Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Proiect de practica economica in cadrul unei institutii publice

economie


Academia de Studii Economice
Proiect de practica economica in cadrul unei institutii publice


Institutul National de Statistica1. Prezentarea institutiei1.1 Baza legala de infintare si legile pe baza carora isi desfasoara activitatea


1.2 Structura organizatorica si relatiile cu alte institutii

INS este condus de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat si de un secretar general, care este inalt functionar public.


Presedintele Institutului National de Statistica


Situatia conventiilor de colaborare privind schimbul de informatii statistice incheiate intre Institutul National de Statistica cu diverse ministere si institutii   centrale si a celor in curs de definitivare la data de 15.12.2004


Nr.


Denumirea institutiei partenereMinisterul Tineretului si Sportului


Regia Autonoma "Loteria Nationala"


Institutul de Geografie Bucuresti


Ministerul Apelor si Protectiei Mediului


Banca "CEC"


Oficiul de Supraveghere a Activitatii de Asigurare si Reasigurare


Societatea Nationala de "Radiocomunicatii"S.A.


Institutul National de Meteorologie si Hidrologie


Administratia Nationala a Rezervelor de Stat


Serviciul Roman de Infortii


Ministerul de Interne


Ministerul Turismului


Ministerul Apararii Nationale


Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor


Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci


Secretariatul de Stat pentru Handicapati


Autoritatea pentru Protectia Consumatorilor


Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Mun.Bucuresti


Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiunilor Statului (F.P.S.)


Banca Nationala a Romaniei


Consiliul Economic si Social


Ministerul Dezvoltarii si Prognozei (A.N.D.R.)


Ministerul Finantelor Publice -Directia Generala a Vamilor


Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare


Min.Educatiei si Cercetarii (Agentia Nationala de Stiinta, Tehnologie si Inovare)


Academia Romana


Ministerul Industriei si Resurselor


S.N.Tc."Romtelecom" S.A.


Biblioteca Nationala


Casa Nationala de Asigurari de Sanatate


Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale


Societatea Romana de Televiziune


Centrul National al Cinematografiei


Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie


Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei


Ministerul Educatiei si Cercetarii


C.N."Posta Romana" S.A.


Ministerul Culturii si Cultelor


Ministerul Sanatatii si Familiei


Consiliul National al Audiovizualului


Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei


Ministerul Finantelor Publice


Oficiul national al registrului comertului


Ministerul Justitiei


Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei


II. Conventii si protocoale cu alte obiective (semnate)


MF - Directia Generala a Vamilor [1]


Banca Nationala a Romaniei


Ministerul Agriculturii, Apelor, Padurilor si Mediului3


Program de actiuni comune Camera de Comert si Industrie 4


Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului5


III. Conventii in curs de reactualizare si negocieri


Ministerul Administratiei si Internelor


Autoritatea Rutiera Romana


Ministerul Sanatatii


Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului


Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor


MFP si BNR - PROTOCOL6
1.3. Profil - obiect de activitate


STATISTICA OFICIALA IN ROMANIA ESTE ORGANIZATA SI COORDONATA DE INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA"


"INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA ESTE ORGAN DE SPECIALITATE AL ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE, CU PERSONALITATE JURIDICA, IN SUBORDINEA GUVERNULUI"

organizeaza si conduce cercetarile statistice referitoare la fenomenele si procesele economico-sociale, prin recensaminte, anchete statistice totale sau prin sondaje

avizeaza metodologiile cercetarilor statistice organizate de ministere, institutii centrale si de alte servicii publice, in vederea asigurarii oportunitatii cercetarilor si corectitudinii metodelor statistice utilizate

asigura compatibilitatea sistemului statistic national cu sistemele statistice utilizate de organismele Organizatiei Natiunilor Unite, ale Uniunii Europene si de alte organisme internationale, conform obligatiilor asumate

coordoneaza elaborarea clasificarilor si a nomenclatoarelor unitare de interes national din domeniul sau de activitate

"Persoanele juridice - regii autonome, companii si societati comerciale, indiferent de forma de proprietate, institutii ale administratiei publice centrale sau locale, partide politice, organizatii sindicale si patronale, organizatii neguvernamentale si alte tipuri de organizatii - sunt obligate sa furnizeze gratuit serviciilor de statistica oficiala, la termenele, periodicitatile si in forma solicitata, datele si informatiile statistice, in conformitate cu metodologia cuprinsa in instructiunile emise de Institutul National de Statistica in baza prezentei ordonante".


Cresterea capacitatii de investigatie si comensurare a evolutiilor economice si sociale din societatea romaneasca

Imbunatatirea si dezvoltarea sistemului de indicatori statistici, a metodologiilor si tehnologiilor specifice, in directa relatie cu dinamica fenomenelor si proceselor economico-sociale

Armonizarea tuturor metodologiilor de lucru cu normele europene - in special in domeniile agriculturii, mediului, social - astfel incat, pana in anul 2007, sa se asigure compatibilitatea sistemului statistic national cu sistemele statistice ale Uniunii Europene

Furnizarea, cu sporita rigoare, a datelor si informatiilor statistice necesare procedurilor pentru incheierea tuturor capitolelor aflate inca in negociere cu Uniunea Europeana, in concordanta cu obiectivele Programului National de Preaderare a Romaniei la UE

Asigurarea compatibilizarii sistemului statistic oficial cu celelalte sisteme si subsisteme informationale ale administratiei publice centrale

Extinderea considerabila a bazei de date in profil teritorial, precum si a sistemului de indicatori, la nivel judetean si regional, in conformitate cu cerintele politicii dezvoltarii regionale, ce permite, prin descentralizarea deciziilor, o tot mai activa implicare a comunitatilor locale, precum si asigurarea informatiilor necesare, bazate pe standarde prevazute in acquis-ul comunitar, in conditii de comparabilitate si calitate, pentru gestionarea in perspectiva a fondurilor si instrumentelor structurale

Cresterea si consolidarea fondului national de date statistice, diversificarea si modernizarea mijloacelor de diseminare, in vederea informarii prompte a autoritatilor publice cu privire la starea economica si sociala a tarii, pentru a se putea lua decizii concordante realitatilor si evolutiilor din societatea romaneasca, precum si informarea corecta a opiniei publice si a celorlalti utilizatori

Fundamentarea unui set de norme si metode, inclusiv prin folosirea unui instrumentar matematic care sa permita in continuare monitorizarea si verificarea calitatii si fiabilitatii datelor statistice, a transparentei acestora

Asigurarea conditiilor pentru dezvoltarea sustenabila a statisticii, dezvoltare proiectata prin cel putin doua perspective: una vizand filozofia conceptului, atat in plan teoretic, cat si pragmatic, intr-o continua armonizare cu tendintele in domeniu pe plan international, alta ce presupune sporirea credibilitatii si autoritatii statisticii, prin rigurozitatea, corectitudinea si relevanta informatiilor, dar si prin ridicarea culturii specifice si edificarea unei mentalitati consensuale in toate segmentele si categoriile de utilizatori

Imbunatatirea substantiala a managementului resurselor, in special a celor umane, perfectionarea profesionala a acestora si asigurarea unor structuri de organizare flexibile, precum si a stabilitatii nucleelor de conducere, in masura sa asigure coerenta si continuitate in vederea realizarii obiectivelor propuse si cresterii functionalitatii si randamentului institutiei de statistica.


2. Prezentarea programelor si proiectelor derulate de INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

2.1. Recensamintele - investigatii statistice de importanta nationala


Recensamantul Populatiei si al Locuintelor din 18 martie 2002, reprezentand cel de-al zecelea recensamant al populatiei organizat pe principii moderne in tara noastra, prin anvergura si complexitatea sa, prin conceptie si organizare, prin metodologiile implementate, in conformitate cu standardele internationale, ne situeaza in acest domeniu in randul statelor avansate ale Europei. Se impune sublinierea unor particularitati distinctive, ce reprezinta tot atatea ratiuni de interes pentru o cercetare statistica de o asemenea amploare si care-i dau o relevanta aparte:


recensamantul din martie 2002 prezinta, dupa o perioada relativ indelungata - de 10 ani - principalele componente ale situatiei demografice a tarii;

ramane inscris ca cea mai importanta si complexa cercetare statistica de la acest inceput de secol si mileniu, cu certe rezonante in timp, rezultatele sale devenind indubitabil, din perspectiva anilor ce vor veni, o importanta zona de referinta;

evidentiaza demersul activ al societatii noastre pentru integrarea Romaniei in structurile europene si, in particular, al alinierii statisticii oficiale romanesti la standardele si normele comunitare.


Rezultatele finale si definitive, urmare agregarii complexe a unor informatii furnizate de peste 9 milioane de formulare completate, cu sprijinul deosebit al populatiei, de peste 120.000 de specialisti si recenzori, se afla deja la dispozitia utilizatorilor in primele patru volume - dintr-o serie de cinci - reprezentand peste 4.000 de pagini de tabele, grafice, comentarii.


Recensamantul General Agricol (decembrie 2002 - ianuarie 2003) s-a desfasurat pe intreg teritoriul tarii cuprinzand exploatatiile agricole din mediul rural si urban care au utilizat suprafete agricole in anul agricol 2001-2002 sau au detinut efective de animale la 1 decembrie 2002. Rezultatele finale, rodul muncii a peste 40.000 anchetatori si specialisti, vor fi prezentate sub forma a 12 volume, dintre care primul se afla deja la dispozitia publicului, si vor constitui un tablou detaliat al nivelului atins in dezvoltarea agriculturii romanesti, prin prisma relevarii caracteristicilor structurale privind marimea si potentialul exploatatiilor, suprafetele agricole utilizate, efectivele de animale, forta de munca si dotarea exploatatiilor, intr-o paleta larga de indicatori statistici, in structuri variate din punct de vedere tematic si al repartizarii teritoriale.


2.2. Un obiectiv prioritar: Realizarea la inalte cote de performanta a Programelor Anuale ale Cercetarilor Statistice


c.Domenii ale activitatii economico-sociale supuse cercetarilor si anchetelor statistice


Necesitatea de a oferi autoritatilor, tuturor utilizatorilor de date statistice, informatii fiabile si relevante cu privire la starea economica si sociala a societatii romanesti a impus permanenta extindere a ariei de investigatie, diversificarea indicatorilor, perfectionarea tehnologiilor de culegere, prelucrare si analiza a datelor obtinute printr-o multitudine de forme si, in primul rand, prin cercetarile si anchetele statistice din toate domeniile activitatii economico-sociale.

Statistica populatiei si demografie. Datele demografice colectate in cursul anului servesc ca suport pentru lucrari statistice si analize in care au fost prezentate nivelul, evolutia si tendinta fenomenelor demografice cu privire la natalitate, mortalitate, divortialitate, nuptialitate si migratie interna si externa.

Pe baza datelor colectate s-a stabilit numarul si structura populatiei pe sexe, varste, medii de rezidenta, localitati, judete si regiuni pentru 1 ianuarie si 1 iulie a fiecarui an.

Pe baza cercetarilor statistice demografice si in contextul Conventiei incheiate cu Ministerul Administratiei si Internelor au fost colectate, numai in anul 2003, date socio-demografice pentru 1,2 milioane persoane.

Statistica pietei muncii urmareste realizarea unei imagini complete si reale a situatiei resurselor de munca si a modului de folosire a acestora, prin realizarea unui sistem integrat de anchete in gospodarii si intreprinderi, concomitent cu valorificarea informatiilor obtinute din surse administrative. Intr-o conceptie aliniata metodologic standardelor europene s-au obtinut comensurarea populatiei active si a celei inactive, date privind educatia permanenta a tuturor categoriilor de persoane, evolutiile castigurilor salariale si a structurii acestora, nivelul somajului, etc. Evidentiem cateva din cele mai importante anchete:

Ancheta fortei de munca in gospodarii (AMIGO), asigura colectarea informatiilor necesare pentru masurarea populatiei active - ocupate si in somaj - si a populatiei inactive, in conditii de comparabilitate internationala. Incepand din anul 1996, ancheta se realizeaza trimestrial, ca o cercetare continua, furnizand date conjuncturale privind marimea si structura ofertei de forta de munca pentru evidentierea fenomenelor cu caracter sezonier care se manifesta pe piata fortei de munca. In anul 2004, ancheta se deruleaza pe un esantion de 28.080 gospodarii, reprezentativ la nivel national si regional.

Ancheta privind structura castigurilor salariale a fost proiectata in conformitate cu standardele si recomandarile Eurostat si a fost lansata pentru prima data la inceputul anului 2003. Volumul esantionului pe care s-a desfasurat ancheta este de circa 10.700 intreprinderi cu cel putin 10 salariati.

Ancheta costului fortei de munca are ca obiectiv principal determinarea numarului mediu al salariatilor, a castigurilor si veniturilor salariale realizate, precum si a nivelului, structurii si evolutiei costului fortei de munca. Rezultatele permit elaborarea statisticilor privind costul fortei de munca pe activitati ale economiei nationale. Ancheta s-a realizat cu periodicitate anuala, pe un esantion de circa 26.000 intreprinderi.

Statistica protectiei sociale urmareste, prin indicatori specifici, situatia pensionarilor si somerilor inregistrati.

Astfel, trimestrial, se realizeaza cercetarea "Numarul pensionarilor si pensia medie lunara", iar pe baza datelor puse la dispozitie de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, lunar, se elaboreaza lucrarea "Numarul somerilor inregistrati si rata somajului", care ofera un tablou complet asupra somajului definit conform legislatiei nationale.

Statistica privind conditiile de viata utilizeaza indicatori armonizati cu sistemul statistic european la nivelul conceptelor, definitiilor si clasificarilor, pentru urmarirea evolutiei in timp a veniturilor gospodariilor si consumului populatiei, pentru identificarea inegalitatilor sociale, cunoasterea conditiilor de viata sub multiple planuri. In acest sens, au fost dezvoltate urmatoarele anchete:

Ancheta bugetelor de familie (ABF), realizata pe un esantion de 37.440 gospodarii. Informatiile se colecteaza lunar, pe subesantioane de 3.120 gospodarii. Ancheta integreaza la nivel de chestionar variabile referitoare la: marimea si structura gospodariilor, sursele de formare a veniturilor si destinatia cheltuielilor; consumul gospodariilor pe principalele grupe de produse alimentare, nealimentare si servicii.

Ancheta conditiilor de viata (ACOVI), se realizeaza in luna iunie a fiecarui an pe un esantion de 10.500 gospodarii, reprezentativ la nivel regional si national. Ancheta a fost astfel conceputa incat sa asigure informatiile necesare pentru evaluarea conditiilor de viata ale populatiei: conditii de locuit, conditii de munca si de viata, starea de sanatate, siguranta vietii, posibilitati de asigurare a bunurilor si persoanelor, inzestrarea gospodariilor cu bunuri de folosinta indelungata.

Ancheta asupra preturilor de consum, realizata lunar, pe un esantion de peste 6.000 magazine si unitati prestatoare de servicii localizat in 42 localitati urbane din intreaga tara. Inregistrarea preturilor si tarifelor s-a facut cu periodicitate decadata pe un nomenclator de 1.597 sortimente.

Statistica serviciilor sociale. Intr-o viziune unitara, statistica serviciilor sociale a abordat problematica privind sanatatea, educatia, cultura si justitia oferind, la nivel national, imaginea evolutiilor majore din aceste importante sectoare ale vietii publice romanesti. Astfel:

Statistica sanatatii a realizat, printre altele, cercetarea anuala exhaustiva "Activitatea unitatilor sanitare publice si particulare" privind reteaua si activitatea unitatilor sanitare, cu indicatori referitori la numarul unitatilor sanitare, incadrarea cu personal pe categorii de specializare, durata spitalizarii.

Statistica invatamantului a fost in masura sa realizeze un tablou complet al mediului scolar romanesc, reteaua scolara, pe tipuri de invatamant, durata scolarizarii, gradul de cuprindere, ponderea invatamantului particular.

Statistica culturii furnizeaza informatii asupra unitatilor cultural artistice (biblioteci, teatre, muzee), completate prin informatii colectate din surse administrative (productia de filme, emisiuni radio si televiziune, editarile de carti si alte publicatii etc).

Statistica judiciara a abordat, pe baza datelor colectate de la Ministerul Justitiei si Ministerul Administratiei si Internelor, cercetarea evolutiei fenomenului infractional (tipuri de infractiuni, cauze penale, cauze civile, persoane condamnate etc).

Statistica efectivelor de animale si a productiei animale a fost si este reprezentata prin cercetari cu periodicitate anuala sau lunara, care permit evaluarea nivelului resurselor zootehnice ale tarii, la nivel national, atat pentru sectorul gospodariilor populatiei, cat si pentru cel al agentilor economici.

Statistica productiei vegetale urmareste cunoasterea stadiului de dezvoltare a agriculturii romanesti, perspectivele trecerii la forme superioare de exploatare si valorificare a resurselor naturale ale solului romanesc, pe baza unui evantai diversificat de indicatori privind suprafete recoltate, tipuri de culturi, dinamica imbunatatirilor funciare etc.

Statistica mediului si silviculturii urmareste completarea fondului de date privind silvicultura, exploatarile forestiere si mediul, trei sectoare deosebit de importante pentru asigurarea dezvoltarii durabile a Romaniei. Cercetarile cuprind variabile referitoare la suprafata fondului forestier, suprafata padurilor pe specii, productia unitatilor silvice, masa lemnoasa recoltata, calitatea aerului etc.

Statistica preturilor agricole permite, prin cercetarile efectuate, cunoasterea nivelului actual al preturilor principalelor produse agricole, la nivel national si pe judete, pe categorii de agenti economici si grupe de producatori, oferind informatii esentiale pentru evaluarea perspectivelor de competivitate pe piata europeana. Astfel, in anul 2004 au fost realizate cercetarile statistice:


Preturile produselor agricole vandute de producatori si asociatii ale acestora in pietele agroalimentare reprezentative din 95 municipii si orase (PPT), cercetare selectiva, decadala, care se desfasoara in 95 de localitati urbane, 100 piete agroalimentare si 82 oboare;

Preturile produselor agricole achizitionate de la producatorii agricoli, in vederea comercializarii si/sau prelucrarii (PPA), cercetare selectiva, trimestriala, realizata in cca 1.300 unitati de observare.

Statistica energiei se concretizeaza prin efectuarea de opt anchete statistice selective sau exhaustive care, derulate conform metodologiilor europene in materie, pun la dispozitia factorilor decizionali informatii complete privind productia de energie electrica si termica a Romaniei, balanta energetica a tarii, capacitatile de productie, consumurile etc.

Statistica intreprinderilor. Datele necesare caracterizarii sistemului productiv si comercial al intreprinderilor pe sectoare, forme de proprietate, la nivel national si in profil teritorial au constituit o prioritate, in vederea construirii Conturilor Nationale si actualizarii Registrului Statistic al Intreprinderilor (REGIS), precum si obtinerii informatiilor necesare caracterizarii gradului de implementare a societatii informationale in Romania. Cercetarile din acest domeniu se constituie, in principal, din anchete de tip structural, de mare anvergura, armonizate cu cerintele europene si efectuate pe baza unor esantioane reprezentative. Astfel, printre cele mai importante, s-au realizat:

Anchetele structurale (AS). Esantionul cuprinde un numar de aproximativ 50.000 intreprinderi. In anul 2004 cercetarea statistica a acoperit si domeniul serviciilor financiare, fiind incluse in sfera anchetei structurale societatile bancare si cele de asigurari. Tot in 2004 a fost proiectat si testat "Chestionarul electronic" pentru colectarea datelor, adresat agentilor economici cu peste 100 de salariati. Pentru asigurarea calitatii datelor s-a realizat pregatirea fisierelor din surse administrative (bilanturi contabile), in vederea efectuarii operatiunilor de imputare-redresare-calaj date si analiza comparativa a rezultatelor.

Ancheta privind Societatea Informationala, ce are drept scop obtinerea informatiilor necesare caracterizarii stadiului de implementare a societatii informationale in Romania si armonizarea cu indicatorii cuprinsi in Planul de actiune "eEurope+" lansat in anul 2001 de Consiliul Europei pentru tarile candidate.

Statistica industriei cuprinde un numar de opt anchete urmarind un complex de indicatori privind productia, cifra de afaceri, preturile productiei industriale, indicii productivitatii muncii, ceea ce asigura o cunoastere riguroasa a realitatilor si perspectivelor de evolutie din acest important sector al economiei nationale, capacitatea sa de restructurare si acomodare cu cerintele europene. Printre cercetarile statistice efectuate in 2004 in domeniul industriei s-au aflat:

Ancheta statistica infraanuala privind productia fizica industriala, ce a cuprins aproximativ 4.500 agenti economici. Au fost recalculate, totodata, seriile de date (2001-2004) in noua baza (2000), acestea urmand a se difuza incepand cu acest an.

Ancheta statistica infraanuala privind cifra de afaceri si comenzile noi din unitatile industriale, ce a avut ca obiectiv principal urmarirea evolutiei pe termen scurt a cifrei de afaceri si a comenzilor noi din unitatile industriale.

Ancheta statistica infraanuala privind preturile productiei industriale, ce a avut ca obiectiv principal urmarirea evolutiei pe termen scurt a preturilor productiei industriale.

Ancheta statistica anuala privind productia fizica industriala, efectuata pe baza unui nou nomenclator de produse - PRODROM si a unui nou chestionar conform metodologiei anchetelor de acelasi tip realizate de statele membre ale Uniunii Europene. Esantionul asigura o reprezentativitate de peste 90% fata de cifra de afaceri din fiecare ramura (la nivel de clasa conform clasificarii CAEN). In cercetare sunt cuprinse aproximativ 11.000 de intreprinderi, iar metodologia de colectare si prelucrare a datelor este complet armonizata cu cerintele regulamentului CE nr. 3924/1991.

Statistica constructiilor, investitiilor si locuintelor asigura, prin sase anchete exhaustive si selective suportul informational pentru cunoasterea activitatii de investitii, sub raport valoric, pe ramurile economiei nationale, surse de finantare, ritmicitate a punerii in opera, finalizare calendaristica in cursul unui an etc. Astfel, in anul 2004 au fost realizate:

Ancheta statistica infraanuala privind constructiile si comenzile noi in constructii, ce reprezinta suportul informational pentru stabilirea valorii lucrarilor de constructii, a principalelor grupe de materiale de constructii intrate in opera, precum si situatia comenzilor in cursul trimestrului.

Ancheta statistica infraanuala privind autorizatiile de construire eliberate pentru cladiri, ce a reprezentat suportul informational pentru stabilirea numarului autorizatiilor de construire eliberate pe parcursul unei luni calendaristice.

Ancheta statistica anuala privind locuintele, ce reprezinta suportul informational pentru stabilirea numarului locuintelor terminate pe parcursul unui an calendaristic.

Statistici infraanuale de comert distributiv si servicii de piata. Se realizeaza pe baza unor anchete selective lunare privind comertul cu amanuntul, vanzarea, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor, comertul cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule (COMAVA); servicii de piata prestate populatiei (PSP).

Incepand cu anul 2003, s-a procedat la schimbarea anului ca baza de referinta (din 1999 in 2000), in vederea armonizarii cu cerintele UE, la indicii cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul si serviciile de piata pentru populatie, procedandu-se la reconstituirea seriilor de date pe anii anteriori.

Pentru activitatea de comert cu ridicata se realizeaza cercetarea statistica selectiva trimestriala COMR, care ofera date referitoare la cifra de afaceri si numarul de personal ocupat ale intreprinderilor din domeniu. Rezultatele sunt cuprinse in lucrarea trimestriala "Cifra de afaceri pentru comertul cu ridicata" pe total, grupe de activitati, forme de proprietate si pe regiuni de dezvoltare.

In vederea armonizarii cu cerintele Regulamentului Uniunii Europene nr.1165/98, a fost proiectata o noua cercetare statistica selectiva trimestriala: "Servicii de transporturi, posta, telecomunicatii, tranzactii imobiliare si servicii prestate in principal intreprinderilor (TPTI), care s-a realizat pentru prima data in anul 2003.

Statistica privind comertul exterior are la baza prelucrarea declaratiilor vamale reusindu-se, printr-o buna colaborare cu Autoritatea Nationala a Vamilor, ca disponibilizarea datelor sa se incadreze in termenele prevazute de legislatia UE.

In cursul anului 2004, s-a trecut de la publicarea datelor valorice de export si import exprimate in dolari SUA la date valorice exprimate in euro. De asemenea, au fost intregite seriile de date de comert exterior din perioada 1990-2002, prin adaugarea datelor valorice exprimate in euro.

In ceea ce priveste pregatirea implementarii sistemului statistic Intrastat dupa aderarea Romaniei la UE, INS, in colaborare cu Autoritatea Nationala a Vamilor si Ministerul Finantelor Publice, a realizat prima ancheta pilot pentru colectarea datelor de comert intracomunitar de la un esantion alcatuit din 75 de firme cu activitate in domeniu. In acest context, a fost realizat instrumentarul anchetei pilot: ghid metodologic, formular statistic etc si a fost asigurata permanent asistenta metodologica firmelor din esantion.

Statistica turismului urmareste, atat indicatorii privind frecventarea de catre turisti a structurilor de primire turistica (lunar), cat si activitatea agentiilor de turism si activitatea de turism international (trimestrial), obtinandu-se informatii utile cunoasterii potentialului de turism al tarii si punerii in valoare a acestuia.

Statistica transporturilor si telecomunicatiilor. Prin cercetari statistice specifice pentru fiecare mod de transport - rutier, fluvial, aerian si naval - se realizeaza tabloul complet al situatiei transporturilor in Romania privind caile si mijloacele de transport, traficul de marfuri si de pasageri intern si international, activitatea de posta, telefonie, telegrafie etc.

Statistica cercetarii-dezvoltarii si inovarii urmareste evaluarea potentialului uman si a resurselor financiare, asigurarea indicatorilor cantitativi si calitativi ai activitatii de cercetare-dezvoltare, avand in vedere respectarea recomandarilor internationale in domeniu, armonizarea metodologiei de lucru cu cea a statisticii europene.

Statistica macroeconomica. Esentiala, prin informatiile oferite, cunoasterii realitatilor de ansamblu la nivel national in ceea ce priveste starea economica a tarii, statistica macroeconomica a cunoscut in ultimii ani un pronuntat proces de innoire, aliniindu-si metodologiile de lucru standardelor europene. Astfel:

La inceputul anului 2003, in domeniul statisticii macroeconomice au fost realizate estimarile preliminare ale Produsului Intern Brut (PIB) pe anul 2002, precum si varianta semidefinitiva a conturilor nationale prin metoda de productie si a cheltuielilor, in conformitate cu Sistemul European de Conturi (SEC) versiunea 1995. Aceasta metodologie a inlocuit, incepand cu conturile nationale definitive pentru anul 1999, vechea metodologie a Sistemului European de Conturi (SEC) versiunea 1979.

Astfel, in anul 2004 au fost produse variantele definitive ale Conturilor nationale pe anul 2002 conform metodologiei Sistemului European de Conturi (SEC) versiunea 1995. Aceasta s-a concretizat in construirea conturilor nationale pe sectoare institutionale si ramuri de activitate si realizarea sintezei acestora in cadrul Tabelului Intrari-Iesiri si al Tabelului Conturilor Economice Integrate.

Pentru caracterizarea sintetica a evolutiei economiei nationale si pe perioade infraanuale, au fost elaborate Conturile nationale trimestriale pe anul 2004, conform metodologiei SEC 1995, prin metoda de productie si metoda cheltuielilor. Au fost revizuite datele trimestriale pentru perioada 2001-2004, in vederea reconcilierii cu datele anuale. De asemenea, a continuat activitatea de elaborare a conturilor trimestriale ale sectorului administratiei publice.

Activitatea de elaborare a conturilor regionale a continuat prin calcularea PIB pe regiuni pentru anul 2001. Datele au fost calculate conform metodologiei SEC 1995. Principalele agregate ale conturilor nationale, precum si tabelele de sinteza specifice acestora pentru anii 1999 si 2000, au fost prezentate in publicatia "Conturile nationale pentru anii 1999-2000".


O permanenta preocupare: Integrarea in sistemul statistic european


Conditie necesara sustinerii demersurilor de integrare europeana ale Romaniei, asigurarea adoptarii standardelor statistice comunitare a fost urmarita cu consecventa de INS inca din primii ani de dupa 1990. In acest sens, au fost avute in vedere trei directii principale de actiune:

insusirea si implementarea acquis-ului statistic european;

pregatirea, prin programele Phare, a personalului propriu la nivelul cerintelor statistice ale UE;

participarea, prin specialisti si documentatie, la sustinerea negocierilor sectoriale pentru incheierea dosarelor de aderare.

La solicitarile organismelor internationale, INS a furnizat acestora date statistice necesare alimentarii unor banci de date sau elaborarii unor publicatii statistice comparative intre tari, grupe de tari, regiuni.

In anul 2002 a avut loc Evaluarea Globala a Sistemului statistic romanesc. Realizata de Eurostat in cadrul Programului Phare Multi-tari, evaluarea a concluzionat ca sistemul statistic romanesc este aproape complet armonizat si ca, atat cadrul legal, cat si capacitatea interna a INS sunt aliniate celor existente in majoritatea statelor membre.

Raportul anual al Comisiei Europene - 2004 releva bunele rezultate obtinute de Romania pe linia alinierii statisticii oficiale la metodologiile europene, capitolului de statistica rezervandu-i-se aprecieri pozitive. Documentul insista si asupra faptului ca "armonizarea completa cu acquis-ul comunitar necesita asigurarea personalului si resurselor necesare, cresterea calificarii personalului si asigurarea unui mediu adecvat de lucru, asigurarea infrastructurii IT si a pregatirii profesionale continue".

Raspunzand cu promptitudine tuturor solicitarilor primite din partea Ministerului Integrarii Europene, intocmind la termenele prevazute diverse documente programatice si rapoarte de evaluare, specialistii INS au participat si au contribuit direct la lucrarile delegatiilor sectoriale de negocieri pentru 6 capitole (4 - Libera circulatie a capitalului, 6 - Politica in domeniul concurentei, 7 - Agricultura, 10 - Impozitarea, 11 - Uniunea Economica si Monetara, 21 - Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale).

Alinierea statisticii oficiale romanesti la standardele comunitare a continuat prin implementarea de clasificari si nomenclatoare de interes general conforme celor utilizate in Uniunea Europeana. Astfel, s-au elaborat si introdus in practica activitatii statistice:

Clasificarea activitatilor din economia nationala (editie revizuita) : CAEN Rev.1

Clasificarea produselor si serviciilor asociate activitatilor (editie revizuita) - CPSA 2002

Actualizarea matricei de legatura intre Clasificarea ocupatiilor din Romania - COR si Clasificarea internationala standard a ocupatiilor utilizata in tarile membre ale Uniunii Europene-ISCO 88 (COM), pe toate nivelele pana la grupa de baza

Actualizarea Nomenclatorului de produse si servicii cu caracter industrial - PRODROM, prin care s-a asigurat: compatibilitatea cu PRODCOM 2003, compatibilitatea cu PRODIND pentru asigurarea continuitatii seriilor de date trimestriale, compatibilitatea cu Tariful Vamal al Romaniei 2003, respectiv Nomenclatorul Combinat 2003

Actualizarea semestriala a registrului unitatilor administrativ-teritoriale din Romania SIRUTA

Actualizarea cu noile versiuni de clasificari si nomenclatoare de interes general a serverului - Serverul Nomenclatoarelor de Interes National - SENIN

Actualizarea lunara a Registrului Statistic al Intreprinderilor (REGIS), pe baza surselor de date administrative si a surselor de date statistice, utilizarea Registrului Statistic pentru elaborarea de statistici privind activitatea si structura numarului de agenti economici, prezentarea acestor rezultate in publicatii statistice

Reproiectarea registrului statistic al intreprinderilor (baza de date REGIS 2) conform cerintelor emise de Eurostat in cursul anului 2003 si demararea actiunii de transfer a datelor in noua baza de date

Implementarea metodologiei anchetelor "Crearea intreprinderilor si profilul intreprinzatorilor", ce asigura date reprezentative la nivel national si regional


Tehnologia Informatiei


Preocuparea permanenta pentru inzestrarea cu tehnici de lucru performante - mai ales prin folosirea judicioasa a fondurilor Phare, face ca in acest moment sistemul statisticii oficiale din Romania sa dispuna de o dotare corespunzatoare, ceea ce permite realizarea la termen si in conditii superioare de calitate si operativitate a tuturor sarcinilor. Faptul ca toti lucratorii INS au acces si lucreaza pe calculatoare PC legate in retea si, de asemenea, ca aceasta interconectare integreaza comunicarea interna, sporeste substantial capacitatea INS de culegere, prelucrare si agregare a datelor.


Inzestrarea cu o tehnologie apropiata cerintelor informatice contemporane la nivel european a permis statisticii oficiale romanesti sa-si dezvolte baze de date (BD) conforme standardelor internationale, cu indicatori organizati la nivel de localitati (BDL), de judete (BDJ) si pe termen lung (TEMPO).

Dublarea capacitatii canalului de acces la Internet a asigurat cresterea numarului de utilizatori de posta electronica (e-mail), a facilitatilor si performantelor de utilizare a acestora.


Diseminarea informatiilor statistice


In calitatea sa de principala sursa de date si informatii statistice oficiale, INS si-a desfasurat activitatea de diseminare respectand, cu deosebire, principiile relevantei, transparentei, independentei si confidentialitatii. Principala preocupare a constat in diversificarea formelor de diseminare, astfel incat informatia statistica sa fie mai repede si mai usor accesibila, pentru o gama de indicatori mereu mai diversificata. In acest sens, pe langa formele traditionale de diseminare prin publicatii, comunicate si conferinte de presa au fost dezvoltate modalitatile moderne de comunicare printre care e-mail si internet.

Cererea nemijlocita de date, prin solicitari scrise, de la utilizatorii din tara si din strainatate a sporit constant, an de an, ceea ce a condus la infiintarea, prin Hotarare de Guvern, a unui compartiment special, Activitatea "Diseminarea informatiilor statistice romanesti", operational din septembrie 2003.


Informare prompta si transparenta


Principalii indicatori statistici macroeconomici si sociali sunt comunicati cu operativitate institutiilor publice si mass-media prin comunicate de presa si conferinte de presa reflectate, numai in anul 2004, prin peste 1060 de mediatizari in presa scrisa si audiovizuala, prin contributia celor 65 de ziaristi romani si straini acreditati permanent pe langa INS.


Acces liber pe Internet


Dezvoltarea statisticii teritoriale


In conditiile in care politicile de dezvoltare regionala au devenit parti componente ale strategiilor de dezvoltare pe termen mediu si lung, atat la nivel national, cat si la nivelul Uniunii Europene, a aparut necesitatea de a dezvolta, in cadrul si in completarea statisticii nationale, o statistica regionala puternica, in masura sa asigure, cu operativitate si rigoare, informatii si date statistice relevante pentru fundamentarea unor decizii pe plan local. In acest sens, s-a actionat pentru cresterea gradului de profesionalism si responsabilizare la nivelul directiilor regionale si judetene de statistica a caror activitate s-a concretizat in:

cresterea numarului de cercetari statistice realizate de DJS-uri care, in anul 2004, a ajuns la 123 - 73 anuale si 50 infraanuale - efortul pentru finalizarea acestora fiind evaluat la 3.800.000 om-ore;

alocarea unei atentii sporite domeniului social, pentru care s-au consumat 44,4% din resursele de timp;

diversificarea gamei de indicatori diseminati in profil teritorial, prin elaborarea publicatiei "Buletinul statistic lunar al judetului";

instruirea, in anii 2003-2004, prin programul Phare, a peste 300 de specialisti din directiile teritoriale implicati in activitati specifice de colectare si procesare a datelor in statistica regionala.

3. Actele administrative utilizate in cadrul institutiei
4. Resursele umane in institutia analizata

Legea nr. 30/1990 privind angajarea salariatilor in functie de competenta;

Legea nr. 40/1991, cu privire la salarizarea presedintelui si Guvernului Romaniei, precum si a personalului presedentiei, guvernului, si a celorlalte organe ale puterii executive, republicata cu modificarile ulterioare;

H.G. nr. 281/1993, cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare, cu modificarile ulterioare;

Legea nr. 154/1998, cu privire la sistemul de stabilire a salariile de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru personalul care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile ulterioare;

H.G. nr. 749/1998, cu privire la aprobarea metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite, cu modificarile ulterioare;

Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, cu modificarile ulterioare.


Cea mai mare parte a angajatilor Institutului National de Statistica sunt functionari publici. Pe langa acestia exista insa si personal angajat pe baza de contract individual de munca.

Functionarii publici sunt debutanti sau definitivi.

Functionarii publici debutanti sunt persoanele care ocupa, in urma concursului sau a examenului, o functie publica pana la definitivare. Perioada de functionar public debutant este de cel putin 6 luni, dar nu mai mare de 2 ani.

Functionarii publici se impart in 3 categorii, definitive in raport cu nivelul studiilor necesare, dupa cum urmeaza:


categoria A - studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

categoria B - studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma;

categoria C - studii medii liceale sau postliceale, absolvite cu diploma.


Fiecare dintre cele trei categorii ale functiei publice se imparte in 3 clase. Clasa este o etapa din cariera functionarului public.

Fiecare clasa se imparte in 3 grade de functionari publici definitivi: gradul 3, gradul 2 si gradul 1 ca nivel maxim.

Fiecare grad corespunde unui nivel al salariului de baza din grila de salarizare


are numai cetatenia romana si domiciliul in Romania;

cunoaste limba romana, scris si vorbit;

are varsta de 18 ani impliniti;

are capacitatea deplina de exercitiu;

are o stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;

nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;

a castigat concursul sau a promovat examenul organizat pentru ocuparea functiei publice.


Canditatii reusiti la concurs sunt numiti functionari publici debutanti prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistica.

Durata perioadei de stagiu este de la 12 luni pentru functionarii din categoria A, 8 luni pentru cei din categoria B si 6 luni pentru cei din categoria C. Perioada de stagiu este luata in considerare la calculul vechimii in functia publica.

Functionarii publici debutanti pot fi definitivati dupa terminarea perioadei de stagiu.

La terminarea perioadei de stagiu, functionarul public debutand redacteaza un raport de stagiu si pe baza rezultatelor evaluarii acestuia, functionarul public debutand este numit functionar public.


Evaluarea activitatii


Evaluarea activitatii angajatilor Institutului National de Statistica se face tinandu-se cont de urmatoarele criterii:

gradul de indeplinire a standardelor de performanta;

asumarea responsabilitatii;

adecvarea la complexitatea muncii;

initiativa si creativitate.

Pe baza acestor criterii se definesc clasele in cadrul aceleiasi categorii.

Evaluarea activitatii angajatilor Institutului National de Statistica se face in scopul acordarii drepturilor salariale corespunzatoare performantelor profesionale individuale, dar si avansarii.


Avansarea in functii


Functionarii publici din Institutul National de Statistica in urma rezultatelor obtinute la evaluarea performantelor profesionale individuale, beneficiaza de dreptul de avansare in grad, clasa sau in categorie in urma dobandirii unei diplome de studii de nivel superior celei avute.


Salarizarea personalului


Salarizarea personalului statistic se stabileste de catre conducerea Institutului National de Statistica in limita fondului aprobat anual din bugetul de stat, in raport cu pregatirea ceruta pentru ocuparea functiei, vechimea in munca si competenta profesionala.

Salariile de baza pentru personalul de executie sunt diferentiate pe categorii si in cadrul fiecarei categorii, pe clase, iar acestea pe grade. Salariile de baza pentru fiecare clasa sunt stabilite pe 1-3 gradatii.

Persoanele salarizate, potrivit Legii nr. 40/1991, beneficiaza la functia de baza de un spor de vechime in munca de pana la 25% calculat la salariul de baza, corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:
Orele intre care se desfasoara programul de lucru sunt de la 8.30 la 16.30.

Accesul personalului in institut, in afara orelor de program, precum si al persoanelor care nu lucreaza in sistemul statistic, este reglementat de ordin emis de presedintele Institutului National de Statistica.

Pe timpul programului, intre orele 8.30 si 16.30, din institut se poate iesi numai in baza biletului de voie aprobat de director directiei in care isi desfasoara activitatea salariatul respectiv.


Sanctiuni disciplinare


Incalcarea cu vinovatie de catre cei incadratati in munca - indiferent de functie - a indatoririlor de serviciu, constituie abaterea disciplinara, care se sanctioneaza, dupa caz.

Sunt abateri disciplinare:

intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;

absente nemotivate de la serviciu;

interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal;

atitudinile ireverentioase in timpul exercitarii atributiilor de serviciu;

nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor care au acest caracter;

refuzul nejustificat de a indeplini sarcinile si atributiile de serviciu;

neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;

manifestari care aduc atingere a prestigiului autoritatii sau institutiei publice din care face parte.

exprimarea sau desfasurarea, in calitate de functionar public ori in timpul programului de lucru, a unor opinii sau activitati publice cu caracter politic;

incalcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilitati si interdictii privind functionarii publici.


Sanctiunile disciplinare sunt:

avertismentul;

mustrarea;

diminuarea drepturilor salariale cu 5-10% pe o perioada de 1-3 luni;

suspendarea dreptului de avansare pe o perioada de 1-3 ani;

trecerea intr-o functie inferioara, pe o perioada de 6-12 luni, cu diminuarea corespunzatoare a salariului;

destituirea din functie.Personalul trimis in strainatate pentru indeplinirea unor actiuni cu caracter temporar cu suportarea cheltuielilor de catre institutia la care isi desfasoara activitatea i se acorda:

in strainatate : o indemnizatie zilnica in valuta (diurna) destinata acoperirii cheltuielilor de hrana, a celor marunte uzuale si o indemnizatie zilnica in valuta, pentru cazare;

in tara : salariul si alte drepturi in lei, potrivit legii.


Unitatile trimitatoare mai suporta: costul transportului in trafic international, costul transportului documentatiilor, cheltuielile pentru obtinerea vizelor.

Unitatea trimitatoare incheie cu salariatul trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar un act aditional la contractul de munca din care rezulta si obligatiile persoanei care efectueaza deplasara, cum ar fi obligativitatea de a-si desfasura activitatea in institutie o anumita perioada dupa incheierea misiunii si a carui durata este stabilita in raport de calificarea obtinuta sau de necesitatile institutiei.

In cazul nerespectarii clauzelor actului aditional de catre persoana salariata, aceasta e obligata sa restituie contravaloarea totala a cheltuielilor in lei (la cursul oficial la zi) efectuate de unitatea trimitatoare.


la solicitarea salariatului (demisie) - in baza cererii acestuia cu un preaviz de 15 zile lucratoare (sau 30 in cazul celor cu functii de conducere);

ca urmare a acordului dintre persoana incadrata in munca si institutie (situatie in care nu mai este necesar preavizul).

prin transfer in interesul serviciului sau la cerere - situatie in care persoana incadrata are obligatia de a prezenta o adresa emisa de catre institutia la care urmeaza sa-si continue activitatea;

pensionarea pentru munca depusa si limita de varsta ori pentru invaliditate de gradul I sau II;

deces;

din initiativa institutiei, in situatii cum ar fi:

reducere de personal;

unitatea isi inceteaza activitatea prin dizolvare;

unitatea se muta in alta localitate si isi poate angaja personal local, sau salariatul refuza sa o urmeze;

salariatul nu corespunde, sub raport profesional, postului in care a fost incadrat;

salariatul savarseste o abatere grava, sau incalca in mod repetat obligatiil sale de munca;

cel in cauza este arestat mai mult de 60 de zile;

in postul ocupat se reintegreaza persoana caer este titulara de post;

cel mentinut sau reancadrat in munca dupa pensionarea sa pentru limita de varsta nu mai este necesar;

salariatul este condamnat definitiv pentru o infractiune in legatura cu munca sa, daca aceasta condamnare il face necorespunzator postului pe care il detine;

instanta penala a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.
Organizarea statisticii oficiale si desfasurarea activitatii organelor de stat specializate in acest domeniu se intemeiaza pe principiile autonomiei, confidentialitatii, transparentei, relevantei, proportionalitatii si deontologiei statistice si raportului cost/eficienta.

Serviciile de statistica oficiala au dreptul sa solicite si sa primeasca datele si informatiile statistice de la toate persoanele fizice si juridice care se afla, detin capital sau desfasoara o activitate de orice fel pe teritoriul Romaniei.

Serviciile de statistica oficiala au dreptul si obligatia de a difuza datele de interes public, asa cum rezulta din cercetarile statistice efectuate, fara o selectie prealabila efectuata de pe pozitii de interese ale guvernului, partidelor politice, gruparilor etnice, etc.

Serviciile de statistica oficiala si personalul statistic au obligatia sa adopte pe parcursul intregii cercetari statistice - de la inregistrare pana la publicare - masuri de protectie a intereselor subiectilor statistici (persoane fizice sau juridice) ce ar putea fi leazate prin divulgarea datelor referitoare la patrominiul sau la activitatea acestora.

Serviciile de statistica oficiala, personalul cuprins in activitatea de statistica, care potrivit statutului legal iau cunostinta de continutul datelor statistice, sunt obligate sa asigure confidentialitatea acestora.

Salariatii serviciilor de statistica oficiala si agentii statistici folositi la efectuarea de recensaminte si alte cercetari statistice se bucura, pe tot timpul indeplinirii acestei activitati, de protectia legii, fiind socotiti ca indeplinind o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat.crearea unuei culturi statistice comune de baza, caracterizata de rigoare intelectuala si respectul deontologiei profesionale;

dezvoltarea competentelor de baza ale specialistului: adaptabilitate, polivalenta, aptitudini de comunicare, spirit de initiativa si asumarea responsabilitatii;

crearea unui mecenism eficient de orientare a politicii de formare si perfectionare profesionala in domeniul statisticii;

crearea capacitatii de capitalizare a cunostintelor acumulate in toate domeniile specifice serviciilor de statistica oficiala;

integrarea programelor de formare si perfectionare profesionala continua cu evolutia carierei profesionale astfel incat formarea profesionala sa constituie o conditie si un stimulent pentru promovare;

crearea infrastructurii necesare organizarii formarii profesionale continue in statistica intr-un mediu flexibil si performant.


5. Elemente privind strategia


Ansamblu coerent de obiective, actiuni si masuri, Strategia dezvoltarii sistemului national statistic si a activitatii Institutului National de Statistica urmareste, intr-o conceptie integratoare, implicarea activa si eficienta a statisticii, atat in programele si politicile nationale de dezvoltare economica si sociala, cat si in procesul complex de integrare a Romaniei in structurile europene. In elaborarea strategiei s-a pornit de la stadiul actual al activitatii INS, de la misiunile si sarcinile sale, conform normelor legale existente, obiectivele fiind definite in concordanta cu cerintele evolutiei societatii romanesti, astfel:

Cresterea capacitatii de investigatie si comensurare a evolutiilor economice si sociale din societatea romaneasca

Imbunatatirea si dezvoltarea sistemului de indicatori statistici, a metodologiilor si tehnologiilor specifice, in directa relatie cu dinamica fenomenelor si proceselor economico-sociale

Armonizarea tuturor metodologiilor de lucru cu normele europene - in special in domeniile agriculturii, mediului, social - astfel incat, pana in anul 2007, sa se asigure compatibilitatea sistemului statistic national cu sistemele statistice ale Uniunii Europene

Furnizarea, cu sporita rigoare, a datelor si informatiilor statistice necesare procedurilor pentru incheierea tuturor capitolelor aflate inca in negociere cu Uniunea Europeana, in concordanta cu obiectivele Programului National de Preaderare a Romaniei la UE

Asigurarea compatibilizarii sistemului statistic oficial cu celelalte sisteme si subsisteme informationale ale administratiei publice centrale

Extinderea considerabila a bazei de date in profil teritorial, precum si a sistemului de indicatori, la nivel judetean si regional, in conformitate cu cerintele politicii dezvoltarii regionale, ce permite, prin descentralizarea deciziilor, o tot mai activa implicare a comunitatilor locale, precum si asigurarea informatiilor necesare, bazate pe standarde prevazute in acquis-ul comunitar, in conditii de comparabilitate si calitate, pentru gestionarea in perspectiva a fondurilor si instrumentelor structurale

Cresterea si consolidarea fondului national de date statistice, diversificarea si modernizarea mijloacelor de diseminare, in vederea informarii prompte a autoritatilor publice cu privire la starea economica si sociala a tarii, pentru a se putea lua decizii concordante realitatilor si evolutiilor din societatea romaneasca, precum si informarea corecta a opiniei publice si a celorlalti utilizatori

Fundamentarea unui set de norme si metode, inclusiv prin folosirea unui instrumentar matematic care sa permita in continuare monitorizarea si verificarea calitatii si fiabilitatii datelor statistice, a transparentei acestora

Asigurarea conditiilor pentru dezvoltarea sustenabila a statisticii, dezvoltare proiectata prin cel putin doua perspective: una vizand filozofia conceptului, atat in plan teoretic, cat si pragmatic, intr-o continua armonizare cu tendintele in domeniu pe plan international, alta ce presupune sporirea credibilitatii si autoritatii statisticii, prin rigurozitatea, corectitudinea si relevanta informatiilor, dar si prin ridicarea culturii specifice si edificarea unei mentalitati consensuale in toate segmentele si categoriile de utilizatori

Imbunatatirea substantiala a managementului resurselor, in special a celor umane, perfectionarea profesionala a acestora si asigurarea unor structuri de organizare flexibile, precum si a stabilitatii nucleelor de conducere, in masura sa asigure coerenta si continuitate in vederea realizarii obiectivelor propuse si cresterii functionalitatii si randamentului institutiei de statistica.


colaborare INS/MFP (DGV) pentru realizarea Anchetei Pilot Phare 2002 privind pregatirea si implementarea

sistemului statistic de comert exterior Intrastat

colaborare INS/BNR privind realizarea unei cercetari statistice pentu determinarea investitiei straine directe (ISD)

in Romania la data de 31 XII 2002

PROTOCOL de colaborare pentru schimb de date statistice in domeniul agriculturii si comertului cu produse agricole, conform Acordului statelor membre CEFTA

PROGRAM de actiuni comune CCIRB-INS pe anul 2003, pentru realizarea obiectivelor prevazute in Conventia de colaborare semnata intre cele doua institutii in anul 1999

PROTOCOL de cooperare privind dezvoltarea sistemului nationa al agriculturii

PROTOCOL de colaborare tripartit pentru raportatea deficitului si datoriei guvernamentale catre Comisia Europeana


Document Info


Accesari: 4648
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )