Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
REALIZAREA DESENELOR IN AUTOCAD

autocad


REALIZAREA DESENELOR ÎN AUTOCAD

Comenzi de desenareComenzile de desenare a obiectelor bidimensionale în AutoCAD pot fi activate dupa metodele prezentate în sectiunile anterioare. Calea cea mai rapida este de a selecta pictograma comenzii, din meniul grafic Draw (fig. 9). Optiunile comenzii se introduc direct în linia de comanda. Meniul derulant Draw contine, de asemenea, comenzile de desenare, optiunile fiind grupate pe submeniuri. De multe ori însa, calea cea mai eficienta de a activa o comanda este de a tasta numele acesteia direct în linia de comanda (mai ales în cazul comenzilor care dispun de nume prescurtate).

O parte dintre comenzile de desenare sunt accesibile din meniul grafic Draw (fig. 9). Celemai uzuale comenzi de desenare in AutoCAD, sunt prezentate în cele ce urmeazǎ.

Fig. 9 Organizarea desenului pe straturi

Line (L) - deseneaza o succesiune de segmente de dreapta.(fig. 10)

First point - punctul de start al segmentului

Next point - punctul final al segmentului

Close - închide un contur poligonal

Undo - sterge ultimul segment desenat

< Enter> - ca raspuns la prompterul

Specify first point determina ca punctul de start sa fie punctul final al ultimului segment sau arc desenat

< Enter> - ca raspuns la prompterul Specify next point încheie comanda.

Fig. 10 Comanda Line

Arc (A) - deseneaza un arc de cerc (fig. 11)

Angle - unghiul la centru a! arcului

CEnter - centrul arcului

Direction - directia tangentei în punctul de start

ENd - punctul final al arcului

Chord Length - lungimea coardei care subîntinde arcul

Radius - raza arcului

Start point - punctul de start al arcului

Second point - al doilea punct pe arc

Fig. 11 Comanda Arc

Circle (C) - deseneaza un cerc (fig. 12)

Center point - centrul cercului

2Point - doua puncte diametral opuse

3Point - trei puncte pe cerc

Radius - raza cercului

Diameter - diametrul cercului

Ttr (tan tan radius) - tangent la doua obiecte

si de raza data

Fig. 12 Comanda Circle

Ellipse Arc - deseneaza arce de elipse (fig. 13)

Center - centrul elipsei

Axis endpoint - capatul unei axe

Rotation - se defineste elipsa ca proiectie a unui cerc

Distance - distanta pâna la capatul celei de-a doua axe

Start Angle, EndAngle - capetele arcului de eiipsa

Included Angle - unghiul de deschidere a arcului de elipsa

Parameter - defineste elipsa printr-o ecuatie prametrica

Fig. 13 Comanda Ellipse Arc

Rectangle (REC) - deseneaza un dreptunghi. (Fig. 14)

First corner - primul colt al dreptunghiului

Other corner - coltul opus al dreptunghiului

Fig. 14 Comanda Rectangle

Polygon (POL) - deseneaza poligoane regulate.(fig. 15)

Number of sides - numarul de laturi

Center of polygon - centrul cercului înscris sau circumscris

Edge - latura poligonului

Circumscribed - circumscris unui cerc

Inscribed - înscris într-un cerc

Radius - raza cercului înscris sau circumscris

Fig. 15 Comanda Polygon

Comenzi de editare a obiectelor

Comenzile de modificare a obiectelor bidimensionale desenate în AutoCAD pot fi activate din meniul grafic Modify (fig. 16), din meniul derulant cu acelasi nume, din meniurile rapide care se deschid prin apasarea butonului din dreapta al mouse-ului s.a.m.d. La fel ca si la comenzile de desenare, unele dintre comenzile de editare mai des întâlnite (de exemplu comanda de stergere Erase) pot fi recunoscute doar prin prima litera din numele comenzii, caz în care este mai eficient sa fie tastate direct în linia de comanda. Aceste comenzi actioneaza asupra unui obiect sau asupra unei multimi de obiecte, selectate dupa metodele prezentate deja.

O parte dintre comenzile de editare sunt accesibile din meniul grafic Modijy (fig. 16). Cele mai utile comenzi de desenare în AutoCAD, sunt prezentate în cele ce urmeazǎ.

Fig. 16 Meniul grafic Modify

Erase (E) - sterge obiectele selectate.

Copy Object (Co, Cp) - deseneaza copii ale obiectelor (Fig. 17)

Copierea se realizeaza dupa un vector definit prin doua puncte:

Bass point of displacement- se specifica pozitia sursei

Second point of displacement - se specifica pozitia copiei

Fig. 17 Comanda Copy

Mirror (MI) - deseneaza simetricele obiectelor selectate, în raport cu o dreapta (Fig. 18)

First point of minor line - primul punct al axei de simetrie (P3)

Second point - al doilea punct al axei de simetrie (P4)

Delete old objects ? - se stabileste daca se sterge vechiul obiect (cel al carui simetric a fost desenat)

Fig. 18 Comanda Mirror

Offset (O) - deseneaza un obiect de acelasi tip cu cel selectat, prin punctul sau la distante indicate. (Fig. 19)

Distance - distanta la care se va desena noul obiect

Side to offset - partea de care se va desena noul obiect

Through - punctul prin care se va desena noul obiect

Fig. 19 Comanda Offset

Array (AR) - creeaza copii multiple ale unui obiect, într-o retea rectangulara sau polara (Fig. 20)

Polar - multiplicare polara

Center point of array - centrul polar de multiplicare

Number of items - numarul de copii

Angle to fill - unghiul de umplere

Rotate object they are copied - roteste obiectele copiate

Rectangular - multiplicare rectangulara

Number of rows (columns) - numarul de linii (coloane)

Row (columns) offset - distanta dintre linii (coloane)

Angle of Array - directia de multiplicare

Unit cell - introduce simultan distantele dintre linii si coloane, prin definirea unei celule a retelei

Fig. 20 Comanda Array

Move (M) - Mutǎ obiectele selectate prin translatie, dupǎ un vector definit prin douǎ puncte (Fig. 21)

Bass point of displacement- se specifica oroginea vectorului de translatare

Second point of displacement - se specifica vârful vectorului de translatare

Fig. 21 Comanda Move

Trim (TR) - Reteaza portiuni ale obiectelor desenate, dincolo de o muchie taietoare. (Fig. 22)

Project - specifica modul de actiune a comenzii, atunci când obiectul selectat intersecteaza frontiera:

None - în spatiul tridimensional

UCS în planul orizontal al UCS-ului curent

View - în vederea curenta

Edge - specifica modul de actiune a comenzii, atunci când obiectul selectat nu intersecteaza frontiera:

Extend - reteaza obiectele pâna la intersectia fictiva cu prelungirea frontierei

No extend - nu reteaza obiectele

Undo - anuleaza ultima actiune de retezare.

Fig. 22 Comanda Trim

Extend (EX) - extinde obiectele selectate pâna la o frontiera aleasa (Fig. 23)

Project - specifica modul de proiectie prin care se extind obiectele, astfel:

None - extinde obiectele care intersecteaza frontiera în spatiul 3D

UCS extinde obiectele care intersecteaza frontiera în planul UCS-ului

View - extinde obiectele care intersecteaza frontiera în vederea curenta

Edge - controleaza modul de extindere a obiectului, când acesta nu intersecteaza frontiera, astfel:

Extend - extinde obiectele pâna la intersectia fictiva cu prelungirea frontierei

No extend - nu extinde obiectele

Undo - anuleaza ultima extindere

Fig. 23 Comanda Extend

Break (BR) - elimina o portiune din obiectul selectat, sau îl separa în doua parti (Fig. 24)

First point - specifica punctul în care începe separarea (P1)

Second point - celalalt capat al zonei eliminate (P2)

Fig. 24 Comanda Break

Chamfer (CHA) - realizeaza tesirea unui contur sau a unui colt (Fig. 25)

First line - prima latura tesita (P1)

Second line - a doua latura tesita (P2)

Polyline - teseste toate colturile unei polilinii

Distance - distantele de tesire

Angle - stabileste unghiul de tesire

Trim - controleaza daca se sterg sau nu colturile

Method - controleaza metoda de definire a tesiturii - prin doua distante, sau printr-o distanta si un unghi

Fig. 25 Comanda Chamfer

Fillet (F) - realizeaza rotunjirea (racordarea) unui contur sau a unui colt (Fig. 26)

Polyline - rotunjeste toate colturile unei polilinii

Radius - stabileste raza de racordare

Trim - controleaza daca se sterg sau nu colturile, dupa racordare

Chain - rotunjeste un contur 3D

Edge - rotunjeste muchii 3D.

Fig. 26 Comanda Fillet

Explode (X)- explodeaza entitatile compuse - blocuri, polilinii, cote, retele 3D, solide, regiuni în obiectele componente.

Hasurarea

Pentru hasurarea suprafetelor sectionate se pot folosi comenzile Bhatch sau Hatch, care plaseaza un model de hasura într-o suprafata marginita de un contur închis. Modificarea parametrilor unei hasuri deja desenate se obtine cu ajutorul comenzii Hatchedit.

Modelul de hasura poate fi ales dintr-un set de modele construite pe baza standardelor ANSI sau ISO sau poate fi creat de catre utilizator.

Comanda Bhatch permite stabilirea parametrilor de hasurare, prin intermediul ferestrei de dialog Boundary Hatch and Fill (fig. 27).

Fig. 27 Caseta de dialog a comenzii Bhatch

Butonul Pick Points permite definirea suprafetei de hasurat prin indicarea unui punct în interiorul acesteia. Suprafata respectiva trebuie sa fie închisa. Zonele închise din interiorul unei suprafete ce va fi hasurata se numesc "insule". Acest procedeu de definire a suprafetei de hasurat permite detectarea automata a "insulelor".

Butonul Select Objects permite definirea suprafetei de hasurat prin selectarea obiectelor care formeaza frontiera acesteia. Suprafata trebuie sa fie închisa. Daca frontiera este definita prin mai multe obiecte, acestea trebuie sa aiba extremitatile comune. Acest procedeu nu permite detectarea automata a "insulelor".

Butonul Remove Islands permite ignorarea unor "insule" selectate explicit, în cazul procedeului de definire Pick Point.

Butonul View Selections are ca efect parasirea temporara a ferestrei de dialog, pentru vizualizarea zonelor selectate pentru a fi hasurate.

Butonul Inherit Properties determina copierea proprietatilor unei hasuri deja existente, pentru hasura curenta.

Sectiunea Hatch a ferestrei permite selectarea urmatoarelor proprietati:

Type - tipul hasurii, care poate fi: Predefined (modelele de hasura predefinite, stocate în fisierele de hasuri implicite); User Defined (hasuri create de catre utilizator); Custom (hasuri selectare dintr-un fisier personalizat).

Pattern - numele modelului de hasura predefinit, din fisierul de hasuri implicit

Swatch - previzualizarea modelului curent de hasura

Custom Pattern - numele modelului de hasura predefinit, din fisierele personalizate

Angle - orientarea hasurii, relativ la axa X a UCS-ului curent

Scale-scara de reprezentare a hasurii, în raport cu modelul implicit, din fisierul de hasuri

Relative to Paper Space scara de reprezentare a hasurii, în raport cu dimensiunile "spatiului hârtie"

Spacing - spatiul dintre hasuri pentru hasurile definite de utilizator

ISO Pen Width scara de reprezentare a hasurilor predefinite de tip ISO (numele acestor hasuri contine prefixul ISO si ele sunt create pentru desenele la care setarea unitatilor a fost facuta pentru sistemul metric).

4.4. Înscrierea textelor

Înainte de a plasa un text în cadrul desenului, se pot stabili caracteristicile acestui fontul, înaltimea si înclinarea caracterelor, orientarea etc. Toate aceste elemente sunt grupate într-un stil de text, care, în AutoCAD, poate fi controlat prin comanda: Style Stilul implicit al AutoCAD este numit Standard. Prin comanda Style se pot crea stiluri de text cu caracteristicile dorite, care pot fi salvate cu nume alese de utilizator.

Din fereastra de dialog a comenzii Style pot fi stabilite urma caracteristici ale stilului de scriere:

Style Name - numele stilului;

Font -numele fontului (forma literelor);

Height- înaltimea scrierii; daca se fixeaza valoarea zero, înaltimea cara va fi stabilita la inserarea textului;

Width factor - factorul de latime, prin care se controleaza proportionalitatea caracterelor; raportul dintre latimea caracterelor si înaltimea acestora are, implicit, valoarea 1; o valoare supraunitara sau subunitara va determina folosirea unor caractere latite, respectiv îngustate;

Oblique angle - unghiul de înclinare a scrierii; valoarea zero a unghiului de inclinare caracterizeaza scrierea dreapta; un unghi pozitiv sau negativ determina înclinarea caracterelor spre dreapta, respectiv spre stânga;

Upside down - scriere în oglinda, fata de orizontala;

Backwards - scriere de la dreapta la stânga;

Vertical- scriere pe verticala.

Scrierea efectiva a textului se obtine cu ajutorul comenzilor Text sau Mtext. Mai utilǎ este comanda Mtext.

Modificarea unui text poate fi realizata prin comenzile Ddedit si Properties. edit permite înlocuirea caracterelor textului si a unor proprietati ale fontului. Prin comanda Properties se pot schimba si alte proprietati - aliniere, stil, strat.

Cotarea desenelor

Cotarea este operatia de înscriere pe desen a dimensiunilor formelor geomem simple din care este alcatuita piesa, precum si a celor care definesc pozitia reciproci acestora sau a pieselor componente ale unui ansamblu. În fig. 28 sunt prezentate elementele cotarii:

liniile de cota (Ic);

extremitatile liniei de cota (elc);

liniile de indicatie (li);

liniile ajutatoare (la);

textul cotei (tc).

Fig. 28 Elementele cotǎrii

Pentru a cota desenul în AutoCAD, se poate folosi comanda Dim si apoi una din comenzile urmatoare (tabelul 3)

Tabelul 3 Comenzi de desenare a cotelor

ALigned

aliniaza cota cu originile liniilor ajutatoare

ANgular

permite cotarea unghiurilor

Baseline

permite cotarea fata de o aceeasi baza de cotare

CEnter

permite marcarea centrului unui cerc sau arc de cerc

COntinue

permite cotarea în serie

Diameter

permite cotarea diametrelor

HORizontal

permite trasarea cotelor orizontale

Leader

permite construirea liniilor de indicatie

ORdinate

permite cotarea în coordonate

RAdius

permite cotarea razelor

ROtated

linia de cota este desenata înclinat fata de directia de masurare

Vertical

permite trasarea de cote verticale

Pentru a controla aspectul cotelor, AutoCAD foloseste stilurile de cotare, care cuprind informatii referitoare la elementele cotarii: sageti, text, linii de cota etc. Definirea sau modificarea unui stil de cotare se poate obtine prin comanda Dimstyle, care afiseaza fereastra Dimension Style Manager (fig. 29). Aceasta cuprinde o caseta de previzualizare a stilului curent de cotare.

Butonul New al ferestrei permite crearea unui nou stil de cotare, prin intermediul unei alte ferestre de dialog, prin care se stabilesc: numele noului stil, numele unui stil de cotare existent, pe baza caruia se construieste noul stil, dimensiunile carora urmeaza sa li se aplice noul stil. Prin executarea unui clic pe butonul Continue, se trece la crearea efectiva a noului stil de cotare, prin intermediul unei alte ferestre de dialog.

Un anumit stil poate fi activat prin butonul Set Current. Butoanele Modify si Override permit modificarea unui stil existent, respectiv modificarea unor parametri pentru stilul curent.

Fig. 29 Fereastra Dimension Style Manager


Document Info


Accesari: 6167
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )