

b.      controlului faptic;

c.      controlului documentar contabil;

d.      controlului de gestiune;

e.      inventarierii;

51)Enuntul:

"un ansamblu de operatiuni care au drept scop constatarea existentei in patrimoniul unitatii respective, a tuturor elementelor de activ si pasiv la un moment dat " reprezinta definitia:

a.      inventarierii;

b.      analizei contabile;

c.      controlului de gestiune;

d.      calculul de control;

e.      investigatiei.

52)Enuntul:

"activitatea de stabilire a realitatii privind integritatea unor valori materiale sau a modului de efectuare a unor operatiuni cu caracter tehnic, care folosesc pentru stabilirea integritatii valorilor materiale, realitatii unei operatii , calitatii unor produse , volumul manoperei si cantitatii de materiale necesare pentru executarea lor" reprezinta definitia:

a.      expertizei;

b.      controlului documentar contabil;

c.      expertizei tehnice;

d.      controlului faptic;

e.      investigatiei.

53)Enuntul:

"tehnica a carei realizare presupune , din partea controlorului financiar deplasarea la fata locului pentru a constata el insusi modul de respectare a normelor si prevederilor legale care reglementeaza sarcinile personalului controlat pornind de la obiectivele tematice" reprezinta defintia:

a.      inventarierii de control;

b.      analiza contabile;

c.      investigatiei;

d.      observare directa

e.      inspectiei fizice

54)Enuntul:

"tehnica prin care controlorul , in urma efectuarii actiunii de verificare , stabileste , el insusi, starea unui post de activ la un moment dat" reprezinta definitia:

a.      inventarierii;

b.      inspectiei fizice;

c.      expertizei tehnice;

d.      investigatiei;

e.      observare directe.

55)Enuntul:

"instrumentul metodologiei prin care se descompune activitatea controlata pe elemente constitutive si care studiaza raporturile existente intre acestea. Tehnica generala a acestui instrument metodologiei presupune:

-determinarea elementelor structurale ale fenomenului,

-factori care influenteaza fenomenul si succesiunea lor,

-corelatia dintre fiecare factor si fenomen analizat"

reprezinta:

a.      inventarierea de control;

b.      analizei contabile;

c.      investigatiei

d.      analiza economico-financiare;

e.      inspectia fizica.

56)Enuntul:

"procedeul de actiune conform caruia in control sunt cuprinse toate operatiile din cadrul obiectivelor stabilite si pe intreaga perioada supusa controlului" reprezinta definitia:

a.      controlului sistematic;

b.      controlului cronologic;

c.      controlului incrucisat;

d.      controlului reciproc;

e.      controlul total.

57)Enuntul:

"procedeul de actiune conform careia in control sunt cuprinse cele mai reprezentative documente si operatii , care permit obtinerea unor concluzii cu caracter general asupra obiectivului urmator" reprezinta definitia:

a.      controlului incrucisat;

b.      controlului reciproc;

c.      controlului cronologic;

d.      investigatiei;

e.      controlul prin sondaj.

58)Enuntul:

"tehnica ce presupune semnalizarea inregistrarii gresite a unor operatii economice, ca urmare a principiului dublei inregistrari, a insumarii eronate a rulajelor sau a stabilirii gresite a soldurilor si care se limiteaza la acele erori care se baeaza pe inegalitati" reprezinta definitia:

a.      controlului documentar contabil;

b.      controlului faptic;

c.      analiza economico-financiara;

d.      controlul total;

e.      controlului cu ajutorul balantei de control sintetice si analitice.

59)Enuntul:

"erorilor care denatureaza insusi sensul inregistrarilor contabile" sunt:

a.      erori rezultate prin insumarea eronata a rulajelor;

b.      omisiunile de inregistrare a operatiilor;

c.      erorile de compensatii;

d.      erorile de imputatie

e.      erorile de inregistrare in registrul jurnal .

60)Enuntul:

"modalitatea de stabilire a erorilor conform careia operatia economica nu este inregistrata nici in debit, nici in credit, dar identificarea lor se face prin punctare a documentelor, sau ca urmare a reclamatiilor primite de la terti" reprezinta :

a.      erorile de compensare;

b.      omisiunile de inregistrare a operatiilor;

c.      erorile de imputatie;

d.      erorile de inregistrare in registrul jurnal ;

e.      erorile depistate prin intermediul egalitatilor dintre coloane.

61)Erorile care se datoreaza raportarii gresite a sumelor din jurnal sau din documente justificative in Cartea mare, in sensul ca s-a trecut si suma in plus intr-o parte a unui cont sau a mai multor conturi si alta suma in minus, egala cu cea trecute in plus, si aceeasi parte a unui cont sau a mai multor conturi, astfel incat pe total, cele doua categorii de erori se anuleaza , iar identificarea lor este posibila cu ajutorul balantelor analitice sau in urma sesizarilor primite de la terti, reprezinta:

a.      omisiuni de investigare;

b.      erori de compensatie;

c.      erori de imputare;

d.      erori de inregistrare in registrul jurnal;

e.      erori depistate cu ajutorul egalitatii dintre soldurile analitice;

62)Erorile care se datoresc raportarii unei sume exacte cu din jurnal in Cartea mare, atat in debit cat si in credit , nu si conturile in care trebuia sa fie trecuta ci in alte conturi , care nu corespund continutului economic al operatiei respective , iar identificarea lor este posibila cu ajutorul balantelor analitice de control sau in urma sesizarilor primite de la terti, reprezinta:

a.      omisiunile de inregistrare;

b.      erorile de compensatie;

c.      erorile de imputatie;

d.      erorile de inregistrare in registrul jurnal;

e.      erorile bazate pe calcule.

63)Erorile care se pot datora stabilirii gresite a conturilor corespondente , inregistrare unei operatii de doua ori atat in debit cat si in credit, inversarii formulei contabile sau intocmirii unei formule contabile corecte, dar cu alta suma mai mare sau mai mica atat in debit cat si in credit., erori care nu influenteaza egalitatile in care se pot descoperii cu ajutorul balantei de control sau care pe langa seriile de egalitate cuprinde in corespondenta conturilor sunt:

a.      erori de inregistrare in registrul jurnal;

b.      omisiuni de inregistrare;

c.      erorile de compensatie;

d.      erorile de imputatie;

e.      erori care au la baza egalitatile din cadrul balantelor analitice;

64)Care din operatiunile urmatoare asigura exactitatea indicatorilor bilantului:

a.      reflectarea corecta si exacta in conturi a tuturor veniturilor si cheltuielilor care se refera la perioada pentru care se intocmeste bilantul contabil.

b.      confruntarea rulajelor si soldurilor sintetice cu miscarile si soldurile conturilor analitice, pentru descoperirea si eliminarea erorilor strecurate cu ocazia inregistrarii operatiilor economice si financiare in conturi;

c.      respectarea regulilor de evaluare a elementelor cuprinse in bilant;

d.      confruntarea datelor din contabilitate cu realitatea prin inventariere;

e.      respectarea normelor legale privitoare la scaderea din pasiv a datoriilor fata de terti care s-au prescris precum si a celor privind scaderea din activ a creantelor care nu se mai pot recupera.

65)Conditiile care trebuiesc indeplinite pentru efectuarea compensarii lipsurilor cu unele plusuri constatate sunt :

a.      compensarea intre plusurile si minusurile constatate se face numai pentru cantitati egale;

b.      exista riscul de confuzie intre sectiunile aceluiasi bun material din cauza asemanarii in ceea ce priveste aspectul exterior dat de unele caracteristicii ale acestuia sum sunt modelul, dimensiunile , culoarea, ambalajul s.a.;

c.      diferentele in plus sau in minus trebuie sa priveasca aceeasi perioada de gestionare;

d.      diferentele in plus sau in minus trebuie sa priveasca aceeasi gestiune;

e.      nu s-a facut dovada ca lipsurile constatate sunt cauzate prin sustrageri sau ca bunurile respective au fost degradate din cauza persoanelor care le gestiona.

67) Rezultatele compensarii plusurilor cu masurile constatate la inventariere pentru urmatoarele repere care indeplinesc conditiile de compensare:

Contul P.U. Valori

Nr. crt.

TOTAL

sunt:

Plusuri inregistrate

Compensarea plusurilor cu minusurile

Minusuri constatate

a)

b)

c)

d)

e)

68)Mentionati care din amintite mai jos se incadreaza exemplul anterior:

a.      situatia in care plusurile depasesc minusurile cantitative si nu este capital de imputare;

b.      situatia in care plusurile depasesc minusurile dar este cazul de imputare;

c.      situatia in care minusurile cantitative depasesc plusurile cantitative (cu plusuri valoare la cantitatile intrate in compensare);

d.      situatia in care minusurile depasesc plusurile cantitative (cu minusuri valoare la cantitatile intrate si compensare);

e.      situatia in care sunt prevazute norme legale de pierderi (si care plusurile depasesc lipsurile cantitative constatate la inventariere.

69).Rezultatele compensarii plusurilor cu minusurile pentru urmatoarele repere care indeplinesc conditiile de compensare:

Contul P.U. Valori

Nr. crt.

TOTAL

sunt:

Plusuri inregistrate

Compensarea plusurilor cu minusurile

Minusuri constatate

a)

b)

c)

d)

e)

70)Mentionati care din amintite mai jos se incadreaza exemplul anterior:

a.      situatia in care plusurile depasesc minusurile cantitative si nu este capital de imputare;

b.      situatia in care plusurile depasesc minusurile dar este cazul de imputare;

c.      situatia in care minusurile cantitative depasesc plusurile cantitative (cu plusuri valoare la cantitatile intrate in compensare);

d.      situatia in care minusurile depasesc plusurile cantitative (cu minusuri valoare la cantitatile intrate si compensare);

e.      situatia in care sunt prevazute norme legale de pierderi (si care plusurile depasesc lipsurile cantitative constatate la inventariere.

71)Rezultatele compensarii plusurilor cu minusurile constatate la inventariere, pentru urmatoarele repere, care indeplinesc conditiile de compensare:

Contul P.U. Valori

Nr. crt.

TOTAL

sunt:

Plusuri inregistrate

Compensarea plusurilor cu minusurile

Minusuri inregistrate

a)

b)

c)

d)

e)

72)Mentionati care din amintite mai jos se incadreaza exemplul anterior:

a.      situatia in care plusurile depasesc minusurile cantitative si nu este capital de imputare;

b.      situatia in care plusurile depasesc minusurile dar este cazul de imputare;

c.      situatia in care minusurile cantitative depasesc plusurile cantitative (cu plusuri valoare la cantitatile intrate in compensare);

d.      situatia in care minusurile depasesc plusurile cantitative (cu minusuri valoare la cantitatile intrate si compensare);

e.      situatia in care sunt prevazute norme legale de pierderi (si care plusurile depasesc lipsurile cantitative constatate la inventariere.

73)Rezultatele compensarii plusurilor cu minusurile constatate la inventariere pentru urmatoarele repere care indeplinesc conditiile de compensare:

Contul P.U. Valori

Nr. crt.

TOTAL

sunt:

Plusuri inregistrate

Compensarea plusurilor cu minusurile

Minusuri inregistrate

a)

b)

c)

d)

e)

74)Mentionati care din amintite mai jos se incadreaza exemplul anterior:

a.      situatia in care plusurile depasesc minusurile cantitative si nu este capital de imputare;

b.      situatia in care plusurile depasesc minusurile dar este cazul de imputare;

c.      situatia in care minusurile cantitative depasesc plusurile cantitative (cu plusuri valoare la cantitatile intrate in compensare);

d.      situatia in care minusurile depasesc plusurile cantitative (cu minusuri valoare la cantitatile intrate si compensare);

e.      situatia in care sunt prevazute norme legale de pierderi (si care plusurile depasesc lipsurile cantitative constatate la inventariere.

75)Rezultatele compensarii plusurilor cu minusurile constatate la inventariere pentru urmatoarele repere care indeplinesc conditiile de compensare:

Contul P.U. Valori

Nr. crt.

TOTAL

sunt:

Plusuri inregistrate

Compensarea plusurilor cu minusurile

Minusuri inregistrate

a)

b)

c)

d)

e)

76)Mentionati care din amintite mai jos se incadreaza exemplul anterior:

a.      situatia in care plusurile depasesc minusurile cantitative si nu este capital de imputare;

b.      situatia in care plusurile depasesc minusurile dar este cazul de imputare;

c.      situatia in care minusurile cantitative depasesc plusurile cantitative (cu plusuri valoare la cantitatile intrate in compensare);

d.      situatia in care minusurile depasesc plusurile cantitative (cu minusuri valoare la cantitatile intrate si compensare);

e.      situatia in care sunt prevazute norme legale de pierderi (si care plusurile depasesc lipsurile cantitative constatate la inventariere.

76. Activitatea de constatare a deficientelor si a abaterilor este urmata in mod obligatoriu de:

a)     acordarea vizei de control preventiv;

b)     insiruirea abaterilor si deficientelor constatate in actele de control si valorificarea acestora;

c)      sesizarea organului de urmarire penala in cazul cand sunt constatate fapte ce aduc atingere legii penale;

d)     sesizarea Colegiului Jurisdictional in vederea stabilirii raspunderii juridice, potrivit legii;

e)     descarcarea de gestiune;

77. Stabilirea abaterilor si deficientelor se face prin:

a)     inscrierea constatarilor controlorilor financiari in actele de control;

b)     aducrea la cunostinta persoanelor de conducere si executie ale institutiei supuse controlului a neregulilor constatate;

c)      luarea de masuri post faptice in vederea solutionarii operative a neregulilor constatate;

d)     raportarea activitatilor ce fac obiectul controlului la normele si prevederile legale prin care acestea au fost definite si institutionalizate;

e)     dispozitii scrise date de institutia care a dispus si efectuat controlul;

78. Operatiunile care fac obiectul controlului financiar preventiv, la nivelul unui agent economic, sunt:

a) incheierea contractelor sau comenzilor interne sau externe pentru aprovizionare sau a contractelor care au ca obiect executarea de lucrari sau prestarea de servicii;

b) concesionarea sau inchirierea de bunuri publice;

c) angajarea sau efectuarea platilor din credite bugetare aprobate;

d) incasarile si platile in lei si valuta de orice natura, efectuate in numerar si prin operatiuni bancare, cu persoane juridice sau fizice;

e) gajarea, inchirierea sau concesionarea bunurilor unitatilor sau subunitatilor componente.

79. Operatiunile ce fac obiectul controlului financiar preventiv, la nivelul unui agent economic sunt :

a) efectuarea de plati din fondul public;

b) concesionarea sau snchirierea de bunuri publice;

c) angajarea sau efectuarea platilor din credite bugetare aprobate;

d) incheierea contractelor cu partenerii externi si interni;

e) gajarea bunurilor unitatilor sau subunitatilor componente;

80. Operatiunile care fac obiectul controlului financiar preventiv, la nivelul unui agent economic sunt:

a)     concesionarea bunurilor publice;

b)     inchirierea bunurilor publice;

c)      angajarea sau efectuarea platii din credite bugetare aprobate;

d)     inchirierea bunurilor unitatilor sdau subunitatilor componente;

e)     concesionarea bunurilor unitatilor sau subunitatilor componente.

81. La nivelul ordonatorilor de credite din ministere si alte institutii centrale asimilate acestora, principalele operatiuni supuse controlului financiar preventiv sunt:

a) inchierea contractelor sau comenzilor interne sau externe pentru aprovizionare sau a contractelor ce au ca obiect executarea de lucrari sau prestarea de servicii;

b) plata sumelor pentru activitatea desfasurata in cadrul unitatii sau altor drepturi cuvenite personalului;

c) trecerea pe seama cheltuielilor sau a rezultatelor financiare a pierderilor sau a altor daune produse fara vinovatie;

d) angajamentele legale si bugetare;

e) deschiderea si repartizarea de credite bugetare.;

82. La nivelul ordonatorilor de credite din minister si alte institutii centrale asimilate acestora, principalele operatiuni supuse controlului financiar preventiv sunt:

a)     concesionarea sau inchirierea de bunuri publice;

b)     angajarea isi efectuarea platilor din credite bugetare aprobate;

c)      efectuarea de plati din fonduri publice;

d)     trecerea pe seama cheltuielilor sau a rezultatelor financiare a pierderilor sau a altor daune produse fara vinovatie;

e)     plata in lei sau valuta din casieria unitatii economice a produselor achizitionate, lucrarilor executate sau serviciilor prestate.

83. La nivelul ordonatorilor de credite din ministere si alte institutii centrale asimilate acestora, principalele operatiuni supuse controlului financiar preventiv sunt:

a)     deschiderea si repartizarea de credite bugetare;

b)     modificarea, repartizarea pe trimestre si pe subdiviziuni ale clasificatiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virari de credite;

c)      efectuarea de plati din fondurile publice;

d)     vanzarea, gajarea , concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitetilor administrativ-teritoriale;

e) plata in lei sau in valuta la casierea institutiei a produselo achizitionate, lucrarilor executate sau serviciilor prestate

84. Metodologia de realizare a controlului financiar este structurata pe etape, astfel:

1) efectuarea controlului financiar contabil;

2) programarea activitatii de control financiar contabil;

3) valorificarea constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar;

4) pregatirea actiunii de control financiar contabil;

5) intocmirea actelor de control financiar contabil.

Indicati care este ordinea corecta a acestor etape in cadrul procesului metodologic de exercitare a controlului financiar contabil:

a)    

b)    

c)     

d)    

e)    

85. Elaborarea " programului de control " este o faza a etapei:

a)     pregatirii actiunii de control financiar;

valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil;

b)     valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil;

c)      efectuarii controlului financiar contabil;

d)     programarii activitatii de control financiar contabil;

e)     intocmirii actelor de control financiar contabil.

86. " Stabilirea surselor de informare necesare efectuarii controlului " este o faza a etapei:

a)     programarii activitatii de control financiar-contabil;

b)     valorificarii constatarilor rezultate din fectuarea controlului financiar-contabil;

c)      efectuarii controlului financiar-contabil;

d)     pregatirii actiunii de control financiar-contabil;

e)     intocmirii actelor de control financiar-contabil;

87. " Recuperarea prejudiciilor si a altor sume datorate si stabilirea masurilor de intrare in legalitate " este o faza a etapei:

a) programarii activitatii de control financiar-contabil;

b) valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil;

c) efectuarii controlului financiar-contabil;

d) pregatirii actiunii de control financiar-contabil;

e) intocmirii actelor de control financiar-contabil;

88. " Transmiterea programului de control unitatilor cu atributii de control financiar-contabil " reprezinta o faza a etapei:

a) efectuarea controlului financiar-contabil;

b) pregatirea actiunii de control financiar-contabil;

c) intocmirea actelor de control financiar-contabil;

d) programarea activitatii de control financiar-contabil;

e) valorificarea constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil;

88. " Stabilirea temelor controlului " este o faza a etapei:

a)     efectuarea controlului financiar-contabil;

b)     pregatirea actiunii de control financiar-contabil;

c)      intocmirea actelor de control financiar-contabil;

d)     programarea activitatii de control financiar-contabil;

e)     valorificarea constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil;

89. " Adaptarea obiectivelor tematice la conditile specifice ale activitatii subiectului controlat " este o faza a etapei:

a)     programarii activitatii de control financiar-contabil;

b)     valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil;

c)      efectuarii controlului financiar-contabil;

d)     pregatirii actiunii de control financiar-contabil;

e)     intocmirii actelor de control financiar-contabil;

90. " Analiza generala a temelor controlului " reprezinta o faza a etapei:

a) pregatirii actiunii de control financiar-contabil;

b) intocmirii actelor de control financiar-contabil;

c) pregatirii activitatii de control financiar-contabil;

d)valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil;

e)efectuarii controlului financiar-contabil.

91. " {nsusirea elementelor teoretice si a prevederiloe legale care reglementeaza activitatea ce face obiectul actiunii de control " reprezinta o faza a etapei:

a) programarii activitatii de control financiar-contabil;

b) valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil;

c) efectuarii controlului financiar-contabil;

d) pregatirii actiunii de control financiar-contabil;

e) intocmirii actelor de control financiar-contabil;

92. " Cunoasterea generala a principalelor elemente de organizare a tipului de subiect care urmeaza a fi controlate " reprezinta o faza etapei :

a)pregatirii actiunii de control financiar-contabil;

b)efectuarii controlului financiar-contabil;

c)programarii activitatii de control financiar-contabil;

d)intocmirii actelor de control financiar-contabil;

e)valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil;

93. Stabilirea principalelor obiective ale controlului " Tematica de control financiar contabil " reprezinta o faza a etapei:

a) programarea activitatii de control financiar-contabil;

b) intocmirea actelor de control financiar-contabil;

c) valorificarea constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil;

d) pregatirea actiunii de control financiar-contabil;

e) efectuarea controlului financiar-contabil;

94. " Selectarea si aplicarea procedeelor si tehnicilor necesare realizarii controlului " reprezinta o faza a etapei:

a) programarii activitatii de control financiar-contabil;

b) intocmirii actelor de control financiar-contabil;

c) valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil;

d) pregatirii actiunii de control financiar-contabil;

e) efectuarii controlului financiar-contabil;

95. "Stabilirea raspunderilor in sarcina persoanelor vinovate " reprezinta o faza a etapei:

a) pregatirii actiunii de control financiar-contabil;

b) efectuarii controlului financiar-contabil;

c) programarii activitatii de control financiar-contabil;

d) inlocuirea actelor de control financiar-contabil;

e) valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil;

96. {nscrierea constatarilor in actele de control reprezinta o faza a etapei:

a) pregatirii actiunii de control financiar-contabil;

b) efectuarii controlului financiar-contabil;

c) programarii activitatii de control financiar-contabil;

d) intocmirii actelor de control financiar-contabil ;

e) valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil;

97. Determinarea abaterilor si deficientelor reprezinta o faza a etapei:

a) valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil;

b) efectuarea controlului financiar-contabil;

c) pregatirii actiunii de control financiar-contabil;

d) intocmirea actelor de control financiar-contabil;

e) programarea activitatii de control financiar-contabil;

98. Principalele activitati asupra carora se exercita controlul financiar preventiv, propriu in vederea acordarii vizei sunt :

a) trecerea pe cheltuielile, fonduri sau rezultate a unor sume care duc la diminuarea profilului sau capitalului social;

b) vanzarile prin virament;

c) vanzarile prin licitatii a activelor;

d) evaluarea mijloacelor fixe propuse spre vanzare;

e) platile si incasarile in lei/valuta efectuate prin casieria proprie;

99. Asupra carora dintre activitatiler enumrate mai jos se exercita controlul financiar preventiv propriu in vederea acordarii vizei :

a) gajarea, inchirierea sau concesionarea bunurilor unitatilor sau subunitatilor acestora;

b) constituirea, utilizarea si gestionarea fondurilor speciale si fondurilor de tezaur;

c) utilizarea alocatiilor bugetare pentru investitii;

d) predarea gestiunilor in locatie gestionarei;

e) solicitarile de credite pentru finantarea activitatii curente sau pentru investitii;

100. Asupra carora dintre activitatile enumerate mai jos se exercita controlul financiar preventiv propriu in vederea acordarii vizei :

a) utilizarea alocatiilor bugetare pentru investitii;

b) vanzarea prin licitatie a activelor;

c)vanzarile prin virament;

d) gajarea, inchirierea si concesionarea bunurilor unitatilor sau subunitatilor acestora;

e) evaluarea mijloacelor fixe propuse spre vanzare;

101. Personalul insarcinat cu realizarea controlului financiar propriu ii revin urmatoarele obligatii:

a) sa nu omita, cu buna stiinta, date sau fapte care constituie abateri de la prevederile si normele legale;

b) sa semneze, cu sau fara obiectiuni, actele de control intocmite si sa comunice la termenele fixate, modul de rezolvare a masurilor stabilite;

c) sa nu dispuna, prin interpretare sau aplicare eronata a dispozitiilor legale, masuri care sa produca prejudicii, de orice natura,unitatii economice;

d) sa nu dispuna, prin interpretarea sau aplicarea eronata a dispozitiilor legale, masuri care sa produca prejudicii, de orice natuara unitatii economice;

e) sa exercite controlul in stransa concordanta cu elementele inscrise in programul de control, la termenele si pentru perioadele stabilite;

102. Personalului insarcinat cu realizarea controlului financiar-contabil de gestiuneii revin ca obligatii:

a) sa propuna sau sa dispuna masurile necesare pentru inlaturarea lipsurilor si a abaterilor consemnate in actele de control in vederea intrarii in legalitate;

b) sa semneze, cu sau fara obiectiuni, actele de control intocmite si sa comunice la termenele fixate, modul de rezolvare a masurilor stabilite;

c) sa nu dispuna, prin interpretarea sa, aplicarea eronta a dispozitiilor legale , masuri care sa produca prejudicii, de orice natura, unitatii economice;

d) sa inscrie in actele de control numai date si fapte reale;

f)        sa exercite controlul in sricta concordanta cu elementele inscrise in programul de control, la ternenele si pentru perioadele stabilite;

103. Care dintre variantele enumerate mai jos reprezinta obligatii ale personalului imputernicit cu efectuarea controlului financiar propriu?

a) sa nu omita, cu buna stiinta, date sau fapte care constituie abateri de la prevederile si normele legale;

b) sa inscrie in actele de control numai date si fapte reale;

c) sa propuna sau sa dispuna masurile necesare pentru inlaturarea lipsurilor si a abaterilor consemnate in actele de control in vederea intrarii in legalitate;

d) sa exercite controlul in stricta concordanta cu elementele inscrise in programul de control, la termenele si pentru perioadele stabilite;

e) sa nu dispuna, prin interpretare sau aplicare eronata a dispozitiilor legale, masuri care sa produca prejudicii, de orice natura, unitatii economice;

104. Pentru a putea fi inscrise in actele de control constatarile controlului financiar propriu trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa existe o norma sau o prevedere legala care a fost incalcata;

b) sa fie legale ;

c) sa fie reale;

d) sa se refere la obiectul controlului;

e) sa fie propriu organului de control care efectueaza controlul;

105. Personalul care exercita sau care conduce activitatile supuse controlului financiar intern are urmatoarele obligatii:

a) sa prezinte, la solicitarea controlorului, informatii si explicatii verbale si/sau scrise in legatura cu abaterile sau alte situatii constatate;

b) sa semneze, cu sau fara obiectii actele de control intocmite si sa comunice, la termenele fixate, modul de rezolvare a masurilor stabilite;

c) sa nu dispuna, prin interpretare sau aplicare eronta a dispozitiilor legale, masuri care sa produca prejudicii, de orice natura, unitatii economice;

d)sa inscrie in actele de control numai date si fapte reale;

e) sa nu dispuna, prin interpretare sau aplicare eronata adispozitiilor legale, masuri care sa aduca prejudicii de orice natura, unitatii economice;

106. Care dintre variantele de mai jos reprezinta obligatii ale personalului ce executa sau conduce activitatile supuse controlului financiar de gestiune?

a)     sa nu omita cu buna stiinta, date sau fapte care constituie abateri de la prevederile si normele legale;

b)     sa prezinte, la solicitarea controlorului, informatii,si explicatii verbale si/sau scrisein legatura cu abaterile sau alte situatii constatate;

c)      sa puna la dispozitia controlorilor toate registrele, actele, actele si piesele justificative, corespondentasi orice alte sdocumente necesare controlului;

d)     sa semneze cu sau fara obiectiuni, actele de control intocmite si sa comunice, la termenele fixate, modul de rezolvare a masurilor stabilite;

e)     sa prezinte controlorilor, la solicitarea acestora, valorile materiale, financiare si banesti, pe care le gestioneaza sau le au in pastrare si care intra sub incidenta obiectivelor controlului.

107. Care dintre variantele enumerate mai jos reprezinta obligatii ce revin persoanelor care executa sau conduc operatiunile supuse controlului financiar intern?

a)sa prezinte controlorilor, la solicitarea acestora, valorile materiale, financiare, banesti sau de alta natura pe care le gestioneaza sau le au in pastrare si care intra sub incidenta obiectivelor controlului;

b)sa semneze, cu sau fara obiectiuni, actele de control intocmite si sa comunice, la termenele fixate, modul de rezolvare a masurilor stabilite;

c)sa puna la dispozitia controlorilor toate registrele, actele si piesele justificative, corespondenta si orice alte documente necesare realizarii controlului;

d)sa prezinte la solicitarea controlorului, informatii si explicatii verbale si /sau in legatuta cu abaterile sau alte situatii constatate;

e)sa propuna sau sa dispuna masurile necesare pentru inlaturarealipsurilor si a abaterilor consemnate in actele de control in vedera intrarii in legalitate.

108) {n cazul in care conducatorul unitatii economice nu a dispus masurile de valorificare a tuturor constatarilor rezultate din controlul financiar intern, conducatorul compartimentului de control intern are obligatia de a informa, in scris, despre aceasta:

a)Directorul general al unitatii economice;

b)Comisia de cenzori a unitatii economice;

c)Consiliul de administratie al unitatii economice;

d)Garda Financiara;

d)Directia generala a finantelo publice si controlului financiar de stat judeteana sau a Municipiului Bucuresti.

109. Care din notiunile enumerate mai jos reprezinta tehnici utilizate in activitatea de control financiar intern?

a)     controlul faptic;

b)     inventariera;

c)      controlul financiar contabil;

d)     controlul total;

e)     investgatia.

109.Activitatea de inventariere a patrimoniului este reglementata prin:

a)     Legea contabilitatii nr.82/1991;

b)     Hotararea nr. 704/1993 a Guvernului Romaniei, pentru aprobarea unor masuri de executie a Legii contabilitatii;

c)      Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii;

d)     Legea nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi a Romaniei;

e)     Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii Financiare.

110.Care dintre situatiile enumerate mai jos impun, in mod obligatoriu, efectuarea inventarierii patimoniului ?

a)     predarea-primirii gestiunii;

b)     cel putin o data pe an, pe parcursul functionarii gestiunilor;

c)      cu prilejul reorganizarii gestiunilor sau al unitatilor economice;

d)     la inceputul activitatii unitatii economice;

e)     in cazurile in care exist indicii privind existenta unor minusuri sau plusuri in anumite gestiuni sau pentru a evalua efectele unor calamitati naturale sau ale cazurilor de forta majora.

111.Care dintre situatiile enumerate mai jos impun efectuarea inventarierii patrimoniului?

a)     in cazul fuzionarii cu o alta unitate;

b)     in cazul dizolvarii in mai multe unitati;

c)      cel putin o data pe an, pe parcursul functionarii;

d)     cel mult o data pe an, pe parcursul functionarii;

e)     la inceputul si la incetarea activitatii.

112.Care dintre situatiile enumerate mai jos impunefecturea inventarierii patrimoniolui?

a)     la inceputul si la incetarea activitatii;

b)     cu prilejul reorganizarii gerstiunilor sau al unitatilor economice;

c)      in cazul divizarii in mai multe subunitati a unitatii economice;

d)     cel putin o data pe an, pe parcursul functionarii unitatii economice;

e)     in cazul fuzionarii cu o alta unitate.

113.Obigatiile inventarierii patrimoniului revine:

a)     institutiilor publice;

b)     regiilor autonome;

c)      unitatilor cooperatiste;

d)     cocietatilor comerciale;

e)     asociatiilor si celorlalte persoane fizice si/sau juridice care au calitatea de comerciant.

114.Comisiile care efectuiaza activitatea de inventariere a patrimoniului sunt formate din:

a)     2 persoane;

b)     cel putin doua persoane;

c)      3 persane;

d)     cel putin 3 persoane;

e)     cel mult doua persoane.

115.Membrii comisiei de inventariere sunt numiti prin:

a)     hotarare scrisa a consiliului de administratie;

b)     decizie scrisa emisa de persoanele autorizate;

c)      decizie scrisa emisa de comisia de cenzori;

d)     titlu executoriu;

e)     hotarare scrisa a adunarii generale a actionarilor si asociatilor.

116. {n decizia de numire a comisiilor de inventariere se mentioneaza in mod obligatoriu:

a)     gestiunile supuse inventarierii;

b)     documentele si evidentele supuse inventarierii;

c)      data de incepere si de sfarsit a caestei activitati;

d)     componenta comisiei de inventariere;

e)     prevederile si normele legale in baza carora se va efectua inventariera.

117. Din comisia de inventariere nu pot fdace partew:

a)     gestionarii depozitelor supuse inventarierii;

b)     contabilii care tin evidenta gestiunii supuse inventarierii;

c)      directorul general;

d)     gestionarul care preda si cel care primeste, in cazul predarii primirii unor gestiuni;

e)     casierul unitatii, in cazul in care obiectul inventarierii patrimoniului il constituie casieria unitatii economice.

118.{n vederea bunei desfasurari a operatiunilor inventarierii, persoanele cu atributii in gestionarea patrimoniului au obligatia sa dispuna:

a)     dotarea unitatilor ( gestiuni, depozite, etc. ) cu doua tipuri de incuietori diferite;

b)     participarea la lucrarile de inventariere a intrgii comisii de inventariere;

c)      tinerea la zi a evidentei tehnico- operative ti financiar contabile si efectuarea lunara a confruntarilor;

d)     asigurarea personalului necesar pentru manipularea valorilor materiale ce se inventariaza ( soratre, cantarire, masurare, numarare, etc );

e)     dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul si de sigilare a spatiilor de de inventariere.

119.{n vederea bunei desfaturari a inventarierii, persoanele care au obligatia gestionarii patrimoniului trebuie sa dispuna:

a)organizarea depozitarilor valorilor materiale grupate pe sortodimensiuni, codificarea acestora si intocmirea etichetelor de raft;

b)dotarea unitatilor (depozite, gestiuni )cu doua tipuri de incuietori diferite;

c)dotarea comisiei de inventariere cxu mijloace tehnice de calcul si de sigilare a spatiilor de a spatiilor de inventariere;

d)tinera la zi a evidentei tehnico operative si financiar-contabile si efectuarea lunara a confruntarilor;

e)dotarea gestiunii cu instrumente si aparate adecvate si in numar suficient pentru masurare, cantarire, precum si cu formularele si rechizitele necesare.

120.Listele de inventariere a patrimoniului sunt ridicate de catre:

a)seful compartimentului de control financiar de gestiune;

b)directorul economic;

c)responsabilul comisiei de inventariere;

d)membrii comisiei de inventariere;

e)gestionarul depozitului supus actiunii de inventariere.

121.Listele deinventariere a patrimoniului sunt vizate si parafate de catre:

a)responsabilul comisiei deinventariere;

b)membrii comisiei de inventariere;

c)gestionarul depozitului supus actiunii de inventariere;

d)directorul economic sau contabilul sef;

e)comisia de cenzori.

122.Care dintre activitatile de mai jos constituie obligatii ale comisiei de inventariere:

a)sa identifice toate locurile ( incintele ) in care exista valori materiale ce urmeaza a fi inventariate;

b)sa doteze gestiunile cu instrumente si aparate adecvate si in numar suficient pentru masurare, cantarire, etc.;

c)sa solicite, inainte de incepera operatiunii de inventariere, declaratie scrisa de la gestionarul raspunzator de gestionarea valorilor materiale respective;

d)sa ridice benzile de control de la aparatele de casasi stampila unitatii si sa le pastreze in garantie:

e)sa controleze daca toate instrumentele si aparatele de masura sau cantarire au fost verificate si daca sunt in buna stare de functionare

122.Care dintre activitatile de mai jos constituie obligatii ale comisiei de inventariere:

a)sa identifice toate locurile ( incintele ) in care exista valori materiale ce urmeaza a fi inventariate;

b)sa doteze gestiunile cu instrumente si aparate adecvate si in numar suficient pentru masurare, cantarire, etc.;

c)sa solicite, inainte de incepera operatiunii de inventariere, declaratie scrisa de la gestionarul raspunzator de gestionarea valorilor materiale respective;

d)sa ridice benzile de control de la aparatele de casasi stampila unitatii si sa le pastreze in garantie:

e)sa controleze daca toate instrumentele si aparatele de masura sau cantarire au fost verificate si daca sunt in buna stare de functionare

123).Care dintre activitatile enumerate mai jos constituie masura organizatorica ce trebuie luata de catre comisia de inventariere?

a.      dotarea gestiunilor (depozite, magazii) cu cate doua randuri de incuietori diferite;

b.      dotarea gestiunilor cu instrumente in garantie adecvate si in urma sortotipodimensiuni pentru masurare, cantarare;

c.      organizarea depozitarea valorilor materiale grupate pe , codificarea acestora si inlocuirea atichetelor de raft;

d.      sa controleze daca toate instrumentele si aparatele de masura sau cantarire au fost verificate si daca sunt in buna stare de functionare;

e.      sa identifice incintele in care exista valori materiale ceurmeaza a fi inventariate;

124).Declaratia prezentata comisiei de inventariere de catre gestionarul valorilor materiale supuse inventarierii trebuie sa contina , in mod obligatoriu, referiri la urmatoarele situatii:

a.      daca a primit sau eliberat valori materiale fara documente legale;

b.      daca detine numerar sau alte hartii de valoare rezultate din vanzarea bunurilor materiale aflate in gestiunea sa;

c.      daca gestionarea valori materiale si in alte locuri de depozitare, are documente de primire, eliberare care nu au fost operate in evidenta gestiunii sau care au fost predate la contabilitate;

d.      daca are plusuri sau minusuri de gestiune despre a caror cantitate are cunostinta;

125).Bunurile ce fac obiectul inventarierii si care se afla in ambalajele originale se inventariaza:

a.      pe baza de calcule tehnice;

b.      prin masurare;

c.      prin catarire;

d.      prin sondaj;

e.      prin metode de laborator.

126).Operatiunile de inventariere se efectueaza, cu prioritate pentru:

a.      echipamentele de protectie , cazarmamentul, sculele si uneltele aflate asupra angajatului;

b.      materialele cu un grad mare de perisabilitate;

c.      bunurile inchiriate sau aflate in custodie, consignatie, leasing sau aprovizionate in vederea prelucrarii;

d.      marcile postale si timbrele fiscale;

e.      mijloacele fixe sau terenurile.

127).Disponibilitatile in lei si/sau fara valuta din casieria unitatii se inventariaza:

a.      in ultima zi lucratoare a exercitiului financiar;

b.      dupa incheierea bilantului contabil;

c.      dupa inregistrarea tuturor operatiunilor de incasare si plati privind exercitiul financiar respectiv;

d.      in ultima zi lucratoare a exercitiului financiar ulterior;

e.      in ultima zi lucratoare a exercitiului curent dupa inregistrarea tuturor operatiunilor de incasari si plati privind exercitiul financiar;

128).Rezultatul faptic al elementelor de activ si pasiv, stabilite ca urmare a constatarii fizice a acestora, in urma operatiunii de inventariere , se inscrie in:

a.      procesul verbal de sigilare;

b.      fisa de magazie;

c.      lista de inventariere

d.      dispozitia de inventariere;

e.      declaratia de inventariere;

129).Care dintre urmatoarele elemente se inscriu, in mod obligatoriu, in procesul verbal intocmit de comisia de inventariere?

a.      data de inceput si de sfarsit a inventarierii;

b.      numarul si data deciziei de numire a comisiei de inventariere;

c.      constatare privind depozitarea, conservarea si asigurarea integritatii bunurilor din gestiunea inventariala;

d.      rezultatele operatiunii de inventariere;

e.      data intocmirii;

130).Compensarea lipsurilor cu unele plusuri constatate se poate face daca sunt indeplinite anumite conditii, si anume:

a.      diferentele in plus sau in minus sa se refere la aceeasi perioada si aceeasi gestiune;

b.      sa existe riscul de confuzie intre sorturile si bun material din cauza asemanarii;

c.      diferentele in plus sau in minus sa priveasca aceeasi gestiune, dar sa se refere la perioade diferite;

d.      lipsurile constatate sa nu fi fost cauzate prin sustrageri sau prin degradarea bunurilor respective ca urmare a vinovatiei persoanelor care le gestioneaza;

e.      diferentele in plus sau in minus sa se refere la aceiasi perioada si la aceiasi gestionari;

131).Rezultatele inventarierii se inregistreaza atat in evidenta tehnico-operativa, cat si in cea contabila , in termen de cel mult :

a.      30 zile;

b.      48 ore;

c.      10 zile;

d.      5 zile;

e.      15 zile

de la data terminarii operatiunilor de inventariere.

132).Lista de inventariere reprezinta:

a.      documentul justificativ de inregistrare a plusurilor si minusurilor constatare;

b.      documentul de baza pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor;

c.      documentul utilizat pentru intocmirea registrului inventar;

d.      documentul pentru stabilirea provizioanelor in cazuri de depreciere;

e.      documentul pentru inventarierea elementelor patrimoniale aflate in gestiunile unitatii;

133).Organele de control financiar-contabil intocmesc, ca urmare a verificarii efectuate, urmatoarele acte de control:

a.      proces verbal de control;

b.      proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.

c.      note de constatare;

d.      raport;

e.      informarea institutiilor statului asupra abaterilor si deficientelor constatate;

134).Dupa intocmire, procesele verbale de control se semneaza de catre:

a.      controlorii care au efectuat verificarea si conducerea unitatii controlate;

b.      controlorii care au realizat verificarea si persoanele care au condus si/sau efectuat activitatile consemnate in aceste documente, precum si cele care, prin semnatura, angajeaza patrimoniul unitatii in procesul economic;

c.      controlorii care au efectuat verificarea;

d.      persoanele care au efectuat si/sau condus activitatile consemnate si documentele;

e.      conducerea unitatii economice supuse verificarii;

135).Enuntul:

"se stabileste si se aplica in timpul controlului daca prin savarsirea contraventiei nu s-a cauzat o paguba si nici nu exista bunuri materiale ce urmeaza a fi confirscate ca urmare a abaterii savarsite , dar numai daca organele care efectueaza controlul au aceasta competenta" reprezinta definitia:

a.      controlului ulterior si controlului concomitent;

b.      raspunderi civile;

c.      raspundere contraventionale;

d.      procesului verbal de constatare si sanctionare a contravenientului;

e.      raspunderii juridice.

136).Raspunderea juridica, ca element de realizare a functiei de constrangere a activitatii de control financiar-contabil , nu trebuie confundata cu:

a.      paguba;

b.      raspunderea civila contractuala;

c.      raspunderea civila delictuala;

d.      fapta cauzatoare de prejudicii;

e.      sanctiunea aplicata persoanei care a incalcat regulile de conduita;

137).Raspunderea civila delictuala este reglementata de:

a.      codul de procedura penala;

b.      codul civil;

c.      Constitutia Romaniei;

d.      Legea nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi a Romaniei;

e.      Legea 31/1990 privind societatile comerciale;

138).Raspunderea delictuala este o forma specifica de:

a.      raspundere disciplinara;

b.      raspundere penala;

c.      raspundere contraventionala;

d.      raspundere civila;

e.      raspundere materiala;

139).Orice fapta a omului care cauzeaza altuia prejudiciu si il obliga, pe altul din a carui greseala s-a ocazionat a-l repara" este definitiva:

a.      culpa;

b.      paguba;

c.      raspunderea civila delictuala;

d.      raspunderea penala;

e.      caracterul al faptei.

140).Angajarea raspunderii civile delictuale este determinata de:

a.      savarsirea unei fapte cu caracter ilicit;

b.      savarsirea unei fapte cu caracter ilicit; existenta unui prejudiciu; existenta unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu; autorul faptei a fost in culpa si a avut capacitate delictuala in momentul savarsirii faptei;

c.      savarsirea unie fapte cu caracter ilit si existenta unui prejudiciu;

d.      existenta unui prejudiciu;existenta unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu ; savarsirea unei fapte cu caracter ilit;

e.      autorul faptei sa fi fost in culpa si sa fi avut capacitatea delictuala in momentul savarsirii faptei.

141).Care dintre variantele de mai jos constituie conditie de indeplinit pentru ca abaterile sa poata fi inscrise in actele de control?

a.      sa apartina controlorului care efectueaza verificarea;

b.      sa existe o prevedere legala care nu a fost respectate si al carei efect sunt :

c.      sa fie reale :

d.      sa se refere la activitatea supusa verificarii.

e. sa fie clare, precise, concrete sau exacte

142).{n timpul controlului , valorificarea unor constatari se face prin :

a.      inscrierea constatarilor in actele de control;

b.      dispunerea de catre controlor a unor masuri operative al caror efect este intrarea in legalitate;

c.      emiterea de catre conducatorul unitatii cu sarcini de control financiar a unor dispozitii obligatorii;

d.      inscrierea constatarilor in procesul verbal de control;

e.      inscrierea constatarilor in procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor.

143).Enuntul:"autorul faptei este obligat la plata catre persoana prejudiciata, a unei sume de bani reprezentand echivalentul prejudiciului in cazul in care repararea in natura nu este posibila" este definitia:

a.      culpei

b.      prejudiciului

c.      despagubiri

d.      pagubei

e.      sanctiuni aplicate persoanei care a incalcat regulile de conduita.

144).Transmiterea programului de control unitatilor cu atributii de control financiar-contabil" reprezinta o faza a etapei:

a.      efectuarea controlului financiar-contabil;

b.      pregatirea actiunii de control financiar-contabil;

c.      intocmirea actelor de control financiar-contabil;

d.      programarea activitatii de control financiar contabil;

e.      valorificarea constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil;

145).Preambulul procesului verbal de control cuprinde:

a.      datele de identificare a unitatii controlate si a persoanelor care o reprezinta prin semnatura;

b.      ansamblul abaterilor si deficientelor constatate;

c.       datele de identificare a unitatii care organizeaza si/sau executa controlul;

d.      datele de identificare a controlorilor;

e.      elementele privind perioada la care se refera controlul si obiectivele acestuia.

146)Cuprinsul procesului-verbal contine referire la:

a.           persoanele care prin semnatura angajeaza patrimonial unitatea controlata;

b.           ansamblul abaterilor cu deficientele constatate;

c.           persoanele facute raspunzatoare pentru abaterile si deficientele constatate;

d.           normele si prevederile legale care nu au fost respectate;

e.           masurile de remediere a abaterilor luate in timpul efectuarii controlului.

147).Ultima parte a procesului verbal contine referire la:

a.      numarul de exemplare in care a fost intocmit actul de control;

b.      cuantumul amenzii contraventionale aplicate personalului de executie in urma efectuarii controlului;

c.      normele si procedurile legale incalcate ;

d.      semnaturile persoanelor care au efectuat controlul;

e.      semnaturile persoanelor care angajeaza patrimonial prin semnatura unitatea economica.

; 148).La procesele verbal de control se anexeaza:

a.      note explicative;

b.      documente primare;

c.      tabele;

d.      evidente tehnico-operative si financiar contabile;

e.      curriculum-vitae ale persoanelor facute raspunzatoare

149).Principalele titluri executorii sunt :

a.      decizia de imputare;

b.      notele explicative

c.      angajamentul de plata scris;

d.      dispozitia judecatoreasca;

e.      titlurile executare notarial;

150).Directia generala a controlului fiscal functioneaza in structura:

a.      Garzii financiare;

b.      Serviciului de Metodologie , Organizarea Controlului si Urmarirea Realizarii Sarcinilor;

c.      Biroul de Relatii cu Structurile Ministerului;

d.      Curtii de Conturi a Romaniei;

e.      Departamentul privind politica impozitelor si administrarea veniturilor;

151).Obiectivul general al D.G.F., defalcat pe subobiective , se executa la urmatoarele categorii de agenti economici:

a.       agenti economici care actioneaza in diferitele domenii ale economiei nationale si realizeaza activitate economica supusa impozitarii;

b.       Banca Nationala si sucursalele acesteia din teritoriu;

c.        agentii economici care isi desfasoara activitatea in domeniul import- exportului de bunuri, produse si servicii si care realizeaza plati si incasari in valuta;

d.       agenti economici care realizeaza activitate de angajare "en-detail" in sistem permanent;

e.       agenti economici care realizeaza activitate de leasing;

152).La nivelul judetelor si al Municipiului Bucuresti, Directiile de control fiscal sunt organizate in cadrul:

a.      Curtii de Conturi;

b.      Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat;

c.      Garzii Financiare;

d.      Directiei Generale a Trezoreriei;

e.      Directiei Generale a controlului financiar de stat;

153).Enuntul: "este structura specializata a Ministerului Finantelor care pune in aplicare politica acestuia in domeniul controlului financiar-contabil in legatura cu aplicarea si exercitarea legilor fiscale si a reglementarilor vamale , ca si cu respectarea normelor de comert" reprezinta definitia:

a.      Directiei Generale a controlului fiscal;

b.      Directiei Generale a finantelor statului si controlului financiar de stat;

c.      Garzii financiare;

d.      Departamentul de Control al Guvernului;

e.      Curtea de Conturi a Romaniei;

154).Principalele subobiective ale activitatii desfasurate de Garda Financiara sunt:

a.      verificarea existentei si a autenticitatii documentelor justificative de transport, precum si a celor referitoare la activitatile de productie sau de prestari de servicii;

b.      verificarea actelor si faptelor de comert atunci cand exista indiciu ca obligatiile catre stat ale agentilor economici care presteaza aceste activitati nu sunt indeplinite sau sunt indeplinite numai in parte;

c.      efectuarea in conformitate cu prevederile legale, de perchezitie in localurile publice sau particulare daca exista indiciu ca in aceste localuri functioneaza instalatie cu care se realizeaza produse destinate comercializarii fara indeplinirea obligatiilor fiscale;

d.      verificarea contului de executie a bugetului de stat;

e.      verificarea situatiei garantiilor de stat acordate pentru credite externe si interne contractate de agentii economici.

155).Personalul Garzii Financiare este format din:

a.      inspectori financiari;

b.      comisari cu studii superioare;

c.      controlori financiari gradul I;

d.      comisari cu studii medii;

e.      comisari de conturi;

156).Personalul Garzii Financiare ii revin la obligatii de serviciu;

a.      sa pastreze in buna stare bunurile din dotare si insemnele de legitimare;

b.      sa asigure solutionarea sesizarilor si a reclamatului adresate Ministerului Finantelor;

c.      sa-si desfasoare activitatea in respectul Constitutiei, al legilor in vigoare si juramantului solemn;

d.      sa incheie cu obiectivitate si fara partinire actele de control in care sa consemneze constatarile facute;

e.      sa fie devotati serviciului, sa respecte ordinele date de sefu ierarhic si sa informeze asupra modului de indeplinire a acestora;

157).Care dintre variantele de mai jos reprezinta atributiile ale diviziilor operative de control ale Garzii financiare?

a.      angajarea si/sau eliberarea din functie a personalului Garzii Financiare;

b.      elaborarea de propuneri pentru programele de activitate , in baza obiectivelor generale de control rezultate din prevederile legale;

c.      organizarea si efectuarea de controale ordinare si/sau extraordinare in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

d.      intocmirea si transmiterea documentatiei necesare, impreuna cu actele de control , la Directiile Generale ale Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat din raza de actiune a agentilor economici controlati, in vederea valorificarii constatarilor privind obligatiile de plata recalculate in termen de acestia;

e.      asigurarea pregatirii profesionale a personalului Garzii Financiare;

158).Obiectivele generale ale controlului inter la institutiile publice:

a.      realizarea la un nivel corespunzator de calitate a atributiilor institutiilor publice, stabilite in concordanta cu propria lor misiune in conditiile de regularitate, eficacitate, economicitate si eficienta;

b.      protejarea fondurilor publice impotriva pierderilor datorate erorii, risipei , abuzului sau fraudei;

c.      respectarea legii, a reglementarilor si deciziilor conducerii;

d.      dezvoltarea si intretinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare si difuzare a datelor si informatiilor financiare si de conducere , precum si a unor sisteme si proceduri de informare publica adecvate prin rapoarte periodice;

e.      controlul conturilor de executie ale bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale si a fondurilor de tezaur, precum si a datoriei publice a statului;

159).Cerintele generale ale controlului intern la institutiile publice sunt in principal urmatoarele:

a.           asigurarea indeplinirii obiectivelor generale mentionate anterior prin evaluarea sistematica si mentinerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor; programului, proiectelor sau operatiunilor;

b.           asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere si de executie acesta avand obligatia sa raspunda in orice moment solicitarilor conducerii si sa sprijine efectiv controlul intern;

c.           asigurarea integritatii si competentei personalului de conducere si de executie, a cunoasterii si intelegerii de catre acesta a importantei si rolului controlului intern;

d.           stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern, astfel incat acestea sa fie adecvate, cuprinzatoare, rezonabile si integrate misiunii institutiei si obiectivelor de ansamblu ale acesteia;

e.           supravegherea continua de catre personalul de conducere a tuturor activitatilor si indeplinirea de catre personalul de conducere a obligatiei de a acorda concediu,prompt si responsabil ori de cate ori se constata incalcari ale legalitatii si regularitatii in efectuarea unor operatiuni sau in realizarea unor activitati in mod neeconomic, ineficace sau ineficient;

160).Cerintele specifice ale controlului intern la institutiile publice sunt:

a.        reflectarea in documente scrise a organizarii controlului intern, a tuturor operatiunilor institutiei si a tuturor evenimentelor semnificative, precum si inregistrarea si pastrarea in mod adecvat a documentelor, astfel incat acestea sa fie disponibile cu promtitudine pentru a fi examinate de catre cel in drept;

b.        inregistrarea de indata si in mod corect a tuturor operatiunilor si evenimentelor semnificative;

c.        asigurarea aprobarii si efectuarea operatiunilor exclusiv de catre persoane special imputernicite in acest sens;

d.        separarea atributiilor privind efectuarea de operatiuni intre persoane, astfel incat atributiile de aprobare, control si inregistrare sa fie , intr-o masura adecvata, incredintata unor persoane diferite;

e.        asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile;

161).De buna gestiune financiara se leaga urmatoarele:

a.      persoanele care gestioneaza fonduri publice sau patrimonuil public trebuie sa vegheze la utilizarea fondurilor publice si in administrarea patrimoniului asupra asigurarii legalitatii, regularitatii, economicitatii, eficacitatii si eficientei;

b.      Curtea de Conturi este autoritatea administratiei publice centrale de specialitate care are responsabilitatea elaborarii si implementarii politicii in domeniul gestiunii financiare;

c.      Ministerul Finantelor este autoritatea administratiei publice centrale de specialitate care are responsabilitatea elaborarii si implementarii politicii in domeniul gestiunii financiare;

d.      Ministerul Finantelor indruma metodologia, coordoneaza si improvizeaza asigurarea bunei gestiuni financiare si utilizarea fondurilor publice si in administrarea patrimoniului public;

e.      Curtea de Conturi indruma metodologia coordoneaza si supravegehaza asigurarea bunei gestiuni financiare si utilizarea fondurilor publice si in administrarea patrimoniului public.

162).Obiectul auditului intern sunt urmatoarele:

a.      deschiderea si repartizarea de credite bugetare;

b.      efectuarea de plati din fondurile publice;

c.      efectuarea de incasari in numerar;

d.      se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate de institutia publica sau care sunt in responsabilitatea acesteia, inclusiv asupra activitatii institutiilor subordonate si asupra utilizarii de catre terti, indiferent de natura juridica a acestora, a fondurilor publice gestionate de acestia din urma in baza unei finantari realizate de catre institutia publica in cauza sau de catre o institutie subordonata acesteia;

e.      angajamentele legale si bugetare;

163).Compartimentul de audit inter trebuie sa exercite urmatoarele atributii:

a.      certificarea trimestriala si anuala insotita de raport de audit, a bilantului contabil si a contului de executie bugetara ale institutiilorpublice, prin verificarea legalitatii, , realitatii si exactitatii evidentelor contabile si ale acetlor financiare si de gestiune;

b.      examinarea legalitatii, regularitatii in conformitate cu operatiunile, risipei, gestiunii defectuoase si fraudelor si pe aceste baze propunerea de masuri si solutii pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea actelor eronate, dupa caz;

c.      supravegherea regularitatii sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare, programare, organizare, coordonare, urmarire si control al indeplinirii deciziilor;

d.      evaluarea economicitatii, eficacitatii si eficientei cu care sistemele de conducere si de executie existente in cadrul institutiei publice are la nivelul unui program (proiect finantat din fonduri publice utilizeaza resurse financiare umane, materiale pentru indeplinirea obiectivelor si obtinerea rezultatelor stabilite;

e.      indentificarea slabiciunilor sistemelor de conducere si de control , precum si a riscurilor asociate unor astfel de sisteme, unor programe/proiecte sau unor operatiuni si propunerea de masuri pentru corectarea acestora si pentru diminuarea riscurilor, dupa caz;

164).Enuntul "incalcarea cu motivatie de catr persoana incadrata in munca si obligatiile sale, inclusiv a normelor de comportament" constituie:

a.      raspunderea civila delictuala;

b.      raspunderea materiala;

c.      infractiune;

d.      contraventie;

e.      abatere disciplinara;

165).{mpotriva masurilor dispuse prin procesele verbale sau prin alte acte ale organelor cu atributii de control sau de impunere (se pot face obiectiuni) care se depun in termen de:

a.      30 zile;

b.      15 zile;

c.      60 zile;

d.      20 zile;

e.      5 zile lucratoare;

166).Obiectiunile facut impotriva masurilor dispuse prin procesele-verbale de control incheiate de comisarii Garzii Financiare se depun la:

a.      Directia controlului financiar-fiscal;

b.      D.G.F.P.C.F.S.

c.      Cutrea de Conturi;

d.      Garda Financiara;

e.      Colegiul Jurisdictional al Curtii de Conturi;

167).Raspunsurile la obiectiunile intocmite de agenti economici impotriva masurilor dispuse prin procesele verbale ale organelor cu atributii de control se comunica agentilor economici;

a.      in termen de 30 zile de la inregistrarea acestora prin decizie motivata;

b.      in termen de 15 zile de la inregistrarea acestora prin hotarare motivata, semnata de seful organului care a intocmit procesul verbal;

c.      in termen de 60 de zile de la comunicarea acestuia, prin, dispozitie motivata;

d.      in termen de 45 zile de la comunicarea acestuia, prin ordin al Ministrului Finantelor;

e.      in termen de 50 zile de la comunicarea acesteia prin ordin al Ministrului Finantelor.

168).{mpotriva hotararii motivate prin care seful organului care a intocmit procesul verbal raspunde la obiectiunile introduse de agentul economic se poate depune:

a.      plangere in termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii acesteia de la organul care a emis hotararea;

b.      petitie in termen de 45 zile de la data primirii comunicarii acesteia de la organul care a emis hotararea;

c.      contestatie, in termen de 15 zile de la data primirii comunicarii acesteia de la organul care a emis hotararea dar nu mai mult de 20 de zile de la data comunicarii;

d.      reclamatie in termen de 30 zile de la data primirii comunicarii , la Ministerul Finantelor;

169).Contestatia depusa de agentul economic impotriva hotararii emisa de seful organului care a intocmit procesul verbal se solutioneaza de catre:

a.      Directia generala a controlului financiar de stat;

b.      Garda Financiara;

c.      Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Financiar de Stat;

d.      Curtea de Conturi ;

e.      Corpul de Control al Guvernului;

170).Contestatia adresata Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat judetene sau a municipiului Bucuresti se solutioneaza in:

a.      30 de zile de la inregistrarea ei prin dispozitie motivata, semnata de directorul general, si nu poate avea ca obiect alte sume si alte masuri decat cele asupra carora s-au emis hotarari prin care s-au solutionat obiectiunile;

b.      in termen de 15 zile de la inregistrarea ei prin dispozitie motivata semnata de Ministrul Finantelor;

c.      in termen de 45 zile , prin decizie semnata de directorul general al Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat;

d.      in termen de 5 zile prin Ordin al Ministrului Finantelor.

171).{mpotriva dispozitiei date de directorul general al Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat judetene se poate face plangere:

a.      la Colegiul Jurisdictional al Curtii de Conturi in termen de 30 zile de la data comunicarii;

b.      la Ministerul Finantelor in termen de 15 zile de la data comunicarii;

c.      la Directia de Control Financiar a Curtii de Conturi in termen de 60 zile de la comunicare;

d.      la Ministerul Finantelor in termen de 60 zile de la comunicare;

e.      la judectorie in termen de 30 zile de la comunicare.

172).Ministerul Finantelor solutioneaza plangesrile impotriva dispozitiei date de directorul general al Directiei generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat in termen de _______ si prin _________.

a.      15 zile prin dispozitie motivata ;

b.      60 zile prin decizie motivata;

c.      3 luni prin sedinta civila;

d.      30 zile prin Ordin al Ministrului ;

e.      dupa judecata prin sentinta judecatoreasca.

173).Contestatiile adresate directiilor generale ale Finantelor Publice si controlului financiar de stat judetene sunt supuse unei taxe de timbru de:

a.      15% din suma contestata dar nu mai putin de 100.000 lei;

b.      5% din suma contestata dar nu mai putin de 10.000 lei;

c.      2% din suma contestata dar nu mai putin de 10.000 lei;

d.      100.000 lei;

e.      5.000 lei.

174).Contestatiile adresate Ministerului Finantelor sunt supuse unei taxe de timbru de:

a.      1% din suma contestata dar nu mai putin de 10.000 lei;

b.      100.000 lei;

c.      100.000 lei;

d.      50.000 lei

e.      15.000 lei;

175).{mpotriva Decizie Ministerului Finantelor se poate face actiune atat la________ si in termen de __________.

a.      Curtea de Conturi in termen de o luna de la comunicarea deciziei;

b.      Ministerul Justitiei in termen de 30 zile de la comunicare;

c.      instanta judecatoreasca prevazuta si legea speciala de instituire a impozitelor si taxelor in termen de 15 zile;

d.      Curtea de Apel in a carei raza teritoriala petentul isi are sediul sau domiciliul dupa caz, daca legea speciala de instituire a impozitelor si taxelor nu precizeaza instanta judecatoreasca unde se poate face actiune in termen de 15 zile de la comunicare;

e.      Ministerul de Interne, in termen de o luna de la comunicare;

176).{mpotriva sentintei Cutii de Apel sau a judecatoriei se poate face recurs la_______ in termen de _________:

a.      Curtea Suprema de Justitie sau la Tribunal dupa caz in termen de 15 zile de la comunicare;

b.      Curtea de Conturi in termen de 30 zile de la comunicare;

c.      Curtea Constitutionala in termen de 15 zile de la comunicare;

d.      Sectia Jurisdictionala a Curtii de Conturi in termen de 60 zile de la comunicare;

e.      Curtea de Apel Bucuresti in termen de 15 zile de la comunicare.

177).Enuntul:

"structura Ministerului Finantelor organizata sub forma unei entitati functionale care are ca obiectiv realizarea activitatii de control financiar preventiv la institutiile publice" reprezinta definitia:

a.      Directiei Generale a Vamilor;

b.      Directiei Generale a Controlului Fiscal;

c.      Directiei Generale a Finentelor Publice si Controlului Financiar de Stat;

d.      Garzii financiare;

e.      Corpul controlorilor delegati.

178).Principalul obiectiv al Corpului controlorilor delegati este de realiza:

a.      controlul financiar contabil al agentilor economici;

b.      controlul financiar preventiv la anumiti ordonatori principali de credite;

c.      controlul vamal;

d.      controlul documentar contabil;

e.      controlul fiscal.

179).Care dintre variantele de mai jos reprezinta atributii ale controlului delegat?

a.      exercitarea controlului financiar preventiv asupra proiectelor de operatiuni propuse a se realiza de catre ordonatorul de credite;

b.      supravegherea organizarii, evidentei, actualizarii si raportarii angajamentelor de orice fel;

c.      informarea lunara a Ministrului Finantelor asupra situatiei angajamentelor efectuate in luna de raportare , a situatiei vizelor acordate si a celor refuzate;

d.      prezentarea, la solicitarea ordonatorului principal de credite, a unor vize cu caracter consultativ asupra conformitatii, eficacitatii si eficientei unor operatiuni sau proiecte de alte normative;

e.      participarea la sedintele colectivelor de conducere a ordonatorilor de credite la care se exercita controlul;

180).Conform prevederilor legale in vigoare, Curtea de Conturi a Romaniei este:

a.       organ suprem de control si de jurisdictie in domeniul financiar;

b.       institutia suprema de control financiar asupra modului de formare, administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale sectorului public care executa si atributii jurisdictionale;

c.        structura care executa controlul asupra modului de formare de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului;

d.       institutia care"controleaza formarea si gestionarea datoriei publice si a situatiei garantiilor guvernamentale pentru credite interne si externe ______ contractate de diversi agenti economici;

e.       institutia care "actioneaza operatii pentru prevenirea si combaterea fraudelor contraventiilor si infractiunilor la regimul fiscal, vamal si de preturi, luand masurile prevazute de lege.

181).Organizarea si functionarea Curtii de Conturi a Romaniei au la baza principiul:

a.      adaptabilitatii;

b.      autocontrolului;

c.      specializarii;

d.      integrarii;

e.      independentei;

182).Curtea de Conturi este formata din:

a.        controlori de conturi, controlori financiari si judecatori financiari;

b.        25 consilieri de conturi, alesi de catre Parlament pe baza principiului independentei;

c.        24 consilieri de conturi membrii ai Curtii de Conturi;

d.        inspectori financiari;

e.        personal de specialitate care realizeaza sarcini de control si de jurisdictie in domeniul financiar;

183).Functional Curtea de Conturi este compusa din:

a.      Sectia Jurisdictionala;

b.      Sectiile de control ulterior;

c.      Colegii Jurisdictionale;

d.      Camerele de Conturi Judetene;

e.      Corpul de Control al Guvernului Romaniei;

184).Sfera activitatii sectiilor de control ale Curtii de Conturi este formata din:

a.      statul si unitatile administrativ-teritoriale;

b.      regiile autonome;

c.      Banca Nationala a Romaniei;

d.      societatile comerciale la care statul , unitatile administrativ-teritoriale, institutiile publice sau regiile autonome care detin singure sau integral sai mai mult de jumatate din capitalul social;

e.      organismele autonome de asigurare sociale sau de alta natura care gestioneaza bunuri, valori sau fonduri intr-un regim legal obligatoriu;

185).Camera de Conturi Judeteana se compune:

a.      compartimentul de control financiar;

b.      Colegiul Jurisdictional al Camerei;

c.      Comandamentul Garzii Financiare;

d.      Divizia de studiu si metodologie;

e.      Divizia de control operativ;

186).Sectia Jurisdictionala este:

a.      instanta de fond;

b.      instanta de recurs jurisdictional;

c.      instanta de solutionare a recursurilor in anulare jurisdictional;

d.      instanta de fond si de apel;

e.      instanta de apel.

187).Colegiul Jurisdictional judecata si hotaraste:

a.      in prima instanta, cauze privind plata de despagubiri civile pentru pagube si plata de amenzi pentru abateri cu caracter financiar comise de administratori, gestionari sau alte persoane juridice supuse jurisdictiei Curtii de Conturi;

b.      in prima instanta contestatiile facute de administratori, gestionari sau de catre alti salariati impotriva actelor de imputatie pentru pagube produse, in legatura cu formarea , administrarea si intrebuitarea resurselor financiare ale statului si sectorului public si privat al statului;

c.      in prima instanta, cauze privind plata de despagubiri civile pentru pagube si plata de amenzi pentru abateri cu caracter financiar comise de aministratori, gestionari sau alte persoane supuse jurisdictiei Curtii de Conturi a Romaniei;

d.      in ultima instanta, intampinarile introduse impotriva deciziilor emise de presedintele sectiilor de control ulterior ale Curtii de Conturi a Romaniei;

e.      in prima si ultima instanta, intampinarile introduse impotriva deciziilor emise de presedintele sectiilor de control ulterior ale Curtii de Conturi a Romaniei;

188)Organizatoric, Secretariatul general al Curtii de Conturi a Romaniei este compus din:

a.      Directia economica si administrativa;

b.      Serviciul de relatii externe, protocol si arhiva;

c.      Directia studii, legislatie, metodologie si documentare;

d.      Directia de informatica;

e.      Serviciul resurse umane;

189).Conducerea activitatilor desfasurate de Curtea de Conturi a Romaniei este realizata de catre:

a.      Parlamentul Romaniei;

b.      Plenul Curtii de Conturi a Romaniei;

c.      Presedintele si Vicepresedintele numiti dintre consilierii de conturi;

d.      Departamentul de control al Guvernului;

e.      Comitetul de Conducere al Curtii de Conturi a Romaniei;

190).Presedintele Curtii de Conturi a Romaniei , vicepresedintele si presedintele de sectie de control se numesc de catre:

a.      Guvernul Romaniei;

b.      Plenul Curtii de Conturi a Romaniei;

c.      Procurorul General Financiar ;

d.      Parlamentul Romaniei;

e.      Comitetul de conducere al Curtii de Conturi ;

191).Personalul Curtii de Conturi a Romaniei este format din:

a.      procurorul general financiar si procurorii financiari;

b.      consilierii de conturi;

c.      controlorii financiari;

d.      judecatorii financiari;

e.      personal functional (arhivari, grefieri, administratori, secretare, soferi etc).

192).Consilierii de conturi , membrii ai Curtii de Conturi , sunt numiti pentru o perioada de:

a.      4 ani;

b.      3 ani;

c.      6 ani;

d.      5 ani;

e.      2 ani;

193).Judecatorii financiari si procurorii financiari se numesc, pe perioada de 6 ani , de catre:

a.      Parlamentul Romaniei;

b.      Plenul Curtii de Conturi a Romaniei;

c.      Procurorul general financiar;

d.      Presedintele Romaniei;

e.      Comitetul de conducere al Curtii de Conturi a Romaniei;

194).Sunt incompatibile cu orice alta functie publica sau privata cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior, urmatoarele functii:

a.      judecator financiar;

b.      procuror financiar;

c.      controlor financiar;

d.      consilier de conturi;

e.      inspector financiar.

195).Controlul financiar preventiv propriu poate fi organizat la:

a.      regiile autonome;

b.      societatile comerciale;

c.      ministere si alte organe centrale de stat;

d.      organe locale ale statului;

e.      alte persoane juridice care desfasoara activitati economice;

196).Controlul financiar preventiv propriu se organizeaza de catre:

a.      conducatorul compartimentului financiar-contabil;

b.      comitetul de directie;c.      directorul general al agentului economic;

d.      seful compartimentului de control financiar preventiv;

197).Ca urmare a actiunilor de control efectuate, in functie de natura abaterilor constatate , comisarii Garzii financiare pot intocmi urmatoarele documente:

a.      raport;

b.      nota de constatare;

c.      proces verbal de sigilare;

d.      proces verbal de control;

e.      proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor;

198).Dupa analiza procesului-verbal de control, procurorul financiar se pronunta si in functie de constatarile consemnate in acesta , intocmeste:

a.      actul de sesizare a Colegiului Jurisdictional al Curtii de Conturi;

b.      actul de clasare a cauzei;

c.      actul de sesizare a organelor de urmarire penala;

d.      actul de restituire a procesului verbal in vederea completarii sau refacerii;

e.      actul de descarcare a gstiunii contului de executie;

199)Enuntul:

"un act juridic al unei institutii legal constituite prin care se atesta formal ca operatiunile financiar-contabile, supuse actiunii de control financiar-contabil privind anumite activitati economice, au fost executate in conformitate cu normele legale sau de alta natura prin care acestea au fost definite" este definitia:

a.      vizei de control preventiv;

b.      inventarierii;

c.      controlului financiar de gestiune ;

d.      descarcarea de gestiune;

e.      controlului financiar-contabil.

200).Completul format din 3 consilieri de conturi analizeaza rapoartele intocmite de controlorii financiari si in functie de constatarile consemnate, pronunta incheieri prin care decid:

a.      descarcarea gestiunii contului de executie;

b.      sesizarea organelor de urmarire penala;

c.      restituirea rapoartelor spre completare sau refacere;

d.      sesizarea Colegiului Jurisdictional al Curtii de Conturi a Romaniei;

e.      clasarea cauzei.

201).Enuntul:

"o atestare a unei autoritati legale- persoana fizica sau juridica- prin care se confirma ca proiectele de operatiuni supuse controlului sau au fost constituite in conformitate cu prevederile legale prin care au fost definite" reprezinta definitia:

a.      controlului propriu;

b.      controlului documentar-contabil;

c.      descarcarii de gestiune;

d.      vizei de control financiar preventiv;

e.      controlului financiar preventiv.

202).Raportul intocmit ca urmare a controlului modului de gestionare a unui cont de executie este supus analizei:

a.      procurorului general financiar;

b.      unui complet format din trei controlori financiari din Sectia de control ulterior;

c.      unui complet format din seful compartimentului de control al Camerei de Conturi si doi controlori financiari;

d.      unui complet format din seful compartimentului de control al Camerei de Conturi si doi consilieri de conturi;

e.      unui complet format din trei controlori financiari din Sectia de Control Ulterior.

203){n cadrul masurilor de valorificare a constatarilor Curtea de Conturi a Romaniei, prin presedintele Sectiei de Control Ulterior, are dreptul sa decida:

a.      blocarea fondurilor bugetare sau speciale, cand se constata utilizarea nelegala sau ineficienta a acestora:

b.      suspendarea masurilor care contravin reglementarilor legate in domeniul financiar contabil si fiscal;

c.      luarea de masuri privind corectarea bilanturilor contabile;

d.      masuri privind virarea la bugetul de stat, de catre societatile comerciale cu capital privat, a impozitelor, taxelor, si a altor suma dtorate statului;

e.      inlaturarea neregulilor constatate in activitatea financiar-contabila, corectarea conturilor de executie;

204).{n cazul in care din controlul documentelor si activitatilor ce fac obiectul actiunii de verificare nu se constata abateri cu caracter economic sau se constata doar importanta acestora este nesemnificativa, se procedeaza astfel:

a.        se intocmeste proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei;

b.        se intocmeste nota unilaterala;

c.         nu se intocmeste act de control;

d.        se intocmeste un raport;

e.        se intocmeste o nota comuna de catre controlor si conducatorul unitatii controlate;

205).{n cazul in care , la un moment dat , se constata, o abatere a carei valorificare trebuie facuta imediat, pentru a limita consecintele ulterioare, inspectorii financiari intocmesc:

a.      nota unilaterala;

b.      raport intermediar;

c.      nota de constatare;

d.      proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor;

e.      proces verbal de control;

206).{n cazul in care din controlul documentelor si activitatile ce fac obiectul actului de verificare nu se constata abateri cu caracter economic sau se constata, dar importanta acestora este nesemnificativa, se intocmeste numai:

a.      nota unilaterala;

b.      proces verbal de control;

c.      proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor;

d.      nota de constatare;

e.      nota de prezentare;

207).{n cazul in care, in urma efectuarii verificarii pe parcursul executiei bugetare;la persoanele juridice din sfera de actiune a Curtii de Conturi a Romaniei se constata abateri de la prevederile legale, controlorii financiari intocmesc:

a.      nota de constatare;

b.      proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor;

c.      raport intermediar;

d.      raport;

e.      proces verbal de control;

208).Abaterile de la prevederile legale constatate in urma exercitarii controlului financiar intern se consemneaza in:

a.      note de prezentare;

b.      note de constatare;

c.      rapoarte;

d.      procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor;

e.      procese verbal de control;

209).Abaterile constatate pe parcursul exercitarii activitatii de control financiar intern, care trebuie eliminate pentru a nu provoca, in continuare, efecte negative sau pentru care exista riscul ca elementele probatorii sa nu poata fi conservate pana la finalizarea actiunii de control, se consemneaza in:

a.      rapoarte intermediare;

b.      procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor;

c.      procese verbale de control;

d.      note de constatare;

e.      note unilaterale;

210).Raspunderea disciplinara sau administrativa este reglementata de:

a.      Codul penal;

b.      Codul civil;

c.      Codul muncii;

d.      Legea 10/1972;

e.      Legea contabilitatii;

211).Raspunderea contraventionala este reglementata de:

a.      Legea 32/1968;

b.      Legile speciale de stabilire si sanctionare a faptelor contraventionale;

c.      Codul de procedura civila;

d.      Codul de procedura penala;

e.      Codul penal.

212).Raspunderea materiale este reglementata de:

a.      Codul muncii;

b.      Legea 10/1972;

c.      Legea 22/1969;

d.      Legea 82/1991;

e.      Legea 32/1968.

213).Raspunderea civila delictuala este reglementata de :

a.      Codul civil;

b.      Codul de procedura civila;

c.      Legea 94/1992;

d.      Codul penal;

e.      Codul muncii;

214).Raspunderea penala este reglementata de:

a.      Legea 32/1968;

b.      Legea 10/1972;

c.      Codul penal;

d.      Codul de procedura penala;

e.      Codul civil;

215).Enuntul :"incalcarea cu vinovatie de catre persoana incadrata in munca a obligatiilor sale, inclusiv a normelor de comportament constituie:

a.      abatere disciplinara care atrage raspunderea cu caracter administrativ;

b.      contraventie;

c.       raspundere contraventionala;

d.      raspundere materiala;

e.      raspundere penala.

216).Enuntul "fapta savarsita cu vinovatie , care prezinta un pericol social mai redus decat infractiunea si care este prevazuta si sanctionata ca atare in acte normative" reprezinta:

a.      contraventia;

b.      raspunderea disciplinara;

c.      infractiunea;

d.      raspunderea civila delictuala;

217).Enuntul : "acea forma cu raspundere juridice ce consta in aplicarea de sanctiuni persoanelor vinovate de incalcarea dispozitiilor legale" constituie:

a.      contraventie;

b.      raspunderea contraventionala;

c.      raspunderea civila delictuala;

d.      raspunderea diciplinara;

e.      raspunderea administrativa;

218).Enuntul: " raspunderea care este proprie numai persoanelor fizice incadrate in munca sau asimilate acestora si care este militata de regula numai la daunele efective aduse agentului economic" reprezinta:

a.      raspunderea disciplinara;

b.      raspunderea materiala;

c.      raspunderea civila delictuala;

d.      raspunderea administrativa;

e.      raspunderea penala;

219).Enuntul: "raspunderea care este acea forma a raspunderii juridice si reprezinta raportul de obligatie in temeiul caruia cel care a pagubit pe altul este tinut sa repare prejudiciul suferit de victima "reprezinta definitia:

a.      raspunderii civile;

b.      raspunderii penale;

c.      raspunderii contraventionale;

d.      raspunderii materiale;

e.      raspunderii administrative.

220).Enuntul: " raspunderea care este aceea forma a raspunderii juridice care are ca temei infractiunea" reprezinta:

a.      raspunderea materiala;

b.      raspunderea penala;

c.      raspunderea materiala;

d.      raspunderea civila;

e.      raspunderea civila delictuala;

221).Enuntul: "este o fapta savarsita cu vinovatie , care prezinta un pericol social si este prevazuta si sanctionata de legea penala" reprezinta:

a.      raspunderea penala;

b.      infractiunea;

c.      contraventia;

d.      raspunderea civila;

e.      raspunderea materiala.

RASPUNSURI LA TESTELE GRILA

NR. GRILEI

VARIANTE DE RASPUNS

a

b

c

d

e

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

a

b

c

d

e

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

a

b

c

d

e

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

a

b

c

d

e

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

a

b

c

d

e

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

a

b

c

d

e

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Xloading...
Document Info


Accesari: 15594
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )