Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Lista comenzilor Auto Cad

autocad


Lista    comenzilor Auto Cad

ComandaDescriere

Optiuni

Aperture

Controleaza marimea cursorului selector, caracteristic modului obiect snap

Arc

Traseaza un arc de orice dimensiune. Metoda implicita consta in specificarea arcului prin    trei puncte

A Unghin inclus

C Centrul cercului

D Directia de start

E Punct final

L Lungimea corzii subintinse

R Raza cercului

ENTER (ca raspuns la start point) seteaza punctul de start ]i directia de trasare in punctul final al ultimului segment de dreapta sau arc construit ]i tangenta la acestea

Area

Calculeaza aria unui poligon, polilinii sau cerc

A Seteaza modul Add

S Seteaza modul substract

E Calculeaza aria cercului sau poliliniei selectate

Array

Realizeaza copii multiple ale entitatilor grafice selectate,dispunindule rectangular sau polar

P Domeniu polar

R Domeniu rectangular

Attdef

Creaza o definitie de atribut care poate fi asociat unui bloc

I Conttroleaza vizibilitatea atribut

C Stabileste tipul atributului

V Stabileste modul verificare

P Predefineste valoarea atributului

Attdisp

Controleaza global starea de vizibilitate atributelor

ON Seteaza starea ,,vizibil" pentru toate atributele

OFF Seteaza starea ,,invizibil" pentru toate atributele

N Mentine starea de vizibilitate stabilita prin Attdef pentru fiecare atribut

Attedit

Asigura editarea atributelor, independent de blocurile carora le apartin

Audit

Deetermina diagnosticarea fisierului desen curent, cu sau fara conectarea erorilor identificate. In plus, se genereaza un fisier ASCII care descrie erorile detectate si actiunile interprinse.

Y Corecteaza erorile din fisierul desen

N Semnaleaza dar nu corecteaza erorile din fisierul desen.

Attext

Extrage atributele blocurilor intr-un fisier text.

C Fisierul rezultat va avea formatul CDF

D Fisierul rezultat va avea formatul DXF

S Fisierul rezultat va avea formatul SDF

E Extrage atributele numai pentru entitatile selectate, in oricare din formatele de mai sus.

Axis

Afiseaza in zona grafica un sistem de coordonate (cu axe gradate), avind originea in coltul din stinga jos al zonei grafice.

ON/OFF Seteaza/reseteaza afisarea sistemului de axe

S Seteaza marimea pasului de marcare la rezolutia modului Snap.

Base

Stabileste punctul de inserare pentru desenul curent, in vederea inserarii ulterioare aacestuia.

Blipmode

Guverneaza afisarea markerilor prin care se reprezinta punctele, la selectarea lor.

ON/OFF Seteaza/reseteaza afisarea markerilor de punct

Block 20220w221u

Permite definirea unei entitati de tip bloc

? Listeaza numele blocurilor definite de utilizator

Break

Permite stergerea partiala sau partajarea unei entitati grafice

F Stabileste primul punct al portiunii de sters

Chamfer

Permite realizarea tasiturulor

D Stabileste distantele de tesire

P Determina aplicarea comenzii asupra poliliniilor

Change

Asigura modificarea unor caracteristici (localizare, marime, culoare, tip linie, etc.) ale entitatilor grafice selectate de utilizator

P Asigura modificarera proprietatilor de culoare, tip de linie, inaltime si strat de desenare

C Modifica atributul de culoare

LA Modifica layer-ul

LT Modifica tipul de linie

T Modifica inaltimea

Chprop

Modifica proprietatile obiectelor grafice selectate

C Modifica atributul de culoare

LA Modifica layer-ul

LT Modifica tipul de linie

T Modifica inaltimea

Circle

Permite trasarea cercurilor. Metoda implicita de trasare se bazeaza pe specifficarea centrului si a razei cercului

2P Prin doua puncte diametral opuse

3D Prin trei puncte

D prin specificarea diamatrului

TTR Prin specificarea razei si a doua entitati la care cercul va fi tangent

Color

Stabileste atributul de culoare pentru entitatile grafice care urmeaza afi construite

numar Numarul de culoare asociat

nume Numele standard de culoare

BYBLOCK Asociaza culoarea asignata blocului la inserarea sa

BYLAYER Asociaza culoarea asignata layer-ului

Copy

Realizeaza copii ale obiectelor selectate

M Permite realizarea de copii multiple

Dblist

Listeaza informatiile stocate in baza de date Auto-CAD pentru toate entitatile din fisierul desen

Ddatte

Permite editarea atributelor printr-o fereastra de tip dialog

Ddedit

Permite editarea textelor si a definitiilor de atribute printr-o fereastra de tip dialog

Ddemodes

Seteaza layer-ul, tipul de linie, elevatia si stilul de text curente, prin intermediul unei ferestre de dialog

Ddlmodes

Permite stabilirea propritatilor layer-elor, prin intermediul unei ferestre de dialog

Ddrmodes

Permite setarea modurilor Auto-CAD (snap, grid, ortho, etc.), prin intermediul unei ferestre de dialog

Dducs

Permite definirea si manipularea sistemelor de coordonate utilizator, pe baza unei ferestre de dialog

Delay

Temporizeaza executia comenzii urmatoare, pe un interval de timp specificat. Se utilizeaza impreuna cu comanda nScript.

Dim

Asigura intrarea in modul de cotare, in care se pot apela subcomenzile de cotare.

Dim 1

Permite apelarea unei singure subcomenzi de cotare, dupa care se revine in modul comanda.

Dist

Determina distanta intre doua puncte specificate de utilizator

Divide

Asigura marcarea obiectelor grafice cu un numar precizat de puncte, situate la distante egale.

B Utilizeaza ca marcatori blocuri definite de utilizator, cu posibilitatea alinierii acestora cu obiectul grafic.

Donut sau Doughnut

Permite constructia suprafetelor sau inelelor circulare.

Dtext

Controleaza specificarea dinamica a textelor in fisierele desen.

Dragmode

Controleaza modul drag, de specificare dinamica a entitatilor grafice.

ON/OFF    Activeaza/dezactiveaza modul drag

A    Permite specificarea dinamica in toate cazurile cind aceasta este posibila, in mod automat.

Dview

Defineste, in mod dinamic, proiectia paralela sau perspectiva de vizualizare a obiectelor 3D.

CA Specifica pozitia camerei relativ la tinta

CL Defineste si activeaza planele de sectiune

D Seteaza distanta camera-tinta, activind directia perspectiva

H Sterge liniile ascunse

OFF Dezactiveaza directia perspectiva

PA Asigura deplasarea ferestrei de afisare

PO Specifica pozitia camerei si a tintei prin coordonate

TA Asigura specificarea pozitiei tintei

TW Permite rotirea vederii in jurul directiei de vedere

U Anuleaza ultima optiune Dview

X Incheie comanda Dview

Z Asigura facilitati de zoom

Dxbin

Asigura importul de fisiere de tip DXB

Dxfin

Importa fisierele DXF

Dxfout

Creaza un fisier DXF

B Creaza fisiere DXF binare

E    Exporta doar datele relative la entitatile selectate

Elev

Seteaza elevatia si inaltimea pentru entitatile grafice care urmeaza a fi construite

Edgesurf

Permite construirea unei retele poligonale, care aproximeaza o suprafata bicubica de interpolare intre patru curbe adiacente.

Elipse

Asigura constructia elipselor si a cercurilor izometrice.

C Prin specificarea centrului elipsei

R Prin specificarea axei majore si a rotatiei unui cerc in jurul acesteia

I Asigura constructia cercurilor izometrice, in planul izometric curent

End

Permite incheierea (normala) a lucrului cu editorul de desenare, cu salvarea desenului.

Erase

Asigura stergerea obiectelor grafice selectate.

Explode

Descompune entitati grafice compuse (blocuri, cote, polilinii, retele poligonale ) in entitati elementare.

Extend

Prelungeste entitatile selectate pina la intersectarea unor granite definite de alte entitati grafice.

Files

Gestioneaza lucrul cu fisierele disc (listare, copiere, redenumire, etc. )

Fill

Asigura "umplerea" entitatilor grafice cu grosime.

ONN Seteaza modul fill

OFF Dezactiveaza modul fill (reprezentarile vor fi de tip wireframe )

Fillet

Permite realizarea racordarilor.

P Racordeaza o polilinie 2D

R Stabileste raza arcului de racordare

Filmroll

Creaza fisiere FLM prelucrabile cu AutoSHADE.

Graphscr

Comuta ecranul din modul text in modul grafic.

Grid

Afiseaza o retea de puncte, cu o rezolutie specificata.

ONN/OFF    Activeaza/dezactivraza afisarea retelei

S    Seteaza densitatea retelei la rezolutia modului snap

A Specifica densitatea retelei diferita pe cele doua axe

numar Specifica distanta intre puncte 0 =egala cu a modului snap

numar X Specifica distanta intre puncte ca multiplu de rezolutia modului snap

Handles

Asigneaza un unic si permanent numar de identificare pentru fiecare entitate din desen

ONN Asigneaza numere de identificare tuturor entitatilor din desen si seteaza variabila de sistem Handles

DESTROY Videaza lista codurilor de identificare

Hatch

Permite hasurarea suprafetelor.

nume Utilizeaza un model de hasura predefinit

U Permite definirea unui model simplu de hasura

Listeaza toate modelele de hasura definite in ACAD.PAT

I Hasureaza intreaga arie delimitata de conturul exterior fara a tine seama de alte contururi

N    Hasureaza aria cuprinsa intre conturul exterior,    intre al doilea si al treilea, etc.

O Hasureaza aria cuprinsa intre conturul exterior si primul contur interior , lasind restul ariilor nehasurate

Help sau ?

Afiseaza lista tuturor comenzilor si variabilelor AutoCad si AME , precum si optiunile de introducere a datelor si selectare a entitatilor sau furnizeaza informatii despre o anumita comanda sau optiune

Hide

Regenereaza un desen 3D, stergind liniile ascunse.

Id

Afiseaza coordonatele unui punct specificat de utilizator.

Igesin

Importa fisiere de tip IGES    (avind extensia IGS )

Igesout

Exporta intr-un fisier IGES informatii referitoare la desenul curent.

Insert

Insereaza in desenul curent blocuri sau alte fisiere desen.

nume Refera blocul cu numele specificat

nume =nume fis desen    Refera ca bloc fisierul desen specificat

*nume Refera blocul cu numele specificat, mentinind entitatile elementare care il compun

C Specifica simultan factorii de scala pe x si y

XYZ Permite specificarea factorilor de scala pe x, y si z

Afiseaza numele tuturor blocurilor definite

Isoplane

Selecteaza planul izometric curent

L Selecteaza planul izometric LEFT

R Selecteaza planul izometric RIGHT

T Selecteaza planul izometric TOP Enter selecteaza urmatorul plan izometric

Layer

Creaza layer-e, asigurin-d specificarea proprietatilor lor.

C Asigneaza atributul de culoare

F Seteaza starea "inghetat"

Lt Asigneaza tipul de linie

M Creaza un nou layer , care devine curent

N Creaza un nou layer , fara a-l face curent

ONN Seteaza starea "vizibil"

OFF Seteaza starea "invizibil"

S Seteaza un alt layer curent

T Seteaza starea "dezghetat"

Afiseaza numele tuturor layer-elor definite, precum si atributele lor

Limits

Stabileste limitele de desenare, permitind verificarea respectarii lor

2 puncte Seteaza coltul stinga-jos si dreapta-sus ale spatiului alocat

ONN/OFF Activeaza/dezactiveaza mecanismul de verificare a limitelor de desenare

Line

Traseaza linii din segmente de dreapta

<Enter> Forteaza punctul de start in punctul final al celei mai recent trasate entitati de tip linie sau arc

C Inchide linia poligonala cu un segment de dreapta

U Sterge ultimul segment de dreapta desenat

List

Listeaza baza de date pentru entitatile grafice selectate

Load

Incarca fisiere SHX create de utilizator pentru definirea shape-urilor

? Listeaza numele fisierelor SHX incarcate

Linetype

Defineste tipul de linie , permitind in plus, in plus, incarcarea tiparelor de linie din biblioteci si setarea tipului de linie curent

? Listeaza tipurile de linie din biblioteca specificata

C Permite definirera si savarea intr-un fisier a unui nou tip de linie

L Incarca tipul de linie specificat

S Seteaza tipul de linie curent prin:

nume Steaza numele tipului de linie

BYBLOCK Asigneaza tipul de linie asociat blocului

BYLAYER Asigneaza tipul de linie asociat layer-ului

? Listeaza tipurile de linie incarcate

Ltscale

Steaza factorul de scala pentru toate tipurile delinii din desen

Measure

Marcheaza entitatile grafice selectate de utilizator la intervale de lungime precizata

B Utilizeaza ca marcatori blocuri definite de utilizator

Menu

Incarca fisiere de deschidere a meniurilor (.MNU), asgurind compilarea acestora (.MNX)

Mirror

Permite realizarrea imaginii in oglinda a entitatilor selectate, cu sau fara pastrarea originalului

Minsert

Permite inserarea multipla aunui bloc, dispunindu-l linear sau matriceal

nume Incarca blocul cu numele specificat

numeb = nume.dwg Apeleaza ca bloc un fisier desen

? Listeaza numele blocurilor definite

C Specifica factorii de scala prin intermediul a doua puncte

XYZ Specifica factorii de scala pe directiile x,y si z

~ Afiseaza o fereastra de dialog

Move

Deplaseaza entitatile selectate intr-o locatie (pozitie)

Mslide

Asigura crearea unui diapozitiv (slide). Acesta va contine imaginea ecranului grafic din momentul apelarii comenzii

Mspace

Asigura ntrecerea din spatiul hirtie in spatiul model

Multiple

Impune ca urmatoarea comanda sa se execute repetat, pina la abandonarea ei prin CRTL-C

Mview

Creaza entitati de tip viewport in spatiul hirtie.

ON Activeaza ferestrele indicate, regenerind desenul

OFF dezactiveaza ferstrele indicate

H Impune declansarea unei proceduri de ascundere a liniilor la tiparirea unui viwport din spatiul hirtie

F Creaza un singur viwport de dimensiunea spatiului hirtie

2/3/4 Creaza 2/3/4 viwport-uri intr-un spatiu specificat sau in intreg spatiul hirtie

R Transforma o configuratie de viwport-uri, salvata pe baza comenzii Vports in viwport-uri in spatiul hirtie

point Creaza un nou viwport, intr-o arie specificata prin doua puncte

Offset

Permite trasarea echidistanta a unei noi entitati grafice, de acelas tip cu cea selectata ca referinta

numar Specifica distanta de offset

T Specifica punctul prin care sa treaca noua entitate

Oops

Asigura recuperarea (refacerea) ultimului grup de obiecte grafice sterse

Ortho

Forteaza deplasarea cursorului dupa directii ortogonale (relativ la reteaua snap)

ON/OFF Activeaza/Dezactiveaza modul ortho

Osnap

Permite localizarea precisa a unor puncte de referinta ale obiectelor

CEN Selecteaza centrul unui cerc sau arc

END Selecteaaza cel mai apropiat punct extrem al unei linii sau a unui arc

INS Selecteaza punctul de inserare a unui bloc /text /shape

INT Selecteaza punctul de intersectie a unor linii /arce /cercuri

MID Selecteaza mijlocul unei linii /arc

NEA Selecteaza punctul apartinind unei linii /arc /cerc cel mai apropiat de punctul selector

NOD Selecteaza o entitate de tip point

NON Dezactiveaza modurile object snap

PER Selecteaza punctul apartind unei linii /arc /cerc aflat pe perpendiculara coborita din punctul curent la entitatea respectiva

OUA Selecteaza punctele unui cerc /arc situate la 0 ,90, 180, 270

QUI Activeaza o procedura de selectie rapida a punctelor

TAN Selecteaza punctul apartinind unui arc /cerc care determina, impreuna cu punctul curent, tangenta la respectiva

Pan

Deplaseaza fereastra de afisare in cadrul spatiului alocat

Plan

Stabileste vederi plane fie in UCS-ul curent, fie intr-un UCS specificat (salvat anterior), fie in WCS

C Realizeaza o vedere plana a UCS-ului curent

U Realizeaza o vedere plana a UCS-ului specificat

W Realizeaza o vedere plana a WCS

Pedit

Pedit

Permite editarea poliliniilor in 2D/3D

Permite editarea poliliniilor in 2D/3D

C Inchide o polilinie deschisa

D Recupereaza polilinii din curbele de interpolare

E Permite editarea vertex-urilor poliliniei

F Calculaza si traseaza o curba de interpolare care va trece prin toate nodurile poliliniei (numai 2D)

J Concateneaza linii/arce/polilinii la polilinia initiala (numai 2D)

O Sterge segmentul de inchidere al poliliniei

S Realizeaza interpolare spline

U Anuleaza cea mai recenta operatie de editare

W Specifica o grosime constanta pentru intreaaga polilinie (numai 2D)

X Incheie comanda Pedit

Suboptiuni de editare a vertex-urilor

B Seteaza primul nod pentru stergerea partiala a poliliniei

G Declanseaza suboptiunile B sau S

I Insereaza un nou vertex

M Deplaseaza nodul curent intr-o alta locatie

N Seteaza urmatorul nod ca nod curent

P Seteaza nodul anterior ca nod curent

R Regenereaza polilinia

S Stabileste primul nod pentru operatia de indreptare

T Seteaza directia tangenta pentru nodul curent

W Permite modificarea grosimii pentru segmentul urmator al poliliniei (numai2D)

X Incheie sesiunea de editare sau suboptiunile B sau S

Pface

Defineste o retea poligonala tridi-

mensionala, de o topologie arbitrara

Pedit

(Mesh)

Permite editarea retelelor poligonale 3D

D Recupereaza reteaua poligonala din suprafetele de interpolare

E Permite editarea retelei

M Deschide/inchide reteaua pe directia M

N Deschide/inchide reteaua pe directia N

S Genereaza o suprafata de interpolare, tinind cont de SURFTYPE

U Anuleaza ultima operatie de editare

X Incheie comanda Pedit

Suboptiuni de editare vertex-uri

D/U Seteaza anteriorul/urmatorul nod ca nod curent, pe directia M

L/R U Seteaza anteriorul/urmatorul nod ca nod curent, pe directia N

M Deplaseaza nodul curent intr-o alta locatie

N/P Seteaza anteriorul/urmatorul nod ca nod curent

RE Reafiseaza reteaua poligonala

X Incheie sesiunea de editare

Pline

Asigura constructia poliliniilor 2D, ca o secventa delinii si arce interconectate

H Seteaza semilatimea urmatorului segment (linie sau arc) al poliliniei

U Sterge ultimul segment trasat (linie sau arc)

W Seteaza grosimea ultimului segment (linie sau arc) al poliliniei

<enter> Incheie comanda Pline

Modul linie

A Comuta in modul arc

C Incheie polilinia printr-oun segment de dreapta

L Specifica lungimea urmatorului segment de dreapta (trasat in prelungirea celui curent)

Modul arc

A Unghu inclus

CE Centrul cercului

D Directia de start

L Lungimea corzii subintinse sau comuta in modul linie

R Raza cercului

S Specifica al doilea punct al arcului, la trasarea prin trei puncte

Plot

Permite tiparirea desenului la ploter

Point

Permite reprezentarea puncteelor in desen, conform setarii PDMODE

Prplot

Permite tiparirea desenului la imprimanta

Pspace

Asigura trecerea din spatiul model in spatiul hirtie

Polygon

Permite construirea de poligoane regulate, cu numarul specificat de laturi

E Specifica latura poligonului

C Circumscrie poligonul unui cerc de raza data

I Inscrie poligonul intr-un cerc de raza data

Purge

Sterge definitii de blocuri, stiluri de text, tipuri de linie, stiluri de cotare, care nu au fost utilizate

A Sterge toate entitatile grafice cu nume, definite dar neutilizate

B Elimina blocurile neutilizate

D Sterge definitiile de stiluri de cotare neutilizate

LA Sterge definitiile de layer-e neutilizate

LT Sterge definitiile de tipare de linie neutilizate

SH Sterge definitiile de shape-uri neutilizate

ST Sterge definitiile de stiluri de text neutilizate

Qtext

Permite reprezentarea entitatilor de tip text prin dreptunghiul minim de incadrare

ON Seteaza modul Qtext

OFF Reseteaza modul Qtext

Quit

Incheie sesiunea de lucru cu editorul de desenare, cu abandonarea fisierului desen

Redefine

Reactiveaza o comanda inglobata ("built-in") a sistemului, dezactivata prin Undefine

Redo

Anuleaza ultima comanda, daca aceasta a fost U sau Undo

Redraw

Reactualizeaza (redeseneaza) imaginea din viewport-ul curent

Redrawall

Reactualizeaza (redeseneaza) imaginea din toate viewport-urile

Regen

Regenereaza viewport-ul curent

Regenall

Regenereaza toate viewporturile

Regenauto

Guverneaza regenerarea automata pentru toate comenzile care o efectueaza implicit

ON/OFF Seteaza /reseteaza regenerarea automata

Rename

Permite modificarea numerelor de identificare pentru toate entitatile AutoCAD, care dispun de un astfel de atribut.

B Redenumeste un bloc

D Redenumeste un stil de cotare

LA Redenumeste un layer

LT Redenumeste un tipar de linie

S Redenumeste un stil de text

U Redenumeste un UCS

VI Redenumeste o vedere

VP Redenumeste o configuratie de viewport-uri

Resume

Permite continuarea unei comenzi Script intrerupte.

Revsurf

Creaza o retea poligonala care aproximeaza o suprafata de revolutie.

Rotate

Asigura modificarea orientarii entitatilor grafice selectate, prin rotirea lor

R Specifica unghiul de referinta

Rscript

Asigura reluarea executiei unui script (diapozitiv ), fara a apela comanda Script.

Relesurf

Construieste o retea poligonala, care aproximeaza o suprafata riglata detetrminata intre doua curbe

Save

Determina salvarea desenului intr-un fisier disc, fara a abandona editorul de desenare.

Scale

Permite alterarea dimensiunilor unor entitati grafice selectate, prin aplicarea unor factori de scala.

R Specifica un factor de scala relativ

Script

Permite executia unei secvente de comenzi AutoCAD, continuta intr-un fisier script (cu extensia SCR )

Select

Creaza o multime de selectie, utilizabila de diferite comenzi de editare.

Setvar

Afiseaza valorile curente ale variabilelorde sistem, permitind modificarea lor.

Afisaza lista variabilelor de sistem si valorile acestora

Sh

Asigura accesul, din interiorul AutoCAD, la comenzile sistemului de operare.

Shade

Permite umbrirea desenului din viewport-ul curent.

Shape

Asigura constuirea unor forme    (shape-uri) definite de utilizator.

Listeaza numele tuturor formelor deja definite

Shell

Permite executia altor sisteme de programe, din interiorul sistemului AutoCAD.

Sketch

Permite desenarea cu ajutorul mouse-ului.

C Continua trasarea din ultimul punct, daca distanta pina in punctul curent este masi mica decit incrementul

E    Sterge liniile temporare

P Ridica/coboara penita

Q Incheie comanda, stergind liniile temporare

R Inregistreaza liniile temporare, fara a abandona comanda

X Inregistreaza liniile temporare, trasind pina in punctul curent si incheie comanda

Solid

Permite constructia suprafetelor 2D, de topologie triunghiulara sau rectangulara.

Snap

Permite deplasarea controlata a cursorului in zona grafica.

numar Seteaza densitatea retelei snap

ON/OFF Activeaza/dezactiveaza modul snap

A Seteaza densitati diferite pe x si y

R Roteste reteaua snap

S    Selecteaza formatul retelei standard sau izometric

Status

Listeaza informatii privind setarile curente ale modurilor de lucru si statistice, relativ la desenul curent.

Stretch

Asigura deplasarea unei zone a desenului, conservind conexiunile cu aceasta.

Style

Permite crearea si modificarea stilului de reprezentare a entitatilor Text.

Listeaza numele stilurilor disponibile (anterior definite )

Tablet

Configureaza tableta digitizoare.

ON/OFF Activeaza/dezactiveaza modul tablet

CAL Permite calibrarea tabletei digitizoare

CFG Permite configurarea meniului pentru tableta digitizoare

Tabsurf

Permite construirea unei retele poligonale care aproximeaza o suprafata stimta.

Textscr

Comuta ecranul din modul grafic in modul text.

Time

Afiseaza informatii de timp.

D Afiseaza timpul/data curente

ON/OFF Porneste/opreste ceasul utilizator

R Reseteaza ceasul utilizator

Trace

Permite trasarea unei linii de grosime specificata de utilizator.

Text

Text

Guverneaza modul de introducere si prezentare a textelor.

J Specifica modul de aliniere a textului

S    Stabileste stilul de reprezentare

A Incadreaza textul intre doua puncte specificate, cu inaltimea caracterelor srtata prin stil

C Centreaza textul pe orizontala

F Incadreaza textul intre doua puncte specificate, caracterele avind inaltimea precizata de utilizator

M Centreaza textul pe orizontala si verticala

R Aliniaza textul la dreapta

BL/BC/BR Aliniaza textul la stinga/centru/dreapta relativ la cota bottom

ML/MC/MR Idem, relativ la cota middle

TL/TC/TR Idem, relativ la cota top

Trim

Permite stergerea partiala a entitatilor grafice, punctele de intrerupere fiind date de intersectiile cu alte obiecte.

U Anuleaza ultima operatie efectuata in cadrul comenzii

U

Anuleaza efectul ultimei comenzi apelate.

Ucs

Permite definirea, salvarea,stergerea si restaurarea sistemelor de coordonate utilizator.

D Permite stergerea UCS-urilor salvate

E    Defineste un UCS aliniat cu o entitate grafica specificata

O Defineste un UCS prin translatareaUCS-ULUI curent

P Seteaza ultimul UCS ca UCS curent

R Seteaza orice UCS , salvat anterior de utilizator, ca UCS curent

S    Salveaza UCS-ul curent sub un nume specificat de utilizator

V Defineste un UCS, care are planul x-y perpendicular pe directia de vedere

W    Seteaza ca UCS curent WCS-ul

X/Y/Z Defineste un UCS prin rotirea UCS-ului curent in jurul axei specificate

ZA Defineste un UCS prin specificarea originii si a directiei pozitive a axei z

3 Defineste un UCS prin specificarea originii si a directiilor pozitive ale axelor x si y

Listeaza toate UCS-urile salvate

Ucsicon

Controleaza vizibilitatea si localizarea simbolului pentru marcarea sistemului de coordonate.

A Asigura activarea/inhibarea afisarii simbolului UCS in toate ferestrele de lucru active

N    Afisaza simbolul UCS in coltul din stinga jos al ferestrei de lucru curente

OR Afiseaza simbolul UCS in originea sistemului de coordonate curent

ON/OFF Asigura activarea /inhibarea afisarii simbolului UCS

Underfine

Sterge definitia unei comenzi inglobate a sistemului AutoCAD

Units

Permite selectarea unitatilor si conventiilor de masurare ce vor fi utilizate in elaborarea desenului.

Undo

Undo

Anuleaza efectul comenzilor AutoCAD

numar Anuleaza numarul specificat de comenzi anterioare

A Trateaza cazul comenzilor din meniul de comenzi care dispun de subcomenzi

B Asigura revenirea la ultimul marcaj stabilit in istoria comenzilor

C Guverneaza modul de actiune al comenzilor U si Undo

G/E Delimiteaza un grup de comenzi care vor fi tratate de Undo ca unica operatie

M Marcheaza momentul curent in istoria comenzilor

View

Salveaza vederea curenta a desenului si restaureaza orice vedere salvata anterior

D Sterge orice vedere salvata sub un anumit nume

R Recupereaza orice vedere salvata anterior

S    Salveaza vederea curenta sub un nume specificat de utilizator

W    Salveaza vederea dintr-o fereastra specificata

Listeaza toate vederile salvate

Viewports sau vports

Asigura controlul numarului de viewport-uri active, precum si salvarea/restaurarea unei configuratii de viewport-uri

D Determina stergerea unei configuratii de viewport-uri, specificata de utilizator prin nume

J Concateneaza doua viewport-uri adiacente

R Restaureaza o configuratie de viewport-uri salvata anterior

S    Salveaza configuratia curenta de viewport-uri

SI Determina afisarea unui singur viewport

2/3/4 Determina divizarea viewport-ului curent in 2/3/4 ferestre

Afiseaza lista tuturor configuratiilor salvate

Viewres

Controleaza precizia si viteza de trasare a cercurilor si arcelor

Vplayer

Controleaza starea layer-elor in fiecare viewport, in mod independent

Listeaza numele layer-elor inghetate intr-un anumit viewport

Freeze Ingheatalayer-ele specificate in viewport-urile selectate

Thaw Realizeaza operatia complementara optiunii F

Reset Restabileste vizibilitatea implicita a layer-elor din viewport-urile selectate

Newfrz Creeaza noi layer-e care au atribut "inghetat" in toate ferestrele de afisare

Vpvisdflt Stabileste vizibilitatea implicita pentru ferestrele de afisare din orice layer

Vpoint

Seteaza punctul de vedere pentru fereastra de afisare curenta.

R Selecteaza un punct de vedere prin intermediul a doua unghiuri

Enter Selecteaza un punct de vedere prin intermediul unui compas si a unui reper XYZ

x,y,z Specifica prin coordonate noul punct de vedere

Vslide

Permite vizualizarea unui slide.

nume fisier    Vizualizeaza slide-ul din fisierul specificat

*nume fisier    Preincarca fisierul slide

Wblock

Wblock

Permite salvarea unui bloc ca fisier desen pe disc

nume Specifica numele blocului care se salveaza

Numele blocului este identic cu numele fisierului disc

. Salveaza intregul desen

Enter Salveaza doar entitatile selectate

Xref

Asigura definirea si manipularea referintelor externe.

A Ataseaza un fisier desen ca referinta externa in desenul curent

B Integreaza fisierele desen specificate, in desenul curent

D Elimina referintele externe specificate

P Permite vizualizarea si editarea caii de acces pentru referintele externe

R Actualizeaza referintele externe, fara a parasi editorul de desenare

Listeaza numele referintelor externe

Xbind

Permite inserarea permanenta in desenul curent a unor parti ale referintelor externe

B Adauga un bloc

D Adauga un stil de cotare

LA Adauga un layer

LT Adauga un tip de linie

S Adauga un stil de text

Zoom

Permite marirea sau micsorarea portiunii vizibile a desenului , prin modificarea limitelor spatiului afisat.

numar Specifica un factor de zoom relativ la limitele desenului

numar X Specifica un factor de zoom relativ la factorul de zoom curent

numar XP Specifica un factor de zoom relativ la spatiul hirtie

A Desenul ocupa tot spatiul de afisare

C Desenul este centrat in spatiul de afisare

D Stabileste dinamic spatiul de afisare

E    Spatiul de afisare reflecta spatiul alocat

L Spatiul de afisare este localizat in coltul stinga-jos precizat de utilizator

P Restaureaza suprafata de afisare anterioara

V Stabileste suprafata de afisare la dimensiunile maxime pentru care nu e necesara o regenerare

W    Specifica suprafata de afisare prin intermediul unei ferestre

3Dface

Asigura construirea obiectelor 3D prin generarea de suprafete 3D

I Face urmatoarea muchie invizibila

3Dmesh

Permite definirea unei retele poligonale 3D prin specificarea dimensiunilor retelei si localizarii fiecarui nod.

3Dpoly

Permite construirea de polilinii 3D, formate numai din segmente de dreapta

C Inchide polilinia

U Sterge ultimul segment trasat, fara a abandona comanda

Enter Incheie comanda 3Dpoly


Document Info


Accesari: 23998
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )