Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
ACTIUNILE OPERATIVE DE FRONTIERA CU SCOP PREVENTIV- ENUMERARE, DESCRIERE

Drept
Actiunile operative de frontiera cu scop preventiv-  enumerare, descriere
Actiunile operative cu scop preventiv :

interceptarea (oprirea)si somatia;

legitimarea si verificarea identitatii;

avertizarea;

invitarea la sediul politiei de frontiera;

controlul corporal si al îmbracamintei;

controlul bagajelor;

controlul autovehiculelor.

Interceptarea (oprirea) si somatia

Interceptarea presupune solicitarea adresata unei persoane de a înceta o activitate în curs de desfasurare, în scopul lamuririi unei situatii ivite.

Masura inte 838l1112i rceptarii sau opririi se ia pentru urmatoarele categorii de persoane:

persoanele care încalca prevederile legale, fiind autorii unor contraventii sau infractiuni de frontiera;

exista date si informatii ca au savârsit sau intentioneaza sa savârseasca fapte ilegale;

prin comportamentul lor, sunt suspecte ori este evidenta intentia de a comite o fapta antisociala;

persoanele care pot da lamuriri în legatura cu fapte, situatii, aspecte, persoane sau alte date ce intereseaza politia de frontiera;

Pentru a lua masura opririi, politistul de frontiera respecta urmatoarele reguli:

prevenirea persoanei de la o distanta mica, o saluta, se prezinta si îsi declina calitatea. De exemplu : " Buna ziua, va rog sa va opriti . Sunt agentul Popescu, de la Politia de Frontiera Orsova, "; Daca cel oprit este cetatean strain este recomandabil a se adresa acestuia într-o limba de uzanta internationala.

explica personal motivul opririi, actionând cu tact, convingator, dar ferm ;

supravegheaza persoana cu atentie pe tot parcursul opririi;

. solicita persoanei sa ramâna pe loc pâna la lamurirea aspectelor ce intereseaza Politia de Frontiera.

Oprirea persoanei nu se confunda cu retinerea persoanei.

Se recurge la somatie pentru :

zadarnicirea începerii comiterii unei fapte ilicite ;

întreruperea unei fapte antisociale în curs de desfasurare ;

oprirea unor persoane suspecte, retinerea ori opunerea de rezistenta în executarea unor activitati legale ale fortelor de ordine, precum si dezarmarea unor elemente agresive ;

scoaterea unor persoane dintr-un loc ascuns ;

împiedicarea evadarii ori patrunderii sau iesirii din anumite obiective/perimetre delimitate vizibil.

Politistul 1 - Interventie:

ia pozitie de interventie in fata celui oprit (putin lateral

respecta distanta de siguranta (1- 2 pasi departare fata de persoana oprita), apoi procedeaza la verificarile obisnuite (solicitarea documentelor de identitate, invitarea la sediul Politiei de Frontiera, etc.)

ca masura de siguranta se mentine pozitia triunghiulara fata de persoana, indiferent de pozitia de deplasare a acesteia.

Politistul 2 - Protectie - Legatura:

pozitie lateral-spate (stânga sau dreapta) fata de persoana oprita ), pe aceeasi parte cu cea ocupata de Politistul 1, pentru a interveni eficient în cazul unei evolutii nedorite a situatiei si pentru a avea câmp de vizibilitate cât mai larg posibil, asupra locului si împrejurimilor;

protejeaza Politistul 1 care are misiunea de a interveni.

dupa caz, va avea pregatite mijloacele din dotare pentru interventie.

Politistul care asigura interventia, este de regula seful patrulei(postului).

Legitimarea si verificarea identitatii

Legitimarea si verificarea identitatii consta în solicitarea documentului de identitate pentru stabilirea veridicitatii datelor de identificare a persoanei. Aceasta se executa asupra persoanelor care :

încalca prevederile legale;

prin atitudinea, modul de comportare sau prezenta în anumite locuri, sunt suspecte ca au comis sau intentioneaza sa comita fapte de natura infractionala sau contraventionala;

pot furniza date utile îndeplinirii atributiilor de serviciu.

Verificarea identitatii se executa prin controlul documentelor de identitate, recunoscute de legislatia româneasca (carte/buletin de identitate, permis de sedere temporara, permis de sedere permanenta, pasaport, titlu de calatorie, carnet de marinar etc.) de catre politistul de frontiera.

Reguli de respectat

politistul de frontiera are obligatia sa salute si sa se prezinte ;

se efectueaza cu prudenta, pentru a preîntâmpina un atac din partea celui oprit pentru legitimare ori fuga acestuia;

se evita, pe cât posibil, legitimarea în locuri aglomerate, întunecoase sau unde aceasta masura nu ar putea fi efectuata în conditii de siguranta ;

seful patrulei(postului) verifica actul de identitate, iar partenerul supravegheaza comportarea celui legitimat, postându-se la 2-3 pasi de acesta, catre înapoi si lateral. Dupa caz, politistul care supravegheaza persoana legitimata va avea pregatite mijloacele din dotare pentru interventie.

în momentul legitimarii, politistul de frontiera va tine actul la o înaltime corespunzatoare, la distanta de siguranta fata de persoana, atent la orice miscare a acesteia, pentru a putea interveni daca situatia impune ;

documentul de identitate se verifica cu multa atentie, pentru a observa daca acesta apartine persoanei respective, sa nu prezinte elemente de fals ( modificari, stersaturi,etc. si daca fotografia corespunde cu fizionomia persoanei);

se pun întrebari cu privire la justificarea prezentei în acel loc si întrebari într-o ordine aleatorie asupra datelor din documentul de identitate, totodata se pun întrebari cu privire la locul de unde vine si unde se duce.

Mod de interventie în cazul legitimarii unui grup de persoane

Politistul l :

opreste persoanele si le determina sa se aseze în linie în fata sa;

pastreaza fata de grup o distanta de circa 2-3 pasi usor lateral stânga sau dreapta ;

trece pe la fiecare membru al grupului, solicitându-i actul de identitate;

verifica fiecare document de identitate în parte, respectând regulile cu caracter general.

Politistul 2 :

ajuta Politistul l pentru oprirea grupului si pentru a-i determina sa se aseze în linie ;

se posteaza la 2-3 pasi catre înapoi si în lateral stânga sau dreapta grupului, în functie de pozitia politistului l, supraveghind în permanenta grupul, gata sa intervina în orice moment;

este atent si gata sa intervina cu mijloacele din dotare, în conditiile legii, daca situatia impune.

Daca persoana legitimata nu are asupra sa un act de identitate ori alt document prevazut cu fotografie si care sa cuprinda în continut date la identificare ori aceste acte prezinta suspiciuni asupra veridicitatii, suspectul va fi condus la sediul Politiei de Frontiera pentru efectuarea verificarilor si stabilirea identitatii, ori va cere prin mijloacele de comunicare, ca identificarea sa se faca de catre dispecerat. Pâna la stabilirea identitatii persoana va fi tinuta, pe loc.

În cazul refuzului de legitimare, persoana este atentionata asupra faptului ca neprezentarea la solicitarea fortelor de ordine a actului de identitate, constituie o încalcare a legii si este pasibil de a fi sanctionat contraventional, iar daca acesta persista în refuzul sau, i se va efectua controlul corporal si al imbracamintei, iar in situatia in care este gasit actul, dupa stabilirea identitatii i se va aplica sanctiunea contraventionala.

Persoanele legitimate vor fi înscrise în carnetul personal si în nota - raport de terminare a misiunii.

Avertizarea

Avertizarea consta în atentionarea unei persoane asupra modului de comportare în cazul în care este pe punctul de a comite o fapta antisociala de competenta Politiei de Frontiera.

Ea se executa dupa interceptarea si legitimarea persoanei, pe un ton politicos, prezentând fapta pe care a comis-o, ori este pe punctul de a o comite, precum si consecintele acesteia în plan social si personal.

Invitarea la sediul Politiei de Frontiera

Invitarea la sediul sediul Politiei de Frontiera este o activitate prin care se solicita persoanelor, a caror prezenta este necesara pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu, sa se prezinte la Politia de Frontiera la o anumita data si ora.

Pot fi invitate la sediul sediul Politiei de Frontiera urmatoarele categorii de persoane :

cele care pot da relatii pentru lamurirea unor cauze ce tin de competenta Politiei de Frontiera, altele decât cele penale;

cele fata de care se impune luarea de masuri pentru încalcarea legislatiei de frontiera;

parintii sau tutorii minorilor care au încalcat, sau sunt predispusi la incalcarea legislatia de frontiera ca urmare a lipsei de supraveghere;

persoanele predispuse sa comita fapte ilicite de competenta Politiei de Frontiera.

Invitarea persoanelor la sediul Politiei de Frontiera se face de regula in timpul liber al acestora, prin invitatie scrisa, transmisa prin posta sau înmânata personal de catre politistul de frontiera.

Cu ocazia invitarii persoanelor la sediul Politiei de Frontiera vor fi respectate urmatoarele reguli tactice:

a) se va comunica persoanei in scris scopul si motivul invitatiei, ora si locul unde urmeaza sa se prezinte si ce acte sau documente va trebui sa aiba asupra sa;

b) persoanei i se va aduce la cunostinta ca neprezentarea la sediul Politiei de Frontiera constituie contraventie si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile legii privind sanctionarea faptelor de incalcare a normelor de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice;

c) in ziua si la ora comunicata in invitatie, politistul se va îngriji ca persoana sa fie primita si nu isi va planifica alte activitati;

d) politistul va manifesta atentie, solicitudine si întelegere fata. de timpul si problemele persoanei invitate;

e) la cererea persoanei, se va confirma in scris prezentarea, precum si timpul petrecut la sediul Politiei de Frontiera.

Controlul corporal si al îmbracamintei

Controlul corporal si al îmbracamintei consta în verificarea, prin pipaire si observare vizuala a îmbracamintei si a corpului persoanei, precum si a încaltamintei, daca este cazul.

Nu este necesara autorizarea unui magistrat pentru executarea acestei masuri.

Controlul corporal si al îmbracamintei are ca scop :

descoperirea de obiecte cu ajutorul carora ar putea fi atacat politistul de frontiera sau alte persoane ;

gasirea actelor de identitate ori a altor documente si înscrisuri pe care persoanele refuza sa le prezinte la cererea indreptatita a politistului de frontiera ;

descoperirea de obiecte si materiale care au fost folosite la comiterea infractiunilor sau contraventiilor ori care provin din savârsirea unor astfel de fapte ;gasirea de arme si alte obiecte ori substante care sunt detinute ilegal si sunt supuse confiscarii.

Categorii de persoane împotriva carora se ia aceasta masura:

persoanele cu privire la care exista indicii temeinice ca au savarsit infractiuni, sau ca ar pregati posibile actiuni teroriste;

persoanele care au incalcat dispozitiile legale, se manifesta agresiv si urmeaza sa fie conduse la sediul Politiei de Frontiera;

persoanele care incalca ordinea publica si sunt cunoscute cu antecedente penale pentru fapte grave(omor, tâlharie, furt, viol etc.);

persoanele care au savarsit contraventii, atunci când potrivit legii, se impune ridicarea bunurilor supuse confiscarii;

persoanele care refuza sa prezinte pentru control actele de identitate, in vedere identificarii lor;

persoanele care sunt suspecte datorita comportamentului, locului si timpului unde au fost gasite.

La efčctuarea controlului, politistii de frontiera vor respecta urmatoarele reguli tactice:

a)      persoana sau persoanele se intercepteaza si se legitimeaza dupa regulile specifice acestor masuri politienesti;

b)      controlul se executa de catre persoane de acelasi sex cu persoana controlata;

c)      controlul se executa, de regula in locul in care persoana a fost depistata;

Se va evita, pe cat posibil, efectuarea controlului in locuri publice, aglomerate, in mijloace de transport in comun, in încaperi in care are acces publicul, unde atitudinea cetatenilor fata de masura luata, in cele mai multe cazuri, nu este favorabila, ba uneori chiar ostila.

d)      cu ocazia controlului, politistul de frontiera este obligat sa-i comunice persoanei respective motivul luarii acestei masuri atentionând-o asupra ob1igatiei de a se supune;

e)      cel controlat va fi supravegheat in permanenta chiar daca in aparenta este calm si supus;

Politistul care executa supravegherea persoanei si a împrejurimilor nu se va interpune intre persoana controlata si politistul care ia masura;

f)        persoanei controlate i se va solicita sa se aseze intr-o pozitie cat mai incomoda (in pozitia inclinat-sprijinit, rezemat cu mâinile de un perete, pom, stâlp, gard sau autovehicul si cu picioarele cat mai departate), pentru a nu se da posibilitatea sa atace sau sa fuga si sa poata fi usor dezechilibrata si imobilizata;

In functie de conditiile concrete existente la locul unde se efectueaza controlul persoanelor, acesta se poate face din pozitia in genunchi, cu mâinile in sus, pe cap sau ceafa, din pozitia culcat la sol cu fata in jos si cu mâinile la ceafa, lateral, sau la spate;

g)      politistul care executa controlul trebuie sa aleaga o pozitie care sa-i permita o cat mai buna observare, stabilitate si mobilitate in folosirea mijloacelor din dotare daca este cazul;

h)      controlul persoanelor se efectueaza, de regula, din spatele persoanei, cu mâna corespondenta partii controlate, iar cu cealalta mana, persoana va fi tinuta din spate, de guleru1 camasii , de cureaua de la pantaloni, sau de mâinile împreunate dupa ceafa;

i)        controlul persoanelor se executa metodic, fiind necesar respectarea unei anumite ordini. Se controleaza, pe rând: 

capul (se scoate palaria, caciula, sapca etc.), se cauta in par daca este cazul);

bratul drept, de la umar la încheietura mâinii;

partea de la gat pana la mijloc (fata, spate), inclusiv gulerul;

zona bazinului (fata, spate);

piciorul drept, de la sold la calcâi;

manseta si incaltamintea (daca este cazul);

Apoi se palpeaza, in aceeasi ordine, partea stânga a. corpului si a imbracamintei. Daca este cazul, pentru a se usura controlul se cere persoanei sa dezbrace paltonul, haina sau sa se descalte.

j)        când se controleaza partea inferioara a corpului persoanei, politistul va avea grija sa nu se aplece mult in fata, pentru a nu fi lovit cu genunchiul de cel controlat( cand se face controlul corporal din pozitia in picioare);

k)      obiectele gasite asupra persoanei vor fi aratate partenerului, martorilor, altor persoane interesate (persoanei vatamate). Acestea vor fi plasate mai la distanta, date spre pastrare partenerului sau retinute de catre cel care efectueaza controlul pentru a nu fi distruse sau aruncate de cel controlat;

l)        in cazul descoperirii unor arme detinute ilegal, persoana va fi imediat incatusata si se va continua controlul, in scopul descoperirii altor eventuale obiecte confectionate pentru lovire, taiere sau împungere;

Politistul verifica daca arma de foc descoperita are munitie in incarcator, este încarcata, sau este armata, o asigura si o preda partenerului, pentru a fi pastrata in conditii de deplina siguranta. Toate aceste activitati se desfasoara in prezenta persoanei la care a fost gasita arma si a martorilor, când este cazul.

m)    in cazul controlului unui grup de persoane de catre doi politisti de frontiera, acestea vor fi asezate in linie, intr-o pozitie cat mai incomoda, cu distante de cca. 2-3 pasi unele de celelalte; partenerul va supraveghea una dintre extremitatile grupului, iar seful echipei va începe controlul din cealalta parte.

Pe masura ce este controlata o persoana din grup, aceasta este trimisa in cealalta extremitate, astfel procedându-se pâna la terminarea operatiunii.

Obiectele gasite asupra persoanei controlate, care ar putea fi folosite pentru atac împotriva politistului, vor fi retinute, iar posesorul va fi chestionat asupra lor.

Dupa gasirea unor astfel de obiecte se va încheia un proces-verbal în prezenta unui martor asistent, daca exista, în caz contrar se va motiva absenta acestuia.

Controlul corporal si al imbracamintei se executa in teren, de catre politistul de frontiera, ori de cate ori acesta apreciaza ca situatia impune, avându-se in vedere respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti.

Controlul corporal si al imbracamintei se poate executa din pozitia ( pozitia suspectului) :

- in picioare

- in genunchi

- culcat

Exemple :A. Controlul corporal si al îmbracamintei din pozitia in picioare (înclinat - sprijinit de perete sau alt obstacol si bratele ridicate; cu mâinile la ceafa nesprijinit, etc. ).

Politistul l :

alege obstacolul (zid, masina, gard) si îl obliga pe suspect sa ia o pozitie de

dezechilibru (cu picioarele departate, pe vârfuri si mâinile pe obstacolul ales la distanta care asigura dezechilibrul), sau îl pune in pozitia cu mâinile la ceafa, pe care i le prinde cu mana lui si îl trage putin înapoi dezechilibrându-l;

aseaza piciorul stâng in spatele si lateralul piciorului drept al suspectului blocându-i genunchiul; cu mâna stânga prinde suspectul de guler, in primul caz, sau de mâinile aflate la ceafa in al doilea caz, iar cu mana dreapta executa controlul pe partea dreapta a corpului suspectului, dupa aceea executa controlul pe partea stânga a suspectului schimbând prizele.

Politistul 2 :

asigura protectia politistului care face controlul si pastreaza distanta de siguranta ;

se pozitioneaza astfel încât sa nu fie pe directia celui care face controlul corporal.

B. Controlul corporal si al îmbracamintei din pozitia in genunchi( varianta cu mâinile la ceafa)

Politistul 1 :

aseaza piciorul stâng in spatele suspectului blocându-l cu genunchiul; cu mana stânga îl prinde de mâinile aflate la ceafa, iar cu mana dreapta executa controlul pe partea dreapta a suspectului; dupa aceea executa controlul pe partea stânga a suspectului schimbând prizele.

Politistul 2:

asigura protectia politistului care face controlul, supraveghind în acelasi timp împrejurimile ;

ramâne atent la orice evolutie a situatiei.

C. Controlul corporal si al îmbracamintei din pozitia culcat la sol.

În cazul în care persoana a trebuit sa fie imobilizata si culcata la sol ori a fost necesara încatusarea din aceasta pozitie, controlul corporal si al îmbracamintei se va executa tot din aceasta pozitie.

Politistul 1 :

din pozitia în genunchi, îsi trece piciorul stâng peste persoana ce urmeaza a fi controlata, dupa care executa controlul corporal, întorcând persoana pe o parte ;

când suspectul a fost controlat pe una din parti, va fi întors pe cealalta parte pentru a fi controlat cu minutiozitate.

Politistul 2:

asigura protectia politistului care face controlul, supraveghind în acelasi timp împrejurimile ;

ramâne atent la orice evolutie a situatiei.

Controlul bagajelor

Controlul bagajelor se face prin verificarea amanuntita a continutului bagajelor unei persoane .

Prin bagaj, in sens politienesc, se întelege orice obiect in care o persoana detine si transporta bunuri (geamantan, valiza geanta, servieta, sacosa, pachet, poseta etc.)

Controlul bagajelor are ca scop descoperirea obiectelor cu ajutorul carora ar putea fi atacat politistul, a bunurilor provenite din savârsirea unor infractiuni sau contraventii, precum si a bunurilor a caror detinere si circulatie este interzisa.

Controlul bagajelor se executa asupra urmatoarelor categorii de persoane:

persoane surprinse in flagrant la savârsirea unor infractiuni si care au asupra lor bunurile dobândite in urma savârsirii faptei;

persoane care sunt suspecte, din cauza împrejurarilor si a locurilor unde au fost gasite, precum si a volumului obiectelor transportate;

persoane care transporta bunuri a caror detinere si circulatie sunt interzise de lege (ca de exemplu substante toxice, stupefiante, precum si alte bunuri materiale a! caror regim este supus autorizarii).

Reguli tactice ce trebuie respectate la efectuarea controlului bagajelor

a) persoana va fi interceptata, legitimata si i se va comunica masura ce urmeaza a fi luata, solicitându-i-se sa ii insoteasca pe politisti la sediul Politiei de Frontiera sau intr-un loc unde poate fi efectuat controlul bagajelor;

b) controlul bagajelor se executa de cel putin doi politisti de frontiera in prezenta a cel putin un martor asistent, care va fi identificat si pus in tema cu activitatea ce urmeaza a se efectua;

c) controlul bagajelor se executa numai in încaperi, spatii ferite de imixtiunea altor persoane, sau la sediul Politiei de Frontiera, caz in care pe timpul deplasarii, persoana respectiva va fi supravegheata cu multa atentie, pentru a nu arunca obiecte sau bunuri ce fac obiectul controlului;

Partenerul va avea sarcina de a asigura protectia fiind pozitionat in apropierea persoanei controlate, astfel încât sa blocheze iesirea din încapere, iar persoana in cauza sa fie tinuta departe de obiectele cu care ar putea ataca, precum si de geamurile ce ar putea fi escaladate.

d) in prezenta martorului asistent, înainte de începerea controlului bagajului, i se va cere persoanei in cauza sa declare in. scris ce obiecte se afla in interiorul acestuia, indicând unele elemente caracteristice ale acestora cum ar fi :marca, culoare, marime, uzura etc.,

e) deschiderea bagajului se poate face de catre unul din politisti, sau de catre martorul asistent, fara a fi degradat sistemul de închidere.

f) dupa deschiderea bagajului va fi examinat fiecare obiect, confruntându-se cele declarate de persoana, cu bunurile gasite la control;

g) dupa examinarea obiectelor va fi studiat ambalajul, pentru ca politistul sa se convinga ca nu contine si alte obiecte si pentru a descoperi eventualele ascunzatori;

Dupa controlul bagajelor, se va încheia un proces-verbal in care vor fi descrise activitatile desfasurate, obiectele examinate si eventualele obiectii ale participantilor, la care va fi anexata declaratia celui controlat si rapoartele politistilor de frontiera.

Procesul verbal se întocmeste in doua exemplare si va fi semnat de politisti, martor(martori) si persoana controlata, un exemplar fiind înmânat acesteia.

Daca se gasesc bunuri care provin din savârsirea unor infractiuni sau a unor contraventii, ori a caror detinere este interzisa, se va face mentiunea in procesul-verbal despre ridicarea acestor obiecte in vederea cercetarii sau confiscarii, precum si cu privire la locul de pastrare, in caz contrar se va mentiona ca toate obiectele au fost restituite detinatorului.

Pentru efectuarea controlului bagajelor nu este necesara autorizarea magistratului, politistul de frontiera in exercitarea atributiilor de serviciu, putând recurge la aceasta masura doar in cazurile si in situatiile strict prevazute de lege si de dispozitiile interne, cu respectarea legalitatii, a drepturilor persoanelor, precum si a regulilor de fond si forma ale documentelor ce se încheie.

Controlul vehiculelor/autovehiculelor

Controlul vehiculelor consta în verificarea minutioasa a interiorului, a încarcaturii si a documentelor de însotire a acesteia, a actelor de identitate si bagajelor ocupantilor.

Oprirea si controlul unui vehicul se executa când :

este evidenta comiterea unei infractiuni;exista date si informatii certe ca vehiculul este furat sau ca va fi folosit de ocupanti pentru comiterea de infractiuni ori contraventii;

este suspect datorita locului si timpului unde a fost depistat;

bunurile cautate se afla în autovehiculul controlat;

în zona se executa o razie sau filtru.

Pentru executarea opririi si controlului vehiculelor nu este necesara autorizarea unui magistrat.

Cu ocazia controlului unui vehicul se urmaresc:

persoanele ascunse în vehicul, în scopul de a trece ilegal frontiera;

persoanele rapite, sechestrate, evadate, dezertate ;

persoanelor date în consemn la frontiera ;

obiectele ascunse în scopul sustragerii de la controlul vamal sau care fac parte din patrimoniul cultural national si urmeaza a fi scoase din tara;

masinile de lux furate;

obiectele care provin din infractiuni ori contraventii sau care pot servi la comiterea acestora ;

detinerea de obiecte sau substante prohibite.

Reguli tactice privind oprirea vehiculelor/autovehiculelor pentru control

oprirea trebuie sa aiba o motivare corecta si justificata;

oprirea vehiculelor/autovehiculelor pentru control se face, de regula,in afara partii carosabile, iar acolo unde nu exista asemenea conditii, cat mai aproape de marginea din dreapta drumului, pe acostament sau langa bordura, ori in spatii de parcare, alveole etc. si noaptea cu precadere in locurile iluminate;

semnalele politistului de frontiera vor fi executate din timp, fara a crea un pericol pentru el sau pentru conducatorul caruia i se adreseaza semnalul, ori pentru alti participanti la trafic;

semnalul de oprire a unui vehicul trebuie sa se execute regulamentar, ziua cu bratul, iar noaptea cu bastonul reflectorizant ori cu sursa luminoasa, putând fi urmat si de alte semne, pentru a dirija conducatorul auto sa opreasca intr-un anume spatiu, astfel incat circulatia celorlalte vehicule sa nu fie îngreunata;

in cazul nerespectarii de catre conducatorul auto a semnalului de oprire ce i-a fost adresat, politistul de frontiera va comunica prin statie datele de identificare ale autovehiculului, directia de deplasare, pentru a fi oprit de alte patrule(posturi);

in cazul in care autovehiculul nu opreste, iar politistii de frontiera sunt dotati cu autovehicul, acestia vor proceda la urmarirea acestuia, concomitent cu punerea in functiune a dispozitivului de amplificare a vocii, pentru a-l soma sa se opreasca si cu anuntarea dispeceratului despre situatia creata, a datelor de identificare ale autovehiculului si a motivului care a determinat luarea masurii, solicitând ajutorul efectivelor aflate in zona, pentru solutionarea situatiei create;

folosirea armamentului din dotare se va face numai in cazurile si cu respectarea prevederilor legale.

Reguli tactice privind executarea controlului si aplicarea masurilor legale;

dupa oprirea autovehiculului, unul dintre politisti va desfasura procedura de interventie, in timp ce partenerul sau îl va supraveghea pe conducatorul autovehiculului oprit si restul ocupantilor fiind pregatit sa intervina la nevoie in sprijinul colegului;

se deplaseaza pana in dreptul usii conducatorului autovehiculului, pastrând o distanta suficienta pentru a nu fi lovit cu portiera in cazul deschiderii bruste a acesteia si se va adresa cu formula: ,,Buna (dimineata, ziua, seara) sunt (gradul profesional, numele si unitatea de Politie de Frontiera din care face parte)'' dupa care va solicita pe un ton politicos, dar ferm, sa i se înmâneze documentele pentru control;

in cazul in care semnalul de oprire a fast executat dintr-un autovehicul acesta urmeaza a fi oprit in spatele celui care urmeaza sa fie controlat, la o distanta convenabila;

comunica conducatorului auto motivul opririi, verifica atent actele de identitate, actele autovehiculului si dupa caz documentele de însotire a marfurilor sau a materialelor transportate;

solicita, dupa caz, conducatorului auto sa deschida portbagajul vehiculului unde pot fi ascunse persoane care se sustrag urmaririi, sau au savarsit infractiuni, ori bunuri provenite din savarsirea infractiunilor;

dupa efectuarea controlului, politistul de frontiera este obligat sa asigure revenirea autovehiculului in fluxul de circulatie.

Actiunile operative de frontiera cu scop coercitiv- enumerare, descriere

Actiunile operative cu scop coercitiv

imobilizarea;

conducerea la sediul Politiei de Frontiera;

completarea fisei sau a unui dosar de identificare politieneasca.

Imobilizarea

Imobilizarea este o masura prin care o persoana este pusa în imposibilitatea de a fugi sau de a se manifesta agresiv fata de politist sau alte persoane ori de a începe o actiune agresiva.

Imobilizarea se aplica persoanelor care :

au savârsit o contraventie sau infractiune si încearca sa fuga ;

se manifesta violent sau agresiv fata de politistii de frontiera ;

se opun, prin forta, punerii în aplicare a hotarârilor judecatoresti ori a mandatelor de arestare preventiva sau de executare a pedepselor privative de libertate ;

prezinta un grad mare de periculozitate ca urmare a apartenentei la organizatii sau secte care promoveaza violenta sau terorismul;

se opun sau nu se supun, prin orice mijloace, îndeplinirii solicitarilor legale ale politistului de frontiera, numai daca exista o temere legitima ca prin actiunile lor pot pune in pericol integritatea corporala sau viata politistului.

Înainte de a trece la imobilizare, persoana este somata sa se supuna cererii politistilor de frontiera.

Imobilizarea este precedata de urmarirea persoanei, somare, folosirea bastonului de cauciuc, a spray-urilor iritant lacrimogene, a focului de avertisment (tras în plan vertical) sau a câinelui de serviciu si este urmata de conducerea la sediul Politiei de Frontiera.

Imobilizarea se poate realiza prin urmatoarele mijloace si procedee:

procedee de autoaparare;

mijloace din dotare (catuse, baston de cauciuc,dispozitive cu substante iritant - lacrimogene, câinele de serviciu sau armamentul din dotare);

cu ajutorul altor persoane.

Imobilizarea prin încatusare

Reguli de tactica politieneasca ce trebuie respectate in cazul incatusarii persoanelor:

- se verifica sistemul de blocaj la catuse pentru a nu exista puncte de agatare ce pot împiedica rotirea mânerelor;

- incatusarea se executa rapid si energic;

- catusele se aplica numai pe mâinile asezate la spate;

- in cazul in care persoana opune rezistenta, aceasta va fi incatusata fortat;

- dupa incatusare se va efectua in mod obligatoriu controlul corporal si al imbracamintei (daca nu s-a facut înainte);

- daca persoana incatusata continua sa se manifeste. violent, acesteia i se pot imobiliza si picioarele;

- aplicarea catuselor trebuie efectuata in asa fel încât sa nu duca la ranirea sau vatamarea integritatii corporale a celui imobilizat;

- catusele se scot numai daca a intervenit îmbolnavirea grava a persoanei, pentru ca aceasta sa mearga la toaleta, pe timpul servitului mesei, precum si la depunerea acesteia in locurile de detinere, fara a se neglija supravegherea atenta in acest timp;

- este interzisa expunerea persoanelor având catusele aplicate la vedere, in locuri publice, sau in sediile de politie pentru fotografiere (filmare) de catre reprezentantii mass-media.

În functie de situatia existenta, caracterizata prin gradul de periculozitate al indivizilor prezenti si de numarul acestora, încatusarea poate fi executata în trei moduri diferite :

- din pozitia în picioare (înclinat-sprijinit cu fata la perete, gard, masina si bratele ridicate, cu mâinile la ceafa nesprijinit, cu mâinile întinse in spate etc.);

- din pozitia în genunchi (înclinat-sprijinit cu fata la perete, gard, masina si bratele ridicate, cu mâinile la ceafa nesprijinit, cu mâinile in spate etc.);

- din pozitia culcat la sol.

Încatusarea nu se executa decât în situatiile în care se impune luarea unor masuri de siguranta suplimentare.

Variante de actiune:

A. Încatusarea din pozitia in picioare, înclinat-sprijinit cu fata la perete, gard,masina si bratele ridicate, sau la ceafa

Varianta 1

Politistul 1 :

pune suspectul cu fata la perete, zid sau cu mâinile pe capota, partea laterala a masinii, sau la ceafa, la o distanta apreciabila, cu picioarele departate în pozitia de dezechilibru ;

în caz de nesupunere, foloseste metodele de autoaparare pentru imobilizare;

tine catusele cu mâna dreapta, cele doua bratari situându-se de o parte si de alta a mâinii, astfel încât mâna si catusele sa formeze un punct rezistent ce permite aplicarea catuselor cu partea mobila în jos;

prinde bratul drept al persoanei cu rapiditate strângând catusa numai atât cât este necesar, apoi executa o miscare de rasucire si duce bratul la spate ;

îsi schimba pozitia, prinde cu mâna stânga bratul stâng al persoanei si prin rasucire îi aduce bratul la spate pe care îl prinde în catuse;

verifica modul de fixare a catuselor.

Politistul 2 :

se plaseaza la câtiva metri în spatele suspectului, duce mâna la arma ce se gaseste în toc si asteapta în pozitia "pregatit pentru a actiona";

asigura protectia politistului care executa încatusarea;

urmareste politistul l în timpul interventiei sale, asigurându-i protectia, pastrând distanta de siguranta ;

schimba cu rapiditate axa de tragere când politistul l îsi schimba pozitia.

Varianta 2.

Politistul 1 :

pune suspectul cu fata la perete, gard, masina, în pozitie dezechilibrata cu picioarele departate si cu mâinile catre spate întinse, sprijinindu-se astfel cu capul de obstacol;

aseaza piciorul stâng în fata piciorului stâng al suspectului imobilizându-i genunchiul si îi prinde cu mâna stânga ambele mâini la nivelul coatelor facând un punct rezistent cu spatele acestuiacu mâna dreapta pune cu rapiditate catusele si se asigura de modul de fixare.

Politistul 2:

executa aceleasi activitati ca in varianta 1

B. Încatusarea din pozitia in genunchi(o varianta)

Politistul 1 :

pune suspectul in genunchi cu fata la perete, zid sau cu mâinile pe capota, partea laterala a masinii, sau la ceafa, la o distanta apreciabila, cu picioarele departate în pozitia de dezechilibru ;

în caz de nesupunere, foloseste metodele de autoaparare pentru imobilizare;

tine catusele cu mâna dreapta, cele doua bratari situându-se de o parte si de alta a mâinii, astfel încât mâna si catusele sa formeze un punct rezistent ce permite aplicarea catuselor cu partea mobila în jos;

prinde bratul drept al persoanei cu rapiditate strângând catusa numai atât cât este necesar, apoi executa o miscare de rasucire si duce bratul la spate ;

îsi schimba pozitia, prinde cu mâna stânga bratul stâng al persoanei si prin rasucire îi aduce bratul la spate pe care îl prinde în catuse;

verifica modul de fixare a catuselor.

Politistul 2 :

executa aceleasi activitati ca la încatusarea din pozitia în picioare.

B. Încatusarea din pozitia culcat la sol( o varianta)

Politistul 1 :

actioneaza asupra individului pentru a-l aduce în pozitia culcat prin : somatie, dezechilibrare prin agatarea piciorului;

imobilizeaza cu piciorul drept, piciorul stâng al suspectului, prinde cu mâna stânga bratul drept al suspectului, iar cu mâna dreapta îi pune catusele ;

îi duce bratul la spate, apoi i se va rasuci bratul stâng, care va fi prins în catuse.

Politistul 2 :

executa aceleasi activitati ca la încatusarea din pozitia în picioare.

Conducerea persoanelor la sediul Politiei de Frontiera

Pot fi conduse la sediul Politiei de Frontiera în vederea luarii masurilor legale urmatoarele persoane :

cele care prin actiunile lor au savârsit infractiuni ori contraventii la frontiera ;

cele suspecte de savarsirea unor fapte ilegale;

cele a caror identitate nu a putut fi stabilita ;

cele care se manifesta violent fata de politistul de frontiera sau fata de persoanele aflate în apropiere si nu se supun somatiei de a înceta actiunile agresive ori nu se supun executarii actiunilor politienesti;

cele care sunt depistate cu ocazia unor actiuni politienesti sau altor activitati specifice;

cele care sunt urmarite general ori international.

Reguli de tactica politieneasca ce trebuie respectate cu ocazia conducerii pe jos:

a) persoana care urmeaza sa fie condusa la sediul Politiei de Frontiera va fi legitimata si identificata, cu exceptia situatiei in care cel in cauza refuza sa se legitimeze cu actul de identitate sau sa dea relatii privind identitatea sa;

b) înaintea începerii deplasarii spre sediul Politiei de Frontiera se va efectua obligatoriu controlul persoanei care urmeaza sa fie condusa si dupa caz, controlul bagajelor;

c) persoanei i se va atrage atentia asupra modului de comportare pe timpul deplasarii, punându-i-se in vedere ca in cazul unei atitudini recalcitrante, se va folosi împotriva sa forta;

d) când conducerea se realizeaza de catre doi politisti acestia, vor încadra persoana condusa, pentru a putea preveni un eventual atac sau fuga acesteia;

e) când urmeaza a fi conduse mai multe persoane, acestea vor fi grupate in raport de numarul, inaltimea si gradul lor de periculozitate, interzicându-li-se acestora sa vorbeasca intre ele pe timpul deplasarii;

f) persoana va fi supravegheata permanent si cu atentie, atât pe timpul deplasarii cat si pe timpul opririlor, pentru a observa atitudinea si comportamentul acesteia. De asemenea, vor fi supravegheate si împrejurimile, chiar daca totul pare normal;

g) in cazul in care patrula este dotata cu câine de serviciu, acesta va merge întotdeauna cu conductorul sau, in urma persoanei conduse;

h) pe timpul conducerii vor fi evitate locurile întunecoase, aglomerate, cu vegetatie înalta sau cele unde persoana este cunoscuta;

i) vor fi respectate regulile de circulatie pentru pietoni, deplasarea pe trotuare pe partea exterioara a acestora sau pe partea stânga a drumurilor fara trotuare.

Conducerea persoanelor cu mijloace auto este indicata in toate situatiile când distanta pâna la sediul Politiei de Frontiera este mare, când urmeaza a fi conduse mai multe persoane ori acestea sunt agresive, periculoase. Pentru conducere pot fi folosite mijloacele de transport ale Politiei de Frontiera, precum si cele ale unor persoane fizice sau juridice, daca acestea accepta (de regula, autovehicule care circula in directia respectiva).

Pe timpul conducerii persoanelor la sediul Politiei de Frontiera cu mijloace auto, vor fi respectate urmatoarele reguli tactice:

a) persoana care urmeaza sa fie condusa la sediul Politiei de Frontiera va fi legitimata si identificata cu exceptia situatiei in care cel in cauza refuza sa se legitimeze cu actul de identitate sau sa dea relatii privind identitatea sa;.

b) înaintea începerii deplasarii. spre sediul Politiei de Frontiera se va efectua obligatoriu controlul persoanei care urmeaza sa fie condusa si dupa caz, controlul bagajelor;

c) înainte de îmbarcare, va fi verificat (controlat) interiorul autovehiculului, pentru a nu exista bunuri, obiecte sau substante ce ar putea fi folosite de catre persoanele conduse pentru atac sau pentru sinucidere;

d) pe timpul deplasarii se va tine legatura radio cu sediul Politiei de Frontiera;

e) in cazul conducerii persoanei cu un alt autovehicul decât cel din dotare, politistii de frontiera vor preciza conducatorului auto itinerarul pe care se va deplasa, viteza si alte reguli pe care acesta trebuie sa le respecte;

f) conducerea mai multor persoane la sediul Politiei de Frontiera se va face numai cu autovehicule din dotare special amenajate (tip ARO sau microbuz), acestea fiind îmbarcate in compartimentul destinat acestui scop;

g) cu autoturismul vor fi conduse cel mult doua persoane, caz in care acestea vor fi îmbarcate numai pe bancheta din spate, avându-se in vedere ca nici una din persoanele conduse sa nu se aseze in spatele conducatorului auto, iar daca este posibil, portierele din spate vor fi blocate;

h) dupa ajungerea la sediul Politiei de Frontiera, dupa debarcarea persoanei (persoanelor) din autovehicul, se va controla interiorul acestuia, pentru a nu ramâne lucruri abandonate de cel(cei) condusi si care pot constitui mijloace de proba.

Se va evita folosirea mijloacelor de transport in comun ori a celor in care se gasesc bunuri materiale ce pot fi folosite pentru atac asupra politistilor, pentru fuga sau sinucidere.

Conducerea persoanelor la sediul Politiei de Frontiera pe jos.

Avem în vedere doua aspecte :

1.când persoanei i se cere sa-l însoteasca pe politist la sediul Politiei de Frontiera, iar acesta se supune acestei cereri;

2.când refuza sa-l însoteasca pe politist si este nevoie de conducerea fortata la sediul Politiei de Frontiera.

În primul caz se va evita folosirea fortei în luarea acestei masuri.

Exemplu

Politistul 1

se plaseaza lânga persoana condusa, putin în spatele acesteia, pe partea opusa a zonei unde se gasesc obstacole naturale. Daca se apreciaza ca fiind necesar, persoana însotita va fi tinuta de brat;

va fi atent la toate miscarile persoanei pe întreaga durata a deplasarii;

Politistul 2 :

pastreaza o distanta de câtiva pasi în spatele persoanei conduse, pe partea opusa de cea pe care se gaseste politistul 1 ;

este atent la ceea ce se întâmpla în împrejurimi si la orice evolutie nedorita a situatiei;

asigura legatura radio pe durata deplasarii.

În al doilea caz, persoana va fi imobilizata prin încatusare si obligata sa se deplaseze la sediul Politiei de Frontiera.

Exemplu :

Politistul 1 :

procedeaza la încatusare;

se pozitioneaza în spatele suspectului, cu mâna dreapta îl tine de bratul drept la nivelul umarului, iar cu mâna stânga de catuse împingându-l si obligându-l sa înainteze ;

daca acest lucru nu este posibil retrage suspectul în locul izolat si asteapta sosirea fortelor de întarire.

Politistul 2 :

va proceda ca si în cazul de mai sus ;

daca situatia se complica, solicita imediat prin radio forte de întarire;

în asteptarea fortelor de întarire, va gasi imediat o zona, un loc care sa asigure atât protectia politistului 1 cât si a suspectului.

Completarea unei fise/dosar de identificare politieneasca

Amprentarea, fotografierea, ori filmarea, se executa pentru persoanele care: 

au comis infractiuni la regimul frontierei de stat;

se manifesta violent;

nu li se poate stabili identitatea;

nu au domiciliul stabil;

datorita împrejurarilor si locurilor unde au fost depistate, sunt suspecte;

sunt urmarite general sau local, ori se sustrag urmaririi penale.

Persoanele amprentare si fotografiate vor fi consemnate intr-un registru special, care va cuprinde:

numarul curent;

numele, prenumele si datele de identificare a persoanei;

data depistarii,amprentarii si fotografierii;

împrejurarea in care a fost depistat;

numele si prenumele politistului care le-a verificat si amprentat;

unde se afla materialul întocmit. 


Document Info


Accesari: 9972
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )